Lịch cúp điện Điện lực Tiền Giang

Lịch cúp điện điện lực Tiền Giang được cập nhật hằng ngày, mới nhất, chính xác nhất, thường xuyên nhất

Lịch cắt điện Điện lực Tiền Giang danh sách chi tiết

Điện lực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực
Điện lực Tân Phú Đông 26/11/2022 08:00:00 17:00:00 1 phần ấp Bà Tiên xã Phú Đông, Bà Từ, Pháo đài xã Phú Tân huyện Tân Phú đông
Điện lực Tân Phú Đông 26/11/2022 08:00:00 17:00:00 1 phần ấp Gảnh xã Phú Đông huyện Tân Phú đông
Điện lực Thị Xã Gò Công 27/11/2022 07:00:00 17:00:00 Một phần Phường 1, 2, Xã Long Chánh và toàn bộ Phường 5, Xã Long Hòa - thị xã Gò Công
Điện lực Cai Lậy 26/11/2022 07:00:00 17:00:00 Một phần phường 4, phường Nhị Mỹ thị xã Cai Lậy
Điện lực Tân Phước 27/11/2022 08:00:00 16:00:00 Mất điện một phần các xã Thạnh Mỹ, Thạnh Tân, Thạnh Hòa
Điện lực Châu Thành 27/11/2022 06:30:00 19:00:00 Một phần các xã: Song Thuận, Kim Sơn, Ấp Long Thuận B - xã Long Hưng và Ấp Vĩnh Quí – Vĩnh Kim; Hoàn toàn các xã: Phú Phong và các KH lớn cụm CN Song Thuận
Điện lực Gò Công Tây 30/11/2022 08:00:00 16:00:00 - 1 phần ấp Bình Cách xã Yên Luông
Điện lực Tân Phú Đông 28/11/2022 07:00:00 17:00:00 1 phần ấp Pháo Đài xã Phú Tân huyện Tân Phú Đông
Điện lực Tân Phú Đông 28/11/2022 07:00:00 17:00:00 1 phần ấp Bà Từ xã Phú Tân huyện Tân Phú Đông
Điện lực Tân Phú Đông 28/11/2022 07:00:00 17:00:00 1 phần ấp Pháo Hữu xã Phú Tân huyện Tân Phú Đông
Điện lực Tân Phú Đông 29/11/2022 07:00:00 17:00:00 1 phần ấp Cồn Cống xã Phú Tân huyện Tân Phú Đông
Điện lực Tân Phú Đông 30/11/2022 07:00:00 17:00:00 1 phần ấp Gảnh xã Phú Đông huyện Tân Phú Đông
Điện lực Tân Phú Đông 30/11/2022 07:00:00 17:00:00 1 phần ấp Lý Quàn xã Phú Đông huyện Tân Phú Đông
Điện lực Mỹ Tho 27/11/2022 06:30:00 19:00:00 Một phần xã Trung An, TPMT, xã Bình Đức, Thạnh Phú thuộc huyện Châu Thành; Một phần các xã: Song Thuận, Kim Sơn, Ấp Long Thuận B - xã Long Hưng và Ấp Vĩnh Quí – Vĩnh Kim; mất điện hoàn toàn các xã: Phú Phong và các KH lớn cụm CN Song Thuận.
Điện lực Mỹ Tho 27/11/2022 06:30:00 19:00:00 Một phần xã Trung An, TPMT, xã Bình Đức, Thạnh Phú thuộc huyện Châu Thành;
Điện lực Cai Lậy 28/11/2022 08:00:00 16:00:00 Một phần xã Long Tiên huyện Cai Lậy
Điện lực Cai Lậy 29/11/2022 08:00:00 16:00:00 Một phần xã Bình Phú huyện Cai lậy
Điện lực Cai Lậy 29/11/2022 08:00:00 16:00:00 Một phần xã Tam Bình huyện Cai Lậy
Điện lực Cai Lậy 29/11/2022 08:00:00 16:00:00 Một phần xã Long Khánh thị xã Cai Lậy và một phần xã Long Trung huyện Cai Lậy
Điện lực Cai Lậy 29/11/2022 08:00:00 16:00:00 Một phần xã Long Khánh thị xã Cai Lậy
Điện lực Cai Lậy 30/11/2022 08:00:00 16:00:00 Một phần xã Long Tiên huyện Cai Lậy
Điện lực Cai Lậy 30/11/2022 08:00:00 16:00:00 Xã Phú Quý và một phần xã Nhị Quý thị xã Cai Lậy
Điện lực Cai Lậy 30/11/2022 08:00:00 16:00:00 Một phần xã Bình Phú huyện Cai lậy
