Ngày Giờ Địa Phương Khu vực
23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 10:00

Điện Lực Phú Vang

Lý do : Thay tủ hạ thế TBA Vinh An 2 CBM TBA-Kế hoạch-


Khu vực : DC530150 Vinh An 2

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 11:00

Điện Lực Phú Vang

Lý do : Thay tủ hạ thế TBA Vinh An 5 CBM TBA-Kế hoạch-


Khu vực : DC530153 Vinh An 5

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 11:00

Điện Lực Phú Vang

Lý do : Thay tủ hạ thế TBA Vinh Mỹ 4 CBM TBA-Kế hoạch-


Khu vực : DC530169 Vinh Mỹ 4

23/03/2023 Cúp điện từ 14:00 đến 17:00

Điện Lực Phú Vang

Lý do : Thay tủ hạ thế TBA Nghĩa Lập CBM TBA-Kế hoạch-


Khu vực : DC530065 Nghĩa Lập

23/03/2023 Cúp điện từ 14:00 đến 17:00

Điện Lực Phú Vang

Lý do : Thay tủ hạ thế TBA Trường Hà CBM TBA-Kế hoạch-


Khu vực : DC530115 Trường Hà

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

Điện Lực Phú Lộc

Lý do : - Thay dây khoảng cột 148-148/6, dựng cột 148/1A nhánh rẽ ĐC Lộc Điền - Thay dây khoảng cột 131/4/4- 131/6 XT 473 La Sơn - Thay tủ hạ thế TBA Định cư Lộc Điền (SCL TBA)-Kế hoạch-


Khu vực : GD530334 ĐÔNG SƠN (BBNT)

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

Điện Lực Phú Lộc

Lý do : - Thay dây khoảng cột 148-148/6, dựng cột 148/1A nhánh rẽ ĐC Lộc Điền - Thay dây khoảng cột 131/4/4- 131/6 XT 473 La Sơn - Thay tủ hạ thế TBA Định cư Lộc Điền (SCL TBA)-Kế hoạch-


Khu vực : GD530337 ĐỊNH CƯ LỘC ĐIỀN (BBNT)

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

Điện Lực Phú Lộc

Lý do : - Thay dây khoảng cột 148-148/6, dựng cột 148/1A nhánh rẽ ĐC Lộc Điền - Thay dây khoảng cột 131/4/4- 131/6 XT 473 La Sơn - Thay tủ hạ thế TBA Định cư Lộc Điền (SCL TBA)-Kế hoạch-


Khu vực : GD530338 LƯƠNG PHÚ QUÝ (BBNT)

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

Điện Lực Phú Lộc

Lý do : - Thay dây khoảng cột 148-148/6, dựng cột 148/1A nhánh rẽ ĐC Lộc Điền - Thay dây khoảng cột 131/4/4- 131/6 XT 473 La Sơn - Thay tủ hạ thế TBA Định cư Lộc Điền (SCL TBA)-Kế hoạch-


Khu vực : GD530347 PCCC LỘC ĐIỀN

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

Điện Lực Phú Lộc

Lý do : - Thay dây khoảng cột 148-148/6, dựng cột 148/1A nhánh rẽ ĐC Lộc Điền - Thay dây khoảng cột 131/4/4- 131/6 XT 473 La Sơn - Thay tủ hạ thế TBA Định cư Lộc Điền (SCL TBA)-Kế hoạch-


Khu vực : GD530357 CÂY XĂNG LỘC LỢI

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

Điện Lực Phú Lộc

Lý do : - Thay dây khoảng cột 148-148/6, dựng cột 148/1A nhánh rẽ ĐC Lộc Điền - Thay dây khoảng cột 131/4/4- 131/6 XT 473 La Sơn - Thay tủ hạ thế TBA Định cư Lộc Điền (SCL TBA)-Kế hoạch-


