Ngày Giờ Địa Phương Khu vực
23/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 11:30

Điện lực Ninh phước

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần thôn Ninh Quý 2 - xã Phước Sơn

23/03/2023 Cúp điện từ 07:50 đến 09:20

Điện lực Ninh Hải

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khách hàng: Nguyễn Quốc Triều

23/03/2023 Cúp điện từ 09:30 đến 11:30

Điện lực Ninh Hải

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khách hàng: Nguyễn Thị Thơm

23/03/2023 Cúp điện từ 13:45 đến 15:00

Điện lực Ninh Hải

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khách hàng: Công ty TNHH SX Giống thủy sản Nam Mỹ

23/03/2023 Cúp điện từ 15:20 đến 17:00

Điện lực Ninh Hải

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khách hàng: Trường THPT Phan Chu Trinh

23/03/2023 Cúp điện từ 08:20 đến 09:00

Điện lực Thuận Nam

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khách hàng: Trương Thanh Diệp

23/03/2023 Cúp điện từ 09:30 đến 10:20

Điện lực Thuận Nam

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khách hàng: Công ty TNHH MTV Châu Cầu

23/03/2023 Cúp điện từ 10:30 đến 11:20

Điện lực Thuận Nam

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khách hàng: Công ty TNHH MTV Châu Cầu

23/03/2023 Cúp điện từ 13:45 đến 14:45

Điện lực Thuận Nam

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khách hàng: Đỗ Hoàng Hận

23/03/2023 Cúp điện từ 15:00 đến 16:00

Điện lực Thuận Nam

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khách hàng: Lê Văn Vũ

24/03/2023 Cúp điện từ 07:45 đến 17:00

Điện lực Ninh Hải

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần các khu phố: 4, 5 và 6 - phường Mỹ Bình

24/03/2023 Cúp điện từ 07:45 đến 09:10

Điện lực Ninh Hải

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khách hàng: Chi nhánh Công ty TNHH khu du lịch Hoàn Mỹ tại Ninh Thuận

24/03/2023 Cúp điện từ 09:20 đến 11:30

Điện lực Ninh Hải

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khách hàng: Công ty TNHH TM và XD Sơn Long Thuận

24/03/2023 Cúp điện từ 14:00 đến 17:00

Điện lực Ninh Hải

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Các khách hàng: Nguyễn Bảo Quốc, Nguyễn Văn Đương, Công ty TNHH SX kinh doanh Giống thủy sản Tứ Quý - Ninh Thuận, Nguyễn Thị Nở, Công đoàn cơ sở Trung tâm Khuyến nông tỉnh Ninh Thuận, Đặng Ngọc Khánh, Hà Văn Hiển, Phan Nhẫn và Nguyễn Văn Đẩu

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 12:00

Điện lực Thuận Nam

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Thôn: Thương Diêm 1, Thương Diêm 2 - xã Phước Diêm

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 09:50

Điện lực Phan Rang Tháp Chàm

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khách hàng: Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Đào tạo và Sát hạch lái xe Cơ giới đường bộ Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận

25/03/2023 Cúp điện từ 10:15 đến 11:30

Điện lực Phan Rang Tháp Chàm

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần thôn Tân Sơn - xã Thành Hải

25/03/2023 Cúp điện từ 14:00 đến 15:40

Điện lực Phan Rang Tháp Chàm

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khách hàng: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Ninh Thuận

25/03/2023 Cúp điện từ 15:55 đến 16:50

Điện lực Phan Rang Tháp Chàm

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Các tổ: 1, 7, 8 và 12 - khu phố 3; tổ 16 - khu phố 4 - phường Bảo An

26/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Phan Rang Tháp Chàm

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khách hàng: Công ty Cổ phần Linh Đan Sài Gòn, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hoàng Bảo Tường, Công ty Cổ phần In Ninh Thuận, Công ty Cổ phần thực phẩm Cánh Đồng Việt

27/03/2023 Cúp điện từ 08:15 đến 12:00

Điện lực Ninh Sơn

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần thôn Trà Giang 1 - xã Lương Sơn

27/03/2023 Cúp điện từ 07:40 đến 09:40

Điện lực Ninh Hải

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần thôn Mỹ Tường 1 - xã Nhơn Hải

27/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 18:00

Điện lực Ninh phước

Lý do : Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


Khu vực : Thôn Hoài Ni - xã Phước Thái

28/03/2023 Cúp điện từ 07:45 đến 17:00

Điện lực Ninh Hải

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần thôn Tri Thủy 1 - xã Tri Hải

28/03/2023 Cúp điện từ 08:15 đến 09:15

Điện lực Thuận Nam

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khách hàng: Công ty TNHH thương mại Thái Nhã

28/03/2023 Cúp điện từ 09:30 đến 10:30

Điện lực Thuận Nam

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Các khách hàng: Công ty CP Nuối Cà Ná Ninh Thuận, Trần Thị Xuân, Trần Thị Thá, Nguyễn Thị Thu Chi, Trương Xuân Nghinh, Nguyễn Văn Hoàng và Võ Minh Hoàng

28/03/2023 Cúp điện từ 10:45 đến 11:45

Điện lực Thuận Nam

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khách hàng: Nguyễn Kim Thắng

28/03/2023 Cúp điện từ 13:45 đến 14:45

Điện lực Thuận Nam

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khách hàng: Trần Văn Nam

28/03/2023 Cúp điện từ 15:00 đến 16:00

Điện lực Thuận Nam

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khách hàng: Nguyễn Thị Gái

29/03/2023 Cúp điện từ 07:45 đến 11:30

Điện lực Ninh Hải

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khách hàng: Trần Thị Phước, Công ty Muối Khánh Tường

29/03/2023 Cúp điện từ 13:45 đến 17:00

Điện lực Ninh Hải

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khách hàng: Chi nhánh Công ty CP Muối Ninh Thuận - XN Muối Tri Hải

29/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 07:30

Điện lực Thuận Nam

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Các khách hàng: Hộ nuôi tôm Trịnh Hữu Phước, Nguyễn Văn Vinh, Tống Văn Hoa, Mai Ngọc Thi, Huỳnh Văn Phi và Trần Thị Đan mất điện 2 lần: + Lần 1: Từ 7 giờ đến 7 giờ 30.

29/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 14:00

Điện lực Thuận Nam

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần thôn Từ Thiện - xã Phước Dinh

29/03/2023 Cúp điện từ 14:00 đến 14:30

Điện lực Thuận Nam

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Các khách hàng: Hộ nuôi tôm Trịnh Hữu Phước, Nguyễn Văn Vinh, Tống Văn Hoa, Mai Ngọc Thi, Huỳnh Văn Phi và Trần Thị Đan mất điện 2 lần: + Lần 2: Từ 14 giờ đến 14 giờ 30.

31/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 11:30

Điện lực Ninh phước

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần tổ 2 - khu phố 9 - thị trấn Phước Dân

31/03/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 17:00

Điện lực Ninh phước

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Tổ: 4, 5 - khu phố 9 - thị trấn Phước Dân

02/04/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 18:00

Điện lực Phan Rang Tháp Chàm

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Một phần khu phố 5, 6 phường Đô Vinh

02/04/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 14:00

Điện lực Phan Rang Tháp Chàm

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Một phần các khu phố: 4, 5 và 6 - phường Đô Vinh

02/04/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 18:00

Điện lực Ninh phước

Lý do : Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


Khu vực : Các khu phố: 5, 6, 11 và 13 - thị trấn Phước Dân; một phần thôn: Từ Tâm 2, Hòa Thủy - xã Phước Hải