Lịch cúp điện Điện lực TT-Huế

Lịch cúp điện Điện lực TT-Huế được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.Lịch cúp điện của Điện lực TT-Huế được lấy từ website của trung tâm điện lực toàn quốc

Lịch cắt điện Điện lực TT-Huế danh sách chi tiết

Điện lực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực
Nam S Hương 27/11/2022 06:00:00 11:30:00 AC530087 KS Duy Tân (dân)
Nam S Hương 27/11/2022 06:00:00 11:30:00 AD530266 KHÁCH SẠN DUY TÂN
Nam S Hương 28/11/2022 07:30:00 09:00:00 AD530324 RƯỢU SA KÊ
Phong Điền 26/11/2022 07:40:00 11:20:00 CD530175 TINH BỘT SẮN PHONG AN T1
Phong Điền 26/11/2022 07:40:00 11:20:00 CD530176 TINH BỘT SẮN PHONG AN T2
Phú Vang 28/11/2022 08:30:00 16:00:00 DC530020 Định Cư Thuận An
Nam Đông 28/11/2022 08:00:00 08:45:00 FC530028 Nam Đông 3
Phú Lộc 26/11/2022 07:30:00 12:00:00 GD530063 CS T1 PHÚ LỘC (BBNT)
Phú Lộc 26/11/2022 07:30:00 12:00:00 GD530070 ĐÁ BẠC (BBNT)
Phú Lộc 26/11/2022 07:30:00 12:00:00 GD530075 ĐÀI PTTH PHÚ LỘC
Phú Lộc 26/11/2022 07:30:00 12:00:00 GD530088 KST VEDANA
Phú Lộc 26/11/2022 07:30:00 12:00:00 GD530115 MŨI NÉ (BBNT)
Phú Lộc 26/11/2022 07:30:00 12:00:00 GD530118 NGÂN HÀNG NN PHÚ LỘC
Phú Lộc 26/11/2022 07:30:00 12:00:00 GD530142 TITAN 1 (BBNT)
Phú Lộc 26/11/2022 07:30:00 12:00:00 GD530150 UBND HUYỆN PHÚ LỘC (BBNT)
Phú Lộc 26/11/2022 07:30:00 12:00:00 GD530184 KST VEDANA 2
Phú Lộc 26/11/2022 07:30:00 12:00:00 GD530366 VEDANA 3
Phú Lộc 26/11/2022 07:30:00 12:00:00 GD530368 VEDANA 4
Phú Lộc 26/11/2022 07:30:00 12:00:00 GD530377 CHIẾU SÁNG QUỐC LỘ T2
Phú Lộc 27/11/2022 07:30:00 13:30:00 GC530019 THÔN PHÚ HẢI
Phú Lộc 27/11/2022 07:30:00 13:30:00 GC530022 TAM VỊ 2
Phú Lộc 27/11/2022 07:30:00 13:30:00 GD530057 CHẾ BIẾN LÂM SẢN 2
Phú Lộc 27/11/2022 07:30:00 13:30:00 GD530059 SHAIYO AA T1
Phú Lộc 27/11/2022 07:30:00 13:30:00 GD530064 CS T2 CHÂN MÂY
Phú Lộc 27/11/2022 07:30:00 13:30:00 GD530066 CS T3 CHÂN MÂY
Phú Lộc 27/11/2022 07:30:00 13:30:00 GD530128 TAM VỊ 4 T1 (ONE-ONE)
Phú Lộc 27/11/2022 07:30:00 13:30:00 GD530130 SHAIYO AA T2
Phú Lộc 27/11/2022 07:30:00 13:30:00 GD530177 BƠM T3 CHÂN MÂY
Phú Lộc 27/11/2022 07:30:00 13:30:00 GD530178 TAM VỊ 4 T2 (ONE-ONE)
Phú Lộc 27/11/2022 07:30:00 13:30:00 GD530199 BƠM T2 CHÂN MÂY
Phú Lộc 27/11/2022 07:30:00 13:30:00 GD530201 BƠM T5 CHÂN MÂY
Phú Lộc 27/11/2022 07:30:00 13:30:00 GD530202 BƠM T6 CHÂN MÂY
Phú Lộc 27/11/2022 07:30:00 13:30:00 GD530215 CƠ KHÍ CHÂN MÂY
Phú Lộc 29/11/2022 07:30:00 17:00:00 GD530378 CHIẾU SÁNG QUỐC LỘ T3
Hương Thủy 28/11/2022 07:30:00 14:30:00 PD530155 CHI CỤC THUẾ KV HƯƠNG PHÚ
