Ngày Giờ Địa Phương Khu vực
23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Gò Dầu

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Cầu Sắt xã Thạnh Đức

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 11:30

Điện lực Tân Châu

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp 5 xã Suối Dây

23/03/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 17:00

Điện lực Tân Châu

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Thạnh Hiệp xã Thạnh Đông

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 11:30

Điện lực Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khách hàng: Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Mỹ Tín

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 11:30

Điện lực Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khách hàng: Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Thương Mại Hưng Thăng Long

23/03/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 17:00

Điện lực Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khách hàng: Nhà máy gạch Phước Trung

23/03/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 09:30

Điện lực Tân Biên

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tân Biên (đèn đường KP6)

23/03/2023 Cúp điện từ 10:00 đến 11:00

Điện lực Tân Biên

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : UBND xã Tân Bình (đèn đường ấp Tân Thanh)

23/03/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 14:30

Điện lực Tân Biên

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Cơ sở Cường Phát

23/03/2023 Cúp điện từ 15:30 đến 16:30

Điện lực Tân Biên

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : HTT Phan Chí Thanh

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 11:30

Điện lực Bến Cầu

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khách hàng Nguyễn Văn Lượt

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 11:30

Điện lực Bến Cầu

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khách hàng Viettel Tây Ninh

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 11:30

Điện lực Bến Cầu

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khách hàng Nguyễn Văn Sáu

23/03/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 17:00

Điện lực Bến Cầu

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khách hàng DNTN Kim Dung

23/03/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 17:00

Điện lực Bến Cầu

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khách hàng BQL Khu Kinh tế

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Gò Dầu

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Bến Chò xã Thạnh Đức

24/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

Điện lực Trảng Bàng

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Khu phố Lộc Trát, Gia Tân phường Gia Lộc; khu phố Phước Hậu, Phước Hiệp phường Gia Bình

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 11:30

Điện lực Tân Châu

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Đồng Kèn xã Tân Thành

24/03/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 17:00

Điện lực Tân Châu

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Cây Khế xã Tân Hòa

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 11:30

Điện lực Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Phước Hòa xã Phước Vinh

24/03/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 17:00

Điện lực Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Phước Hòa xã Phước Vinh

24/03/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 09:30

Điện lực Tân Biên

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Cơ sở Nguyễn Văn Ten

24/03/2023 Cúp điện từ 10:00 đến 11:00

Điện lực Tân Biên

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Trường Mầm Non Hoa Mai

24/03/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 14:30

Điện lực Tân Biên

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : CS xay lúa Bùi Đức Quốc

24/03/2023 Cúp điện từ 15:00 đến 16:00

Điện lực Tân Biên

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Trường tiểu học Nguyễn Đình Chiểu (Cơ sở 2)

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 11:30

Điện lực Bến Cầu

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khách hàng Cái Văn Chỉ

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 11:30

Điện lực Bến Cầu

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khách hàng Nguyễn Hoàng Dũng

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 11:30

Điện lực Bến Cầu

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khách hàng Trường TH Long Khánh A

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Gò Dầu

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Xóm Đồng xã Thanh Phước

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 11:30

Điện lực Tân Châu

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Thạnh Quới xã Thạnh Đông

25/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện lực Châu Thành

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Ấp Thành Nam xã Thành Long

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 11:30

Điện lực Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khách hàng: Trung Tâm Y Tế Châu Thành

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 11:30

Điện lực Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khách hàng: Tiểu đoàn 3

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 11:30

Điện lực Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khách hàng: Kho cổng A Sư Đoàn 5

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 11:30

Điện lực Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khách hàng: Thao trường huấn luyện trung tâm tập huấn 2

25/03/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 17:00

Điện lực Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khách hàng: Nhà Công Vụ Số 2 - Sư Đoàn 5

25/03/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 17:05

Điện lực Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khách hàng: Trung tâm tập huấn 2

25/03/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 17:05

Điện lực Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khách hàng: Đại đội 14

25/03/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 17:00

Điện lực Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khách hàng: Ban chỉ huy Sư Đoàn -5

25/03/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 09:30

Điện lực Tân Biên

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Cơ sở Trịnh Ngọc Nhân

25/03/2023 Cúp điện từ 10:00 đến 11:00

Điện lực Tân Biên

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tân Biên (đèn đường KP2)

25/03/2023 Cúp điện từ 11:30 đến 12:30

Điện lực Tân Biên

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Trường trung học phổ thông Trần Phú

25/03/2023 Cúp điện từ 14:00 đến 15:00

Điện lực Tân Biên

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tân Biên (đèn đường KP3)

25/03/2023 Cúp điện từ 15:30 đến 16:30

Điện lực Tân Biên

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Chiếu sáng đường văn phòng KP4

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Gò Dầu

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp 1 xã Bàu Đồn

25/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 18:00

Điện lực Bến Cầu

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : - Xã Long Thuận - Ấp Rừng Dầu, Tân Lập, Xóm Lò, Bàu Tràm Nhỏ, Bàu Tràm Lớn xã Tiên Thuận

26/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 18:00

Điện lực Trảng Bàng

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khu phố An Quới phường An Hòa

26/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Hoà Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khu phố 4 phường Long Hoa

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Gò Dầu

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Cơ sở may Rỗng Tượng

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Trảng Bàng

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Ấp Thuận Lợi, Bến Kinh xã Đôn Thuận

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 11:30

Điện lực Tân Châu

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Tân Châu xã Tân Phú

27/03/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 17:00

Điện lực Tân Châu

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Tân Kiên xã Tân Hà

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 11:30

Điện lực Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Tua Hai xã Đồng Khởi

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Dương Minh Châu

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Tổ 10 ấp Phước Tân 2 xã Phan

