Ngày Giờ Địa Phương Khu vực
23/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

Điện lực Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần xã Cần Đăng (khu vực ấp Cần Thới từ Cần Thuận đến Ngọn Hang Tra)- Huyện Châu Thành

23/03/2023 Cúp điện từ 10:30 đến 17:00

Điện lực Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần xã Bình Thạnh (khu vực Lê Xuân Quang)- Huyện Châu Thành

23/03/2023 Cúp điện từ 10:30 đến 17:00

Điện lực Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần xã Bình Thạnh (khu vực TB Út Vạn)- Huyện Châu Thành

23/03/2023 Cúp điện từ 10:30 đến 17:00

Điện lực Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần xã Bình Thạnh (khu vực TB 8 Thôi)- Huyện Châu Thành

23/03/2023 Cúp điện từ 10:30 đến 17:00

Điện lực Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần xã Bình Thạnh (khu vực Nguyễn Văn Thuận)- Huyện Châu Thành

23/03/2023 Cúp điện từ 10:30 đến 17:00

Điện lực Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần xã Bình Thạnh (khu vực Cty Thủy Sản Nha Trang)- Huyện Châu Thành

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 10:00

Điện lực Châu Đốc

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Trạm biến áp T7 Phú Hội 476AP/66, xã Phú Hội, huyện An Phú bán tổng cho Cty Điện Nước AG.

23/03/2023 Cúp điện từ 10:00 đến 14:00

Điện lực Châu Đốc

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Trạm biến áp T18 Nhơn Hội 476AP/125/30 bán tổng cho Cty Điện Nước AG.

23/03/2023 Cúp điện từ 14:00 đến 16:00

Điện lực Châu Đốc

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Trạm biến áp Trạm T7A Khánh Bình 474AP/200/31/19 bán tổng cho Công ty Điện Nước AG.

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Tân Châu

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Xã Phú Long - Phú Tân - AG

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Tân Châu

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Xã Phú Vĩnh - Tân Châu - AG

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Tân Châu

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Phường Long Châu - Tân Châu - AG

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Tân Châu

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Xã Phú Long - Phú Tân - AG

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Tân Châu

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Xã Phú Vĩnh - Tân Châu - AG

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Tân Châu

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Xã Phú Hiệp - Phú Tân - AG

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Tân Châu

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Xã Phú Long - Phú Tân - AG

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Tân Châu

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Xã Phú Vĩnh - Tân Châu - AG

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Tân Châu

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Xã Phú Lâm - Phú Tân - AG

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Tân Châu

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Phường Long Thạnh - Tân Châu - AG

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

Điện lực Thọai Sơn

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khu vực: từ cầu Kinh Ông Đốc đến phân trại K2 Trại giam Định Thành, ấp Hòa Thành, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn.

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Châu Phú

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : TBA-TB Ngã Cái Tây Kênh 2, TT Vĩnh Thạnh Trung, Châu Phú.

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Châu Phú

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : TBA-Lò Bánh Mì Lê Văn Hòa, xã Thạnh Mỹ Tây, Châu Phú.

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Châu Phú

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : TBA-TB M500 Bắc Cây Gáo, xã Thạnh Mỹ Tây, Châu Phú.

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Châu Phú

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : TBA-TB Ngã Cái Đông Kênh 7, TT Vĩnh Thạnh Trung, Châu Phú.

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Châu Phú

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : TBA-C.ty TNHH MTV KDXD Phúc Toàn, xã Thạnh Mỹ Tây, Châu Phú.

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Châu Phú

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : TBA-TB M500 Bờ BVT, xã Ô Long Vỹ, Châu Phú.

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Châu Phú

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : TBA-TTTM Kênh 7, TT Vĩnh Thạnh Trung, Châu Phú.

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Châu Phú

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : TBA-TB Tầm Bưng ĐK1 , TT Vĩnh Thạnh Trung, Châu Phú.

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Châu Phú

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : TBA-TB Hào Đề Nhỏ Bắc Vịnh Tre, xã Mỹ Phú, Châu Phú.

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Châu Phú

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : TBA-TB M.Ông Tiết ĐK2, TT Vĩnh Thạnh Trung, Châu Phú.