Khu vực : GD530363 NƯỚC ĐÁ TRẦN MINH

23/03/2023 Cúp điện từ 07:45 đến 10:45

Điện Lực Nam S Hương

Lý do : Chuyển dây cáp vặn xoắn tại vị trí BC6 qua cột mới, thu hồi cột cũ-Kế hoạch-


Khu vực : AC530006 An Lăng 2

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 09:30

Điện Lực Nam S Hương

Lý do : Xử lý chảy dầu ty sứ hạ thế TBA Trường Cao Đẳng Công Nghiệp cơ sở 2-Kế hoạch-


Khu vực : AD530328 TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHIỆP 2

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 10:00

Điện Lực Nam S Hương

Lý do : Thí nghiệm định kỳ TBA White Lotus-Kế hoạch-


Khu vực : AD630372 WHITE LOTUS

23/03/2023 Cúp điện từ 10:00 đến 11:00

Điện Lực Nam S Hương

Lý do : Xử lý rịn dầu sứ trung thế pha A, B TBA KS Hướng Dương Kiểm tra CBM dạng tier 2-Kế hoạch-


Khu vực : AC530071 Khách Sạn Hướng Dương

23/03/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 15:00

Điện Lực Nam S Hương

Lý do : Thay TI định kỳ TBA KS Midtown-Kế hoạch-


Khu vực : AD530280 KHÁCH SẠN MIDTOWN

23/03/2023 Cúp điện từ 14:00 đến 15:00

Điện Lực Nam S Hương

Lý do : Bổ sung dầu TBA Ngũ Tây 2 Kiểm tra CBM dạng tier 2-Kế hoạch-


Khu vực : AC530098 Ngũ Tây 2

23/03/2023 Cúp điện từ 15:15 đến 16:45

Điện Lực Nam S Hương

Lý do : Thay TI định kỳ TBA KS Hương Giang 2 Kiểm tra CBM dạng tier 2-Kế hoạch-


Khu vực : AD530263 KS HƯƠNG GIANG T2

23/03/2023 Cúp điện từ 15:30 đến 16:30

Điện Lực Nam S Hương

Lý do : Xử lý trung tính đầu cực MBA phát nhiệt TBA Chùa Đức Sơn-Kế hoạch-


Khu vực : AC530031 Chùa Đức Sơn

23/03/2023 Cúp điện từ 07:40 đến 13:15

Điện Lực Phong Điền

Lý do : Chuyển dây qua cột mới, thu hồi cột cũ VT A1, A5 ĐD hạ áp nhánh A TBA Phò Trạch 7-Kế hoạch-


Khu vực : CC530081 Phò Trạch 7

23/03/2023 Cúp điện từ 07:40 đến 13:15

Điện Lực Phong Điền

Lý do : Thay MBA 50kVA thành 100kVA & thiết bị tại TBA Chánh An 2 XT 473 TC Phong Chương Hoàn thiện đấu nối hạ thế và chờ lắng dầu MBA-Kế hoạch-


