Ngày Giờ Địa Phương Khu vực
23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 11:30

Điện lực Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Toàn bộ khu vực dọc tỉnh lộ 853 từ Trường Mẩu gián An Khánh đến Chợ An Khánh thuộc xã An Khánh

23/03/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 17:00

Điện lực Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Toàn bộ khu vực tiểu lộ từ Nhà Máy Bảy Đê đến Cầu Xẻo Mát thuộc xã Hòa Tân

23/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

Điện lực Cao Lãnh

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Một phần khu vực ấp Bình Hòa, Tây Mỹ, AB xã Mỹ Hội, một phần khu vực ấp 1, 2 xã Tân Hội Trung và một phần khu vực ấp 3 xã Mỹ Thọ

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:30

Điện lực Hồng Ngự

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Mất điện khu vực Ấp Phú Hòa B thuộc xã Phú Thuận A huyện Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp.

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Thanh Bình

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần ấp Bình Định xã Bình Thành (Khu vực Chợ Cái Tre đến cửa sắt Trung Hòa)

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Thanh Bình

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần ấp Tân Thuận B xã Tân Phú (Khu vực từ cầu 2/9 đến văn phòng Ấp)

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Thanh Bình

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần ấp Nam xã Tân Thạnh (Khu vực gần Dinh Ông)

23/03/2023 Cúp điện từ 11:30 đến 14:00

Điện lực Thanh Bình

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần khóm Tân Đông B, Thị Trấn Thanh Bình (Khu vực từ Cầu 327 đến khu dân cư Đối diện công an huyện Thanh Bình)

23/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 18:00

Điện lực Lấp Vò

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : - Đường ĐH64 từ Cầu Lấp Vò đến Cống Cai Binh xã Hội An Đông và khu dân cư Bình Hiệp B xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò.

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Lấp Vò

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : - Khu vực Cây Xăng An Thái thuộc ấp An Thái xã Mỹ An Hưng A, huyện Lấp Vò.

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 10:00

Điện lực Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Toàn bộ khu vực từ Cầu Gộc Gừa đến cuối ngọn Gộc Gừa thuộc xã Hòa Tân

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Thanh Bình

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Trạm bơm điện Tân Phú xã Tân Phú

24/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 18:00

Điện lực Thanh Bình

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Toàn bộ xã Tân Long, xã Tân Huề, xã Tân Hòa, xã Tân Quới, xã Tân Bình, Huyện Thanh Bình; Một phần ấp Phú Trung xã Phú Thuận B, Huyện Hồng ngự

26/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

Điện lực Tân Hồng

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Mất điện một phần khóm 3, TT Sa Rài (toàn bộ khu vực Bệnh viện Tân Hồng)

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 09:30

Điện lực Lai Vung

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Các khách hàng sử dụng điện một phần ấp Hòa Khánh, xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung.

27/03/2023 Cúp điện từ 09:30 đến 11:00

Điện lực Lai Vung

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Các khách hàng sử dụng điện một phần ấp Hòa Khánh, xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung.

27/03/2023 Cúp điện từ 11:00 đến 17:00

Điện lực Lai Vung

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Các khách hàng sử dụng điện một phần ấp Hòa Tân, ấp Hòa Bình, xã Tân Hòa, huyện Lai Vung.

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Thanh Bình

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần ấp Thạnh An xã Tân Long

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Thanh Bình

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần ấp Tân Phong xã Tân Huề

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Thanh Bình

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần ấp Tân Thuận B xã Tân Phú (khu vực từ cầu 2/9 đến văn phòng ấp)

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Thanh Bình

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần ấp Thạnh An xã Tân Long

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Thanh Bình

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần ấp Tân Thuận B xã Tân Phú (khu vực từ cầu 2/9 đến văn phòng ấp)

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Thanh Bình

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần ấp Tân Phong xã Tân Huề

27/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 12:00

Điện lực Sa Đéc

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Rạch Tân An, Rạch Chùa (từ cầu Tân An đến ngọn rạch Chùa - phường An Hòa) Kinh Hai Đường- phường An Hòa.

27/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

Điện lực Sa Đéc

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Rạch Tân An, Rạch Chùa (từ cầu Tân An đến ngọn rạch Chùa - phường An Hòa) Kinh Hai Đường- phường An Hòa.