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Châu Phú

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : TBA-Trương Văn Ngọt, xã Mỹ Phú, Châu Phú.

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Châu Phú

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : TBA NGUYỄN VĂN TÀU, xã Thạnh Mỹ Tây, Châu Phú.

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Châu Phú

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : TBA-TB MƯƠNG BA NHUNG, TT Vĩnh Thạnh Trung, Châu Phú.

23/03/2023 Cúp điện từ 09:30 đến 16:00

Điện lực Châu Phú

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : TBA NMNĐ Đào Bá Bổ, xã Đào Hữu Cảnh, Châu Phú.

23/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện lực Phú Tân

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần xã Phú Hưng và một phần xã Phú Thọ (dọc Kênh Sườn Phú Thọ) - huyện Phú Tân.

23/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

Điện lực Tịnh Biên

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần xã An Cư (khu vực từ ngã tư Soài Check đếm chợ Ba Soài) và một phần ấp Tân Biên, Phú Cường xã An Nông - huyện Tịnh Biên

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Tịnh Biên

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : BQL CÁC TRẠM BƠM ĐIỆN HUYỆN TỊNH BIÊN (TB BA Ủ)

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Tịnh Biên

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : BQL CÁC TRẠM BƠM ĐIỆN HUYỆN TỊNH BIÊN (VG)

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Tịnh Biên

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHAI THÁC THỦY LỢI AN GIANG

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Tịnh Biên

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : TỔ HỢP TÁC ĐỊNH THÀNH - TB KÊNH 1/5

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Tịnh Biên

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : CTY CP ĐNAG - T8B CHI LĂNG

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Tịnh Biên

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : TB XNDN Tịnh Biên

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Tịnh Biên

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : BQL CÁC TRẠM BƠM ĐIỆN HUYỆN TỊNH BIÊN ( A C 1 )

24/03/2023 Cúp điện từ 16:30 đến 17:00

Điện lực Tịnh Biên

Lý do : Cắt điện để phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia.


Khu vực : Một phần thị trấn Chi Lăng,một phần xã Núi Voi, Văn Giáo, Vĩnh Trung, - huyện Tịnh Biên.

24/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 16:30

Điện lực Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần xã Cần Đăng (khu vực Quản Sanh Đường HT5)- Huyện Châu Thành

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 11:00

Điện lực Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần xã An Hòa (khu vực Phú An)- Huyện Châu Thành

24/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện lực Chợ Mới

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Xã Mỹ Hiệp; xã Long Kiến và một phần xã Tấn Mỹ; Long Giang; Long Điền B; ấp An Thái xã Hòa Bình; ấp An Quới xã An Thạnh Trung - huyện Chợ Mới - tỉnh An Giang.

24/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện lực Chợ Mới

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Xã Mỹ Hiệp; xã Long Kiến và một phần xã Tấn Mỹ; Long Giang; Long Điền B; ấp An Thái xã Hòa Bình; ấp An Quới xã An Thạnh Trung - huyện Chợ Mới - tỉnh An Giang.

24/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện lực Chợ Mới

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Xã Mỹ Hiệp; xã Long Kiến và một phần xã Tấn Mỹ; Long Giang; Long Điền B; ấp An Thái xã Hòa Bình; ấp An Quới xã An Thạnh Trung - huyện Chợ Mới - tỉnh An Giang.

24/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện lực Chợ Mới

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Xã Mỹ Hiệp; xã Long Kiến và một phần xã Tấn Mỹ; Long Giang; Long Điền B; ấp An Thái xã Hòa Bình; ấp An Quới xã An Thạnh Trung - huyện Chợ Mới - tỉnh An Giang.

24/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện lực Chợ Mới

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Xã Mỹ Hiệp; xã Long Kiến và một phần xã Tấn Mỹ; Long Giang; Long Điền B; ấp An Thái xã Hòa Bình; ấp An Quới xã An Thạnh Trung - huyện Chợ Mới - tỉnh An Giang.

