Lịch cúp điện Điện lực Tây Ninh

Lịch cúp điện điện lực Tây Ninh được cập nhật hằng ngày, mới nhất, chính xác nhất, thường xuyên nhất

Lịch cắt điện Điện lực Tây Ninh danh sách chi tiết

Điện lực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực
Điện lực Thành Phố Tây Ninh 26/11/2022 08:00:00 17:00:00 Khu phố Ninh Trung phường Ninh Sơn; khu phố 1 phường I
Điện lực Gò Dầu 26/11/2022 08:00:00 17:00:00 Ấp Phước Đức B xã Phước Đông; Ấp 5 xã Bàu Đồn Khu phố Rạch Sơn Thị trấn
Điện lực Trảng Bàng 26/11/2022 07:30:00 11:30:00 Khu phố Gia Tân, Lộc Trát, Lộc Khê phường Gia Lộc
Điện lực Trảng Bàng 27/11/2022 07:30:00 17:00:00 Đường số 7 KCN Trảng Bàng
Điện lực Châu Thành 26/11/2022 06:30:00 17:00:00 Ấp Bình Phong, Bình Long xã Thái Bình; ấpThanh Bình, An Điền xã An Bình; ấp Thanh Thuận, Thanh Hùng, Thanh Hòa xã Thanh Điền
Điện lực Châu Thành 26/11/2022 06:30:00 17:00:00 Ấp Thanh Hùng, Thanh Thuận, Thanh Phước xã Thanh Điền
Điện lực Châu Thành 26/11/2022 06:30:00 07:00:00 Ấp Thanh Thuận, Thanh Phước, Thanh Đông, Thanh Trung xã Thanh Điền và xã Long Vĩnh
Điện lực Châu Thành 26/11/2022 08:00:00 11:30:00 Ấp Trường xã Hảo Đước
Điện lực Châu Thành 27/11/2022 08:00:00 11:30:00 Ấp Bến Cừ xã Ninh Điền
Điện lực Châu Thành 27/11/2022 08:00:00 11:30:00 Ấp Nam Bến Sỏi xã Thành Long
Điện lực Châu Thành 26/11/2022 13:30:00 17:00:00 Ấp Xóm Ruộng xã Trí Bình
Điện lực Châu Thành 27/11/2022 13:30:00 17:00:00 Ấp Sa Nghe xã An Cơ
Điện lực Châu Thành 26/11/2022 16:30:00 17:00:00 Ấp Thanh Thuận, Thanh Phước, Thanh Đông, Thanh Trung xã Thanh Điền và xã Long Vĩnh
Điện lực Dương Minh Châu 26/11/2022 08:00:00 10:00:00 Ấp Phước Hòa (Trừ tổ 1, 2) và Tân Định 1 xã Suối Đá
Điện lực Dương Minh Châu 26/11/2022 08:00:00 17:00:00 Tổ 1, 2 ấp Phước Hòa xã Suối Đá
Điện lực Hoà Thành 27/11/2022 07:00:00 11:30:00 Khu phố Long Thời, Long Tân, Sân Cu, Long Đại Phường Long Thành Bắc; ấp Trường Phước, Trường Lộc, Trường An xã Trường Tây; ấp Trường Thọ xã Trường Hòa
Điện lực Hoà Thành 27/11/2022 07:00:00 17:00:00 Ấp Trường Thiện, Trường Xuân, Trường Cửu xã Trường Hòa
Điện lực Bến Cầu 26/11/2022 07:00:00 18:00:00 Ấp Bảo, Xóm Khách xã Long Giang; xã Long Chữ
Điện lực Thành Phố Tây Ninh 01/12/2022 08:00:00 17:00:00 Khu phố Ninh An phường Ninh Sơn. Ấp Thạnh Lợi xã Thạnh Tân
Điện lực Thành Phố Tây Ninh 02/12/2022 08:00:00 17:00:00 Khu phố Ninh Đức, Ninh Phước, Ninh Lợi phường Ninh Thạnh
Điện lực Thành Phố Tây Ninh 03/12/2022 08:00:00 17:00:00 Khu phố 4, 5 phường I; ấp Bình Hòa xã Thái Bình huyện Châu Thành
