Ngày Giờ Địa Phương Khu vực
23/03/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 16:30

Điện lực Hải Châu

Lý do : San tải TBA Trưng Nữ Vương 1 qua TBA Trưng Nữ Vương 10 (Xử lý TBA >350KH).-Kế hoạch-


Khu vực : AC53AAAX TRƯNG NỮ VƯƠNG 1

23/03/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 16:30

Điện lực Hải Châu

Lý do : San tải TBA Trưng Nữ Vương 1 qua TBA Trưng Nữ Vương 10 (Xử lý TBA >350KH).-Kế hoạch-


Khu vực : AC53AANN TRƯNG NỮ VƯƠNG 10

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 11:00

Điện lực Sơn Trà

Lý do : Thay TI TBA KS Sông Công đz 477 T2.NHS-Kế hoạch-


Khu vực : ED53EAJM Khách sạn Sông Công

23/03/2023 Cúp điện từ 10:00 đến 13:30

Điện lực Sơn Trà

Lý do : Thay TI TBA KS Bạch Dương đz 477 T2.NHS-Kế hoạch-


Khu vực : ED53EAVF TBA Khách sạn Bạch Dương (Công ty Cp Xây Dựng và thương mại Phúc Minh Tân)

23/03/2023 Cúp điện từ 10:30 đến 13:30

Điện lực Sơn Trà

Lý do : Thay TI TBA KS PVTC Nam Khang đz 472 NHS-Kế hoạch-


Khu vực : ED53EAVH TBA PVTC dự án The Nam Khang (Công ty cổ phần The Nam Khang)

23/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 11:30

Điện lực Sơn Trà

Lý do : Tháo dỡ, di dời ĐZHA trên các đường Sơn Thủy 7,8, 9, 10 thuộc TBA Sơn Thủy 3 đz 471 T2.NHS-Kế hoạch-


Khu vực : EC53EELO Sơn Thuỷ T3

23/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 16:00

Điện lực Cẩm Lệ

Lý do : _Thay dây, xà, sứ nhánh rẽ TBA Quan Châu 2 - 479/ Hòa Xuân. - CBM cáp ngầm từ vị trí 106 đến 106-1 - 479/ Hòa Xuân - CBM TIER 2 MBA Quan Châu 2 - 479/ Hòa Xuân.-Kế hoạch-


Khu vực : VC53VVUM Quan Châu 2

24/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 11:30

Điện lực Sơn Trà

Lý do : Dựng trụ BTLT 14m, lắp xà, sứ, lắp MBA và phụ kiện trung áp tại vị trí bên cạnh TBA Tuyên Sơn 3 đz 471 T2.NHS Công trình: phát triển lưới điện trung hạ áp khu vực Ngũ Hành Sơn năm 2022 - HM xây dựng mới TBA Doãn Kế Thiện-Kế hoạch-


Khu vực : EC53EP13 Tuyên Sơn 3

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 11:00

Điện lực Sơn Trà

Lý do : Thay định kỳ TI TBA XLNT ST4 đz 474 ADO-Kế hoạch-


Khu vực : ED53EAJQ Trạm bơm ST4

24/03/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 15:30

Điện lực Sơn Trà

Lý do : Lắp tăng cường cách điện FCO, lắp chụp bảo vệ cực hạ áp MBA, xử lý phát nhiệt đầu cực hạ áp MBA tại TBA Phạm Cự Lượng đz 473 T2.NHS (trụ 74-1/8/5) Ghi chú: đang nhận điện đz 479 ADO SCTX-Kế hoạch-


Khu vực : EC53EH47 Phạm Cự Lượng

24/03/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 16:00

Điện lực Sơn Trà

Lý do : Thay định kỳ TI TBA Duy Thịnh T2 đz 480 ADO-Kế hoạch-


Khu vực : ED53EALY Duy Thịnh T2

24/03/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 16:30

Điện lực Sơn Trà

Lý do : Nạp bổ sung khí SF6 tủ RMU Võ Nguyên Giáp 3 đz 473 ADO-Kế hoạch-


Khu vực : ED53EAQT Khách sạn Parosand

24/03/2023 Cúp điện từ 15:00 đến 17:30

Điện lực Sơn Trà

Lý do : Xử lý phát nhiệt đầu cực AB tổng, đầu cực máy biến áp, lắp chụp bảo vệ cực hạ áp tại TBA KDC Bùi Tá Hán T1 đz 471 T2.NHS SCTX-Kế hoạch-


Khu vực : EC53EP11 KDC Bùi Tá Hán T1

24/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 12:30

Điện lực Cẩm Lệ

Lý do : Lắp LBS (loại RT-200P, Korea, có tủ điều khiển) tại vị trí 129/21 (TBA Khu A2 KDC NCCL) - 474/ Hòa Xuân (đang mang điện 477/Hòa Xuân). Đặt tên: LBS 474-7 HXU/129/21 Âu Dương Lân. (Công trình : Phân đoạn xuất tuyến 1800 khách hàng- điều chuyển thiết bị từ CT CQT TBA Cẩm lệ 2023)-Kế hoạch-


Khu vực : VC53VT33 Khu A3 KDC Nam Cẩm Lệ

24/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 12:30

Điện lực Cẩm Lệ

Lý do : Lắp LBS (loại RT-200P, Korea, có tủ điều khiển) tại vị trí 129/21 (TBA Khu A2 KDC NCCL) - 474/ Hòa Xuân (đang mang điện 477/Hòa Xuân). Đặt tên: LBS 474-7 HXU/129/21 Âu Dương Lân. (Công trình : Phân đoạn xuất tuyến 1800 khách hàng- điều chuyển thiết bị từ CT CQT TBA Cẩm lệ 2023)-Kế hoạch-


Khu vực : VC53VT51 TBA Đông Hòa 3

24/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 12:30

Điện lực Cẩm Lệ

Lý do : Lắp LBS (loại RT-200P, Korea, có tủ điều khiển) tại vị trí 129/21 (TBA Khu A2 KDC NCCL) - 474/ Hòa Xuân (đang mang điện 477/Hòa Xuân). Đặt tên: LBS 474-7 HXU/129/21 Âu Dương Lân. (Công trình : Phân đoạn xuất tuyến 1800 khách hàng- điều chuyển thiết bị từ CT CQT TBA Cẩm lệ 2023)-Kế hoạch-


Khu vực : VC53VU76 TBA Chợ Hòa Châu

24/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 12:30

Điện lực Cẩm Lệ

Lý do : Lắp LBS (loại RT-200P, Korea, có tủ điều khiển) tại vị trí 129/21 (TBA Khu A2 KDC NCCL) - 474/ Hòa Xuân (đang mang điện 477/Hòa Xuân). Đặt tên: LBS 474-7 HXU/129/21 Âu Dương Lân. (Công trình : Phân đoạn xuất tuyến 1800 khách hàng- điều chuyển thiết bị từ CT CQT TBA Cẩm lệ 2023)-Kế hoạch-


Khu vực : VC53VU89 TBA Khu A4 KDC Nam Cẩm Lệ

24/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 12:30

Điện lực Cẩm Lệ

Lý do : Lắp LBS (loại RT-200P, Korea, có tủ điều khiển) tại vị trí 129/21 (TBA Khu A2 KDC NCCL) - 474/ Hòa Xuân (đang mang điện 477/Hòa Xuân). Đặt tên: LBS 474-7 HXU/129/21 Âu Dương Lân. (Công trình : Phân đoạn xuất tuyến 1800 khách hàng- điều chuyển thiết bị từ CT CQT TBA Cẩm lệ 2023)-Kế hoạch-


Khu vực : VC53VVTK Cẩm Nam 1

24/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 12:30

Điện lực Cẩm Lệ

Lý do : Lắp LBS (loại RT-200P, Korea, có tủ điều khiển) tại vị trí 129/21 (TBA Khu A2 KDC NCCL) - 474/ Hòa Xuân (đang mang điện 477/Hòa Xuân). Đặt tên: LBS 474-7 HXU/129/21 Âu Dương Lân. (Công trình : Phân đoạn xuất tuyến 1800 khách hàng- điều chuyển thiết bị từ CT CQT TBA Cẩm lệ 2023)-Kế hoạch-


Khu vực : VC53VVUX Đông Hoà 2

24/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 12:30

Điện lực Cẩm Lệ

Lý do : Lắp LBS (loại RT-200P, Korea, có tủ điều khiển) tại vị trí 129/21 (TBA Khu A2 KDC NCCL) - 474/ Hòa Xuân (đang mang điện 477/Hòa Xuân). Đặt tên: LBS 474-7 HXU/129/21 Âu Dương Lân. (Công trình : Phân đoạn xuất tuyến 1800 khách hàng- điều chuyển thiết bị từ CT CQT TBA Cẩm lệ 2023)-Kế hoạch-


Khu vực : VC53VW18 Khu A2 KDC Nam Cẩm Lệ

24/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 12:30

Điện lực Cẩm Lệ

Lý do : Lắp LBS (loại RT-200P, Korea, có tủ điều khiển) tại vị trí 129/21 (TBA Khu A2 KDC NCCL) - 474/ Hòa Xuân (đang mang điện 477/Hòa Xuân). Đặt tên: LBS 474-7 HXU/129/21 Âu Dương Lân. (Công trình : Phân đoạn xuất tuyến 1800 khách hàng- điều chuyển thiết bị từ CT CQT TBA Cẩm lệ 2023)-Kế hoạch-


Khu vực : VC53VW19 KCC A2 Nam Cẩm Lệ

24/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 12:30

Điện lực Cẩm Lệ

Lý do : Lắp LBS (loại RT-200P, Korea, có tủ điều khiển) tại vị trí 129/21 (TBA Khu A2 KDC NCCL) - 474/ Hòa Xuân (đang mang điện 477/Hòa Xuân). Đặt tên: LBS 474-7 HXU/129/21 Âu Dương Lân. (Công trình : Phân đoạn xuất tuyến 1800 khách hàng- điều chuyển thiết bị từ CT CQT TBA Cẩm lệ 2023)-Kế hoạch-


Khu vực : VC53VW80 TBA Cẩm Nam 2

24/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 12:30

Điện lực Cẩm Lệ

Lý do : Lắp LBS (loại RT-200P, Korea, có tủ điều khiển) tại vị trí 129/21 (TBA Khu A2 KDC NCCL) - 474/ Hòa Xuân (đang mang điện 477/Hòa Xuân). Đặt tên: LBS 474-7 HXU/129/21 Âu Dương Lân. (Công trình : Phân đoạn xuất tuyến 1800 khách hàng- điều chuyển thiết bị từ CT CQT TBA Cẩm lệ 2023)-Kế hoạch-


Khu vực : VD53VAMN Hương Thủ Đô

24/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 11:30

Điện lực Hòa Vang

Lý do : VSBD, xoay kết cấu TBA Phú Thượng 3 ra hướng ngoài đường để giải quyết đơn thư kiến nghị ông Nguyễn Thành Tâm theo PGNV số 292/PGNV-ĐLHV ngày 7/3/2023-Kế hoạch-


Khu vực : GC53HY37 TBA Phú Thượng 3

24/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 15:00

Điện lực Thanh Khê

Lý do : Lắp chụp đầu cột, lắp LBS đầu tuyến nhánh rẽ Chính Gián tại vị trí 39/1 ĐZ 480/XHA (Đặt tên: LBS 480-7XHA/39/1 Thuận An 6) Di dời từ LBS 478-7 CĐO/52.32B Mỏ đá Phước Tường thuộc CT nâng cao độ tin cậy lưới điện Điện lực Thanh Khê năm 2021, mã công trình: 21.B76.01)-Kế hoạch-


Khu vực : FC53FCG2 Chính Gián 2

24/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 15:00

Điện lực Thanh Khê

Lý do : Lắp chụp đầu cột, lắp LBS đầu tuyến nhánh rẽ Chính Gián tại vị trí 39/1 ĐZ 480/XHA (Đặt tên: LBS 480-7XHA/39/1 Thuận An 6) Di dời từ LBS 478-7 CĐO/52.32B Mỏ đá Phước Tường thuộc CT nâng cao độ tin cậy lưới điện Điện lực Thanh Khê năm 2021, mã công trình: 21.B76.01)-Kế hoạch-


Khu vực : FC53FFME KDC Lương Thực

24/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 15:00

Điện lực Thanh Khê

Lý do : Lắp chụp đầu cột, lắp LBS đầu tuyến nhánh rẽ Chính Gián tại vị trí 39/1 ĐZ 480/XHA (Đặt tên: LBS 480-7XHA/39/1 Thuận An 6) Di dời từ LBS 478-7 CĐO/52.32B Mỏ đá Phước Tường thuộc CT nâng cao độ tin cậy lưới điện Điện lực Thanh Khê năm 2021, mã công trình: 21.B76.01)-Kế hoạch-


Khu vực : FC53FFMN KDC Chính Gián

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 10:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Nâng cao tủ điện TBA D177 - 481 HKH 2-Kế hoạch-


Khu vực : HD53HABP D 177

24/03/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 15:30

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Lắp cách điện tăng cường FCO TBA Trường CNBĐ - 479 T2.HKH-Kế hoạch-


Khu vực : HD53HAAJ Trường CN Bưu Điện T1

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 12:00

Điện lực Sơn Trà

Lý do : Thay định kỳ TI TBA Trường Đại học Mỹ Thái Bình Dương đz 474 NHS-Kế hoạch-


Khu vực : ED53EAJS Trường ĐH Mỹ - Thái Bình Dương

25/03/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 11:30

Điện lực Hòa Vang

Lý do : Dựng cột hạ thế XDM số M41/B3/1 dưới tuyến ĐZTA 22kV NR Tổ 5 Trường Định T3 khoảng cột 105/27 - 105/28 - 477HLI (CT Khắc phục bão số 5 năm 2022)-Kế hoạch-


Khu vực : GC53HM17 Tổ 5 Trường Định

25/03/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 11:30

Điện lực Hòa Vang

Lý do : Dựng cột hạ thế XDM số M41/B3/1 dưới tuyến ĐZTA 22kV NR Tổ 5 Trường Định T3 khoảng cột 105/27 - 105/28 - 477HLI (CT Khắc phục bão số 5 năm 2022)-Kế hoạch-


Khu vực : GC53HM41 TBA Trường Định T3

25/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 11:30

Điện lực Thanh Khê

Lý do : Lắp đặt MBA TBA Điện Biên Phủ 7 - 472/XHA (chung cột TBA Công ty điện CS - 472/XHA)-Kế hoạch-


