Ngày Giờ Địa Phương Khu vực
23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 10:00

Điện Lực Thốt Nốt

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần KV Long Thạnh A, phường Thốt Nốt. quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ.

23/03/2023 Cúp điện từ 11:00 đến 12:00

Điện Lực Thốt Nốt

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần KV Long Thạnh 2, phường Thốt Nốt. quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ.

23/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 08:00

Điện lực Bình Thủy

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Đường số 6, số 9 - KCN Trà Nóc 2 - P Phước Thới - Q ÔMôn-TPCT

23/03/2023 Cúp điện từ 14:00 đến 14:30

Điện lực Bình Thủy

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Đường số 6, số 9 - KCN Trà Nóc 2 - P Phước Thới - Q ÔMôn-TPCT

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 09:30

Điện Lực Cờ Đỏ

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Một phần xã Thạnh Phú - Huyện Cờ Đỏ - TPCT.

23/03/2023 Cúp điện từ 10:00 đến 11:30

Điện Lực Cờ Đỏ

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Một phần xã Thạnh Phú - Huyện Cờ Đỏ - TPCT.

23/03/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 14:30

Điện Lực Cờ Đỏ

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Một phần xã Thạnh Phú - Huyện Cờ Đỏ - TPCT.

23/03/2023 Cúp điện từ 15:00 đến 16:30

Điện Lực Cờ Đỏ

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Một phần xã Thạnh Phú - Huyện Cờ Đỏ - TPCT.

23/03/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 09:30

Điện Lực Cái Răng

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : KDC Hưng Phú 3 - P. Hưng Phú-Quận Cái Răng-TP Cần Thơ

23/03/2023 Cúp điện từ 10:00 đến 11:00

Điện Lực Cái Răng

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : KDC Hưng Phú 4 - P. Hưng Phú-Quận Cái Răng-TP Cần Thơ

23/03/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 14:30

Điện Lực Cái Răng

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần KV10 - P. Hưng Phú-Quận Cái Răng-TP Cần Thơ

23/03/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 14:30

Điện Lực Vĩnh Thạnh

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : KV mất điện: Khách hành NM Phước Thành, ấp Qui Long_xã Thạnh Mỹ_huyên Vĩnh Thạnh_TP.Cần Thơ.

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 09:30

Điện Lực Ô Môn

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Mất điện: KV Thới Hòa – Phường Thới An – Quận Ô Môn

24/03/2023 Cúp điện từ 10:00 đến 11:30

Điện Lực Ô Môn

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Mất điện: các KV Thới Phong, Thới Trinh B, Thới Trinh C – Phường Thới An – Quận Ô Môn

24/03/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 14:30

Điện Lực Ô Môn

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Mất điện: các KV Thới Trinh B, Thới Trinh C – Phường Thới An – Quận Ô Môn

24/03/2023 Cúp điện từ 15:00 đến 16:30

Điện Lực Ô Môn

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Mất điện: các KV Thới Trinh, Thới Trinh A – Phường Thới An – Quận Ô Môn

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 09:00

Điện Lực Ninh Kiều

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Mất điện: một phần đường Mậu Thân từ hẻm 156, hẻm 142 qua 1 phần hẻm 1 Lý Tự Trọng và đi đến đường 30/4

24/03/2023 Cúp điện từ 09:30 đến 10:30

Điện Lực Ninh Kiều

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Mất điện: đường Nguyễn Khuyến và một phần đường Ngô Quyền từ đường Võ Thị Sáu đi đến đường Hòa Bình rẽ phải đến Ngân hàng Phương Đông

24/03/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 14:00

Điện Lực Ninh Kiều

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Mất điện: đường Trần Quang Khải từ đường Lê Lợi đến Trường tiểu học Cái Khế 5, Nguyễn Bình, hẻm 118 Trần Phú

24/03/2023 Cúp điện từ 14:30 đến 15:30

Điện Lực Ninh Kiều

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Mất điện: TT Hội Chợ và một phần đường Trần Văn Khéo từ đường Lê Lợi vào hẻm 113 đi đến đầu đường Lý Hồng Thanh

