Ngày Giờ Địa Phương Khu vực
23/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 09:30

Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một Phần KP3, 3A, 4, 4B P. Trảng Dài

23/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

Lý do : Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


Khu vực : Một Phần KP4, 4A, 4B P. Trảng Dài

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 10:00

Điện Lực Định Quán

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp 4 - Xã Núi Tượng - Huyện Tân Phú

23/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

Lý do : Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


Khu vực : Một Phần KP4, 4A, 4B P. Trảng Dài

23/03/2023 Cúp điện từ 10:00 đến 12:30

Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một Phần KP3 P. Trảng Dài

23/03/2023 Cúp điện từ 08:45 đến 11:15

Điện Lực Định Quán

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp 4 - Xã Núi Tượng - Huyện Tân Phú

23/03/2023 Cúp điện từ 10:15 đến 12:15

Điện Lực Định Quán

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp 4 - Xã Núi Tượng - Huyện Tân Phú

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 10:00

Điện Lực Định Quán

Lý do : Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện


Khu vực : Ấp 7, xã Gia Canh, huyện Định Quán

23/03/2023 Cúp điện từ 13:15 đến 16:30

Điện Lực Định Quán

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp 5 - Xã Núi Tượng - Huyện Tân Phú

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 10:00

Điện Lực Trảng Bom

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : TBA Nguyễn Thị Ngọc Thắm

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 14:30

Điện Lực Trảng Bom

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn, H. Trảng Bom

23/03/2023 Cúp điện từ 14:15 đến 16:30

Điện Lực Định Quán

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp 2A - Xã Núi Tượng - Huyện Tân Phú

23/03/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 15:30

Điện Lực Trảng Bom

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần ấp An Bình, xã Trung Hòa, H. Trảng Bom

23/03/2023 Cúp điện từ 10:00 đến 12:00

Điện Lực Trảng Bom

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : TBA Trần Thị Liên

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

Lý do : Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


Khu vực : Một Phần KP1 P. Hố Nai. Giáo Xứ Ba Đông

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

Điện Lực Long Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Huyện Long Thành: Một phần Khu Văn Hải - Thị trấn Long Thành

23/03/2023 Cúp điện từ 08:15 đến 10:00

Điện Lực Long Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Huyện Long Thành: Phụ tải trạm trạm 100kVA Cty Đại Thành Trung

23/03/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 11:00

Điện Lực Long Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Huyện Long Thành: Một phần Ấp Suối Trầu xã Bình Sơn

23/03/2023 Cúp điện từ 07:15 đến 09:15

Điện Lực Thống Nhất

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Tín Nghĩa - xã Xuân Thiện

23/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 12:00

Điện Lực Thống Nhất

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Lạc Sơn - xã Quang trung

23/03/2023 Cúp điện từ 10:15 đến 12:00

Điện Lực Long Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 160kVA Cty Trí Quang Minh

23/03/2023 Cúp điện từ 09:45 đến 12:15

Điện Lực Thống Nhất

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Tín Nghĩa - xã Xuân Thiện

23/03/2023 Cúp điện từ 13:15 đến 15:00

Điện Lực Long Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Huyện Long Thành: Phụ tải trạm160kVA Cty Việt Ca

23/03/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 16:30

Điện Lực Long Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Huyện Long Thành: Một phần Ấp Bưng Cơ xã Lộc An

23/03/2023 Cúp điện từ 13:45 đến 16:15

Điện Lực Thống Nhất

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Tín Nghĩa - xã Xuân Thiện

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 15:00

Điện Lực Biên Hoà

Lý do : Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


Khu vực : Mất điện một phần KP2, 4 – P.Tân Phong

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 15:00

Điện Lực Biên Hoà

Lý do : Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


Khu vực : Lưới điện hạ thế sau TBA CX Tỉnh Đội 2 (Đang nhận nguồn 473 Phúc Hải) (Mất điện một phần KP2 – P.Tân Phong)

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 15:00

Điện Lực Biên Hoà

Lý do : Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


Khu vực : Lộ hạ thế 2 thuộc TBA Quốc Lộ 12 (Đang nhận nguồn 473 Phúc Hải) (Mất điện một phần KP2 – P.Tân Phong; KP4, 5 – P.Tân Tiến)

23/03/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 15:00

Điện Lực Biên Hoà

Lý do : Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


Khu vực : Đường dây hạ băng đường của lộ hạ thế số 3+4 thuộc TBA Quốc Lộ 13 (Đang nhận nguồn 473 Phúc Hải) (Mất điện một phần KP2, 3 – P.Tân Phong

23/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 16:30

Điện lực Cẩm Mỹ

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : - Ấp Suối Nhát, ấp La Hoa xã Xuân Đông - Ấp 9, 10 xã Sông Ray

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 09:00

Điện lực Cẩm Mỹ

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : - Ấp 11 xã Xuân Tây

23/03/2023 Cúp điện từ 09:30 đến 10:30

Điện lực Cẩm Mỹ

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : - Ấp 11 xã Xuân Tây

24/03/2023 Cúp điện từ 07:45 đến 10:00

Điện Lực Định Quán

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Suối Rút - xã Phú Túc - huyện Định Quán.