Điện lực Cái Bè 28/11/2022 07:30:00 17:00:00 Một phần xã Hậu Mỹ Bắc A
Điện lực Cái Bè 28/11/2022 08:30:00 11:30:00 Một phần xã Hậu Mỹ Bắc A
Điện lực Tân Phú Đông 28/11/2022 07:00:00 17:00:00 1 phần ấp Phú Hữu xã Phú Tân huyện Tân Phú Đông
Điện lực Thị Xã Gò Công 29/11/2022 07:00:00 09:30:00 Một phần Phường 4 - thị xã Gò Công
Điện lực Thị Xã Gò Công 29/11/2022 07:30:00 11:00:00 Một phần xã Tân Trung - thị xã Gò Công
Điện lực Thị Xã Gò Công 29/11/2022 10:00:00 11:30:00 Một phần Phường 4 - thị xã Gò Công
Điện lực Thị Xã Gò Công 29/11/2022 13:30:00 15:00:00 Một phần Phường 3 - thị xã Gò Công
Điện lực Thị Xã Gò Công 29/11/2022 15:20:00 17:00:00 Một phần Phường 3 - thị xã Gò Công
Điện lực Chợ Gạo 29/11/2022 08:00:00 10:00:00 Một phần ấp Bình Hạnh, Long Thạnh, Tân Bình xã Long Bình Điền
Điện lực Chợ Gạo 29/11/2022 08:00:00 10:00:00 Một phần ấp Tân Phú 1 xã Tân Thuận Bình
Điện lực Chợ Gạo 29/11/2022 08:00:00 10:00:00 Một phần ấp Long Thạnh xã Long Bình Điền
Điện lực Mỹ Tho 02/12/2022 06:50:00 07:00:00 Một phần xã Trung An, Phường 10, đường Đoàn Thị Nghiệp, đường Lý Thường Kiệt, phường 5,TP.Mỹ Tho.
Điện lực Mỹ Tho 30/11/2022 07:00:00 07:30:00 Một phần xã Thạnh Phú, xã Long Hưng, Châu Thành
Điện lực Mỹ Tho 02/12/2022 07:00:00 16:30:00 Một phần đường Lý Thường Kiệt, đường Đoàn Thị Nghiệp, phường 5,TP.Mỹ Tho.
Điện lực Mỹ Tho 29/11/2022 07:30:00 14:30:00 Một phần đường Trần Hưng Đạo, Dương Khuy phường 6, TPMT
Điện lực Mỹ Tho 30/11/2022 07:30:00 17:00:00 Một phần xã Thạnh Phú, Châu Thành
Điện lực Mỹ Tho 30/11/2022 07:30:00 12:00:00 Một phần Ấp 2 xã Trung An, TPMT
Điện lực Mỹ Tho 01/12/2022 07:30:00 12:00:00 Một phần huyện lộ 87 thuộc phường 9, TPMT
Điện lực Mỹ Tho 02/12/2022 07:30:00 16:30:00 Lộ nhựa thuộc Ấp 5 xã Tam Hiệp, Châu Thành
Điện lực Mỹ Tho 01/12/2022 08:00:00 16:00:00 Một phần Ấp 4,5 xã Tam Hiệp, Châu Thành
Điện lực Mỹ Tho 29/11/2022 13:30:00 16:30:00 Trạm PCCC Cầu Rạch Miễu
Điện lực Mỹ Tho 02/12/2022 16:20:00 16:30:00 Một phần xã Trung An, Phường 10, đường Đoàn Thị Nghiệp, đường Lý Thường Kiệt, phường 5,TP.Mỹ Tho.
Điện lực Thị Xã Gò Công 01/12/2022 07:00:00 09:30:00 Một phần Xã Tân Trung - thị xã Gò Công
Điện lực Thị Xã Gò Công 04/12/2022 07:00:00 17:00:00 Một phần Phường 1, 2 thị xã Gò Công
Điện lực Thị Xã Gò Công 04/12/2022 07:00:00 17:00:00 Một phần Phường 1, 2, 3, xã Long Thuận, Long Hưng - thị xã Gò Công
Điện lực Thị Xã Gò Công 04/12/2022 07:00:00 17:00:00 Một phần Phường 1, 2, 3, xã Long Thuận, Long Hưng - thị xã Gò Công và Một phần xã Bình Nghị, xã Tân Tây, TT Vàm Láng; Toàn bộ xã Tân Đông, Kiểng Phước, Bình Ân, Tân Điền huyện GCĐ
Điện lực Cai Lậy 01/12/2022 08:00:00 16:00:00 Một phần xã Bình Phú huyện Cai lậy
Điện lực Cai Lậy 01/12/2022 08:00:00 16:00:00 Một phần xã Cẩm Sơn huyện Cai Lậy
Điện lực Cai Lậy 01/12/2022 08:00:00 16:00:00 Một phần xã Long Tiên huyện Cai Lậy