24/03/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 15:00

Điện Lực Thới Lai

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : một phần ấp Thới Thuận B - Thị trấn Thới Lai - Huyện Thới Lai

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 09:00

Điện lực Bình Thủy

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : KV tập Thể Nhà Máy Điện - Đường Nguyễn Chí Thanh - P Trà Nóc -Q Bình Thủy-TPCT

24/03/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 10:00

Điện lực Bình Thủy

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : KV Cư xá Nhà Máy Điện - Đường Nguyễn Chí Thanh - P Trà Nóc -Q Bình Thủy-TPCT

24/03/2023 Cúp điện từ 10:30 đến 11:30

Điện lực Bình Thủy

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Một phần Đg Nguyễn Chí Thanh- KV Cầu Rạch Miểu,Cầu Bà Bộ,P Trà Nóc, Q. Bình Thủy-TPCT

24/03/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 14:00

Điện lực Bình Thủy

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : một phần Đường Nguyễn Chí Thanh- KV Cầu Rạch Miểu,Cầu Bà Bộ, P Trà Nóc, Q. Bình Thủy-TPCT

24/03/2023 Cúp điện từ 14:30 đến 15:30

Điện lực Bình Thủy

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Tổ 2 - KV Thới Thuận - Đường Nguyễn Chí Thanh - P Thới An Đông - Q Bình Thủy-TPCT

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 13:00

Điện Lực Cờ Đỏ

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Một phần xã Trung Hưng, xã Trung An, xã Trung Thạnh - Huyện Cờ Đỏ - TPCT.

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 13:00

Điện Lực Thốt Nốt

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Một phần KV TKV Qui Thạnh 1, Phụng Thạnh 2, phường Trung Kiên, một phần KV phường Trung Nhứt, phường Thạnh Hòa, một phần Xã Trung An, huyện Cờ Đỏ, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ.

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 13:00

Điện Lực Thốt Nốt

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Một phần KV Qui Thạnh 1, Phụng Thạnh 2, phường Trung Kiên, một phần KV Long Thạnh A, Long Thạnh 1, phường Thốt Nốt, phường Trung Nhứt, phường Thạnh Hòa, , một phần xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ.

24/03/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 10:00

Điện Lực Vĩnh Thạnh

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : KV mất điện: Một phần ấp E1 1_xã Thạnh An_huyện Vĩnh Thạnh_TP.Cần Thơ.

24/03/2023 Cúp điện từ 10:10 đến 11:40

Điện Lực Vĩnh Thạnh

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : KV mất điện: Một phần ấp E1 1_xã Thạnh An_huyện Vĩnh Thạnh_TP.Cần Thơ.

24/03/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 14:30

Điện Lực Vĩnh Thạnh

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : KV mất điện: Một phần ấp C1_xã Thạnh Thắng_huyện Vĩnh Thạnh_TP.Cần Thơ.

24/03/2023 Cúp điện từ 14:40 đến 16:00

Điện Lực Vĩnh Thạnh

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : KV mất điện: Một phần ấp C1_xã Thạnh Thắng_huyện Vĩnh Thạnh_TP.Cần Thơ.

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 09:00

Điện Lực Ninh Kiều

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Mất Điện: Cảnh sát PCCC Đường Trần Phú – Phường Cái Khế.

25/03/2023 Cúp điện từ 09:30 đến 10:30

Điện Lực Ninh Kiều

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : KV mất điện: khu Vincom khu vực công viên Vincom, Lẩu Đài Loan đến Gong Cha, Sushi sakura đến smart kids, Cty Hồng Sâm đến ngân hàng Shinhan CN Cần Thơ, DV bất động sản đến tiệm bánh sinh nhật – Phường Xuân Khánh – Quận Ninh Kiều

25/03/2023 Cúp điện từ 10:30 đến 11:30

Điện Lực Ninh Kiều

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : mất điện: một phần đường 30/4 từ đầu đường Trần Văn Hoài đến hẻm T2 – Phường Xuân Khánh – Quận Ninh Kiều