Khu vực : CC530139 Chánh An 2

23/03/2023 Cúp điện từ 07:40 đến 13:15

Điện Lực Phong Điền

Lý do : Thí nghiệm định kỳ CBM TBA Ô Sa Nhơn, TBA Bơm Chánh An-Kế hoạch-


Khu vực : CD530118 BƠM CHÍNH AN

23/03/2023 Cúp điện từ 07:40 đến 13:15

Điện Lực Phong Điền

Lý do : Thí nghiệm định kỳ CBM TBA Ô Sa Nhơn, TBA Bơm Chánh An-Kế hoạch-


Khu vực : CD530124 BƠM PHONG CHƯƠNG 1

23/03/2023 Cúp điện từ 07:40 đến 13:15

Điện Lực Phong Điền

Lý do : Thí nghiệm định kỳ CBM TBA Ô Sa Nhơn, TBA Bơm Chánh An-Kế hoạch-


Khu vực : CD530125 BƠM Ô SA NHƠN

23/03/2023 Cúp điện từ 07:40 đến 13:15

Điện Lực Phong Điền

Lý do : Thí nghiệm định kỳ CBM TBA Ô Sa Nhơn, TBA Bơm Chánh An-Kế hoạch-


Khu vực : CD830208 Bơm Cồn Lôi

23/03/2023 Cúp điện từ 13:55 đến 16:35

Điện Lực Phong Điền

Lý do : Chuyển dây qua cột mới, thu hồi cột cũ VT C6 ĐD hạ áp nhánh C TBA Phò Trạch 10 Chuyển hệ thống đo đếm từ cột cũ qua cột mới VT C6 ĐD hạ áp nhánh C TBA Phò Trạch 10-Kế hoạch-


Khu vực : CC530132 Phò Trạch 10

23/03/2023 Cúp điện từ 13:55 đến 16:35

Điện Lực Phong Điền

Lý do : Chuyển dây qua cột mới, thu hồi cột cũ VT C6 ĐD hạ áp nhánh C TBA Phò Trạch 10 Chuyển hệ thống đo đếm từ cột cũ qua cột mới VT C6 ĐD hạ áp nhánh C TBA Phò Trạch 10-Kế hoạch-


Khu vực : CD530117 BƠM BẮC SƠN

23/03/2023 Cúp điện từ 07:50 đến 10:15

Điện Lực Quảng Điền

Lý do : Thí nghiệm CBM, xử lý rịn dầu cánh tản nhiệt MBA NT Điền Hương 5 , Xử lý tiếp xúc, vệ sinh công nghiệp, bổ sung dầu cách điện MBA, thay dây chì trạm-Kế hoạch-


Khu vực : HD530196 NUÔI TÔM ĐIỀN HƯƠNG 5

23/03/2023 Cúp điện từ 13:15 đến 16:30

Điện Lực Quảng Điền

Lý do : Thay thế định kỳ TI khách hàng-Kế hoạch-


Khu vực : HD530265 TITAN QUẢNG CÔNG 1 T1

23/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 08:30

Điện Lực Hương Thủy

Lý do : Tách lèo VT 36 và VT 64 nhánh rẽ Phú Sơn XT 478 Phú Bài-Kế hoạch-


Khu vực : PC530059 Phú Sơn 1

23/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 08:30

Điện Lực Hương Thủy

Lý do : Tách lèo VT 36 và VT 64 nhánh rẽ Phú Sơn XT 478 Phú Bài-Kế hoạch-


Khu vực : PC530060 Phú Sơn 2

23/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 08:30

Điện Lực Hương Thủy

Lý do : Tách lèo VT 36 và VT 64 nhánh rẽ Phú Sơn XT 478 Phú Bài-Kế hoạch-


Khu vực : PC530069 Tân Lập

23/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 08:30

Điện Lực Hương Thủy

Lý do : Tách lèo VT 36 và VT 64 nhánh rẽ Phú Sơn XT 478 Phú Bài-Kế hoạch-


Khu vực : PC530362 Định Cư Phú Sơn (T2)

23/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 08:30

Điện Lực Hương Thủy

Lý do : Tách lèo VT 36 và VT 64 nhánh rẽ Phú Sơn XT 478 Phú Bài-Kế hoạch-


Khu vực : PD530359 TBA phục vụ thi công gói thầu số 10

23/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 14:30

Điện Lực Hương Thủy

Lý do : Thay thế bộ xà bị hỏng tại vị trí 44, 49, 56 nhánh rẽ Phú Sơn XT 478 Phú Bài-Kế hoạch-


Khu vực : PD530359 TBA phục vụ thi công gói thầu số 10

23/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 08:30

Điện Lực Hương Thủy

Lý do : Tách lèo VT 36 và VT 64 nhánh rẽ Phú Sơn XT 478 Phú Bài-Kế hoạch-


Khu vực : PD530391 THI CÔNG NHÀ MÁY ĐIỆN RÁC PHÚ SƠN

23/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 08:30

Điện Lực Hương Thủy

Lý do : Tách lèo VT 36 và VT 64 nhánh rẽ Phú Sơn XT 478 Phú Bài-Kế hoạch-


Khu vực : PD530399 ĐÀI HÓA THÂN

23/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 14:30

Điện Lực Hương Thủy

Lý do : Thay thế bộ xà bị hỏng tại vị trí 44, 49, 56 nhánh rẽ Phú Sơn XT 478 Phú Bài-Kế hoạch-


Khu vực : PD530399 ĐÀI HÓA THÂN

23/03/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 10:30

Điện Lực Hương Thủy

Lý do : Thay TI định kỳ TBA Bơm Thủy Thanh 2-Kế hoạch-


Khu vực : PC530100 Thủy Thanh 2

23/03/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 14:30

Điện Lực Hương Thủy

Lý do : Đấu lèo VT 36 và VT 64 nhánh rẽ Phú Sơn XT 478 Phú Bài-Kế hoạch-


Khu vực : PC530059 Phú Sơn 1

23/03/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 14:30

Điện Lực Hương Thủy

Lý do : Đấu lèo VT 36 và VT 64 nhánh rẽ Phú Sơn XT 478 Phú Bài-Kế hoạch-


Khu vực : PC530060 Phú Sơn 2

23/03/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 14:30

Điện Lực Hương Thủy

Lý do : Đấu lèo VT 36 và VT 64 nhánh rẽ Phú Sơn XT 478 Phú Bài-Kế hoạch-


Khu vực : PC530069 Tân Lập

23/03/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 14:30

Điện Lực Hương Thủy

Lý do : Thay TI định kỳ công tơ 3 pha khách hàng-Kế hoạch-


Khu vực : PC530075 Thủy Dương 2

23/03/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 14:30

Điện Lực Hương Thủy

Lý do : Đấu lèo VT 36 và VT 64 nhánh rẽ Phú Sơn XT 478 Phú Bài-Kế hoạch-


Khu vực : PC530362 Định Cư Phú Sơn (T2)

23/03/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 14:30

Điện Lực Hương Thủy

Lý do : Đấu lèo VT 36 và VT 64 nhánh rẽ Phú Sơn XT 478 Phú Bài-Kế hoạch-


Khu vực : PD530359 TBA phục vụ thi công gói thầu số 10

23/03/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 14:30

Điện Lực Hương Thủy

Lý do : Đấu lèo VT 36 và VT 64 nhánh rẽ Phú Sơn XT 478 Phú Bài-Kế hoạch-


Khu vực : PD530391 THI CÔNG NHÀ MÁY ĐIỆN RÁC PHÚ SƠN

23/03/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 14:30

Điện Lực Hương Thủy

Lý do : Đấu lèo VT 36 và VT 64 nhánh rẽ Phú Sơn XT 478 Phú Bài-Kế hoạch-


Khu vực : PD530399 ĐÀI HÓA THÂN

24/03/2023 Cúp điện từ 14:00 đến 17:00

Điện Lực Phú Vang

Lý do : Thay tủ hạ thế TBA Đồng Di Đông CBM TBA-Kế hoạch-


Khu vực : DC530022 Đông Di Đông

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 09:30

Điện Lực Nam S Hương

Lý do : Thay TI định kỳ DN Tư nhân Vinh Quang Kiểm tra CBM dạng tier 2-Kế hoạch-


Khu vực : AC530202 Hoàng Quốc Việt 1

24/03/2023 Cúp điện từ 10:00 đến 11:30

Điện Lực Nam S Hương

Lý do : Thay TI định kỳ TT Thi đấu thể thao-Kế hoạch-


Khu vực : AD530333 TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ THAO T1

24/03/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 15:00

Điện Lực Nam S Hương

Lý do : Thay TI định kỳ TBA CS Phát Lát-Kế hoạch-


Khu vực : AD530219 CHIẾU SÁNG PHÁT LÁT (BQL KV PTĐT TỈNH)

