Ngày Giờ Địa Phương Khu vực
23/03/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 14:00

Điện lực Đông Hải

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : trạm NTCN Trần Hoàng Gián trụ 476G/55/55K1 tuyến 476G

23/03/2023 Cúp điện từ 14:30 đến 16:00

Điện lực Đông Hải

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Doanh Điền xã Điền Hải

23/03/2023 Cúp điện từ 15:00 đến 16:00

Điện lực Đông Hải

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : trạm Nguyễn Văn Quắn trụ 476G/30B/47T/07P/18/18K1 tuyến 476G.5.2.1

23/03/2023 Cúp điện từ 06:20 đến 17:00

Điện lực Hòa Bình

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Thanh Sơn, 17 - xã Vĩnh Bình Ấp An Nghiệp, An Thành, An Khoa, 15 - xã Vĩnh Mỹ B Ấp 21 - xã Minh Diệu Ấp TTB, B1 - thị trấn Hòa Bình

23/03/2023 Cúp điện từ 06:30 đến 16:30

Điện lực Thành Phố Bạc Liêu

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Đường Trần Phú nối dài (lề bên phải từ trạm 110kV Bạc Liêu đến ngã năm tượng đài chiến thắng) - Phường 7; Trà Văn - Phường 1

23/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 16:30

Điện lực Thành Phố Bạc Liêu

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Đường Trần Phú nối dài (lề bên phải từ trạm 110kV Bạc Liêu đến ngã năm tượng đài chiến thắng) - Phường 7; Đường Võ Văn Kiệt (từ ngã năm tượng đài chiến thắng đến ngã tư Tôn Đức Thắng - Võ Văn Kiệt) - Phường 1, 7; Lộ Trà Văn, KDC Hoàng Phát, Tôn Đức Thắng (lề bên trái từ ngã tư Tôn Đức Thắng - Võ Văn Kiệt đến ngã ba Tôn Đức Thắng - Lê Duẩn) và (từ ngã tư Tôn Đức Thắng - Trần Huỳnh đến ngã tư Tôn Đức Thắng - Cách Mạng), Lê Thiết Hùng, Nguyễn Chí Thanh, Hòa Bình nối dài, Tô Minh Luyến, Nguyễn Thị Thủ, Trần Văn Hộ, Trần Huỳnh nối dài, Bùi Thị Xuân nối dài - Phường 1

23/03/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 11:30

Điện lực Phước Long

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp 8A - Xã Phong Thạnh Tây A

23/03/2023 Cúp điện từ 10:30 đến 13:00

Điện lực Phước Long

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp 8A - Xã Phong Thạnh Tây A

23/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 09:30

Điện lực Hồng Dân

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Mất điện khách hàng Nhà Máy Xay Xát Đào Văn Công

23/03/2023 Cúp điện từ 09:30 đến 11:30

Điện lực Hồng Dân

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Mất điện khách hàng Nhà Máy Xay Xát Trần Việt Trung

23/03/2023 Cúp điện từ 06:30 đến 16:00

Điện lực Đông Hải

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Châu Điền, Phước Điền xã Long Điền Đông A

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 15:30

Điện lực Đông Hải

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Diêm Điền xã Điền Hải, ấp Trường Điền, Bửu 1 xã Long Điền Đông

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 09:00

Điện lực Đông Hải

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : trạm NTCN Trương Văn Trường trụ 476G/104/104K1 tuyến 476G

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 12:30

Điện lực Đông Hải

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Canh Điền xã Long Điền Tây, ấp 4 thị trấn Gành Hào

23/03/2023 Cúp điện từ 10:00 đến 11:00

Điện lực Đông Hải

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : trạm Võ Văn Giáp trụ 476G/86/86K1 tuyến 476G

24/03/2023 Cúp điện từ 15:00 đến 16:00

Điện lực Đông Hải

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : trạm Nguyễn Thị Tư trụ 474G/10B/108/67A/35K/35K1 tuyến 474G.8.3.4

24/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 12:00

Điện lực Hòa Bình

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Trạm khách hàng

24/03/2023 Cúp điện từ 12:20 đến 16:30

Điện lực Hòa Bình

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Trạm khách hàng

24/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 11:00

Điện lực Thành Phố Bạc Liêu

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Biển Đông A - xã Vĩnh Trạch Đông

