Ngày Giờ Địa Phương Khu vực
23/03/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 13:00

Điện Lực TP. Cà Mau

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần khóm 4 Phường Tân Thành TP Cà Mau.

23/03/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 15:00

Điện Lực Trần Văn Thời

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp 2,3, ấp vồ Dơi xã Trần Hợi huyện Trần Văn Thời

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 13:00

Điện Lực Đầm Dơi

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Ấp Hiệp Hải; Hòa Hải; Xóm Tắc; Đồng Giác; Thuận Phước; một phần ấp Hòa Lập xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi

23/03/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 14:00

Điện Lực Đầm Dơi

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần ấp Mỹ Phú xã Tạ An Khương, huyện Đầm Dơi.

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

Điện Lực Thới Bình

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần ấp 1,ấp 4,ấp 2,ấp 3 xã thới bình ,ấp đầu nai xã Tân phú - huyện Thới Bình- Cà Mau

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

Điện Lực Thới Bình

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần ấp 1,ấp 4,ấp 2,ấp 3 xã thới bình ,ấp đầu nai xã Tân phú - huyện Thới Bình- Cà Mau

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

Điện Lực Thới Bình

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần ấp 1,ấp 4,ấp 2,ấp 3 xã thới bình ,ấp đầu nai xã Tân phú - huyện Thới Bình- Cà Mau

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

Điện Lực Thới Bình

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần ấp 1,ấp 4,ấp 2,ấp 3 xã thới bình ,ấp đầu nai xã Tân phú - huyện Thới Bình- Cà Mau

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 11:00

Điện Lực TP. Cà Mau

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần đường Trương Phùng Xuân khóm 4, 5, 6 Kinh Bà Cai Di, Kinh Ông Muộn, Kinh Cũ phường 8 TP Cà Mau.

24/03/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 15:00

Điện Lực Đầm Dơi

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Một phần Khóm 1, 2,6 TT Đầm Dơi, một phần ấp Tân Thành, Tân Khánh, Tân Long xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi.

24/03/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 14:30

Điện lực Phú Tân

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần khách hàng thuộc khu vực ấp Quảng Phú xã Tân Hưng Tây huyện Phú Tân

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 12:00

Điện Lực TP. Cà Mau

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần đường 3 tháng 2 từ ngã tư Tôn Đức Thắng đến Tỉnh Đội Phường 5 TP Cà Mau.

25/03/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 11:00

Điện Lực TP. Cà Mau

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : định kỳ theo TT 39 trạm Ngân Hàng Đông Á (1). -Khu vực mất điện: Nội bộ Ngân Hàng Đông Á Đường An Dương Vương Phường 7 TP Cà Mau.

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 14:00

Điện Lực Cái Nước

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Toàn bộ xã Hưng Mỹ, Tân Hưng và một phần xã Hòa Mỹ, xã Phú Hưng huyện Cái Nước

25/03/2023 Cúp điện từ 09:30 đến 13:30

Điện Lực Năm Căn

Lý do : Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


Khu vực : Khóm 4 - TT Năm Căn - huyện Năm Căn.

25/03/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 15:00

Điện Lực Trần Văn Thời

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Ấp 10A,10B, Kinh Chùa xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau.

25/03/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 15:00

Điện Lực Trần Văn Thời

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Một phần xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau.

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 14:00

Điện Lực U Minh

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần các ấp 03, 05, 06, 07, 12 xã Khánh Lâm huyện U Minh.

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 13:00

Điện Lực Đầm Dơi

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Ấp Thuận Hòa; Thuận Hòa A;B; Hiệp Hải; Hòa Hải; Xóm Tắc; Đồng Giác; Thuận Phước; một phần ấp Hòa Lập xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi.

25/03/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 14:00

Điện Lực Đầm Dơi

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : 1 phần Ấp Hiệp Dư, Vàm Đầm, Hải An - Xã Nguyễn Huân

25/03/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 13:00

Điện lực Phú Tân

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Một phần khách hàng thuộc khu vực xã Phú Thuận, xã Việt Thắng xã Tân Hưng Tây huyện Phú Tân

25/03/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 15:00

Điện Lực Cái Nước

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Toàn bộ xã Đông Thới, Đông Hưng và một phần TT Cái Nước huyện Cái Nước. Toàn bộ xã Trần Phán và một phần xã Quách Phẩm Bắc huyện Đầm Dơi.

26/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 14:00

Điện Lực Cái Nước

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Toàn bộ xã Thạnh Phú và một phần xã Lương Thế Trân, xã Phú Hưng huyện Cái Nước

26/03/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 14:30

Điện Lực Năm Căn

Lý do : Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần khóm 5 - TT Năm Căn - huyện Năm Căn.

26/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 14:00

Điện Lực U Minh

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Một phần các ấp 01, 02, 03, 04, 05 xã Khánh An; Một phần 07, 08, 09 xã Nguyễn Phích huyện U Minh.

26/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 14:00

Điện Lực U Minh

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Một phần các ấp 08, 09, 10, 11, 12 xã Khánh Tiến huyện U Minh.

26/03/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 14:30

Điện lực Phú Tân

Lý do : Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần khách hàng thuộc khu vực xã Phú Tân, xã Phú Mỹ huyện Phú Tân

26/03/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 14:30

Điện lực Ngọc Hiển

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Xã Tân Ân (trừ một phần ấp Xẻo Mắm, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

26/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

Điện Lực Thới Bình

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp 2, xã Thới Bình, huyện Thới Bình

26/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

Điện Lực Thới Bình

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần Ấp 1, xã Thới Bình, huyện Thới Bình

27/03/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 11:00

Điện Lực Trần Văn Thời

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Hộ NTCN Đặng Văn Xiếu, xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời.

27/03/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 15:00

Điện Lực Trần Văn Thời

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : DNTN Năm Ẻm, xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời.

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 14:00

Điện Lực U Minh

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Một phần các ấp 10, 12, 13, 14, 15, 16 xã Nguyễn Phích; Một phần các ấp 02, 13, 07, 14 xã Khánh Lâm huyện U Minh

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 14:00

Điện Lực U Minh

Lý do : Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp 07, 14 xã Khánh Lâm huyện U Minh

27/03/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 12:00

Điện lực Ngọc Hiển

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần ấp Xẻo Mắm, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

28/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 15:00

Điện Lực TP. Cà Mau

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần Ấp Xóm Lung, và nội bộ Cty NLMT Khánh Ngọc xã Định Bình TP Cà Mau.

28/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 11:00

Điện Lực TP. Cà Mau

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Nội bộ Cty Nhật Đức ấp Cây Trâm Xã Định Bình TP Cà Mau.

28/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 12:00

Điện Lực TP. Cà Mau

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Đường Kinh Nàng Huy Phường Tân Xuyên và Xã An Xuyên TP Cà Mau.

28/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 13:00

Điện Lực TP. Cà Mau

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần Khu Dân Cư Minh Thắng Phường 9 TP Cà Mau.

28/03/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 14:00

Điện Lực TP. Cà Mau

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : ấp Bùng Binh 1,Bùng Binh 2, Hòa Đông xã Hòa Tân TP Cà Mau.

28/03/2023 Cúp điện từ 11:00 đến 14:00

Điện Lực TP. Cà Mau

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần Đường Lý Thường Kiệt khóm 5 phường 6, Một phần đường Kinh Cái Nhúc khóm 3 Phường Tân Thành, Điện Lực TP Cà Mau, Sở Công Thương , Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh, Đoàn Đai Biểu Quốc Hội khóm 8 Phường 5; TP Cà Mau.

28/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 14:00

Điện Lực U Minh

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Một phần xã Khánh Thuận huyện U Minh

29/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 11:00

Điện Lực TP. Cà Mau

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Nội bộ Trung Tâm Thực nghiệm khuyến nông tỉnh Cà Mau, và nội bộ Hộ Kinh Doanh Cá Thể NTCN Huỳnh Lê Giang Xã Hòa Tân TP Cà Mau.

29/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 12:00

Điện Lực TP. Cà Mau

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Đường Kinh Ụ Đập ấp Tân Thuộc Xã An Xuyên TP Cà Mau.

