Ngày Giờ Địa Phương Khu vực
23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện Lực Thành Phố Vĩnh Long

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khu làm việc của Gạo Sạch Phước Thành 4 , ấp Phước Long, xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện Lực Thành Phố Vĩnh Long

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khu làm việc của Cty Thuỷ Sản Biển Đông, ấp Thanh Mỹ, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ

23/03/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 09:30

Điện Lực Trà Ôn

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khách hàng trạm Mỹ Định 3: Ấp Mỹ Định, Xã Tân Mỹ, Huyện Trà Ôn

23/03/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 09:30

Điện Lực Trà Ôn

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khách hàng trạm Mương Điều 1: Ấp Mương Điều , Xã Tích Thiện, Huyện Trà Ôn

23/03/2023 Cúp điện từ 10:00 đến 11:00

Điện Lực Trà Ôn

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khách hàng trạm Mương Điều 1A: Ấp Mương Điều , Xã Tích Thiện, Huyện Trà Ôn

23/03/2023 Cúp điện từ 10:00 đến 11:00

Điện Lực Trà Ôn

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khách hàng trạm Mỹ Phú 3: Ấp Phú, Xã Tân Mỹ, Huyện Trà Ôn

23/03/2023 Cúp điện từ 11:30 đến 12:30

Điện Lực Trà Ôn

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khách hàng trạm Mỹ Phú 2: Ấp Phú, Xã Tân Mỹ, Huyện Trà Ôn2

23/03/2023 Cúp điện từ 11:30 đến 12:30

Điện Lực Trà Ôn

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khách hàng trạm Tích Phước 1: Ấp Tích Phước, Xã Tích Thiện, Huyện Trà Ôn

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 15:00

Điện Lực Tam Bình

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp An Phong, xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 15:00

Điện Lực Tam Bình

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Bình Quí, xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 15:00

Điện Lực Tam Bình

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Bình Ninh, xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện Lực Vũng Liêm

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Ấp 2 - xã Trung Ngãi - huyện Vũng Liêm.

23/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

Điện Lực Mang Thít

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Đường dây hạ thế trạm Mỹ Phú 1 trụ 473CC/44 - tuyến 473 Cổ Chiên, ấp Mỹ Phú - Mỹ Phước - Mang Thít

23/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

Điện Lực Mang Thít

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Đường dây hạ thế trạm Cái Kè 3 trụ 473CC/34 - tuyến 473 Cổ Chiên, ấp Cái Kè - Mỹ Phước - Mang Thít

23/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

Điện Lực Mang Thít

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Đường dây hạ thế trạm Mỹ Phú trụ 473CC/45/9 - tuyến 473 Cổ Chiên, ấp Mỹ Phú - Mỹ Phước - Mang Thít

23/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

Điện Lực Mang Thít

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Đường dây hạ thế trạm Chợ Cái Kè 1A trụ 471CC/35 - tuyến 471 Cổ Chiên, ấp Cái Kè - Mỹ Phước - Mang Thít

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 09:30

Điện Lực Thành Phố Vĩnh Long

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Tân Bình, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ

24/03/2023 Cúp điện từ 09:30 đến 11:30

Điện Lực Thành Phố Vĩnh Long

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khu Dân Cư Tân Thạnh, Ấp Tân Thạnh, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ

24/03/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 14:20

Điện Lực Thành Phố Vĩnh Long

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khóm Tân Quới Tây, Phường Trường An, Thành Phố Vĩnh Long

24/03/2023 Cúp điện từ 14:20 đến 15:40

Điện Lực Thành Phố Vĩnh Long

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khóm Tân Vĩnh Phú, Phường Tân Ngãi, Thành Phố Vĩnh Long

24/03/2023 Cúp điện từ 15:40 đến 17:00

Điện Lực Thành Phố Vĩnh Long

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khóm Tân Vĩnh Phú, Phường Tân Ngãi, Thành Phố Vĩnh Long

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 10:00

Điện Lực Bình Tân

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khóm Thành Quới, thị trấn Tân Quới, huyện Bình Tân

25/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 11:30

Điện Lực Thành Phố Vĩnh Long

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Hưng Quới, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ.

25/03/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 17:00

Điện Lực Thành Phố Vĩnh Long

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Đường Nguyễn Huệ, Phường 2 , Thành Phố Vĩnh Long

25/03/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 17:00

Điện Lực Thành Phố Vĩnh Long

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Đường Nguyễn Huệ, Phường 2 , Thành Phố Vĩnh Long

25/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

Điện Lực Vũng Liêm

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Ấp Rạch Vọp, ấp Phú Thới, ấp Bình Lương - xã Quới Thiện, toàn xã Thanh Bình - huyện Vũng Liêm

25/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 11:00

Điện Lực Long Hồ

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Xã Long Mỹ - huyện Mang Thít.

25/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 09:30

Điện Lực Long Hồ

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khóm 4 - Thị Trấn Long Hồ - huyện Long Hồ

25/03/2023 Cúp điện từ 12:00 đến 14:00

Điện Lực Long Hồ

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Trạm biến áp 15kVA CK Trương Nhật Sang tại trụ L42/P244/P34/P4A/1 tuyến 477 Cổ Chiên.

