Lịch cúp điện Điện lực Trà Vinh

Lịch cúp điện Điện lực Trà Vinh được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.Lịch cúp điện của Điện lực Trà Vinh được lấy từ website của trung tâm điện lực toàn quốc

Lịch cắt điện Điện lực Trà Vinh danh sách chi tiết

Điện lực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực
Thành phố Trà Vinh 27/11/2022 07:00:00 15:00:00 - Đường Mậu Thân, - Trạm biến áp chuyên dùng Xây lắp Bưu điện, Ủy ban bảo vệ dân số kế hoạch hóa gia đình, Cơ sở Trần Anh Tú, Cơ sở Trần Vĩnh An, Trung tâm y tế Thành phố Trà Vinh
Thành phố Trà Vinh 26/11/2022 07:30:00 13:00:00 Đường Chu Văn An từ Bạch Đằng đến Khu du lịch Huỳnh Kha; Một phần Khu tái định cư Phường 4 và ấp Long Bình B phường 4; Trường chuyên Nguyễn Thiện Thành
Thành phố Trà Vinh 27/11/2022 08:00:00 12:00:00 Trạm biến áp chuyên dùng Công ty Cy Vina
Thành phố Trà Vinh 27/11/2022 12:00:00 17:00:00 Trạm biến áp chuyên dùng Công ty Cy Vina
Điện lực Châu Thành 27/11/2022 07:00:00 17:00:00 Ấp Đại Thôn A, Đại Thôn B xã Hòa Minh và xã Long Hòa.
Điện lực Duyên Hải 26/11/2022 08:00:00 17:00:00 Một phần Ấp Động Cao, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải
Cầu Ngang 30/11/2022 06:30:00 17:00:00 Xã Hiệp Mỹ Đông, một phần ấp La Bang, một phần ấp Sơn Lang xã Long Sơn. Một phần ấp Tư và một phần ấp Năm xã Mỹ Long Nam.
Cầu Ngang 02/12/2022 06:30:00 17:00:00 Một phần ấp Lạc Thạnh A, một phần ấp Cầu Vĩ và một phần ấp Lạc Hòa xã Thạnh Hòa Sơn.
Cầu Ngang 28/11/2022 08:00:00 09:00:00 Một phần ấp Sóc Cụt xã Trường Thọ.
Cầu Ngang 29/11/2022 08:00:00 08:10:00 Xã Nhị Trường, Hiệp Hòa, các ấp Kim Hòa, Năng Nơn, ấp Giữa và một phần ấp Kim Câu xã Kim Hòa và ấp Ô Răng xã Long Sơn.
Cầu Ngang 29/11/2022 08:00:00 16:30:00 Xã Trường Thọ
Cầu Ngang 01/12/2022 08:00:00 09:30:00 Một phần ấp Bình Tân xã Hiệp Hòa.
Cầu Ngang 28/11/2022 09:20:00 10:20:00 Một phần ấp Sơn Lang và một phần ấp La Bang xã Long Sơn.
Cầu Ngang 01/12/2022 09:30:00 11:00:00 Trạm biến áp Lâm Văn Hoàng- ấp Bến Cát xã Mỹ Long Bắc
Cầu Ngang 28/11/2022 10:45:00 11:45:00 Một phần ấp Bến Kinh xã Mỹ Long Bắc.
Cầu Ngang 01/12/2022 13:00:00 14:30:00 Một phần ấp Lồ Ồ xã Hiệp Mỹ Tây.
Cầu Ngang 28/11/2022 13:30:00 14:30:00 Một phần ấp Rạch xã Thuận Hòa.
Cầu Ngang 01/12/2022 14:30:00 16:00:00 Một phần ấp Mỹ Quí xã Hiệp Mỹ Tây.
Cầu Ngang 28/11/2022 14:45:00 15:45:00 Một phần ấp Giồng Ngánh xã Hiệp Mỹ Tây.
Cầu Ngang 29/11/2022 16:20:00 16:30:00 Xã Nhị Trường, Hiệp Hòa, các ấp Năng Nơn, Kim Hòa, ấp Giữa và một phần ấp Kim Câu xã Kim Hòa, ấp Ô Răng xã Long Sơn.
Điện lực Cầu Kè 30/11/2022 06:00:00 16:00:00 Một phần ấp Rùm Sóc, ấp Ô Mịch xã Châu Điền
Điện lực Trà Cú 29/11/2022 07:00:00 16:00:00 Mất điện một phần ấp Vàm- xã Lưu Nghiệp Anh.