24/03/2023 Cúp điện từ 07:45 đến 16:15

Điện Lực Thống Nhất

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Ấp Ngô Quyền - xã Bàu Hàm 2; Trần Cao Vân - Thị trấn Dầu Giây

24/03/2023 Cúp điện từ 08:45 đến 11:15

Điện Lực Định Quán

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Cây Xăng, Ấp Chợ, Suối Rút - xã Phú Túc - huyện Định Quán.

24/03/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 12:00

Điện Lực Định Quán

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp 6 - xã Đaklua - huyện Tân Phú.

24/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

Điện Lực Định Quán

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Ấp Bàu mây, Giang Điền, xã Phú Thanh, huyện Tân Phú.

24/03/2023 Cúp điện từ 10:15 đến 12:30

Điện Lực Định Quán

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Cầu Ván, Suối Rút - xã Phú Túc - huyện Định Quán.

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 09:30

Điện Lực Trảng Bom

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần ấp An Chu, xã Bắc Sơn, H. Trảng Bom

24/03/2023 Cúp điện từ 14:15 đến 16:30

Điện Lực Định Quán

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Thái Hòa 1, 2, Cầu Ván - - xã Phú Túc - huyện Định Quán.

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 10:00

Điện Lực Trảng Bom

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : TBA Lê Văn Trí (Công ty TNHH Thái Tuấn Phát)

24/03/2023 Cúp điện từ 14:45 đến 17:00

Điện Lực Định Quán

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Cầu Ván - xã Phú Túc - huyện Định Quán.

24/03/2023 Cúp điện từ 09:30 đến 11:00

Điện Lực Trảng Bom

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, H. Trảng Bom

24/03/2023 Cúp điện từ 10:00 đến 12:00

Điện Lực Trảng Bom

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : TBA Trần Bá Lợi

24/03/2023 Cúp điện từ 11:00 đến 12:30

Điện Lực Trảng Bom

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, H. Trảng Bom

24/03/2023 Cúp điện từ 12:00 đến 14:00

Điện Lực Trảng Bom

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : TBA Hoàng Việt Hùng

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

Lý do : Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


Khu vực : Một Phần KP2, 10 P. Hố Nai

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 09:30

Điện Lực Long Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : TP Biên Hòa: Phụ tải trạm 400kVA Công ty Saite Power Source Việt Nam

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 13:00

Điện Lực Long Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : TP Biên Hòa: Phụ tải trạm 3x25kVA Cán Tôn Tiến Đạt

24/03/2023 Cúp điện từ 10:00 đến 12:00

Điện Lực Long Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : TP Biên Hòa: Phụ tải trạm 3x50kVA Công ty Minh Thiện Phát

24/03/2023 Cúp điện từ 07:15 đến 09:15

Điện Lực Thống Nhất

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Nam Sơn - xã Quang trung

24/03/2023 Cúp điện từ 09:45 đến 12:15

Điện Lực Thống Nhất

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Lạc Sơn - xã Quang trung

24/03/2023 Cúp điện từ 13:45 đến 16:15

Điện Lực Thống Nhất

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Lạc Sơn - xã Quang trung

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện Lực Biên Hoà

Lý do : Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


Khu vực : TBA Hiệp Hòa 2A, tuyến 473 KCN (Mất điện một phần KP Nhị Hòa - P.Hiệp Hòa)

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện Lực Biên Hoà

Lý do : Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


Khu vực : TBA Hiệp Hòa 4, tuyến 473 KCN (Mất điện một phần KP Nhất Hòa, Nhị Hòa, Tam Hòa - P.Hiệp Hòa

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 14:00

Điện Lực Biên Hoà

Lý do : Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


Khu vực : Lưới điện hạ thế sau TBA Tam Hiệp 11, tuyến 478 Lạc Cường (Mất điện một phần KP1, 2, 3 – P.Tân Mai)

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện Lực Biên Hoà

Lý do : Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


Khu vực : Lộ hạ thế số 3 + 4 thuộc TBA TĐC Hiệp Hòa 1, tuyến 473 KCN (Mất điện một phần KP Tam Hòa - P.Hiệp Hòa)

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện Lực Biên Hoà

Lý do : Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


Khu vực : TBA Bà Đốc, tuyến 473 KCN (Mất điện một phần KP Tam Hòa - P.Hiệp Hòa)

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 14:00

Điện Lực Biên Hoà

Lý do : Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


Khu vực : Lộ hạ thế số 01 thuộc TBA Tam Hiệp 12, tuyến 478 Lạc Cường (Mất điện một phần KP1 – P.Tân Mai, KP2 – P.Thống Nhất)