Hương Thủy 29/11/2022 07:30:00 15:30:00 PC530276 Tái định cư 8B Thủy Phù
Hương Trà 26/11/2022 07:00:00 17:00:00 TC530082 Tứ Hạ T2
Hương Trà 26/11/2022 07:00:00 17:00:00 TC530278 Tứ Hạ T8
Hương Trà 26/11/2022 08:00:00 14:00:00 TC530070 Cổ Bưu T1
Hương Trà 26/11/2022 08:00:00 14:00:00 TC530095 Cổ Bưu T2
Hương Trà 29/11/2022 07:00:00 12:30:00 TC630123 Lâm Trường Tiền Phong (CC)
Hương Trà 29/11/2022 07:00:00 12:30:00 TD630205 XUÂN LONG 3
Hương Trà 29/11/2022 07:00:00 12:30:00 TD630206 HẢI CÁT 1
Hương Trà 29/11/2022 07:00:00 12:30:00 TD630207 XAY ĐÁ GA LÔI
Hương Trà 29/11/2022 07:00:00 12:30:00 TD630208 XAY ĐÁ XUÂN LONG 1
Hương Trà 29/11/2022 07:00:00 12:30:00 TD630209 XAY ĐÁ KHE PHÈN
Hương Trà 29/11/2022 07:00:00 12:30:00 TD630211 XAY ĐÁ XUÂN LONG 2
Hương Trà 29/11/2022 07:00:00 12:30:00 TD630212 MỎ ĐÁ KHE LY
Hương Trà 29/11/2022 07:00:00 12:30:00 TD630213 MỎ ĐÁ KHE LY 2
Hương Trà 29/11/2022 07:00:00 12:30:00 TD630215 XAY ĐÁ XUÂN LONG 4
Hương Trà 29/11/2022 07:00:00 12:30:00 TD630217 ĐÁ VIỆT NHẬT
Hương Trà 29/11/2022 07:00:00 12:30:00 TD630218 MỎ ĐÁ VIỆT NHẬT 2
Hương Trà 29/11/2022 07:00:00 12:30:00 TD630219 MỎ ĐÁ VIỆT NHẬT 3
Hương Trà 29/11/2022 07:00:00 12:30:00 TD630220 LIÊN BẰNG
Hương Trà 29/11/2022 07:00:00 12:30:00 TD630221 XAY ĐÁ KHE PHÈN 2
Hương Trà 29/11/2022 07:00:00 12:30:00 TD630223 Lâm trường Tiền Phong
Hương Trà 29/11/2022 07:00:00 12:30:00 TD630224 Hải Cát 3
Hương Trà 29/11/2022 07:00:00 12:30:00 TD630226 XUÂN LONG 5 (HTX XUÂN LONG)
Hương Trà 26/11/2022 08:30:00 15:30:00 TC530069 Bồn Phổ 1
Hương Trà 26/11/2022 08:30:00 15:30:00 TC530074 La Chữ 2
Hương Trà 26/11/2022 08:30:00 15:30:00 TC530251 La Chữ 4
Hương Trà 26/11/2022 13:00:00 17:00:00 TC530070 Cổ Bưu T1
Hương Trà 26/11/2022 13:00:00 17:00:00 TC530095 Cổ Bưu T2
Nam S Hương 30/11/2022 07:30:00 09:30:00 AD530325 SÂN VẬN ĐỘNG T1
Nam S Hương 30/11/2022 09:30:00 11:15:00 AD530269 KHÁCH SẠN SKY GARDEN
Nam S Hương 30/11/2022 11:30:00 13:00:00 AD530230 ĐẠI HỌC HUẾ SỐ 4 LÊ LỢI
Nam S Hương 30/11/2022 14:00:00 15:30:00 AD530359 Y TẾ GA (BV GTVT HUẾ)
Phong Điền 30/11/2022 13:50:00 15:10:00 CD530144 Frit Phú Xuân
Phú Lộc 30/11/2022 07:30:00 13:30:00 GC530307 VINH HẢI 1
Phú Lộc 30/11/2022 07:30:00 13:30:00 GC530308 VINH HẢI 2
Phú Lộc 30/11/2022 07:30:00 13:30:00 GC530309 VINH HẢI 3
Phú Lộc 30/11/2022 07:30:00 13:30:00 GC530335 VINH HẢI 4
Hương Thủy 30/11/2022 06:30:00 15:30:00 PD530411 HOÀNG ÂN
Hương Thủy 30/11/2022 06:30:00 15:30:00 PD830330 T2 ĐẠI HỌC LUẬT 160 KVA
Hương Trà 30/11/2022 07:00:00 08:30:00 TC530048 Giáp Thượng
Hương Trà 30/11/2022 07:00:00 16:30:00 TC530050 Đông Xuân 4