Khu vực : FC53FFOD Công Ty Điện Chiếu Sáng

25/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 14:30

Điện lực Thanh Khê

Lý do : Lắp xà, sứ, dây dẫn trung áp tại vị trí: 24/35/8 ĐZ 475/XHA; đấu nối cấp điện nhánh rẽ TBA Phần Lăng 6 xây dựng mới (Công trình cấp điện khu vực phía tây hồ điều tiết thuộc KDC Phần Lăng giai đoạn 2)-Kế hoạch-


Khu vực : FC53FFYK KDC Phần Lăng 2T3

25/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 14:30

Điện lực Thanh Khê

Lý do : Lắp xà, sứ, dây dẫn trung áp tại vị trí: 24/35/8 ĐZ 475/XHA; đấu nối cấp điện nhánh rẽ TBA Phần Lăng 6 xây dựng mới (Công trình cấp điện khu vực phía tây hồ điều tiết thuộc KDC Phần Lăng giai đoạn 2)-Kế hoạch-


Khu vực : FC53FI30 Phần Lăng 3

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 13:00

Điện lực Hải Châu

Lý do : Nâng công suất và lắp sứ đỡ FCO TBA Bình Thuận 3 – 476LTR. CT CQT TBA 2023-Kế hoạch-


Khu vực : AC53AAE4 BÌNH THUẬN 3

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 12:30

Điện lực Hải Châu

Lý do : Vệ sinh bảo dưỡng, bổ sung dầu MBA, làm đầu CN hạ áp và chụp cách điện MBA TBA Cục Thuế Hải Châu - 473LTR (Xử lý tồn tại sau kiểm tra)./.-Kế hoạch-


Khu vực : AD53ABEV CHI CỤC THUẾ HẢI CHÂU

25/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 16:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Lắp cụm đấu rẽ, đấu nối cáp ngầm tại cột C50 - 476 HKH 2, 12 - 475 HKH 2-Kế hoạch-


Khu vực : HD53HAJP Thành Lợi

25/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 16:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Lắp cụm đấu rẽ, đấu nối cáp ngầm tại cột C41 (đến RMU 01- DT602-Kế hoạch-


Khu vực : HD53HAML T.B.Dương T2

25/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 16:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Lắp cụm đấu rẽ, đấu nối cáp ngầm tại cột C50 - 476 HKH 2, 12 - 475 HKH 2-Kế hoạch-


Khu vực : HD53HAQU Industries

25/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 16:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Lắp cụm đấu rẽ, đấu nối cáp ngầm tại cột C50 - 476 HKH 2, 12 - 475 HKH 2-Kế hoạch-


Khu vực : HD53HAUE TC Motor

25/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 16:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Lắp cụm đấu rẽ, đấu nối cáp ngầm tại cột C50 - 476 HKH 2, 12 - 475 HKH 2-Kế hoạch-


Khu vực : HD53HAZK Yajie

25/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 16:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Lắp cụm đấu rẽ, đấu nối cáp ngầm tại cột C50 - 476 HKH 2, 12 - 475 HKH 2-Kế hoạch-


Khu vực : HD53HBBV Nhà Kho TCIE

26/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 15:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : TBA 220kV Hòa Khánh: Vệ sinh bảo dưỡng thiết bị thuộc C42 và các ngăn lộ đi kèm-Kế hoạch-


Khu vực : HD53HAIG Phú Lộc

26/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 15:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Thay xà, sứ đỡ, dây dẫn từ cột 05 đến 36 đz 477 T2.HKH (Sửa chữa đz trung áp trung áp xt 477 T2.HKH) Thí nghiệm CBM: cáp ngầm MC-05, 11-12; LBS 477-7 T2.HKH/17 Đ số 4; TBA Đa Phước 4, Đặng Chiêm, KDC Đa Phước, Thanh Thu, Bạch Đằng, Vỏ bao XM, Tân Phát - 477 T2.HKH Thay MBA Tân Phát - 477 T2.HKH-Kế hoạch-


Khu vực : HD53HAII Thanh Thu

26/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 15:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : TBA 220kV Hòa Khánh: Vệ sinh bảo dưỡng thiết bị thuộc C42 và các ngăn lộ đi kèm-Kế hoạch-


Khu vực : HD53HAIO Lafien

26/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 15:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : TBA 220kV Hòa Khánh: Vệ sinh bảo dưỡng thiết bị thuộc C42 và các ngăn lộ đi kèm-Kế hoạch-


Khu vực : HD53HAIP XNK Tổng Hợp

26/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 15:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : TBA 220kV Hòa Khánh: Vệ sinh bảo dưỡng thiết bị thuộc C42 và các ngăn lộ đi kèm-Kế hoạch-


Khu vực : HD53HAJZ KAD

26/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 15:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Thay xà, sứ đỡ, dây dẫn từ cột 05 đến 36 đz 477 T2.HKH (Sửa chữa đz trung áp trung áp xt 477 T2.HKH) Thí nghiệm CBM: cáp ngầm MC-05, 11-12; LBS 477-7 T2.HKH/17 Đ số 4; TBA Đa Phước 4, Đặng Chiêm, KDC Đa Phước, Thanh Thu, Bạch Đằng, Vỏ bao XM, Tân Phát - 477 T2.HKH Thay MBA Tân Phát - 477 T2.HKH-Kế hoạch-


Khu vực : HD53HAKA Xử Lý Nước Thải Sơn Trà

26/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 15:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : TBA 220kV Hòa Khánh: Vệ sinh bảo dưỡng thiết bị thuộc C42 và các ngăn lộ đi kèm-Kế hoạch-


Khu vực : HD53HAKC Seto

26/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 15:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Thay xà, sứ đỡ, dây dẫn từ cột 05 đến 36 đz 477 T2.HKH (Sửa chữa đz trung áp trung áp xt 477 T2.HKH) Thí nghiệm CBM: cáp ngầm MC-05, 11-12; LBS 477-7 T2.HKH/17 Đ số 4; TBA Đa Phước 4, Đặng Chiêm, KDC Đa Phước, Thanh Thu, Bạch Đằng, Vỏ bao XM, Tân Phát - 477 T2.HKH Thay MBA Tân Phát - 477 T2.HKH-Kế hoạch-


Khu vực : HD53HAKL ITG Phong Phú T2

26/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 15:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Thay xà, sứ đỡ, dây dẫn từ cột 05 đến 36 đz 477 T2.HKH (Sửa chữa đz trung áp trung áp xt 477 T2.HKH) Thí nghiệm CBM: cáp ngầm MC-05, 11-12; LBS 477-7 T2.HKH/17 Đ số 4; TBA Đa Phước 4, Đặng Chiêm, KDC Đa Phước, Thanh Thu, Bạch Đằng, Vỏ bao XM, Tân Phát - 477 T2.HKH Thay MBA Tân Phát - 477 T2.HKH-Kế hoạch-


Khu vực : HD53HAKO Lắp Máy Miền Nam

26/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 15:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : TBA 220kV Hòa Khánh: Vệ sinh bảo dưỡng thiết bị thuộc C42 và các ngăn lộ đi kèm-Kế hoạch-


Khu vực : HD53HAKP May 19-5

26/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 15:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Thay xà, sứ đỡ, dây dẫn từ cột 05 đến 36 đz 477 T2.HKH (Sửa chữa đz trung áp trung áp xt 477 T2.HKH) Thí nghiệm CBM: cáp ngầm MC-05, 11-12; LBS 477-7 T2.HKH/17 Đ số 4; TBA Đa Phước 4, Đặng Chiêm, KDC Đa Phước, Thanh Thu, Bạch Đằng, Vỏ bao XM, Tân Phát - 477 T2.HKH Thay MBA Tân Phát - 477 T2.HKH-Kế hoạch-


Khu vực : HD53HAKT ITG Phong Phú T3

26/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 15:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : TBA 220kV Hòa Khánh: Vệ sinh bảo dưỡng thiết bị thuộc C42 và các ngăn lộ đi kèm-Kế hoạch-


Khu vực : HD53HANO XN Bao Bì

26/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 15:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Thay xà, sứ đỡ, dây dẫn từ cột 05 đến 36 đz 477 T2.HKH (Sửa chữa đz trung áp trung áp xt 477 T2.HKH) Thí nghiệm CBM: cáp ngầm MC-05, 11-12; LBS 477-7 T2.HKH/17 Đ số 4; TBA Đa Phước 4, Đặng Chiêm, KDC Đa Phước, Thanh Thu, Bạch Đằng, Vỏ bao XM, Tân Phát - 477 T2.HKH Thay MBA Tân Phát - 477 T2.HKH-Kế hoạch-


Khu vực : HD53HANS Viettel T1

26/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 15:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : TBA 220kV Hòa Khánh: Vệ sinh bảo dưỡng thiết bị thuộc C42 và các ngăn lộ đi kèm-Kế hoạch-


Khu vực : HD53HARE XN Cơ khí Sông Đà 10.2

26/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 15:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Thay xà, sứ đỡ, dây dẫn từ cột 05 đến 36 đz 477 T2.HKH (Sửa chữa đz trung áp trung áp xt 477 T2.HKH) Thí nghiệm CBM: cáp ngầm MC-05, 11-12; LBS 477-7 T2.HKH/17 Đ số 4; TBA Đa Phước 4, Đặng Chiêm, KDC Đa Phước, Thanh Thu, Bạch Đằng, Vỏ bao XM, Tân Phát - 477 T2.HKH Thay MBA Tân Phát - 477 T2.HKH-Kế hoạch-


Khu vực : HD53HARS Hoso

26/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 15:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : TBA 220kV Hòa Khánh: Vệ sinh bảo dưỡng thiết bị thuộc C42 và các ngăn lộ đi kèm-Kế hoạch-


Khu vực : HD53HAUJ Đại Đồng Quảng

26/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 15:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Thí nghiệm CBM tier 2 cáp ngầm khoảng cột 45- 46, TBA Âu Cơ 2, Đa Phước, KGĐ Quân nhân, KTT Hóa chất, KGĐ 532, KGĐ 532 T2 - 479 T2.HKH VSBD xử lý tiếp xúc cột 45 đz 479 T2.HKH-Kế hoạch-


Khu vực : HD53HAWJ Sự Bình Phương

26/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 15:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Thí nghiệm CBM tier 2 cáp ngầm khoảng cột 45- 46, TBA Âu Cơ 2, Đa Phước, KGĐ Quân nhân, KTT Hóa chất, KGĐ 532, KGĐ 532 T2 - 479 T2.HKH VSBD xử lý tiếp xúc cột 45 đz 479 T2.HKH-Kế hoạch-


Khu vực : HD53HAXB Miền Trung Kính

26/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 15:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Thay xà, sứ đỡ, dây dẫn từ cột 05 đến 36 đz 477 T2.HKH (Sửa chữa đz trung áp trung áp xt 477 T2.HKH) Thí nghiệm CBM: cáp ngầm MC-05, 11-12; LBS 477-7 T2.HKH/17 Đ số 4; TBA Đa Phước 4, Đặng Chiêm, KDC Đa Phước, Thanh Thu, Bạch Đằng, Vỏ bao XM, Tân Phát - 477 T2.HKH Thay MBA Tân Phát - 477 T2.HKH-Kế hoạch-


Khu vực : HD53HAYA Dệt Hòa Khánh T3

26/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 15:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : TBA 220kV Hòa Khánh: Vệ sinh bảo dưỡng thiết bị thuộc C42 và các ngăn lộ đi kèm-Kế hoạch-


Khu vực : HD53HAYD Daijin Vina

26/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 15:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Thí nghiệm CBM tier 2 cáp ngầm khoảng cột 45- 46, TBA Âu Cơ 2, Đa Phước, KGĐ Quân nhân, KTT Hóa chất, KGĐ 532, KGĐ 532 T2 - 479 T2.HKH VSBD xử lý tiếp xúc cột 45 đz 479 T2.HKH-Kế hoạch-


Khu vực : HD53HAYG Trường Sơn 532

26/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 15:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Thay xà, sứ đỡ, dây dẫn từ cột 05 đến 36 đz 477 T2.HKH (Sửa chữa đz trung áp trung áp xt 477 T2.HKH) Thí nghiệm CBM: cáp ngầm MC-05, 11-12; LBS 477-7 T2.HKH/17 Đ số 4; TBA Đa Phước 4, Đặng Chiêm, KDC Đa Phước, Thanh Thu, Bạch Đằng, Vỏ bao XM, Tân Phát - 477 T2.HKH Thay MBA Tân Phát - 477 T2.HKH-Kế hoạch-


Khu vực : HD53HAYV Hoso T2

26/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 15:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Thay xà, sứ đỡ, dây dẫn từ cột 05 đến 36 đz 477 T2.HKH (Sửa chữa đz trung áp trung áp xt 477 T2.HKH) Thí nghiệm CBM: cáp ngầm MC-05, 11-12; LBS 477-7 T2.HKH/17 Đ số 4; TBA Đa Phước 4, Đặng Chiêm, KDC Đa Phước, Thanh Thu, Bạch Đằng, Vỏ bao XM, Tân Phát - 477 T2.HKH Thay MBA Tân Phát - 477 T2.HKH-Kế hoạch-


Khu vực : HD53HBAG Công ty 4T

26/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 15:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : TBA 220kV Hòa Khánh: Vệ sinh bảo dưỡng thiết bị thuộc C42 và các ngăn lộ đi kèm-Kế hoạch-


Khu vực : HD53HBBG Daijin Vina T2

26/03/2023 Cúp điện từ 04:00 đến 12:00

Điện lực Sơn Trà

Lý do : TBA 110kV An Đồn: Kết hợp kiểm tra VSBD các thiết bị MBA T1, T2, TU171, TU172, TUC11, TUC12, MC 171, 172, 112, 131, 132, DCL 131-1, CS171, CS1T1, CS1T2, TCC11, C12 để đảm bảo cấp điện an toàn phục vụ lễ hội bắn pháo hoa quốc tế-Kế hoạch-


Khu vực : ED53EABV Khu công nghiệp Massda

26/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 16:00

Điện lực Sơn Trà

Lý do : Tháo lèo, lắp cụm chống rớt dây, cụm đấu rẽ, kẹp đấu rẽ vị trí trụ 49/6 đầu tuyến nhánh rẽ TTHC quận Sơn Trà đz 474 T2.NHS Thay xà, cách điện, dây dẫn trung áp từ trụ 49/6 đến 49/6/7 nhánh rẽ TTHC quận Sơn Trà đz 474 T2.NHS Công trình: SCL 2023-Kế hoạch-