Điện lực Trà Cú 30/11/2022 07:00:00 16:00:00 Mất điện ấp Xoài Xiêm, cầu Hanh, Giồng Tranh, Xóm Chòi, Vàm Buôn- xã Ngãi Xuyên.
Điện lực Trà Cú 01/12/2022 07:00:00 16:00:00 Mất điện một phần ấp Giồng Lớn B- xã Định An.
Điện lực Trà Cú 29/11/2022 08:00:00 13:00:00 Mất điện xã Kim Sơn.
Điện lực Trà Cú 29/11/2022 08:00:00 10:00:00 Mất điện trạm Cơ sở GMGS tập trung Long Hiệp.
Điện lực Trà Cú 29/11/2022 08:00:00 08:45:00 Mất điện trạm Cây Da Tập Sơn 1.1.
Điện lực Trà Cú 29/11/2022 09:10:00 09:55:00 Mất điện trạm Trần Việt Hồng.
Điện lực Trà Cú 29/11/2022 10:15:00 11:00:00 Mất điện trạm Trung tâm DN&GTVL huyện Trà Cú.
Điện lực Trà Cú 29/11/2022 13:15:00 14:00:00 Mất điện trạm Trà Tro B1.
Điện lực Trà Cú 29/11/2022 14:15:00 15:00:00 Mất điện trạm Đầu lộ Ba Cụm.
Điện lực Trà Cú 29/11/2022 15:15:00 16:00:00 Mất điện trạm Diệp Tấn Thành.
Điện lực Tiểu Cần 04/12/2022 06:15:00 17:50:00 - Xã Phú Cần (trừ ấp Cây Hẹ) - Xã Long Thới, Tân Hòa, thị Trấn Cầu Quan
Điện lực Tiểu Cần 30/11/2022 07:30:00 11:30:00 Ấp Sóc Cầu, Cây Da, Sóc Trà và một phần ấp Từ Ô 2 - xã Hùng Hòa
Điện lực Châu Thành 04/12/2022 06:30:00 16:00:00 Ấp Ngãi Hiệp, Ngãi Lợi, Rạch Giữa, Bà Trầm, Cồn Cò xã Hưng Mỹ, xã Long Hòa, Hòa Minh, ấp Long Trị xã Long Đức TPTV.
Điện lực Châu Thành 30/11/2022 07:00:00 11:00:00 Một phần ấp Rạch Vồn xã Hưng Mỹ
Điện lực Châu Thành 29/11/2022 08:00:00 15:00:00 Một phần ấp Giồng Lức và Hương Phụ C xã Đa Lộc
Điện lực Duyên Hải 29/11/2022 08:00:00 17:00:00 Ấp Phước Thiện, Hồ Tàu, Định An xã Đông Hải, huyện Duyên Hải
Điện lực Duyên Hải 29/11/2022 08:00:00 11:30:00 Một phần ấp Cồn Cù, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải
Điện lực Duyên Hải 30/11/2022 08:00:00 17:00:00 Một phần ấp Cái Đôi, xã Long Khánh, ấp Vũng Tàu xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải
Điện lực Duyên Hải 30/11/2022 08:00:00 11:30:00 Một phần ấp Lộ Sỏi A, xã Đôn Xuân, huyện Duyên Hải
Điện lực Duyên Hải 29/11/2022 08:30:00 09:30:00 Mất điện trạm Ngô Hải Lăng, ấp Cồn Cù, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải
Điện lực Duyên Hải 29/11/2022 10:00:00 11:00:00 Mất điện trạm Hồ Văn Chốn, ấp Đông Thành, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải
Điện lực Duyên Hải 28/11/2022 11:00:00 14:00:00 Toàn xã Long Khánh, Long Vĩnh và một phần Khóm 4, Khóm 6, thị trấn Long Thành, huyện Duyên Hải.
Điện lực Duyên Hải 28/11/2022 11:00:00 11:10:00 Khóm 2, Khóm 3, thị trấn Long Thành, một phần ấp Đình Củ, xã Long Khánh, huyện Duyên Hải.
Điện lực Duyên Hải 28/11/2022 11:00:00 16:00:00 Ấp Kinh Đào, Cái Cối, Xẻo Bọng, Giồng Bàng, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải
Điện lực Duyên Hải 29/11/2022 13:00:00 14:00:00 Mất điện trạm Viettel Động Cao, ấp Động Cao, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải
Điện lực Duyên Hải 29/11/2022 13:00:00 14:30:00 Một phần ấp Cồn Cù, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải
Điện lực Duyên Hải 30/11/2022 13:00:00 16:30:00 Một phần ấp Xóm Tộ, Quảng Âm, xã Đôn Xuân, huyện Duyên Hải
Điện lực Duyên Hải 28/11/2022 13:50:00 14:00:00 Khóm 2, Khóm 3, thị trấn Long Thành, một phần ấp Đình Củ, xã Long Khánh, huyện Duyên Hải.
Điện lực Duyên Hải 29/11/2022 14:30:00 15:30:00 Mất điện trạm Huỳnh Văn Hảo 3, ấp Động Cao, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải
Điện lực Duyên Hải 29/11/2022 15:00:00 17:00:00 Một phần ấp Hồ Thùng, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải
Điện lực Duyên Hải 29/11/2022 16:00:00 17:00:00 Mất điện trạm Đặng Thị Hồ, ấp Động Cao, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải
Thành phố Trà Vinh 29/11/2022 07:30:00 09:00:00 Đường 19 tháng 5 nối dài từ Nguyễn Thị Minh Khai đến Võ Văn Kiệt (dãy ca phê Phố Mới) và đoạn từ cửa hàng VINMART đến Karaoke Tú Hạnh (dãy cửa hàng VINMART )
Thành phố Trà Vinh 30/11/2022 07:30:00 15:00:00 Đường Phạm Ngũ Lão từ vòng xoay Sóc Ruộng đến Sở Nông Nghiệp Tỉnh Trà Vinh (dãy Trung tâm ứng dụng khoa học kỹ thuật, dãy độc lập); Đường Phạm Ngũ Lão từ vòng xoay Sóc Ruộng đến ca phê Thanh Lịch; Một phần đường Chu Văn An; Hẻm khu dân cư Chín Rùa
Thành phố Trà Vinh 01/12/2022 07:30:00 15:00:00 Một phần khu vực Bờ Bao Phường 7
Thành phố Trà Vinh 01/12/2022 07:30:00 09:30:00 Đường Lê Lợi từ Hội Liên hiệp phụ nữ đến Nhà văn hóa cộng đồng Phường 1 (dãy Đài truyền hình Trà Vinh), một phần đường Phạm Ngũ Lão (khu vực gần đài nước), Nhà làm việc Báo Trà Vinh; Cơ sở giấy Ngọc Hân
Thành phố Trà Vinh 02/12/2022 07:30:00 15:00:00 - Ấp Phú Hòa, Hòa Hữu, Kinh Lớn - xã Long Đức; - Một phần ấp Công Thiện Hùng, Rạch Bèo, Huệ Sanh – xã Long Đức - Khu vực Kênh Phú Hòa; - Khu tái định cư phường 1; - Đường Trương Văn Kĩnh từ Võ Văn Kiệt đến Trần Văn Ẩn. - Trạm biến áp chuyên dùng cấp điện cho Cơ sở Võ Hoàng Giang, Cơ sở chế biến tôm Đình Bình, Nhà máy sản xuất cống ly tâm Lộc Phát, Cơ khí Hải Duyên, Công ty Boo nước., Cơ Sở nước đá Anh Diện
Thành phố Trà Vinh 03/12/2022 07:30:00 10:30:00 Trạm biến áp chuyên dùng Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh
Thành phố Trà Vinh 04/12/2022 07:30:00 15:00:00 Đường Nguyễn Chí Thanh từ Cửa hàng xăng dầu Phường 9 đến Nguyễn Đáng và các hẻm (dãy Cửa hàng xăng dầu Phường 9); - Đường Nguyễn Đáng và Trần Phú từ Điện Biên Phủ đến Nguyễn Thị Minh Khai; - Đường Kiên Thị Nhẫn; - Đường Nguyễn Thái Học từ Trần Phú đến Trần Quốc Tuấn; - Đường Trần Quốc Tuấn từ Điện Biên Phủ đến Nguyễn Thị Minh Khai và các hẻm (dãy đối diện trạm xăng dầu Phường 2); - Đường Phạm Ngũ Lão từ Trần Phú đến Trần Quốc Tuấn; - Đường Võ Nguyên Giáp từ trạm xăng dầu Phường 7 đến Nguyễn Đáng (dãy cửa hàng Bảy Chi); - Đường Trần Phú từ Nguyễn Thị Minh Khai