24/03/2023 Cúp điện từ 10:00 đến 15:00

Điện lực Châu Đốc

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khu vực đường Ven Bãi xã Khánh An - Huyện An Phú

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Tân Châu

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Xã Châu Phong - Tân Châu - AG

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Tân Châu

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Xã Châu Phong - Tân Châu - AG

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Tân Châu

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Xã Châu Phong - Tân Châu - AG

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Tân Châu

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Xã Châu Phong - Tân Châu - AG

24/03/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 17:00

Điện lực Tân Châu

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Phường Long Thạnh - Tân Châu - AG

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Châu Phú

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : TBA-Nguyễn Thị Phượng, xã Đào Hữu Cảnh, Châu Phú.

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Châu Phú

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : TBA-TB Mương 500 kênh 13-14 bình phú, xã Bình Phú, Châu Phú.

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Châu Phú

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : TBA-TTNS và VSMT, xã Bình Phú, Châu Phú.

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Châu Phú

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : TBA-Trung Tâm Nước Sạch Và VCMT NT AG, xã Đào Hữu Cảnh, Châu Phú.

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Châu Phú

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : TBA-Phạm Phú Cường, TT Vĩnh Thạnh Trung, Châu Phú.

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Châu Phú

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : TBA-Ông Địa Tây K13, xã Đào Hữu Cảnh, Châu Phú.

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Châu Phú

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : TBA-TB Kênh 9 K10 CP, xã Bình Phú, Châu Phú.

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Châu Phú

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : TBA-TB K9 Nam Vịnh Tre, xã Thạnh Mỹ Tây, Châu Phú.

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Châu Phú

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : TBA-Lò Sấy Nhung Lụa, xã Đào Hữu Cảnh, Châu Phú.

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Châu Phú

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : TBA-Nguyễn văn dũng, xã Thạnh Mỹ Tây, Châu Phú.

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Châu Phú

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : TBA-TB M300 (K9-10 BVT), xã Đào Hữu Cảnh, Châu Phú.

24/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 08:00

Điện lực Tịnh Biên

Lý do : Cắt điện để phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia.


Khu vực : Một phần xã Văn Giáo - huyện Tịnh Biên. (chuyển tải từ trụ 481TB/143 đến trụ 481TB/60 nhận điện tuyến 478TT).

24/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 16:30

Điện lực Tịnh Biên

Lý do : Cắt điện để phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia.


Khu vực : Một phần xã Văn Giáo - huyện Tịnh Biên.

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 10:00

Điện lực Châu Phú

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khóm Vĩnh Thuận, Vĩnh Quý, Vĩnh Hòa, Vĩnh Bình, Vĩnh An, Vĩnh Lợi TT Vĩnh Thạnh Trung, xã Thạnh Mỹ Tây; ấp Mỹ Thuận, Mỹ Trung xã Mỹ Phú - Huyện Châu Phú

26/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 16:00

Điện lực Thọai Sơn

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : TT Phú Hòa, xã Vĩnh Chánh, Vĩnh Trạch (khu vực tỉnh lộ 943 từ cầu Mương Trâu đến trạm cấp nước Phú Hòa và dọc theo kinh Mương Trâu, ấp Vĩnh An), ấp Hòa Tây A, Kinh Đào xã Phú Thuận - huyện Thoại Sơn; Một phần xã Vĩnh Thành - huyện Châu Thành.

26/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 10:00

Điện lực Long Xuyên

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần phường Mỹ Thới (khu vực đường Trần Quang Khải, khu dân cư Chợ Mỹ Thới) – TP. Long Xuyên

26/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 18:00

Điện lực Long Xuyên

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Khu dân cư Tây An, phường Mỹ Thới - TP. Long Xuyên

26/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 18:00

Điện lực Long Xuyên

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Một phần phường Mỹ Thới (khu vực đường Trần Quang Khải, từ đầu đường TH Đạo đến UBND phường Mỹ Thới) - TP. Long Xuyên

26/03/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 16:00

Điện lực Long Xuyên

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Anh sáng sinh hoạt từ cây xăng Nguyễn Văn Thăng đến cầu Xếp Bà Lý phía bên tay phải - TP. Long Xuyên

26/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

Điện lực Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần TT An Châu (khu vực phía bên phải từ Cầu Xếp Bà Lý đến Nghĩa Trang Huyện Châu Thành)- Huyện Châu Thành

26/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

Điện lực Tân Châu

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Xã Vĩnh Lộc - An Phú - AG

26/03/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 10:00

Điện lực Châu Phú

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : TBA Cty Cổ Phần XNK TS Cửu Long AG, ấp Bình Hưng, xã Bình Long, Châu Phú.

