Ngày Giờ Địa Phương Khu vực
23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:30

Điện lực Mỹ Tú

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Trà Coi B và một phần ấp Xẻo Gừa – xã Mỹ Hương – huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng.

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 14:30

Điện lực Cù Lao Dung

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Một phần ấp An Thường, xã An Thạnh 1, huyện Cù Lao Dung.

23/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 17:30

Điện lực thị xã Vĩnh Châu

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : - Một phần ấp Biển Dưới, No Thum, tân Nam, xã Vĩnh Tân, thị xã Vĩnh Châu.

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 14:00

Điện lực thị xã Vĩnh Châu

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : - Một phần ấp Trà Teo, xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:30

Điện lực Thạnh Trị

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần ấp Trà Do - xã Lâm Kiết.

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:30

Điện lực Long Phú

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Ấp 5, TT Long Phú, ấp Tân Lập, xã Long Phú, huyện Long Phú,.

23/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 16:30

Điện lực Ngã Năm

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Một phần khóm Vĩnh Tiền, Vĩnh Hậu, Vĩnh Sử, Mỹ Thanh – Phường 3 – thị xã Ngã Năm.

23/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 14:00

Điện lực Ngã Năm

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần khóm 2 – Phường 1 – thị xã Ngã Năm.

23/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

Điện lực TP Sóc Trăng

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Đường Cao Thắng (từ giáp nhà số 21,34 đến giáp nhà số 37, 88).

23/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 13:00

Điện lực TP Sóc Trăng

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : thuộc khu vực Cty CP Cơ Khí Sóc Trăng, khu vực xưởng cưa 9B

23/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 13:00

Điện lực TP Sóc Trăng

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : đường Lương Định Của (từ giáp nhà số 43, 46 đến giáp nhà số 115, 172).

24/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

Điện lực TP Sóc Trăng

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Đường Cao Thắng (từ giáp nhà 39; 88 đến giáp nhà số 43, 94C).

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:30

Điện lực Mỹ Tú

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần ấp Tân Phước A1 – xã Long Hưng – huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng.

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:30

Điện lực Mỹ Tú

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần ấp Mỹ Hưng – xã Mỹ Tú– huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng

24/03/2023 Cúp điện từ 12:30 đến 17:30

Điện lực Cù Lao Dung

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Toàn bộ ấp Lê Minh Châu, Tăng Long, và một phần ấp Nguyễn Công Minh, ấp Đền Thờ xã An Thạnh Đông

24/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 17:30

Điện lực thị xã Vĩnh Châu

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : - Một phần Khóm , Biển Trên, biển Dưới, Sở Tại A, phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu.

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

Điện lực thị xã Vĩnh Châu

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : - - Một phần ấp Sum Thum A, xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu.

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:30

Điện lực Thạnh Trị

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần ấp Bào Cát - Thị Trấn Hưng Lợi

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:30

Điện lực Thạnh Trị

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Bao gồm: xã Vĩnh Lợi; xã Vĩnh Thành; một phần các ấp: 22, Tà Tọt C – xã Thạnh Trị; ấp 21 xã Thạnh Tân, một phần các ấp: 13, 23 – xã Châu Hưng; một phần ấp 18 xã Tân Long -TXNN.

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:30

Điện lực Long Phú

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Ấp Phú Trường, xã Phú Hữu, huyện Long Phú.

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Long Phú

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Lợi Đức, xã Long Đức, huyện Long Phú.

24/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 11:30

Điện lực Ngã Năm

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần khóm 3 – Phường 1 – thị xã Ngã Năm.

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 12:00

Điện lực Ngã Năm

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Một phần phần ấp Mỹ Hòa – xã Long Bình; Ấp Mỹ Phước, Mỹ Lộc 2, Mỹ Lộc 1, Mỹ Tân – xã Mỹ Bình; Ấp 18 – xã Tân Long; Khóm Mỹ Thanh, Vĩnh Hậu – Phường 3; Toàn bộ xã Mỹ Quới – thị xã Ngã Năm.

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 13:30

Điện lực Trần Đề

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần Ấp Precđôn, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng.

25/03/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 16:00

Điện lực TP Sóc Trăng

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : thuộc Khu dân cư Đoàn Thị Điểm

25/03/2023 Cúp điện từ 15:00 đến 18:00

Điện lực TP Sóc Trăng

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : đường Chông Chác (từ giáp nhà số 212 đến giáp cầu Thanh niên).