Hương Trà 30/11/2022 07:00:00 08:30:00 TC530051 Tây Xuân 1
Hương Trà 30/11/2022 07:00:00 08:30:00 TC530052 Tây Xuân 2
Hương Trà 30/11/2022 07:00:00 08:30:00 TC530066 La Chữ 3
Hương Trà 30/11/2022 07:00:00 08:30:00 TC530088 Thanh Khê
Hương Trà 30/11/2022 07:00:00 08:30:00 TC530091 Tây Xuân 4
Hương Trà 30/11/2022 07:00:00 08:30:00 TC530098 Quê Chữ 1
Hương Trà 30/11/2022 07:00:00 16:30:00 TC530101 Ủy Ban Phường Hương Xuân
Hương Trà 30/11/2022 07:00:00 16:30:00 TC530257 Bơm Hương Toàn (CC)
Hương Trà 30/11/2022 07:00:00 16:30:00 TC530269 Đông Xuân 5
Hương Trà 30/11/2022 07:00:00 08:30:00 TC530270 Tây Xuân 5
Hương Trà 30/11/2022 07:00:00 08:30:00 TC530279 Chiếu Sáng T1 Tứ Hạ
Hương Trà 30/11/2022 07:00:00 08:30:00 TD530171 ĐẬP THỌ SƠN
Hương Trà 30/11/2022 07:00:00 08:30:00 TD530179 GẠCH TUYNEN (HƯƠNG CHỮ)
Hương Trà 30/11/2022 07:00:00 08:30:00 TD530279 TẬP ĐOÀN SƠN HẢI
Hương Trà 30/11/2022 15:00:00 16:30:00 TC530048 Giáp Thượng
Hương Trà 30/11/2022 15:00:00 16:30:00 TC530051 Tây Xuân 1
Hương Trà 30/11/2022 15:00:00 16:30:00 TC530052 Tây Xuân 2
Hương Trà 30/11/2022 15:00:00 16:30:00 TC530066 La Chữ 3
Hương Trà 30/11/2022 15:00:00 16:30:00 TC530088 Thanh Khê
Hương Trà 30/11/2022 15:00:00 16:30:00 TC530091 Tây Xuân 4
Hương Trà 30/11/2022 15:00:00 16:30:00 TC530098 Quê Chữ 1
Hương Trà 30/11/2022 15:00:00 16:30:00 TC530270 Tây Xuân 5
Hương Trà 30/11/2022 15:00:00 16:30:00 TC530279 Chiếu Sáng T1 Tứ Hạ
Hương Trà 30/11/2022 15:00:00 16:30:00 TD530171 ĐẬP THỌ SƠN
Hương Trà 30/11/2022 15:00:00 16:30:00 TD530179 GẠCH TUYNEN (HƯƠNG CHỮ)
Hương Trà 30/11/2022 15:00:00 16:30:00 TD530279 TẬP ĐOÀN SƠN HẢI
Nam S Hương 01/12/2022 07:30:00 09:30:00 AD530283 KHÁCH SẠN KHÁNH TRANG (QUỐC KHÁNH)
Nam S Hương 01/12/2022 10:00:00 11:30:00 AC530032 Chín Hầm
Bắc S Hương 01/12/2022 07:00:00 16:10:00 BC530004 Bao Vinh 2
Bắc S Hương 01/12/2022 07:00:00 16:10:00 BC530172 Bao Vinh 3
Phú Vang 03/12/2022 06:30:00 18:00:00 DC530176 Vinh Thanh 4
Phú Vang 04/12/2022 06:30:00 18:00:00 DC530174 Vinh Thanh 2
Phú Vang 04/12/2022 07:45:00 16:00:00 DC530318 TBA Vinh Thanh 10
Phú Vang 04/12/2022 07:45:00 16:00:00 DD530286 Liên Minh
Phú Vang 05/12/2022 06:30:00 18:00:00 DC530175 Vinh Thanh 3
Phú Vang 05/12/2022 06:30:00 18:00:00 DC530181 Vinh Thanh 9
Phú Vang 05/12/2022 07:30:00 11:30:00 DD530217 BƠM VÂN GIANG
Phú Vang 05/12/2022 07:45:00 16:00:00 DC530318 TBA Vinh Thanh 10
Phú Vang 05/12/2022 07:45:00 16:00:00 DD530286 Liên Minh
Phú Vang 05/12/2022 13:00:00 14:30:00 DC530009 Bơm Phú Đa
Phú Lộc 02/12/2022 07:00:00 14:30:00 GD530230 QUÊ CHỮ (BBNT)