26/03/2023 Cúp điện từ 10:00 đến 11:00

Điện lực Châu Phú

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Nhánh rẽ Cty ANTESCO, ấp Bình Hưng, xã Bình Long, Châu Phú.

26/03/2023 Cúp điện từ 11:00 đến 16:00

Điện lực Châu Phú

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : TBA Trung Tâm ĐT-PTHT Và Hỗ Trợ DN KKT Tỉnh An Giang, ấp Bình Hưng, xã Bình Long, Châu Phú.

26/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện lực Phú Tân

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Xã Tân Trung, Một phần Thị trấn Phú Mỹ (Từ bờ Nam rạch Cái Tắc hướng đến giáp ranh 02 xã Tân Hòa và Tân Trung) - huyện Phú Tân.

26/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện lực Phú Tân

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Xã Mỹ Hội Đông, Kiến An, một phần xã Kiến Thành (từ chợ Cái Xoài đến cầu Mương Lớn), một phần xã Nhơn Mỹ (từ chợ Nhơn Mỹ đến cầu Chà Và) - huyện Chợ Mới.

26/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện lực Phú Tân

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Xã Tân Hòa, Tân Trung; Một phần Thị trấn Phú Mỹ (Từ bờ Nam rạch Cái Tắc hướng đến giáp ranh 02 xã Tân Hòa và Tân Trung) - huyện Phú Tân.

28/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 16:30

Điện lực Châu Đốc

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Trương Hải Anh (DNTN Nhật Anh) 472AP/192/1, xã Đa Phước, huyện An Phú.

28/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 16:30

Điện lực Châu Đốc

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Trạm biến áp NGUYỄN VĂN ĐẪM 472AP/79/111/1, xã Vĩnh Trường, huyện An Phú.

28/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 16:30

Điện lực Châu Đốc

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Cty Thái Huy Nam 472AP/188A/1, xã Đa Phước, huyện An Phú.

28/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 16:30

Điện lực Châu Đốc

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Trạm bơm Vùng Rau Xã Phước Hưng 478AP/99/25A/1, xã Phước Hưng, huyện An Phú.

28/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 16:30

Điện lực Châu Đốc

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Trạm biến áp Trại Cá Huỳnh Văn Dũng 472AP/79/3/81, xã Vĩnh Trường, huyện An Phú.

28/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 16:30

Điện lực Châu Đốc

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Trạm biến áp T6 ấp 2 472AP/79/77, xã Vĩnh Trường, huyện An Phú bán tổng cho Công ty Điện Nước An Giang.

28/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 16:30

Điện lực Châu Đốc

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Trạm biến áp Bùi Văn Đặng 478AP/11/1, xã Phước Hưng, huyện An Phú.

28/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 16:30

Điện lực Châu Đốc

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : HTX NN An Thạnh (TB Mương Trà) 472AP/102A, TT An Phú, huyện An Phú.

28/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 10:00

Điện lực Thọai Sơn

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần khu vực: ấp Hòa Tân, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn

28/03/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 09:30

Điện lực Thọai Sơn

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần khu vực mương Trâu Nhỏ: ấp Thanh Ni6n, TT Phú Hòa, huyện Thoại Sơn

28/03/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 09:30

Điện lực Thọai Sơn

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần khu vực: ấp Kiên Hảo, xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn

28/03/2023 Cúp điện từ 10:00 đến 11:00

Điện lực Thọai Sơn

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần khu vực: ấp Mỹ Phú, xã Định Mỹ, huyện Thoại Sơn

28/03/2023 Cúp điện từ 10:00 đến 11:00

Điện lực Thọai Sơn

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Tại TBA Lê Lâm Đồng : kênh Hậu, Vĩnh Chánh, huyện Thoại Sơn

28/03/2023 Cúp điện từ 11:00 đến 12:00

Điện lực Thọai Sơn

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Tại TBA Nguyễn Văn Bình : kênh Đào, Phu Thuận, huyện Thoại Sơn

