Ngày Giờ Địa Phương Khu vực
23/03/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 14:00

Điện lực Phú Quốc

Lý do : Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần Ấp Bến Tràm xã Cửa Dương

23/03/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 12:00

Điện lực Phú Quốc

Lý do : Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần Ấp Bến Tràm xã Cửa Dương

23/03/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 10:30

Điện lực Phú Quốc

Lý do : Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Bến Tràm xã Cửa Dương và một phần khu phố 12 phường Dương Đông

23/03/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 12:00

Điện lực Phú Quốc

Lý do : Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần Ấp Bến Tràm xã Cửa Dương

23/03/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 14:00

Điện lực Phú Quốc

Lý do : Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần Ấp Bến Tràm xã Cửa Dương

23/03/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 10:30

Điện lực Phú Quốc

Lý do : Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Bến Tràm xã Cửa Dương và một phần khu phố 12 phường Dương Đông

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 11:00

Điện lực Hà Tiên

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Xã Thuận Yên, TP Hà Tiên

23/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

Điện lực Phú Quốc

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Một phần xã Hàm Ninh, xã Dương Tơ, xã Hòn Thơm và phường An Thới.

23/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

Điện lực Phú Quốc

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Một phần xã Hàm Ninh, xã Dương Tơ, xã Hòn Thơm và phường An Thới.

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 14:00

Điện lực Phú Quốc

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Một phần xã Hòn Thơm và phường An Thới.

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Phú Quốc

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Môt phần ấp Suối Mây, xã Dương Tơ.

23/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 12:00

Điện lực Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Sua Đũa, Xã Vĩnh Hòa Hiệp

23/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

Điện lực Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Phước Chung, Xã Mong Thọ B

23/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 12:00

Điện lực Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Sua Đũa, Xã Vĩnh Hòa Hiệp

23/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 12:00

Điện lực Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Sua Đũa, Xã Vĩnh Hòa Hiệp

23/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 12:00

Điện lực Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Vĩnh Thành A, Xã Vĩnh Hòa Hiệp

23/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 12:00

Điện lực Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Vĩnh Thành A, Xã Vĩnh Hòa Hiệp

23/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 12:00

Điện lực Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Vĩnh Thành A, Xã Vĩnh Hòa Hiệp

23/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 12:00

Điện lực Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Vĩnh Thành A, Xã Vĩnh Hòa Hiệp

23/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 12:00

Điện lực Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Sua Đũa, Xã Vĩnh Hòa Hiệp

23/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

Điện lực Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Hoà Phước, Xã Thạnh Lộc

23/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 12:00

Điện lực Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Hòa Thuận, Xã Vĩnh Hòa Hiệp

23/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 12:00

Điện lực Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Vĩnh Thành A, Xã Vĩnh Hòa Hiệp

23/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 12:00

Điện lực Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Sua Đũa, Xã Vĩnh Hòa Hiệp

23/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

Điện lực Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Hoà Phước, Xã Thạnh Lộc

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

Điện lực Giồng Riềng

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần Kinh Xáng Ô Môn - xã Hòa Thuận

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 10:00

Điện lực Gò Quao

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần xã Vĩnh Phước A, huyện Gò Quao - Kiên Giang.

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Gò Quao

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần xã Vĩnh Hòa Hưng Nam, huyện Gò Quao - Kiên Giang.

24/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 18:00

Điện lực Hà Tiên

Lý do : Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải


Khu vực : TP Hà Tiên

24/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 18:00

Điện lực Hà Tiên

Lý do : Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải


Khu vực : Xã Thuận Yên, TP Hà Tiên và Xã Dương Hòa, Huyện Kiên Lương

24/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 18:00

Điện lực Hà Tiên

Lý do : Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải


Khu vực : TP Hà Tiên

24/03/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 09:30

Điện lực Vĩnh Thuận

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Từ 9h00’ đến 9h30’ & 13h00’ đến 13h30’ : Xã Vĩnh Bình Nam, Vĩnh Bình Bắc. Một phần ấp Bình Minh, Cái Nứa xã Bình Minh

24/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện lực Rạch Giá

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Hẻm 90 Nguyễn Bỉnh Khiêm

24/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

Điện lực Phú Quốc

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Một phần xã Cửa Cạn và toàn xã Gành Dầu

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 12:00

Điện lực Phú Quốc

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần Khu phố 5, 12 phường Dương Đông.