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Dương Minh Châu

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Tổ 10 ấp Phước Tân 2 xã Phan

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Dương Minh Châu

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Tổ 10 ấp Phước Tân 2 xã Phan

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Dương Minh Châu

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Tổ 6 ấp Phước Tân 2 xã Phan

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 11:30

Điện lực Bến Cầu

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Long Hưng xã Long Thuận

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 11:30

Điện lực Bến Cầu

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Long Hưng xã Long Thuận

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 11:30

Điện lực Bến Cầu

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Long Hưng xã Long Thuận

27/03/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 17:00

Điện lực Bến Cầu

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Long Hưng xã Long Thuận

27/03/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 17:00

Điện lực Bến Cầu

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Long Hưng xã Long Thuận

28/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 11:30

Điện lực Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Bình Lợi xã Hảo Đước

28/03/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 17:00

Điện lực Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Phước Thạnh xã Phước Vinh

28/03/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 17:00

Điện lực Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Phước Thạnh xã Phước Vinh

28/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Thành Phố Tây Ninh

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Trạm chuyên dùng khách hàng

28/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Gò Dầu

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : CAFE Thuỳ Linh

28/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

Điện lực Trảng Bàng

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Khu phố An Quới, An Phú phường An Hòa

28/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 11:30

Điện lực Tân Châu

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp 2 xã Suối Dây

28/03/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 17:00

Điện lực Tân Châu

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Thanh Xuân xã Mỏ Công

28/03/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 17:00

Điện lực Tân Châu

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Thanh Xuân xã Mỏ Công

28/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 11:30

Điện lực Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Chòm Dừa xã Đồng Khởi

28/03/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 17:00

Điện lực Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Chòm Dừa xã Đồng Khởi

28/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Dương Minh Châu

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Tổ 8 ấp Tân Định 1 xã Suối Đá

28/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Dương Minh Châu

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Tổ 8 ấp Tân Định 1 xã Suối Đá

28/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 11:30

Điện lực Bến Cầu

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Long Hưng xã Long Thuận

28/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 11:30

Điện lực Bến Cầu

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Long Cường xã Long Khánh

28/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 11:30

Điện lực Bến Cầu

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Long Hưng xã Long Thuận

28/03/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 17:00

Điện lực Bến Cầu

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Long An xã Long Thuận

28/03/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 17:00

Điện lực Bến Cầu

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Long An xã Long Thuận

29/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 11:30

Điện lực Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Phước Lộc xã Phước Vinh

29/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 11:30

Điện lực Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Phước An xã Phước Vinh

29/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 11:30

Điện lực Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Phước Trung xã Phước Vinh

29/03/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 17:00

Điện lực Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Phước Hòa xã Phước Vinh

29/03/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 17:00

Điện lực Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Phước Hòa xã Phước Vinh

29/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Thành Phố Tây Ninh

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Trạm chuyên dùng khách hàng

29/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

Điện lực Trảng Bàng

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khu phố Tịnh Phong phường An Tịnh

29/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 11:30

Điện lực Tân Châu

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Đông Hiệp xã Tân Đông

29/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 11:30

Điện lực Tân Châu

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Hội An xã Tân Hội

29/03/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 17:00

Điện lực Tân Châu

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Đông Thành xã Tân Đông

29/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 11:30

Điện lực Bến Cầu

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Long Phi xã Long Thuận

29/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 11:30

Điện lực Bến Cầu

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Long Phi xã Long Thuận

29/03/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 17:00

Điện lực Bến Cầu

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Long Phi xã Long Thuận

29/03/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 17:00

Điện lực Bến Cầu

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Long Phi xã Long Thuận

30/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Thành Phố Tây Ninh

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Trạm chuyên dùng khách hàng

30/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 11:30

Điện lực Tân Châu

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Đông Biên xã Tân Đông

30/03/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 17:00

Điện lực Tân Châu

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Tân Hòa xã Tân Thành

31/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Thành Phố Tây Ninh

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Trạm chuyên dùng khách hàng

31/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Gò Dầu

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Rộc B xã Thạnh Đức

31/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

Điện lực Trảng Bàng

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khu phố Lộc Thành phường Lộc Hưng

01/04/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

Điện lực Thành Phố Tây Ninh

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Khu phố 5 phường I; khu phố 1, 2, 4 phường II

01/04/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

Điện lực Thành Phố Tây Ninh

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Khu phố Ninh Tân phường Ninh Sơn; khu phố Ninh Phúc, Ninh Hòa, Ninh Phước, Ninh Đức, Ninh Lợi phường Ninh Thạnh; khu phố Hiệp Nghĩa, Hiệp Thạnh phường Hiệp Ninh

01/04/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Thành Phố Tây Ninh

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Trạm chuyên dùng khách hàng

01/04/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Gò Dầu

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Tầm Lanh xã Hiệp Thạnh. Ấp Phước Hội xã Phước Thạnh

01/04/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Dương Minh Châu

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : TBA khách hàng Bưu cục Truông Mít

01/04/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Dương Minh Châu

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Tổ 2 ấp Khởi Hà xã Cầu Khởi

02/04/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 18:00

Điện lực Trảng Bàng

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khu Chế Xuất Linh Trung 3; nhà máy nước KCN Trảng Bàng; khu phố Suối Sâu phường An Tịnh

02/04/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 18:00

Điện lực Trảng Bàng

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khu Chế Xuất Linh Trung 3; nhà máy nước KCN Trảng Bàng; khu phố Suối Sâu phường An Tịnh

02/04/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 18:00

Điện lực Dương Minh Châu

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Tổ 10, 12 ấp Bình Linh xã Chà Là

02/04/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 18:00

Điện lực Dương Minh Châu

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : TBA khách hàng công ty TNHH POUHUNG VIỆT NAM