24/03/2023 Cúp điện từ 15:15 đến 16:45

Điện Lực Nam S Hương

Lý do : Thay TI định kỳ TBA Honda Phú Xuân-Kế hoạch-


Khu vực : AD630369 SHOWROOM HONDA PHÚ XUÂN

24/03/2023 Cúp điện từ 06:30 đến 07:50

Điện Lực Bắc S Hương

Lý do : Tách lèo 22kV tại vị trí cột 111 về phía cột 112 thuộc xuất tuyến 471 Huế 2, lộ kép 471-484 Huế 2.-Kế hoạch-


Khu vực : BC530014 Chi Lăng 4

24/03/2023 Cúp điện từ 06:30 đến 07:50

Điện Lực Bắc S Hương

Lý do : Tách lèo 22kV tại vị trí cột 111 về phía cột 112 thuộc xuất tuyến 471 Huế 2, lộ kép 471-484 Huế 2.-Kế hoạch-


Khu vực : BC530200 Chi Lăng 7

24/03/2023 Cúp điện từ 14:10 đến 15:20

Điện Lực Bắc S Hương

Lý do : Đấu lèo 22kV tại vị trí cột 111 về phía cột 112 thuộc xuất 471 Huế 2, lộ kép 471-484 Huế 2.-Kế hoạch-


Khu vực : BC530014 Chi Lăng 4

24/03/2023 Cúp điện từ 14:10 đến 15:20

Điện Lực Bắc S Hương

Lý do : Đấu lèo 22kV tại vị trí cột 111 về phía cột 112 thuộc xuất 471 Huế 2, lộ kép 471-484 Huế 2.-Kế hoạch-


Khu vực : BC530200 Chi Lăng 7

24/03/2023 Cúp điện từ 07:55 đến 13:05

Điện Lực Phong Điền

Lý do : Chuyển dây qua cột mới, thu hồi cột cũ VT B28, B29 ĐD hạ áp nhánh B TBA Nam Sơn 2 Chuyển hệ thống đo đếm từ cột cũ qua cột mới vị trí VT B28, B29 ĐD hạ áp nhánh B TBA Nam Sơn 2-Kế hoạch-


Khu vực : CC530090 Tây Sơn 1

24/03/2023 Cúp điện từ 07:55 đến 10:35

Điện Lực Phong Điền

Lý do : Chuyển dây qua cột mới, thu hồi cột cũ VT A7 ĐD hạ áp nhánh A TBA Thượng An 3 Chuyển hệ thống đo đếm từ cột cũ qua cột mới vị trí A7 ĐD hạ áp nhánh A TBA Thượng An 3-Kế hoạch-


Khu vực : CC530095 Thượng An 3

24/03/2023 Cúp điện từ 07:55 đến 13:05

Điện Lực Phong Điền

Lý do : Chuyển dây qua cột mới, thu hồi cột cũ VT B28, B29 ĐD hạ áp nhánh B TBA Nam Sơn 2 Chuyển hệ thống đo đếm từ cột cũ qua cột mới vị trí VT B28, B29 ĐD hạ áp nhánh B TBA Nam Sơn 2-Kế hoạch-


Khu vực : CC530138 Nam Sơn 2

24/03/2023 Cúp điện từ 07:55 đến 10:35

Điện Lực Phong Điền

Lý do : Chuyển dây qua cột mới, thu hồi cột cũ VT A7 ĐD hạ áp nhánh A TBA Thượng An 3 Chuyển hệ thống đo đếm từ cột cũ qua cột mới vị trí A7 ĐD hạ áp nhánh A TBA Thượng An 3-Kế hoạch-


Khu vực : CD530117 BƠM BẮC SƠN

24/03/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 17:30

Điện Lực Hương Trà

Lý do : Thu hồi TBA Thi Công ĐMA theo yêu cầu của khách hàng, thu hồi xà, FCO rẽ Sơn Hải 2-Kế hoạch-Hoãn