24/03/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 17:00

Điện lực Phú Quốc

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần Khu phố 5, 12 phường Dương Đông.

24/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 11:00

Điện lực Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Phước Hòa, Xã Mong Thọ B

24/03/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 17:00

Điện lực Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Thạnh Bình, xã Thạnh Lộc

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Gò Quao

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Một phần xã Vĩnh Phước A, huyện Gò Quao - Kiên Giang.

25/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

Điện lực Phú Quốc

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Khu phố 2, 3, 4, 5, 8, 11 phường Dương Đông.

25/03/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 17:00

Điện lực Phú Quốc

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Khu phố 2, 7 phường Dương Đông.

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Gò Quao

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Toàn xã VHH Bắc và Một phần xã Định An, một phần vã VHH Nam, huyện Gò Quao - Kiên Giang.

26/03/2023 Cúp điện từ 05:00 đến 18:00

Điện lực Châu Thành

Lý do : Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải


Khu vực : Ấp Minh Phong, Xã Bình An

26/03/2023 Cúp điện từ 05:00 đến 18:00

Điện lực Châu Thành

Lý do : Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải


Khu vực : ấp Minh Phú , Minh An -Xã Vĩnh Hòa Hiệp

26/03/2023 Cúp điện từ 05:00 đến 18:00

Điện lực Châu Thành

Lý do : Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải


Khu vực : ấp Minh Phong Vĩnh Phú -Xã Vĩnh Hòa Hiệp , Vĩnh Hòa Phú

26/03/2023 Cúp điện từ 05:00 đến 18:00

Điện lực Châu Thành

Lý do : Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải


Khu vực : ấp Minh Phong , Minh Long , Minh Hòa -Xã Minh Hòa

26/03/2023 Cúp điện từ 05:00 đến 18:00

Điện lực Châu Thành

Lý do : Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải


Khu vực : Ấp Minh Phong, Xã Bình An

26/03/2023 Cúp điện từ 05:00 đến 18:00

Điện lực Châu Thành

Lý do : Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải


Khu vực : , Xã Bình An

26/03/2023 Cúp điện từ 00:00 đến 19:30

Điện lực An Biên

Lý do : Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải


Khu vực : Toàn huyện An Biên

26/03/2023 Cúp điện từ 05:00 đến 18:00

Điện lực Vĩnh Thuận

Lý do : Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải


Khu vực : - Từ 5h00’ đến 18h00’: Mất điện toàn huyện Vĩnh Thuận.

26/03/2023 Cúp điện từ 00:00 đến 19:30

Điện lực An Biên

Lý do : Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải


Khu vực : Toàn huyện An Biên, An Minh

26/03/2023 Cúp điện từ 05:00 đến 18:00

Điện lực Vĩnh Thuận

Lý do : Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải


Khu vực : - Từ 5h00’ đến 18h00’: Mất điện toàn huyện Vĩnh Thuận.

26/03/2023 Cúp điện từ 00:00 đến 19:30

Điện lực An Biên

Lý do : Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải


Khu vực : Toàn huyện An Biên

26/03/2023 Cúp điện từ 05:00 đến 18:00

Điện lực Vĩnh Thuận

Lý do : Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải


Khu vực : - Từ 5h00’ đến 18h00’: Mất điện toàn huyện Vĩnh Thuận.

26/03/2023 Cúp điện từ 00:00 đến 19:30

Điện lực An Biên

Lý do : Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải


Khu vực : Toàn huyện An Biên, An Minh

26/03/2023 Cúp điện từ 05:00 đến 18:00

Điện lực Vĩnh Thuận

Lý do : Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải


Khu vực : - Từ 5h00’ đến 18h00’: Mất điện toàn huyện Vĩnh Thuận.