24/03/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 16:00

Điện Lực Vĩnh Lợi

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Trạm nuôi tôm Dương Văn Hùng

24/03/2023 Cúp điện từ 06:30 đến 15:00

Điện lực Giá Rai

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khóm 1, 4, phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai

24/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 10:00

Điện Lực Vĩnh Lợi

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Trạm Lò Sấy Lúa Trần Văn Lập

24/03/2023 Cúp điện từ 09:15 đến 12:00

Điện Lực Vĩnh Lợi

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Trạm Hội Nông Dân tỉnh Bạc Liêu

24/03/2023 Cúp điện từ 11:00 đến 12:45

Điện Lực Vĩnh Lợi

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Trạm Trung Tâm Huấn Luyện và Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Công An tỉnh Bạc Liêu

24/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 16:30

Điện lực Hồng Dân

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khu vực ấp Ngô Kim, Xẻo Gừa, Cây Cui - xã Ninh Thạnh Lợi.

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 09:00

Điện lực Đông Hải

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : trạm NTCN Cao Thị Nhàn trụ 476G/148/36/03/03K1 tuyến 476G.1.2

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 14:00

Điện lực Đông Hải

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Long Phú xã An Phúc

25/03/2023 Cúp điện từ 06:50 đến 17:00

Điện lực Hòa Bình

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Thị Trấn A, Chùa Phật, Cái Tràm B - TT Hòa Bình Ấp Xóm Lớn A, Châu Phú, Vĩnh Tiến, Vĩnh Tân - xã Vĩnh Mỹ A Ấp Vĩnh Thạnh, Vĩnh Mẫu, Toàn Thắng, Cái Tràm - xã Vĩnh Hậu Ấp Vĩnh Kiểu - xã Vĩnh Thịnh Ấp Cây Gừa, 12 - xã Vĩnh Hậu A

25/03/2023 Cúp điện từ 12:30 đến 15:00

Điện lực Hòa Bình

Lý do : Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện


Khu vực : Ấp Vĩnh Lạc, Vĩnh Tiến, Vĩnh Mới - xã Vĩnh Thịnh

25/03/2023 Cúp điện từ 12:30 đến 16:30

Điện lực Hòa Bình

Lý do : Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện


Khu vực : Trạm khách hàng

25/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 16:30

Điện lực Thành Phố Bạc Liêu

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : TP. Bạc Liêu: Đường Lê Duẩn (lề bên phải hướng từ ngã ba Lê Duẩn - Tôn Đức Thắng đến ngã tư Lê Duẫn - Cách Mạng) và (từ ngã tư Lê Duẩn - Cách Mạng đến ngã ba Lê Duẩn - Hoàng Diệu), Trần Văn Sớm, Cù Chính Lan, Nguyễn Tất Thành (lề bên phải từ ngã tư Nguyễn Tất Thành - Lê Duẩn đến ngã tư Nguyễn Tất Thành - Hùng Vương), Cách Mạng (lề bên phải từ ngã tư Cách Mạng - Lê Duẩn đến ngã tư Cách Mạng - Tôn Đức Thắng), Hương 6, Lộc Ninh (từ ngã tư Cách Mạng - Lộc Ninh đến ngã ba Lộc Ninh - Hoàng Diệu), Hoàng Diệu, Cách Mạng (từ ngã tư Cách Mạng - Lê Duẩn đến ngã tư Cách Mạng - Ngô Gia Tự), Lương Đình Của, Trần Văn Khéo, Hoàng Diệu - Phường 1; Bà Triệu (từ ngã tư Bà Triệu - Ngô Gia Tư đến ngã tư Bà Triệu - Lê Văn Duyệt), Hoàng Văn Thụ (từ ngã ba Hoàng Văn Thụ - Ngô Gia Tự đến ngã tư Hoàng Văn Thụ - Lê Văn Duyệt), Điện Biên Phủ (từ ngã ba Điện Biên Phủ - Thủ Khoa Huân đến ngã ba Điện Biên Phủ - Lê Văn Duyệt), Hai Bà Trưng (từ ngã ba Hai Bà Trưng - Ngô Gia Tự đến ngã tư Hai Bà Trưng - Hà Huy Tập), Trần Văn Thời, 30/4 (từ ngã ba Lê Văn Duyệt - 30/4 đến ngã tư Trần Phú - 30/4), Lê Lợi, Đinh Tiên Hoàng, Thủ Khoa Huân, Phan Đình Phùng, Lê Văn Duyệt, Ninh Bình, Minh Diệu, Lý Thường Kiệt - Phường 3; Đường Hòa Bình (từ ngã tư Hòa Bình - Ngô Gia Tự đến ngã tư Hòa Bình - Trần Phú), Ngô Gia Tự - Phường 1, 3; Đường Lê Thị Hồng Gấm - Phường 5 - Huyện Vĩnh Lơi: Xã Hưng Hội, Hưng Thành

