Ngày Giờ Địa Phương Khu vực
23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 11:00

Điện lực Thủ Dầu Một

Lý do : Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản ngành điện


Khu vực : - Khu vực đường 30/4 lưới hạ thế thuộc trạm 30/04 - Trạm 4, phường Phú Hòa (TDM)

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 11:00

Điện lực Thủ Dầu Một

Lý do : Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản ngành điện


Khu vực : - Khu vực đường CMT8 lưới hạ thế thuộc trạm Chợ Phú Văn, phường Phú Hòa (TDM)

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện Lực Thuận An

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khu vực lưới hạ áp trạm KDC An Phú 3 (Thuận An)

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

Điện Lực Dầu Tiếng

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Núi Đất xã Định Thành (Dầu Tiếng)

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

Điện Lực Dầu Tiếng

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Núi Đất xã Định Thành (Dầu Tiếng)

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

Điện Lực Dầu Tiếng

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Núi Đất xã Định Thành (Dầu Tiếng)

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:30

Điện Lực Dầu Tiếng

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Đồng Sơn xã Minh Thạnh (Dầu Tiếng)

23/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 16:30

Điện lực Bến Cát

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : -Khu vực khách hàng: Trạm Đồng Quê (Bến Cát)

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 13:00

Điện Lực Tân Uyên

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khu vực trạm Lợi Lộc 1-Phường Tân Phước Khánh (Tân Uyên)

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 13:00

Điện Lực Tân Uyên

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khu vực trạm Lợi Lộc 8-Phường Tân Phước Khánh (Tân Uyên)

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 13:00

Điện Lực Tân Uyên

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khu vực trạm TTTM Tân Phước Khánh-Phường Tân Phước Khánh (Tân Uyên)

23/03/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 17:00

Điện Lực Tân Uyên

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khu vực trạm Lợi Lộc 9-Phường Tân Phước Khánh (Tân Uyên)

23/03/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 17:00

Điện Lực Tân Uyên

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khu vực trạm Lợi Lộc 11-Phường Tân Phước Khánh (Tân Uyên)

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 11:00

Điện lực Thủ Dầu Một

Lý do : Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản ngành điện


Khu vực : - Khu vực đường CMT8 lưới hạ thế thuộc trạm Chợ Phú Văn, phường Phú Hòa (TDM)

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 11:00

Điện lực Thủ Dầu Một

Lý do : Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản ngành điện


Khu vực : - Khu vực đường 30/4 lưới hạ thế thuộc trạm 30/04 - Trạm 4, phường Phú Hòa (TDM)

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 15:00

Điện Lực Bắc Tân Uyên

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Nguyễn Trần tại trụ 01

24/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 12:30

Điện lực Bến Cát

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : -Khu vực khách hàng: 08 Mười Bừng, 15 Mười Bừng, 22 Mười Bừng, Phước Thuận, Kim Phát Lộc (Bến Cát)

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 13:00

Điện Lực Tân Uyên

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khu vực Cty CP Lâm Sản & XNK Tổng Hợp Bình Dương T6, Cty Tâm Phát Vinh, Cty Xuân Đại, HKD Phạm Đức Chính, HKD Lâm Hân, CS Linh Trung-Phường Tân Hiệp (Tân Uyên)

25/03/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 17:00

Điện Lực Tân Uyên

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khu vực trạm Cty Mộc An, Cty Kho Xưởng Phú Thái, Cty Giang Phát T4, Cty Giang Phát T5, Cty Hữu Trường T2-Phường Bình Chuẩn (Thuận An)

25/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 18:00

Điện lực Thủ Dầu Một

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : - Khu vực đường CMT8 từ Bệnh viện Phụ Sản đến ngã 3 Mũi Dùi, đường Nguyễn Văn Tiết, đường Lạc Long Quân, đường Tú Xương, các trạm Chợ Cây Dừa, Ngân hàng xăng dầu Petrolimex chi nhánh BD, Bệnh viện Đa Khoa 1, Trường học Petucky, Ngân hàng xăng dầu Petrolimex chi nhánh BD, Trường Dân Lập Trí Nhân, Trường Sĩ Quan Công Binh- Khu vực từ ngã 4 Chợ Cây Dừa đến ngã 3 Cầu Phú Cường, đường Nguyễn văn Lộng, đường Huỳnh Văn Cù, đường Nguyễn Văn Cừ, các trạm: Cty Thiên Thảo, Bệnh viện đa khoa Tư nhân Bình Dương, Công Binh 2, Chị & Em, Kho xăng Thành lễ, DNTN Tân Mỹ, Tân Quang Minh, Bơm Nước Cấp 1, Cấp 2, Biệt thự Vườn Chánh Mỹ, Trường Mẫu giáo Hoa Hướng Dương, Trường Nguyễn Văn Cừ, Trường Tiểu học Chánh Mỹ, Trường Mẫu giáo Chánh Mỹ, UBND phường Chánh Mỹ, phường Phú Cường, phường Chánh Mỹ (TDM)

25/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 17:30

Điện Lực Dầu Tiếng

Lý do : Quá tải đường dây/TBA tài sản khách hàng


Khu vực : Ấp Lâm Vồ xã Thanh Tuyền (Dầu Tiếng)

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:30

Điện Lực Dầu Tiếng

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khu Phố 2 thị trấn Dầu Tiếng (Dầu Tiếng)

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:30

Điện Lực Dầu Tiếng

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Phú Bình xã An Lập (Dầu Tiếng)

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:30

Điện Lực Dầu Tiếng

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Lò Gạch xã Minh Thạnh (Dầu Tiếng)

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

Điện Lực Dầu Tiếng

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Đồng Bà Ba xã Long Hòa (Dầu Tiếng)

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

Điện Lực Dầu Tiếng

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Thị Tính xã Long Hòa (Dầu Tiếng)

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 15:00

Điện Lực Bắc Tân Uyên

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Từ Đồi Bà Én -đến Bến Đò Hiếu Liêm, dọc đường DT 746, Xã Hiếu Liêm, huyện Bắc Tân Uyên

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 08:15

Điện Lực Bắc Tân Uyên

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Từ Ngã 3 Giáo sứ Thượng Phúc đến Đồi Bà Én dọc đường DT 746, Xã Hiếu Liêm, huyện Bắc Tân Uyên,

25/03/2023 Cúp điện từ 15:00 đến 15:30

Điện Lực Bắc Tân Uyên

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Từ Đồi Bà Én dọc đường DT 746 đến Ngã 3 giáo sứ Thượng Phúc Xã Hiếu Liêm, huyện Bắc Tân Uyên.

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

Điện Lực Tân Uyên

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Khu vực trạm Cầu Bà Kiên-Phường Thạnh Phước (Tân Uyên)

26/03/2023 Cúp điện từ 05:00 đến 06:00

Điện Lực Thuận An

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Khu sản xuất An Phú (Thuận An)

26/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 18:00

Điện Lực Thuận An

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Khu vực dọc hai bên đường ĐT 743 từ Ngã 3 Tico về đến Ngã 4 Vườn Tràm (Thuận An) Khu dân cư Việt Sing (Thuận An)

26/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 07:00

Điện Lực Thuận An

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Khu sản xuất An Phú (Thuận An)

26/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 06:30

Điện Lực Thuận An

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Khu vực dọc theo đường Từ Văn Phước (Thuận An)

26/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 18:00

Điện Lực Thuận An

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Khu vực dọc bên trái đường ĐT 743 từ Ngã 3 Tico về đến Ngã 4 Vườn Tràm (Thuận An) Khu vực đường Bùi Thị Xuân (Thuận An)

26/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 06:30

Điện Lực Thuận An

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Khu vực dọc hai bên đường ĐT 743 từ Ngã 3 Tico về đến Ngã 4 Vườn Tràm (Thuận An) Khu vực đường Bùi Thị Xuân (Thuận An)

26/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 18:00

Điện Lực Thuận An

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Khu vực dọc hai bên đường ĐT 743 từ Ngã 3 Tico về đến Ngã 4 Vườn Tràm (Thuận An) Khu vực đường Bùi Thị Xuân (Thuận An)

26/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 18:00

Điện Lực Thuận An

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Khu vực dọc bên trái đường ĐT 743 từ Ngã 3 Tico về đến Ngã 4 Vườn Tràm (Thuận An) Khu vực đường Bùi Thị Xuân (Thuận An)

26/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 18:00

Điện Lực Thuận An

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Khu vực dọc bên trái đường ĐT 743 từ Ngã 3 Tico về đến Ngã 4 Vườn Tràm (Thuận An)

26/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 18:00

Điện Lực Thuận An

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Khu vực dọc hai bên đường ĐT 743 từ Ngã 3 Tico về đến Ngã 4 Vườn Tràm (Thuận An) Khu dân cư Việt Sing (Thuận An)

26/03/2023 Cúp điện từ 17:00 đến 18:00

Điện Lực Thuận An

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Khu sản xuất An Phú (Thuận An)

26/03/2023 Cúp điện từ 17:00 đến 18:00

Điện Lực Thuận An

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Khu vực dọc hai bên đường ĐT 743 từ Ngã 3 Tico về đến Ngã 4 Vườn Tràm (Thuận An) Khu vực đường Bùi Thị Xuân (Thuận An)

26/03/2023 Cúp điện từ 17:00 đến 18:00

Điện Lực Thuận An

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Khu vực dọc theo đường Từ Văn Phước (Thuận An)

26/03/2023 Cúp điện từ 18:00 đến 19:00

Điện Lực Thuận An

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Khu sản xuất An Phú (Thuận An)

26/03/2023 Cúp điện từ 05:00 đến 06:00

Điện lực Phú Giáo

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Nhánh rẽ CN9, CN11, CN8, CN10, CN13, CN15 KCN Tân Bình TT Tân Bình (Bắc Tân Uyên)

26/03/2023 Cúp điện từ 18:00 đến 19:00

Điện lực Phú Giáo

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Nhánh rẽ CN9, CN11, CN8, CN10, CN13, CN15 KCN Tân Bình TT Tân Bình (Bắc Tân Uyên)

26/03/2023 Cúp điện từ 06:30 đến 07:00

Điện lực Bến Cát

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : -Khu vực khách hàng: Dọc hai bên đường DT 748 từ ngã 3 Cầu Thới An đến ngã 3 Chú Lường,và từ ngã 3 Chú Lường đến ngã 4 Thùng Thơ (Bến Cát)

26/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 16:30

Điện lực Bến Cát

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : -Khu vực khách hàng: Dọc hai bên đường DT 748 từ Vòng xoay An Điền hướng đi ngã Chú Lường, đến ngã 3 Cầu Thới An (Bến Cát)

26/03/2023 Cúp điện từ 16:30 đến 17:00

Điện lực Bến Cát

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : -Khu vực khách hàng: Dọc hai bên đường DT 748 từ ngã 3 Cầu Thới An đến ngã 3 Chú Lường,và từ ngã 3 Chú Lường đến ngã 4 Thùng Thơ (Bến Cát)

26/03/2023 Cúp điện từ 05:00 đến 06:00

Điện lực Bến Cát

Lý do : Cắt điện để điều chỉnh điện áp, cắt điện chuyển phương thức


Khu vực : Khu vực khách hàng: Một phần khách hàng đường D 9 KCN Rạch Bắp và dọc bên trái đường từ Cổng KCN rạch Bắp đến vòng xoay An Điền, nhánh rẽ An Điền - An Lập, khu vực chợ Bến Cát và nhánh rẽ Bến Cát - Trâu Sữa (Bến Cát)

26/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 07:00

Điện lực Bến Cát

Lý do : Cắt điện để điều chỉnh điện áp, cắt điện chuyển phương thức


Khu vực : Khu vực khách hàng: Một phần khách hàng KCN Mỹ Phước 1 và dọc bên phải đường quốc lộ 13 từ Cổng KCN Mỹ Phước đến đo ghi ranh giới Lò Gạch (Bến Cát)

26/03/2023 Cúp điện từ 17:00 đến 18:00

Điện lực Bến Cát

Lý do : Cắt điện để điều chỉnh điện áp, cắt điện chuyển phương thức


Khu vực : Khu vực khách hàng: Một phần khách hàng KCN Mỹ Phước 1 và dọc bên phải đường quốc lộ 13 từ Cổng KCN Mỹ Phước đến đo ghi ranh giới Lò Gạch (Bến Cát)

26/03/2023 Cúp điện từ 18:00 đến 19:00

Điện lực Bến Cát

Lý do : Cắt điện để điều chỉnh điện áp, cắt điện chuyển phương thức


Khu vực : Khu vực khách hàng: Một phần khách hàng đường D 9 KCN Rạch Bắp và dọc bên trái đường từ Cổng KCN rạch Bắp đến vòng xoay An Điền, nhánh rẽ An Điền - An Lập, khu vực chợ Bến Cát và nhánh rẽ Bến Cát - Trâu Sữa (Bến Cát)

26/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Phú Giáo

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Ấp Nước Vàng, Đồng Sen xã An Bình ( Phú Giáo)

26/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 14:00

Điện lực Trung Tâm

Lý do : Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp


Khu vực : Khu vực đường số 6, số 7 KCN Vsip 2 phường Hòa Phú-Tp. Thủ Dầu Một.

26/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 14:00

Điện lực Trung Tâm

Lý do : Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp


Khu vực : Khu vực đường số 6, số 7 KCN Vsip 2 phường Hòa Phú-Tp. Thủ Dầu Một.

26/03/2023 Cúp điện từ 05:00 đến 06:00

Điện Lực Dĩ An

Lý do : Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản ngành điện


Khu vực : - Khu vực từ Dốc Ông Thập dọc theo đưởng Nông Thôn đến Đường Liên Huyện -Khu Phố Tân Hiệp-phường Tân Bình (Dĩ An). - Khu vực từ Nhà Máy Nước Dĩ An dọc theo đường Liên Huyện bên phải đến Đình Tân Hiệp phường Tân Bình (Dĩ An). - Khu vực từ ngã tư Chiêu Liêu đến khu vực Chợ Đại Quang Phường Tân Đông Hiệp, Khu vực từ Dốc Tân Bình đến Ngã tư Bình Trị phường Tân Bình (Dĩ An), UBND phường Tân Bình,UBND phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An) - Khu vực Cty Liên Anh - KCN Tân Bình-Phường Tân Bình-TP Dĩ An-BD

26/03/2023 Cúp điện từ 18:00 đến 19:00

Điện Lực Dĩ An

Lý do : Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản ngành điện


Khu vực : - Khu vực từ Dốc Ông Thập dọc theo đưởng Nông Thôn đến Đường Liên Huyện -Khu Phố Tân Hiệp-phường Tân Bình (Dĩ An). - Khu vực từ Nhà Máy Nước Dĩ An dọc theo đường Liên Huyện bên phải đến Đình Tân Hiệp phường Tân Bình (Dĩ An). - Khu vực từ ngã tư Chiêu Liêu đến khu vực Chợ Đại Quang Phường Tân Đông Hiệp, Khu vực từ Dốc Tân Bình đến Ngã tư Bình Trị phường Tân Bình (Dĩ An), UBND phường Tân Bình,UBND phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An) - Khu vực Cty Liên Anh - KCN Tân Bình-Phường Tân Bình-TP Dĩ An-BD

26/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 14:00

Điện lực Trung Tâm

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Công ty Sunjin vina, Đồ gỗ Hoa, PCCC Phú Tân

26/03/2023 Cúp điện từ 05:00 đến 06:00

Điện lực Bàu Bàng

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Mất điện khu vực: Xã Hưng Hòa huyện Bàu Bàng (Bàu Bàng)

26/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 18:00

Điện lực Bàu Bàng

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Mất điện khu vực: Nhà máy giấy An Bình - KCN Bàu Bàng (Bàu Bàng)

26/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 18:00

Điện lực Bàu Bàng

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : - Mất điện khu vực: Dọc Đường D6 (bên trái) từ trạm 110/22kVA Lai Hưng đến đường D3 KCN Bàu Bàng, dọc 02 bên đường D3 từ đường D6 đến giao lộ Đường D3 - N25/5A - KCN Bàu Bàng (Bàu Bàng) - Mất điện khu vực: bên trái QL13 từ tượng đài Chiến Thắng lên đến ngã ba Bằng Lăng (Bàu Bàng)

26/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 07:00

Điện lực Bàu Bàng

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Mất điện khu vực: Dọc theo đường QL13 bên trái từ công KCN Bàu Bàng đến ranh giới hành chính Bàu Bàng - Bến Cát, xã Lai Hưng (Bàu Bàng) - Mất điện khu vực: xã Tân Hưng (Bàu Bàng)

26/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 18:00

Điện lực Bàu Bàng

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Mất điện khu vực: Dọc đường D6 từ trạm 110/22kV Lai Hưng đến đường QL13 - KCN Bàu Bàng (Bàu Bàng)

26/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 18:00

Điện lực Bàu Bàng

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Mất điện khu vực: Đường D6 từ trạm 110/22kV Lai Hưng đến đường NC, đường N3 KCN Bàu Bàng, chợ Bàu Bàng (Bàu Bàng)

26/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 18:00

Điện lực Bàu Bàng

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Mất điện khu vực dọc hai bên đường quốc lộ 13 từ ngã ba Bằng Lăng lên đến cầu Tham Rớt, khu vực xã Trừ Văn Thố, xã Cây Trường 2 (Bàu Bàng).

26/03/2023 Cúp điện từ 17:00 đến 18:00

Điện lực Bàu Bàng

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Mất điện khu vực: Dọc theo đường QL13 bên trái từ công KCN Bàu Bàng đến ranh giới hành chính Bàu Bàng - Bến Cát, xã Lai Hưng (Bàu Bàng) - Mất điện khu vực: xã Tân Hưng (Bàu Bàng)

26/03/2023 Cúp điện từ 17:30 đến 18:00

Điện lực Bàu Bàng

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : -Mất điện khu vực dọc quốc lộ 13 từ tiệm tạp hóa Bà Tám Vàng lên đến ngã ba Bằng Lăng, một phần khu vực thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng (Bàu Bàng); xã Tân Long, An Long (Phú Giáo).

26/03/2023 Cúp điện từ 18:00 đến 19:00

Điện lực Bàu Bàng

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Mất điện khu vực: Xã Hưng Hòa huyện Bàu Bàng (Bàu Bàng)

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

Điện Lực Dĩ An

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khu vực đường Nguyễn Trãi từ Ngã 4 Đường Mồi đến Ngã 3 Ông Xã - phường Dĩ An - TP Dĩ An

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

Điện Lực Dầu Tiếng

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Đồng Sơn, Đồng Bé xã Minh Thạnh (Dầu Tiếng)

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

Điện Lực Dầu Tiếng

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Cà Tong xã Thanh An (Dầu Tiếng)

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

Điện Lực Dầu Tiếng

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Cà Tong xã Thanh An (Dầu Tiếng)

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

Điện Lực Dầu Tiếng

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Cần Giăng xã Thanh An (Dầu Tiếng)

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

Điện Lực Dầu Tiếng

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Đồng Sơn, Đồng Bé xã Minh Thạnh (Dầu Tiếng)

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:30

Điện Lực Dầu Tiếng

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Đồng Bé xã Minh Thạnh (Dầu Tiếng)

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 13:00

Điện Lực Tân Uyên

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khu vực trạm Khánh Bình 4-Phường Tân Hiệp (Tân Uyên)

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 13:00

Điện Lực Tân Uyên

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khu vực trạm KDC Thành Phố Đẹp-Phường Tân Hiệp (Tân Uyên)

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 13:00

Điện Lực Tân Uyên

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khu vực trạm Khu phố Ông Đông-Phường Tân Hiệp (Tân Uyên)

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

Điện Lực Tân Uyên

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khu vực trạm Vĩnh Lợi, Vĩnh Lợi 2, Cty Thanh Lâm Phát, HKD Trọng Duy, Cty L&V Furniture-Phường Vĩnh Tân (Tân Uyên)

28/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

Điện Lực Dĩ An

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khu vực đường Nguyễn Bỉnh Khiêm - phường Đông Hòa - TP Dĩ An

28/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

Điện Lực Dầu Tiếng

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Khu Phố 2 thị trấn Dầu Tiếng (Dầu Tiếng)

28/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

Điện Lực Dầu Tiếng

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Núi Đất xã Định Thành (Dầu Tiếng)

28/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

Điện Lực Dầu Tiếng

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Tha La xã Định Thành (Dầu Tiếng)

28/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

Điện Lực Dầu Tiếng

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Tha La xã Định Thành (Dầu Tiếng)

28/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

Điện Lực Dầu Tiếng

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Hòa Cường xã Minh Hòa (Dầu Tiếng)

28/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

Điện Lực Dầu Tiếng

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Hòa Cường xã Minh Hòa (Dầu Tiếng)

28/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 13:00

Điện lực Thủ Dầu Một

Lý do : Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


Khu vực : - Khu vực đường Võ Văn Kiệt lưới hạ thế thuộc trạm Đại lộ Bình Dương 5, phường Định Hòa (TDM).

28/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 13:00

Điện lực Thủ Dầu Một

Lý do : Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


Khu vực : - Khu vực đường Võ Văn Kiệt lưới hạ thế thuộc trạm Võ văn Kiệt 1, phường Định Hòa (TDM).

28/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 16:30

Điện lực Thủ Dầu Một

Lý do : Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


Khu vực : - Khu vực đường Huỳnh Văn Lũy lưới trung hạ thế thuộc NR trạm Thái Hà các trạm Thái Hà, trạm Thành Phúc, phường Phú Mỹ (TDM)

28/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện lực Thủ Dầu Một

Lý do : Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


Khu vực : - Khu vực đường Võ Văn Kiệt lưới hạ thế thuộc trạm Khu 6 Định Hòa 2, phường Định Hòa (TDM)

28/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 13:00

Điện lực Thủ Dầu Một

Lý do : Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


Khu vực : - Khu vực đường Huỳnh Văn Lũy lưới hạ thế thuộc trạm DD Phú Mỹ 2, phường Phú Mỹ (TDM).

