Ngày Giờ Địa Phương Khu vực
23/03/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 14:30

Điện Lực Đức Trọng

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Mất điện một phần thôn Tân Hoà thuộc xã Tân Hội.

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 14:01

Điện lực Đạ Huoai

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : + Mất điện toàn bộ: TDP1, TDP2 thị trấn Mađaguôi, xã Hà Lâm, xã Phước Lộc, xã ĐạPloa, xã Đoàn Kết, thị trấn ĐạMri. + Mất điện khách hàng TBA chuyên dùng: - Viettel Lâm Đồng (BTS tổ dân phố 1 TT Mađaguôi). - Công ty CP Kim Minh Đạt. - Công ty CP phát triển Lan & Hươu. - TT Bảo trợ xã hội huyện Đạ Huoai. - CN Công ty CP vận tải và DVDL Phương Trang. - Công ty CP du lịch Sài Gòn – Mađaguôi. - Trung tâm viễn thông 3 (Trạm BTS VNPT). - Công ty TNHH Long Thạch. - Công ty CPXD Số 1 Lâm Đồng Xí Nghiệp XD Đạ Tẻh. - HTX nông sản Đạ Huoai. - Khách hàng Nguyễn Thị Hiền. - Công ty TNHH Nam Đế Trà. - Công ty TNHH Minh Huy. - Bưu điện xã Hà Lâm. - Công ty TNHH Chí Cương. - Khách hàng Chếnh Lầy Zếnh. - Công ty TNHH đầu tư & Du lịch Hoa Sen. - Khách hàng Nguyễn Thành Đại. - HTX DV Nông nghiệp TH Phúc Thịnh. - CTy TNHH Trường Hiếu Phong. - Bưu điện ĐạM’ri. - Trung đoàn 93 sư đoàn 367. - Công ty TNHH Phúc Sơn cơ sở 2. - Công ty khai thác đá Hà Nam Anh. - Công ty TNHH Phú Sơn. - Công ty TNHH Hùng Phát. - Đài đức mẹ an bình (đèo Bảo Lộc). - Công ty CP Viễn thông di động Vietnam mobile. - Công ty TNHH MTV cấp thoát nước Lâm Đồng. - Công ty TNHH – XD&KT Nhật Trang. - Khách hàng Nguyễn Văn Khấn. - Khách hàng Nguyễn Văn Khoán. - Khách hàng Nguyễn Hoàng Anh Thư. - Công ty TNHH XD - TM - DV Hà Hưng.

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 09:30

Điện lực Đạ Tẻh

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần thôn Phú Thành xã Đạ lây

23/03/2023 Cúp điện từ 09:30 đến 10:30

Điện lực Đạ Tẻh

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : một phần thôn Phú thành xã Đạ Lây

23/03/2023 Cúp điện từ 10:00 đến 11:30

Điện lực Đạ Tẻh

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần thôn Hương vân, phú Bình, Hương Thuận xã Đạ Lây

23/03/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 16:30

Điện lực Đạ Tẻh

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần thôn Hương vân, phú Bình, Hương Thuận xã Đạ Lây

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 10:00

Điện Lực Lạc Dương

Lý do : Quá tải đường dây/TBA tài sản khách hàng


Khu vực : TT. Lạc Dương - H. Lạc Dương

23/03/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 13:30

Điện Lực Bảo Lộc

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực :

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 14:00

Điện Lực Di Linh

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Xã Tân Lâm và Đinh Trang Thượng

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 10:00

Điện Lực Cát Tiên

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần thôn Vĩnh NInh, thôn 3, 4 xã Phước Cát 2

24/03/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 14:30

Điện Lực Đức Trọng

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Mất điện một phần thôn Bồng Lai thuộc xã Hiệp Thạnh.

24/03/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 14:30

Điện Lực Đức Trọng

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Mất điện một phần thôn Bồng Lai thuộc xã Hiệp Thạnh.

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 09:30

Điện lực Đạ Tẻh

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần thôn Sơn Thuỷ, Hương Thanh- Xã Đạ lây

24/03/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 10:30

Điện lực Đạ Tẻh

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần thôn Sơn Thuỷ, Hương Thanh- Xã Đạ lây

24/03/2023 Cúp điện từ 10:00 đến 11:30

Điện lực Đạ Tẻh

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần thôn Sơn Thuỷ, Hương Thanh- Xã Đạ lây

24/03/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 16:30

Điện lực Đạ Tẻh

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần thôn Sơn Thuỷ, Hương Thanh- Xã Đạ Lây

24/03/2023 Cúp điện từ 14:00 đến 15:30

Điện lực Đạ Tẻh

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần thôn Sơn Thuỷ, Hương Thanh- Xã Đạ Lây

24/03/2023 Cúp điện từ 14:00 đến 15:30

Điện lực Đạ Tẻh

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần thôn Sơn Thuỷ, Hương Thanh- Xã Đạ Lây

24/03/2023 Cúp điện từ 15:00 đến 16:30

Điện lực Đạ Tẻh

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần thôn Sơn Thuỷ, Hương Thanh- Xã Đạ Lây

24/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 14:00

Điện Lực Bảo Lộc

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực :

24/03/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 13:30

Điện Lực Bảo Lộc

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực :

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 14:00

Điện Lực Di Linh

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Các xã phía nam Di Linh

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 11:30

Điện Lực Cát Tiên

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần TDP 12, 13, 14 TT Cát Tiên; thôn Mỹ Nam, Mỹ Bắc xã Nam Ninh

25/03/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 11:00

Điện Lực Đà Lạt

Lý do : Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng


Khu vực : Trại Hầm, Hồng Lạc, YênThế

26/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

Điện Lực Bảo Lộc

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực :

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 14:00

Điện Lực Đà Lạt

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Nguyên Tử Lực, Cù Chính Lan, Trần Đại Nghĩa, Cách Mạng Tháng 8

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:30

Điện Lực Bảo Lộc

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực :

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 14:00

Điện Lực Bảo Lộc

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực :

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 14:00

Điện Lực Bảo Lộc

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực :

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 09:00

Điện lực Đạ Tẻh

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần thôn Hương Thanh, Phú Bình xã Đạ Lây

27/03/2023 Cúp điện từ 09:10 đến 09:40

Điện lực Đạ Tẻh

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần thôn Hương Thanh, Phú Bình xã Đạ Lây

28/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 12:00

Điện Lực Đà Lạt

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : An Bình, Triệu Việt Vương, Nguyễn Trung Trực, An Sơn

28/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 14:00

Điện Lực Bảo Lộc

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực :

29/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 14:00

Điện Lực Bảo Lộc

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực :

30/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 14:00

Điện Lực Đà Lạt

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Hố Tôm Bão Đại, Trần Thái Tông

30/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 14:00

Điện Lực Đà Lạt

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Học Viện Lục Quân, Đa Thiện, Thái Phiên

31/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 14:00

Điện Lực Bảo Lộc

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực :

02/04/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 14:00

Điện lực Bảo Lâm

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Thôn 7, 9, 12, 13, xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng