Ngày Giờ Địa Phương Khu vực
23/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 11:30

Điện lực Bù Gia Mập

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Thôn Tân Lập, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước

23/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 10:00

Điện lực Bù Đăng

Lý do : Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện


Khu vực : Công ty Hải Anh, Thôn 1, Xã Thống Nhất, Huyện Bù Đăng, Tỉnh Bình Phước ( mất điện 01 KH)

23/03/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 16:00

Điện lực Bù Gia Mập

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Thôn Tân Lập, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước

23/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 11:30

Điện lực Hớn Quản

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần xã Minh Đức, xã Minh Tâm huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước

23/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 10:00

Điện lực Bù Đăng

Lý do : Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện


Khu vực : Công ty Hải Anh, Thôn 1, Xã Thống Nhất, Huyện Bù Đăng, Tỉnh Bình Phước ( mất điện 01 KH)

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:30

Điện lực Chơn Thành

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Một phần ấp 6 xã Minh Lập Thị Xã Chơn Thành Tỉnh Bình Phước.

23/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 11:00

Điện lực Chơn Thành

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Khu phố 6, khu phố 7 phường Minh Long thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước.

23/03/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 16:00

Điện lực Chơn Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khu phố 2, khu phố 4 phường Minh Long thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước.

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 09:00

Điện lực Bù Gia Mập

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần Thôn Suối Đà, xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước

24/03/2023 Cúp điện từ 10:00 đến 11:30

Điện lực Bù Gia Mập

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần Thôn Cầu Sắt, xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước

24/03/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 16:00

Điện lực Bù Gia Mập

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần thôn 7, xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước

24/03/2023 Cúp điện từ 20:30 đến 20:45

Điện lực Bù Đốp

Lý do : Cắt điện để điều chỉnh điện áp, cắt điện chuyển phương thức


Khu vực : Một phần thôn 6 xã Đa Kia huyện Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước

24/03/2023 Cúp điện từ 20:30 đến 20:40

Điện lực Phước Long

Lý do : Cắt điện để điều chỉnh điện áp, cắt điện chuyển phương thức


Khu vực : Một phần phường Long Phước, xã Bình Sơn huyện Phú Riềng.

26/03/2023 Cúp điện từ 21:00 đến 21:15

Điện lực Bù Đốp

Lý do : Cắt điện để điều chỉnh điện áp, cắt điện chuyển phương thức


Khu vực : Một phần thôn 6 xã Đa Kia huyện Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước

26/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 16:00

Điện lực Chơn Thành

Lý do : Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện


Khu vực : Một phần KP 7 và một phần KCN Minh Hưng-Hàn Quốc phường Minh Hưng thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước.

26/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 16:00

Điện lực Chơn Thành

Lý do : Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện


Khu vực : Một phần KP 3, KP 7 và một phần KCN Minh Hưng-Hàn Quốc phường Minh Hưng thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước.

26/03/2023 Cúp điện từ 22:00 đến 22:10

Điện lực Phước Long

Lý do : Cắt điện để điều chỉnh điện áp, cắt điện chuyển phương thức


Khu vực : Một phần phường Long Phước, xã Bình Sơn huyện Phú Riềng.

28/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 16:00

Điện lực Chơn Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần khu phố Trung Lợi phường Hưng Long thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước.

28/03/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 16:00

Điện lực Đồng Xoài

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần Ấp 1; 2 Xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

29/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 11:30

Điện lực Chơn Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần khu phố 8 phường Hưng Long; một phần Khu Phố 2 phường Thành Tâm thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước.

30/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 11:30

Điện lực Chơn Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần khu phố 1 , khu phố 12 phường Minh Hưng thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước.

31/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 11:30

Điện lực Hớn Quản

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Sóc Dầm, Ấp Sóc Ruộng xã Tân Hưng huyện hớn Quản tỉnh Bình Phước