Điện lực Gò Dầu 27/11/2022 08:00:00 17:00:00 Khu phố Rạch Sơn Thị trấn (Khu hành Chánh huyện Gò Dầu)
Điện lực Gò Dầu 28/11/2022 08:00:00 17:00:00 Ấp Phước Hội xã Phước Thạnh Nước đá Phước Đông, DNTN Kim Thủy
Điện lực Gò Dầu 29/11/2022 08:00:00 17:00:00 Ấp Đường Long, Bến Rộng xã Thạnh Đức Ấp Phước Hòa xã Phước Thạnh
Điện lực Gò Dầu 29/11/2022 08:00:00 11:30:00 KP Rạch Sơn thị trấn Gò Dầu Ấp Trâm Vàng 1 xã Thanh Phước
Điện lực Gò Dầu 30/11/2022 08:00:00 17:00:00 Ấp Cây Da xã Hiệp Thạnh Ấp Xóm Đồng xã Thanh Phước
Điện lực Gò Dầu 03/12/2022 08:00:00 17:00:00 Ấp Cẩm Bình, Cẩm Long, Cẩm Thắng xã Cẩm Giang
Điện lực Gò Dầu 29/11/2022 13:30:00 17:00:00 Ấp 6 xã Bàu Đồn Ấp Xóm Mía xã Phước Trạch
Điện lực Tân Châu 28/11/2022 08:00:00 17:00:00 Công ty TNHH Việt Úc
Điện lực Tân Châu 29/11/2022 08:00:00 17:00:00 Công ty Trường Hưng
Điện lực Tân Châu 03/12/2022 08:00:00 17:00:00 Ấp Đông Hiệp xã Tân Đông
Điện lực Châu Thành 28/11/2022 08:00:00 11:30:00 Ấp Sa Nghe xã An Cơ
Điện lực Châu Thành 28/11/2022 08:00:00 11:30:00 Ấp Chòm Dừa xã Đồng Khởi
Điện lực Châu Thành 29/11/2022 08:00:00 11:30:00 Ấp An Thọ xã An Cơ
Điện lực Châu Thành 30/11/2022 08:00:00 11:30:00 Ấp Phước Thạnh xã Phước Vinh
Điện lực Châu Thành 01/12/2022 08:00:00 11:30:00 Ấp Long Đại xã Long Vĩnh
Điện lực Châu Thành 02/12/2022 08:00:00 11:30:00 Ấp Long Châu xã Long Vĩnh
Điện lực Châu Thành 03/12/2022 08:00:00 11:30:00 Ấp Suối Muồn xã Thái Bình
Điện lực Châu Thành 03/12/2022 08:00:00 11:30:00 Ấp Phước Hòa xã Phước Vinh
Điện lực Châu Thành 03/12/2022 08:00:00 11:30:00 Ấp Phước Lợi xã Phước Vinh
Điện lực Châu Thành 28/11/2022 13:30:00 17:00:00 Ấp Sa Nghe xã An Cơ
Điện lực Châu Thành 29/11/2022 13:30:00 17:00:00 Ấp Phước An xã Phước Vinh
Điện lực Châu Thành 29/11/2022 13:30:00 17:00:00 Ấp Phước Hưng xã Phước Vinh
Điện lực Châu Thành 30/11/2022 13:30:00 17:00:00 Ấp Phước Lộc xã Phước Vinh
Điện lực Châu Thành 30/11/2022 13:30:00 17:00:00 Ấp Phước Thạnh xã Phước Vinh
Điện lực Châu Thành 01/12/2022 13:30:00 17:00:00 Ấp Long Đại xã Long Vĩnh
Điện lực Châu Thành 02/12/2022 13:30:00 17:00:00 Ấp Vịnh xã An Cơ
Điện lực Châu Thành 03/12/2022 13:30:00 17:00:00 Ấp Phước Trung xã Phước Vinh
Điện lực Châu Thành 03/12/2022 13:30:00 17:00:00 Ấp Phước Lập xã Phước Vinh
Điện lực Châu Thành 03/12/2022 13:30:00 17:00:00 Ấp Bàu Sen, Sân Lễ xã Hảo Đước
Điện lực Châu Thành 04/12/2022 13:30:00 17:00:00 Ấp Trường, Bình Lợi xã Hảo Đước
Điện lực Dương Minh Châu 30/11/2022 08:00:00 17:00:00 TBA chuyên dùng khách hàng Công ty TNHH MTV Vạn Thịnh Phát
