Ngày Giờ Địa Phương Khu vực
23/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 14:00

Điện Lực Mộc Hóa

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần ấp Ông Nhan Tây, xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường tỉnh Long An

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 10:00

Điện Lực Cần Đước

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần ấp Cầu Xây xã Long Trạch

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 09:00

Điện Lực Mộc Hóa

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần KP6, Phường 2, thị xã Kiến Tường

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 10:30

Điện Lực Bến Lức

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Công ty Cổ Phần Foodtech

23/03/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 10:00

Điện Lực Mộc Hóa

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần KP3 Phường 1, thị xã Kiến Tường

23/03/2023 Cúp điện từ 10:30 đến 12:00

Điện Lực Cần Đước

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần ấp Phước Vĩnh xã Long Trạch

23/03/2023 Cúp điện từ 10:00 đến 11:30

Điện Lực Mộc Hóa

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần ấp Ông lễ, xã Bình Hiệp,thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An

23/03/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 14:00

Điện Lực Mộc Hóa

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần ấp Bình Tây 1, xã Bình Hòa Tây, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An

23/03/2023 Cúp điện từ 11:00 đến 13:00

Điện Lực Bến Lức

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Công ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Nhựa Xốp Nam Phương

23/03/2023 Cúp điện từ 14:00 đến 15:00

Điện Lực Mộc Hóa

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần ấp 2, xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An

23/03/2023 Cúp điện từ 14:00 đến 16:00

Điện Lực Cần Đước

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần ấp 4 xã Long Sơn

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 11:00

Điện Lực Tân Trụ

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần ấp Bình Hòa, một phần ấp Bình Thạnh xã Bình Tịnh

23/03/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 16:00

Điện Lực Tân Trụ

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần ấp Bình Hòa xã Bình Tịnh

23/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 09:30

Điện Lực Đức Huệ

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : KV UB xã MTT

23/03/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 14:30

Điện Lực Đức Huệ

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : 1 phần ấp Dinh xã MTT

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 09:00

Điện Lực Đức Hòa

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Cty Đại Vĩnh Tiến

23/03/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 11:30

Điện Lực Đức Hòa

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : HKD nhà trọ Sáng

23/03/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 11:00

Điện Lực Đức Hòa

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Cty TNHH Hóa nhựa Đệ Nhất

23/03/2023 Cúp điện từ 09:10 đến 09:50

Điện Lực Đức Hòa

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : CS Liên Thành

23/03/2023 Cúp điện từ 10:00 đến 10:40

Điện Lực Đức Hòa

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Cơ sở Lý Minh Thành

23/03/2023 Cúp điện từ 10:40 đến 11:30

Điện Lực Đức Hòa

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Nhà trọ Hằng

23/03/2023 Cúp điện từ 10:50 đến 11:30

Điện Lực Đức Hòa

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Cty Thuận Thuận Thành

23/03/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 13:40

Điện Lực Đức Hòa

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : CN Cty Hoàng Quốc Vinh

23/03/2023 Cúp điện từ 13:50 đến 14:30

Điện Lực Đức Hòa

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Cty TNHH TMSX Cẩm Đạt

23/03/2023 Cúp điện từ 14:30 đến 15:10

Điện Lực Đức Hòa

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : CS SX KD Tủ Kim Ngọc Hoa

23/03/2023 Cúp điện từ 14:40 đến 15:30

Điện Lực Đức Hòa

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Cty Kỹ Nghệ Việt Nam

23/03/2023 Cúp điện từ 15:40 đến 16:30

Điện Lực Đức Hòa

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Cty Tuyết Trân

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

Điện Lực Thạnh Hóa

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần Ấp 3 - xã Thạnh An

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

Điện Lực Thạnh Hóa

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần Ấp 4 - xã Tân Tây

23/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 08:10

Điện Lực Cần Giuộc

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Trạm Công Ty TNHH Young Chemical Vina

23/03/2023 Cúp điện từ 08:20 đến 09:00

Điện Lực Cần Giuộc

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Trạm Công Ty TNHH Giày Viễn Thịnh

23/03/2023 Cúp điện từ 12:00 đến 12:40

Điện Lực Cần Giuộc

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Công Ty TNHH Lotte Global Logistics Việt Nam_