26/03/2023 Cúp điện từ 05:00 đến 19:30

Điện lực An Biên

Lý do : Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải


Khu vực : Toàn huyện An Biên

26/03/2023 Cúp điện từ 05:30 đến 19:30

Điện lực Châu Thành

Lý do : Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải


Khu vực : Ấp Minh Phong, Xã Bình An

27/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện lực Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : một phần Ấp Minh Tân, Xã giục Tượng

27/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện lực Rạch Giá

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : một phần Kinh Năm Liêu P.Vĩnh Thông

27/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

Điện lực Hòn Đất

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần ấp Thuận Tiến xã Bình Sơn (khu vực 02 bên lộ 8000 từ tổ 19 đến tổ 27), một phần ấp Hợp Thành xã Bình Giang ( khu vực bên sông kinh Tám Ngàn).

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 14:00

Điện lực Phú Quốc

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : một Phần Xã Cửa Dương , TP Phú Quốc

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 14:00

Điện lực Phú Quốc

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : một Phần Xã Cửa Dương , TP Phú Quốc

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Giồng Riềng

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần Sông Cái Bé - Xã Ngọc Chúc

28/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Hà Tiên

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khu phố 1 Pháo đài, khu phố 2 phường Bình san, TP Hà Tiên,

28/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

Điện lực Phú Quốc

Lý do : Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


Khu vực : Mất điện KH Công nghệ nhà xanh

28/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 09:00

Điện lực Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : một phần Ấp Thạnh Hòa, Xã Mong Thọ A

28/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 15:00

Điện lực Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : một phần Ấp Thạnh Hòa, Xã Mong Thọ A

28/03/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 13:00

Điện lực Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : một phần Ấp Thạnh Hòa, Xã Mong Thọ A

28/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện lực Rạch Giá

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : một phần Kinh Giày Heo

28/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện lực Rạch Giá

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : một phần Kinh Giày Heo

28/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

Điện lực Hòn Đất

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Toàn xã Mỹ Thái.

28/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Phú Quốc

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : một phần xã cửa dương , TP Phú Quốc

28/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Phú Quốc

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : một phần xã cửa dương , TP Phú Quốc

28/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 10:30

Điện lực Vĩnh Thuận

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần ấp Nước Chảy xã Vĩnh Bình Bắc.

28/03/2023 Cúp điện từ 10:30 đến 13:00

Điện lực Vĩnh Thuận

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần ấp Nước Chảy xã Vĩnh Bình Bắc.

28/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

Điện lực Giồng Riềng

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Kinh Bờ Đế - Xã Thạnh Bình

28/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

Điện lực Giồng Riềng

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khu vực Chà Rào thuộc một phần xã Thạnh Bình và một phần Khu Phố 6 - Thị trấn

29/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện lực Rạch Giá

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : một phần Kinh Năm Liêu, đường mạc Thiên Tích

29/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện lực Rạch Giá

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : một phần Kinh Năm Liêu, đường mạc Thiên Tích

29/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 15:00

Điện lực Hòn Đất

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần ấp Sơn Lập xã Nam Thái Sơn ( khu vực kinh 16).

29/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 11:00

Điện lực Vĩnh Thuận

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khu vực từ trạm điện đến quán cơm Kim Thủy đường Nguyễn Thành Nhơn khu phố Vĩnh Phước 2 thị trấn Vĩnh Thuận.

29/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 10:30

Điện lực Vĩnh Thuận

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : - Từ 8h00’ đến 13h00’: Một phần ấp Hiệp Hòa, Đồng Tranh xã Vĩnh Bình Bắc.

29/03/2023 Cúp điện từ 10:30 đến 13:00

Điện lực Vĩnh Thuận

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : - Từ 8h00’ đến 13h00’: Một phần ấp Hiệp Hòa, Đồng Tranh xã Vĩnh Bình Bắc.