đến Điện Biên Phủ; - Đường Phan Đình Phùng từ Trần Phú đến Nguyễn Đáng; - Trạm biến áp chuyên dùng cấp điện Xăng dầu Phường 9, Cơ sở gỗ Amina, Cơ sở gỗ Saphia, Bưu Điện Phường 6, Công ty cấp thoát nước, Chi cục kiểm lâm, Qũy tín dụng trung ương, Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín, Điện máy Nguyễn Kim, Siêu thị Coopmart Trà Vinh, Ngân hàng Đông Á, Chi cục đăng kiểm, Trường trung học phổ thông Thành phố Trà Vinh, Bệnh viện Minh Tâm, Công viên thanh niên, Tòa nhà Việt tel, Cơ sở Phan Ngọc Diệp,Trạm xăng dầu Phường 7, Nhà khách Ban chỉ huy quân sự tỉnh Trà Vinh, Trường Đại học Trà Vinh khu 2, Trung tâm giới thiệu việc làm, Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh
Thành phố Trà Vinh 29/11/2022 09:00:00 11:00:00 Trạm biến áp chuyên dùng cấp điện Cơ sở Phan Thị Màu
Thành phố Trà Vinh 01/12/2022 09:30:00 11:00:00 Đường Lê Lợi từ Tỉnh Ủy Trà Vinh đến Hội Liên hiệp phụ nữ và các hẻm
Thành phố Trà Vinh 03/12/2022 10:30:00 13:00:00 Đường Nguyễn Thái Học từ 19 tháng 5 đến Phan Chu Trinh; Đường Lý Tự Trọng từ Nguyễn Thái Học đến Phạm Ngũ Lão; Sở Công Thương Tỉnh Trà Vinh, Sở Văn hóa thể thao và du lịch, Sở Khoa học và công nghệ
Thành phố Trà Vinh 29/11/2022 11:00:00 13:00:00 Trạm biến áp chuyên dùng cấp điện Xí nghiệp nước đá Ba Lân
Thành phố Trà Vinh 01/12/2022 11:00:00 13:00:00 Đường Lê Lợi từ Phan Chu Trinh đến đài nước và các hẻm (dãy Ủy Ban Nhân Dân Phường 1); Đường Phan Chu Trinh từ Lê Lợi đến Tô Thị Huỳnh; Đường Huỳnh Thúc Kháng; Đường Bùi Thị Xuân;
Thành phố Trà Vinh 29/11/2022 14:00:00 15:00:00 Đường Bạch Đằng từ cầu Tiệm Tương đến đường Lý Tự Trọng và các hẻm
Thành phố Trà Vinh 29/11/2022 15:00:00 17:00:00 Đường Quang Trung từ Lê Lợi đến Phạm Ngũ Lão và các hẻm; Đường Nguyễn Thái Học từ Phan Chu Trinh đến Quang Trung; Đường Phan Chu Trinh từ Tô Thị Huỳnh đến Phạm Ngũ Lão
Điện lực thị xã Duyên Hải 29/11/2022 07:00:00 16:00:00 Tuyến 476DT (sau Recloser Long Hữu)
Điện lực thị xã Duyên Hải 30/11/2022 08:00:00 13:00:00 Mất điện một phần ấp 10 xã Long Hữu
Điện lực thị xã Duyên Hải 02/12/2022 08:00:00 17:00:00 Mất điện một phần Thống Nhất, ấp Bào Sen xã Long Toàn thị xã Duyên Hải.
Điện lực thị xã Duyên Hải 02/12/2022 08:00:00 10:00:00 Mất điện một phần khóm Long Thạnh phường 1
Cầu Ngang 26/11/2022 00:00:00 00:00:00 Xã Thạnh Hòa Sơn

Lịch cắt điện tại khu vực Điện lực Trà Vinh giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị ..vì vậy lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. để có thêm thông tin cụ thể

Ngày tạo 26/11/2022 Nguồn tham khảo: Điện lực Trà Vinh


Giới thiệu

vninfo24h.com là trang blog chuyên cung cấp các thông tin về các lịch : lịch cắt điện, lịch truyền hình, bóng đá..., các chia sẻ mà mình cảm thấy có thể hữu ích với mọi người ...


Chuyên mục chính