24/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 10:30

Điện Lực Trảng Bom

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần ấp Bạch Lâm, xã Gia Tân 2

24/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 10:30

Điện Lực Trảng Bom

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần ấp Trung Tâm, xã Thanh Bình, H. Trảng Bom

24/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 10:30

Điện Lực Trị An

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : TBA Đảo Ó Đồng Trường, TT.Vĩnh An

24/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 16:30

Điện lực Cẩm Mỹ

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : - Ấp Tân Hòa xã Bảo Bình

24/03/2023 Cúp điện từ 07:50 đến 08:00

Điện lực Cẩm Mỹ

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : - Ấp Tân Hạnh, Ấp Nam Hà xã Xuân Bảo - Ấp 3, 5 xã Xuân Tây

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 11:30

Điện lực Cẩm Mỹ

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : - Ấp 3, 5 xã Xuân Tây

24/03/2023 Cúp điện từ 11:20 đến 11:30

Điện lực Cẩm Mỹ

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : - Ấp Tân Hạnh, Ấp Nam Hà xã Xuân Bảo - Ấp 3, 5 xã Xuân Tây

25/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 15:00

Điện Lực Biên Hoà

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Mất điện một phần KP10 – P.Tân Phong; KP6 – P.Trung Dũng (07h30-15h00)

25/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 08:00

Điện Lực Biên Hoà

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Mất điện nguồn dự phòng Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện tỉnh ĐN (Từ 07h30-08h00)

25/03/2023 Cúp điện từ 14:50 đến 15:20

Điện Lực Biên Hoà

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : (Mất điện nguồn dự phòng Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện tỉnh ĐN) (Từ 14h50-15h20)

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

Điện Lực Biên Hoà

Lý do : Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


Khu vực : Mất điện một phần KP3, 5, 12 – P.An Bình; KP2 – P.Bình Đa.

25/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 07:05

Điện Lực Thống Nhất

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Khu phố Lập Thành - Thị Trấn Dầu Giây; Ấp Hưng Nhơn, Hưng Thạnh, Hưng Hiệp, Hưng Nghĩa - xã Hưng Lộc; Ấp Ngô Quyền xã Bàu Hàm 2.

25/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 13:00

Điện Lực Thống Nhất

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Ấp Nguyễn Huệ 1, 2 - xã Quang Trung; Ấp Nguyễn Thái Học - xã Bàu Hàm 2; Khu phố Lập Thành - Thị Trấn Dầu Giây

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

Lý do : Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


Khu vực : Một Phần KP10 P. Tân Biên

25/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 07:05

Điện Lực Thống Nhất

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Khu phố Lập Thành - Thị Trấn Dầu Giây; Ấp Hưng Nhơn, Hưng Thạnh, Hưng Hiệp, Hưng Nghĩa - xã Hưng Lộc; Ấp Ngô Quyền xã Bàu Hàm 2.

25/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 13:00

Điện Lực Thống Nhất

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Ấp Nguyễn Huệ 1, 2 - xã Quang Trung; Ấp Nguyễn Thái Học - xã Bàu Hàm 2; Khu phố Lập Thành - Thị Trấn Dầu Giây

25/03/2023 Cúp điện từ 12:55 đến 13:00

Điện Lực Thống Nhất

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Khu phố Lập Thành - Thị Trấn Dầu Giây; Ấp Hưng Nhơn, Hưng Thạnh, Hưng Hiệp, Hưng Nghĩa - xã Hưng Lộc; Ấp Ngô Quyền xã Bàu Hàm 2.

25/03/2023 Cúp điện từ 12:55 đến 13:00

Điện Lực Thống Nhất

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Khu phố Lập Thành - Thị Trấn Dầu Giây; Ấp Hưng Nhơn, Hưng Thạnh, Hưng Hiệp, Hưng Nghĩa - xã Hưng Lộc; Ấp Ngô Quyền xã Bàu Hàm 2.

25/03/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 14:00

Điện Lực Trị An

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần ấp 3, xã Vĩnh Tân, H.Vĩnh Cửu

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 10:30

Điện Lực Long Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 630kVA Công ty Sukafina

25/03/2023 Cúp điện từ 11:00 đến 15:00

Điện Lực Long Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 1250kVA -T2 Công ty Polycom

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 15:00

Điện Lực Biên Hoà

Lý do : Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


Khu vực : Lưới điện hạ thế sau TBA TQT 4C (Đang nhận nguồn 474 Tam Hiệp 1) (Mất điện một phần KP 2, 3 – P.Bình Đa)

25/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 12:35

Điện Lực Long Khánh

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Mất điện khu vực nội ô TP Long Khánh đường Trần Phú, đường Hồ Thị Hương, đường Nguyễn Trãi, nguyễn tri phương, thích quảng đức, lý thường kiệt, phường Xuân An, Xuân Hoà, Xuân Thanh, xã Bàu Trâm tp Long Khánh. Từ 07h30 đến 12h30

25/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

Điện Lực Long Khánh

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Mất điện đường Hùng Vương từ Nhà Thờ đến tượng Đài Chiến Thắng, đường CMT8, Nguyễn Văn Cừ, Quang Trung phường Xuân Hòa, phường Xuân An, phường Xuân Bình TP Long Khánh.