28/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 12:30

Điện lực Bến Cát

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : -Khu vực khách hàng: Trạm 23 An Điền (Bến Cát)

28/03/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 16:30

Điện lực Bến Cát

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : -Khu vực khách hàng: Cty SMITH MFG VIỆT NAM, SUN OCEAN,CLEAR WATER, Văn Phòng Mai Trung, Nguyễn Đình Khanh (Bến Cát)

28/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện Lực Thuận An

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khu vực lưới hạ áp trạm Võ Thị Vàng 3 (Thuận An)

28/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện Lực Thuận An

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khu vực lưới hạ áp trạm UBX Bình Nhâm (Thuận An)

28/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện Lực Thuận An

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khu vực lưới hạ áp trạm UBX Bình Nhâm 2 (Thuận An)

28/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện Lực Thuận An

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khu vực lưới hạ áp trạm TT y tế Thuận An (Thuận An)

28/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện Lực Thuận An

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khu vực lưới hạ áp trạm Trường tiểu học Lái Thiêu (Thuận An)

28/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện Lực Tân Uyên

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khu vực trạm Trại Heo Vĩnh Tân 2, HKD Mai Văn Lợi, Cty Đại Chiến Phát, Cty Gỗ Thuận Thiên Phúc, KNO Quang Phúc 2-Phường Vĩnh Tân (Tân Uyên)

28/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện Lực Thuận An

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khu vực lưới hạ áp trạm Trường tiểu học Bình Thuận (Thuận An)

28/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 13:00

Điện Lực Tân Uyên

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khu vực trạm Bà Tri-Phường Tân Hiệp (Tân Uyên)

28/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện Lực Thuận An

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khu vực lưới hạ áp trạm Nguyễn Văn Tiết (Thuận An)

28/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 13:00

Điện Lực Tân Uyên

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khu vực trạm Bà Tri 2-Phường Tân Hiệp (Tân Uyên)

28/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện Lực Thuận An

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khu vực lưới hạ áp trạm KDC An Phú 6 (Thuận An)

28/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 13:00

Điện Lực Tân Uyên

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khu vực trạm Bà Tri 3-Phường Tân Hiệp (Tân Uyên)

28/03/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 17:00

Điện Lực Tân Uyên

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khu vực trạm Vĩnh Tân 16-Phường Vĩnh Tân (Tân Uyên)

29/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

Điện Lực Dĩ An

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : - Khu vực đường DT 743 từ trạm Thu Phí Bình Thung đến đường Tân An - phường Tân Đông Hiệp - TP Dĩ An

29/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

Điện Lực Dĩ An

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : - Khu vực đường Tân An - phường Tân Đông Hiệp - TP Dĩ An

29/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

Điện Lực Dĩ An

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : - Khu vực đường Tân An - phường Tân Đông Hiệp - TP Dĩ An

29/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

Điện Lực Dĩ An

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : - Khu vực đường DT 743 từ trạm Thu Phí Bình Thung đến đường Tân An - phường Tân Đông Hiệp - TP Dĩ An

29/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

Điện Lực Dĩ An

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : - Khu vực đường DT 743 từ trạm Thu Phí Bình Thung đến đường Tân An - phường Tân Đông Hiệp - TP Dĩ An

29/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

Điện Lực Dĩ An

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : - Khu vực đường Tân An - phường Tân Đông Hiệp - TP Dĩ An

29/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

Điện Lực Dĩ An

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : - Khu vực đường Tân An - phường Tân Đông Hiệp - TP Dĩ An

29/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

Điện Lực Dĩ An

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : - Khu vực đường Trần Thị Xanh - phường Tân Đông Hiệp - TP Dĩ An

29/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

Điện Lực Dầu Tiếng

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Hòa Cường xã Minh Hòa (Dầu Tiếng)

29/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

Điện Lực Dầu Tiếng

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Tha La xã Định Thành (Dầu Tiếng)

29/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:30

Điện Lực Dầu Tiếng

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Ấp Hòa Cường, Hòa Phú xã Minh Hòa (Dầu Tiếng)

29/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

Điện Lực Dầu Tiếng

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Tha La xã Định Thành (Dầu Tiếng)

29/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

Điện Lực Dầu Tiếng

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Hòa Cường xã Minh Hòa (Dầu Tiếng)

29/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

Điện Lực Dầu Tiếng

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Tha La xã Định Thành (Dầu Tiếng)

29/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 13:00

Điện lực Thủ Dầu Một

Lý do : Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


Khu vực : - Khu vực đường Lê Hồng Phong lưới hạ thế thuộc trạm Võ Tấn 2, phường Phú Thọ (TDM)

29/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện lực Thủ Dầu Một

Lý do : Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


Khu vực : - Khu vực đường Lê Hồng Phong lưới hạ thế thuộc trạm Nhà Thờ Bà Lụa, phường Phú Thọ (TDM)

29/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 12:00

Điện lực Thủ Dầu Một

Lý do : Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


Khu vực : - Khu vực đường Lê Chí Dân lưới hạ thế thuộc trạm Lê Chí Dân 3, phường Hiệp An (TDM).

29/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

Điện lực Thủ Dầu Một

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : - Khu vực đường ĐX 071 lưới hạ thế thuộc trạm Ấp 4 Định Hòa, phường Định Hòa (TDM).

29/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 16:30

Điện lực Bến Cát

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : -Khu vực khách hàng: Trạm Đội 3-1 (Bến Cát)

29/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

Điện Lực Thuận An

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khu vực lưới hạ áp trạm Đông Ba 3 (Thuận An)

29/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 13:00

Điện Lực Tân Uyên

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khu vực trạm HTX NN Tân Mỹ-Phường Thái Hòa (Tân Uyên)

29/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 13:00

Điện Lực Tân Uyên

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khu vực trạm Gạch Gỗ Thạnh Phước-Phường Thạnh Phước (Tân Uyên)

29/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 13:00

Điện Lực Tân Uyên

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khu vực trạm Chợ Chí Hùng-Phường Thái Hòa (Tân Uyên)

29/03/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 17:00

Điện Lực Tân Uyên

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khu vực trạm KDC Vị Hảo 1-Phường Tân Phước Khánh (Tân Uyên)

29/03/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 17:00

Điện Lực Tân Uyên

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khu vực trạm KDC Vị Hảo 2-Phường Tân Phước Khánh (Tân Uyên)

30/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

Điện Lực Dầu Tiếng

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Thị Tính xã Long Hòa (Dầu Tiếng)

30/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

Điện Lực Dầu Tiếng

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Hòa Thành xã Minh Hòa (Dầu Tiếng)