29/03/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 14:00

Điện Lực TP. Cà Mau

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : ấp Cái Su xã Hòa Tân TP Cà Mau.

29/03/2023 Cúp điện từ 11:00 đến 13:00

Điện Lực TP. Cà Mau

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Nội bộ Cty Xổ số Kiến Thiết Cà Mau, một phần đường Phan Ngọc Hiển phường 4 TP Cà Mau.

29/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 14:00

Điện Lực U Minh

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Một phần ấp 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 xã Khánh An huyện U Minh, một phần xã Khánh Hưng và xã Khánh Bình huyện Trần Văn Thời

29/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 14:00

Điện Lực U Minh

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Một phần ấp 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 xã Khánh An huyện U Minh, một phần xã Khánh Hưng và xã Khánh Bình huyện Trần Văn Thời

30/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 15:00

Điện Lực TP. Cà Mau

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần đường Kinh Xáng Bạc Liêu ấp Xóm Lung Xã Định Bình TP Cà Mau.

30/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 12:00

Điện Lực TP. Cà Mau

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Một phần đường Kinh Rạch Rập, Kinh Ngã Cái, Xã Lý Văn Lâm và Phường 8 TP Cà Mau

30/03/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 15:00

Điện Lực Trần Văn Thời

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần ấp Rạch Lăng, ấp Tân Phong, xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời .

30/03/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 15:00

Điện Lực Trần Văn Thời

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần Ấp 10 , xã Trần Hợi huyện Trần Văn Thời.

31/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 15:00

Điện Lực TP. Cà Mau

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần đường Kinh Xáng Bạc Liêu ấp Xóm Lung Xã Định Bình TP Cà Mau.

31/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 12:00

Điện Lực TP. Cà Mau

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Một phần đường Kinh Đạo, Kinh 26/03 Phường 8 TP Cà Mau.

01/04/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 12:00

Điện Lực TP. Cà Mau

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Nội bộ nhà máy xử lý rác thải phường Tân Xuyên TP Cà Mau

01/04/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 09:00

Điện Lực TP. Cà Mau

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần đường Nguyễn Công Trứ, một phần đường Lê Hồng Phong, Nội bộ Cty Thủy Sản Thanh Đoàn, Cty DV Thủy Sản, Nội bộ Cảng Cá Cà Mau, và một phần đường Trương Phùng Xuyên khóm 7 Phường 8 TP Cà Mau

01/04/2023 Cúp điện từ 11:00 đến 15:00

Điện Lực TP. Cà Mau

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Nội bộ Tòa Nhà Viettel và Cty Bảo Hiểm Xã Hội, và Nội bộ Tòa nhà UBND Tỉnh phường 5 TP Cà Mau

01/04/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 15:00

Điện Lực Trần Văn Thời

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Kinh Lung Giồng, xã Phong Lạc, huyện Trần Văn Thời

01/04/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 15:00

Điện Lực Trần Văn Thời

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời

01/04/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

Điện Lực Thới Bình

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : -Một phần khóm 8 thị trấn Thới Bình, ấp 8 xã Thới Bình, ấp Cây khô xã Hồ Thị Kỷ- huyện Thới Bình- Cà Mau.

02/04/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 15:00

Điện Lực TP. Cà Mau

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Ấp Xóm Lung, ấp Xóm Lẫm - Xã Định Bình TP Cà Mau..

02/04/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 15:00

Điện Lực Trần Văn Thời

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Ấp Công Nghiệp A,B, C, Bình Minh II, Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời.

02/04/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 14:00

Điện Lực U Minh

Lý do : Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần ấp 6, 7 xã Khánh An huyện U Minh

02/04/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 14:00

Điện Lực U Minh

Lý do : Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần ấp 6, 7 xã Khánh An huyện U Minh

02/04/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 14:00

Điện Lực Đầm Dơi

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Xã Quách Phẩm, huyện Đầm Dơi.

02/04/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 14:00

Điện Lực Thới Bình

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : - Một phần ấp 6 xã Thới Bình- huyện Thới Bình- Cà Mau.

02/04/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 14:30

Điện lực Ngọc Hiển

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Xã Tân Ân (trừ một phần ấp Xẻo Mắm, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.