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 11:30

Điện lực Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Toàn bộ khu vực từ Cầu Bà Nhiên đến cuối Rạch Bà Nhiên thuộc xã Tân Phú Trung

27/03/2023 Cúp điện từ 11:30 đến 17:00

Điện lực Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Toàn bộ khu vực từ Cầu Bà Nhiên đến cầu ngang Bà Nhiên thuộc xã Tân Phú Trung

27/03/2023 Cúp điện từ 11:30 đến 17:00

Điện lực Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Toàn bộ khu vực từ Cầu Bà Nhiên đến cầu ngang Bà Nhiên thuộc xã Tân Phú Trung

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 10:00

Điện lực Cao Lãnh

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : TB Ba đáng

27/03/2023 Cúp điện từ 11:00 đến 13:00

Điện lực Cao Lãnh

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : TB Ba Thăng

27/03/2023 Cúp điện từ 14:00 đến 16:00

Điện lực Cao Lãnh

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : TB Giáo Hòa

27/03/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 11:30

Điện lực Tam Nông

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần khu vực Ấp Long An A, Xã Phú Thành A, huyện Tam Nông. (Khu vực từ trạm Bơm Nguyễn Văn Trữ đến trạm Bơm Ông Chí)

27/03/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 12:30

Điện lực Tam Nông

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần khu vực Ấp 2, Xã An Hòa, huyện Tam Nông. (Khu vực từ nhà ông Võ Thành Nhân đến nhà ông Nguyễn Thành Phê)

27/03/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 17:00

Điện lực Tam Nông

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần khu vực Ấp B, Xã Phú Cường, huyện Tam Nông. (Khu vực từ nhà bà Võ Thị Khánh Ly đến nhà ông Nguyễn Văn Trắc)

27/03/2023 Cúp điện từ 14:00 đến 17:00

Điện lực Tam Nông

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần khu vực Ấp 2, Xã An Hòa, huyện Tam Nông. (Khu vực từ Cầu Trung Tâm đến Cơ sở Hàn tiện Huỳnh Văn Kèo)

27/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 18:00

Điện lực Lấp Vò

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : - Quốc lộ 80 từ Cầu Tân Lợi đến Cống Số 1, Rạch Tân Lợi, Rạch Vĩnh Lơi, Rạch Cái Tắc, Rạch Xẻo Đào thuộc xã Vĩnh Thạnh Long Hưng B, huyện Lấp Vò và một phần xã Long Hậu huyện Lai Vung, huyện Lấp Vò.

28/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:30

Điện lực Hồng Ngự

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Mất điện khu vực Ấp Long Hữu thuộc xã Long Khánh A huyện Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp.

28/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 11:30

Điện lực Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Lò hủ tiếu Nguyễn Thanh Tâm

28/03/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 15:00

Điện lực Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Cty CP Nông Nghiệp ĐT

28/03/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 17:00

Điện lực Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Lò sấy Thanh Lộc

28/03/2023 Cúp điện từ 15:30 đến 17:00

Điện lực Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Nguyễn Phước Lợi

28/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 12:00

Điện lực Tháp Mười

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần khu vực ấp 6 kênh hội thuộc xã Trường Xuân

28/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 17:30

Điện lực Cao Lãnh

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Một phần khu vực ấp Thanh Tiến, Nguyễn Cử xã Nhị Mỹ và toàn bộ xã Phương Trà, (khu vực mất điện từ Nhà Thờ Nhị Mỹ đến Chợ Thống Linh)

28/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 17:30

Điện lực Cao Lãnh

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Một phần khu vực ấp 4 Xã Tân Nghĩa khu vực Bến đò 5 Vui đến Cầu chợ Thống Linh

28/03/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 12:30

Điện lực Tam Nông

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần khu vực Ấp Phú Thọ A, Xã Phú Thọ, huyện Tam Nông. (Khu vực dọc theo Kênh Phèn từ Cầu Kênh Phèn đến trạm bơm Đỗ Tuấn Cương)

28/03/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 17:00

Điện lực Tam Nông

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần khu vực ấp Tân Dinh, xã Phú Thành A, huyện Tam Nông. ( Khu vực từ kênh Cả Gốc đến trạm bơm Kênh Ngọn Củ 2)

28/03/2023 Cúp điện từ 14:30 đến 16:30

Điện lực Tam Nông

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần khu vực Khóm 5, Thị Trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông. (Khu vực từ Lò bánh mì Tư Ngữ đến UBND huyện Tam Nông)

28/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 18:00

Điện lực Lấp Vò

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : - Tỉnh lộ 848 từ Cầu Rạch Ruộng đến Trường THCS Tân Khánh Trung 2, Rạch Mương Điều, Rạch Thủ Cũ thuộc xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò.

28/03/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 11:30

Điện lực Lấp Vò

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : - Khu vực Ngọn Rạch Xưởng thuộc ấp Hưng Hòa xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò.

