Ngày Giờ Địa Phương Khu vực
23/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 15:00

Điện Lực Thành phố Trà Vinh

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần ấp Huệ Sanh, Sa Bình – xã Long Đức (khu vực đường qua cầu Huyện Đệ)

23/03/2023 Cúp điện từ 06:30 đến 17:00

Điện Lực Cầu Ngang

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Rạch, một phần ấp Nô Công xã Thuận Hòa và một phần ấp La Bang xã Long Sơn.

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 15:30

Điện Lực Cầu Ngang

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần ấp Cà Tum B xã Vinh Kim.

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 10:00

Điện lực thị xã Duyên Hải

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Mất điện một phần Khóm Long Thạnh, phường 1, thị xã Duyên Hải

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 12:00

Điện lực thị xã Duyên Hải

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Mất điện một phần Ấp 11, xã Long Hữu, thị xã Duyên Hải

23/03/2023 Cúp điện từ 10:10 đến 12:10

Điện lực thị xã Duyên Hải

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Mất điện một phần Khóm Long Thạnh, phường 1, thị xã Duyên Hải

23/03/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 15:00

Điện lực thị xã Duyên Hải

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Mất điện một phần Khóm Long Thạnh, phường 1, thị xã Duyên Hải

23/03/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 15:00

Điện lực thị xã Duyên Hải

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Mất điện một phần Ấp 11, xã Long Hữu, thị xã Duyên Hải

23/03/2023 Cúp điện từ 11:00 đến 12:00

Điện lực Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần ấp Trà Nóc xã Song Lộc

23/03/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 14:00

Điện lực Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần ấp Trà Nóc xã Song Lộc

24/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 15:00

Điện Lực Thành phố Trà Vinh

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khóm 10 phường 9-1

24/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 11:30

Điện Lực Thành phố Trà Vinh

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Bảy Chi 3 và Hộ KInh doanh Lương Minh

24/03/2023 Cúp điện từ 12:00 đến 14:00

Điện Lực Thành phố Trà Vinh

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Trạm chuyên dùng

24/03/2023 Cúp điện từ 06:30 đến 14:00

Điện Lực Cầu Ngang

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Xã Long Sơn (trừ ấp Ô Răng và ấp La Bang), ấp Lồ Ồ xã Hiệp Mỹ Tây.

24/03/2023 Cúp điện từ 11:00 đến 14:00

Điện Lực Cầu Ngang

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : xã Hiệp Mỹ Tây

24/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 16:30

Điện lực Cầu Kè

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Ấp Ô Mịch, một phần ấp Rùm Sóc xã Châu Điền

26/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 15:00

Điện Lực Thành phố Trà Vinh

Lý do : Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện


Khu vực : - Một phần ấp Vĩnh Yên, ấp Vĩnh Hưng – xã Long Đức, - Khu vực Chợ Vàm, - Trạm biến áp chuyên dùng cấp điện cho Công ty Tân Thuận Hưng, Nhà máy Cơ khí tàu thủy Trà Vinh, Kho trung chuyển xăng dầu Trà Vinh, Cảng sông Long Đức, Bưu điện cảng, Kho lương thực vàm, Công ty Út Niên, Trường Cao đẳng nghề Trà Vinh, Phòng PC 25, Nhà máy sản xuất thức ăn vàm Trà Vinh, Nhà máy xay xát vàm