Khu vực : ED53EACC TT Hành chính Sơn Trà

26/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 16:00

Điện lực Sơn Trà

Lý do : Tháo lèo, lắp cụm chống rớt dây, cụm đấu rẽ, kẹp đấu rẽ vị trí trụ 49/6 đầu tuyến nhánh rẽ TTHC quận Sơn Trà đz 474 T2.NHS Thay xà, cách điện, dây dẫn trung áp từ trụ 49/6 đến 49/6/7 nhánh rẽ TTHC quận Sơn Trà đz 474 T2.NHS Công trình: SCL 2023-Kế hoạch-


Khu vực : ED53EACI Kho bạc Sơn Trà

26/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 16:00

Điện lực Sơn Trà

Lý do : Tháo lèo, lắp cụm chống rớt dây, cụm đấu rẽ, kẹp đấu rẽ vị trí trụ 49/6 đầu tuyến nhánh rẽ TTHC quận Sơn Trà đz 474 T2.NHS Thay xà, cách điện, dây dẫn trung áp từ trụ 49/6 đến 49/6/7 nhánh rẽ TTHC quận Sơn Trà đz 474 T2.NHS Công trình: SCL 2023-Kế hoạch-


Khu vực : ED53EAMK BHXH Quận Sơn Trà

26/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 15:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Thay xà, sứ đỡ, dây dẫn từ cột 05 đến 36 đz 477 T2.HKH (Sửa chữa đz trung áp trung áp xt 477 T2.HKH) Thí nghiệm CBM: cáp ngầm MC-05, 11-12; LBS 477-7 T2.HKH/17 Đ số 4; TBA Đa Phước 4, Đặng Chiêm, KDC Đa Phước, Thanh Thu, Bạch Đằng, Vỏ bao XM, Tân Phát - 477 T2.HKH Thay MBA Tân Phát - 477 T2.HKH-Kế hoạch-


Khu vực : HC53HHMH KDC Đa Phước

26/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 15:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Thí nghiệm CBM tier 2 cáp ngầm khoảng cột 45- 46, TBA Âu Cơ 2, Đa Phước, KGĐ Quân nhân, KTT Hóa chất, KGĐ 532, KGĐ 532 T2 - 479 T2.HKH VSBD xử lý tiếp xúc cột 45 đz 479 T2.HKH-Kế hoạch-


Khu vực : HC53HHQA Khu TT Hóa Chất

26/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 15:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Thí nghiệm CBM tier 2 cáp ngầm khoảng cột 45- 46, TBA Âu Cơ 2, Đa Phước, KGĐ Quân nhân, KTT Hóa chất, KGĐ 532, KGĐ 532 T2 - 479 T2.HKH VSBD xử lý tiếp xúc cột 45 đz 479 T2.HKH-Kế hoạch-


Khu vực : HC53HHRT Đa Phước

26/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 15:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Thay xà, sứ đỡ, dây dẫn từ cột 05 đến 36 đz 477 T2.HKH (Sửa chữa đz trung áp trung áp xt 477 T2.HKH) Thí nghiệm CBM: cáp ngầm MC-05, 11-12; LBS 477-7 T2.HKH/17 Đ số 4; TBA Đa Phước 4, Đặng Chiêm, KDC Đa Phước, Thanh Thu, Bạch Đằng, Vỏ bao XM, Tân Phát - 477 T2.HKH Thay MBA Tân Phát - 477 T2.HKH-Kế hoạch-


Khu vực : HC53HHYN Đa Phước 4

26/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 15:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Thí nghiệm CBM tier 2 cáp ngầm khoảng cột 45- 46, TBA Âu Cơ 2, Đa Phước, KGĐ Quân nhân, KTT Hóa chất, KGĐ 532, KGĐ 532 T2 - 479 T2.HKH VSBD xử lý tiếp xúc cột 45 đz 479 T2.HKH-Kế hoạch-


Khu vực : HC53HO56 TBA Âu Cơ 2

26/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 15:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : TBA 220kV Hòa Khánh: Vệ sinh bảo dưỡng thiết bị thuộc C42 và các ngăn lộ đi kèm-Kế hoạch-


Khu vực : HC53HQ27 TBA Lê Công Kiều

26/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 15:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Thí nghiệm CBM tier 2 cáp ngầm khoảng cột 45- 46, TBA Âu Cơ 2, Đa Phước, KGĐ Quân nhân, KTT Hóa chất, KGĐ 532, KGĐ 532 T2 - 479 T2.HKH VSBD xử lý tiếp xúc cột 45 đz 479 T2.HKH-Kế hoạch-


Khu vực : HC53HR25 Khu Gia Đình 532

26/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 15:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Thí nghiệm CBM tier 2 cáp ngầm khoảng cột 45- 46, TBA Âu Cơ 2, Đa Phước, KGĐ Quân nhân, KTT Hóa chất, KGĐ 532, KGĐ 532 T2 - 479 T2.HKH VSBD xử lý tiếp xúc cột 45 đz 479 T2.HKH-Kế hoạch-


Khu vực : HC53HR28 KGĐ Quân Nhân

26/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 15:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Thí nghiệm CBM tier 2 cáp ngầm khoảng cột 45- 46, TBA Âu Cơ 2, Đa Phước, KGĐ Quân nhân, KTT Hóa chất, KGĐ 532, KGĐ 532 T2 - 479 T2.HKH VSBD xử lý tiếp xúc cột 45 đz 479 T2.HKH-Kế hoạch-


Khu vực : HC53HR38 TBA KDC Lữ Đoàn 532 T2

26/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 15:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : TBA 220kV Hòa Khánh: Vệ sinh bảo dưỡng thiết bị thuộc C42 và các ngăn lộ đi kèm-Kế hoạch-


Khu vực : HC53HY60 TBA TĐC Thanh Vinh 3

26/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 15:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Thay xà, sứ đỡ, dây dẫn từ cột 05 đến 36 đz 477 T2.HKH (Sửa chữa đz trung áp trung áp xt 477 T2.HKH) Thí nghiệm CBM: cáp ngầm MC-05, 11-12; LBS 477-7 T2.HKH/17 Đ số 4; TBA Đa Phước 4, Đặng Chiêm, KDC Đa Phước, Thanh Thu, Bạch Đằng, Vỏ bao XM, Tân Phát - 477 T2.HKH Thay MBA Tân Phát - 477 T2.HKH-Kế hoạch-


Khu vực : HC53HY62 TBA Đặng Chiêm

26/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 15:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Thí nghiệm CBM tier 2 cáp ngầm khoảng cột 45- 46, TBA Âu Cơ 2, Đa Phước, KGĐ Quân nhân, KTT Hóa chất, KGĐ 532, KGĐ 532 T2 - 479 T2.HKH VSBD xử lý tiếp xúc cột 45 đz 479 T2.HKH-Kế hoạch-


Khu vực : HD53HAED Nghiền Đá 532

26/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 15:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Thay xà, sứ đỡ, dây dẫn từ cột 05 đến 36 đz 477 T2.HKH (Sửa chữa đz trung áp trung áp xt 477 T2.HKH) Thí nghiệm CBM: cáp ngầm MC-05, 11-12; LBS 477-7 T2.HKH/17 Đ số 4; TBA Đa Phước 4, Đặng Chiêm, KDC Đa Phước, Thanh Thu, Bạch Đằng, Vỏ bao XM, Tân Phát - 477 T2.HKH Thay MBA Tân Phát - 477 T2.HKH-Kế hoạch-


Khu vực : HD53HAET Nhựa Tiến Huy

26/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 15:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Thay xà, sứ đỡ, dây dẫn từ cột 05 đến 36 đz 477 T2.HKH (Sửa chữa đz trung áp trung áp xt 477 T2.HKH) Thí nghiệm CBM: cáp ngầm MC-05, 11-12; LBS 477-7 T2.HKH/17 Đ số 4; TBA Đa Phước 4, Đặng Chiêm, KDC Đa Phước, Thanh Thu, Bạch Đằng, Vỏ bao XM, Tân Phát - 477 T2.HKH Thay MBA Tân Phát - 477 T2.HKH-Kế hoạch-


Khu vực : HD53HAEU Knitwear

26/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 15:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Thay xà, sứ đỡ, dây dẫn từ cột 05 đến 36 đz 477 T2.HKH (Sửa chữa đz trung áp trung áp xt 477 T2.HKH) Thí nghiệm CBM: cáp ngầm MC-05, 11-12; LBS 477-7 T2.HKH/17 Đ số 4; TBA Đa Phước 4, Đặng Chiêm, KDC Đa Phước, Thanh Thu, Bạch Đằng, Vỏ bao XM, Tân Phát - 477 T2.HKH Thay MBA Tân Phát - 477 T2.HKH-Kế hoạch-


Khu vực : HD53HAFM Bạch Đằng

26/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 15:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Thay xà, sứ đỡ, dây dẫn từ cột 05 đến 36 đz 477 T2.HKH (Sửa chữa đz trung áp trung áp xt 477 T2.HKH) Thí nghiệm CBM: cáp ngầm MC-05, 11-12; LBS 477-7 T2.HKH/17 Đ số 4; TBA Đa Phước 4, Đặng Chiêm, KDC Đa Phước, Thanh Thu, Bạch Đằng, Vỏ bao XM, Tân Phát - 477 T2.HKH Thay MBA Tân Phát - 477 T2.HKH-Kế hoạch-


Khu vực : HD53HAFV Tân Phát

26/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 15:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Thay xà, sứ đỡ, dây dẫn từ cột 05 đến 36 đz 477 T2.HKH (Sửa chữa đz trung áp trung áp xt 477 T2.HKH) Thí nghiệm CBM: cáp ngầm MC-05, 11-12; LBS 477-7 T2.HKH/17 Đ số 4; TBA Đa Phước 4, Đặng Chiêm, KDC Đa Phước, Thanh Thu, Bạch Đằng, Vỏ bao XM, Tân Phát - 477 T2.HKH Thay MBA Tân Phát - 477 T2.HKH-Kế hoạch-


Khu vực : HD53HAFW Dệt Nhuộm Sơn Trà

26/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 15:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : TBA 220kV Hòa Khánh: Vệ sinh bảo dưỡng thiết bị thuộc C42 và các ngăn lộ đi kèm-Kế hoạch-


Khu vực : HD53HAGA Trường Hải

26/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 15:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : TBA 220kV Hòa Khánh: Vệ sinh bảo dưỡng thiết bị thuộc C42 và các ngăn lộ đi kèm-Kế hoạch-


Khu vực : HD53HAGB Thực Phẩm Á Châu

26/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 15:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Thay xà, sứ đỡ, dây dẫn từ cột 05 đến 36 đz 477 T2.HKH (Sửa chữa đz trung áp trung áp xt 477 T2.HKH) Thí nghiệm CBM: cáp ngầm MC-05, 11-12; LBS 477-7 T2.HKH/17 Đ số 4; TBA Đa Phước 4, Đặng Chiêm, KDC Đa Phước, Thanh Thu, Bạch Đằng, Vỏ bao XM, Tân Phát - 477 T2.HKH Thay MBA Tân Phát - 477 T2.HKH-Kế hoạch-


Khu vực : HD53HAGD Vỏ Bao Xi Măng

26/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 15:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : TBA 220kV Hòa Khánh: Vệ sinh bảo dưỡng thiết bị thuộc C42 và các ngăn lộ đi kèm-Kế hoạch-


Khu vực : HD53HAGQ Thành Phước

26/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 15:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : TBA 220kV Hòa Khánh: Vệ sinh bảo dưỡng thiết bị thuộc C42 và các ngăn lộ đi kèm-Kế hoạch-


Khu vực : HD53HAGR Khải Phát 2

26/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 15:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : TBA 220kV Hòa Khánh: Vệ sinh bảo dưỡng thiết bị thuộc C42 và các ngăn lộ đi kèm-Kế hoạch-


Khu vực : HD53HAGW Nhà Xuất Bản T2

26/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 15:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : TBA 220kV Hòa Khánh: Vệ sinh bảo dưỡng thiết bị thuộc C42 và các ngăn lộ đi kèm-Kế hoạch-


Khu vực : HD53HAGX Việt Lang

26/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 15:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : TBA 220kV Hòa Khánh: Vệ sinh bảo dưỡng thiết bị thuộc C42 và các ngăn lộ đi kèm-Kế hoạch-


Khu vực : HD53HAHQ Xuân Hà

26/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 15:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : TBA 220kV Hòa Khánh: Vệ sinh bảo dưỡng thiết bị thuộc C42 và các ngăn lộ đi kèm-Kế hoạch-


Khu vực : HD53HAHU Cán Sắt Anh Khoa

26/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 15:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Thay xà, sứ đỡ, dây dẫn từ cột 05 đến 36 đz 477 T2.HKH (Sửa chữa đz trung áp trung áp xt 477 T2.HKH) Thí nghiệm CBM: cáp ngầm MC-05, 11-12; LBS 477-7 T2.HKH/17 Đ số 4; TBA Đa Phước 4, Đặng Chiêm, KDC Đa Phước, Thanh Thu, Bạch Đằng, Vỏ bao XM, Tân Phát - 477 T2.HKH Thay MBA Tân Phát - 477 T2.HKH-Kế hoạch-


Khu vực : HD53HAHW Dệt Đà Nẵng T1

26/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 15:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : TBA 220kV Hòa Khánh: Vệ sinh bảo dưỡng thiết bị thuộc C42 và các ngăn lộ đi kèm-Kế hoạch-


Khu vực : HD53HAIA Phú Thanh Vinh

26/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 15:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : TBA 220kV Hòa Khánh: Vệ sinh bảo dưỡng thiết bị thuộc C42 và các ngăn lộ đi kèm-Kế hoạch-


Khu vực : HD53HAIC Đông Nguyên

27/03/2023 Cúp điện từ 10:00 đến 15:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Đấu nối nhánh rẽ TBA Tôn Đản 6 tại cột 17/12- 1/4 đz 474 XHA-Kế hoạch-


Khu vực : HC53HHM7 KDC Hòa Phát 2- T1

27/03/2023 Cúp điện từ 10:00 đến 15:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Đấu nối nhánh rẽ TBA Tôn Đản 6 tại cột 17/12- 1/4 đz 474 XHA-Kế hoạch-


