Ngày Giờ Địa Phương Khu vực
02/06/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

Điện Lực Thạnh Phú

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp An Huề, xã An Qui

02/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 11:00

Điện Lực Thạnh Phú

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp An Hòa xã An Nhơn

02/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 11:00

Điện Lực Thạnh Phú

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp An Hòa, xã An Nhơn

02/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 11:00

Điện Lực Thạnh Phú

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Giao Hòa Chợ, xã Giao Thạnh

02/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 11:00

Điện Lực Thạnh Phú

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Giao Hòa Chợ xã Giao Thạnh

02/06/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 15:00

Điện Lực Thạnh Phú

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Giao Hòa B xã Giao Thạnh

02/06/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Thành phố Bến Tre

Lý do : Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Khu vực : -Ấp Bình Thành xã Bình Phú

02/06/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Thành phố Bến Tre

Lý do : Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Khu vực : -Ấp Bình Thành xã Bình Phú

02/06/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

Điện Lực Ba Tri

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : -Ấp 6 xã An Hiệp huyện Ba Tri.

02/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện Lực Mỏ Cày Nam

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : - Ấp Phú Quới xã Tân Hội, An Lộc Giồng xã An Thạnh

02/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện Lực Mỏ Cày Nam

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : - Ấp Phú Quới xã Tân Hội, An Lộc Giồng xã An Thạnh

02/06/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 17:00

Điện Lực Bình Đại

Lý do : Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Khu vực : - Khu phố 3 thị trấn; ấp 3 xã Bình Thắng

02/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện Lực Giồng Trôm

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : -KH: Cty CP Gò Đàn, Nguyễn Văn Đức

02/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 11:00

Điện lực Chợ Lách

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : - Ấp Long Vinh – Long Huê xã Long Thới

02/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Chợ Lách

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : - Ấp Đại An xã Hòa Nghĩa

02/06/2023 Cúp điện từ 10:00 đến 13:00

Điện lực Chợ Lách

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : - Ấp Long Vinh – Long Huê xã Long Thới

02/06/2023 Cúp điện từ 12:00 đến 15:00

Điện lực Chợ Lách

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : - Ấp Long Vinh – Long Huê xã Long Thới

02/06/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 14:00

Điện Lực Mỏ Cày Bắc

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : - Ấp Thủ Sở xã Thạnh Ngãi

02/06/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 14:00

Điện Lực Mỏ Cày Bắc

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : - Ấp Thanh Sơn 3 xã Thanh Tân

03/06/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Bình Đại

Lý do : Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Khu vực : - Ấp 3 - Bình Phú xã Thạnh Trị

03/06/2023 Cúp điện từ 06:30 đến 13:00

Điện Lực Thạnh Phú

Lý do : Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Khu vực : Xã Quới Điền

03/06/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 11:30

Điện Lực Thành phố Bến Tre

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : -Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Đình Chiểu, Phan Ngọc Tòng phường An Hội

03/06/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 17:00

Điện Lực Thành phố Bến Tre

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : -Khu phố 3 phường 7

03/06/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

Điện Lực Ba Tri

Lý do : Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Khu vực : -Xã Tân Mỹ, ấp 6 xã Tân Xuân huyện Ba Tri.

03/06/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

Điện Lực Ba Tri

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : -Ấp An Hội thị trấn Ba Tri huyện Ba Tri.

03/06/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

Điện Lực Ba Tri

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : -Ấp 3 xã Tân Xuân huyện Ba Tri.

03/06/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

Điện Lực Ba Tri

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : - Công Ty TNHH Thực Phẩm Vạn Đức xã Bảo Thạnh huyện Ba Tri.

03/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện Lực Mỏ Cày Nam

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : -Xã Phước Hiệp

03/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện Lực Bình Đại

Lý do : Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Khu vực : - Ấp 5 – 6 – 7 – 8 xã Lộc Thuận, Phú Mỹ xã Phú Vang, Cả Đuối xã Định Trung

03/06/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Châu Thành

Lý do : Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Khu vực : - Ấp Thuận Điền – An Bình xã An Hiệp, Tiên Đông Vàm – Tiên Tây Vàm xã Tiên Thủy, Phước Thành xã Tam Phước

03/06/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

Điện Lực Châu Thành

Lý do : Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Khu vực : - Ấp Thuận Điền – An Bình xã An Hiệp, Tiên Đông Vàm – Tiên Tây Vàm xã Tiên Thủy, Phước Thành xã Tam Phước

04/06/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 11:30

Điện Lực Thành phố Bến Tre

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : -Ấp Phú Thành xã Phú Hưng

04/06/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Thành phố Bến Tre

Lý do : Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Khu vực : Đường Nguyễn Văn Tư từ Vòng xoay Ngã Năm đến hẻm TT Ngân Hàng

04/06/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 17:00

Điện Lực Thành phố Bến Tre

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : -Ấp An Thuận A xã Mỹ Thạnh An

04/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 13:00

Điện Lực Mỏ Cày Nam

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : -Ấp Tân Lộc xã Tân Hội

04/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 18:00

Điện Lực Châu Thành

Lý do : Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Khu vực : - Xã Giao Long, An Hóa, Hữu Định; ấp Phước Trạch xã Phước Thạnh, Phước Thành – Phước Hậu xã An Phước

04/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 18:00

Điện Lực Châu Thành

Lý do : Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Khu vực : - Xã Giao Long, An Hóa, Hữu Định; ấp Phước Trạch xã Phước Thạnh, Phước Thành – Phước Hậu xã An Phước

04/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện Lực Mỏ Cày Bắc

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : - Ấp Tân Thuận Trong xã Tân Phú Tây