28/03/2023 Cúp điện từ 11:00 đến 12:00

Điện lực Thọai Sơn

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần khu vực: ấp Trung Phú 1, xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn

28/03/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 14:00

Điện lực Thọai Sơn

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Tại TBA Nguyễn Phú Lợi : kênh Đào, Phu Thuận, huyện Thoại Sơn

28/03/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 14:00

Điện lực Thọai Sơn

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần khu vực: ấp Trung Phú 2, xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn

28/03/2023 Cúp điện từ 14:00 đến 15:00

Điện lực Thọai Sơn

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần khu vực: ấp Trung Phú 2, xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn

28/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Châu Phú

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : tại TBA T3 Mỹ Phú trụ 2/126 tuyến 472CĐ, xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang

28/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Châu Phú

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : tại TBA trạm bơm Rạch Cây Gáo trụ 5/285A/65/19 tuyến 475CD, thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang

28/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Châu Phú

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : tại TBA trạm bơm Mương Đình trụ 6/40 tuyến 476CD, xã Bình Long, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang

28/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Tịnh Biên

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Xã An Hảo - huyện Tịnh Biên

28/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Tịnh Biên

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Xã An Hảo - huyện Tịnh Biên

28/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Tịnh Biên

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : TT Chi Lăng - huyện Tịnh Biên

28/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Tịnh Biên

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Xã An Hảo - huyện Tịnh Biên

28/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Tịnh Biên

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Xã Vĩnh Trung - huyện Tịnh Biên

28/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Tịnh Biên

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Xã Văn Giáo - huyện Tịnh Biên

28/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Tịnh Biên

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Xã An Hảo - huyện Tịnh Biên

28/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Tịnh Biên

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Xã An Hảo - huyện Tịnh Biên

28/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Tịnh Biên

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Xã An Hảo - huyện Tịnh Biên

28/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Tịnh Biên

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Xã An Hảo - huyện Tịnh Biên

28/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Tịnh Biên

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Xã An Hảo - huyện Tịnh Biên

28/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Tịnh Biên

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Xã An Hảo - huyện Tịnh Biên

28/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Tịnh Biên

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Xã Núi Voi - huyện Tịnh Biên

28/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện lực Long Xuyên

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Một phần xã Mỹ Khánh (khu vực từ cầu Thông Lưu đến cầu Tám Hồng) - TP. Long Xuyên

28/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 18:00

Điện lực Long Xuyên

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Một phần xã Mỹ Khánh (khu vực từ cầu Tám Hồng đến cầu Thầy Giáo) - TP. Long Xuyên

28/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 13:00

Điện lực Long Xuyên

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Một phần phường Mỹ Hòa (khu vực Mương Thầy Phó) - TP. Long Xuyên

28/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 12:30

Điện lực Long Xuyên

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Một phần phường Mỹ Phước (khu vực từ trường Bùi Hữu Nghĩa đến cầu Rạch Gừa và đường Triệu Quang Phục) - TP. Long Xuyên

28/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 11:00

Điện lực Long Xuyên

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần phường Mỹ Long (đường Nguyễn T-M-Khai, một phần đường Hùng Vương từ ngã 4 Nguyễn T-M-Khai đến ngã 4 Ng-Trãi, đường Ng-Trãi từ ngã 4 H-Vương đến ngã 4 Hai Bà Trưng phía bên trái, đường Hai Bà Trưng từ ngã 4 Ng-Trãi đến cửa hàng AIA) - TP. Long Xuyên

28/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 10:30

Điện lực Long Xuyên

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần phường Bình Đức (khu vực QL 91 phía bên trái đoạn từ Văn Phòng Cty BTLT cũ đến cầu Cần Xây) - TP. Long Xuyên

28/03/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 17:00

Điện lực Long Xuyên

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần phường Bình Đức (khu vực từ Doanh trại Mê Linh đến Bê tông ly tâm cũ phía bên trái QL91) - TP. Long Xuyên

28/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 16:30

Điện lực Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần xã Bình Hòa (khu vực TB Mương Cả Điền) - Huyện Châu Thành

28/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:30

Điện lực Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần xã Bình Hòa (khu vực Mương Tân Hanh) - Huyện Châu Thành

28/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:30

Điện lực Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần xã Bình Hòa (khu vực Mương Tân Hanh) - Huyện Châu Thành

29/03/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 13:00

Điện lực Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần xã Vĩnh Thành (khu vực 3 Dồ) - Huyện Châu Thành

29/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 12:30

Điện lực Thọai Sơn

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : khu vực: dọc tuyến kênh trục thuộc ấp Vĩnh Thắng, xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn.

29/03/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 09:30

Điện lực Thọai Sơn

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Tại TBA T2A Vành Đai : Đông Sơn 1, TTNS, huyện Thoại Sơn

29/03/2023 Cúp điện từ 10:00 đến 11:00

Điện lực Thọai Sơn

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Tại TBA T3 Vành Đai : Đông Sơn 1, TTNS, huyện Thoại Sơn

29/03/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 16:30

Điện lực Thọai Sơn

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần khu vực: dọc tuyến kênh cây còng thuộc ấp Vĩnh Thắng, xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn.

29/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Châu Phú

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : tại TBA trạm bơm Kênh 8 - Kênh Ranh trụ 6/174/92 tuyến 476CD, xã Bình Chánh, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang

29/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Châu Phú

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : tại TBA trạm bơm K12-Kênh Ranh trụ 6/174/48/33 tuyến 476CD, xã Bình Chánh, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang

29/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Châu Phú

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : tại TBA trạm bơm Kênh 11 - kênh Ranh trụ 6/174/48/17 tuyến 476CD, xã Bình Chánh, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang

29/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Châu Phú

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : tại TBA trạm bơm K1 Nam Quốc Gia trụ 6/88/49 tuyến 476CD, xã Bình Chánh, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang

29/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Châu Phú

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : tại TBA trạm bơm Kênh 8 Nam Cây Dương trụ 6/174/91 tuyến 476CD, xã Bình Chánh, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang

29/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 12:00

Điện lực Châu Phú

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : một phần ấp Khánh An, Khánh Đức thuộc xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang

29/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Châu Phú

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : tại TBA trạm bơm Mương Tư Tản trụ 6/117/88 tuyến 476CD, xã Bình Chánh, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang

29/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Châu Phú

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : tại TBA trạm bơm K9 - kênh Ranh trụ 6/174/73 tuyến 476CD, xã Bình Chánh, Châu Phú, An Giang

29/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Tịnh Biên

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Xã Nhơn Hưng - huyện Tịnh Biên

29/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Tịnh Biên

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Xã An Hảo - huyện Tịnh Biên

29/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Tịnh Biên

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Xã An Cư - huyện Tịnh Biên

29/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 12:30

Điện lực Long Xuyên

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Một phần phường Mỹ Thạnh (khu vực Bờ Hồ - Cái Sao) - TP. Long Xuyên

29/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 12:30

Điện lực Long Xuyên

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Một phần phường Mỹ Thới (khu dân cư Đông Thạnh) - TP Long Xuyên

29/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 16:30

Điện lực Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần xã Vĩnh Nhuận (khu vực Rạch Chung Rầy, Láng San, Kênh Mới) - Huyện Châu Thành

29/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 10:30

Điện lực Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần xã Vĩnh Thành (khu vực Tân Thành) - Huyện Châu Thành

30/03/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 11:00

Điện lực Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần xã Bình Hòa (khu vực Phú An) - Huyện Châu Thành

30/03/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 15:00

Điện lực Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần xã Vĩnh An (khu vực Cầu Số 6)- Huyện Châu Thành

30/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Chợ Mới

Lý do : Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp


Khu vực : Xã Hòa Bình và một phần xã Long Giang; Hòa An; ấp Long Định thuộc xã Long Kiến; ấp An Quới thuộc xã An Thạnh Trung - huyện Chợ Mới - tỉnh An Giang.

30/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Chợ Mới

Lý do : Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp


Khu vực : Xã Hòa Bình và một phần xã Long Giang; Hòa An; ấp Long Định thuộc xã Long Kiến; ấp An Quới thuộc xã An Thạnh Trung - huyện Chợ Mới - tỉnh An Giang.

30/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Chợ Mới

Lý do : Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp


Khu vực : Xã Hòa Bình và một phần xã Long Giang; Hòa An; ấp Long Định thuộc xã Long Kiến; ấp An Quới thuộc xã An Thạnh Trung - huyện Chợ Mới - tỉnh An Giang.

30/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Chợ Mới

Lý do : Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp


Khu vực : Xã Hòa Bình và một phần xã Long Giang; Hòa An; ấp Long Định thuộc xã Long Kiến; ấp An Quới thuộc xã An Thạnh Trung - huyện Chợ Mới - tỉnh An Giang.

30/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 16:30

Điện lực Châu Đốc

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Cty TNHH Tấn Lộc Phát 472AP/186B/2A, xã Đa Phước, huyện An Phú.

30/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 16:30

Điện lực Châu Đốc

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : NMXL Minh Châu 472AP/185B/2, xã Đa Phước, huyện An Phú.

30/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 16:30

Điện lực Châu Đốc

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Trạm biến áp TDC Cặp 2 Bên TL 957 472AP/297, xã Đa Phước, huyện An Phú bán tổng cho Công ty Điện Nước An Giang.

30/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 16:30

Điện lực Châu Đốc

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Trạm biến áp Trạm T7B TT An Phú, trụ 472AP/41/1, TT An Phú, huyện An Phú bán tổng cho Công ty Điện Nước An Giang.

30/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 16:30

Điện lực Châu Đốc

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Trạm biến áp Trạm T8A TT An Phú, trụ 472AP/41/3, TT An Phú, huyện An Phú bán tổng cho Công ty Điện Nước An Giang.

30/03/2023 Cúp điện từ 11:00 đến 13:00

Điện lực Châu Đốc

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Công an Huyện An Phú 472AP/57B/1, TT An Phú, huyện An Phú.

30/03/2023 Cúp điện từ 11:00 đến 13:00

Điện lực Châu Đốc

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : UBND Huyện An Phú 472AP/46, TT An Phú, huyện An Phú.

30/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Tân Châu

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Xã Phú Lâm - Phú Tân - AG

30/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Châu Phú

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Mỹ An thuộc xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang

30/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Tịnh Biên

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Xã An Phú - huyện Tịnh Biên

30/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Tịnh Biên

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Xã Thới Sơn - huyện Tịnh Biên

30/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Tịnh Biên

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Xã An Phú - huyện Tịnh Biên

30/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 14:00

Điện lực Long Xuyên

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Khu Dân Cư Tiến Đạt 1 - Phường Mỹ Phước - TP. Long Xuyên

30/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 10:30

Điện lực Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần xã Cần Đăng (khu vực cụm dân cư Cần Đăng) - Huyện Châu Thành

30/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 10:30

Điện lực Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần xã Bình Hòa (khu vực cụm dân cư Bình Hòa) - Huyện Châu Thành

30/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 11:00

Điện lực Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần xã Bình Hòa (khu vực 5 Khứu) - Huyện Châu Thành

30/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 12:00

Điện lực Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần xã Cần Đăng (khu vực NM Thuận Phát) - Huyện Châu Thành

30/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 11:00

Điện lực Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần xã Bình Hòa (khu vực 5 Khứu) - Huyện Châu Thành

31/03/2023 Cúp điện từ 10:30 đến 16:30

Điện lực Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần xã Hòa Bình Thạnh (khu vực Nguyễn Minh Sơn)- Huyện Châu Thành

31/03/2023 Cúp điện từ 10:30 đến 16:30

Điện lực Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần xã Hòa Bình Thạnh (khu vực TB Kênh 600 Hòa Thuận)- Huyện Châu Thành

31/03/2023 Cúp điện từ 10:30 đến 16:30

Điện lực Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần xã Hòa Bình Thạnh (khu vực TT văn hóa - TT Huyện)- Huyện Châu Thành

31/03/2023 Cúp điện từ 10:30 đến 16:30

Điện lực Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần xã Hòa Bình Thạnh (khu vực Nguyễn Minh Thanh)- Huyện Châu Thành

31/03/2023 Cúp điện từ 10:30 đến 16:30

Điện lực Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần xã Hòa Bình Thạnh (khu vực Khưu Văn Hữu)- Huyện Châu Thành

31/03/2023 Cúp điện từ 09:30 đến 16:30

Điện lực Châu Đốc

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Trạm biến áp T12 Đa Phước 472AP/171, xã Đa Phước, huyện An Phú bán tổng cho Công ty Điện Nước An Giang.