30/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

Điện Lực Dầu Tiếng

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Thị Tính xã Long Hòa (Dầu Tiếng)

30/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

Điện Lực Dầu Tiếng

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Thị Tính xã Long Hòa (Dầu Tiếng)

30/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

Điện Lực Dầu Tiếng

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Tân Bình xã Minh Tân (Dầu Tiếng)

30/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 16:30

Điện lực Bến Cát

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : -Khu vực khách hàng: Trạm 126 Cầu Đò (Bến Cát)

30/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

Điện Lực Thuận An

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khu vực lưới hạ áp trạm Đông Ba (Thuận An)

30/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện Lực Thuận An

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khu vực lưới hạ áp trạm Ngã 4 Ga, NOXH HPN, CS Đường Rày T2, CS Đường Rày T3, NT Huỳnh Tấn Cường, Đường Rày, CS Bình Nhâm 19, Bình Nhâm 3, Bình Nhâm 4, HKD Huỳnh Ngọc Mỹ, Dương Hoàng Phúc (Thuận An)

30/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 13:00

Điện Lực Tân Uyên

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khu vực trạm Trại Cá Giống-Phường Thái Hòa (Tân Uyên)

30/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 13:00

Điện Lực Tân Uyên

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khu vực trạm Bơm Tân Ba 1-Phường Thái Hòa (Tân Uyên)

30/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 13:00

Điện Lực Tân Uyên

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khu vực trạm HTX NN Tân Mỹ 6-Phường Thái Hòa (Tân Uyên)

30/03/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 17:00

Điện Lực Tân Uyên

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khu vực trạm HTX NN Tân Ba-Phường Thái Hòa (Tân Uyên)

30/03/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 17:00

Điện Lực Tân Uyên

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khu vực trạm Chợ Tân Ba-Phường Thái Hòa (Tân Uyên)

31/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

Điện Lực Dầu Tiếng

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Tân Thanh, Tân Bình xã Minh Tân (Dầu Tiếng)

31/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

Điện Lực Dầu Tiếng

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Tiên Phong xã Long Hòa (Dầu Tiếng)

31/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:30

Điện Lực Dầu Tiếng

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Cây Liễu xã Minh Thạnh (Dầu Tiếng)

31/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

Điện Lực Dầu Tiếng

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Tiên Phong xã Long Hòa (Dầu Tiếng)

31/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

Điện Lực Dầu Tiếng

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Thị Tính xã Long Hòa (Dầu Tiếng)

31/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

Điện Lực Dầu Tiếng

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Tân Thanh xã Minh Tân (Dầu Tiếng)

31/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 16:30

Điện lực Bến Cát

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : -Khu vực khách hàng: Trạm 4 KDC Thới Hòa (Bến Cát)

31/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

Điện Lực Thuận An

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khu vực lưới hạ áp trạm Hòa Lân 10 (Thuận An)

31/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 13:00

Điện Lực Tân Uyên

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khu vực trạm Ngã 3 Vành Đai-Phường Uyên Hưng (Tân Uyên)

31/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 13:00

Điện Lực Tân Uyên

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khu vực trạm Ngã 3 Tân Mỹ-Phường Uyên Hưng (Tân Uyên)

31/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 13:00

Điện Lực Tân Uyên

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khu vực trạm Cây Quéo 5-Phường Uyên Hưng (Tân Uyên)

31/03/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 17:00

Điện Lực Tân Uyên

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khu vực trạm KNO Tân Long 2 (T2, T3, T4, T5)-Phường Uyên Hưng (Tân Uyên)

01/04/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

Điện Lực Dầu Tiếng

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Đồng Sơn, Đồng Bé xã Minh Thạnh (Dầu Tiếng)

01/04/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

Điện Lực Dầu Tiếng

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Cần Giăng xã Thanh An (Dầu Tiếng)

01/04/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

Điện Lực Dầu Tiếng

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Cần Giăng xã Thanh An (Dầu Tiếng)

01/04/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

Điện Lực Dầu Tiếng

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Cần Giăng xã Thanh An (Dầu Tiếng)

01/04/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

Điện Lực Dầu Tiếng

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Lò Gạch xã Minh Thạnh (Dầu Tiếng)

01/04/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 13:00

Điện Lực Tân Uyên

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khu vực trạm KTĐC Thạnh Phước T1-Phường Thạnh Phước (Tân Uyên)

01/04/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 13:00

Điện Lực Tân Uyên

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khu vực trạm Trường THCS Thái Hòa-Phường Thái Hòa (Tân Uyên)

01/04/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 13:00

Điện Lực Tân Uyên

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khu vực trạm xá Thạnh Phước-Phường Thạnh Phước (Tân Uyên)

01/04/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 17:00

Điện Lực Tân Uyên

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khu vực trạm Trường Trung Học Thái Hòa-Phường Thái Hòa (Tân Uyên)

01/04/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 17:00

Điện Lực Tân Uyên

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khu vực trạm UB Thái Hòa-Phường Thái Hòa (Tân Uyên)

02/04/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 18:00

Điện lực Bàu Bàng

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : - Mất điện khu vực: Dọc đường D6 từ trạm 110/22kV Lai Uyên đến đường NC KCN Bàu Bàng (Bàu Bàng)

02/04/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 07:00

Điện lực Bàu Bàng

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : - Mất điện khu vực: Bên trái QL13 từ ngã ba Bến Ván lên đến Tượng Đài Chiến Thắng. Dọc hai bên đường N25-5A KCN Bàu Bàng, Khu trung Tâm Hành Chính Huyện Bàu Bàng (Bàu Bàng) - Mất điện khu vực: Bên trái đường D6 KCN Bàu Bàng từ trạm 110kV Lai Hưng đến đường D3, dọc hai bên đường D3 KCN Bàu Bàng đến đường N25-5A KCN Bàu Bàng (Bàu Bàng) - Dọc đường QL 13 bên trái từ ngả 3 Bến Ván đến bia Chiến Thắng Bàu Bàng và dọc QL13 bên phải từ Bia Chiến Thắng Bàu Bàng đến tạp hóa bà Tám Vàng.