Điện lực Dương Minh Châu 01/12/2022 08:00:00 17:00:00 Tổ 14 ấp Thuận Tân xã Truông Mít
Điện lực Dương Minh Châu 01/12/2022 08:00:00 17:00:00 Tổ 2 ấp Lộc Hiệp xã Lộc Ninh
Điện lực Dương Minh Châu 02/12/2022 08:00:00 17:00:00 Tổ 8 ấp Phước Tân 3 xã Phan
Điện lực Hoà Thành 03/12/2022 07:00:00 17:00:00 Ấp Trường Thiện xã Trường Hòa
Điện lực Hoà Thành 29/11/2022 08:00:00 17:00:00 Khu phố 4 phường Long Hoa; Khu phố Long Mỹ phường Long Thành Bắc
Điện lực Hoà Thành 30/11/2022 08:00:00 17:00:00 Ấp Long Hải xã Trường Tây
Điện lực Hoà Thành 02/12/2022 08:00:00 17:00:00 Hộ kinh doanh Thanh Phong + Đèn đường Phong Kinh Tế Hạ Tầng thị xã Hòa Thành
Điện lực Bến Cầu 28/11/2022 08:00:00 17:00:00 Ấp Voi xã An Thạnh
Điện lực Bến Cầu 29/11/2022 08:00:00 11:30:00 Ấp Chánh xã An Thạnh
Điện lực Bến Cầu 29/11/2022 08:00:00 11:30:00 Ấp Bến xã An Thạnh
Điện lực Bến Cầu 30/11/2022 08:00:00 11:30:00 Ấp Rừng Dầu xã Tiên Thuận
Điện lực Bến Cầu 03/12/2022 08:00:00 11:30:00 Khu phố 1 thị trấn Bến Cầu
Điện lực Bến Cầu 29/11/2022 13:30:00 17:00:00 Ấp Bàu Tép xã An Thạnh
Điện lực Thành Phố Tây Ninh 01/12/2022 08:00:00 17:00:00 Khu phố Ninh Nghĩa, Ninh Phúc phường Ninh Thạnh; Khu phố Ninh Thọ, Ninh Tân, Ninh Phú, Ninh Thành phường Ninh Sơn; Ấp Kinh Tế xã Bình Minh; Ấp Tân Hòa xã Tân Bình; Ấp Thạnh Hiệp, Thạnh Trung, Thạnh Đông, Thạnh Lợi xã Thạnh Tân
Điện lực Thành Phố Tây Ninh 02/12/2022 08:00:00 17:00:00 Khu phố Ninh Phú, Ninh Bình, Ninh Thành, Ninh Trung phường Ninh Sơn; Ấp Tân Phước, Tân Trung xã Tân Bình; Ấp Thạnh Hiệp, Thạnh Lợi xã Thạnh Tân.
Điện lực Thành Phố Tây Ninh 03/12/2022 08:00:00 17:00:00 Khu phố 2, 3, 5 phường I; khu phố 2 phường II; Khu phố 7 phường III; Khu phố 4,5,6,7 phường IV .
Điện lực Trảng Bàng 29/11/2022 07:30:00 17:00:00 Khu phố Lộc Thọ phường Lộc Hưng
Điện lực Trảng Bàng 30/11/2022 07:30:00 17:00:00 Khu phố Lộc Khê phường Gia Lộc
Điện lực Trảng Bàng 02/12/2022 07:30:00 17:00:00 Khu phố An Thới phường An Tịnh
Điện lực Trảng Bàng 04/12/2022 07:30:00 17:00:00 Đường số 6 KCN Trảng Bàng

Lịch cắt điện tại khu vực Điện lực Tây Ninh giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị ..vì vậy lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. để có thêm thông tin cụ thể

Ngày tạo 26/11/2022 Nguồn tham khảo: Điện lực Tây Ninh


Giới thiệu

vninfo24h.com là trang blog chuyên cung cấp các thông tin về các lịch : lịch cắt điện, lịch truyền hình, bóng đá..., các chia sẻ mà mình cảm thấy có thể hữu ích với mọi người ...


Chuyên mục chính