25/03/2023 Cúp điện từ 14:30 đến 16:30

Điện Lực Long Hồ

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Trạm biến áp NMXX Hiệp Phát 2 tại trụ V48/T71/T33B/1 - tuyến 479 Phước Hòa.

25/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 16:30

Điện Lực Mang Thít

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Xã Nhơn Phú + Bình Phước, huyện Mang Thít

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 10:00

Điện Lực Bình Tân

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khóm Thành Quới, thị trấn Tân Quới, huyện Bình Tân

26/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Thành Phố Vĩnh Long

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Từ Cầu Cái Đôi đến Cầu Cái Da Nhỏ, Phường Tân Hòa, Phường Tân Hội, Thành Phố Vĩnh Long

26/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 16:30

Điện Lực Mang Thít

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Xã An Phước + Chánh An, huyện Mang Thít

27/03/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 17:00

Điện Lực Bình Tân

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Tân Yên, xã tân Thành, huyện Bình Tân

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện Lực Thành Phố Vĩnh Long

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Đường Trần Phú, Phường 4, thành Phố Vĩnh Long

27/03/2023 Cúp điện từ 15:00 đến 17:00

Điện Lực Vũng Liêm

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Trạm BK Phong Em

28/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Thành Phố Vĩnh Long

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Đường 3/2, Hùng Vương, Chi Lăng, Tô Thị Huỳnh, Nguyễn Trãi, Nguyễn Công Trứ, Phan Bội Châu, Đoàn Thị Điểm, Bạch Đàn, 1/5, Nguyễn Văn Nhã, Phường 1, thành Phố Vĩnh Long

28/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Thành Phố Vĩnh Long

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Đường 3 Tháng 2 - Phường 1 - Thành Phố Vĩnh Long

28/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Thành Phố Vĩnh Long

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Đường 3/2, Hùng Vương, Chi Lăng, Tô Thị Huỳnh, Nguyễn Trãi, Nguyễn Công Trứ, Phan Bội Châu, Đoàn Thị Điểm, Bạch Đàn, 1/5, Nguyễn Văn Nhã, Phường 1, thành Phố Vĩnh Long

28/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Thành Phố Vĩnh Long

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Đường 3/2, Hùng Vương, Chi Lăng, Tô Thị Huỳnh, Nguyễn Trãi, Nguyễn Công Trứ, Phan Bội Châu, Đoàn Thị Điểm, Bạch Đàn, 1/5, Nguyễn Văn Nhã, Phường 1, thành Phố Vĩnh Long

28/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện Lực Thành Phố Vĩnh Long

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khu làm việc của Cty Xử Lý Rác Hoà Phú, Cty Khang Thiên Phát, Ấp Phú Hưng, xã Hoà Phú, huyện Long Hồ

28/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện Lực Thành Phố Vĩnh Long

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Thạnh Hưng, xã Hoà Phú, huyện Long Hồ

28/03/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 09:30

Điện Lực Trà Ôn

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : ấp Kinh Số1 xã Nhơn Bình huyện Trà Ôn

28/03/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 09:30

Điện Lực Trà Ôn

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : ấp Hồi Xuân Xã Xuân Hiệp huyện Trà Ôn

28/03/2023 Cúp điện từ 10:00 đến 11:00

Điện Lực Trà Ôn

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : ấp Hồi Trinh Xã Xuân Hiệp huyện Trà Ôn

28/03/2023 Cúp điện từ 10:00 đến 11:00

Điện Lực Trà Ôn

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : ấp Tường Nhơn Xã Xuân Hiệp huyện Trà Ôn

28/03/2023 Cúp điện từ 11:30 đến 12:30

Điện Lực Trà Ôn

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : ấp Tường Nhơn Xã Xuân Hiệp huyện Trà Ôn

28/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 10:00

Điện Lực Mang Thít

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Cái Kè, xã Mỹ Phước, huyện Mang Thít

28/03/2023 Cúp điện từ 10:30 đến 14:00

Điện Lực Mang Thít

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Cái Kè, xã Mỹ phước, huyện Mang Thít

29/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện Lực Thành Phố Vĩnh Long

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khu làm việc của CSPL Thuận Lợi, Ấp Thanh Mỹ, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ.

29/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện Lực Thành Phố Vĩnh Long

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khu làm việc của KNO Hoàng Hảo 3, Ấp Thanh Mỹ, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ.

29/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện Lực Vũng Liêm

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Ấp 7 - xã Trung Ngãi - huyện Vũng Liêm.

30/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Thành Phố Vĩnh Long

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Phía tay trái Đường Trần Đại Nghĩa từ Cầu Hưng Đạo Vương đến hẻm Ông Phủ, Phường 4, thành Phố Vĩnh Long

30/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện Lực Thành Phố Vĩnh Long

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Tân Thuận, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ

30/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

Điện Lực Mang Thít

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp An Hương 1, xã Mỹ An, huyện Mang Thít

30/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

Điện Lực Mang Thít

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp An Hương, xã Mỹ An, huyện Mang Thít

30/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

Điện Lực Mang Thít

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Hòa Mỹ, xã Mỹ An, huyện Mang Thít

30/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

Điện Lực Mang Thít

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Hòa Mỹ, xã Mỹ An, huyện Mang Thít