Khu vực : TC530125 Thế Đại

24/03/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 17:30

Điện Lực Hương Trà

Lý do : Thu hồi TBA Thi Công ĐMA theo yêu cầu của khách hàng, thu hồi xà, FCO rẽ Sơn Hải 2-Kế hoạch-Hoãn


Khu vực : TD530260 KTĐ số 1 Hương Trà

24/03/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 17:30

Điện Lực Hương Trà

Lý do : Thu hồi TBA Thi Công ĐMA theo yêu cầu của khách hàng, thu hồi xà, FCO rẽ Sơn Hải 2-Kế hoạch-Hoãn


Khu vực : TD530281 Thi công ĐMA

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 14:00

Điện Lực Phú Vang

Lý do : Sang chuyển ĐD hạ áp qua cột mới từ vị trí B1 đến vị trí B9 thuộc XT B TBA Vinh Thanh 10 (VT 210/15 đến vị trí 210/15/12 XT 472 Phú Bài), thu hồi ĐD cũ-Kế hoạch-


Khu vực : DC530318 TBA Vinh Thanh 10

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 14:00

Điện Lực Phú Vang

Lý do : Thu hồi cột từ VT 299 đến VT 306 XT 471 Vinh Thanh-Kế hoạch-


Khu vực : DD530257 VINH HƯNG 1 (BBNT)

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 14:00

Điện Lực Phú Vang

Lý do : Thu hồi cột từ VT 299 đến VT 306 XT 471 Vinh Thanh-Kế hoạch-


Khu vực : DD530258 VINH HƯNG 2 (BBNT)

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 14:00

Điện Lực Phú Vang

Lý do : Thu hồi cột từ VT 299 đến VT 306 XT 471 Vinh Thanh-Kế hoạch-


Khu vực : DD530259 VINH HƯNG 3 (BBNT)

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 14:00

Điện Lực Phú Vang

Lý do : Thu hồi cột từ VT 299 đến VT 306 XT 471 Vinh Thanh-Kế hoạch-


Khu vực : DD530260 VINH HƯNG 4 (BBNT)

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 14:00

Điện Lực Phú Vang

Lý do : Thu hồi cột từ VT 299 đến VT 306 XT 471 Vinh Thanh-Kế hoạch-


Khu vực : DD530261 VINH HƯNG 5 (BBNT)

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 14:00

Điện Lực Phú Vang

Lý do : Thu hồi cột từ VT 299 đến VT 306 XT 471 Vinh Thanh-Kế hoạch-


Khu vực : DD530262 VINH HƯNG 8 (BBNT)

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 14:00

Điện Lực Phú Vang

Lý do : Thu hồi cột từ VT 299 đến VT 306 XT 471 Vinh Thanh-Kế hoạch-


Khu vực : DD530277 VINH HƯNG 7 (BBNT)

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 14:00

Điện Lực Phú Vang

Lý do : Sang chuyển ĐD hạ áp qua cột mới từ vị trí B1 đến vị trí B9 thuộc XT B TBA Vinh Thanh 10 (VT 210/15 đến vị trí 210/15/12 XT 472 Phú Bài), thu hồi ĐD cũ-Kế hoạch-


Khu vực : DD530286 Liên Minh

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 14:00

Điện Lực Phú Vang

Lý do : Thu hồi cột từ VT 299 đến VT 306 XT 471 Vinh Thanh-Kế hoạch-


Khu vực : DD530332 VINH HƯNG 9 (BBNT)

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 14:00

Điện Lực Phú Vang

Lý do : Thu hồi cột từ VT 299 đến VT 306 XT 471 Vinh Thanh-Kế hoạch-


Khu vực : DD530336 VINH HƯNG 6 (BBNT)