Phú Lộc 02/12/2022 07:00:00 14:30:00 GD530333 ĐÔNG HƯNG (BBNT)
Phú Lộc 02/12/2022 07:00:00 14:30:00 GD530336 GA TRUỒI (BBNT)
Phú Lộc 02/12/2022 07:00:00 14:30:00 GD530339 MIÊU NHA (BBNT)
Phú Lộc 02/12/2022 07:00:00 14:30:00 GD530344 SƯ LỖ (BBNT)
Phú Lộc 02/12/2022 07:30:00 10:30:00 GC530020 Phước Lộc
Phú Lộc 02/12/2022 07:30:00 10:30:00 GC530025 TĐC LỘC TIẾN
Phú Lộc 02/12/2022 09:50:00 10:50:00 GC530010 Lộc Tiến
Phú Lộc 02/12/2022 10:50:00 11:50:00 GC530030 TRUNG KIỀN 2
Phú Lộc 02/12/2022 13:30:00 14:30:00 GD530057 CHẾ BIẾN LÂM SẢN 2
Phú Lộc 02/12/2022 15:00:00 16:00:00 GD530090 KHO XĂNG DẦU CHÂN MÂY
Hương Thủy 02/12/2022 07:30:00 16:30:00 PD530232 SỢI PHÚ AN
Hương Thủy 02/12/2022 07:30:00 16:30:00 PD530251 BIA HU ĐA T1
Hương Thủy 02/12/2022 07:30:00 16:30:00 PD530257 BIA HU ĐA T2
Hương Thủy 02/12/2022 07:30:00 16:30:00 PD530262 BIA HUDA T3,T4
Hương Thủy 02/12/2022 07:30:00 16:30:00 PD530267 HELLO T1,T2
Hương Thủy 02/12/2022 07:30:00 16:30:00 PD530268 TÀI PHÁT
Hương Thủy 02/12/2022 07:30:00 16:30:00 PD530280 THÁI HÒA (NHỰA BAO BÌ VIỆT PHÁT)
Hương Thủy 02/12/2022 07:30:00 16:30:00 PD530297 TÍN THÀNH
Hương Thủy 02/12/2022 07:30:00 16:30:00 PD530301 VINH PHÁT
Hương Thủy 02/12/2022 07:30:00 16:30:00 PD530308 XỬ LÝ NƯỚC THẢI
Hương Thủy 02/12/2022 07:30:00 16:30:00 PD530328 Sợi Phú An T3-T4
Hương Thủy 02/12/2022 07:30:00 16:30:00 PD530339 SONG THIÊN LONG
Hương Thủy 02/12/2022 07:30:00 16:30:00 PD530341 NHỰA BAO BÌ VIỆT PHÁT
Hương Thủy 02/12/2022 07:30:00 16:30:00 PD530368 GẠCH MEN MIKADO Huế (T1)
Hương Thủy 02/12/2022 07:30:00 16:30:00 PD530375 CME SOLAR (ĐMTMN)
Hương Thủy 02/12/2022 07:30:00 16:30:00 PD530387 VINH PHÁT T2
Hương Trà 02/12/2022 07:30:00 11:30:00 TC530018 Bơm Hương Vinh
Hương Trà 02/12/2022 07:30:00 11:30:00 TC530023 Hương Vinh 3
Hương Trà 02/12/2022 07:30:00 11:30:00 TC530282 Hương Vinh 5
Hương Trà 02/12/2022 07:30:00 11:30:00 TC530297 Hương Vinh 6
Hương Trà 02/12/2022 08:00:00 08:50:00 TC530253 Bình Điền 2
Hương Trà 02/12/2022 09:15:00 10:15:00 TD530140 K1 BÌNH ĐIỀN
Hương Trà 02/12/2022 10:30:00 11:30:00 TD530204 XAY ĐÁ TRẠI GIAM BÌNH ĐIỀN

Lịch cắt điện tại khu vực Điện lực TT-Huế giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị ..vì vậy lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. để có thêm thông tin cụ thể

Ngày tạo 26/11/2022 Nguồn tham khảo: Điện lực TT-Huế


Giới thiệu

vninfo24h.com là trang blog chuyên cung cấp các thông tin về các lịch : lịch cắt điện, lịch truyền hình, bóng đá..., các chia sẻ mà mình cảm thấy có thể hữu ích với mọi người ...


Chuyên mục chính