31/03/2023 Cúp điện từ 09:30 đến 16:30

Điện lực Châu Đốc

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Trạm biến áp T4A Đa Phước 472AP/291, xã Đa Phước, huyện An Phú bán tổng cho Công ty Điện Nước An Giang.

31/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện lực Tân Châu

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Xã Vĩnh Xương - Tân Châu - AG

31/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Phú Tân

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần xã Phú Hưng (hướng từ Đình Thần Phú Hưng đến Chợ Nhơn Hòa) - huyện Phú Tân.

31/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 11:00

Điện lực Long Xuyên

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần xã Mỹ Hòa Hưng (khu vực Bến đò Mỹ Hòa Hưng) - TP. Long Xuyên

31/03/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 13:00

Điện lực Long Xuyên

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần phường Bình Đức (khu vực ánh sáng sinh hoạt từ NM Bao bì đến cầu Xép Bà Lý bên tay trái) - TP. Long Xuyên

31/03/2023 Cúp điện từ 09:30 đến 17:00

Điện lực Long Xuyên

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần xã Mỹ Hòa Hưng (khu vực Cầu Thịện Mỹ) - TP. Long Xuyên

31/03/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 17:00

Điện lực Long Xuyên

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần xã Mỹ Hòa Hưng (khu vực Mỹ An) - TP. Long Xuyên

31/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:30

Điện lực Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần TT Vĩnh Bình, xã Tân Phú (khu vực từ Cầu Số 5 đến Kênh Mướp Văn)- Huyện Châu Thành

31/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:30

Điện lực Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần TT Vĩnh Bình, xã Tân Phú (khu vực từ Cầu Số 5 đến Kênh Mướp Văn)- Huyện Châu Thành

31/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:30

Điện lực Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần TT Vĩnh Bình, xã Tân Phú (khu vực từ Cầu Số 5 đến Kênh Mướp Văn)- Huyện Châu Thành

31/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:30

Điện lực Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần TT Vĩnh Bình, xã Tân Phú (khu vực từ Cầu Số 5 đến Kênh Mướp Văn)- Huyện Châu Thành

31/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:30

Điện lực Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần TT Vĩnh Bình, xã Tân Phú (khu vực từ Cầu Số 5 đến Kênh Mướp Văn)- Huyện Châu Thành

31/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:30

Điện lực Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần TT Vĩnh Bình, xã Tân Phú (khu vực từ Cầu Số 5 đến Kênh Mướp Văn)- Huyện Châu Thành

31/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:30

Điện lực Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần TT Vĩnh Bình, xã Tân Phú (khu vực từ Cầu Số 5 đến Kênh Mướp Văn)- Huyện Châu Thành

02/04/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 17:00

Điện lực Tân Châu

Lý do : Cắt điện để phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia.


Khu vực : Phường Long Thạnh, Long Sơn - Tân Châu - AG

02/04/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 17:00

Điện lực Tân Châu

Lý do : Cắt điện để phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia.


Khu vực : Phường Long Thạnh, Long Sơn - Tân Châu - AG

02/04/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

Điện lực Tân Châu

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Xã Vĩnh Xương, Phú Lộc - Tân Châu; Xã Vĩnh Lộc - An Phú - AG

02/04/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 15:00

Điện lực Long Xuyên

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khu vực Tập đoàn Sao Mai trụ sở đường Hùng Vương, Mỹ Long - TP. Long Xuyên

02/04/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 15:00

Điện lực Long Xuyên

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần phường Mỹ Long (khu vực đường Nguyễn Trãi phía bên phải từ đèn bốn ngọn đến giáp đường Hai Bà Trưng, đường Trần Nguyên Hãn đoạn từ Hùng Vương đến Thi Sách, đường Trần Hưng Đạo từ Công An Tỉnh đến Cty Xây Lắp AG) - TP. Long Xuyên