Khu vực : HC53HHM8 KDC Hòa Phát 2-T3

27/03/2023 Cúp điện từ 10:00 đến 15:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Đấu nối nhánh rẽ TBA Tôn Đản 6 tại cột 17/12- 1/4 đz 474 XHA-Kế hoạch-


Khu vực : HC53HHM9 KDC Hòa Phát 2- T2

27/03/2023 Cúp điện từ 10:00 đến 15:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Đấu nối nhánh rẽ TBA Tôn Đản 6 tại cột 17/12- 1/4 đz 474 XHA-Kế hoạch-


Khu vực : HC53HHMO Ngã Ba Huế 5

27/03/2023 Cúp điện từ 10:00 đến 15:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Đấu nối nhánh rẽ TBA Tôn Đản 6 tại cột 17/12- 1/4 đz 474 XHA-Kế hoạch-


Khu vực : HC53HHN1 KDC Hòa Phát 2 -T4

27/03/2023 Cúp điện từ 10:00 đến 15:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Đấu nối nhánh rẽ TBA Tôn Đản 6 tại cột 17/12- 1/4 đz 474 XHA-Kế hoạch-


Khu vực : HC53HHN2 KDC Hòa Phát 3 - T1

27/03/2023 Cúp điện từ 10:00 đến 15:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Đấu nối nhánh rẽ TBA Tôn Đản 6 tại cột 17/12- 1/4 đz 474 XHA-Kế hoạch-


Khu vực : HC53HHN3 KDC Hòa Phát 3 - T2

27/03/2023 Cúp điện từ 10:00 đến 15:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Đấu nối nhánh rẽ TBA Tôn Đản 6 tại cột 17/12- 1/4 đz 474 XHA-Kế hoạch-


Khu vực : HC53HM52 TBA Yên Thế T2

27/03/2023 Cúp điện từ 10:00 đến 15:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Đấu nối nhánh rẽ TBA Tôn Đản 6 tại cột 17/12- 1/4 đz 474 XHA-Kế hoạch-


Khu vực : HC53HM53 TBA Vũ Trọng Hoàng T1

27/03/2023 Cúp điện từ 10:00 đến 15:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Đấu nối nhánh rẽ TBA Tôn Đản 6 tại cột 17/12- 1/4 đz 474 XHA-Kế hoạch-


Khu vực : HC53HM54 TBA Hòa An 1

27/03/2023 Cúp điện từ 10:00 đến 15:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Đấu nối nhánh rẽ TBA Tôn Đản 6 tại cột 17/12- 1/4 đz 474 XHA-Kế hoạch-


Khu vực : HC53HN11 Ngã Ba Huế 6

27/03/2023 Cúp điện từ 10:00 đến 15:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Đấu nối nhánh rẽ TBA Tôn Đản 6 tại cột 17/12- 1/4 đz 474 XHA-Kế hoạch-


Khu vực : HC53HN20 Bắc Sơn 1

27/03/2023 Cúp điện từ 10:00 đến 15:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Đấu nối nhánh rẽ TBA Tôn Đản 6 tại cột 17/12- 1/4 đz 474 XHA-Kế hoạch-


Khu vực : HC53HN27 TBA Yên Thế

27/03/2023 Cúp điện từ 10:00 đến 15:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Đấu nối nhánh rẽ TBA Tôn Đản 6 tại cột 17/12- 1/4 đz 474 XHA-Kế hoạch-


Khu vực : HC53HN53 TBA Đoàn Hữu Trưng

27/03/2023 Cúp điện từ 10:00 đến 15:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Lắp đặt phần nhị thứ tủ RTU và thử End to end SCADA tại RMU Ngã Ba Huế 2 phục vụ dự án DAS 2021-Kế hoạch-


Khu vực : HC53HO32 Ngã Ba Huế 2T2

27/03/2023 Cúp điện từ 10:00 đến 15:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Đấu nối nhánh rẽ TBA Tôn Đản 6 tại cột 17/12- 1/4 đz 474 XHA-Kế hoạch-


Khu vực : HD53HANP Tuấn Nhàn

27/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 14:00

Điện lực Sơn Trà

Lý do : Dựng cột hạ áp từ N8 đến N10 và san dây hạ áp, di dời điện kế từ cột cũ qua cột mới, thu hồi cột cũ lưới điện hạ áp kiệt 94 Lê Hữu Trác, 142 Nguyễn Duy Hiệu thuộc ĐZHA sau TBA T72B đz 473 T2.NHS Công trình: tháo dỡ di dời lưới điện phục vụ cải tạo nâng cấp đường Lê Hữu Trác và Nguyễn Duy Hiệu theo yêu cầu của UBND thành phố (văn bản 385/BHTPTĐT-ĐHGS ngày 6/3/23) Nghiệm thu-Kế hoạch-


Khu vực : EC53EEPC T72B

27/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 10:00

Điện lực Sơn Trà

Lý do : Xử lý phát nhiệt cực trung tính hạ áp MBA và cáp vặn xoắn sau AB tổng TBA Hòa Quý 1 T1 đz 477 NHS-Kế hoạch-


Khu vực : EC53EEVT Hoà Quí 1-T1

27/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 11:30

Điện lực Sơn Trà

Lý do : Thay định kỳ TI TBA TT trưng bày sản phẩm đz 480 ADO-Kế hoạch-


Khu vực : ED53EAVA Trung tâm trưng bay sản phẩm (Cty PT thủy sản Thanh Minh)

27/03/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 12:00

Điện lực Sơn Trà

Lý do : Xử lý phát nhiệt cáp vặn xoắn AB nhánh số 3 sau AB tổng TBA Tân Trà 3 T2 đz 472 NHS-Kế hoạch-


Khu vực : EC53EEZ6 Tân Trà 3 - T2

27/03/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 16:30

Điện lực Sơn Trà

Lý do : Xử lý tiếp xúc cáp ngầm hạ áp, tiếp xúc HCD, tăng cường tiếp xúc lèo thuộc ĐZHA sau AB tổng TBA Ngô Quyền T2 đz 474 T2.NHS-Kế hoạch-


Khu vực : EC53EEV4 Ngô Quyền T2

27/03/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 16:30

Điện lực Sơn Trà

Lý do : Thay định kỳ TI TBA CS Cầu Thuận Phước đz 480 ADO-Kế hoạch-


Khu vực : ED53EAGI CS cầu Thuận Phước

27/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 12:30

Điện lực Cẩm Lệ

Lý do : Lắp xà, kéo mới ĐZTA đi nổi từ VT 89/13 đến TBA TT Hội chợ triển lãm ĐN T3 - ĐZ476/ Cầu Đỏ. _Thu hồi đường dây cáp ngầm giao chéo với cống thoát nước thải trên vỉa hè đường Trần Huấn. (Công trình : SCTX di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật ra khỏi hệ thống thoát nước đô thị theo văn bản số 616/SXD-HTKT ngày 02/02/2023 của Sở Xây dựng TP Đà Nẵng)-Kế hoạch-


Khu vực : VC53VS50 TBA Bình Hòa 6

27/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 12:30

Điện lực Cẩm Lệ

Lý do : Lắp xà, kéo mới ĐZTA đi nổi từ VT 89/13 đến TBA TT Hội chợ triển lãm ĐN T3 - ĐZ476/ Cầu Đỏ. _Thu hồi đường dây cáp ngầm giao chéo với cống thoát nước thải trên vỉa hè đường Trần Huấn. (Công trình : SCTX di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật ra khỏi hệ thống thoát nước đô thị theo văn bản số 616/SXD-HTKT ngày 02/02/2023 của Sở Xây dựng TP Đà Nẵng)-Kế hoạch-


Khu vực : VC53VVTS Bình Hoà 5

27/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 12:30

Điện lực Cẩm Lệ

Lý do : Lắp xà, kéo mới ĐZTA đi nổi từ VT 89/13 đến TBA TT Hội chợ triển lãm ĐN T3 - ĐZ476/ Cầu Đỏ. _Thu hồi đường dây cáp ngầm giao chéo với cống thoát nước thải trên vỉa hè đường Trần Huấn. (Công trình : SCTX di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật ra khỏi hệ thống thoát nước đô thị theo văn bản số 616/SXD-HTKT ngày 02/02/2023 của Sở Xây dựng TP Đà Nẵng)-Kế hoạch-


Khu vực : VD53VAFC TTHCTL T1+T2 (TT hội chợ triễn lãm)

27/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 12:30

Điện lực Cẩm Lệ

Lý do : Lắp xà, kéo mới ĐZTA đi nổi từ VT 89/13 đến TBA TT Hội chợ triển lãm ĐN T3 - ĐZ476/ Cầu Đỏ. _Thu hồi đường dây cáp ngầm giao chéo với cống thoát nước thải trên vỉa hè đường Trần Huấn. (Công trình : SCTX di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật ra khỏi hệ thống thoát nước đô thị theo văn bản số 616/SXD-HTKT ngày 02/02/2023 của Sở Xây dựng TP Đà Nẵng)-Kế hoạch-


Khu vực : VD53VAFH TTHCTL Đà Nẵng T3

27/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 12:30

Điện lực Cẩm Lệ

Lý do : Lắp xà, kéo mới ĐZTA đi nổi từ VT 89/13 đến TBA TT Hội chợ triển lãm ĐN T3 - ĐZ476/ Cầu Đỏ. _Thu hồi đường dây cáp ngầm giao chéo với cống thoát nước thải trên vỉa hè đường Trần Huấn. (Công trình : SCTX di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật ra khỏi hệ thống thoát nước đô thị theo văn bản số 616/SXD-HTKT ngày 02/02/2023 của Sở Xây dựng TP Đà Nẵng)-Kế hoạch-


Khu vực : VD53VAHX Trạm bơm nước thải HC3

27/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 11:30

Điện lực Thanh Khê

Lý do : Sang tải TBA Điện Biên Phủ 4 - 474/XHA sang TBA Điện Biên Phủ 7 - 472/XHA-Kế hoạch-


Khu vực : FC53FI14 Điện Biên Phủ 4

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 13:00

Điện lực Thanh Khê

Lý do : Thay cáp ngầm hạ áp TBA Tân Lập 3 - 484/LTR (CT Hoàn thiện lưới điện ĐLTK 2022)-Kế hoạch-


Khu vực : FC53FFDU Tân Lập 3

27/03/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 15:30

Điện lực Thanh Khê

Lý do : Sang tải TBA Nho Chiến - 478/CĐO sang TBA Lê Trọng Tấn 5 - 478/CĐO-Kế hoạch-


Khu vực : FC53FFM1 Nho Chiến

27/03/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 17:30

Điện lực Hải Châu

Lý do : Kéo cáp vặn xoắn, san tải TBA Đống Đa 3 qua TBA Quang Trung 2 (TBA > 350KH). San tải nhánh HA TBA Đống Đa 3 - 475CLA.-Kế hoạch-


Khu vực : AC53AABO QUANG TRUNG 2

27/03/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 17:30

Điện lực Hải Châu

Lý do : Kéo cáp vặn xoắn, san tải TBA Đống Đa 3 qua TBA Quang Trung 2 (TBA > 350KH). San tải nhánh HA TBA Đống Đa 3 - 475CLA.-Kế hoạch-


Khu vực : AC53AAGE ĐỐNG ĐA 3

28/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 16:00

Điện lực Hòa Vang

Lý do : Hoàn thiện công trình cải tạo nhánh rẽ cẩm toại tây đến TBA Nam Thành, phần còn lại thuộc dự án JICA: _Hoàn thiện lắp đặt Recloser loại NOJCA tại VT 182/1 XDM - đặt tên MC 475HPH/182/1 Cẩm Toại Trung _Đấu nối ĐZTA AV240 XDM từ vị trí 182 - 471CDO và vị trí 189/18/12/5 (TBA Tiểu Đoàn D75) _Chuyển đấu nối NR Cẩm Toại Trung 3 từ vị trí 189/11/2 qua đấu nối ĐZTA XDM vị trí 182/9 XDM _Tách lèo cô lập ĐZTA cũ NR Cẩm Toại Tây từ vị trí 189/9. _Lắp xà, thay dây AV240 từ VT 189/18/2 đến 189/18/1; Tháo FCO; Tách lèo cố định dây tại VT 189/18; nối dây - chuyển đấu nối trục nhánh Cẩm Toại Tây hiện trạng từ cột 189/18 đến 189/19 qua vị trí 189/18/1 đến 189/19 _Tách lèo cô lập ĐZTA cũ NR Cẩm Toại Tây từ vị trí 189/18 NR Cẩm Toại Tây - XT 471CDO (Đang VH XT 475HPH) _Dựng cột BTLT dưới tuyến đường dây, Lắp xà mới, chuyển dây tại vị trí 189/23 và 189/24; 189/25 NR Cẩm Toại Tây - XT 471CDO (Đang VH XT 475HPH) * NPMU đăng ký nghiệm thu kỹ thuật trước và trong ngày công tác. Cải tạo nhánh rẽ Cẩm toại Tây đến TBA Nam Thành, phần còn lại thuộc dự án JICA không thực hiện để an toàn vận hành theo PA: - Lắp chụp đầu cột đôi vị trí 189/18/2 NR Cẩm Toại Tây 2 - Di dời FCO NR Cẩm Toại Tây 2 từ vị trí 189/18/1 qua vị trí 189/18/6 - Chuyển dây AC95 hiện trạng trên cột cũ qua cột LT14m (JICA dựng) từ vị trí 189/26 đến 189/30; Nâng chụp đầu cột VT 189/31 (nâng tạm) - Chuyển dây AC95 hiện trạng trên cột cũ qua cột LT14m (JICA dựng) từ vị trí 189/33 đến 189/36; Chuyển cáp hạ áp TBA Cẩm Toại Tây 3 qua cột trung hạ áp dựng mới từ TBA đến cột 189/33. - Lắp xà; di dời MBA và phụ kiện đi kèm tại TBA Cẩm Toại Tây qua cột mới dựng; hoàn thiện đấu nối và trả nguồn lưới hạ áp (theo phương án)-Kế hoạch-