25/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 09:30

Điện Lực Long Khánh

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Mất điện từ Cua Heo đến Nghĩa Trang Liệt sĩ Long Khánh phường Xuân Bình TP Long Khánh.

25/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

Điện Lực Long Khánh

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Mất điện đường Hùng Vương từ bến xe Long Khánh đến nhà thờ Chánh Tòa phường Xuân Bình, Xuân Trung, Xuân An TP Long Khánh.

25/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 12:35

Điện Lực Long Khánh

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Mất điện khu vực nội ô TP Long Khánh đường Trần Phú, đường Hồ Thị Hương, đường Nguyễn Trãi, nguyễn tri phương, thích quảng đức, lý thường kiệt, phường Xuân An, Xuân Hoà, Xuân Thanh, xã Bàu Trâm tp Long Khánh. Từ 07h30 đến 12h30

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 09:00

Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Đội thi công sửa chữa điện nóng (Hotline) Tổ trực sửa chữa điện BH2

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 12:00

Điện Lực Trảng Bom

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần ấp Lộc Hòa, xã Tây Hòa, H. Trảng Bom

25/03/2023 Cúp điện từ 12:00 đến 16:00

Điện Lực Trảng Bom

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần ấp Lộc Hòa, xã Tây Hòa, H. Trảng Bom

25/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 16:30

Điện lực Cẩm Mỹ

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : - Ấp 1 xã Lâm San

25/03/2023 Cúp điện từ 21:30 đến 22:00

Điện Lực Nhơn Trạch

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV


Khu vực : Một phần ấp Xóm Hố, Đất Mới – Xã Phú Hội, một phần áp Vĩnh Tuy, Long Hiệu, Bình Phú – Xã Long Tân

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện Lực Trảng Bom

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, H. Trảng Bom

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện Lực Trảng Bom

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần ấp Đông Hải, xã Hố Nai 3, H. Trảng Bom

26/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

Lý do : Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


Khu vực : Một Phần KP6, 7 P. Tân Biên

26/03/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 10:30

Điện Lực Trị An

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Xã Mã Đà và xã Phú Lý, H.Vĩnh Cửu

26/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 11:00

Điện Lực Long Khánh

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Mất điện KCN Long Khánh khu phố Núi Tung phường Suối Tre TP Long Khánh

26/03/2023 Cúp điện từ 07:45 đến 11:00

Điện Lực Long Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Huyện Long Thành: Phụ tải trạm T2, T3 Công ty Hồng Ngân

26/03/2023 Cúp điện từ 07:45 đến 10:30

Điện Lực Long Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Huyện Long Thành: Phụ tải trạm (1500+2500)kVA Công ty Saite Power Source Việt Nam

26/03/2023 Cúp điện từ 10:45 đến 14:00

Điện Lực Long Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Huyện Long Thành: Phụ tải trạm (3500+4000)kVA Công ty TNHH JAEILL Việt Nam

26/03/2023 Cúp điện từ 11:45 đến 15:00

Điện Lực Long Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 1250kVA Công ty New Mann Gruppe

26/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện Lực Trị An

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần ấp Cây Xoài, xã Tân An, H.Vĩnh Cửu

26/03/2023 Cúp điện từ 12:30 đến 17:30

Điện lực Xuân Lộc

Lý do : Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp


Khu vực : 12h30 - 17h30: Xã Bảo Hòa và một phần các xã Xuân Phú, Xuân Định (khu vực từ sau Cấp Nước Xuân Phú đến trước Chi nhánh ngân hàng Agribank Xuân Định).

26/03/2023 Cúp điện từ 14:30 đến 15:30

Điện Lực Trị An

Lý do : Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần Ấp 1, xã Hiếu Liêm, H.Vĩnh Cửu

26/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 16:30

Điện lực Cẩm Mỹ

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : - Ấp Tân Hòa xã Bảo Bình

26/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Nhơn Trạch

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Một phần Vĩnh Tuy, Long Hiệu, Bình Phú – Xã Long Tân; ấp 1, ấp 2, một phần ấp 3 – Xã Phú Thạnh.

26/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Nhơn Trạch

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Một phần ấp 3 – Xã Phú Thạnh, Xã Đại Phước (trừ một phần ấp Phước Lý), Xã Phú Hữu, một phấn ấp Phú Tân – Xã Phú Đông

26/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 17:30

Điện Lực Nhơn Trạch

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV


Khu vực : Một phần ấp 3 – Xã Phú Thạnh, Cụm CN Phú Thạnh

26/03/2023 Cúp điện từ 17:00 đến 17:30

Điện Lực Nhơn Trạch

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV


Khu vực : Một phần ấp Xóm Hố, Đất Mới – Xã Phú Hội, một phần áp Vĩnh Tuy, Long Hiệu, Bình Phú – Xã Long Tân

26/03/2023 Cúp điện từ 17:00 đến 17:30

Điện Lực Nhơn Trạch

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV


Khu vực : Một phần ấp Xóm Hố - Xã Phú Hội, một phần ấp Bình Phú, Vĩnh Tuy – Xã Long Tân.