23/03/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 13:40

Điện Lực Cần Giuộc

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : HKD Võ Tấn Cang

23/03/2023 Cúp điện từ 14:20 đến 14:50

Điện Lực Cần Giuộc

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : CTY CP LONG AN

23/03/2023 Cúp điện từ 15:00 đến 15:30

Điện Lực Cần Giuộc

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : CTY CP KCN LONG AN

23/03/2023 Cúp điện từ 15:40 đến 16:40

Điện Lực Cần Giuộc

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : CẢNG TÂN TẬP

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 11:00

Điện Lực Vĩnh Hưng

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần Ấp Cả Trốt - xã Khánh Hưng

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 11:00

Điện Lực Vĩnh Hưng

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Xóm Mới - xã Vĩnh Thuận

23/03/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 16:00

Điện Lực Vĩnh Hưng

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần Ấp Cả Trốt - xã Khánh Hưng

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 12:00

Điện Lực Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần ấp Hồi Xuân Thị Trấn Tầm Vu

23/03/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 16:30

Điện Lực Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần ấp 1 xã Hòa Phú

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 09:00

Điện Lực Tân An

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : TSTL Phan Đắc Tuệ

23/03/2023 Cúp điện từ 09:15 đến 10:30

Điện Lực Tân An

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : HKD Thái Hùng

23/03/2023 Cúp điện từ 10:45 đến 11:30

Điện Lực Tân An

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Cty Bảo Thi

23/03/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 14:15

Điện Lực Tân An

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : TSTL Trần Quốc Toản

23/03/2023 Cúp điện từ 14:30 đến 15:45

Điện Lực Tân An

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : TSTL Trần Văn Khôi

23/03/2023 Cúp điện từ 15:30 đến 16:30

Điện Lực Tân An

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : TSTL Trần Văn Tấn

23/03/2023 Cúp điện từ 11:00 đến 11:40

Điện Lực Cần Giuộc

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Trạm TRUNG TÂM DVKT KCN LONG HẬU

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 09:00

Điện Lực Bến Lức

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Công ty Cổ phần Phú An Hữu

24/03/2023 Cúp điện từ 09:30 đến 10:30

Điện Lực Bến Lức

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Công ty TNHH HomeArt

24/03/2023 Cúp điện từ 11:30 đến 13:00

Điện Lực Bến Lức

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Công ty TNHH Thức ăn Gia súc Việt Đan Long An

24/03/2023 Cúp điện từ 15:00 đến 16:00

Điện Lực Bến Lức

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Công ty Cổ Phần Thương Mại và Đầu Tư Chanh Việt Long An

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 11:00

Điện Lực Tân Trụ

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần ấp Bình Hòa xã Bình Lãng

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 14:30

Điện Lực Tân Hưng

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần ấp 4, một phần ấp 2, xã Thạnh Hưng và một phần ấp Rượng Lưới, xã Vĩnh Thạnh

24/03/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 16:00

Điện Lực Tân Trụ

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần ấp 4 xã Lạc Tấn

24/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 11:30

Điện Lực Đức Huệ

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : 1 phần KP3 Tt Đông Thành

24/03/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 16:00

Điện Lực Đức Huệ

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : 1 phần KP 5 TTHH

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 09:40

Điện Lực Đức Hòa

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : CS Mạnh Hùng

24/03/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 11:00

Điện Lực Đức Hòa

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Cty TNHH May Chí Đạt

24/03/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 11:00

Điện Lực Đức Hòa

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Công ty TNHH Sơn Sanq Tito

24/03/2023 Cúp điện từ 09:50 đến 10:30

Điện Lực Đức Hòa

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : HKD nhà trọ Thúy Duy

24/03/2023 Cúp điện từ 10:40 đến 11:40

Điện Lực Đức Hòa

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : CN Công ty TNHH ĐT và PT Lợi Đồng

24/03/2023 Cúp điện từ 10:40 đến 11:40

Điện Lực Đức Hòa

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : HKD Long An Brothers

24/03/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 16:00

Điện Lực Đức Hòa

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : CTY Win Vina

24/03/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 16:00

Điện Lực Đức Hòa

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Cty TNHH Hasaka Việt Nam

24/03/2023 Cúp điện từ 15:30 đến 16:10

Điện Lực Đức Hòa

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Công An huyện ĐHo

24/03/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 16:30

Điện Lực Cần Giuộc

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần xã Phước Hậu

24/03/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 16:30

Điện Lực Cần Giuộc

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần xã Phước Lâm

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

Điện Lực Vĩnh Hưng

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Đường Huỳnh Việt Thanh- TT Vĩnh Hưng