26/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 13:30

Điện lực thị xã Vĩnh Châu

Lý do : Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


Khu vực : - Một phần khóm 1, phường 1, thị xã Vĩnh Châu. - Một phần các khóm, Watpich, Vĩnh Thành, Sở Tại A, Sở Tại B, Đai Trị, Tân Qui, Xẻo Me, - Một phần các khóm: khóm 1, khóm 2, khóm 3, phường 1, thị xã Vĩnh Châu. - Một phần khóm Cà Săng, phường 2, thị xã Vĩnh Châu. - Một phần khóm Biển Trên, Biển Trên A, phường Vĩnh phước, thị xã Vĩnh Châu.

26/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 17:30

Điện lực thị xã Vĩnh Châu

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : - Một phần Khóm , khóm 1, khóm 2, khóm 3, khóm 4, khóm 5, khóm 6, phường 1 một phần khóm Cà Lăng A Biển , phường 2, thị xã Vĩnh Châu.

26/03/2023 Cúp điện từ 11:00 đến 13:30

Điện lực thị xã Vĩnh Châu

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : - Một phần khóm 1, phường 1, thị xã Vĩnh Châu. - Một phần các khóm, Watpich, Vĩnh Thành, Sở Tại A, Sở Tại B, Đai Trị, Tân Qui, Xẻo Me, Biển Trên, Biển Dưới, phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu. - Một phần các ấp, Trà Vôn B, Tham Chu, Tân Trà, Tân Hòa, Năm Căn, xã Vĩnh Tân, thị xã Vĩnh Châu.

27/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

Điện lực TP Sóc Trăng

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Đường Võ Văn Kiệt – phía Đông lạnh Thái Tân (từ giáp nhà số 104 đến giáp nhà số 206).

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 14:30

Điện lực Cù Lao Dung

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần Ấp An Quới, xã An Thạnh 3.

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:30

Điện lực thị xã Vĩnh Châu

Lý do : Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện


Khu vực : không

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 10:00

Điện lực Thạnh Trị

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Bao gồm một phần ấp Tân Lợi - xã Thạnh Tân.

27/03/2023 Cúp điện từ 10:00 đến 12:00

Điện lực Thạnh Trị

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Bao gồm một phần các ấp: Tân Thắng, Tân Phước, Tân Lợi – xã Thạnh Tân.

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:30

Điện lực Kế Sách

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần Ấp 10 - xã Trinh Phú

27/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 12:30

Điện lực Ngã Năm

Lý do : Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện


Khu vực : một phần ấp Vĩnh Kiên – xã Vĩnh Quới – thị xã Ngã Năm.

27/03/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 13:00

Điện lực Trần Đề

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Giồng Chát, xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, Sóc Trăng

27/03/2023 Cúp điện từ 14:00 đến 17:30

Điện lực Trần Đề

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Giồng Giữa, thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, Sóc Trăng.

28/03/2023 Cúp điện từ 14:30 đến 17:00

Điện lực TP Sóc Trăng

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khách hàng Ngọc Ẩn

28/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 11:00

Điện lực Cù Lao Dung

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần Ấp Bình Du, xã an Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung, Tỉnh Sóc Trăng

28/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 14:00

Điện lực thị xã Vĩnh Châu

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : không

28/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:30

Điện lực thị xã Vĩnh Châu

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : KHÔNG

28/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:30

Điện lực Thạnh Trị

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Bao gồm một phần ấp 20 – xã Vĩnh Thành.

28/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:30

Điện lực Kế Sách

Lý do : Cắt điện để phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia.


Khu vực : Xã Đại Hải (trừ ấp Mang Cá)

28/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:30

Điện lực Kế Sách

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần ấp Đông Hải - xã Đại Hải

28/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:30

Điện lực Kế Sách

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần Ấp 4 - xã Ba trinh

28/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:30

Điện lực Long Phú

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần Ấp 1, TT Long Phú, huyện Long Phú.

28/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 14:00

Điện lực Ngã Năm

Lý do : Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện


Khu vực : một phần Khóm 2 – Phường 1 – thị xã Ngã Năm.

28/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

Điện lực Châu Thành

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : - Ấp Châu Thành, xã An Ninh, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.

28/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 11:30

Điện lực Trần Đề

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Nhà Thờ, xã Trung Bình, huyện Trần Đề, Sóc Trăng.

28/03/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 16:00

Điện lực Trần Đề

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Tổng Cáng, xã Liêu Tú, huyện Trần Đề, Sóc Trăng.

28/03/2023 Cúp điện từ 14:00 đến 17:30

Điện lực Trần Đề

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Đầu Giồng , Thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, Sóc Trăng.