26/03/2023 Cúp điện từ 17:00 đến 17:30

Điện Lực Nhơn Trạch

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV


Khu vực : Một phần ấp Xóm Hố - Xã Phú Hội, Khu TTHC huyện Nhơn trạch

26/03/2023 Cúp điện từ 17:30 đến 18:00

Điện Lực Nhơn Trạch

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV


Khu vực : Một phần ấp 3 – Xã Phú Thạnh, một phần ấp Bến Đình – Xã Phú Đông, một phần ấp Hòa Bình – Xã Vĩnh Thanh, Xã Phước Khánh (Trừ một phần ấp 3).

26/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện Lực Trảng Bom

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn, H. Trảng Bom

26/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 11:00

Điện Lực Trảng Bom

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần KCN Giang Điền, xã Giang Điền, H. Trảng Bom

26/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện Lực Trảng Bom

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn, H. Trảng Bom

26/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 08:30

Điện Lực Trảng Bom

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn, H. Trảng Bom

26/03/2023 Cúp điện từ 16:30 đến 17:00

Điện Lực Trảng Bom

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn, H. Trảng Bom

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 15:00

Điện Lực Biên Hoà

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Mất điện một phần KP1, 3, 4, 5 – P.Thống Nhất.

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:30

Điện lực Cẩm Mỹ

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : - Một phần ấp 8 xã Thừa Đức

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

Lý do : Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


Khu vực : Một Phần KP4, 5 P. Tân Hòa

27/03/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 16:30

Điện lực Xuân Lộc

Lý do : Cắt điện để phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia.


Khu vực : 08h30 - 16h30: - Một phần ấp 2 - xã Xuân Hưng. - Các trạm khách hàng Nguyễn Văn Tâm, Trại Chăn Nuôi Hà Phương 1 và nhánh năng lượng mặt trời Cường Thịnh Solar

27/03/2023 Cúp điện từ 07:15 đến 09:15

Điện Lực Thống Nhất

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Hưng Thạnh - xã Hưng Lộc

27/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

Lý do : Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


Khu vực : Một Phần KP3 P. Trảng Dài

27/03/2023 Cúp điện từ 09:45 đến 12:15

Điện Lực Thống Nhất

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Hưng Thạnh - xã Hưng Lộc

27/03/2023 Cúp điện từ 14:15 đến 16:45

Điện Lực Thống Nhất

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Hưng Thạnh, Hưng nhơn - xã Hưng Lộc

27/03/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 15:00

Điện Lực Trị An

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần Ấp 5 - Xã Thạnh Phú - H.Vĩnh Cửu

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 12:00

Điện Lực Định Quán

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khu phố Hiệp Đồng - Thị trấn Định Quán.

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 10:00

Điện Lực Định Quán

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khu phố Hiệp Lợi - Thị trấn Định Quán.

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 09:30

Điện Lực Định Quán

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp 4 - Xã Tà Lài

27/03/2023 Cúp điện từ 10:00 đến 12:00

Điện Lực Định Quán

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khu phố Hiệp Lợi - Thị trấn Định Quán.

27/03/2023 Cúp điện từ 10:00 đến 11:15

Điện Lực Định Quán

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp 4 - Xã Tà Lài

27/03/2023 Cúp điện từ 14:15 đến 16:15

Điện Lực Định Quán

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khu phố 114 - Thị trấn Định Quán.

27/03/2023 Cúp điện từ 14:30 đến 17:00

Điện Lực Định Quán

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp 4 - Xã Tà Lài

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

Điện Lực Trảng Bom

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần Ấp Cây Điều, xã Bàu Hàm, H. Trảng Bom

27/03/2023 Cúp điện từ 14:45 đến 16:45

Điện Lực Định Quán

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khu phố 114 - Thị trấn Định Quán.

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 09:30

Điện Lực Trảng Bom

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn, H. Trảng Bom

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

Điện Lực Trảng Bom

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần Ấp Cây Điều, xã Bàu Hàm, H. Trảng Bom

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện Lực Trảng Bom

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần ấp An Chu, xã Bắc Sơn, H. Trảng Bom

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện Lực Trảng Bom

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần ấp Tân Thành, An Chu, xã Bắc Sơn, H. Trảng Bom

27/03/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 16:00

Điện Lực Trảng Bom

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn, H. Trảng Bom

27/03/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 16:00

Điện Lực Trảng Bom

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn, H. Trảng Bom

27/03/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 16:00

Điện Lực Trảng Bom

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn, H. Trảng Bom

27/03/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 10:00

Điện Lực Long Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : TP Biên Hòa: Một phần Khu Phố Long Đức 3 - phường Tam Phước.

27/03/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 16:30

Điện lực Xuân Lộc

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : 08h30 - 16h30: Một phần các khu 4, 8 - thị trấn Gia Ray.

27/03/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 16:30

Điện lực Xuân Lộc

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : 08h30 - 16h30: Một phần ấp Bình Hòa - xã Xuân Phú.

28/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:30

Điện lực Cẩm Mỹ

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : - Một phần ấp 8 xã Thừa Đức

28/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

Lý do : Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


Khu vực : Một Phần KP3, 4, 6 P. Hố Nai

28/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

Lý do : Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


Khu vực : Một Phần KP3, 4, 6 P. Hố Nai

28/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 15:30

Điện Lực Định Quán

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Phú Hợp - Xã Phú Bình

28/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 14:00

Điện Lực Biên Hoà

Lý do : Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


Khu vực : TBA Quốc Lộ 3 (Mất điện một phần KP1,2, 3 - P.Quyết Thắng)

28/03/2023 Cúp điện từ 08:45 đến 12:30

Điện Lực Định Quán

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Phương Mai - Xã Phú Lâm

28/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

Lý do : Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


Khu vực : Một Phần KP4 P. Trảng Dài

28/03/2023 Cúp điện từ 07:45 đến 16:15

Điện Lực Thống Nhất

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Nguyễn Thái Học - xã Bàu Hàm 2

28/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

Điện Lực Long Khánh

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Mất điện từ ngã 3 Tân Phong đến NMM Hàng Gòn, quốc lộ 56 phường Xuân Tân, ấp Tân Phong, ấp Đồi Rìu xã Hàng Gòn TP Long Khánh.

28/03/2023 Cúp điện từ 09:30 đến 12:00

Điện Lực Định Quán

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp 2, 3 - Xã Phú Lập

28/03/2023 Cúp điện từ 13:15 đến 15:45

Điện Lực Định Quán

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp 1 - Xã Phú Lập

28/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 11:00

Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một Phần KP1 P. Trảng Dài. Một Phần KP1, 2 P. Tân Hiệp. Cty TNHH BV Đa Khoa Tâm Hồng Phước

28/03/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 16:00

Điện Lực Định Quán

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Phương Lâm 3 - Xã Phú Lâm

28/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 11:00

Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một Phần KP1 P. Trảng Dài. Một Phần KP1, 2 P. Tân Hiệp. Cty TNHH BV Đa Khoa Tâm Hồng Phước

28/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 10:00

Điện Lực Trị An

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần Ấp 1 - Xã Trị An - H.Vĩnh Cửu

28/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 11:00

Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một Phần KP1 P. Trảng Dài. Một Phần KP1, 2 P. Tân Hiệp. Cty TNHH BV Đa Khoa Tâm Hồng Phước

28/03/2023 Cúp điện từ 10:00 đến 12:00

Điện Lực Trị An

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần Ấp Thái An - Xã Tân An - H.Vĩnh Cửu

28/03/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 16:30

Điện lực Xuân Lộc

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : 08h30 - 16h30: Một phần các ấp 1, 8 - xã Xuân Bắc.

28/03/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 16:30

Điện lực Xuân Lộc

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : 08h30 - 16h30: - Toàn bộ ấp Tam Hiệp và một phần các ấp Tân Tiến, Việt Kiều - xã Xuân Hiệp; - Và các trạm khách hàng Công ty Gia Bảo Phương, Nguyễn Văn Sống, Công ty Mai Phúc 1, Trường tiểu học Trịnh Hoài Đức, Công ty Đặng Huỳnh Gia, Công ty Phú An, Công ty Phú An 1 và nhánh điện năng lượng Công ty An Phú Xuân Hiệp, Công ty Ate Pearl Xuân Hiệp - xã Xuân Hiệp.

28/03/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 16:30

Điện lực Xuân Lộc

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : 08h30 - 16h30: Một phần các ấp 3A, 6 - xã Xuân Bắc.

29/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:30

Điện lực Cẩm Mỹ

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : - Một phần ấp 8 xã Thừa Đức

29/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 15:30

Điện Lực Định Quán

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp 1 - Xã Phú Tân

29/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 14:00

Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một Phần KP1 P. Tân Hiệp

29/03/2023 Cúp điện từ 07:15 đến 09:15

Điện Lực Thống Nhất

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Phúc Nhạc 2 - xã Gia Tân 3

29/03/2023 Cúp điện từ 08:45 đến 12:30

Điện Lực Định Quán

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp 1 - Xã Phú Ngọc

29/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

Lý do : Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


Khu vực : Một Phần KP4, 4A P. Trảng Dài

29/03/2023 Cúp điện từ 07:45 đến 11:45

Điện Lực Thống Nhất

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp 1 - Xã Lộ 25

29/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

Lý do : Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


Khu vực : Một Phần KP4, 4A P. Trảng Dài

29/03/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 11:00

Điện Lực Định Quán

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khu 12 - Thị trấn Tân Phú

29/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

Lý do : Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


Khu vực : Một Phần KP4, 4A P. Trảng Dài

29/03/2023 Cúp điện từ 09:45 đến 12:15

Điện Lực Thống Nhất

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Bạch lâm 2 - xã Gia Tân 2

29/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

Lý do : Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


Khu vực : Một Phần KP4, 4A P. Trảng Dài

29/03/2023 Cúp điện từ 12:45 đến 16:45

Điện Lực Thống Nhất

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Bạch Lâm 2 - xã Gia Tân 2

29/03/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 16:00

Điện Lực Định Quán

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp 2, 3 - Xã Phú Ngọc

29/03/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 15:00

Điện Lực Trị An

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần Ấp 7 - Xã Thạnh Phú - H.Vĩnh Cửu

29/03/2023 Cúp điện từ 06:30 đến 16:30

Điện Lực Long Thành

Lý do : Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


Khu vực : TP Biên Hòa: Một phần Khu Phố Long Khánh 1, một phần khu phố Long Khánh 2 - phường Tam Phước.

29/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 11:00

Điện Lực Long Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : TP Biên Hòa: Một phần Khu Phố Long Khánh 1, một phần khu phố Long Khánh 2 - phường Tam Phước.

29/03/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 10:30

Điện Lực Long Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Huyện Long Thành: Một phần ấp 1B - Xã Phước Thái

29/03/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 10:30

Điện Lực Long Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : TP Biên Hòa: Một phần Khu phố Long Đức 1 - Phường Tam Phước.

30/03/2023 Cúp điện từ 07:45 đến 11:30

Điện lực Cẩm Mỹ

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : - Ấp Duyên Lãng, ấp Cam Tiên xã Nhân Nghĩa.

30/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:30

Điện lực Cẩm Mỹ

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : - Ấp Tân Xuân xã Bảo Bình.

30/03/2023 Cúp điện từ 07:45 đến 11:00

Điện Lực Định Quán

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khu phố Hiệp Tâm 2 - Thị trấn Định Quán

30/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 09:30

Điện Lực Định Quán

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp 9 - Xã Nam Cát Tiên

30/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 10:00

Điện Lực Định Quán

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp 3 - Xã Phú Lộc.

30/03/2023 Cúp điện từ 07:15 đến 09:15

Điện Lực Thống Nhất

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Nam sơn - xã Quang Trung

30/03/2023 Cúp điện từ 08:45 đến 11:45

Điện Lực Định Quán

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp 1, 4 - Xã Phú Lộc.

30/03/2023 Cúp điện từ 09:45 đến 12:15

Điện Lực Thống Nhất

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Lạc Sơn - xã Quang Trung

30/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

Lý do : Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


Khu vực : Một Phần KP2, 5 P. Trảng Dài

30/03/2023 Cúp điện từ 10:00 đến 12:15

Điện Lực Định Quán

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp 6, 7 - Xã Phú Lộc.

30/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

Lý do : Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


Khu vực : Một Phần KP2, 5 P. Trảng Dài

30/03/2023 Cúp điện từ 10:00 đến 12:00

Điện Lực Định Quán

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp 6 - Xã Tà Lài

30/03/2023 Cúp điện từ 14:15 đến 16:45

Điện Lực Thống Nhất

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Lạc Sơn - xã Quang Trung

30/03/2023 Cúp điện từ 13:15 đến 14:30

Điện Lực Định Quán

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp 6 - Xã Phú Lập

30/03/2023 Cúp điện từ 14:15 đến 16:45

Điện Lực Định Quán

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp 1, 4 - Xã Phú Lộc.

30/03/2023 Cúp điện từ 15:00 đến 16:45

Điện Lực Định Quán

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp 1, 2 - Xã Phú Lập

30/03/2023 Cúp điện từ 08:15 đến 10:00

Điện Lực Long Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : TP Biên Hòa: Phụ tải trạm 3x50kVA Gạch Ngọc Mai.

30/03/2023 Cúp điện từ 10:00 đến 12:00

Điện Lực Long Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : TP Biên Hòa: Phụ tải trạm 160kVA Thắng Lợi.

30/03/2023 Cúp điện từ 13:15 đến 15:00

Điện Lực Long Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : TP Biên Hòa: Phụ tải trạm 3x25kVA Gạch Thuận Hòa

30/03/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 16:30

Điện lực Xuân Lộc

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : 08h30 - 16h30: Một phần ấp Nông Doanh - xã Xuân Định.

30/03/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 16:30

Điện lực Xuân Lộc

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : 08h30 - 16h30: - Toàn bộ các ấp Bầu Cối, 4A, 4B và một phần các ấp 5, 6, 8 - xã Xuân Bắc (khu vực từ Ngã Ba Chế Biến về hướng Long Khánh-đường Trung Tín-Chế Biến); - Các trạm Nông Trường Thọ Vực 1 và 2; Công ty Thọ Vực; Công ty Thọ Vực 1, 2 , 3, 4; Trần Quang Hợp, Trần Quang Hợp 1; Trường Tiểu Học 3/2; Bưu điện Xuân Bắc; BTS Xuân Bắc, Khu Nông Nghiệp Thọ Vực, Lê Đức Ngọc, Kiều Như Khiêm, Hoàng Huy Lộc, Phan Thanh Hiền - xã Xuân Bắc.

31/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:30

Điện lực Cẩm Mỹ

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : - Ấp 61 xã Sông Nhạn

31/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:30

Điện lực Cẩm Mỹ

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : - Ấp Suối Râm xã Xuân Quế.

31/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 14:00

Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một Phần KP1 P. Tân Hiệp

31/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 09:30

Điện Lực Định Quán

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Phú Lập - Xã Phú Bình

31/03/2023 Cúp điện từ 07:15 đến 09:15

Điện Lực Thống Nhất

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Phúc Nhạc 1 - xã Gia Tân 3

31/03/2023 Cúp điện từ 09:30 đến 12:00

Điện Lực Định Quán

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khu 2, 3 - TT Tân Phú

31/03/2023 Cúp điện từ 09:45 đến 12:15

Điện Lực Thống Nhất

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Phúc Nhạc 1 - xã Gia Tân 3

31/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

Lý do : Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


Khu vực : Một Phần KP4, 4A, 4C P. Trảng Dài

31/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

Lý do : Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


Khu vực : Một Phần KP4, 4A, 4C P. Trảng Dài

31/03/2023 Cúp điện từ 14:15 đến 16:45

Điện Lực Thống Nhất

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Tân yên - xã Gia Tân 3

31/03/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 14:45

Điện Lực Định Quán

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp 6 - Xã Núi Tượng

31/03/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 16:30

Điện Lực Trị An

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần Ấp 1 - Xã Trị An - H.Vĩnh Cửu

31/03/2023 Cúp điện từ 14:15 đến 16:45

Điện Lực Định Quán

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp 5 - Xã Suối Nho

31/03/2023 Cúp điện từ 14:45 đến 16:45

Điện Lực Định Quán

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp 5 - Xã Suối Nho

31/03/2023 Cúp điện từ 15:15 đến 16:30

Điện Lực Định Quán

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp 3 - Xã Tà Lài

31/03/2023 Cúp điện từ 06:30 đến 17:00

Điện Lực Long Thành

Lý do : Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


Khu vực : TP Biên Hòa: Một phần KP Long Đức 1 - Phường Tam Phước.

31/03/2023 Cúp điện từ 06:30 đến 17:00

Điện Lực Long Thành

Lý do : Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


Khu vực : TP Biên Hòa: Một phần KP Long Đức 1 - Phường Tam Phước.

31/03/2023 Cúp điện từ 07:45 đến 11:00

Điện Lực Long Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : TP Biên Hòa: Phụ tải trạm T10-1500kVA HTX An Phát

31/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 12:00

Điện Lực Long Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : TP Biên Hòa: Phụ tải trạm 75kVA Thôn Trang Xanh

31/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 10:00

Điện Lực Long Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : TP Biên Hòa: Phụ tải trạm 250kVA CS Đồng Tâm

01/04/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 10:00

Điện Lực Long Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 400kVA Công ty Derim Preccision (NX 19)

01/04/2023 Cúp điện từ 10:30 đến 13:00

Điện Lực Long Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 750kVA Công ty Amapex

02/04/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

Lý do : Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


Khu vực : Một Phần KP8, 9 P. Hố Nai. Cơ sở Phan Thị Việt (trạm 1, 2, 3). Cơ sở Phan Thị Bắc. Cơ sở Vũ Thị Lan. Trạm XL Nước thải số 1

02/04/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 09:45

Điện Lực Long Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Huyện Long Thành: Phụ tải trạm T1-630kVA Công ty AnGel

02/04/2023 Cúp điện từ 09:45 đến 11:00

Điện Lực Long Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 400kVA Công ty Korea JCC (NX 58)

03/04/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 12:30

Điện Lực Định Quán

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp 6, ấp 7 - Xã Phú Tân - Huyện Định Quán.

03/04/2023 Cúp điện từ 14:00 đến 16:30

Điện Lực Định Quán

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp 5 - Xã Phú Tân - Huyện Định Quán.

03/04/2023 Cúp điện từ 14:15 đến 16:45

Điện Lực Định Quán

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp 5 - Xã Phú Tân - Huyện Định Quán.

04/04/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

Điện Lực Long Khánh

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Mất điện tổ 16 khu phố 2 phường Phú Bình, tổ 31 khu phố Cẩm Tân phường Xuân Tân TP Long Khánh.