Khu vực : GC53GT26 TBA CẨM TOẠI TÂY 6

28/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 16:00

Điện lực Hòa Vang

Lý do : Hoàn thiện công trình cải tạo nhánh rẽ cẩm toại tây đến TBA Nam Thành, phần còn lại thuộc dự án JICA: _Hoàn thiện lắp đặt Recloser loại NOJCA tại VT 182/1 XDM - đặt tên MC 475HPH/182/1 Cẩm Toại Trung _Đấu nối ĐZTA AV240 XDM từ vị trí 182 - 471CDO và vị trí 189/18/12/5 (TBA Tiểu Đoàn D75) _Chuyển đấu nối NR Cẩm Toại Trung 3 từ vị trí 189/11/2 qua đấu nối ĐZTA XDM vị trí 182/9 XDM _Tách lèo cô lập ĐZTA cũ NR Cẩm Toại Tây từ vị trí 189/9. _Lắp xà, thay dây AV240 từ VT 189/18/2 đến 189/18/1; Tháo FCO; Tách lèo cố định dây tại VT 189/18; nối dây - chuyển đấu nối trục nhánh Cẩm Toại Tây hiện trạng từ cột 189/18 đến 189/19 qua vị trí 189/18/1 đến 189/19 _Tách lèo cô lập ĐZTA cũ NR Cẩm Toại Tây từ vị trí 189/18 NR Cẩm Toại Tây - XT 471CDO (Đang VH XT 475HPH) _Dựng cột BTLT dưới tuyến đường dây, Lắp xà mới, chuyển dây tại vị trí 189/23 và 189/24; 189/25 NR Cẩm Toại Tây - XT 471CDO (Đang VH XT 475HPH) * NPMU đăng ký nghiệm thu kỹ thuật trước và trong ngày công tác. Cải tạo nhánh rẽ Cẩm toại Tây đến TBA Nam Thành, phần còn lại thuộc dự án JICA không thực hiện để an toàn vận hành theo PA: - Lắp chụp đầu cột đôi vị trí 189/18/2 NR Cẩm Toại Tây 2 - Di dời FCO NR Cẩm Toại Tây 2 từ vị trí 189/18/1 qua vị trí 189/18/6 - Chuyển dây AC95 hiện trạng trên cột cũ qua cột LT14m (JICA dựng) từ vị trí 189/26 đến 189/30; Nâng chụp đầu cột VT 189/31 (nâng tạm) - Chuyển dây AC95 hiện trạng trên cột cũ qua cột LT14m (JICA dựng) từ vị trí 189/33 đến 189/36; Chuyển cáp hạ áp TBA Cẩm Toại Tây 3 qua cột trung hạ áp dựng mới từ TBA đến cột 189/33. - Lắp xà; di dời MBA và phụ kiện đi kèm tại TBA Cẩm Toại Tây qua cột mới dựng; hoàn thiện đấu nối và trả nguồn lưới hạ áp (theo phương án)-Kế hoạch-


Khu vực : GC53GT51 TBA KHƯƠNG MỸ 5

28/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 16:00

Điện lực Hòa Vang

Lý do : Hoàn thiện công trình cải tạo nhánh rẽ cẩm toại tây đến TBA Nam Thành, phần còn lại thuộc dự án JICA: _Hoàn thiện lắp đặt Recloser loại NOJCA tại VT 182/1 XDM - đặt tên MC 475HPH/182/1 Cẩm Toại Trung _Đấu nối ĐZTA AV240 XDM từ vị trí 182 - 471CDO và vị trí 189/18/12/5 (TBA Tiểu Đoàn D75) _Chuyển đấu nối NR Cẩm Toại Trung 3 từ vị trí 189/11/2 qua đấu nối ĐZTA XDM vị trí 182/9 XDM _Tách lèo cô lập ĐZTA cũ NR Cẩm Toại Tây từ vị trí 189/9. _Lắp xà, thay dây AV240 từ VT 189/18/2 đến 189/18/1; Tháo FCO; Tách lèo cố định dây tại VT 189/18; nối dây - chuyển đấu nối trục nhánh Cẩm Toại Tây hiện trạng từ cột 189/18 đến 189/19 qua vị trí 189/18/1 đến 189/19 _Tách lèo cô lập ĐZTA cũ NR Cẩm Toại Tây từ vị trí 189/18 NR Cẩm Toại Tây - XT 471CDO (Đang VH XT 475HPH) _Dựng cột BTLT dưới tuyến đường dây, Lắp xà mới, chuyển dây tại vị trí 189/23 và 189/24; 189/25 NR Cẩm Toại Tây - XT 471CDO (Đang VH XT 475HPH) * NPMU đăng ký nghiệm thu kỹ thuật trước và trong ngày công tác. Cải tạo nhánh rẽ Cẩm toại Tây đến TBA Nam Thành, phần còn lại thuộc dự án JICA không thực hiện để an toàn vận hành theo PA: - Lắp chụp đầu cột đôi vị trí 189/18/2 NR Cẩm Toại Tây 2 - Di dời FCO NR Cẩm Toại Tây 2 từ vị trí 189/18/1 qua vị trí 189/18/6 - Chuyển dây AC95 hiện trạng trên cột cũ qua cột LT14m (JICA dựng) từ vị trí 189/26 đến 189/30; Nâng chụp đầu cột VT 189/31 (nâng tạm) - Chuyển dây AC95 hiện trạng trên cột cũ qua cột LT14m (JICA dựng) từ vị trí 189/33 đến 189/36; Chuyển cáp hạ áp TBA Cẩm Toại Tây 3 qua cột trung hạ áp dựng mới từ TBA đến cột 189/33. - Lắp xà; di dời MBA và phụ kiện đi kèm tại TBA Cẩm Toại Tây qua cột mới dựng; hoàn thiện đấu nối và trả nguồn lưới hạ áp (theo phương án)-Kế hoạch-


Khu vực : GC53GT52 CẨM TOẠI TÂY 7

28/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 12:30

Điện lực Hòa Vang

Lý do : Lắp xà néo, căng dây để tạo lèo vị trí 190 - phục vụ phương án di dời tạm lưới công trình cải tạo đường QL14B từ VT 190 - MC Hòa Khương Di dời cột trung thế vị trí 204 - 471CDO (đang VH XT 475HPH) theo phương án thỏa thuận để xử lý đơn thư khách hàng. VSBD, TNĐK Tier 2 CBM cho MC 471-477 CDO/R205 Hòa Khương tại vị trí R205 liên lạc XT 475HPH và XT 477CDO-Kế hoạch-


Khu vực : GC53GU36 CẨM TOẠI TRUNG 4

28/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 16:00

Điện lực Hòa Vang

Lý do : Hoàn thiện công trình cải tạo nhánh rẽ cẩm toại tây đến TBA Nam Thành, phần còn lại thuộc dự án JICA: _Hoàn thiện lắp đặt Recloser loại NOJCA tại VT 182/1 XDM - đặt tên MC 475HPH/182/1 Cẩm Toại Trung _Đấu nối ĐZTA AV240 XDM từ vị trí 182 - 471CDO và vị trí 189/18/12/5 (TBA Tiểu Đoàn D75) _Chuyển đấu nối NR Cẩm Toại Trung 3 từ vị trí 189/11/2 qua đấu nối ĐZTA XDM vị trí 182/9 XDM _Tách lèo cô lập ĐZTA cũ NR Cẩm Toại Tây từ vị trí 189/9. _Lắp xà, thay dây AV240 từ VT 189/18/2 đến 189/18/1; Tháo FCO; Tách lèo cố định dây tại VT 189/18; nối dây - chuyển đấu nối trục nhánh Cẩm Toại Tây hiện trạng từ cột 189/18 đến 189/19 qua vị trí 189/18/1 đến 189/19 _Tách lèo cô lập ĐZTA cũ NR Cẩm Toại Tây từ vị trí 189/18 NR Cẩm Toại Tây - XT 471CDO (Đang VH XT 475HPH) _Dựng cột BTLT dưới tuyến đường dây, Lắp xà mới, chuyển dây tại vị trí 189/23 và 189/24; 189/25 NR Cẩm Toại Tây - XT 471CDO (Đang VH XT 475HPH) * NPMU đăng ký nghiệm thu kỹ thuật trước và trong ngày công tác. Cải tạo nhánh rẽ Cẩm toại Tây đến TBA Nam Thành, phần còn lại thuộc dự án JICA không thực hiện để an toàn vận hành theo PA: - Lắp chụp đầu cột đôi vị trí 189/18/2 NR Cẩm Toại Tây 2 - Di dời FCO NR Cẩm Toại Tây 2 từ vị trí 189/18/1 qua vị trí 189/18/6 - Chuyển dây AC95 hiện trạng trên cột cũ qua cột LT14m (JICA dựng) từ vị trí 189/26 đến 189/30; Nâng chụp đầu cột VT 189/31 (nâng tạm) - Chuyển dây AC95 hiện trạng trên cột cũ qua cột LT14m (JICA dựng) từ vị trí 189/33 đến 189/36; Chuyển cáp hạ áp TBA Cẩm Toại Tây 3 qua cột trung hạ áp dựng mới từ TBA đến cột 189/33. - Lắp xà; di dời MBA và phụ kiện đi kèm tại TBA Cẩm Toại Tây qua cột mới dựng; hoàn thiện đấu nối và trả nguồn lưới hạ áp (theo phương án)-Kế hoạch-


Khu vực : GC53GU40 TBA TIỂU ĐOÀN 75

28/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 07:00

Điện lực Hòa Vang

Lý do : Mở kẹp lèo vị trí 172 - 471CDO (đang VH XT 475HPH) - Phục vụ phương thức + công tác SCTX của đơn vị-Kế hoạch-


Khu vực : GC53GW36 TBA KPC HÒA PHONG T3

28/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 07:00

Điện lực Hòa Vang

Lý do : Mở kẹp lèo vị trí 172 - 471CDO (đang VH XT 475HPH) - Phục vụ phương thức + công tác SCTX của đơn vị-Kế hoạch-


Khu vực : GC53GW63 TBA PHỐ CHỢ HÒA PHONG T2

28/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 07:00

Điện lực Hòa Vang

Lý do : Mở kẹp lèo vị trí 172 - 471CDO (đang VH XT 475HPH) - Phục vụ phương thức + công tác SCTX của đơn vị-Kế hoạch-


Khu vực : GC53VS12 TTHC huyện Hòa Vang

28/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 16:00

Điện lực Hòa Vang

Lý do : Hoàn thiện công trình cải tạo nhánh rẽ cẩm toại tây đến TBA Nam Thành, phần còn lại thuộc dự án JICA: _Hoàn thiện lắp đặt Recloser loại NOJCA tại VT 182/1 XDM - đặt tên MC 475HPH/182/1 Cẩm Toại Trung _Đấu nối ĐZTA AV240 XDM từ vị trí 182 - 471CDO và vị trí 189/18/12/5 (TBA Tiểu Đoàn D75) _Chuyển đấu nối NR Cẩm Toại Trung 3 từ vị trí 189/11/2 qua đấu nối ĐZTA XDM vị trí 182/9 XDM _Tách lèo cô lập ĐZTA cũ NR Cẩm Toại Tây từ vị trí 189/9. _Lắp xà, thay dây AV240 từ VT 189/18/2 đến 189/18/1; Tháo FCO; Tách lèo cố định dây tại VT 189/18; nối dây - chuyển đấu nối trục nhánh Cẩm Toại Tây hiện trạng từ cột 189/18 đến 189/19 qua vị trí 189/18/1 đến 189/19 _Tách lèo cô lập ĐZTA cũ NR Cẩm Toại Tây từ vị trí 189/18 NR Cẩm Toại Tây - XT 471CDO (Đang VH XT 475HPH) _Dựng cột BTLT dưới tuyến đường dây, Lắp xà mới, chuyển dây tại vị trí 189/23 và 189/24; 189/25 NR Cẩm Toại Tây - XT 471CDO (Đang VH XT 475HPH) * NPMU đăng ký nghiệm thu kỹ thuật trước và trong ngày công tác. Cải tạo nhánh rẽ Cẩm toại Tây đến TBA Nam Thành, phần còn lại thuộc dự án JICA không thực hiện để an toàn vận hành theo PA: - Lắp chụp đầu cột đôi vị trí 189/18/2 NR Cẩm Toại Tây 2 - Di dời FCO NR Cẩm Toại Tây 2 từ vị trí 189/18/1 qua vị trí 189/18/6 - Chuyển dây AC95 hiện trạng trên cột cũ qua cột LT14m (JICA dựng) từ vị trí 189/26 đến 189/30; Nâng chụp đầu cột VT 189/31 (nâng tạm) - Chuyển dây AC95 hiện trạng trên cột cũ qua cột LT14m (JICA dựng) từ vị trí 189/33 đến 189/36; Chuyển cáp hạ áp TBA Cẩm Toại Tây 3 qua cột trung hạ áp dựng mới từ TBA đến cột 189/33. - Lắp xà; di dời MBA và phụ kiện đi kèm tại TBA Cẩm Toại Tây qua cột mới dựng; hoàn thiện đấu nối và trả nguồn lưới hạ áp (theo phương án)-Kế hoạch-


Khu vực : GC53VS34 Cẩm Toại Tây 3

28/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 16:00

Điện lực Hòa Vang

Lý do : Hoàn thiện công trình cải tạo nhánh rẽ cẩm toại tây đến TBA Nam Thành, phần còn lại thuộc dự án JICA: _Hoàn thiện lắp đặt Recloser loại NOJCA tại VT 182/1 XDM - đặt tên MC 475HPH/182/1 Cẩm Toại Trung _Đấu nối ĐZTA AV240 XDM từ vị trí 182 - 471CDO và vị trí 189/18/12/5 (TBA Tiểu Đoàn D75) _Chuyển đấu nối NR Cẩm Toại Trung 3 từ vị trí 189/11/2 qua đấu nối ĐZTA XDM vị trí 182/9 XDM _Tách lèo cô lập ĐZTA cũ NR Cẩm Toại Tây từ vị trí 189/9. _Lắp xà, thay dây AV240 từ VT 189/18/2 đến 189/18/1; Tháo FCO; Tách lèo cố định dây tại VT 189/18; nối dây - chuyển đấu nối trục nhánh Cẩm Toại Tây hiện trạng từ cột 189/18 đến 189/19 qua vị trí 189/18/1 đến 189/19 _Tách lèo cô lập ĐZTA cũ NR Cẩm Toại Tây từ vị trí 189/18 NR Cẩm Toại Tây - XT 471CDO (Đang VH XT 475HPH) _Dựng cột BTLT dưới tuyến đường dây, Lắp xà mới, chuyển dây tại vị trí 189/23 và 189/24; 189/25 NR Cẩm Toại Tây - XT 471CDO (Đang VH XT 475HPH) * NPMU đăng ký nghiệm thu kỹ thuật trước và trong ngày công tác. Cải tạo nhánh rẽ Cẩm toại Tây đến TBA Nam Thành, phần còn lại thuộc dự án JICA không thực hiện để an toàn vận hành theo PA: - Lắp chụp đầu cột đôi vị trí 189/18/2 NR Cẩm Toại Tây 2 - Di dời FCO NR Cẩm Toại Tây 2 từ vị trí 189/18/1 qua vị trí 189/18/6 - Chuyển dây AC95 hiện trạng trên cột cũ qua cột LT14m (JICA dựng) từ vị trí 189/26 đến 189/30; Nâng chụp đầu cột VT 189/31 (nâng tạm) - Chuyển dây AC95 hiện trạng trên cột cũ qua cột LT14m (JICA dựng) từ vị trí 189/33 đến 189/36; Chuyển cáp hạ áp TBA Cẩm Toại Tây 3 qua cột trung hạ áp dựng mới từ TBA đến cột 189/33. - Lắp xà; di dời MBA và phụ kiện đi kèm tại TBA Cẩm Toại Tây qua cột mới dựng; hoàn thiện đấu nối và trả nguồn lưới hạ áp (theo phương án)-Kế hoạch-