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 13:00

Điện lực Bình Thủy

Lý do : Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện


Khu vực : Cty TM-DV Nam Mỹ-KV Thới Hưng-P Thới An Đông-Q Bình Thủy-TPCT

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 09:00

Điện Lực Ô Môn

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Mất điện: KV Thới Ngươn B – Phường Phước Thới – Quận Ô Môn

27/03/2023 Cúp điện từ 09:15 đến 10:15

Điện Lực Ô Môn

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Mất điện: KV Thới Ngươn B – Phường Phước Thới – Quận Ô Môn

27/03/2023 Cúp điện từ 10:30 đến 11:30

Điện Lực Ô Môn

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Mất điện: KV Thới Ngươn B – Phường Phước Thới – Quận Ô Môn

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 09:00

Điện lực Bình Thủy

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Đường Nguyễn Viết Xuân- Tồ 5 + 6 + 7+ 8-KV Thới Bình - P Thới An Đông - Q Bình Thủy-TPCT

27/03/2023 Cúp điện từ 10:00 đến 11:00

Điện lực Bình Thủy

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Đài M1 Sân Bay -Đường Nguyễn Viết Xuân- P Thới An Đông - Q Bình Thủy-TPCT

27/03/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 14:00

Điện lực Bình Thủy

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Bờ Sông Trà Nóc Tổ 2 + 3 +7 + 8 + 9 + 10 + 12 - Đường Nguyễn Viết Xuân - -KV Thới Ninh - P Thới An Đông - Q Bình Thủy-TPCT

27/03/2023 Cúp điện từ 14:30 đến 15:30

Điện lực Bình Thủy

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Tổ 2+4 - KV Thới An-P Thới An Đông - Q Bình Thủy-TPCT

28/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 12:00

Điện Lực Ô Môn

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Mất điện: các KV Trường Hòa, Trường Hưng, Trường Trung – Phường Trường Lạc – Quận Ô Môn

28/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 09:00

Điện lực Bình Thủy

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : KV mặt tiền cho thuê của QK9 -tại Công Viên Văn Hóa Miền Tây - P An Thới -Q Bình Thủy-TPCT

28/03/2023 Cúp điện từ 10:00 đến 11:00

Điện lực Bình Thủy

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Cục Hậu Cần + Cục Kỹ Thuật QK9 - Đường CMT8 - P An Thới - Q Bình Thủy-TPCT

28/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 09:30

Điện Lực Cờ Đỏ

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Một phần xã Trung Thạnh - Huyện Cờ Đỏ - TPCT.

28/03/2023 Cúp điện từ 10:00 đến 11:30

Điện Lực Cờ Đỏ

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Một phần xã Trung Thạnh - Huyện Cờ Đỏ - TPCT.

28/03/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 14:30

Điện Lực Cờ Đỏ

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Một phần xã Trung Thạnh - Huyện Cờ Đỏ - TPCT.

28/03/2023 Cúp điện từ 15:00 đến 16:30

Điện Lực Cờ Đỏ

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Một phần xã Trung Thạnh - Huyện Cờ Đỏ - TPCT.

29/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 12:00

Điện Lực Ô Môn

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Mất điện: các KV Thới Hưng, Long Định, Long Thành, Phú Luông, Long Hòa – Phường Long Hưng; các KV Thới Xương 1, Thới Xương 2, Rạch Chanh, Rạch Sung, Thới Hòa 1, Thới Hòa 2, Thới Thạnh, Cái Sơn – Phường Thới Long; KV Thới Hòa B – Phường Thới An; KV Tân Hòa – Phường Thới Hòa – Quận Ô Môn

29/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 09:00

Điện Lực Thốt Nốt

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần KV Thới An 2, phường Thuận An, quận, Thốt Nốt, TP. Cần Thơ.

29/03/2023 Cúp điện từ 09:30 đến 10:30

Điện Lực Thốt Nốt

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần KV Thới Thạnh, phường Thới Thuận, quận, Thốt Nốt, TP. Cần Thơ.