25/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 16:30

Điện lực Hồng Dân

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Ấp Ninh Thạnh xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân

25/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 09:30

Điện Lực Vĩnh Lợi

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Trạm UBND Huyện Vĩnh Lợi

25/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 13:00

Điện Lực Vĩnh Lợi

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Cái Dầy, Mặc Đây, Nhà Thờ, Bà Chăng, Xẻo Lá, Thông Lưu B - TT Châu Hưng; Ấp Hà Đức, Ấp Thông Lưu A - xã Châu Hưng A

25/03/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 11:00

Điện Lực Vĩnh Lợi

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Trạm bơm nước Tân Tạo

25/03/2023 Cúp điện từ 10:30 đến 13:00

Điện Lực Vĩnh Lợi

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Trạm nước đá Trọng Hiếu

25/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 16:00

Điện lực Đông Hải

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Bửu Đông, Minh Điền, Trường Điền, Trung Điền, Bửu 1, Bửu 2, Vĩnh Điền xã Long Điền Đông

26/03/2023 Cúp điện từ 05:45 đến 17:00

Điện lực Thành Phố Bạc Liêu

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Đường Tôn Đức Thắng (lề bên trái từ ngã ba Tôn Đức Thắng - Lê Duẩn đến ngã tư Tôn Đức Thắng - Võ Văn Kiệt - Phường 1; Đường Tôn Đức Thắng (lề bên trái từ ngã tư Tôn Đức Thắng - Võ Văn Kiệt đến ngã tư Tôn Đức Thắng - Trần Phú), Trần Phú (từ ngã tư Trần Phú - Tôn Đức Thắng đến ngã tư Trần Phú Hòa Bình), Lâm Thị Anh, Nguyễn Tất Thành nối dài, Trần Huỳnh (tư ngã tư Trần Huỳnh - Trần Phú đến ngã tư Trần Huỳnh - Võ Thị Sáu), Bà Huyện Thanh Quan, Nguyễn Đình Chiểu (từ ngã ba Nguyễn Đình Chiểu - Trần Huỳnh đến Ẩm thực Trường An 2) - Phường 7; Đường Hòa Bình (từ ngã tư Hòa Bình - Trần Phú đến ngã ba Hòa Bình - Võ Thị Sáu) - Phường 3, Phường 7; Đường Trần Phú (từ ngã tư Trần Phú - Hòa Bình đến ngã tư Trần Phú - Bà Triệu), Bà Triệu (từ ngã tư Bà Triệu - Trần Phú đến ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Huệ), Đặng Thùy Trăm, Nguyễn Thị Năm - Phường 3; Đường Võ Thị Sáu (từ Cầu Võ Thị Sáu đến ngã ba Võ Thị Sáu - 23/8) - Phường 3, Phường 7, Phường 8; Khu tập thể phía sau trường Đại học Bạc Liêu cơ sở 1, Khóm Trà Kha B - Phường 8

27/03/2023 Cúp điện từ 06:30 đến 12:00

Điện lực Thành Phố Bạc Liêu

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Đường Tôn đức thắng (từ ngã tư Tôn Đức Thắng - Cách mạng đến ngã ba Tôn Đức Thắng - Tô mình luyến), Lê Thiết Hùng (từ ngã tư Tô Mình Luyến - Lê Thiết Hùng đến ngã ba Lê Thiết Hùng - Hòa Bình), Hòa Bình - Phường 1

27/03/2023 Cúp điện từ 12:30 đến 15:00

Điện lực Thành Phố Bạc Liêu

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Đường 23/8, khóm Trà Kha A, Phường 8

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 09:00

Điện lực Đông Hải

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : trạm Cty CP NL Sạch Tiến Thắng trụ 472-475ĐH/02/01K tuyến 475ĐH

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 09:00

Điện lực Đông Hải

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : trạm NTCN Huỳnh Hiếu Dũng trụ 482/55/135/391/391K1 tuyến 482.5.6

27/03/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 10:00

Điện lực Đông Hải

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : trạm Cty CP NL Sạch Hoàng Hà trụ 473ĐH/02/02K1 tuyến 473ĐH

27/03/2023 Cúp điện từ 10:00 đến 11:00

Điện lực Đông Hải

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : trạm NTCN Nguyễn Chí Bình trụ 482/55/135/329/329K1 tuyến 482.5.6

27/03/2023 Cúp điện từ 10:00 đến 11:00

Điện lực Đông Hải

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : trạm Cty CP NL Sạch Thanh Sơn trụ 471ĐH/01K/06K/01K tuyến 471ĐH.19

27/03/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 15:00

Điện lực Đông Hải

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : trạm CCty CP NL Sạch Lam Sơn trụ 471ĐH/01K/08K/01K tuyến 471ĐH.19

27/03/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 14:00

Điện lực Đông Hải

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : trạm Cty CP NL Sạch Thanh Sơn trụ 471ĐH/01K/06K/01K tuyến 471ĐH.19

27/03/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 14:00

Điện lực Đông Hải

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : trạm Nguyễn Bạch Nhựt trụ 474G/10B/157/157K1 tuyến 474G8

27/03/2023 Cúp điện từ 15:00 đến 16:00

Điện lực Đông Hải

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : trạm NTCN Nguyễn Văn Dũng trụ 474G/10B/82/82K1 tuyến 474G8

28/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 10:30

Điện lực Phước Long

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Long Thành - Thị Trấn Phước Long

28/03/2023 Cúp điện từ 09:30 đến 13:00

Điện lực Phước Long

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Long Thành - Thị Trấn Phước Long

28/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 10:30

Điện lực Hồng Dân

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khu vực ấp Ninh Thạnh Đông - xã Ninh Thạnh Lợi.

28/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 09:00

Điện lực Đông Hải

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Lung Lá xã Định Thành A

28/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 12:30

Điện lực Đông Hải

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Xã Định Thành A, An Phúc, Định Thành

28/03/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 10:00

Điện lực Đông Hải

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Lung Lá xã Định Thành A

28/03/2023 Cúp điện từ 10:00 đến 11:00

Điện lực Đông Hải

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Hòa Phong xã Định Thành A

28/03/2023 Cúp điện từ 11:00 đến 12:30

Điện lực Đông Hải

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Chòi Mòi xã An Phúc

28/03/2023 Cúp điện từ 12:00 đến 13:00

Điện lực Đông Hải

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Chòi Mòi xã Định Thành

28/03/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 14:00

Điện lực Đông Hải

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Long Phú xã An Phúc

28/03/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 14:00

Điện lực Đông Hải

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Châu Điền, ấp 4 xã Long Điền Đông A

28/03/2023 Cúp điện từ 14:00 đến 15:00

Điện lực Đông Hải

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Chòi Mòi xã An Phúc

28/03/2023 Cúp điện từ 15:00 đến 16:00

Điện lực Đông Hải

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Đầu Lá, Thạnh An xã Long Điền

28/03/2023 Cúp điện từ 15:00 đến 16:00

Điện lực Đông Hải

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Đầu Lá, Thạnh An xã Long Điền

28/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

Điện lực Hòa Bình

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp 12, 15, 16, 17 - xã Vĩnh Hậu A Khóm Chòm Xoài - phường Nhà Mát - TP Bạc Liêu

29/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 12:30

Điện Lực Vĩnh Lợi

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Trung Hưng 1A, Trung Hưng 1B - xã Vĩnh Hưng A; Ấp Thạnh Hưng 2 - xã Vĩnh Hưng

