Ngày Giờ Địa Phương Khu vực
23/03/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 12:00

Điện lực thị xã Ngã Bảy

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Mái Dầm, xã Đại Thành

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 13:00

Điện lực Thị Xã Long Mỹ

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Bình Thuận, Xã Long Bình, Thị xã Long Mỹ

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 12:00

Điện lực Phụng Hiệp

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần ấp Tân Quới Kinh, xã Tân Bình

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 09:00

Điện lực thị xã Ngã Bảy

Lý do : Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp


Khu vực : Khu vực 2, phường Lái Hiếu

23/03/2023 Cúp điện từ 09:30 đến 10:30

Điện lực thị xã Ngã Bảy

Lý do : Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp


Khu vực : Khu vực 2, phường Lái Hiếu

23/03/2023 Cúp điện từ 11:00 đến 12:00

Điện lực thị xã Ngã Bảy

Lý do : Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp


Khu vực : Khu vực 5, phường Lái Hiếu

23/03/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 14:00

Điện lực thị xã Ngã Bảy

Lý do : Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp


Khu vực : Khu vực Xẻo Vong B, phường Hiệp Lợi

23/03/2023 Cúp điện từ 14:00 đến 16:00

Điện lực thị xã Ngã Bảy

Lý do : Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp


Khu vực : Khu vực 2, phường Ngã Bảy

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 09:00

Điện lực Tp.Vị Thanh

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khu vực 2, phường IV, thành phố Vị Thanh.

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 10:00

Điện lực Tp.Vị Thanh

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khu vực 4, Phường I, Thành Phố Vị Thanh.

24/03/2023 Cúp điện từ 10:00 đến 11:00

Điện lực Tp.Vị Thanh

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần Khu Vực 2, Phường 4, TP Vị Thanh. Ấp 2, Xã Vị Đông, Huyện Vị Thủy.

24/03/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 12:00

Điện lực thị xã Ngã Bảy

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Ba Ngàn, xã Đại Thành

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 14:00

Điện lực Phụng Hiệp

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần ấp Phương Quới B, xã Phương Bình

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 12:00

Điện lực thị xã Ngã Bảy

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Mùa Xuân, xã Tân Phước Hưng

24/03/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 14:30

Điện lực thị xã Ngã Bảy

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khu vực 5, phường Ngã Bảy

24/03/2023 Cúp điện từ 15:00 đến 16:30

Điện lực thị xã Ngã Bảy

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khu vực Xẻo Vông A, phường Hiệp Lợi

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

Điện lực Phụng Hiệp

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Một phần xã Hiệp Hưng; một phần thị trấn Cây Dương; một phần thị trấn Búng Tàu; một phần xã Hòa Mỹ; một phần xã Bình Thành; một phần xã Bình Thành; một phần xã Thạnh Hòa

26/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 12:00

Điện lực Tp.Vị Thanh

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khu vực 4, Phường V, Thành Phố Vị Thanh.

26/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Châu Thành A

Lý do : Cắt điện để phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia.


Khu vực : Thị trấn Rạch Gòi, một phần xã Thạnh Xuân - huyện Châu Thành A, xã Thạnh Hòa, xã Tân Bình - huyện Phụng Hiệp

26/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện lực Phụng Hiệp

Lý do : Cắt điện để phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia.


Khu vực : Một phần xã Tân Bình; một phần xã Bình Thành; một phần xã Hòa Mỹ; một phần xã Hòa An; một phần xã Phương Bình; một phần thị trấn Kinh Cùng

26/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện lực Vị Thủy

Lý do : Cắt điện để phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia.


Khu vực : Xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy

26/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

Điện lực Long Mỹ

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Thị trấn Vĩnh Viễn và xã Vĩnh Viễn A huyện Long Mỹ