29/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 10:00

Điện lực Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Toàn bộ khu vực từ Cửa sắt Chí Trung đến Cầu Ngang Bà Tây thuộc xã Tân Bình

29/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 11:30

Điện lực Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Toàn bộ khu vực từ Cầu Cống Lở đến Cầu Bà Nhiên thuộc xã Tân Bình

29/03/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 12:00

Điện lực Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Toàn bộ khu vực từ Cuối ngọn Bà Tây thuộc xã Tân Bình

29/03/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 17:00

Điện lực Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Toàn bộ khu vực từ Văn Phòng Ấp Bà Tây đến Cầu Ngang Bà Tây thuộc xã Tân Bình

29/03/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 16:00

Điện lực Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Toàn bộ khu vực từ Cuối ngọn Bà Tây thuộc xã Tân Bình

29/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 10:00

Điện lực Cao Lãnh

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Toàn bộ khu vực trạm bơm Ô 17 Ba Sao

29/03/2023 Cúp điện từ 10:30 đến 12:30

Điện lực Cao Lãnh

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Toàn bộ khu vực trạm bơm Ô 32 + 36 Ba Sao

29/03/2023 Cúp điện từ 14:00 đến 16:00

Điện lực Cao Lãnh

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Toàn bộ khu vực trạm Võ Minh Ty

29/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 12:30

Điện lực Thành Phố Cao Lãnh

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần tổ 1 đến tổ 7, ấp Hòa Khánh, xã Hòa An, thành phố Cao Lãnh

30/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:30

Điện lực Hồng Ngự

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Mất điện khu vực từ cầu Trung Tâm đến CDC Nam Hang, thuộc Khóm Trung, Thị Trấn Thường Thới Tiền và một phần khu vực ấp 3, xã Thường Phước 2, huyện Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp.

30/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Thanh Bình

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần ấp 1 xã Phú Lợi

30/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 12:00

Điện lực Sa Đéc

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : - Đường Nguyễn Sinh Sắc: (từ trạm biến điện đến Đường Chùa)- phường 2. - Rạch Cần Thơ, đường Phạm Ngọc Thạch, đường Chùa (từ đường chùa đến Lò Tương). - Đường Lê Hồng Phong, Hương Lộ 5 (từ cầu Bình Tiên đến cầu Thủ Điềm). - Rạch Kiều Hạ, rạch Bà Bang, rạch Thủ Điềm xã Tân Phú Đông . - Đường ĐT853 (từ cầu Đốc Phủ Hiền đến cầu Bà Lài) - xã Tân Phú Đông. - Đường Cao Bá Quát, khu dân cư Khóm 3 Phường 2.

30/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 11:30

Điện lực Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Toàn bộ khu vực từ Cống Đá Xẻo Nổ đến Cầu Ngang thuộc xã An Khánh

30/03/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 17:00

Điện lực Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Toàn bộ khu vực cuối ngọn Lung 30 thuộc xã An Phú Thuận

30/03/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 16:00

Điện lực Tháp Mười

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần khu vực ấp 4 thuộc xã Hưng Thạnh và trạm bơm Đông An Tiến Trường Xuân số 1

30/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 12:30

Điện lực Thành Phố Cao Lãnh

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần tổ 2 đến tổ 15, ấp Tân Hậu, xã Tân Thuận Tây, thành phố Cao Lãnh

31/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 10:00

Điện lực Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Toàn bộ khu vực từ Cầu Gộc Gừa đến cuối ngọn Gộc Gừa thuộc xã Hòa Tân

31/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

Điện lực Tháp Mười

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần khu vực ấp 5 thuộc xã Đốc Binh Kiều

31/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 09:00

Điện lực Cao Lãnh

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Toàn bộ khu vực trạm biến áp Công ty NamSion

31/03/2023 Cúp điện từ 09:30 đến 11:00

Điện lực Cao Lãnh

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Toàn bộ khu vực trạm biến áp Nhà Máy Tôn Thép Phú Gia

31/03/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 14:30

Điện lực Cao Lãnh

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Toàn bộ khu vực trạm biến áp Công ty CPHS Nam Việt

31/03/2023 Cúp điện từ 15:00 đến 16:30

Điện lực Cao Lãnh

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Toàn bộ khu vực trạm biến áp Thành Tín

31/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 18:00

Điện lực Lấp Vò

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : -- Rạch Cái Dâu từ Cầu Cái Nính đến Cầu Vàm Xếp, Quốc lộ 54 từ Cầu Vàm Xếp đến Ủy ban xã Định Yên, Rạch Xếp Nò, Rạch Dầu Bé, Rạch An Lợi - Bà Bùng, Rạch Ông, Rạch Ngã Bát, khu Chợ Định Yên thuộc xã Định An, Định Yên, huyện Lấp Vò.

01/04/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 12:00

Điện lực Thành Phố Cao Lãnh

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần đường Nguyễn Thái Học, từ tổ 3 đến tổ 12, khóm Thuận Phú, phường Hòa Thuận, thành phố Cao Lãnh

02/04/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 12:00

Điện lực Thành Phố Cao Lãnh

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Một phần tổ 4 đến tổ 8 ấp Tân Dân, một phần tổ 7, tổ 14 ấp Tân Chủ, xã Tân Thuận Tây. Một phần tổ 1, ấp Hòa Long, tổ 10, tổ 16 ấp Hòa Lợi, xã Hòa An, thành phố Cao Lãnh

02/04/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 17:00

Điện lực Hồng Ngự

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Mất điện toàn bộ khu vực Cù lao 03 xã Long Thuận, Phú Thuận A, Phú Thuận B huyện Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp.