Ngày Giờ Địa Phương Khu vực
23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 11:30

Điện lực CưMgar

Lý do : 1.Điện lực CưMgar thay xà MBA, dây TT CSV, Tủ hạ áp T61(ĐD478CMG) 2, Điện lực CưMgar phối hợp XNDV thí nghiệm định kỳ T60(ĐD478CMG)-Kế hoạch-


Khu vực : GC530060 T60_478CMG_Thôn 1 Xã Ea Tar

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 11:30

Điện lực CưMgar

Lý do : 1.Điện lực CưMgar thay xà MBA, dây TT CSV, Tủ hạ áp T61(ĐD478CMG) 2, Điện lực CưMgar phối hợp XNDV thí nghiệm định kỳ T60(ĐD478CMG)-Kế hoạch-


Khu vực : GC530061 T61_478CMG_Thôn 1, xã Ea Hđinh

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 11:30

Điện lực CưMgar

Lý do : 1.Điện lực CưMgar thay xà MBA, dây TT CSV, Tủ hạ áp T61(ĐD478CMG) 2, Điện lực CưMgar phối hợp XNDV thí nghiệm định kỳ T60(ĐD478CMG)-Kế hoạch-


Khu vực : GH530233 T233_478CMG_Trạm CDùng, Lê Sương (Bơm tưới)

23/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 09:30

Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột

Lý do : XNDV ĐLĐL thí nghiệm định kỳ MBA theo yêu cầu của khách hàng-Kế hoạch-


Khu vực : AH530023 T23_476BMT- Cục an Ninh Tây Nguyên.

23/03/2023 Cúp điện từ 10:30 đến 12:30

Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột

Lý do : XNDV ĐLĐL thí nghiệm định kỳ MBA theo yêu cầu của khách hàng-Kế hoạch-


Khu vực : AH530037 T037_472HT (Lữ Hoà_Trạm KH)

23/03/2023 Cúp điện từ 15:00 đến 17:00

Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột

Lý do : XNDV ĐLĐL thí nghiệm định kỳ MBA theo yêu cầu của khách hàng-Kế hoạch-


Khu vực : AH530428 T428_476E48-Học viện hành chính Quốc gia (Trạm KH)

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

Điện Lực EaHLeo

Lý do : Điện lực EaHleo thay thế dây buộc cổ sứ loại dây nhôm bị phóng điện bằng dây buộc cổ sứ định hình dạng giáp níu cho cáp bọc bán phần XLPE không đảm bảo tiếp tục vận hành, trong suốt quá trình vận hành trên ĐD471EHL-Kế hoạch-


Khu vực : IC530010 Bán lẻ xã Ea Khal.

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

Điện Lực EaHLeo

Lý do : Điện lực EaHleo thay thế dây buộc cổ sứ loại dây nhôm bị phóng điện bằng dây buộc cổ sứ định hình dạng giáp níu cho cáp bọc bán phần XLPE không đảm bảo tiếp tục vận hành, trong suốt quá trình vận hành trên ĐD471EHL-Kế hoạch-


Khu vực : IC530350 Bán lẻ Xã EaKhal_T350E

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

Điện Lực EaHLeo

Lý do : Điện lực EaHleo thay thế dây buộc cổ sứ loại dây nhôm bị phóng điện bằng dây buộc cổ sứ định hình dạng giáp níu cho cáp bọc bán phần XLPE không đảm bảo tiếp tục vận hành, trong suốt quá trình vận hành trên ĐD471EHL-Kế hoạch-


Khu vực : IC530351 Bán lẻ Xã EaKhal_T351E

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột

Lý do : Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO8 chuyển dây hạ áp từ lưới điện cũ sang lưới điện trụ 18m XDM. Điện lực Bắc BMT kết hợp di chuyển công tơ sang lưới điện XDM thuộc lưới điện hạ áp T546M(ĐD477HB2).-Kế hoạch-


Khu vực : AC530546 T546M_477HB2-Thôn 3, 6 CưEbur

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 10:00

Điện Lực Krông Bông

Lý do : Điện lực Krông Bông phối hợp với Đội Hotline thi công thay cáp từ lưới xuống MBA TBA T7(ĐD475KBO)-Kế hoạch-


Khu vực : NC530007 P007 Khuê Điền

23/03/2023 Cúp điện từ 10:00 đến 12:00

Điện Lực Krông Bông

Lý do : Điện lực Krông Bông phối hợp với Đội Hotline thi công thay cáp từ lưới xuống MBA TBA T4(ĐD477KBO)-Kế hoạch-


Khu vực : NC530004 T4 Xã Khuê Ngọc Điền

23/03/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 15:00

Điện Lực Krông Bông

Lý do : Điện lực Krông Bông phối hợp với Đội Hotline thi công thay cáp từ lưới xuống MBA TBA T11(ĐD477KBO)-Kế hoạch-


Khu vực : NC530011 T11 xã Hòa Lễ

23/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 16:00

Điện lực Krông Păc

Lý do : Đội quản lý vận hành lưới Điện cao thế Đắk Lắk thi công tại khoảng cột VT61 – VT62 đường dây 110kV 173/EaKar – 171/NMĐMT BMT giao chéo tại khoảng cột 204/8-204/9(ĐD482KRP) ghi chú tách lèo hotline tại trụ 204 nhánh rẽ đi T36-Kế hoạch-


Khu vực : BH530036 T36-ĐD482KRP-HTX KRÔNG BUK

23/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 16:00

Điện lực Krông Păc

Lý do : Đội quản lý vận hành lưới Điện cao thế Đắk Lắk thi công tại khoảng cột VT61 – VT62 đường dây 110kV 173/EaKar – 171/NMĐMT BMT giao chéo tại khoảng cột 204/8-204/9(ĐD482KRP) ghi chú tách lèo hotline tại trụ 204 nhánh rẽ đi T36-Kế hoạch-


Khu vực : BH53036A T36-ĐD482KRP- krong buk

23/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 09:00

Điện Lực Cư Kuin

Lý do : XNDV Điện lực Đak Lak và Điện lực Cư Kuin thí nghiệm định kỳ TBA-Kế hoạch-


Khu vực : HC530136 T136(ĐD476KNA) (Thôn 11 - Xã Ea Ktur - Đội 11 - Cty Cafe Ea Sim)

23/03/2023 Cúp điện từ 08:45 đến 10:15

Điện Lực Cư Kuin

Lý do : XNDV Điện lực Đak Lak và Điện lực Cư Kuin thí nghiệm định kỳ TBA-Kế hoạch-


Khu vực : HC530192 T192(ĐD476KNA) (Thôn 11, xã Ea KTur - Tách T135)

23/03/2023 Cúp điện từ 09:45 đến 11:15

Điện Lực Cư Kuin

Lý do : XNDV Điện lực Đak Lak và Điện lực Cư Kuin thí nghiệm định kỳ TBA-Kế hoạch-


Khu vực : HC530137 T137(ĐD476KNA) (Thôn 13 - Xã Ea Ktur)

23/03/2023 Cúp điện từ 10:45 đến 12:30

Điện Lực Cư Kuin

Lý do : XNDV Điện lực Đak Lak và Điện lực Cư Kuin thí nghiệm định kỳ TBA-Kế hoạch-


Khu vực : HC530139 T139(ĐD476KNA) (Buôn K'Niết - Xã Ea Ktur)

23/03/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 15:00

Điện Lực Cư Kuin

Lý do : XNDV Điện lực Đak Lak và Điện lực Cư Kuin thí nghiệm định kỳ TBA-Kế hoạch-


Khu vực : HC530409 T409(ĐD476KNA) (Buôn Jung - Xã Ea KTur Tách T138)

23/03/2023 Cúp điện từ 14:45 đến 16:30

Điện Lực Cư Kuin

Lý do : XNDV Điện lực Đak Lak và Điện lực Cư Kuin thí nghiệm định kỳ TBA-Kế hoạch-


Khu vực : HC530325 T325 ĐD472HT (Thôn 9 - Xã Ea Tiêu - tách E013)

23/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 16:00

Điện lực Krông Păc

Lý do : Đội cao thế Đắk Lắk thi công tại khoảng cột VT45 – VT46 ĐD 110kV 173/EaKar – 171/NMĐMT BMT giao chéo tại khoảng cột 214/103-214/104 (ĐD482KRP)-Kế hoạch-


Khu vực : BC530155 T155-ĐD482KRP- KrôngBuk

23/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 16:00

Điện lực Krông Păc

Lý do : Đội cao thế Đắk Lắk thi công tại khoảng cột VT45 – VT46 ĐD 110kV 173/EaKar – 171/NMĐMT BMT giao chéo tại khoảng cột 214/103-214/104 (ĐD482KRP)-Kế hoạch-


Khu vực : BC530156 T156-ĐD482KRP-KRÔNG BUK

23/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 16:00

Điện lực Krông Păc

Lý do : Đội cao thế Đắk Lắk thi công tại khoảng cột VT45 – VT46 ĐD 110kV 173/EaKar – 171/NMĐMT BMT giao chéo tại khoảng cột 214/103-214/104 (ĐD482KRP)-Kế hoạch-


Khu vực : BC530157 T157-ĐD482KRP-KRONG BUK

23/03/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 14:00

Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột

Lý do : Cty TNHH TM Đăng Nguyên thực hiện NDL MBA theo đề nghị của khách hàng-Đột xuất-


Khu vực : AH53174A T174M_477HB2-Trạm Bê tông gần bãi rác.

23/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 16:00

Điện lực Krông Păc

Lý do : Đội cao thế Đắk Lắk thi công tại khoảng cột VT45 – VT46 ĐD 110kV 173/EaKar – 171/NMĐMT BMT giao chéo tại khoảng cột 214/103-214/104 (ĐD482KRP)-Kế hoạch-


Khu vực : BC530161 T161-ĐD482KRP-KRONG BUK

23/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 16:00

Điện lực Krông Păc

Lý do : Đội cao thế Đắk Lắk thi công tại khoảng cột VT45 – VT46 ĐD 110kV 173/EaKar – 171/NMĐMT BMT giao chéo tại khoảng cột 214/103-214/104 (ĐD482KRP)-Kế hoạch-


Khu vực : BC530182 T182-ĐD482KRP-Krông Buk

23/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 16:00

Điện lực Krông Păc

Lý do : Đội cao thế Đắk Lắk thi công tại khoảng cột VT45 – VT46 ĐD 110kV 173/EaKar – 171/NMĐMT BMT giao chéo tại khoảng cột 214/103-214/104 (ĐD482KRP)-Kế hoạch-


Khu vực : BC530261 TBA T261-Krông Buk(Tách từ T156)

23/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 16:00

Điện lực Krông Păc

Lý do : Đội cao thế Đắk Lắk thi công tại khoảng cột VT45 – VT46 ĐD 110kV 173/EaKar – 171/NMĐMT BMT giao chéo tại khoảng cột 214/103-214/104 (ĐD482KRP)-Kế hoạch-


Khu vực : BC530301 T301-ĐD482KRP- KRÔNG BÚK

23/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 16:00

Điện lực Krông Păc

Lý do : Đội cao thế Đắk Lắk thi công tại khoảng cột VT45 – VT46 ĐD 110kV 173/EaKar – 171/NMĐMT BMT giao chéo tại khoảng cột 214/103-214/104 (ĐD482KRP)-Kế hoạch-


Khu vực : BC530302 T302 (Tach T157)

23/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 16:00

Điện lực Krông Păc

Lý do : Đội cao thế Đắk Lắk thi công tại khoảng cột VT45 – VT46 ĐD 110kV 173/EaKar – 171/NMĐMT BMT giao chéo tại khoảng cột 214/103-214/104 (ĐD482KRP)-Kế hoạch-


Khu vực : BC530316 T316 (TACH T157)

23/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 16:00

Điện lực Krông Păc

Lý do : Đội cao thế Đắk Lắk thi công tại khoảng cột VT45 – VT46 ĐD 110kV 173/EaKar – 171/NMĐMT BMT giao chéo tại khoảng cột 214/103-214/104 (ĐD482KRP)-Kế hoạch-


Khu vực : BC530317 T317

23/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 16:00

Điện lực Krông Păc

Lý do : Đội cao thế Đắk Lắk thi công tại khoảng cột VT45 – VT46 ĐD 110kV 173/EaKar – 171/NMĐMT BMT giao chéo tại khoảng cột 214/103-214/104 (ĐD482KRP)-Kế hoạch-


Khu vực : BC530318 T318

23/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 16:00

Điện lực Krông Păc

Lý do : Đội cao thế Đắk Lắk thi công tại khoảng cột VT45 – VT46 ĐD 110kV 173/EaKar – 171/NMĐMT BMT giao chéo tại khoảng cột 214/103-214/104 (ĐD482KRP)-Kế hoạch-


Khu vực : BH530059 T59-ĐD482KRP- MÕ ĐÁ HÀ QUÃNG

23/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 16:00

Điện lực Krông Păc

Lý do : Đội cao thế Đắk Lắk thi công tại khoảng cột VT45 – VT46 ĐD 110kV 173/EaKar – 171/NMĐMT BMT giao chéo tại khoảng cột 214/103-214/104 (ĐD482KRP)-Kế hoạch-


Khu vực : BH5300MN TBA T1-ĐMT.FARM MN-482KRP- Công Ty TNHH Solar Mai Nguyên

23/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 16:00

Điện lực Krông Păc

Lý do : Đội cao thế Đắk Lắk thi công tại khoảng cột VT45 – VT46 ĐD 110kV 173/EaKar – 171/NMĐMT BMT giao chéo tại khoảng cột 214/103-214/104 (ĐD482KRP)-Kế hoạch-


Khu vực : BH5300PH TBA T1-ĐMT.NLPH-482KRP- Công Ty TNHH NL Phúc Hưng

23/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 16:00

Điện lực Krông Păc

Lý do : Đội cao thế Đắk Lắk thi công tại khoảng cột VT45 – VT46 ĐD 110kV 173/EaKar – 171/NMĐMT BMT giao chéo tại khoảng cột 214/103-214/104 (ĐD482KRP)-Kế hoạch-


Khu vực : BH530202 T202-ĐD482KRP-Chinh Hào-Krông Buk

23/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 16:00

Điện lực Krông Păc

Lý do : Đội cao thế Đắk Lắk thi công tại khoảng cột VT45 – VT46 ĐD 110kV 173/EaKar – 171/NMĐMT BMT giao chéo tại khoảng cột 214/103-214/104 (ĐD482KRP)-Kế hoạch-


Khu vực : BH530248 T248-ĐD482KRP-Cty Hà Bình

23/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 16:00

Điện lực Krông Păc

Lý do : Đội cao thế Đắk Lắk thi công tại khoảng cột VT45 – VT46 ĐD 110kV 173/EaKar – 171/NMĐMT BMT giao chéo tại khoảng cột 214/103-214/104 (ĐD482KRP)-Kế hoạch-


Khu vực : BH530286 Trạm CD 286- Kiến Tây

23/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 16:00

Điện lực Krông Păc

Lý do : Đội cao thế Đắk Lắk thi công tại khoảng cột VT45 – VT46 ĐD 110kV 173/EaKar – 171/NMĐMT BMT giao chéo tại khoảng cột 214/103-214/104 (ĐD482KRP)-Kế hoạch-


Khu vực : BH53CNTN Trạm T1-ĐMT.TT CNX TÂY NGUYÊN-ĐZ482KRP

23/03/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 14:30

Điện lực CưMgar

Lý do : Điện lực CưM’gar hoán đổi máy biến áp-Đột xuất-


Khu vực : GC530039 T39_473CMG_Buôn Hô, Ea Drơng

23/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 16:00

Điện lực Krông Păc

Lý do : Đội cao thế Đắk Lắk thi công tại khoảng cột VT45 – VT46 ĐD 110kV 173/EaKar – 171/NMĐMT BMT giao chéo tại khoảng cột 214/103-214/104 (ĐD482KRP)-Kế hoạch-


Khu vực : BH53HGIA Trạm T1-ĐMT.TG-ĐZ482KRP- Công ty TNHH Hoàng Gia Solar

23/03/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 15:30

Điện lực CưMgar

Lý do : Điện lực CưM’gar hoán đổi máy biến áp-Đột xuất-


Khu vực : GC530427 T427_472CMG_Thôn 4 Xã Ea M'Nang (S/Tải T124)

23/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 16:00

Điện lực Krông Păc

Lý do : Đội cao thế Đắk Lắk thi công tại khoảng cột VT45 – VT46 ĐD 110kV 173/EaKar – 171/NMĐMT BMT giao chéo tại khoảng cột 214/103-214/104 (ĐD482KRP)-Kế hoạch-


Khu vực : BH53TGIA Trạm T1-ĐMT.TG-ĐZ482KRP- Công ty TNHH Thái Gia Solar

23/03/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 14:00

Điện lực CưMgar

Lý do : Điện lực CưM’gar hoán đổi máy biến áp-Đột xuất-


Khu vực : GC530418 T418_476CMG_Buôn Phơ Xã EaTul (S/tải T204)

23/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 16:00

Điện lực Krông Păc

Lý do : Đội cao thế Đắk Lắk thi công tại khoảng cột VT45 – VT46 ĐD 110kV 173/EaKar – 171/NMĐMT BMT giao chéo tại khoảng cột 214/103-214/104 (ĐD482KRP)-Kế hoạch-


Khu vực : BH5CNXBN TBA T1-ĐMT. Công Ty TNHH CNX Bắc Nguyên

23/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 16:00

Điện lực Krông Păc

Lý do : Đội cao thế Đắk Lắk thi công tại khoảng cột VT45 – VT46 ĐD 110kV 173/EaKar – 171/NMĐMT BMT giao chéo tại khoảng cột 214/103-214/104 (ĐD482KRP)-Kế hoạch-


Khu vực : BH5CNXHN TBA T1-ĐMT. Công Ty TNHH CNX Hải Nguyên

23/03/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 12:00

Điện Lực EaHLeo

Lý do : Điện lực EaHleo: THAY TI PHÙ HỢP TẢI 2023-Kế hoạch-


Khu vực : IH530246 Nguyễn Văn Sao

23/03/2023 Cúp điện từ 11:30 đến 14:30

Điện Lực EaHLeo

Lý do : Điện lực EaHleo: THAY TI PHÙ HỢP TẢI 2023-Kế hoạch-


Khu vực : IH530191 TBA Chuyên Dùng

23/03/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 10:30

Điện Lực Krông Năng

Lý do : Điện lực Krông Năng phối hợp XNDV thực hiện thí nghiệm TBA-Kế hoạch-


Khu vực : JC530111 T111N(DD471E47)

23/03/2023 Cúp điện từ 09:30 đến 11:30

Điện Lực Krông Năng

Lý do : Điện lực Krông Năng phối hợp XNDV thực hiện thí nghiệm TBA-Kế hoạch-


Khu vực : JC53008A T8N(ĐD473KRN)

23/03/2023 Cúp điện từ 10:30 đến 12:30

Điện Lực Krông Năng

Lý do : Điện lực Krông Năng phối hợp XNDV thực hiện thí nghiệm TBA-Kế hoạch-


Khu vực : JC53011A T11N(ĐD473KRN)

23/03/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 15:30

Điện Lực Krông Năng

Lý do : Điện lực Krông Năng phối hợp XNDV thực hiện thí nghiệm TBA-Kế hoạch-


Khu vực : JC53012A T12N(ĐD473KRN)

24/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 09:00

Điện Lực Cư Kuin

Lý do : thay TI định kỳ-Kế hoạch-


Khu vực : HH530121 T121 ĐD471 KNA (Chi nhánh Tổng Cty Cafe Việt Nam - Km 12 - QL 27)

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 10:00

Điện lực CưMgar

Lý do : Điện lực CưMgar sữa chữa cáp lèo FCO, Dây TT CSV TBAT92(ĐD478CMG)-Kế hoạch-


Khu vực : GC530092 T92_478CMG_Buôn Triết, xã Ea Kuêh

24/03/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 11:00

Điện lực CưMgar

Lý do : Điện lực CưMgar sữa chữa cáp lèo FCO, Dây TT CSV TBAT313 (ĐD478CMG)-Kế hoạch-


Khu vực : GC530313 T313_478CMG_Buôn Wing, Ea Kuêh (S/tải T100)

24/03/2023 Cúp điện từ 10:30 đến 12:30

Điện lực CưMgar

Lý do : Điện lực CưMgar sữa chữa cáp lèo FCO, Dây TT CSV TBAT94(ĐD478CMG)-Kế hoạch-


Khu vực : GC530094 T94_478CMG_Buôn Triết, xã Ea Kuêh

24/03/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 15:30

Điện lực CưMgar

Lý do : Điện lực CưMgar sữa chữa cáp lèo FCO, Dây TT CSV TBAT291 (ĐD478CMG)-Kế hoạch-


Khu vực : GC530291 T291_478CMG_S/tải T91 Thôn 14, Ea Kiết

24/03/2023 Cúp điện từ 14:30 đến 17:00

Điện lực CưMgar

Lý do : Điện lực CưMgar sữa chữa cáp lèo FCO, Dây TT CSV TBAT290(ĐD478CMG)-Kế hoạch-


Khu vực : GC530290 T290_478CMG_S/Tải T91_thôn 14, Ea Kiết

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 12:00

Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột

Lý do : Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột phối hợp Công ty TNHH TM Đăng Nguyên thi công xử lý mất an toàn trụ điện hạ áp 131/4 của TBA T183 (ĐD472BMT) theo đơn kiến nghị của KH Hbe Niê-số235/12 Nguyễn Thái Bình-TP.BMT.-Kế hoạch-


Khu vực : AC530183 T183_472BMT ( Cty ĐTXNK Cà Phê)

24/03/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 11:00

Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột

Lý do : XNDV ĐLĐL thí nghiệm định kỳ MBA theo yêu cầu của khách hàng-Kế hoạch-


Khu vực : AH530206 T206_473E48-Khách sạn Biệt Điện

24/03/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 17:00

Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột

Lý do : Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột phối hợp Công ty TNHH TM Đăng Nguyên thi công xử lý mất an toàn trụ điện hạ áp 102/3/1A của TBA T73 (ĐD471BMT) theo đơn kiến nghị của KH Hoàng Bảo Hưng-số 18/1/7 Giải Phóng-TP.BMT.-Kế hoạch-


Khu vực : AC530073 T73_471E48 - Km3_Tỉnh Lộ 8.

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện Lực Buôn Hồ

Lý do : Khách hàng đề nghị cắt điện để bảo trì bảo dưỡng, xử lý tồn tại trên đường dây và TBA-Kế hoạch-


Khu vực : DH5301EI Điện mặt trời Công ty cổ phần EaTul I

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện Lực Buôn Hồ

Lý do : Khách hàng đề nghị cắt điện để bảo trì bảo dưỡng, xử lý tồn tại trên đường dây và TBA-Kế hoạch-


Khu vực : DH5301ET Điện mặt trời Công ty cổ phần EaTul II

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện Lực Buôn Hồ

Lý do : Khách hàng đề nghị cắt điện để bảo trì bảo dưỡng, xử lý tồn tại trên đường dây và TBA-Kế hoạch-


Khu vực : DH5301TD Điện mặt trời Công ty TNHH MTV Thiên Đức An

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện Lực Buôn Hồ

Lý do : Khách hàng đề nghị cắt điện để bảo trì bảo dưỡng, xử lý tồn tại trên đường dây và TBA-Kế hoạch-


Khu vực : DH5301TP Điện mặt trời Công ty TNHH MTV Thiên Phúc An

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện Lực Buôn Hồ

Lý do : Khách hàng đề nghị cắt điện để bảo trì bảo dưỡng, xử lý tồn tại trên đường dây và TBA-Kế hoạch-


Khu vực : DH530255 Đinh Việt Hào

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện Lực Buôn Hồ

Lý do : Khách hàng đề nghị cắt điện để bảo trì bảo dưỡng, xử lý tồn tại trên đường dây và TBA-Kế hoạch-


Khu vực : DH530256 Đinh Việt Hào

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện Lực Buôn Hồ

Lý do : Khách hàng đề nghị cắt điện để bảo trì bảo dưỡng, xử lý tồn tại trên đường dây và TBA-Kế hoạch-


Khu vực : DH530257 Đinh Việt Hào

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 14:30

Điện Lực Eakar

Lý do : 1. Công ty Phước Hưng thi công thay dây, kéo dây trung tính từ trụ 96/67 đến 96/71(ĐD473EKA), chèn thêm trụ tại vị trí 96/68A và 96/70A ĐD473EKA. 2. Công ty CPCT Việt Nguyên thi công lắp đặt dây néo chống tại trụ 96/56(ĐD473EKA). 3. Điện lực Ea Kar Chụp nón tole, nâng ty sứ, xử lý tiếp xúc các TBA, FCO, CSV đoạn từ trụ 96/59 đến 96/59/47(ĐD473EKA). 4/ Điện lực Ea Kar phối hợp XNDV thí nghiệm định kỳ các TBA phụ tải trên ĐD473EKA-Kế hoạch-


Khu vực : KC520094 TBA CC T94

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 14:30

Điện Lực Eakar

Lý do : 1. Công ty Phước Hưng thi công thay dây, kéo dây trung tính từ trụ 96/67 đến 96/71(ĐD473EKA), chèn thêm trụ tại vị trí 96/68A và 96/70A ĐD473EKA. 2. Công ty CPCT Việt Nguyên thi công lắp đặt dây néo chống tại trụ 96/56(ĐD473EKA). 3. Điện lực Ea Kar Chụp nón tole, nâng ty sứ, xử lý tiếp xúc các TBA, FCO, CSV đoạn từ trụ 96/59 đến 96/59/47(ĐD473EKA). 4/ Điện lực Ea Kar phối hợp XNDV thí nghiệm định kỳ các TBA phụ tải trên ĐD473EKA-Kế hoạch-


Khu vực : KC520095 TBA CC T95

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 14:30

Điện Lực Eakar

Lý do : 1. Công ty Phước Hưng thi công thay dây, kéo dây trung tính từ trụ 96/67 đến 96/71(ĐD473EKA), chèn thêm trụ tại vị trí 96/68A và 96/70A ĐD473EKA. 2. Công ty CPCT Việt Nguyên thi công lắp đặt dây néo chống tại trụ 96/56(ĐD473EKA). 3. Điện lực Ea Kar Chụp nón tole, nâng ty sứ, xử lý tiếp xúc các TBA, FCO, CSV đoạn từ trụ 96/59 đến 96/59/47(ĐD473EKA). 4/ Điện lực Ea Kar phối hợp XNDV thí nghiệm định kỳ các TBA phụ tải trên ĐD473EKA-Kế hoạch-


Khu vực : KC520232 TBA CC T232

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 14:30

Điện Lực Eakar

Lý do : 1. Công ty Phước Hưng thi công thay dây, kéo dây trung tính từ trụ 96/67 đến 96/71(ĐD473EKA), chèn thêm trụ tại vị trí 96/68A và 96/70A ĐD473EKA. 2. Công ty CPCT Việt Nguyên thi công lắp đặt dây néo chống tại trụ 96/56(ĐD473EKA). 3. Điện lực Ea Kar Chụp nón tole, nâng ty sứ, xử lý tiếp xúc các TBA, FCO, CSV đoạn từ trụ 96/59 đến 96/59/47(ĐD473EKA). 4/ Điện lực Ea Kar phối hợp XNDV thí nghiệm định kỳ các TBA phụ tải trên ĐD473EKA-Kế hoạch-


Khu vực : KC520233 TBA CC T233

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 14:30

Điện Lực Eakar

Lý do : 1. Công ty Phước Hưng thi công thay dây, kéo dây trung tính từ trụ 96/67 đến 96/71(ĐD473EKA), chèn thêm trụ tại vị trí 96/68A và 96/70A ĐD473EKA. 2. Công ty CPCT Việt Nguyên thi công lắp đặt dây néo chống tại trụ 96/56(ĐD473EKA). 3. Điện lực Ea Kar Chụp nón tole, nâng ty sứ, xử lý tiếp xúc các TBA, FCO, CSV đoạn từ trụ 96/59 đến 96/59/47(ĐD473EKA). 4/ Điện lực Ea Kar phối hợp XNDV thí nghiệm định kỳ các TBA phụ tải trên ĐD473EKA-Kế hoạch-


Khu vực : KC520234 TBA CC T234

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 14:30

Điện Lực Eakar

Lý do : 1. Công ty Phước Hưng thi công thay dây, kéo dây trung tính từ trụ 96/67 đến 96/71(ĐD473EKA), chèn thêm trụ tại vị trí 96/68A và 96/70A ĐD473EKA. 2. Công ty CPCT Việt Nguyên thi công lắp đặt dây néo chống tại trụ 96/56(ĐD473EKA). 3. Điện lực Ea Kar Chụp nón tole, nâng ty sứ, xử lý tiếp xúc các TBA, FCO, CSV đoạn từ trụ 96/59 đến 96/59/47(ĐD473EKA). 4/ Điện lực Ea Kar phối hợp XNDV thí nghiệm định kỳ các TBA phụ tải trên ĐD473EKA-Kế hoạch-


Khu vực : KC520375 TBA CC T375

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 14:30

Điện Lực Eakar

Lý do : 1. Công ty Phước Hưng thi công thay dây, kéo dây trung tính từ trụ 96/67 đến 96/71(ĐD473EKA), chèn thêm trụ tại vị trí 96/68A và 96/70A ĐD473EKA. 2. Công ty CPCT Việt Nguyên thi công lắp đặt dây néo chống tại trụ 96/56(ĐD473EKA). 3. Điện lực Ea Kar Chụp nón tole, nâng ty sứ, xử lý tiếp xúc các TBA, FCO, CSV đoạn từ trụ 96/59 đến 96/59/47(ĐD473EKA). 4/ Điện lực Ea Kar phối hợp XNDV thí nghiệm định kỳ các TBA phụ tải trên ĐD473EKA-Kế hoạch-


Khu vực : KC530092 TBA CC T92

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 14:30

Điện Lực Eakar

Lý do : 1. Công ty Phước Hưng thi công thay dây, kéo dây trung tính từ trụ 96/67 đến 96/71(ĐD473EKA), chèn thêm trụ tại vị trí 96/68A và 96/70A ĐD473EKA. 2. Công ty CPCT Việt Nguyên thi công lắp đặt dây néo chống tại trụ 96/56(ĐD473EKA). 3. Điện lực Ea Kar Chụp nón tole, nâng ty sứ, xử lý tiếp xúc các TBA, FCO, CSV đoạn từ trụ 96/59 đến 96/59/47(ĐD473EKA). 4/ Điện lực Ea Kar phối hợp XNDV thí nghiệm định kỳ các TBA phụ tải trên ĐD473EKA-Kế hoạch-


Khu vực : KC530093 TBA CC T93

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 14:30

Điện Lực Eakar

Lý do : 1. Công ty Phước Hưng thi công thay dây, kéo dây trung tính từ trụ 96/67 đến 96/71(ĐD473EKA), chèn thêm trụ tại vị trí 96/68A và 96/70A ĐD473EKA. 2. Công ty CPCT Việt Nguyên thi công lắp đặt dây néo chống tại trụ 96/56(ĐD473EKA). 3. Điện lực Ea Kar Chụp nón tole, nâng ty sứ, xử lý tiếp xúc các TBA, FCO, CSV đoạn từ trụ 96/59 đến 96/59/47(ĐD473EKA). 4/ Điện lực Ea Kar phối hợp XNDV thí nghiệm định kỳ các TBA phụ tải trên ĐD473EKA-Kế hoạch-


Khu vực : KC530265 TBA CC T265

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 14:30

Điện Lực Eakar

Lý do : 1. Công ty Phước Hưng thi công thay dây, kéo dây trung tính từ trụ 96/67 đến 96/71(ĐD473EKA), chèn thêm trụ tại vị trí 96/68A và 96/70A ĐD473EKA. 2. Công ty CPCT Việt Nguyên thi công lắp đặt dây néo chống tại trụ 96/56(ĐD473EKA). 3. Điện lực Ea Kar Chụp nón tole, nâng ty sứ, xử lý tiếp xúc các TBA, FCO, CSV đoạn từ trụ 96/59 đến 96/59/47(ĐD473EKA). 4/ Điện lực Ea Kar phối hợp XNDV thí nghiệm định kỳ các TBA phụ tải trên ĐD473EKA-Kế hoạch-


Khu vực : KC530291 TBA CC T291

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 14:30

Điện Lực Eakar

Lý do : 1. Công ty Phước Hưng thi công thay dây, kéo dây trung tính từ trụ 96/67 đến 96/71(ĐD473EKA), chèn thêm trụ tại vị trí 96/68A và 96/70A ĐD473EKA. 2. Công ty CPCT Việt Nguyên thi công lắp đặt dây néo chống tại trụ 96/56(ĐD473EKA). 3. Điện lực Ea Kar Chụp nón tole, nâng ty sứ, xử lý tiếp xúc các TBA, FCO, CSV đoạn từ trụ 96/59 đến 96/59/47(ĐD473EKA). 4/ Điện lực Ea Kar phối hợp XNDV thí nghiệm định kỳ các TBA phụ tải trên ĐD473EKA-Kế hoạch-


Khu vực : KC530468 T468K - San tải T265

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 14:30

Điện Lực Eakar

Lý do : 1. Công ty Phước Hưng thi công thay dây, kéo dây trung tính từ trụ 96/67 đến 96/71(ĐD473EKA), chèn thêm trụ tại vị trí 96/68A và 96/70A ĐD473EKA. 2. Công ty CPCT Việt Nguyên thi công lắp đặt dây néo chống tại trụ 96/56(ĐD473EKA). 3. Điện lực Ea Kar Chụp nón tole, nâng ty sứ, xử lý tiếp xúc các TBA, FCO, CSV đoạn từ trụ 96/59 đến 96/59/47(ĐD473EKA). 4/ Điện lực Ea Kar phối hợp XNDV thí nghiệm định kỳ các TBA phụ tải trên ĐD473EKA-Kế hoạch-


Khu vực : KH530045 T045K

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 14:30

Điện Lực Eakar

Lý do : 1. Công ty Phước Hưng thi công thay dây, kéo dây trung tính từ trụ 96/67 đến 96/71(ĐD473EKA), chèn thêm trụ tại vị trí 96/68A và 96/70A ĐD473EKA. 2. Công ty CPCT Việt Nguyên thi công lắp đặt dây néo chống tại trụ 96/56(ĐD473EKA). 3. Điện lực Ea Kar Chụp nón tole, nâng ty sứ, xử lý tiếp xúc các TBA, FCO, CSV đoạn từ trụ 96/59 đến 96/59/47(ĐD473EKA). 4/ Điện lực Ea Kar phối hợp XNDV thí nghiệm định kỳ các TBA phụ tải trên ĐD473EKA-Kế hoạch-


Khu vực : KH530048 T048K

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 14:30

Điện Lực Eakar

Lý do : 1. Công ty Phước Hưng thi công thay dây, kéo dây trung tính từ trụ 96/67 đến 96/71(ĐD473EKA), chèn thêm trụ tại vị trí 96/68A và 96/70A ĐD473EKA. 2. Công ty CPCT Việt Nguyên thi công lắp đặt dây néo chống tại trụ 96/56(ĐD473EKA). 3. Điện lực Ea Kar Chụp nón tole, nâng ty sứ, xử lý tiếp xúc các TBA, FCO, CSV đoạn từ trụ 96/59 đến 96/59/47(ĐD473EKA). 4/ Điện lực Ea Kar phối hợp XNDV thí nghiệm định kỳ các TBA phụ tải trên ĐD473EKA-Kế hoạch-


Khu vực : KH530082 Trạm biến áp T82K

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 14:30

Điện Lực Eakar

Lý do : 1. Công ty Phước Hưng thi công thay dây, kéo dây trung tính từ trụ 96/67 đến 96/71(ĐD473EKA), chèn thêm trụ tại vị trí 96/68A và 96/70A ĐD473EKA. 2. Công ty CPCT Việt Nguyên thi công lắp đặt dây néo chống tại trụ 96/56(ĐD473EKA). 3. Điện lực Ea Kar Chụp nón tole, nâng ty sứ, xử lý tiếp xúc các TBA, FCO, CSV đoạn từ trụ 96/59 đến 96/59/47(ĐD473EKA). 4/ Điện lực Ea Kar phối hợp XNDV thí nghiệm định kỳ các TBA phụ tải trên ĐD473EKA-Kế hoạch-


Khu vực : KH530087 Trạm biến áp T87K

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 14:30

Điện Lực Eakar

Lý do : 1. Công ty Phước Hưng thi công thay dây, kéo dây trung tính từ trụ 96/67 đến 96/71(ĐD473EKA), chèn thêm trụ tại vị trí 96/68A và 96/70A ĐD473EKA. 2. Công ty CPCT Việt Nguyên thi công lắp đặt dây néo chống tại trụ 96/56(ĐD473EKA). 3. Điện lực Ea Kar Chụp nón tole, nâng ty sứ, xử lý tiếp xúc các TBA, FCO, CSV đoạn từ trụ 96/59 đến 96/59/47(ĐD473EKA). 4/ Điện lực Ea Kar phối hợp XNDV thí nghiệm định kỳ các TBA phụ tải trên ĐD473EKA-Kế hoạch-


Khu vực : KH5301BT T1(ĐMT.BTMV){473EKA}

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 14:30

Điện Lực Eakar

Lý do : 1. Công ty Phước Hưng thi công thay dây, kéo dây trung tính từ trụ 96/67 đến 96/71(ĐD473EKA), chèn thêm trụ tại vị trí 96/68A và 96/70A ĐD473EKA. 2. Công ty CPCT Việt Nguyên thi công lắp đặt dây néo chống tại trụ 96/56(ĐD473EKA). 3. Điện lực Ea Kar Chụp nón tole, nâng ty sứ, xử lý tiếp xúc các TBA, FCO, CSV đoạn từ trụ 96/59 đến 96/59/47(ĐD473EKA). 4/ Điện lực Ea Kar phối hợp XNDV thí nghiệm định kỳ các TBA phụ tải trên ĐD473EKA-Kế hoạch-


Khu vực : KH5301DV T1(ĐMT.ĐLVN){473EKA}

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 14:30

Điện Lực Eakar

Lý do : 1. Công ty Phước Hưng thi công thay dây, kéo dây trung tính từ trụ 96/67 đến 96/71(ĐD473EKA), chèn thêm trụ tại vị trí 96/68A và 96/70A ĐD473EKA. 2. Công ty CPCT Việt Nguyên thi công lắp đặt dây néo chống tại trụ 96/56(ĐD473EKA). 3. Điện lực Ea Kar Chụp nón tole, nâng ty sứ, xử lý tiếp xúc các TBA, FCO, CSV đoạn từ trụ 96/59 đến 96/59/47(ĐD473EKA). 4/ Điện lực Ea Kar phối hợp XNDV thí nghiệm định kỳ các TBA phụ tải trên ĐD473EKA-Kế hoạch-


Khu vực : KH5301HC T1(ĐMT.HC){473EKA}

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 14:30

Điện Lực Eakar

Lý do : 1. Công ty Phước Hưng thi công thay dây, kéo dây trung tính từ trụ 96/67 đến 96/71(ĐD473EKA), chèn thêm trụ tại vị trí 96/68A và 96/70A ĐD473EKA. 2. Công ty CPCT Việt Nguyên thi công lắp đặt dây néo chống tại trụ 96/56(ĐD473EKA). 3. Điện lực Ea Kar Chụp nón tole, nâng ty sứ, xử lý tiếp xúc các TBA, FCO, CSV đoạn từ trụ 96/59 đến 96/59/47(ĐD473EKA). 4/ Điện lực Ea Kar phối hợp XNDV thí nghiệm định kỳ các TBA phụ tải trên ĐD473EKA-Kế hoạch-


Khu vực : KH5301ME T1(ĐMT.NMEC){473EKA}

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 14:30

Điện Lực Eakar

Lý do : 1. Công ty Phước Hưng thi công thay dây, kéo dây trung tính từ trụ 96/67 đến 96/71(ĐD473EKA), chèn thêm trụ tại vị trí 96/68A và 96/70A ĐD473EKA. 2. Công ty CPCT Việt Nguyên thi công lắp đặt dây néo chống tại trụ 96/56(ĐD473EKA). 3. Điện lực Ea Kar Chụp nón tole, nâng ty sứ, xử lý tiếp xúc các TBA, FCO, CSV đoạn từ trụ 96/59 đến 96/59/47(ĐD473EKA). 4/ Điện lực Ea Kar phối hợp XNDV thí nghiệm định kỳ các TBA phụ tải trên ĐD473EKA-Kế hoạch-


Khu vực : KH5301P1 T1(ĐMT.PHSLH){473EKA}

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 14:30

Điện Lực Eakar

Lý do : 1. Công ty Phước Hưng thi công thay dây, kéo dây trung tính từ trụ 96/67 đến 96/71(ĐD473EKA), chèn thêm trụ tại vị trí 96/68A và 96/70A ĐD473EKA. 2. Công ty CPCT Việt Nguyên thi công lắp đặt dây néo chống tại trụ 96/56(ĐD473EKA). 3. Điện lực Ea Kar Chụp nón tole, nâng ty sứ, xử lý tiếp xúc các TBA, FCO, CSV đoạn từ trụ 96/59 đến 96/59/47(ĐD473EKA). 4/ Điện lực Ea Kar phối hợp XNDV thí nghiệm định kỳ các TBA phụ tải trên ĐD473EKA-Kế hoạch-


Khu vực : KH5301P2 T1(ĐMT.NLPH){473EKA}

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 14:30

Điện Lực Eakar

Lý do : 1. Công ty Phước Hưng thi công thay dây, kéo dây trung tính từ trụ 96/67 đến 96/71(ĐD473EKA), chèn thêm trụ tại vị trí 96/68A và 96/70A ĐD473EKA. 2. Công ty CPCT Việt Nguyên thi công lắp đặt dây néo chống tại trụ 96/56(ĐD473EKA). 3. Điện lực Ea Kar Chụp nón tole, nâng ty sứ, xử lý tiếp xúc các TBA, FCO, CSV đoạn từ trụ 96/59 đến 96/59/47(ĐD473EKA). 4/ Điện lực Ea Kar phối hợp XNDV thí nghiệm định kỳ các TBA phụ tải trên ĐD473EKA-Kế hoạch-


Khu vực : KH5301P3 T1(ĐMT.SLPH){473EKA}

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 14:30

Điện Lực Eakar

Lý do : 1. Công ty Phước Hưng thi công thay dây, kéo dây trung tính từ trụ 96/67 đến 96/71(ĐD473EKA), chèn thêm trụ tại vị trí 96/68A và 96/70A ĐD473EKA. 2. Công ty CPCT Việt Nguyên thi công lắp đặt dây néo chống tại trụ 96/56(ĐD473EKA). 3. Điện lực Ea Kar Chụp nón tole, nâng ty sứ, xử lý tiếp xúc các TBA, FCO, CSV đoạn từ trụ 96/59 đến 96/59/47(ĐD473EKA). 4/ Điện lực Ea Kar phối hợp XNDV thí nghiệm định kỳ các TBA phụ tải trên ĐD473EKA-Kế hoạch-


Khu vực : KH5301PN T1(ĐMT.PNP){473EKA}

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 14:30

Điện Lực Eakar

Lý do : 1. Công ty Phước Hưng thi công thay dây, kéo dây trung tính từ trụ 96/67 đến 96/71(ĐD473EKA), chèn thêm trụ tại vị trí 96/68A và 96/70A ĐD473EKA. 2. Công ty CPCT Việt Nguyên thi công lắp đặt dây néo chống tại trụ 96/56(ĐD473EKA). 3. Điện lực Ea Kar Chụp nón tole, nâng ty sứ, xử lý tiếp xúc các TBA, FCO, CSV đoạn từ trụ 96/59 đến 96/59/47(ĐD473EKA). 4/ Điện lực Ea Kar phối hợp XNDV thí nghiệm định kỳ các TBA phụ tải trên ĐD473EKA-Kế hoạch-


Khu vực : KH5301ZP T1(ĐMT.ZPVN){473EKA}

24/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 09:00

Điện Lực Cư Kuin

Lý do : XNDV Điện lực Đak Lak và Điện lực Cư Kuin thí nghiệm định kỳ TBA-Kế hoạch-


Khu vực : HC530050 T50(ĐD474KNA) (Thôn 8 - Xã Ea Ning - Đội29 - NTChQuynh)

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 14:30

Điện Lực Eakar

Lý do : 1. Công ty Phước Hưng thi công thay dây, kéo dây trung tính từ trụ 96/67 đến 96/71(ĐD473EKA), chèn thêm trụ tại vị trí 96/68A và 96/70A ĐD473EKA. 2. Công ty CPCT Việt Nguyên thi công lắp đặt dây néo chống tại trụ 96/56(ĐD473EKA). 3. Điện lực Ea Kar Chụp nón tole, nâng ty sứ, xử lý tiếp xúc các TBA, FCO, CSV đoạn từ trụ 96/59 đến 96/59/47(ĐD473EKA). 4/ Điện lực Ea Kar phối hợp XNDV thí nghiệm định kỳ các TBA phụ tải trên ĐD473EKA-Kế hoạch-


Khu vực : KH530397 T397-CÔNG TY THANH XUÂN

24/03/2023 Cúp điện từ 08:45 đến 10:15

Điện Lực Cư Kuin

Lý do : XNDV Điện lực Đak Lak và Điện lực Cư Kuin thí nghiệm định kỳ TBA-Kế hoạch-


Khu vực : HC530187 T187 ĐD476KNA (tách T56,HY3; T57, HY6)

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 14:30

Điện Lực Eakar

Lý do : 1. Công ty Phước Hưng thi công thay dây, kéo dây trung tính từ trụ 96/67 đến 96/71(ĐD473EKA), chèn thêm trụ tại vị trí 96/68A và 96/70A ĐD473EKA. 2. Công ty CPCT Việt Nguyên thi công lắp đặt dây néo chống tại trụ 96/56(ĐD473EKA). 3. Điện lực Ea Kar Chụp nón tole, nâng ty sứ, xử lý tiếp xúc các TBA, FCO, CSV đoạn từ trụ 96/59 đến 96/59/47(ĐD473EKA). 4/ Điện lực Ea Kar phối hợp XNDV thí nghiệm định kỳ các TBA phụ tải trên ĐD473EKA-Kế hoạch-


Khu vực : KH530473 T473K - Công ty TNHH HOKAWA VINA

24/03/2023 Cúp điện từ 09:45 đến 11:15

Điện Lực Cư Kuin

Lý do : XNDV Điện lực Đak Lak và Điện lực Cư Kuin thí nghiệm định kỳ TBA-Kế hoạch-


Khu vực : HC530057 T57(ĐD476KNA) (Thôn 7 - Xã Ea Ning)

24/03/2023 Cúp điện từ 10:45 đến 12:30

Điện Lực Cư Kuin

Lý do : XNDV Điện lực Đak Lak và Điện lực Cư Kuin thí nghiệm định kỳ TBA-Kế hoạch-


Khu vực : HC530058 T58(ĐD476KNA) (Thôn 7 - Xã Ea Ning - ghép 100+100).

24/03/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 15:00

Điện Lực Cư Kuin

Lý do : XNDV Điện lực Đak Lak và Điện lực Cư Kuin thí nghiệm định kỳ TBA-Kế hoạch-


Khu vực : HC530188 T188 ĐD476KNA (tách T57,HY6)

24/03/2023 Cúp điện từ 14:45 đến 16:30

Điện Lực Cư Kuin

Lý do : XNDV Điện lực Đak Lak và Điện lực Cư Kuin thí nghiệm định kỳ TBA-Kế hoạch-


Khu vực : HC530059 T59(ĐD476KNA) (Thôn 6 - Xã Ea Ning - Gần Chợ An Bình)

24/03/2023 Cúp điện từ 16:00 đến 07:00

Điện lực Nam Buôn Ma Thuột

Lý do : Công ty Cổ Phần Cơ Điện Sông Đà SODIC Chi nhánh Miền Trung thí nghiệm định kỳ, bảo trì bão dưỡng các thiết bị và TBA trên ĐD473CJU sau LBFCO 400-13 tránh nguy cơ sự cố theo đề nghị của khách hàng-Đột xuất-


Khu vực : CH53T1BN T1-ĐMT ĐZ 473 CJU (CÔNG NGHỆ XANH BẮC NGUYÊN)

24/03/2023 Cúp điện từ 16:00 đến 07:00

Điện lực Nam Buôn Ma Thuột

Lý do : Công ty Cổ Phần Cơ Điện Sông Đà SODIC Chi nhánh Miền Trung thí nghiệm định kỳ, bảo trì bão dưỡng các thiết bị và TBA trên ĐD473CJU sau LBFCO 400-13 tránh nguy cơ sự cố theo đề nghị của khách hàng-Đột xuất-


Khu vực : CH53T1CN T1-ĐMT ĐZ 473 CJU (CÔNG NGHỆ XANH CAO NGUYÊN)

24/03/2023 Cúp điện từ 16:00 đến 07:00

Điện lực Nam Buôn Ma Thuột

Lý do : Công ty Cổ Phần Cơ Điện Sông Đà SODIC Chi nhánh Miền Trung thí nghiệm định kỳ, bảo trì bão dưỡng các thiết bị và TBA trên ĐD473CJU sau LBFCO 400-13 tránh nguy cơ sự cố theo đề nghị của khách hàng-Đột xuất-


Khu vực : CH53T1HN T1-ĐMT ĐZ 473 CJU (CÔNG NGHỆ XANH HẢI NGUYÊN)

24/03/2023 Cúp điện từ 16:00 đến 07:00

Điện lực Nam Buôn Ma Thuột

Lý do : Công ty Cổ Phần Cơ Điện Sông Đà SODIC Chi nhánh Miền Trung thí nghiệm định kỳ, bảo trì bão dưỡng các thiết bị và TBA trên ĐD473CJU sau LBFCO 400-13 tránh nguy cơ sự cố theo đề nghị của khách hàng-Đột xuất-


Khu vực : CH53T1TN T1-ĐMT ĐZ 473 CJU (CÔNG NGHỆ XANH TÂY NGUYÊN)

24/03/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 17:00

Điện Lực EaHLeo

Lý do : Điện lực EaHleo: THAY TI PHÙ HỢP TẢI 2023-Kế hoạch-


Khu vực : IC530097 Nhánh rẽ trạm chuyên dùng

24/03/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 17:00

Điện Lực EaHLeo

Lý do : Điện lực EaHleo: THAY TI PHÙ HỢP TẢI 2023-Kế hoạch-


Khu vực : IH530097 Công ty cổ phần cao su EaHleo -Bình Minh

25/03/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 11:30

Điện lực CưMgar

Lý do : Điện lực CưM’gar thay tủ hạ áp, chống sét van TBA T139(ĐD474CMG)-Kế hoạch-


Khu vực : GC530139 T139_474CMG_Thôn Hiệp Đạt Xã Quảng Hiệp

25/03/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 17:00

Điện lực CưMgar

Lý do : Điện lực CưM’gar thay tủ hạ áp, chống sét van TBA T444(ĐD474CMG)-Kế hoạch-


Khu vực : GC530444 T444_474CMG_Buôn Hrang Xã Ea Hđinh (San tải T54)

25/03/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 17:00

Điện lực CưMgar

Lý do : Công ty Cổ phần Thí nghiệm Cơ điện Việt nam thí nghiệm định kỳ vật tư thiết bị tại trạm biến áp-Kế hoạch-


Khu vực : GH53T1DA T1_ĐMT_ĐA_ĐD471BHO -Công ty TNHH MTV Thiên Đức An_ Ea Drơng

25/03/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 17:00

Điện lực CưMgar

Lý do : Công ty Cổ phần Thí nghiệm Cơ điện Việt nam thí nghiệm định kỳ vật tư thiết bị tại trạm biến áp-Kế hoạch-


Khu vực : GH53T1PA T1_ĐMT_PA_ĐD471BHO -Công ty TNHH MTV Thiên Phúc An_ Ea Drơng

25/03/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 17:00

Điện lực CưMgar

Lý do : Công ty Cổ phần Thí nghiệm Cơ điện Việt nam thí nghiệm định kỳ vật tư thiết bị tại trạm biến áp-Kế hoạch-


Khu vực : GH53T1TH T1_ĐMT_TH_ĐD471BHO -Công ty TNHH Thái Hòa_ Ea Drơng

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 12:00

Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột

Lý do : Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột phối hợp Công ty TNHH TM Đăng Nguyên thi công xử lý mất an toàn trụ điện hạ áp 102/1 của TBA T372 (ĐD472BMT) theo đơn kiến nghị của KH Nguyễn Xuân Lâm-xã Hoà Thắng-TP.BMT.-Kế hoạch-


Khu vực : AC530372 T372_472E48-Thôn 4 Hòa Thắng

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 11:00

Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột

Lý do : XNDV ĐLĐL thí nghiệm định kỳ MBA theo yêu cầu của khách hàng-Kế hoạch-


Khu vực : AH530254 T254 _476E48 VP Đại diện binh đoàn 16

25/03/2023 Cúp điện từ 12:00 đến 15:00

Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột

Lý do : XNDV ĐLĐL thí nghiệm định kỳ MBA theo yêu cầu của khách hàng-Kế hoạch-


Khu vực : AH530057 T57_CN Ngân hàng Đầu Tư.

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 12:00

Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột

Lý do : Công ty TNHH thiết bị điện BAZAN thi công di chuyển trụ điện hạ áp số 101 thuộc lưới điện hạ áp TBA T65M (ĐD472HT) xử lý mất an toàn theo đơn đề nghị của khách hàng.-Kế hoạch-


Khu vực : AC53065B T65M-472HT UB xã EaTur

26/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 16:00

Điện Lực Eakar

Lý do : Đội quản lý vận hành lưới Điện cao thế Đắk Lắk thay thế cách điện néo đỡ, thay thế khóa néo bulong bằng khóa néo ép và bổ sung kẹp lèo dây chống sét đường dây 110kV EaKar – NMĐMT BMT tại khoảng cột VT34 – VT36 đường dây 110kV 173/EaKar – 171/NMĐMT BMT giao chéo với ĐD471EKA tại khoảng cột 87/104-87/105.-Kế hoạch-


Khu vực : KC530015 TBA CC T15

26/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 16:00

Điện Lực Eakar

Lý do : Đội quản lý vận hành lưới Điện cao thế Đắk Lắk thay thế cách điện néo đỡ, thay thế khóa néo bulong bằng khóa néo ép và bổ sung kẹp lèo dây chống sét đường dây 110kV EaKar – NMĐMT BMT tại khoảng cột VT34 – VT36 đường dây 110kV 173/EaKar – 171/NMĐMT BMT giao chéo với ĐD471EKA tại khoảng cột 87/104-87/105.-Kế hoạch-


Khu vực : KC530052 TBA CC T52

26/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 16:00

Điện Lực Eakar

Lý do : Đội quản lý vận hành lưới Điện cao thế Đắk Lắk thay thế cách điện néo đỡ, thay thế khóa néo bulong bằng khóa néo ép và bổ sung kẹp lèo dây chống sét đường dây 110kV EaKar – NMĐMT BMT tại khoảng cột VT34 – VT36 đường dây 110kV 173/EaKar – 171/NMĐMT BMT giao chéo với ĐD471EKA tại khoảng cột 87/104-87/105.-Kế hoạch-


Khu vực : KC530070 TBA CC T70

26/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 16:00

Điện Lực Eakar

Lý do : Đội quản lý vận hành lưới Điện cao thế Đắk Lắk thay thế cách điện néo đỡ, thay thế khóa néo bulong bằng khóa néo ép và bổ sung kẹp lèo dây chống sét đường dây 110kV EaKar – NMĐMT BMT tại khoảng cột VT34 – VT36 đường dây 110kV 173/EaKar – 171/NMĐMT BMT giao chéo với ĐD471EKA tại khoảng cột 87/104-87/105.-Kế hoạch-


Khu vực : KC530071 TBA CC T71

26/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 16:00

Điện Lực Eakar

Lý do : Đội quản lý vận hành lưới Điện cao thế Đắk Lắk thay thế cách điện néo đỡ, thay thế khóa néo bulong bằng khóa néo ép và bổ sung kẹp lèo dây chống sét đường dây 110kV EaKar – NMĐMT BMT tại khoảng cột VT34 – VT36 đường dây 110kV 173/EaKar – 171/NMĐMT BMT giao chéo với ĐD471EKA tại khoảng cột 87/104-87/105.-Kế hoạch-


Khu vực : KC530214 T214K

26/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 16:00

Điện Lực Eakar

Lý do : Đội quản lý vận hành lưới Điện cao thế Đắk Lắk thay thế cách điện néo đỡ, thay thế khóa néo bulong bằng khóa néo ép và bổ sung kẹp lèo dây chống sét đường dây 110kV EaKar – NMĐMT BMT tại khoảng cột VT34 – VT36 đường dây 110kV 173/EaKar – 171/NMĐMT BMT giao chéo với ĐD471EKA tại khoảng cột 87/104-87/105.-Kế hoạch-


Khu vực : KC530215 T215K

26/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 16:00

Điện Lực Eakar

Lý do : Đội quản lý vận hành lưới Điện cao thế Đắk Lắk thay thế cách điện néo đỡ, thay thế khóa néo bulong bằng khóa néo ép và bổ sung kẹp lèo dây chống sét đường dây 110kV EaKar – NMĐMT BMT tại khoảng cột VT34 – VT36 đường dây 110kV 173/EaKar – 171/NMĐMT BMT giao chéo với ĐD471EKA tại khoảng cột 87/104-87/105.-Kế hoạch-


Khu vực : KC530395 TBA CC T395

26/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 16:00

Điện Lực Eakar

Lý do : Đội quản lý vận hành lưới Điện cao thế Đắk Lắk thay thế cách điện néo đỡ, thay thế khóa néo bulong bằng khóa néo ép và bổ sung kẹp lèo dây chống sét đường dây 110kV EaKar – NMĐMT BMT tại khoảng cột VT34 – VT36 đường dây 110kV 173/EaKar – 171/NMĐMT BMT giao chéo với ĐD471EKA tại khoảng cột 87/104-87/105.-Kế hoạch-


Khu vực : KC530398 TBA CC T398

26/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 16:00

Điện Lực Eakar

Lý do : Đội quản lý vận hành lưới Điện cao thế Đắk Lắk thay thế cách điện néo đỡ, thay thế khóa néo bulong bằng khóa néo ép và bổ sung kẹp lèo dây chống sét đường dây 110kV EaKar – NMĐMT BMT tại khoảng cột VT34 – VT36 đường dây 110kV 173/EaKar – 171/NMĐMT BMT giao chéo với ĐD471EKA tại khoảng cột 87/104-87/105.-Kế hoạch-


Khu vực : KC530399 TBA CC T399

26/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 16:00

Điện Lực Eakar

Lý do : Đội quản lý vận hành lưới Điện cao thế Đắk Lắk thay thế cách điện néo đỡ, thay thế khóa néo bulong bằng khóa néo ép và bổ sung kẹp lèo dây chống sét đường dây 110kV EaKar – NMĐMT BMT tại khoảng cột VT34 – VT36 đường dây 110kV 173/EaKar – 171/NMĐMT BMT giao chéo với ĐD471EKA tại khoảng cột 87/104-87/105.-Kế hoạch-


Khu vực : KC530401 TBA CC T401

26/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 16:00

Điện Lực Eakar

Lý do : Đội quản lý vận hành lưới Điện cao thế Đắk Lắk thay thế cách điện néo đỡ, thay thế khóa néo bulong bằng khóa néo ép và bổ sung kẹp lèo dây chống sét đường dây 110kV EaKar – NMĐMT BMT tại khoảng cột VT34 – VT36 đường dây 110kV 173/EaKar – 171/NMĐMT BMT giao chéo với ĐD471EKA tại khoảng cột 87/104-87/105.-Kế hoạch-


Khu vực : KC530415 TBA CC T415

26/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 16:00

Điện Lực Eakar

Lý do : Đội quản lý vận hành lưới Điện cao thế Đắk Lắk thay thế cách điện néo đỡ, thay thế khóa néo bulong bằng khóa néo ép và bổ sung kẹp lèo dây chống sét đường dây 110kV EaKar – NMĐMT BMT tại khoảng cột VT34 – VT36 đường dây 110kV 173/EaKar – 171/NMĐMT BMT giao chéo với ĐD471EKA tại khoảng cột 87/104-87/105.-Kế hoạch-


Khu vực : KC530417 T417K - San tải T52

26/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 16:00

Điện Lực Eakar

Lý do : Đội quản lý vận hành lưới Điện cao thế Đắk Lắk thay thế cách điện néo đỡ, thay thế khóa néo bulong bằng khóa néo ép và bổ sung kẹp lèo dây chống sét đường dây 110kV EaKar – NMĐMT BMT tại khoảng cột VT34 – VT36 đường dây 110kV 173/EaKar – 171/NMĐMT BMT giao chéo với ĐD471EKA tại khoảng cột 87/104-87/105.-Kế hoạch-


Khu vực : KC530418 TBA CC T418

26/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 16:00

Điện Lực Eakar

Lý do : Đội quản lý vận hành lưới Điện cao thế Đắk Lắk thay thế cách điện néo đỡ, thay thế khóa néo bulong bằng khóa néo ép và bổ sung kẹp lèo dây chống sét đường dây 110kV EaKar – NMĐMT BMT tại khoảng cột VT34 – VT36 đường dây 110kV 173/EaKar – 171/NMĐMT BMT giao chéo với ĐD471EKA tại khoảng cột 87/104-87/105.-Kế hoạch-


Khu vực : KH5301N4 T1(ĐMT.NN){471EKA}{87/99/8/2}

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 13:00

Điện lực Krông Păc

Lý do : Điện lực Krông Pắc phối hợp với Công ty CPCT Việt Nguyên di chuyển công tơ, di chuyển lưới từ trụ cũ sang trụ mới, cắt bỏ trụ 43-T1(ĐD474KRP) thuộc công trình XDCB năm 2022-Kế hoạch-


Khu vực : BC530001 T1-ĐD474KRP-PHƯỚC AN

28/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 10:00

Điện lực CưMgar

Lý do : Điện lực CưMgar thay xà MBA, dây TT CSV, Tủ hạ áp tại TBA T89 (ĐD471CMG)-Kế hoạch-


Khu vực : GC530089 T89_471CMG_Thôn 11, xã Ea Kiết

28/03/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 11:00

Điện lực CưMgar

Lý do : Điện lực CưMgar thay xà MBA, dây TT CSV, Tủ hạ áp tại TBA T289 (ĐD471CMG)-Kế hoạch-


Khu vực : GC530289 T289_471CMG_S/tải T90_Thôn 3, Ea Kiết

28/03/2023 Cúp điện từ 11:30 đến 12:30

Điện lực CưMgar

Lý do : Điện lực CưMgar thay xà MBA, dây TT CSV, Tủ hạ áp tại TBA T391 (ĐD471CMG)-Kế hoạch-


Khu vực : GC530391 T391_471CMG_UBND xã Ea Kiết (S\tải T81)

28/03/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 15:30

Điện lực CưMgar

Lý do : Điện lực CưMgar thay xà MBA, dây TT CSV, Tủ hạ áp tại TBA T183 (ĐD471CMG)-Kế hoạch-


Khu vực : GC530183 T183_471CMG_Thôn 1 Xã Ea M'Rod

28/03/2023 Cúp điện từ 14:30 đến 16:30

Điện lực CưMgar

Lý do : Điện lực CưMgar thay xà MBA, dây TT CSV, Tủ hạ áp tại TBA T182 (ĐD471CMG)-Kế hoạch-


Khu vực : GC530182 T182_471CMG_Thôn 20 Xã Ea M'Rod

28/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 10:30

Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột

Lý do : Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột thay TI phù hợp tải TBA T483M (ĐD477HB2)-Kế hoạch-


Khu vực : AH530483 T483M_477HB2-Cty Đồng Tâm (Trạm KH)

28/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 10:00

Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột

Lý do : XNDV Điện lực Đắk Lắk TNĐK TBA phụ tải-Kế hoạch-


Khu vực : AC530321 T321_474E48 (Hoà Đông)

28/03/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 12:30

Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột

Lý do : XNDV Điện lực Đắk Lắk TNĐK TBA phụ tải-Kế hoạch-


Khu vực : AC530173 T173_474E48-Đ NamThắng 3-Hòa Đông

28/03/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 15:30

Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột

Lý do : XNDV Điện lực Đắk Lắk TNĐK TBA phụ tải-Kế hoạch-


Khu vực : AC530388 T388_474E48 (thôn Liên cơ-Hòa Đông)

28/03/2023 Cúp điện từ 14:30 đến 17:00

Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột

Lý do : XNDV Điện lực Đắk Lắk TNĐK TBA phụ tải-Kế hoạch-


Khu vực : AC530298 T298_474E48(Thôn Liên Cơ xã Hoà Đông)

28/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 09:30

Điện Lực Buôn Hồ

Lý do : Thay TI phù hợp tải phục vụ bơm tưới mùa khô 2023-Kế hoạch-


Khu vực : FH530023 Hoàng Văn Thọ T23KB

28/03/2023 Cúp điện từ 09:30 đến 10:30

Điện Lực Buôn Hồ

Lý do : Thay công tơ A1700 bằng công tơ M05-Kế hoạch-


Khu vực : FC530024 TBA công cộng T24KB_Xã Chu Kpô

28/03/2023 Cúp điện từ 10:30 đến 11:30

Điện Lực Buôn Hồ

Lý do : Thay công tơ A1700 bằng công tơ M05-Kế hoạch-


Khu vực : FC530028 TBA công cộng T28KB_Xã Chư Kpô

28/03/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 14:30

Điện Lực Buôn Hồ

Lý do : Thay công tơ A1700 bằng công tơ M05-Kế hoạch-


Khu vực : FC530029 TBA công cộng T29KB_Xã Chư Kpô

28/03/2023 Cúp điện từ 14:30 đến 15:30

Điện Lực Buôn Hồ

Lý do : Thay công tơ A1700 bằng công tơ M05-Kế hoạch-


Khu vực : FC530030 TBA công cộng T30KB_Xã Chư Kpô

28/03/2023 Cúp điện từ 15:30 đến 16:30

Điện Lực Buôn Hồ

Lý do : Thay công tơ A1700 bằng công tơ M05-Kế hoạch-


Khu vực : FC530217 TBA công cộng T217KB_Xã Chư Kpô

28/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 14:30

Điện lực Lăk

Lý do : Điện lực Lăk thi công thay 153 bộ xà trên ĐD473F15 (sau DCL482-1)-Kế hoạch-


Khu vực : PC530005 T5(ĐD473F15) Dak Phoi.

28/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 14:30

Điện lực Lăk

Lý do : Điện lực Lăk thi công thay 153 bộ xà trên ĐD473F15 (sau DCL482-1)-Kế hoạch-


Khu vực : PC530006 T6(ĐD473F15) DakPhoi.

28/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 14:30

Điện lực Lăk

Lý do : Điện lực Lăk thi công thay 153 bộ xà trên ĐD473F15 (sau DCL482-1)-Kế hoạch-


Khu vực : PC530007 T7(ĐD473F15) DakPhoi.

28/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 14:30

Điện lực Lăk

Lý do : Điện lực Lăk thi công thay 153 bộ xà trên ĐD473F15 (sau DCL482-1)-Kế hoạch-


Khu vực : PC530008 T8(ĐD473F15) Dak Phoi.