29/03/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 17:00

Điện lực Vĩnh Thuận

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khu vực từ trạm điện đến quán cơm Kim Thủy đường Nguyễn Thành Nhơn khu phố Vĩnh Phước 2 thị trấn Vĩnh Thuận.

29/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

Điện lực Giồng Riềng

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần Xã Thạnh Lộc

29/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Gò Quao

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Một phần xã Thới Quản

30/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện lực Rạch Giá

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : một phần Kinh Vàm Trư, P.Vĩnh Thông

30/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

Điện lực Phú Quốc

Lý do : Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


Khu vực : Mất điện một phần ấp Búng Gội, xã Cửa Dương

30/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 10:00

Điện lực Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : một phần Ấp Thạnh Yên, Thạnh Lộc

30/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 11:00

Điện lực Hòn Đất

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần khu phố Sư Nam TT Hòn Đất ( khu vực bên sông kinh Rạch giá – Hà Tiên từ tổ 12 đến tổ 14).

30/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 11:00

Điện lực Hòn Đất

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần ấp Đường Thét xã Bình Giang( khu vực kinh 9 Bình Giang).

30/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 11:00

Điện lực Vĩnh Thuận

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khu vực từ nhà nghĩ Hoàng Huy đến cầu Kinh 500 đường Nguyễn Thành Nhơn khu phố Vĩnh Phước 2 thị trấn Vĩnh Thuận.

30/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 10:30

Điện lực Vĩnh Thuận

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : - Từ 8h00’ đến 13h00’: Kinh Lô A xã Vĩnh Bình Bắc.

30/03/2023 Cúp điện từ 10:30 đến 13:00

Điện lực Vĩnh Thuận

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : - Từ 8h00’ đến 13h00’: Kinh Lô A xã Vĩnh Bình Bắc.

30/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

Điện lực Giồng Riềng

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần Kinh Cai Chương - Xã Thạnh Hưng

30/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Gò Quao

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Một phần xã Vĩnh Phước B

31/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện lực Rạch Giá

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : một phần đoừng lý Thường kiệt, P.Vĩnh Thanh

31/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 15:00

Điện lực Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : một phần Ấp Thạnh Hưng, Thạnh Lộc

31/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 12:00

Điện lực Vĩnh Thuận

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khu vực từ chợ nổi đến sân bóng Kiến Thành đường Võ Văn Kiệt khu phố Vĩnh Đông 2 thị trấn Vĩnh Thuận.

31/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

Điện lực Giồng Riềng

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Kinh Đường Lác - Xã Ngọc Thuận

31/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Gò Quao

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Một phần xã VHH Nam

31/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Gò Quao

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Một phần xã VHH Nam

31/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Gò Quao

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Một phần xã Vĩnh Tuy

31/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 11:00

Điện lực Gò Quao

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Một phần xã Định Hòa

31/03/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 17:00

Điện lực Gò Quao

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Một phần xã Thới Quản

01/04/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện lực Rạch Giá

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Một phần Xã Phi Thông

01/04/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 12:00

Điện lực Hòn Đất

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Dọc 02 bên Quốc Lộ 80 và kinh Rạch Giá – Hà Tiên từ Công Ty Nam Hà đến kinh Bình Giang 2 và các kinh 285; kinh 283; kinh H7; kinh Vàm Rầy; kinh Cỏ Cội; kinh Đòn Dông; kinh Tám Ngàn (gồm các khu vực một phần ấp Bình Thuận; ấp Thuận Hòa; ấp Vàm Rầy, ấp Thuận An; ấp Thuận Tiến xã Bình Sơn; một phần ấp Bình Hòa; một phần ấp hợp Thành xã Bình Giang).

02/04/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

Điện lực Hòn Đất

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần ấp Lình Huỳnh xã Lình Huỳnh ( khu vực từ nhà máy nước đá Nam Hương Chan đến cống ngăn mặn Lình Huỳnh).