29/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 10:30

Điện Lực Vĩnh Lợi

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Tân Long - xã Long Thạnh

29/03/2023 Cúp điện từ 09:30 đến 12:30

Điện Lực Vĩnh Lợi

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Hòa Linh - xã Long Thạnh

29/03/2023 Cúp điện từ 11:30 đến 14:00

Điện Lực Vĩnh Lợi

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Cái Điều - xã Châu Thới

29/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 10:00

Điện lực Phước Long

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Bình Thạnh, Bình Tốt - Xã Vĩnh Phú Tây

29/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 11:00

Điện lực Phước Long

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp 3 - Xã Phong Thạnh Tây A

29/03/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 12:30

Điện lực Phước Long

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Huê 1, Bình Tốt B - Xã Vĩnh Phú Tây

29/03/2023 Cúp điện từ 09:30 đến 13:00

Điện lực Phước Long

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp 3 - Xã Phong Thạnh Tây A

29/03/2023 Cúp điện từ 12:00 đến 14:30

Điện lực Phước Long

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Long Đức - Thị Trấn Phước Long

29/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 16:30

Điện lực Thành Phố Bạc Liêu

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : TP. Bạc Liêu: Lộ Bờ Tây, Cầu Kè, Giồng Me, Cây Mét, Kinh 30 Tháng 4, kinh Bộ Đội, kinh Số 4, kinh Xương Cá, kinh Giữa Vùng - Phường 2 Huyện Hòa Bình: Ấp 12, 16, 17, Cây Gừa, Giồng Tra - Vĩnh Hậu A; Ấp Cái Tràm - xã Vĩnh Hậu

29/03/2023 Cúp điện từ 06:30 đến 16:00

Điện lực Giá Rai

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần Ấp Nhàn Dân A, Nhàn Dân B, xã Tân Phong

29/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 11:00

Điện lực Hồng Dân

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khu vực Ấp Ninh Thạnh I - xã Ninh Hòa.

29/03/2023 Cúp điện từ 12:30 đến 16:00

Điện lực Hồng Dân

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khu vực Ấp Ninh Thạnh I - xã Ninh Hòa.

29/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 12:30

Điện lực Đông Hải

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Long Hà xã Điền Hải

29/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 09:00

Điện lực Đông Hải

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : trạm NTCN Trương Minh Nghĩa trụ 474G/10B/67/34/34/09/08K/08K1 tuyến 474G.8.1.4.2.2

29/03/2023 Cúp điện từ 10:00 đến 11:00

Điện lực Đông Hải

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : trạm NTCN Trương Công Có trụ 474G/10B/67/34B/71/21/21K1 tuyến 474G.8.1.1.2

29/03/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 14:00

Điện lực Đông Hải

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : trạm NTCN Lý Văn Danh trụ 474G/10B/67/34/03/03K1 tuyến 474G.8.1.4

29/03/2023 Cúp điện từ 15:00 đến 16:00

Điện lực Đông Hải

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : trạm NTCN Thái Hoàng Anh trụ 474G/10B/67/25K/25K1 tuyến 474G.8.1

29/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 10:00

Điện lực Hòa Bình

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp 15 - xã Vĩnh Hậu A

29/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 09:00

Điện lực Hòa Bình

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp 15 - xã Vĩnh Hậu A

29/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 10:00

Điện lực Hòa Bình

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp 15 - xã Vĩnh Hậu A

29/03/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 12:00

Điện lực Hòa Bình

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp 15 - xã Vĩnh Hậu A

29/03/2023 Cúp điện từ 10:00 đến 14:00

Điện lực Hòa Bình

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp 18, Minh Hòa - xã Vĩnh Bình

29/03/2023 Cúp điện từ 12:30 đến 15:00

Điện lực Hòa Bình

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp 15 - xã Vĩnh Hậu A

29/03/2023 Cúp điện từ 14:00 đến 17:00

Điện lực Hòa Bình

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp 15 - xã Vĩnh Hậu A

29/03/2023 Cúp điện từ 14:00 đến 17:00

Điện lực Hòa Bình

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp 15 - xã Vĩnh Hậu A

30/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 16:00

Điện Lực Vĩnh Lợi

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Hoàng Quân 1, Hoàng Quân 2 - xã Hưng Thành