Khu vực : GC53VT10 Khương Mỹ

28/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 16:00

Điện lực Hòa Vang

Lý do : Hoàn thiện công trình cải tạo nhánh rẽ cẩm toại tây đến TBA Nam Thành, phần còn lại thuộc dự án JICA: _Hoàn thiện lắp đặt Recloser loại NOJCA tại VT 182/1 XDM - đặt tên MC 475HPH/182/1 Cẩm Toại Trung _Đấu nối ĐZTA AV240 XDM từ vị trí 182 - 471CDO và vị trí 189/18/12/5 (TBA Tiểu Đoàn D75) _Chuyển đấu nối NR Cẩm Toại Trung 3 từ vị trí 189/11/2 qua đấu nối ĐZTA XDM vị trí 182/9 XDM _Tách lèo cô lập ĐZTA cũ NR Cẩm Toại Tây từ vị trí 189/9. _Lắp xà, thay dây AV240 từ VT 189/18/2 đến 189/18/1; Tháo FCO; Tách lèo cố định dây tại VT 189/18; nối dây - chuyển đấu nối trục nhánh Cẩm Toại Tây hiện trạng từ cột 189/18 đến 189/19 qua vị trí 189/18/1 đến 189/19 _Tách lèo cô lập ĐZTA cũ NR Cẩm Toại Tây từ vị trí 189/18 NR Cẩm Toại Tây - XT 471CDO (Đang VH XT 475HPH) _Dựng cột BTLT dưới tuyến đường dây, Lắp xà mới, chuyển dây tại vị trí 189/23 và 189/24; 189/25 NR Cẩm Toại Tây - XT 471CDO (Đang VH XT 475HPH) * NPMU đăng ký nghiệm thu kỹ thuật trước và trong ngày công tác. Cải tạo nhánh rẽ Cẩm toại Tây đến TBA Nam Thành, phần còn lại thuộc dự án JICA không thực hiện để an toàn vận hành theo PA: - Lắp chụp đầu cột đôi vị trí 189/18/2 NR Cẩm Toại Tây 2 - Di dời FCO NR Cẩm Toại Tây 2 từ vị trí 189/18/1 qua vị trí 189/18/6 - Chuyển dây AC95 hiện trạng trên cột cũ qua cột LT14m (JICA dựng) từ vị trí 189/26 đến 189/30; Nâng chụp đầu cột VT 189/31 (nâng tạm) - Chuyển dây AC95 hiện trạng trên cột cũ qua cột LT14m (JICA dựng) từ vị trí 189/33 đến 189/36; Chuyển cáp hạ áp TBA Cẩm Toại Tây 3 qua cột trung hạ áp dựng mới từ TBA đến cột 189/33. - Lắp xà; di dời MBA và phụ kiện đi kèm tại TBA Cẩm Toại Tây qua cột mới dựng; hoàn thiện đấu nối và trả nguồn lưới hạ áp (theo phương án)-Kế hoạch-


Khu vực : GC53VT17 Cẩm Toại Trung 2

28/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 12:30

Điện lực Hòa Vang

Lý do : Lắp xà néo, căng dây để tạo lèo vị trí 190 - phục vụ phương án di dời tạm lưới công trình cải tạo đường QL14B từ VT 190 - MC Hòa Khương Di dời cột trung thế vị trí 204 - 471CDO (đang VH XT 475HPH) theo phương án thỏa thuận để xử lý đơn thư khách hàng. VSBD, TNĐK Tier 2 CBM cho MC 471-477 CDO/R205 Hòa Khương tại vị trí R205 liên lạc XT 475HPH và XT 477CDO-Kế hoạch-


Khu vực : GC53VT19 UBND xã Hoà Phong

28/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 16:00

Điện lực Hòa Vang

Lý do : Hoàn thiện công trình cải tạo nhánh rẽ cẩm toại tây đến TBA Nam Thành, phần còn lại thuộc dự án JICA: _Hoàn thiện lắp đặt Recloser loại NOJCA tại VT 182/1 XDM - đặt tên MC 475HPH/182/1 Cẩm Toại Trung _Đấu nối ĐZTA AV240 XDM từ vị trí 182 - 471CDO và vị trí 189/18/12/5 (TBA Tiểu Đoàn D75) _Chuyển đấu nối NR Cẩm Toại Trung 3 từ vị trí 189/11/2 qua đấu nối ĐZTA XDM vị trí 182/9 XDM _Tách lèo cô lập ĐZTA cũ NR Cẩm Toại Tây từ vị trí 189/9. _Lắp xà, thay dây AV240 từ VT 189/18/2 đến 189/18/1; Tháo FCO; Tách lèo cố định dây tại VT 189/18; nối dây - chuyển đấu nối trục nhánh Cẩm Toại Tây hiện trạng từ cột 189/18 đến 189/19 qua vị trí 189/18/1 đến 189/19 _Tách lèo cô lập ĐZTA cũ NR Cẩm Toại Tây từ vị trí 189/18 NR Cẩm Toại Tây - XT 471CDO (Đang VH XT 475HPH) _Dựng cột BTLT dưới tuyến đường dây, Lắp xà mới, chuyển dây tại vị trí 189/23 và 189/24; 189/25 NR Cẩm Toại Tây - XT 471CDO (Đang VH XT 475HPH) * NPMU đăng ký nghiệm thu kỹ thuật trước và trong ngày công tác. Cải tạo nhánh rẽ Cẩm toại Tây đến TBA Nam Thành, phần còn lại thuộc dự án JICA không thực hiện để an toàn vận hành theo PA: - Lắp chụp đầu cột đôi vị trí 189/18/2 NR Cẩm Toại Tây 2 - Di dời FCO NR Cẩm Toại Tây 2 từ vị trí 189/18/1 qua vị trí 189/18/6 - Chuyển dây AC95 hiện trạng trên cột cũ qua cột LT14m (JICA dựng) từ vị trí 189/26 đến 189/30; Nâng chụp đầu cột VT 189/31 (nâng tạm) - Chuyển dây AC95 hiện trạng trên cột cũ qua cột LT14m (JICA dựng) từ vị trí 189/33 đến 189/36; Chuyển cáp hạ áp TBA Cẩm Toại Tây 3 qua cột trung hạ áp dựng mới từ TBA đến cột 189/33. - Lắp xà; di dời MBA và phụ kiện đi kèm tại TBA Cẩm Toại Tây qua cột mới dựng; hoàn thiện đấu nối và trả nguồn lưới hạ áp (theo phương án)-Kế hoạch-


Khu vực : GC53VU20 Cẩm Toại Tây 2

28/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 16:00

Điện lực Hòa Vang

Lý do : Hoàn thiện công trình cải tạo nhánh rẽ cẩm toại tây đến TBA Nam Thành, phần còn lại thuộc dự án JICA: _Hoàn thiện lắp đặt Recloser loại NOJCA tại VT 182/1 XDM - đặt tên MC 475HPH/182/1 Cẩm Toại Trung _Đấu nối ĐZTA AV240 XDM từ vị trí 182 - 471CDO và vị trí 189/18/12/5 (TBA Tiểu Đoàn D75) _Chuyển đấu nối NR Cẩm Toại Trung 3 từ vị trí 189/11/2 qua đấu nối ĐZTA XDM vị trí 182/9 XDM _Tách lèo cô lập ĐZTA cũ NR Cẩm Toại Tây từ vị trí 189/9. _Lắp xà, thay dây AV240 từ VT 189/18/2 đến 189/18/1; Tháo FCO; Tách lèo cố định dây tại VT 189/18; nối dây - chuyển đấu nối trục nhánh Cẩm Toại Tây hiện trạng từ cột 189/18 đến 189/19 qua vị trí 189/18/1 đến 189/19 _Tách lèo cô lập ĐZTA cũ NR Cẩm Toại Tây từ vị trí 189/18 NR Cẩm Toại Tây - XT 471CDO (Đang VH XT 475HPH) _Dựng cột BTLT dưới tuyến đường dây, Lắp xà mới, chuyển dây tại vị trí 189/23 và 189/24; 189/25 NR Cẩm Toại Tây - XT 471CDO (Đang VH XT 475HPH) * NPMU đăng ký nghiệm thu kỹ thuật trước và trong ngày công tác. Cải tạo nhánh rẽ Cẩm toại Tây đến TBA Nam Thành, phần còn lại thuộc dự án JICA không thực hiện để an toàn vận hành theo PA: - Lắp chụp đầu cột đôi vị trí 189/18/2 NR Cẩm Toại Tây 2 - Di dời FCO NR Cẩm Toại Tây 2 từ vị trí 189/18/1 qua vị trí 189/18/6 - Chuyển dây AC95 hiện trạng trên cột cũ qua cột LT14m (JICA dựng) từ vị trí 189/26 đến 189/30; Nâng chụp đầu cột VT 189/31 (nâng tạm) - Chuyển dây AC95 hiện trạng trên cột cũ qua cột LT14m (JICA dựng) từ vị trí 189/33 đến 189/36; Chuyển cáp hạ áp TBA Cẩm Toại Tây 3 qua cột trung hạ áp dựng mới từ TBA đến cột 189/33. - Lắp xà; di dời MBA và phụ kiện đi kèm tại TBA Cẩm Toại Tây qua cột mới dựng; hoàn thiện đấu nối và trả nguồn lưới hạ áp (theo phương án)-Kế hoạch-


Khu vực : GC53VU21 Cẩm Toại Trung 3

28/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 09:30

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Thí nghiệm CMB Tier 2, chuyển dây từ thanh cái xuống ATM nhánh TBA KDC Quảng Thắng - 479 T2.HKH-Kế hoạch-


Khu vực : HC53HY11 KDC Quảng Thắng

28/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 16:00

Điện lực Hòa Vang

Lý do : Hoàn thiện công trình cải tạo nhánh rẽ cẩm toại tây đến TBA Nam Thành, phần còn lại thuộc dự án JICA: _Hoàn thiện lắp đặt Recloser loại NOJCA tại VT 182/1 XDM - đặt tên MC 475HPH/182/1 Cẩm Toại Trung _Đấu nối ĐZTA AV240 XDM từ vị trí 182 - 471CDO và vị trí 189/18/12/5 (TBA Tiểu Đoàn D75) _Chuyển đấu nối NR Cẩm Toại Trung 3 từ vị trí 189/11/2 qua đấu nối ĐZTA XDM vị trí 182/9 XDM _Tách lèo cô lập ĐZTA cũ NR Cẩm Toại Tây từ vị trí 189/9. _Lắp xà, thay dây AV240 từ VT 189/18/2 đến 189/18/1; Tháo FCO; Tách lèo cố định dây tại VT 189/18; nối dây - chuyển đấu nối trục nhánh Cẩm Toại Tây hiện trạng từ cột 189/18 đến 189/19 qua vị trí 189/18/1 đến 189/19 _Tách lèo cô lập ĐZTA cũ NR Cẩm Toại Tây từ vị trí 189/18 NR Cẩm Toại Tây - XT 471CDO (Đang VH XT 475HPH) _Dựng cột BTLT dưới tuyến đường dây, Lắp xà mới, chuyển dây tại vị trí 189/23 và 189/24; 189/25 NR Cẩm Toại Tây - XT 471CDO (Đang VH XT 475HPH) * NPMU đăng ký nghiệm thu kỹ thuật trước và trong ngày công tác. Cải tạo nhánh rẽ Cẩm toại Tây đến TBA Nam Thành, phần còn lại thuộc dự án JICA không thực hiện để an toàn vận hành theo PA: - Lắp chụp đầu cột đôi vị trí 189/18/2 NR Cẩm Toại Tây 2 - Di dời FCO NR Cẩm Toại Tây 2 từ vị trí 189/18/1 qua vị trí 189/18/6 - Chuyển dây AC95 hiện trạng trên cột cũ qua cột LT14m (JICA dựng) từ vị trí 189/26 đến 189/30; Nâng chụp đầu cột VT 189/31 (nâng tạm) - Chuyển dây AC95 hiện trạng trên cột cũ qua cột LT14m (JICA dựng) từ vị trí 189/33 đến 189/36; Chuyển cáp hạ áp TBA Cẩm Toại Tây 3 qua cột trung hạ áp dựng mới từ TBA đến cột 189/33. - Lắp xà; di dời MBA và phụ kiện đi kèm tại TBA Cẩm Toại Tây qua cột mới dựng; hoàn thiện đấu nối và trả nguồn lưới hạ áp (theo phương án)-Kế hoạch-


Khu vực : GC53VU23 Khương Mỹ 3

28/03/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 15:30

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Đấu dây tăng cường vào tủ điện TBA Hoà Hiệp 4 - 479 LCH-Kế hoạch-