25/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 08:40

Điện Lực Bắc S Hương

Lý do : Thí nghiệm CBM TBA Tây Linh 4 và xử lý rỉ dầu MBA.-Kế hoạch-Hoãn


Khu vực : BC530112 Tây Linh 4

25/03/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 10:10

Điện Lực Bắc S Hương

Lý do : Thí nghiệm CBM TBA Bạch Hổ và xử lý rỉ dầu MBA.-Kế hoạch-


Khu vực : BC530059 Bạch Hổ 1

26/03/2023 Cúp điện từ 11:00 đến 13:30

Điện Lực Hương Thủy

Lý do : Đấu nối TBA 250kVA tại vị trí 65/18 nhánh rẽ đi NM Rác Phú Sơn XT 478 Phú Bài-Kế hoạch-


Khu vực : PD530391 THI CÔNG NHÀ MÁY ĐIỆN RÁC PHÚ SƠN

27/03/2023 Cúp điện từ 07:55 đến 11:05

Điện Lực Phong Điền

Lý do : Chuyển dây qua cột mới, thu hồi cột cũ VT B4, B5, B9, B5/1 ĐD hạ áp nhánh B TBA Trạch Phổ 1 Chuyển hệ thống đo đếm từ cột cũ qua cột mới vị trí B4, B5, B9, B5/1 ĐD hạ áp nhánh B TBA Trạch Phổ 1-Kế hoạch-


Khu vực : CC530097 Trạch Phổ 1

27/03/2023 Cúp điện từ 13:25 đến 16:35

Điện Lực Phong Điền

Lý do : Chuyển dây qua cột mới, thu hồi cột cũ A7/2 ĐD hạ áp nhánh A TBA Cổ Bi 1 & Cổ Bi 4 (cột có 02 nguồn điện đến) Chuyển hệ thống đo đếm từ cột cũ qua cột mới vị trí A7/2 ĐD hạ áp nhánh A TBA Cổ Bi 1 & Cổ Bi 4-Kế hoạch-


Khu vực : CC530020 Cổ Bi 1

27/03/2023 Cúp điện từ 13:25 đến 16:35

Điện Lực Phong Điền

Lý do : Chuyển dây qua cột mới, thu hồi cột cũ A7/2 ĐD hạ áp nhánh A TBA Cổ Bi 1 & Cổ Bi 4 (cột có 02 nguồn điện đến) Chuyển hệ thống đo đếm từ cột cũ qua cột mới vị trí A7/2 ĐD hạ áp nhánh A TBA Cổ Bi 1 & Cổ Bi 4-Kế hoạch-


Khu vực : CC530125 Cổ Bi 4

27/03/2023 Cúp điện từ 07:45 đến 08:45

Điện Lực Quảng Điền

Lý do : Tách lèo xuống FCO TBA NT Điền Môn 8 phục vụ tháo MBA để lắp cho NT Điền Môn 4-Kế hoạch-


Khu vực : HD530206 Nuôi Tôm Điền Môn 8

27/03/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 15:15

Điện Lực Quảng Điền

Lý do : Tách , đấu lèo xuống FCO TBA NT Điền Môn 4 đảm bảo an toàn công tác , Thay MBA NT Điền Môn 4 bị chảy dầu cánh tản nhiệt (lấy từ MBA NT Điền Môn 8)-Kế hoạch-


Khu vực : HD530202 NUÔI TÔM ĐIỀN MÔN 4

27/03/2023 Cúp điện từ 10:15 đến 11:15

Điện Lực Quảng Điền

Lý do : Tách lèo xuống FCO TBA NT Điền Môn 7 phục vụ tháo MBA để sửa chữa-Kế hoạch-


Khu vực : HD530205 Nuôi Tôm Điền Môn 7

28/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 15:00

Điện Lực Phong Điền

Lý do : Chuyển dây qua cột mới, thu hồi cột cũ VT B2 đến B14 ĐD hạ áp nhánh B TBA Hòa Viện Chuyển hệ thống đo đếm từ cột cũ qua cột mới vị trí B3 đến B14 ĐD hạ áp nhánh B TBA Hòa Viện-Kế hoạch-


Khu vực : CC530042 Hòa Viện