30/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 09:30

Điện lực Phước Long

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Phước Trường - Xã Phước Long

30/03/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 11:00

Điện lực Phước Long

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Phước Trường - Xã Phước Long Ấp Thống Nhất, Xã Ninh Thạnh Lợi A, huyện Hồng Dân

30/03/2023 Cúp điện từ 10:30 đến 13:00

Điện lực Phước Long

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Long Hậu, Hành Chính - Thị Trấn Phước Long

30/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 16:30

Điện lực Thành Phố Bạc Liêu

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Biển Tây A, Biển Đông A, Biển Đông B - xã Vĩnh Trạch Đông

30/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 09:00

Điện lực Đông Hải

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : trạm Cty CP Đầu Tư Farich trụ 472ĐH/69A/02K tuyến 472ĐH

30/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 09:00

Điện lực Đông Hải

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : trạm CSSX Tôm, Cua Giống Nguyễn Thanh Tịnh trụ 473ÐH/81/09/09K1 tuyến 473ĐH.3

30/03/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 10:00

Điện lực Đông Hải

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : trạm Cty CP NL Solar Đại Dương trụ 472ĐH/72/02K tuyến 472ĐH

30/03/2023 Cúp điện từ 10:00 đến 11:00

Điện lực Đông Hải

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : trạm Phương Bình trụ 471- 473ÐH/40/05/05K4 tuyến 473ĐH.4

30/03/2023 Cúp điện từ 10:00 đến 11:00

Điện lực Đông Hải

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : trạm Cty CP Khánh An Solar Cà Mau trụ 472ĐH/72/01K tuyến 472ĐH

30/03/2023 Cúp điện từ 11:00 đến 12:00

Điện lực Đông Hải

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : trạm Cty CP NL EBS Solar Phương Nam trụ 475ĐH/71/01K/02K tuyến 475ĐH.5

30/03/2023 Cúp điện từ 12:00 đến 13:00

Điện lực Đông Hải

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : trạm Cty CP NL EBS Solar Khánh An trụ 475ĐH/71/04K/01K tuyến 475ĐH.5

30/03/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 15:00

Điện lực Đông Hải

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : trạm Cảng cá Gành Hào trụ 471-473ĐH/39/03K/03K1 tuyến 473ĐH

30/03/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 14:00

Điện lực Đông Hải

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : trạm Cty CP NL Ánh Dương Solar Cà Mau trụ 475ĐH/71/05K/01K tuyến 475ĐH.5

30/03/2023 Cúp điện từ 15:00 đến 16:00

Điện lực Đông Hải

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : trạm Cty CP NL EBS Solar Cà Mau trụ 475ĐH/71/06K/01K tuyến 475ĐH.5

30/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện lực Hòa Bình

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Chùa Phật - thị trấn Hòa Bình Ấp Xóm Lớn A, Châu Phú, Vĩnh Tiến - xã Vĩnh Mỹ A

31/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 15:00

Điện lực Thành Phố Bạc Liêu

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khóm Đầu Lộ, Đầu Lộ A, Nhà Mát - Phường Nhà Mát; Ấp Xóm Lẫm, Giồng Giữa, Giồng Nhãn A - xã Hiệp Thành

31/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 12:00

Điện lực Hồng Dân

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khu vực ấp Phú Tân, Ngan Kè - xã Ninh Quới.

31/03/2023 Cúp điện từ 12:30 đến 16:30

Điện lực Hồng Dân

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khu vực ấp Ninh Chùa xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân

31/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 09:00

Điện lực Đông Hải

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : trạm Cty CPNL Sạch Thanh Hồng trụ 475ĐH/337/13K/01K tuyến 475ĐH.7

31/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 09:00

Điện lực Đông Hải

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : trạm NTCN Nguyễn Văn Thiên trụ 474G/10B/67/34B/135/135K1 tuyến 474G.8.1.1

31/03/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 10:00

Điện lực Đông Hải

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : trạm Cty CPNL Sạch Hà Cát trụ 475ĐH/337/17K/01K tuyến 475ĐH.7