Khu vực : HC53HR20 Hòa Hiệp 4

28/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 16:00

Điện lực Hòa Vang

Lý do : Hoàn thiện công trình cải tạo nhánh rẽ cẩm toại tây đến TBA Nam Thành, phần còn lại thuộc dự án JICA: _Hoàn thiện lắp đặt Recloser loại NOJCA tại VT 182/1 XDM - đặt tên MC 475HPH/182/1 Cẩm Toại Trung _Đấu nối ĐZTA AV240 XDM từ vị trí 182 - 471CDO và vị trí 189/18/12/5 (TBA Tiểu Đoàn D75) _Chuyển đấu nối NR Cẩm Toại Trung 3 từ vị trí 189/11/2 qua đấu nối ĐZTA XDM vị trí 182/9 XDM _Tách lèo cô lập ĐZTA cũ NR Cẩm Toại Tây từ vị trí 189/9. _Lắp xà, thay dây AV240 từ VT 189/18/2 đến 189/18/1; Tháo FCO; Tách lèo cố định dây tại VT 189/18; nối dây - chuyển đấu nối trục nhánh Cẩm Toại Tây hiện trạng từ cột 189/18 đến 189/19 qua vị trí 189/18/1 đến 189/19 _Tách lèo cô lập ĐZTA cũ NR Cẩm Toại Tây từ vị trí 189/18 NR Cẩm Toại Tây - XT 471CDO (Đang VH XT 475HPH) _Dựng cột BTLT dưới tuyến đường dây, Lắp xà mới, chuyển dây tại vị trí 189/23 và 189/24; 189/25 NR Cẩm Toại Tây - XT 471CDO (Đang VH XT 475HPH) * NPMU đăng ký nghiệm thu kỹ thuật trước và trong ngày công tác. Cải tạo nhánh rẽ Cẩm toại Tây đến TBA Nam Thành, phần còn lại thuộc dự án JICA không thực hiện để an toàn vận hành theo PA: - Lắp chụp đầu cột đôi vị trí 189/18/2 NR Cẩm Toại Tây 2 - Di dời FCO NR Cẩm Toại Tây 2 từ vị trí 189/18/1 qua vị trí 189/18/6 - Chuyển dây AC95 hiện trạng trên cột cũ qua cột LT14m (JICA dựng) từ vị trí 189/26 đến 189/30; Nâng chụp đầu cột VT 189/31 (nâng tạm) - Chuyển dây AC95 hiện trạng trên cột cũ qua cột LT14m (JICA dựng) từ vị trí 189/33 đến 189/36; Chuyển cáp hạ áp TBA Cẩm Toại Tây 3 qua cột trung hạ áp dựng mới từ TBA đến cột 189/33. - Lắp xà; di dời MBA và phụ kiện đi kèm tại TBA Cẩm Toại Tây qua cột mới dựng; hoàn thiện đấu nối và trả nguồn lưới hạ áp (theo phương án)-Kế hoạch-


Khu vực : GC53VVT5 Nam Thanh

28/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 16:00

Điện lực Hòa Vang

Lý do : Hoàn thiện công trình cải tạo nhánh rẽ cẩm toại tây đến TBA Nam Thành, phần còn lại thuộc dự án JICA: _Hoàn thiện lắp đặt Recloser loại NOJCA tại VT 182/1 XDM - đặt tên MC 475HPH/182/1 Cẩm Toại Trung _Đấu nối ĐZTA AV240 XDM từ vị trí 182 - 471CDO và vị trí 189/18/12/5 (TBA Tiểu Đoàn D75) _Chuyển đấu nối NR Cẩm Toại Trung 3 từ vị trí 189/11/2 qua đấu nối ĐZTA XDM vị trí 182/9 XDM _Tách lèo cô lập ĐZTA cũ NR Cẩm Toại Tây từ vị trí 189/9. _Lắp xà, thay dây AV240 từ VT 189/18/2 đến 189/18/1; Tháo FCO; Tách lèo cố định dây tại VT 189/18; nối dây - chuyển đấu nối trục nhánh Cẩm Toại Tây hiện trạng từ cột 189/18 đến 189/19 qua vị trí 189/18/1 đến 189/19 _Tách lèo cô lập ĐZTA cũ NR Cẩm Toại Tây từ vị trí 189/18 NR Cẩm Toại Tây - XT 471CDO (Đang VH XT 475HPH) _Dựng cột BTLT dưới tuyến đường dây, Lắp xà mới, chuyển dây tại vị trí 189/23 và 189/24; 189/25 NR Cẩm Toại Tây - XT 471CDO (Đang VH XT 475HPH) * NPMU đăng ký nghiệm thu kỹ thuật trước và trong ngày công tác. Cải tạo nhánh rẽ Cẩm toại Tây đến TBA Nam Thành, phần còn lại thuộc dự án JICA không thực hiện để an toàn vận hành theo PA: - Lắp chụp đầu cột đôi vị trí 189/18/2 NR Cẩm Toại Tây 2 - Di dời FCO NR Cẩm Toại Tây 2 từ vị trí 189/18/1 qua vị trí 189/18/6 - Chuyển dây AC95 hiện trạng trên cột cũ qua cột LT14m (JICA dựng) từ vị trí 189/26 đến 189/30; Nâng chụp đầu cột VT 189/31 (nâng tạm) - Chuyển dây AC95 hiện trạng trên cột cũ qua cột LT14m (JICA dựng) từ vị trí 189/33 đến 189/36; Chuyển cáp hạ áp TBA Cẩm Toại Tây 3 qua cột trung hạ áp dựng mới từ TBA đến cột 189/33. - Lắp xà; di dời MBA và phụ kiện đi kèm tại TBA Cẩm Toại Tây qua cột mới dựng; hoàn thiện đấu nối và trả nguồn lưới hạ áp (theo phương án)-Kế hoạch-


Khu vực : GC53VVT6 Cẩm Toại Tây

28/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 12:30

Điện lực Hòa Vang

Lý do : Lắp xà néo, căng dây để tạo lèo vị trí 190 - phục vụ phương án di dời tạm lưới công trình cải tạo đường QL14B từ VT 190 - MC Hòa Khương Di dời cột trung thế vị trí 204 - 471CDO (đang VH XT 475HPH) theo phương án thỏa thuận để xử lý đơn thư khách hàng. VSBD, TNĐK Tier 2 CBM cho MC 471-477 CDO/R205 Hòa Khương tại vị trí R205 liên lạc XT 475HPH và XT 477CDO-Kế hoạch-


Khu vực : GC53VVT7 Cẩm Toại Trung

28/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 07:00

Điện lực Hòa Vang

Lý do : Mở kẹp lèo vị trí 172 - 471CDO (đang VH XT 475HPH) - Phục vụ phương thức + công tác SCTX của đơn vị-Kế hoạch-


Khu vực : GC53VVWU Khu phố chợ Hòa Phong

28/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 07:00

Điện lực Hòa Vang

Lý do : Mở kẹp lèo vị trí 172 - 471CDO (đang VH XT 475HPH) - Phục vụ phương thức + công tác SCTX của đơn vị-Kế hoạch-


Khu vực : GC53VW35 Phú Hòa 5

28/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 16:00

Điện lực Hòa Vang

Lý do : Hoàn thiện công trình cải tạo nhánh rẽ cẩm toại tây đến TBA Nam Thành, phần còn lại thuộc dự án JICA: _Hoàn thiện lắp đặt Recloser loại NOJCA tại VT 182/1 XDM - đặt tên MC 475HPH/182/1 Cẩm Toại Trung _Đấu nối ĐZTA AV240 XDM từ vị trí 182 - 471CDO và vị trí 189/18/12/5 (TBA Tiểu Đoàn D75) _Chuyển đấu nối NR Cẩm Toại Trung 3 từ vị trí 189/11/2 qua đấu nối ĐZTA XDM vị trí 182/9 XDM _Tách lèo cô lập ĐZTA cũ NR Cẩm Toại Tây từ vị trí 189/9. _Lắp xà, thay dây AV240 từ VT 189/18/2 đến 189/18/1; Tháo FCO; Tách lèo cố định dây tại VT 189/18; nối dây - chuyển đấu nối trục nhánh Cẩm Toại Tây hiện trạng từ cột 189/18 đến 189/19 qua vị trí 189/18/1 đến 189/19 _Tách lèo cô lập ĐZTA cũ NR Cẩm Toại Tây từ vị trí 189/18 NR Cẩm Toại Tây - XT 471CDO (Đang VH XT 475HPH) _Dựng cột BTLT dưới tuyến đường dây, Lắp xà mới, chuyển dây tại vị trí 189/23 và 189/24; 189/25 NR Cẩm Toại Tây - XT 471CDO (Đang VH XT 475HPH) * NPMU đăng ký nghiệm thu kỹ thuật trước và trong ngày công tác. Cải tạo nhánh rẽ Cẩm toại Tây đến TBA Nam Thành, phần còn lại thuộc dự án JICA không thực hiện để an toàn vận hành theo PA: - Lắp chụp đầu cột đôi vị trí 189/18/2 NR Cẩm Toại Tây 2 - Di dời FCO NR Cẩm Toại Tây 2 từ vị trí 189/18/1 qua vị trí 189/18/6 - Chuyển dây AC95 hiện trạng trên cột cũ qua cột LT14m (JICA dựng) từ vị trí 189/26 đến 189/30; Nâng chụp đầu cột VT 189/31 (nâng tạm) - Chuyển dây AC95 hiện trạng trên cột cũ qua cột LT14m (JICA dựng) từ vị trí 189/33 đến 189/36; Chuyển cáp hạ áp TBA Cẩm Toại Tây 3 qua cột trung hạ áp dựng mới từ TBA đến cột 189/33. - Lắp xà; di dời MBA và phụ kiện đi kèm tại TBA Cẩm Toại Tây qua cột mới dựng; hoàn thiện đấu nối và trả nguồn lưới hạ áp (theo phương án)-Kế hoạch-


Khu vực : GC53VW44 Cẩm Toại Tây 4

28/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 16:00

Điện lực Hòa Vang

Lý do : Hoàn thiện công trình cải tạo nhánh rẽ cẩm toại tây đến TBA Nam Thành, phần còn lại thuộc dự án JICA: _Hoàn thiện lắp đặt Recloser loại NOJCA tại VT 182/1 XDM - đặt tên MC 475HPH/182/1 Cẩm Toại Trung _Đấu nối ĐZTA AV240 XDM từ vị trí 182 - 471CDO và vị trí 189/18/12/5 (TBA Tiểu Đoàn D75) _Chuyển đấu nối NR Cẩm Toại Trung 3 từ vị trí 189/11/2 qua đấu nối ĐZTA XDM vị trí 182/9 XDM _Tách lèo cô lập ĐZTA cũ NR Cẩm Toại Tây từ vị trí 189/9. _Lắp xà, thay dây AV240 từ VT 189/18/2 đến 189/18/1; Tháo FCO; Tách lèo cố định dây tại VT 189/18; nối dây - chuyển đấu nối trục nhánh Cẩm Toại Tây hiện trạng từ cột 189/18 đến 189/19 qua vị trí 189/18/1 đến 189/19 _Tách lèo cô lập ĐZTA cũ NR Cẩm Toại Tây từ vị trí 189/18 NR Cẩm Toại Tây - XT 471CDO (Đang VH XT 475HPH) _Dựng cột BTLT dưới tuyến đường dây, Lắp xà mới, chuyển dây tại vị trí 189/23 và 189/24; 189/25 NR Cẩm Toại Tây - XT 471CDO (Đang VH XT 475HPH) * NPMU đăng ký nghiệm thu kỹ thuật trước và trong ngày công tác. Cải tạo nhánh rẽ Cẩm toại Tây đến TBA Nam Thành, phần còn lại thuộc dự án JICA không thực hiện để an toàn vận hành theo PA: - Lắp chụp đầu cột đôi vị trí 189/18/2 NR Cẩm Toại Tây 2 - Di dời FCO NR Cẩm Toại Tây 2 từ vị trí 189/18/1 qua vị trí 189/18/6 - Chuyển dây AC95 hiện trạng trên cột cũ qua cột LT14m (JICA dựng) từ vị trí 189/26 đến 189/30; Nâng chụp đầu cột VT 189/31 (nâng tạm) - Chuyển dây AC95 hiện trạng trên cột cũ qua cột LT14m (JICA dựng) từ vị trí 189/33 đến 189/36; Chuyển cáp hạ áp TBA Cẩm Toại Tây 3 qua cột trung hạ áp dựng mới từ TBA đến cột 189/33. - Lắp xà; di dời MBA và phụ kiện đi kèm tại TBA Cẩm Toại Tây qua cột mới dựng; hoàn thiện đấu nối và trả nguồn lưới hạ áp (theo phương án)-Kế hoạch-


Khu vực : GC53VW65 TBA CẨM TOẠI TÂY 5

28/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 07:00

Điện lực Hòa Vang

Lý do : Mở kẹp lèo vị trí 172 - 471CDO (đang VH XT 475HPH) - Phục vụ phương thức + công tác SCTX của đơn vị-Kế hoạch-


Khu vực : GD53VAAR Chi cục thuế huyện Hòa Vang

28/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 07:00

Điện lực Hòa Vang

Lý do : Mở kẹp lèo vị trí 172 - 471CDO (đang VH XT 475HPH) - Phục vụ phương thức + công tác SCTX của đơn vị-Kế hoạch-