Điện lực Cai Lậy 02/12/2022 08:00:00 16:00:00 Một phần xã Bình Phú huyện Cai lậy
Điện lực Cai Lậy 02/12/2022 08:00:00 16:00:00 Một phần xã Long Khánh thị xã Cai Lậy
Điện lực Cai Lậy 02/12/2022 08:00:00 16:00:00 Một phần xã Thanh Hòa, Long Khánh thị xã Cai Lậy
Điện lực Chợ Gạo 03/12/2022 07:00:00 17:00:00 Một phần ấp Thạnh Lợi xã Long Bình Điền và một phần xã Đăng Hưng Phước
Điện lực Chợ Gạo 04/12/2022 08:00:00 11:30:00 Một phần Khi 1, TT Chợ Gạo
Điện lực Châu Thành 04/12/2022 06:00:00 18:00:00 - Mất điện một phần xã Phú Kiết huyện Chợ Gạo; xã Tân Lập 1, Tân Hòa Thành, Tân Lập 2, Phú Mỹ, Hưng Thạnh huyện Tân Phước; xã Long An huyện Châu Thành; - Mất điện toàn phần: xã Trung Hòa, Tân Bình Thạnh, Mỹ Tịnh An, Hòa Tịnh huyện Chợ Gạo; xã Tân Hương, Tân Hội Đông, Tân Lý Đông, Tân Lý Tây, Thị Trấn Tân Hiệp, Thân Cửu Nghĩa huyện Châu Thành
Điện lực Cái Bè 02/12/2022 07:30:00 17:00:00 Một phần xã Mỹ Lợi A, Mỹ Lợi B, An Thái Trung, Mỹ Trung
Điện lực Cái Bè 01/12/2022 08:00:00 16:00:00 Một phần xã An Hữu, An Thái Đông, An Thái Trung, Mỹ Lương
Điện lực Cái Bè 01/12/2022 13:30:00 16:00:00 Một phần xã An Hữu, Hòa Hưng
Điện lực Cai Lậy 30/11/2022 08:00:00 17:00:00 Một phần xã Cẩm Sơn huyện Cai Lậy
Điện lực Tân Phú Đông 06/12/2022 07:00:00 17:00:00 1 phần ấp Lý Quàn xã Phú Đông huyện Tân Phú Đông
Điện lực Tân Phú Đông 06/12/2022 07:00:00 17:00:00 1 phần ấp Tân Phú xã Phú Thạnh huyện Tân Phú Đông
Điện lực Tân Phú Đông 07/12/2022 07:00:00 17:00:00 1 phần ấp Bà Tiên xã Phú Đông huyện Tân Phú Đông
Điện lực Tân Phú Đông 07/12/2022 07:00:00 17:00:00 1 phần ấp Bà Tiên xã Phú Thạnh huyện Tân Phú Đông
Điện lực Tân Phú Đông 07/12/2022 07:00:00 17:00:00 1 phần ấp Tân Hiệp xã Tân Thới huyện Tân Phú Đông
Điện lực Tân Phú Đông 09/12/2022 07:00:00 17:00:00 1 phần ấp Lý Quàn xã Phú Đông huyện Tân Phú Đông
Điện lực Tân Phú Đông 09/12/2022 07:00:00 17:00:00 1 phần ấp Bãi Bùn xã Phú Thạnh huyện Tân Phú Đông
Điện lực Tân Phú Đông 10/12/2022 07:00:00 17:00:00 1 phần ấp Tân Quý xã Tân Thới huyện Tân Phú Đông
Điện lực Tân Phú Đông 10/12/2022 07:00:00 17:00:00 1 phần ấp Tân Hưng xã Tân Thới huyện Tân Phú Đông
Điện lực Tân Phú Đông 05/12/2022 08:00:00 17:00:00 1 phần ấp Bà Từ xã Phú Tân huyện Tân Phú Đông
Điện lực Tân Phú Đông 05/12/2022 08:00:00 17:00:00 1 phần ấp Cả Thu xã Phú Thạnh huyện Tân Phú Đông
Điện lực Tân Phú Đông 06/12/2022 08:00:00 17:00:00 1 phần ấp Tân Hưng xã Tân Thới huyện Tân Phú Đông

Lịch cắt điện tại khu vực Điện lực Tiền Giang giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị ..vì vậy lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. để có thêm thông tin cụ thể

Ngày tạo 26/11/2022 Nguồn tham khảo: Điện lực Tiền Giang


Giới thiệu

vninfo24h.com là trang blog chuyên cung cấp các thông tin về các lịch : lịch cắt điện, lịch truyền hình, bóng đá..., các chia sẻ mà mình cảm thấy có thể hữu ích với mọi người ...


Chuyên mục chính