24/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 11:30

Điện Lực Đức Huệ

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khu phố 3 TTĐT

24/03/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 16:00

Điện Lực Đức Huệ

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : phần KP TT Hiệp Hòa

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 09:00

Điện Lực Cần Đước

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Hộ TSTL Nguyễn Văn Mầu

25/03/2023 Cúp điện từ 10:00 đến 11:00

Điện Lực Cần Đước

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : HKD Hữu Phúc 5

25/03/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 14:30

Điện Lực Cần Đước

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Nr Công ty TNHH SX va TM Thép Tây Nam 2

25/03/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 14:30

Điện Lực Cần Đước

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Công ty TNHH SX va TM Thép Tây Nam

25/03/2023 Cúp điện từ 15:00 đến 16:30

Điện Lực Cần Đước

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Nr Công ty Thiên Lộc Thành

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:30

Điện Lực Tân Thạnh

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Ấp Tân Chánh A, Tân Chánh B, Trại Lòn Bắc, Trại Lòn Nam xã Nhơn Ninh

25/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 11:30

Điện Lực Đức Huệ

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : KP 1 thị trấn Đông Thành

25/03/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 16:00

Điện Lực Đức Huệ

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : KV UB xã Hiệp Hòa

25/03/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 12:00

Điện Lực Vĩnh Hưng

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : TT GDNN-GDTX Vĩnh Hưng

25/03/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 17:00

Điện Lực Vĩnh Hưng

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một đường 30/4 - Thị Trấn Vĩnh Hưng

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:30

Điện Lực Tân An

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Đường Lưu Văn Tế và một phần đường Nguyễn Văn Tạo, một phần QL 1A thuộc Bình Cư 1, Bình Cư 2 - phường 4

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:30

Điện Lực Tân An

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Đường Lưu Văn Tế và một phần đường Nguyễn Văn Tạo, một phần QL 1A thuộc Bình Cư 1, Bình Cư 2 - phường 4

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:30

Điện Lực Tân An

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Đường Lưu Văn Tế và một phần đường Nguyễn Văn Tạo, một phần QL 1A thuộc Bình Cư 1, Bình Cư 2 - phường 4

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:30

Điện Lực Tân An

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Đường Lưu Văn Tế và một phần đường Nguyễn Văn Tạo, một phần QL 1A thuộc Bình Cư 1, Bình Cư 2 - phường 4

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 11:30

Điện Lực Tân An

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Đường Phạm Thị Đẩu, Lê Văn Tao, QL 62, Hùng Vương thuộc 3, 4, 8 - phường 2

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 11:30

Điện Lực Tân An

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Đường Phạm Thị Đẩu, Lê Văn Tao, QL 62, Hùng Vương thuộc 3, 4, 8 - phường 2

25/03/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 16:30

Điện Lực Tân An

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Đường Trần Văn Chính, Nguyễn Minh Đường và một phần QL 1A thuộc Kp Bình Yên Đông 2 - phường 4

25/03/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 16:30

Điện Lực Tân An

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Đường Trần Văn Chính, Nguyễn Minh Đường và một phần QL 1A thuộc Kp Bình Yên Đông 2 - phường 4

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

Điện Lực Cần Đước

Lý do : Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần khu 1A, 1B, 2, 3 TTCĐ

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

Điện Lực Cần Đước

Lý do : Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần khu 1A, 1B, 2, 3 TTCĐ

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

Điện Lực Cần Đước

Lý do : Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần khu 1A, 2, 3 TTCĐ

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

Điện Lực Cần Đước

Lý do : Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần khu 1A, 2, 3 TTCĐ

25/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 16:30

Điện Lực Cần Giuộc

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Một phần xã Phước Vĩnh Đông

25/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 11:30

Điện Lực Cần Giuộc

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Một phần xã Tân Tập, Phước Vĩnh Đông

25/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Đức Hòa

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : xã Hòa Khánh Đông, TT Đức Hòa, xã Đức Hòa Thượng

25/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 11:30

Điện Lực Cần Giuộc

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Một phần xã Tân Tập

26/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 16:00

Điện Lực Đức Hòa

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : một phần xã Đức Hòa Đông

26/03/2023 Cúp điện từ 11:00 đến 14:00

Điện Lực Đức Hòa

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : một phần xã Đức Hòa Hạ

26/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện Lực Mộc Hóa

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : KH Cty Tainan

26/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Đức Hòa

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : một phần xã Đức Hòa Hạ, Đức Hòa Đông