28/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 14:30

Điện lực Lăk

Lý do : Điện lực Lăk thi công thay 153 bộ xà trên ĐD473F15 (sau DCL482-1)-Kế hoạch-


Khu vực : PC530020 T20(ĐD473F15) Đăk Phơi

28/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 14:30

Điện lực Lăk

Lý do : Điện lực Lăk thi công thay 153 bộ xà trên ĐD473F15 (sau DCL482-1)-Kế hoạch-


Khu vực : PC530076 T76(ĐD473F15) Đăk Phơi

28/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 14:30

Điện lực Lăk

Lý do : Điện lực Lăk thi công thay 153 bộ xà trên ĐD473F15 (sau DCL482-1)-Kế hoạch-


Khu vực : PC530086 T86 - 473F15 xã Đăk Phơi

28/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 14:30

Điện lực Lăk

Lý do : Điện lực Lăk thi công thay 153 bộ xà trên ĐD473F15 (sau DCL482-1)-Kế hoạch-


Khu vực : PC530088 T88 - 473F15 Xã Đăk Phơi

28/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 14:30

Điện lực Lăk

Lý do : Điện lực Lăk thi công thay 153 bộ xà trên ĐD473F15 (sau DCL482-1)-Kế hoạch-


Khu vực : PC530096 T96 - DD473F15 Xã Đăk Phơi

28/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 14:30

Điện lực Lăk

Lý do : Điện lực Lăk thi công thay 153 bộ xà trên ĐD473F15 (sau DCL482-1)-Kế hoạch-


Khu vực : PC530104 T104(DD473F15) Đăk Phơi

29/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 12:00

Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột

Lý do : Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp thêm bộ xà lệch đấu dây (Dây hạ áp bị cạ vào tường của trường học) trụ số 303/7 xử lý mất an toàn tồn tại sau nghiệm thu kỹ thuật công trình: Hoàn thiện lưới điện khu vực Bắc thành phố Buôn Ma Thuột năm 2022.-Kế hoạch-


Khu vực : AC530402 T402_472E48 (Hòa Thắng)

29/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 15:00

Điện lực CưMgar

Lý do : Điện lực CưMgar Thay xà FCO, Xà đỡ sứ, Tủ điện TBA T8 (ĐD472CMG)-Kế hoạch-


Khu vực : GC530008 T8_472CMG_Thôn 3 - Xã Eakpam

29/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 15:00

Điện lực CưMgar

Lý do : Điện lực CưMgar sữa chữa cáp lèo FCO, Dây TT CSV TBAT8(ĐD472CMG) do gắn cùng trụ với TBA T284 (ĐD472CMG)-Kế hoạch-


Khu vực : GH530284 T284_472CMG_Trạm CDùng_Trần Xuân Bắc, Xã Ea Kpam

29/03/2023 Cúp điện từ 09:30 đến 14:30

Điện lực CưMgar

Lý do : Điện lực CưMgar sữa chữa thay lèo, dây TTCSV của TBA T90C(ĐD471HT)-Kế hoạch-


Khu vực : GC53090C T90C_H_471HT_Buôn Suốt_TT Ea Pôk (S/tải T26C)

29/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 09:00

Điện Lực Cư Kuin

Lý do : Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Đak Lak và Điện lực Cư Kuin thí nghiệm định kỳ TBA phụ tải năm 2023-Kế hoạch-


Khu vực : HC530202 T202(ĐD476KNA) (Tách T67 - Thôn 3 Cư Ewi)

29/03/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 09:45

Điện Lực Cư Kuin

Lý do : Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Đak Lak và Điện lực Cư Kuin thí nghiệm định kỳ TBA phụ tải năm 2023-Kế hoạch-


Khu vực : HC530061 T61(ĐD476KNA) (Thôn 2+5 - Xã Ea Hu)

29/03/2023 Cúp điện từ 09:30 đến 11:00

Điện Lực Cư Kuin

Lý do : Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Đak Lak và Điện lực Cư Kuin thí nghiệm định kỳ TBA phụ tải năm 2023-Kế hoạch-


Khu vực : HC530211 T211(ĐD476KNA) (Tách T66 Thôn 2 - Xã Ea Hu)

29/03/2023 Cúp điện từ 10:45 đến 12:00

Điện Lực Cư Kuin

Lý do : Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Đak Lak và Điện lực Cư Kuin thí nghiệm định kỳ TBA phụ tải năm 2023-Kế hoạch-


Khu vực : HC530204 T204(ĐD478KNA) - Tách T90

30/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 13:00

Điện lực Krông Păc

Lý do : Điện lực Krông Pắc hoán chuyển MBA T256(ĐD475KRP) và T146(ĐD478KRP) để chống quá tải cục bộ cho T146(ĐD478KRP)-Kế hoạch-


Khu vực : BH530256 Trạm T256-Buôn Pan(chính Thức)

30/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 16:30

Điện Lực Buôn Hồ

Lý do : Khách hàng đề nghị cắt điện phục vụ bảo trì bảo dưỡng, thí nghiệm định kỳ TBA-Kế hoạch-


Khu vực : FH530138 Cty TNHH MTV cấp nước $ đầu tư XD ĐăkLăk T138KB

30/03/2023 Cúp điện từ 16:00 đến 07:30

Điện Lực Eakar

Lý do : Công ty TNHH CNX Bắc Nguyên, CNX Hải Nguyên bảo trì và bảo dưỡng HT ĐMTMN năm 2023-Kế hoạch-


Khu vực : KH5301BN T1-ĐMT.CNX BN

30/03/2023 Cúp điện từ 16:00 đến 07:30

Điện Lực Eakar

Lý do : Công ty TNHH CNX Bắc Nguyên, CNX Hải Nguyên bảo trì và bảo dưỡng HT ĐMTMN năm 2023-Kế hoạch-


Khu vực : KH5301HN T1-ĐMT.CNX HN

30/03/2023 Cúp điện từ 16:00 đến 07:30

Điện Lực Eakar

Lý do : Công ty TNHH CNX Tây Nguyên bảo trì và bảo dưỡng HT ĐMTMN.-Kế hoạch-


Khu vực : KH5301TN T1-ĐMT.CNX TN

30/03/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 11:00

Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột

Lý do : Cty cổ phần thí nghiệm cơ điện VN thí nghiệm định kỳ MBA theo yêu cầu của khách hàng-Kế hoạch-


Khu vực : AH530284 284_472HT_Nguyễn Xuân Ngọc (Trạm KH)

30/03/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 15:00

Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột

Lý do : Cty cổ phần thí nghiệm cơ điện VN thí nghiệm định kỳ MBA theo yêu cầu của khách hàng-Kế hoạch-


Khu vực : AH530132 T132M_472HT-Trần thị Thanh (Trạm KH)

30/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 15:00

Điện lực Krông Păc

Lý do : Điện lực Krông Pắc hoán chuyển MBA T146(ĐD478KRP) và T16(ĐD482KRP) để chống quá tải cục bộ cho T16(ĐD482KRP)-Kế hoạch-


Khu vực : BH530016 T16-ĐD482KRP-HTX EAPHÊ

30/03/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 14:00

Điện lực Krông Păc

Lý do : Điện lực Krông Pắc hoán chuyển MBA T256(ĐD475KRP) và T146(ĐD478KRP) để chống quá tải cục bộ cho T146(ĐD478KRP)-Kế hoạch-


Khu vực : BH530146 T146-ĐD474KRP-DNTN NGUYỄN VĂN CAO-EAYIÊNG

30/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 15:00

Điện Lực Buôn Hồ

Lý do : Khách hàng đề nghị cắt điện phục vụ bảo trì bảo dưỡng, thí nghiệm định kỳ TBA-Kế hoạch-


Khu vực : DH530009 Trung đoàn BB 95

30/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 15:00

Điện Lực Buôn Hồ

Lý do : Khách hàng đề nghị cắt điện phục vụ bảo trì bảo dưỡng, thí nghiệm định kỳ TBA-Kế hoạch-


Khu vực : DH530010 Trung Đoàn BB 95

30/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 16:30

Điện Lực Buôn Hồ

Lý do : Khách hàng đề nghị cắt điện phục vụ bảo trì bảo dưỡng, thí nghiệm định kỳ TBA-Kế hoạch-


Khu vực : FH530136 Cty TNHH MTV cấp nước $ đầu tư XD ĐăkLăk T136KB

30/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 16:30

Điện Lực Buôn Hồ

Lý do : Khách hàng đề nghị cắt điện phục vụ bảo trì bảo dưỡng, thí nghiệm định kỳ TBA-Kế hoạch-


Khu vực : FH530137 Cty TNHH MTV cấp nước $ đầu tư XD ĐăkLăk T137KB

30/03/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 10:30

Điện Lực Krông Năng

Lý do : Điện lực Krông Năng phối hợp XNDV thực hiện thí nghiệm TBA-Kế hoạch-


Khu vực : JC530116 T116N(ĐD473KRN)

30/03/2023 Cúp điện từ 09:30 đến 11:30

Điện Lực Krông Năng

Lý do : Điện lực Krông Năng phối hợp XNDV thực hiện thí nghiệm TBA-Kế hoạch-


Khu vực : JC530204 T204N(ĐD471KRN)

30/03/2023 Cúp điện từ 10:30 đến 12:30

Điện Lực Krông Năng

Lý do : Điện lực Krông Năng phối hợp XNDV thực hiện thí nghiệm TBA-Kế hoạch-


Khu vực : JC53027A T27N(ĐD471KRN)

30/03/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 15:30

Điện Lực Krông Năng

Lý do : Điện lực Krông Năng phối hợp XNDV thực hiện thí nghiệm TBA-Kế hoạch-


Khu vực : JC530330 T330N(ĐD471KRN)

30/03/2023 Cúp điện từ 14:30 đến 16:30

Điện Lực Krông Năng

Lý do : Điện lực Krông Năng phối hợp XNDV thực hiện thí nghiệm TBA-Kế hoạch-


Khu vực : JC530329 T329N(ĐD471KRN)

31/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 16:30

Điện Lực Buôn Hồ

Lý do : Khách hàng đề nghị cắt điện phục vụ bảo trì bảo dưỡng, thí nghiệm định kỳ TBA-Kế hoạch-


Khu vực : DH530090 Công ty TNHH một thành viên cấp nước và Đầu tư xây dựng Đắk Lắk.

31/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 15:00

Điện lực Krông Păc

Lý do : Công ty CPCK Hà Giang Phước Tườngthi công đấu nối và lắp đặt DCL tại vị trí trụ 213/26(ĐD472KRP) cho đường dây XDM công trình XDCB năm 2022-Kế hoạch-


Khu vực : BC530315 T315(Tách từ T250) Ea Kênh

31/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 16:30

Điện Lực Buôn Hồ

Lý do : Khách hàng đề nghị cắt điện phục vụ bảo trì bảo dưỡng, thí nghiệm định kỳ TBA-Kế hoạch-


Khu vực : DH530091 Công ty TNHH một thành viên cấp nước và Đầu tư xây dựng Đắk Lắk.