29/03/2023 Cúp điện từ 11:00 đến 12:00

Điện Lực Thốt Nốt

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần KV Thới Hòa, phường Thới Thuận, quận, Thốt Nốt, TP. Cần Thơ.

29/03/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 14:00

Điện Lực Thốt Nốt

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần KV Thới Hòa, phường Thới Thuận, quận, Thốt Nốt, TP. Cần Thơ.

29/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 09:00

Điện lực Bình Thủy

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Tổ 8 -Đường Nguyễn Viết Xuân - KV Thới Bình - P Thới An Đông - Q Bình Thủy-TPCT

29/03/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 10:30

Điện lực Bình Thủy

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Tổ 4+5+6+8+9+10+11+12-Đường Nguyễn Chí Thanh - KV Thới Thuận - P Thới An Đông-Q Bình Thủy-TPCT

29/03/2023 Cúp điện từ 12:30 đến 13:20

Điện lực Bình Thủy

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Đoạn đường mới làm từ cuối đường Nguyễn Chí Thanh đến Đường Nguyễn Văn Linh - P Thới An Đông-Q Bình Thủy-TPCT

29/03/2023 Cúp điện từ 14:00 đến 15:00

Điện lực Bình Thủy

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Tổ 1+2+10KV Thới Long - Đường Phạm Thị Ban- P Thới An đông - Q Bình Thủy-TPCT

30/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 12:00

Điện Lực Ô Môn

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Mất điện các KV Bình Hòa A, Bình Phước – Phường Phước Thới – Quận Ô Môn

30/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 11:00

Điện lực Bình Thủy

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Nhà Khách T80-Đường Trần Quang Diệu - P An Thới - Q Bình Thủy-TPCT

30/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:30

Điện Lực Cờ Đỏ

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Xã Trung Hưng - Huyện Cờ Đỏ - TPCT.

31/03/2023 Cúp điện từ 07:45 đến 14:15

Điện Lực Ô Môn

Lý do : Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện


Khu vực : Mất điện trạm khách hàng Tự Dùng 2 và Dự án NMNĐ Ô Môn Tespco, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn

31/03/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 09:30

Điện Lực Ô Môn

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Mất điện KV Thới Lợi – Phường Phước Thới – Quận Ô Môn).

31/03/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 14:30

Điện Lực Ô Môn

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Mất điện KV Thới Ngươn B – Phường Phước Thới – Quận Ô Môn

31/03/2023 Cúp điện từ 15:00 đến 16:30

Điện Lực Ô Môn

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Mất điện: các KV Thới Ngươn A, Thới Ngươn B, Thới Bình – Phường Phước Thới – Quận Ô Môn

31/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 09:00

Điện Lực Thốt Nốt

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần KV Tân Thạnh , phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ.

31/03/2023 Cúp điện từ 09:30 đến 10:30

Điện Lực Thốt Nốt

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần KV Tân Thạnh , phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ.

31/03/2023 Cúp điện từ 11:00 đến 12:00

Điện Lực Thốt Nốt

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần KV Tân Thạnh , phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ.

31/03/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 14:00

Điện Lực Thốt Nốt

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần KV Tân Thạnh , phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ.

31/03/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 09:30

Điện lực Bình Thủy

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Tổ 1+2+10KV Thới Long - Đường Phạm Thị Ban- P Thới An đông - Q Bình Thủy-TPCT

31/03/2023 Cúp điện từ 10:00 đến 11:00

Điện lực Bình Thủy

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Tổ 13+14+15-KV Thới Thuận - P Thới An Đông - Q Bình Thủy-TPCT

31/03/2023 Cúp điện từ 12:00 đến 13:00

Điện lực Bình Thủy

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Tổ 15+16+17-KV Thới Thuận - P Thới An Đông - Q Bình Thủy-TPCT

31/03/2023 Cúp điện từ 13:20 đến 14:20

Điện lực Bình Thủy

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Tổ 8- KV Thới Hưng + Tổ 8-KV Thới Thạnh- P Thới An Đông - Q Bình Thủy-TPCT