26/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 12:00

Điện Lực Cần Giuộc

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Toàn bộ KCN Long Hậu 3

26/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 16:00

Điện Lực Đức Hòa

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Cơ sở Phương Nam

27/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 16:00

Điện Lực Đức Hòa

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : một phần xã Đức Hòa Đông

27/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 16:00

Điện Lực Đức Hòa

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : một phần xã Đức Hòa Đông

27/03/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 12:30

Điện Lực Vĩnh Hưng

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một đường 30/4 - Thị Trấn Vĩnh Hưng

27/03/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 16:30

Điện Lực Vĩnh Hưng

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : TT GDNN-GDTX Vĩnh Hưng

28/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 16:00

Điện Lực Mộc Hóa

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần Khu Phố 5, Phường 2, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An

28/03/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 16:00

Điện Lực Đức Hòa

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Cty Tân Minh Lợi,

28/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 14:00

Điện Lực Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần ấp Bình Khương xã Thuận Mỹ

28/03/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 11:30

Điện Lực Châu Thành

Lý do : Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện


Khu vực : Hộ Cắt LBFCO NR TSTL Nguyễn Thị Sạch

28/03/2023 Cúp điện từ 14:30 đến 16:30

Điện Lực Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần ấp Bình Trị 2 xã Thuận Mỹ

28/03/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 11:30

Điện Lực Cần Đước

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần ấp Phước Vĩnh, Xoài Đôi, Long Thanh xã Long Trạch; ấp Long Giêng xã Phước Hậu

28/03/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 11:30

Điện Lực Cần Đước

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần ấp Phước Vĩnh, Xoài Đôi, Long Thanh xã Long Trạch; ấp Long Giêng xã Phước Hậu

28/03/2023 Cúp điện từ 14:00 đến 16:00

Điện Lực Cần Đước

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần ấp 1 xã Long Cang

29/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 11:30

Điện Lực Mộc Hóa

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : KH DNTN Tám Cảm

29/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 16:00

Điện Lực Đức Hòa

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : một phần xã Đức Hòa Thượng

29/03/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 16:00

Điện Lực Mộc Hóa

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần ấp Cái Cát, xã Tuyên Thạnh, thị xã Kiến Tường

29/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 08:45

Điện Lực Cần Đước

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : HNT Nguyễn Huỳnh Lân (50kVA)

29/03/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 09:45

Điện Lực Cần Đước

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Hộ nuôi tôm Nguyễn Văn Nhàn (50kVA)

29/03/2023 Cúp điện từ 10:00 đến 10:45

Điện Lực Cần Đước

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Hộ nuôi tôm Nguyễn Văn Viên (50kVA)

29/03/2023 Cúp điện từ 11:00 đến 11:45

Điện Lực Cần Đước

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : HNT Nguyễn Hồng Chương (50kVA)

29/03/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 13:45

Điện Lực Cần Đước

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Hộ nuôi tôm Ngô Quốc Tam (50kVA)

29/03/2023 Cúp điện từ 14:00 đến 15:00

Điện Lực Cần Đước

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Cơ Sở Phạm Hữu Tiến

29/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 08:30

Điện Lực Vĩnh Hưng

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần ấp Thái Quang - xã Thái Trị

29/03/2023 Cúp điện từ 09:15 đến 10:15

Điện Lực Vĩnh Hưng

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần ấp 2 - xã Hưng Điền A

29/03/2023 Cúp điện từ 10:45 đến 11:45

Điện Lực Vĩnh Hưng

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần ấp 1 - xã Hưng Điền A

29/03/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 14:30

Điện Lực Vĩnh Hưng

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần ấp Gò Châu Mai - xã Khánh Hưng

29/03/2023 Cúp điện từ 15:00 đến 16:00

Điện Lực Vĩnh Hưng

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần ấp Gò Cát - xã Vĩnh Trị

30/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 16:00

Điện Lực Mộc Hóa

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần KP5, Phường 2, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An

30/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 10:30

Điện Lực Vĩnh Hưng

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần ấp Trung Liêm - xã Thái Bình Trung

30/03/2023 Cúp điện từ 11:00 đến 16:00

Điện Lực Vĩnh Hưng

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần ấp Trung Môn - xã Thái Bình Trung

31/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 11:30

Điện Lực Mộc Hóa

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần ấp Bắc Chan 2, xã Tuyên Thạnh, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An