02/04/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 18:00

Điện lực Bàu Bàng

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : - Mất điện khu vực: Đường D7A KCN Bàu Bàng (Bàu Bàng) - Mất điện dọc hai bên đường D11 KCN Bàu Bàng từ đường N10 đến đường N14, dọc hai bên đường D12 KCN Bàu Bàng từ đường N14 đến đường N19, dọc hai bên đường N15 KCN Bàu Bàng, khu vực Công an huyện Bàu Bàng, dọc hai bên đường N9 và Cty SEWANG VINA KCN Bàu Bàng (Bàu Bàng) - Mất điện khu vực dọc hai bên đường N4 từ trung tâm văn hóa thể dục thể thao huyện Bàu Bàng đến trường tiểu học Long Bình (Bàu Bàng)

02/04/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 07:00

Điện lực Bàu Bàng

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Mất điện khu vực: Dọc Đường D5 KCN Bàu Bàng, Đường N3 KCN Bàu Bàng từ ngã ba đường D5 đến chợ Bàu Bàng.(Bàu Bàng)

02/04/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 18:00

Điện lực Bàu Bàng

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : - Mất điện khu vực dọc hai bên đường N5; Từ đường D5 đến đường D3 và CTY SWR KCN Bàu Bàng (Bàu Bàng)

02/04/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 07:00

Điện lực Bàu Bàng

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : - Mất điện khu vực: Toàn bộ xã Long Nguyên (Bàu Bàng)

02/04/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 18:00

Điện lực Bàu Bàng

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : - Khu vực dọc hai bên đường N8, đường DC KCN Bàu Bàng từ trạm 110/22kV Lai Uyên đến Vườn ươm KCN Bàu Bàng (Bàu Bàng) - Khu vực từ đường N8 đến đường N19, D13 KCN Bàu Bàng (Bàu Bàng)

02/04/2023 Cúp điện từ 17:00 đến 18:00

Điện lực Bàu Bàng

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Mất điện khu vực: Dọc Đường D5 KCN Bàu Bàng, Đường N3 KCN Bàu Bàng từ ngã ba đường D5 đến chợ Bàu Bàng.(Bàu Bàng)

02/04/2023 Cúp điện từ 17:00 đến 18:00

Điện lực Bàu Bàng

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : - Mất điện khu vực: Bên trái QL13 từ ngã ba Bến Ván lên đến Tượng Đài Chiến Thắng. Dọc hai bên đường N25-5A KCN Bàu Bàng, Khu trung Tâm Hành Chính Huyện Bàu Bàng (Bàu Bàng) - Mất điện khu vực: Bên trái đường D6 KCN Bàu Bàng từ trạm 110kV Lai Hưng đến đường D3, dọc hai bên đường D3 KCN Bàu Bàng đến đường N25-5A KCN Bàu Bàng (Bàu Bàng) - Dọc đường QL 13 bên trái từ ngả 3 Bến Ván đến bia Chiến Thắng Bàu Bàng và dọc QL13 bên phải từ Bia Chiến Thắng Bàu Bàng đến tạp hóa bà Tám Vàng.

02/04/2023 Cúp điện từ 17:00 đến 18:00

Điện lực Bàu Bàng

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : - Mất điện khu vực: Toàn bộ xã Long Nguyên (Bàu Bàng)

02/04/2023 Cúp điện từ 05:30 đến 06:00

Điện lực Thủ Dầu Một

Lý do : Cắt điện để điều chỉnh điện áp, cắt điện chuyển phương thức


Khu vực : - Khu vực đường Đồng Cây Viết, đường Lê Thị Trung, đường Đoàn Thị Liên, đường Lê Hồng Phong, đường Huỳnh Văn Lũy từ ngã 3 Phú Thuận đến ngã 4 đường Mỹ Phước-Tân Vạn, các Cửa sắt Nhân, trạm Liên Việt, Tỉnh hội Người Mù, TT & Truyền Thông, Hội Phụ Nữ, Trường Mần Non Hoa Phượng, Trường THCS Nguyễn Viết Xuân, Trường Đoàn Thị Liên, Trường Tiểu học Phú Lợi, Trường Mần Non Bác Học, Karao ke Họa Mi, Bệnh viện Vạn Phước Sài Gòn, Y tế Liên Phường, Tín Đạt, Cty Cường Quốc, Cám Hoàn Thành, Câu lạc bộ bóng đá Tân Hoàng Đức, phường Phú Mỹ, phường Phú Lợi, phường Phú Mỹ. (TDM)

02/04/2023 Cúp điện từ 06:30 đến 07:00

Điện lực Thủ Dầu Một

Lý do : Cắt điện để điều chỉnh điện áp, cắt điện chuyển phương thức


Khu vực : - Khu vực đường 30/04 từ trạm Gò Đậu đến vòng xuyến Gò Đậu các trạm Viễn Tây, King Beer thuộc phường Phú Thọ. Thời gian: từ 06h30-07h00 & 17h00-18h00 (TDM)

02/04/2023 Cúp điện từ 06:30 đến 18:00

Điện lực Thủ Dầu Một

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : - Khu vực mất điện từ vòng xoay Gò đậu bên trái đường 30/04 đến ngã 03 Nam Sanh, đường Phú Lợi từ ngã 4 Chợ Đình bên trái đường đến ngã 4 đường Mỹ Phước Tân Vạn, NH Nhà nước, TT Thương mại Bình Dương Square, đường Huỳnh Văn Nghệ, C.ty Công Nông Lâm, C.ty lâm sản XNK Tổng hợp BD, XN In, BH Xã hội, Công nghệ Môi Trường, Ca múa Nhạc, Hoàng 12, Ngân hàng Nhà Nước, Nhà Văn hóa- Khu vực đường Nguyễn Thái Bình, đường Phú Lợi bên trái đường đến ngã 4 Mỹ Phước Tân Vạn, các trạm Cty Phát Triển, Ngon Như Ý, Cty Úc Châu, Khu di tích Phú Lợi, phòng khám đa khoa Quân Y Bình Dương, Tỉnh Đội, TT Điều hành Quốc phòng, phường Phú Lợi, phường Phú Hòa, phường Bình Chuẩn. (TDM)