31/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 16:30

Điện Lực Buôn Hồ

Lý do : Khách hàng đề nghị cắt điện phục vụ bảo trì bảo dưỡng, thí nghiệm định kỳ TBA-Kế hoạch-


Khu vực : FH530113 Cty TNHH MTV cấp nước & đầu tư XD ĐăkLăk

31/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 16:30

Điện Lực Buôn Hồ

Lý do : Khách hàng đề nghị cắt điện phục vụ bảo trì bảo dưỡng, thí nghiệm định kỳ TBA-Kế hoạch-


Khu vực : FH530115 Cty TNHH MTV cấp nước & đầu tư XD ĐăkLăk

31/03/2023 Cúp điện từ 16:00 đến 07:30

Điện Lực Eakar

Lý do : Công ty TNHH CNX Tây Nguyên, CNX Bắc Nguyên và CNX Hải Nguyên bảo trì và bảo dưỡng HT ĐMTMN năm 2023-Kế hoạch-


Khu vực : KH5302BN T2-ĐMT.CNX BN

31/03/2023 Cúp điện từ 16:00 đến 07:30

Điện Lực Eakar

Lý do : Công ty TNHH CNX Tây Nguyên, CNX Bắc Nguyên và CNX Hải Nguyên bảo trì và bảo dưỡng HT ĐMTMN năm 2023-Kế hoạch-


Khu vực : KH5302HN T2-ĐMT.CNX HN

31/03/2023 Cúp điện từ 16:00 đến 07:30

Điện Lực Eakar

Lý do : Công ty TNHH CNX Tây Nguyên, CNX Bắc Nguyên và CNX Hải Nguyên bảo trì và bảo dưỡng HT ĐMTMN năm 2023-Kế hoạch-


Khu vực : KH5302TN T2-ĐMT.CNX TN

31/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 15:30

Điện Lực Buôn Hồ

Lý do : 1, Công ty TNHH Đại Tiến di chuyển trụ 126/13, 126/14(ĐD477T2.KBU) giao chéo ĐD473T2.KBU do vướng mở rộng đường giao thông. 2, Công ty TNHH Việt Long di chuyển trụ 15/36(ĐD473T2.KBU) đơn thư KH 3, ĐL Buôn Hồ bão dưỡng định kỳ, kiểm tra xử lý tiếp xúc xấu ĐD473T2.KBU(sau DCL482-1)-Kế hoạch-


Khu vực : DC530025 TBA công cộng T25H_Phường An Bình

31/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 15:30

Điện Lực Buôn Hồ

Lý do : 1, Công ty TNHH Đại Tiến di chuyển trụ 126/13, 126/14(ĐD477T2.KBU) giao chéo ĐD473T2.KBU do vướng mở rộng đường giao thông. 2, Công ty TNHH Việt Long di chuyển trụ 15/36(ĐD473T2.KBU) đơn thư KH 3, ĐL Buôn Hồ bão dưỡng định kỳ, kiểm tra xử lý tiếp xúc xấu ĐD473T2.KBU(sau DCL482-1)-Kế hoạch-


Khu vực : DC530034 TBA công cộng T34H_Phường An Bình

31/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 15:30

Điện Lực Buôn Hồ

Lý do : 1, Công ty TNHH Đại Tiến di chuyển trụ 126/13, 126/14(ĐD477T2.KBU) giao chéo ĐD473T2.KBU do vướng mở rộng đường giao thông. 2, Công ty TNHH Việt Long di chuyển trụ 15/36(ĐD473T2.KBU) đơn thư KH 3, ĐL Buôn Hồ bão dưỡng định kỳ, kiểm tra xử lý tiếp xúc xấu ĐD473T2.KBU(sau DCL482-1)-Kế hoạch-


Khu vực : DC530057 TBA công cộng T57H_Phường Đạt Hiếu

31/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 15:30

Điện Lực Buôn Hồ

Lý do : 1, Công ty TNHH Đại Tiến di chuyển trụ 126/13, 126/14(ĐD477T2.KBU) giao chéo ĐD473T2.KBU do vướng mở rộng đường giao thông. 2, Công ty TNHH Việt Long di chuyển trụ 15/36(ĐD473T2.KBU) đơn thư KH 3, ĐL Buôn Hồ bão dưỡng định kỳ, kiểm tra xử lý tiếp xúc xấu ĐD473T2.KBU(sau DCL482-1)-Kế hoạch-


Khu vực : DC530058 TBA công cộng T58H_Phường Đạt Hiếu

31/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 15:30

Điện Lực Buôn Hồ

Lý do : 1, Công ty TNHH Đại Tiến di chuyển trụ 126/13, 126/14(ĐD477T2.KBU) giao chéo ĐD473T2.KBU do vướng mở rộng đường giao thông. 2, Công ty TNHH Việt Long di chuyển trụ 15/36(ĐD473T2.KBU) đơn thư KH 3, ĐL Buôn Hồ bão dưỡng định kỳ, kiểm tra xử lý tiếp xúc xấu ĐD473T2.KBU(sau DCL482-1)-Kế hoạch-


Khu vực : DC530059 TBA công cộng T59H_Phường An Bình

31/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 15:30

Điện Lực Buôn Hồ

Lý do : 1, Công ty TNHH Đại Tiến di chuyển trụ 126/13, 126/14(ĐD477T2.KBU) giao chéo ĐD473T2.KBU do vướng mở rộng đường giao thông. 2, Công ty TNHH Việt Long di chuyển trụ 15/36(ĐD473T2.KBU) đơn thư KH 3, ĐL Buôn Hồ bão dưỡng định kỳ, kiểm tra xử lý tiếp xúc xấu ĐD473T2.KBU(sau DCL482-1)-Kế hoạch-


Khu vực : DC530066 TBA công cộng T66H_M_Phường An Bình

31/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 15:30

Điện Lực Buôn Hồ

Lý do : 1, Công ty TNHH Đại Tiến di chuyển trụ 126/13, 126/14(ĐD477T2.KBU) giao chéo ĐD473T2.KBU do vướng mở rộng đường giao thông.-Kế hoạch-


Khu vực : DC530070 TBA công cộng T70H_Phường An Bình

31/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 11:30

Điện Lực EaHLeo

Lý do : Công ty Cổ Phần Thí nghiệm cơ Điện Việt Nam kiểm tra, Thí nghiệm định kỳ TBA, MBA T110E(ĐD472EHL).-Kế hoạch-


Khu vực : IH530110 Cty CP Thủy Điện ĐL ĐăkLăk

31/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 15:30

Điện Lực Buôn Hồ

Lý do : 1, Công ty TNHH Đại Tiến di chuyển trụ 126/13, 126/14(ĐD477T2.KBU) giao chéo ĐD473T2.KBU do vướng mở rộng đường giao thông. 2, Công ty TNHH Việt Long di chuyển trụ 15/36(ĐD473T2.KBU) đơn thư KH 3, ĐL Buôn Hồ bão dưỡng định kỳ, kiểm tra xử lý tiếp xúc xấu ĐD473T2.KBU(sau DCL482-1)-Kế hoạch-


Khu vực : DC530080 TBA công cộng T80H_Phường Đạt Hiếu

31/03/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 11:30

Điện Lực EaHLeo

Lý do : Công ty Cổ Phần Thí nghiệm cơ Điện Việt Nam kiểm tra, Thí nghiệm định kỳ TBA, MBA T111E(ĐD472EHL).-Kế hoạch-


Khu vực : IH530111 Cty CP Thủy Điện ĐL ĐăkLăk

31/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 15:30

Điện Lực Buôn Hồ

Lý do : 1, Công ty TNHH Đại Tiến di chuyển trụ 126/13, 126/14(ĐD477T2.KBU) giao chéo ĐD473T2.KBU do vướng mở rộng đường giao thông. 2, Công ty TNHH Việt Long di chuyển trụ 15/36(ĐD473T2.KBU) đơn thư KH 3, ĐL Buôn Hồ bão dưỡng định kỳ, kiểm tra xử lý tiếp xúc xấu ĐD473T2.KBU(sau DCL482-1)-Kế hoạch-


Khu vực : DC530085 TBA công cộng T85H_Phường An Bình

31/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 15:30

Điện Lực Buôn Hồ

Lý do : 1, Công ty TNHH Đại Tiến di chuyển trụ 126/13, 126/14(ĐD477T2.KBU) giao chéo ĐD473T2.KBU do vướng mở rộng đường giao thông. 2, Công ty TNHH Việt Long di chuyển trụ 15/36(ĐD473T2.KBU) đơn thư KH 3, ĐL Buôn Hồ bão dưỡng định kỳ, kiểm tra xử lý tiếp xúc xấu ĐD473T2.KBU(sau DCL482-1)-Kế hoạch-


Khu vực : DC530086 TBA công cộng T86H_Phường Đạt Hiếu

31/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 15:30

Điện Lực Buôn Hồ

Lý do : 1, Công ty TNHH Đại Tiến di chuyển trụ 126/13, 126/14(ĐD477T2.KBU) giao chéo ĐD473T2.KBU do vướng mở rộng đường giao thông. 2, Công ty TNHH Việt Long di chuyển trụ 15/36(ĐD473T2.KBU) đơn thư KH 3, ĐL Buôn Hồ bão dưỡng định kỳ, kiểm tra xử lý tiếp xúc xấu ĐD473T2.KBU(sau DCL482-1)-Kế hoạch-


Khu vực : DC530087 TBA công cộng T87H_Phường Đạt Hiếu

31/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 15:30

Điện Lực Buôn Hồ

Lý do : 1, Công ty TNHH Đại Tiến di chuyển trụ 126/13, 126/14(ĐD477T2.KBU) giao chéo ĐD473T2.KBU do vướng mở rộng đường giao thông.-Kế hoạch-


Khu vực : DC530094 TBA công cộng T94H_Phường An Bình

31/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 15:30

Điện Lực Buôn Hồ

Lý do : 1, Công ty TNHH Đại Tiến di chuyển trụ 126/13, 126/14(ĐD477T2.KBU) giao chéo ĐD473T2.KBU do vướng mở rộng đường giao thông. 2, Công ty TNHH Việt Long di chuyển trụ 15/36(ĐD473T2.KBU) đơn thư KH 3, ĐL Buôn Hồ bão dưỡng định kỳ, kiểm tra xử lý tiếp xúc xấu ĐD473T2.KBU(sau DCL482-1)-Kế hoạch-


Khu vực : DH530096 Ban QLĐT XD CTDD và CN ĐắkLắk

31/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 15:30

Điện Lực Buôn Hồ

Lý do : 1, Công ty TNHH Đại Tiến di chuyển trụ 126/13, 126/14(ĐD477T2.KBU) giao chéo ĐD473T2.KBU do vướng mở rộng đường giao thông. 2, Công ty TNHH Việt Long di chuyển trụ 15/36(ĐD473T2.KBU) đơn thư KH 3, ĐL Buôn Hồ bão dưỡng định kỳ, kiểm tra xử lý tiếp xúc xấu ĐD473T2.KBU(sau DCL482-1)-Kế hoạch-


Khu vực : DH530237 Hợp tác xã nông nghiệp thương mại và dịch vụ Lan Tươi

31/03/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 10:30

Điện Lực Krông Năng

Lý do : Điện lực Krông Năng phối hợp XNDV thực hiện thí nghiệm TBA-Kế hoạch-


Khu vực : JC530104 T104N(ĐD473KRN)

31/03/2023 Cúp điện từ 09:30 đến 11:30

Điện Lực Krông Năng

Lý do : Điện lực Krông Năng phối hợp XNDV thực hiện thí nghiệm TBA-Kế hoạch-


Khu vực : JC530373 T373N(ĐD473KRN)

31/03/2023 Cúp điện từ 10:30 đến 12:30

Điện Lực Krông Năng

Lý do : Điện lực Krông Năng phối hợp XNDV thực hiện thí nghiệm TBA-Kế hoạch-


Khu vực : JC53003A T3N(ĐD473KRN)

31/03/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 15:30

Điện Lực Krông Năng

Lý do : Điện lực Krông Năng phối hợp XNDV thực hiện thí nghiệm TBA-Kế hoạch-


Khu vực : JC530100 T100N(ĐD473KRN)

31/03/2023 Cúp điện từ 14:30 đến 16:30

Điện Lực Krông Năng

Lý do : Điện lực Krông Năng phối hợp XNDV thực hiện thí nghiệm TBA-Kế hoạch-


Khu vực : JC530106 T106N(ĐD473KRN)