Khu vực : GD53VABU Kiot NHNN&PTNT CN huyện Hòa Vang

28/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 16:00

Điện lực Hòa Vang

Lý do : Hoàn thiện công trình cải tạo nhánh rẽ cẩm toại tây đến TBA Nam Thành, phần còn lại thuộc dự án JICA: _Hoàn thiện lắp đặt Recloser loại NOJCA tại VT 182/1 XDM - đặt tên MC 475HPH/182/1 Cẩm Toại Trung _Đấu nối ĐZTA AV240 XDM từ vị trí 182 - 471CDO và vị trí 189/18/12/5 (TBA Tiểu Đoàn D75) _Chuyển đấu nối NR Cẩm Toại Trung 3 từ vị trí 189/11/2 qua đấu nối ĐZTA XDM vị trí 182/9 XDM _Tách lèo cô lập ĐZTA cũ NR Cẩm Toại Tây từ vị trí 189/9. _Lắp xà, thay dây AV240 từ VT 189/18/2 đến 189/18/1; Tháo FCO; Tách lèo cố định dây tại VT 189/18; nối dây - chuyển đấu nối trục nhánh Cẩm Toại Tây hiện trạng từ cột 189/18 đến 189/19 qua vị trí 189/18/1 đến 189/19 _Tách lèo cô lập ĐZTA cũ NR Cẩm Toại Tây từ vị trí 189/18 NR Cẩm Toại Tây - XT 471CDO (Đang VH XT 475HPH) _Dựng cột BTLT dưới tuyến đường dây, Lắp xà mới, chuyển dây tại vị trí 189/23 và 189/24; 189/25 NR Cẩm Toại Tây - XT 471CDO (Đang VH XT 475HPH) * NPMU đăng ký nghiệm thu kỹ thuật trước và trong ngày công tác. Cải tạo nhánh rẽ Cẩm toại Tây đến TBA Nam Thành, phần còn lại thuộc dự án JICA không thực hiện để an toàn vận hành theo PA: - Lắp chụp đầu cột đôi vị trí 189/18/2 NR Cẩm Toại Tây 2 - Di dời FCO NR Cẩm Toại Tây 2 từ vị trí 189/18/1 qua vị trí 189/18/6 - Chuyển dây AC95 hiện trạng trên cột cũ qua cột LT14m (JICA dựng) từ vị trí 189/26 đến 189/30; Nâng chụp đầu cột VT 189/31 (nâng tạm) - Chuyển dây AC95 hiện trạng trên cột cũ qua cột LT14m (JICA dựng) từ vị trí 189/33 đến 189/36; Chuyển cáp hạ áp TBA Cẩm Toại Tây 3 qua cột trung hạ áp dựng mới từ TBA đến cột 189/33. - Lắp xà; di dời MBA và phụ kiện đi kèm tại TBA Cẩm Toại Tây qua cột mới dựng; hoàn thiện đấu nối và trả nguồn lưới hạ áp (theo phương án)-Kế hoạch-


Khu vực : GD53VAFR Cao Hoàng Lực

28/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 14:00

Điện lực Sơn Trà

Lý do : Tháo lèo, hạ dây cũ, treo dây mới và tâng dây tại vị trí trụ 74-1/20 đầu tuyến nhánh rẽ Phước Mỹ 2 đz 473 T2.NHS Thay xà, cách điện, dây dẫn trung áp từ trụ 74-1/20 đến 74-1/20/9 nhánh rẽ Phước Mỹ 2 đz 473 T2.NHS SCL 2023-Kế hoạch-


Khu vực : EC53EEPU Phước Mỹ 2

28/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 14:00

Điện lực Sơn Trà

Lý do : Tháo lèo, hạ dây cũ, treo dây mới và tâng dây tại vị trí trụ 74-1/20 đầu tuyến nhánh rẽ Phước Mỹ 2 đz 473 T2.NHS Thay xà, cách điện, dây dẫn trung áp từ trụ 74-1/20 đến 74-1/20/9 nhánh rẽ Phước Mỹ 2 đz 473 T2.NHS SCL 2023-Kế hoạch-


Khu vực : EC53EEVZ Phước Mỹ 6

28/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 14:00

Điện lực Sơn Trà

Lý do : Tháo lèo, hạ dây cũ, treo dây mới và tâng dây tại vị trí trụ 74-1/20 đầu tuyến nhánh rẽ Phước Mỹ 2 đz 473 T2.NHS Thay xà, cách điện, dây dẫn trung áp từ trụ 74-1/20 đến 74-1/20/9 nhánh rẽ Phước Mỹ 2 đz 473 T2.NHS SCL 2023-Kế hoạch-


Khu vực : EC53EL35 Phước Mỹ 7

28/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 14:00

Điện lực Sơn Trà

Lý do : Tháo lèo, hạ dây cũ, treo dây mới và tâng dây tại vị trí trụ 74-1/20 đầu tuyến nhánh rẽ Phước Mỹ 2 đz 473 T2.NHS Thay xà, cách điện, dây dẫn trung áp từ trụ 74-1/20 đến 74-1/20/9 nhánh rẽ Phước Mỹ 2 đz 473 T2.NHS SCL 2023-Kế hoạch-


Khu vực : ED53EBAK KS Phú Thịnh 2 (CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VINH GIA NGUYỄN)

28/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 11:00

Điện lực Sơn Trà

Lý do : Thay định kỳ TI TBA KS Delamour đz 476 ADO-Kế hoạch-


Khu vực : ED53EAUH KS DeLamour

28/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 14:30

Điện lực Thanh Khê

Lý do : Thí nghiệm CBM TBA Ngã Ba Huế 1, RMU Ngã ba Huế 1, đoạn cáp ngầm từ RMU Ngã ba Huế 1 đến RMU Ngã ba Huế 2, đoạn cáp ngầm từ vị trí 75-2/5 đến RMU Ngã ba Huế 1, đoạn cáp ngầm từ RMU Cầu Vượt đến RMU Ngã ba Huế 1 - 474/XHA-Kế hoạch-


Khu vực : FC53FFNB Kios Ngã Ba Huế 1

28/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 12:30

Điện lực Hải Châu

Lý do : Thí nghiệm CBM Tier 2 LBS 475-7 T2NHS/R20-2/17 Phan Đăng Lưu. Lắp sứ đỡ tăng cường cách điện FCO, vệ sinh bảo dưỡng, CBM MBA T3 Tây nam Hòa Cường - 475T2NHS.-Kế hoạch-


Khu vực : AC53AAIX T3 KDC TN HOÀ CƯỜNG

28/03/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 17:30

Điện lực Hải Châu

Lý do : Kéo cáp vặn xoắn HA, san tải TBA Thiệu Bình - 476CLA qua TBA Thuận Phước 1 - 474CLA (TBA > 350KH).-Kế hoạch-


Khu vực : AC53AACQ THUẬN PHƯỚC 1

28/03/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 17:30

Điện lực Hải Châu

Lý do : Kéo cáp vặn xoắn HA, san tải TBA Thiệu Bình - 476CLA qua TBA Thuận Phước 1 - 474CLA (TBA > 350KH).-Kế hoạch-


Khu vực : AC53AACR THIỆU BÌNH 1

29/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 10:00

Điện lực Sơn Trà

Lý do : Xử lý phát nhiệt, lắp chụp bảo vệ cực hạ áp TBA Sơn Thủy 5 đz 484 T2.NHS-Kế hoạch-


Khu vực : EC53EEZF Sơn Thuỷ T5

29/03/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 12:00

Điện lực Sơn Trà

Lý do : Xử lý phát nhiệt cáp vặn xoắn AB nhánh số 2 sau AB tổng TBA Tân Trà 1 đz 475 NHS-Kế hoạch-


Khu vực : EC53EEPL Tân Trà 1

29/03/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 16:30

Điện lực Sơn Trà

Lý do : Thay định kỳ TI TBA KS Aria Grand đz 477 T2.NHS-Kế hoạch-


Khu vực : ED53EAUT KS ARIA GREEN

29/03/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 16:30

Điện lực Sơn Trà

Lý do : Xử lý phát nhiệt, lắp chụp bảo vệ cực hạ áp TBA KDC Làng cá Nại Hiên Đông T3 đz 480 ADO-Kế hoạch-


Khu vực : EC53EL15 KDC Làng Cá NHĐ T3

29/03/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 15:00

Điện lực Hòa Vang

Lý do : VSBD, TNĐK TBA NMN Hòa Liên T1 - 477HLI-Kế hoạch-


Khu vực : GD53VAMC NMN Hòa Liên T1

29/03/2023 Cúp điện từ 15:00 đến 17:00

Điện lực Hòa Vang

Lý do : VSBD, TNĐK TBA NMN Hòa Liên T2 - 477HLI-Kế hoạch-


Khu vực : GD53VAMD NMN Hòa Liên T2

29/03/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 17:30

Điện lực Hải Châu

Lý do : Kéo cáp vặn xoắn, san tải TBA Thanh Long 2 - 474CLA qua TBA Ngô Chi Lan 474CLA (TBA > 350KH) - 475CLA-Kế hoạch-


Khu vực : AC53AADQ THANH LONG 2

29/03/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 17:30

Điện lực Hải Châu

Lý do : Kéo cáp vặn xoắn, san tải TBA Thanh Long 2 - 474CLA qua TBA Ngô Chi Lan 474CLA (TBA > 350KH) - 475CLA-Kế hoạch-


Khu vực : AC53AAG6 NGÔ CHI LAN

30/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 11:30

Điện lực Hòa Vang

Lý do : _Di dời cáp vặn xoắn và công tơ sau TBA Khe Đào T2 hiện trạng qua cột trung áp đi kết hợp từ khoảng cột B/17 đến B/11 _Đấu nối ĐZHA vào TBA Khe Đào T3 XDM, tách kết lưới theo thiết kế _Đóng điện TBA Khe Đào T3 XDM * Nghiệm thu kỹ thuật-Kế hoạch-


Khu vực : GC53GGM6 TBA KHE ĐÀO T2

30/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 15:30

Điện lực Sơn Trà

Lý do : _Thay xà, cách điện, dây dẫn trung áp từ trụ 74-1/16 đến 74-1/16/3 đz nhánh rẽ Nguyễn Công Trứ T2 đz 473 T2.NHS _Kết hợp phát quang hành lang tuyến nhánh rẽ Nguyễn Công Trứ T2 đz 473 T2.NHS (cây bàng Đài Loan dọc tường rào HVCT Quốc gia) SCL 2023-Kế hoạch-


Khu vực : EC53EEZP Nguyễn Công Trứ T2

30/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 11:30

Điện lực Sơn Trà

Lý do : Kéo, tăng dây, đấu nối đường dây hạ thế đi nổi xây dung mới cáp ABC(4x95)-0,6/1kV vào tủ điện hạ áp sau AB tổng TBA KĐT FPT đz 474 NHS Hạng mục: Xây dựng mới ĐZHT nổi thuộc TBA KĐT FPT-Kế hoạch-


Khu vực : EC53EK21 Khu đô thị FPT

30/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 15:30

Điện lực Sơn Trà

Lý do : _Thay xà, cách điện, dây dẫn trung áp từ trụ 74-1/16 đến 74-1/16/3 đz nhánh rẽ Nguyễn Công Trứ T2 đz 473 T2.NHS _Kết hợp phát quang hành lang tuyến nhánh rẽ Nguyễn Công Trứ T2 đz 473 T2.NHS (cây bàng Đài Loan dọc tường rào HVCT Quốc gia) SCL 2023-Kế hoạch-


Khu vực : EC53EZ42 Nguyễn Công Trứ T4

30/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 11:00

Điện lực Sơn Trà

Lý do : Thay định kỳ TI TBA Thanh Khê đz 480 ADO-Kế hoạch-


Khu vực : ED53EAED Thanh Khê

30/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 13:00

Điện lực Sơn Trà

Lý do : Thay định kỳ TU, TI TBA KS TMS đz 477 T2.NHS-Kế hoạch-


Khu vực : ED53EAVO Công ty CP TMS Hotel Đà Nẵng

30/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 11:30

Điện lực Cẩm Lệ

Lý do : Thu hồi bọc Cover vị trí 29 đến 30 nhánh rẽ TBA Trạm trộn Bê Tông nhựa CT 545 – Đz 479/Cầu Đỏ giao chéo Đz 110kV (Công ty cổ phần cơ khí Hà Giang Phước Tường thi công thay dây 110 kV giao chéo với Đz 22kV)-Kế hoạch-


Khu vực : VC53VW73 TBA Trộn Btông nhựa 545

30/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 11:30

Điện lực Cẩm Lệ

Lý do : _Đấu nối đường dây hạ áp kéo mới và san tải nội bộ TBA Phan Văn Đáng - 474/ Hòa Xuân (đang mang điện 477/ Hòa Xuân). - CBM cáp ngầm từ vị trí 82/7 đến 82/7/1 - ĐZ 474/ Hòa Xuân (đang mang điện 477/ Hòa Xuân). (Công trình : Hoàn thiện lưới điện hạ áp và TBA Cẩm Lệ năm 2023)-Kế hoạch-


Khu vực : VC53VW79 TBA Phan Văn Đáng

30/03/2023 Cúp điện từ 06:30 đến 13:30

Điện lực Thanh Khê

Lý do : Mở lèo, căng dây, đấu lèo nhánh rẽ TBA Bắc Nam 3 tại vị trí 49 ĐZ 484LTR-Kế hoạch-


Khu vực : FC53FFJA Phan Thanh

30/03/2023 Cúp điện từ 06:30 đến 13:30

Điện lực Thanh Khê

Lý do : Mở lèo, căng dây, đấu lèo nhánh rẽ TBA Bắc Nam 3 tại vị trí 49 ĐZ 484LTR-Kế hoạch-


Khu vực : FC53FFJU Bắc Nam 3

30/03/2023 Cúp điện từ 06:30 đến 13:30

Điện lực Thanh Khê

Lý do : Mở lèo, căng dây, đấu lèo nhánh rẽ TBA Bắc Nam 3 tại vị trí 49 ĐZ 484LTR-Kế hoạch-


Khu vực : FC53FI31 Hoàng Anh Gia Lai

30/03/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 17:30

Điện lực Hải Châu

Lý do : Kéo cáp vặn xoắn, san tải TBA Đống Đa 2 qua TBA Đống Đa 4 (TBA > 350KH) - 475CLA San tải TBA Hải Sơn qua TBA Đống Đa 2 (TBA > 350KH) - 475CLA. Cố định, đấu nối và san tải nhánh hạ áp TBA Hải Sơn - 474CLA.-Kế hoạch-


Khu vực : AC53AAD4 ĐỐNG ĐA 4 (NK NGÂN HÀNG)

30/03/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 17:30

Điện lực Hải Châu

Lý do : Kéo cáp vặn xoắn, san tải TBA Đống Đa 2 qua TBA Đống Đa 4 (TBA > 350KH) - 475CLA San tải TBA Hải Sơn qua TBA Đống Đa 2 (TBA > 350KH) - 475CLA. Cố định, đấu nối và san tải nhánh hạ áp TBA Hải Sơn - 474CLA.-Kế hoạch-


Khu vực : AC53AAET ĐỐNG ĐA 2

30/03/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 17:30

Điện lực Hải Châu

Lý do : Kéo cáp vặn xoắn, san tải TBA Đống Đa 2 qua TBA Đống Đa 4 (TBA > 350KH) - 475CLA San tải TBA Hải Sơn qua TBA Đống Đa 2 (TBA > 350KH) - 475CLA. Cố định, đấu nối và san tải nhánh hạ áp TBA Hải Sơn - 474CLA.-Kế hoạch-


Khu vực : AC53AAJD HẢI SƠN