02/04/2023 Cúp điện từ 06:30 đến 18:00

Điện lực Thủ Dầu Một

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : - Khu vực đường 30/4 bên phải đường từ vòng xuyến Gò Đậu đến ngã 3 nam Sanh, khu Tập thể Đài phát thanh, Đài truyền hình Binh Dương, Hộ kinh doanh Hoàng Cung 2, phường Phú Hòa (TDM)

02/04/2023 Cúp điện từ 06:30 đến 18:00

Điện lực Thủ Dầu Một

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : - Khu vực đường 30/4, đường Lê Thị Trung lưới hạ thế thuộc trạm Lê Thị Trung phường Phú Lợi (TDM)

02/04/2023 Cúp điện từ 17:00 đến 18:00

Điện lực Thủ Dầu Một

Lý do : Cắt điện để điều chỉnh điện áp, cắt điện chuyển phương thức


Khu vực : - Khu vực đường 30/04 từ trạm Gò Đậu đến vòng xuyến Gò Đậu các trạm Viễn Tây, King Beer thuộc phường Phú Thọ. Thời gian: từ 06h30-07h00 & 17h00-18h00 (TDM)

02/04/2023 Cúp điện từ 18:00 đến 19:00

Điện lực Thủ Dầu Một

Lý do : Cắt điện để điều chỉnh điện áp, cắt điện chuyển phương thức


Khu vực : - Khu vực đường Đồng Cây Viết, đường Lê Thị Trung, đường Đoàn Thị Liên, đường Lê Hồng Phong, đường Huỳnh Văn Lũy từ ngã 3 Phú Thuận đến ngã 4 đường Mỹ Phước-Tân Vạn, các Cửa sắt Nhân, trạm Liên Việt, Tỉnh hội Người Mù, TT & Truyền Thông, Hội Phụ Nữ, Trường Mần Non Hoa Phượng, Trường THCS Nguyễn Viết Xuân, Trường Đoàn Thị Liên, Trường Tiểu học Phú Lợi, Trường Mần Non Bác Học, Karao ke Họa Mi, Bệnh viện Vạn Phước Sài Gòn, Y tế Liên Phường, Tín Đạt, Cty Cường Quốc, Cám Hoàn Thành, Câu lạc bộ bóng đá Tân Hoàng Đức, phường Phú Mỹ, phường Phú Lợi, phường Phú Mỹ. (TDM)

02/04/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 18:00

Điện Lực Dĩ An

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : - Khu Vực từ trạm Thu Phí Bình Thắng -Phường Bình An-TP Dĩ An - Khu vực dọc bên phải QL1K từ ngã 3 Lồ Ồ đến Cầu Hang Phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An). - Khu vực từ Ngã 3 Đường Thanh Niên dọc theo đường ĐT-743 bên trái đến Ngã 3 Lồ Ồ Phường Bình An (Dĩ An). * Khu vực Chùa Châu Thới phường Bình An (Dĩ An)

02/04/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 18:00

Điện Lực Dĩ An

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : -Khu vực dọc bên trái đường DT-743 từ cầu Bà Khâm đến ngã 3 Đường Thanh Niên phường Bình An (Dĩ An). -Khu vực bên phải QL1K từ Ngã 3 Đường Thanh Niên đến Ngã 3 Lồ Ồ phường Bình An (Dĩ An) Khu vực dọc bên trái QL1K từ ngã 3 Lồ Ồ đến Cầu Hang Phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An). - Khu vực Mỏ Đá Tân Đông Hiệp, Mỏ Đá 3/2 Phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An). - Khu vực Lò Thiêu Nghĩa Trang Triều Châu phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An). * UBND phường Bình Thắng (Dĩ An)

02/04/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 18:00

Điện Lực Dĩ An

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : - Khu Vực từ trạm Thu Phí Bình Thắng -Phường Bình An-TP Dĩ An - Khu vực Từ Ngả 3 Lồ Ồ đến Cua Bảng Đỏ-Phường Đông Hòa-TP Dĩ An - Khu Vực KS Ngôi Sao-KDC Bình Nguyên -Phường Đông Hòa, một phần Phường Bình An-TP Dĩ An

02/04/2023 Cúp điện từ 05:00 đến 18:00

Điện Lực Dầu Tiếng

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Ấp Vũng Tây, Hóc Măng, Bờ Cảng xã Long Tân, ấp Phú Bình xã An Lập (Dầu Tiếng).

02/04/2023 Cúp điện từ 05:00 đến 06:00

Điện Lực Dầu Tiếng

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Hố Muồng, Cống Quẹo, Long Chiểu xã Long Tân (Dầu Tiếng).

02/04/2023 Cúp điện từ 17:00 đến 18:00

Điện Lực Dầu Tiếng

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Hố Muồng, Cống Quẹo, Long Chiểu xã Long Tân (Dầu Tiếng).

02/04/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Tân Uyên

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Khu vực Đường ĐX 10-Phường Tân Vĩnh Hiệp (Tân Uyên)

04/04/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:30

Điện Lực Dầu Tiếng

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Tân Minh xã Minh Thạnh (Dầu Tiếng)

06/04/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:30

Điện Lực Dầu Tiếng

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Hòa Cường xã Minh Hòa (Dầu Tiếng)