31/03/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 10:00

Điện lực Đông Hải

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : trạm Cty CPNL Sạch Hồng Ngọc trụ 475ĐH/337/15K/01K tuyến 475ĐH.7

31/03/2023 Cúp điện từ 10:00 đến 11:00

Điện lực Đông Hải

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : trạm NTCN Nguyễn Văn Ca trụ 474G/10B/67/34B/124/124K1 tuyến 474G.8.1.1

31/03/2023 Cúp điện từ 11:00 đến 12:00

Điện lực Đông Hải

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : trạm Cty CPNL Sạch Anh Sơn trụ 475ĐH/337/19K/01K tuyến 475ĐH.7

31/03/2023 Cúp điện từ 12:00 đến 13:00

Điện lực Đông Hải

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : trạm Cty CPNL Sạch Red Sun trụ 475ĐH/337/21K/01K tuyến 475ĐH.7

31/03/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 14:00

Điện lực Đông Hải

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : trạm Cty CPNL Sạch HT2 trụ 475ĐH/337/23K/01K tuyến 475ĐH.7

31/03/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 14:00

Điện lực Đông Hải

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : trạm Ngô Văn Đông trụ 474G/10B/67/34B/118/118K1 tuyến 474G.8.1.1

31/03/2023 Cúp điện từ 14:00 đến 15:00

Điện lực Đông Hải

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : trạm Cty CPNL Sạch HT1 trụ 475ĐH/337/27K/01K tuyến 475ĐH.7

31/03/2023 Cúp điện từ 15:00 đến 16:00

Điện lực Đông Hải

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : trạm NTCN Phạm Chí Thông trụ 474G/10B/67/34B/78K/78K1 tuyến 474G.8.1.1

31/03/2023 Cúp điện từ 15:00 đến 16:00

Điện lực Đông Hải

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : trạm Cty CPNL Sạch HT3 trụ 475ĐH/337/29K/01K tuyến 475ĐH.7

31/03/2023 Cúp điện từ 16:00 đến 17:00

Điện lực Đông Hải

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : trạm Cty CPNL Sạch HT4 trụ 475ĐH/337/31K/01K tuyến 475ĐH.7

31/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 12:00

Điện lực Hòa Bình

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Vĩnh Lập, Vĩnh Lạc, Vĩnh Tiến, Vĩnh Mới, Vĩnh Hòa, Vĩnh Kiểu - xã Vĩnh Thịnh; Ấp Vĩnh Mẫu xã Vĩnh Hậu.

31/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 11:30

Điện lực Thành Phố Bạc Liêu

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Xóm Lẫm, Giồng Giữa, Giồng Nhãn, Giồng Nhãn A - xã Hiệp Thành; Ấp Biển Tây B - xã Vĩnh Trạch Đông

31/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện lực Thành Phố Bạc Liêu

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khóm Nhà Mát - Phường Nhà Mát; Ấp Giồng Nhãn A - xã Hiệp Thành

01/04/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 16:00

Điện Lực Vĩnh Lợi

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Năm Căn, Vườn Cò - xã Hưng Thành

01/04/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 12:30

Điện Lực Vĩnh Lợi

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Xẻo Chích - Thị Trấn Châu Hưng; Ấp Trà Ban 1 - xã Châu Hưng A

01/04/2023 Cúp điện từ 06:30 đến 16:00

Điện lực Giá Rai

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần Khóm 3, phường Láng Tròn

01/04/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

Điện lực Hòa Bình

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp 17, 18, 19 Mỹ Phú Nam, Minh Hòa, Thạnh Hưng 2, Ninh Lợi - xã Vĩnh Bình Ấp 21 - xã Minh Diệu Ấp An Thành - xã Vĩnh Mỹ B Ấp Mỹ Phú Tây, Mỹ Phú Nam - xã Hưng Phú - huyện Phước Long Ấp Thạnh Hưng 2 - xã Vĩnh Hưng - huyện Vĩnh Lợi

02/04/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 14:00

Điện lực Giá Rai

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khóm 3, 4, 5 phường 1

02/04/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 13:30

Điện lực Đông Hải

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khóm 3, 4, 5 phường 1 thị xã Giá Rai, ấp Cây Gian, Cây Gian xã Long Điền