Lịch cúp điện Điện lực Quảng Bình

Lịch cúp điện Điện lực Quảng Bình được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.Lịch cúp điện của Điện lực Quảng Bình được lấy từ website của trung tâm điện lực toàn quốc

Lịch cắt điện Điện lực Quảng Bình danh sách chi tiết

Điện lực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực
Điện lực Quảng Ninh 24/11/2022 06:30:00 11:30:00 CC139819 Hải Ninh 6
Điện lực Quảng Ninh 24/11/2022 10:00:00 13:30:00 CD139855 Khai thác đá CN I
Điện lực Bố Trạch 24/11/2022 06:30:00 12:00:00 DC135005 Trạm Thanh Hưng 1
Điện lực Bố Trạch 24/11/2022 06:30:00 12:00:00 DC135006 Trạm Thanh Hưng 2
Điện lực Bố Trạch 24/11/2022 06:30:00 12:00:00 DC135007 Trạm Thanh Bình
Điện lực Bố Trạch 24/11/2022 06:30:00 12:00:00 DC138262 Trạm Khe Su
Điện lực Bố Trạch 24/11/2022 06:30:00 12:00:00 DC139795 Trạm Thanh Hưng 3
Điện lực Bố Trạch 24/11/2022 06:30:00 12:00:00 DC139828 Thanh Hưng 4
Điện lực Bố Trạch 24/11/2022 06:30:00 12:00:00 DC139967 TBA Thanh Bình 2
Điện lực Bố Trạch 24/11/2022 06:30:00 12:00:00 DC139969 TBA Thanh Hưng 5
Điện lực Đồng Hới 27/11/2022 06:30:00 11:00:00 AC131069 TBA TK 8 Bắc Lý
Điện lực Đồng Hới 27/11/2022 06:30:00 11:00:00 AC134044 TBA Phú Tiến
Điện lực Đồng Hới 27/11/2022 06:30:00 11:00:00 AC138100 TBA Gạch Đồng Tâm 2
Điện lực Đồng Hới 27/11/2022 06:30:00 11:00:00 AC139013 TBA NVH TK8 BẮC LÝ
Điện lực Đồng Hới 27/11/2022 06:30:00 11:00:00 AD131016 TBA Đất Đèn 1
Điện lực Đồng Hới 27/11/2022 06:30:00 11:00:00 AD131058 TBA XN Ván ép tre-Nam Việt QB 1
Điện lực Đồng Hới 27/11/2022 06:30:00 11:00:00 AD131127 TBA Gốm Sứ
Điện lực Đồng Hới 27/11/2022 06:30:00 11:00:00 AD131134 TBA BT VIỆT PHONG
Điện lực Đồng Hới 27/11/2022 06:30:00 11:00:00 AD131159 TBA May 10 - T1
Điện lực Đồng Hới 27/11/2022 06:30:00 11:00:00 AD131165 TBA Bê Tông Tiến Phát
Điện lực Đồng Hới 27/11/2022 06:30:00 11:00:00 AD134050 TBA GẠCH ĐỒNG TÂM
Điện lực Đồng Hới 27/11/2022 06:30:00 11:00:00 AD134066 TBA Kaolin-T1
Điện lực Đồng Hới 27/11/2022 06:30:00 11:00:00 AD134073 TBA Kaolin-T3
Điện lực Đồng Hới 27/11/2022 06:30:00 11:00:00 AD134116 TBA Địa Chất
Điện lực Đồng Hới 27/11/2022 06:30:00 11:00:00 AD134149 TBA May 10 - T2
Điện lực Đồng Hới 27/11/2022 06:30:00 11:00:00 AD134155 TBA NM CB Gỗ GT Trường Thành-KCN
Điện lực Đồng Hới 27/11/2022 06:30:00 11:00:00 AD136016 TBA Đèn đường KCN
Điện lực Đồng Hới 27/11/2022 06:30:00 11:00:00 AD136021 TBA Cty CP Tân Quang Thành-NAM VIỆT QB
Điện lực Đồng Hới 27/11/2022 06:30:00 11:00:00 AD138010 TBA Chánh Hòa 2
Điện lực Đồng Hới 27/11/2022 06:30:00 11:00:00 AD138015 TBA Gạch Lý Trạch
Điện lực Đồng Hới 27/11/2022 06:30:00 11:00:00 AD139046 TBA NM KÍNH CƯỜNG LỰC ĐỨC ĐAT
Điện lực Đồng Hới 27/11/2022 06:30:00 11:00:00 AD139078 TBA Bê Tông Minh Hà
Điện lực Đồng Hới 27/11/2022 06:30:00 11:00:00 AD139103 TBA CHÁNH HÒA 3
Điện lực Đồng Hới 27/11/2022 06:30:00 11:00:00 AD139109 TBA PHÂN BÓN HỮU CƠ MAI THANH
Điện lực Đồng Hới 27/11/2022 06:30:00 11:00:00 AD139144 TBA ĐỨC QUÂN
Điện lực Đồng Hới 30/11/2022 06:30:00 11:00:00 AC132064 TBA Hải Đăng
Điện lực Đồng Hới 30/11/2022 06:30:00 11:00:00 AC134001 TBA Đồng Thành 1
Điện lực Đồng Hới 30/11/2022 06:30:00 11:00:00 AC134002 TBA Phóng Thủy
Điện lực Đồng Hới 30/11/2022 06:30:00 11:00:00 AC134013 TBA Nhà Máy Nước Đồi.
Điện lực Đồng Hới 30/11/2022 06:30:00 11:00:00 AC134014 TBA Nhà Máy Nước Bàu Tró.
Điện lực Đồng Hới 30/11/2022 06:30:00 11:00:00 AC134022 TBA Quan Trắc
Điện lực Đồng Hới 30/11/2022 06:30:00 11:00:00 AC138075 TBA LÊ THÀNH ĐỒNG
Điện lực Đồng Hới 30/11/2022 06:30:00 11:00:00 AC138093 TBA ĐỒNG HẢI
Điện lực Đồng Hới 30/11/2022 06:30:00 11:00:00 AC139017 TBA HẢI ĐĂNG 3
Điện lực Đồng Hới 30/11/2022 06:30:00 11:00:00 AC139048 TBA ĐỒNG THÀNH 3
Điện lực Đồng Hới 30/11/2022 06:30:00 11:00:00 AC139077 TBA ĐỒNG THÀNH 4
Điện lực Đồng Hới 30/11/2022 06:30:00 11:00:00 AC139112 TBA Hải Đăng 4
Điện lực Đồng Hới 30/11/2022 06:30:00 11:00:00 AD132114 TBA Song Thành
Điện lực Đồng Hới 30/11/2022 06:30:00 11:00:00 AD134033 TBA Khách sạn Hương Vinh
Điện lực Đồng Hới 30/11/2022 06:30:00 11:00:00 AD134075 TBA Hoàng Văn Xưng(Đá)
Điện lực Đồng Hới 30/11/2022 06:30:00 11:00:00 AD134152 TBA KS Mường Thanh QB-CNDNTNXD số1 tỉnh Đ.Biên tại QB
Điện lực Đồng Hới 30/11/2022 06:30:00 11:00:00 AD138041 TBA KS Mường Thanh - Nhật Lệ(T2)
Điện lực Đồng Hới 30/11/2022 06:30:00 11:00:00 AD138042 TBA KS Mường Thanh-Nhật Lệ(T1)
Điện lực Đồng Hới 30/11/2022 06:30:00 11:00:00 AD138057 TBA K/S KIỀU DUNG
Điện lực Đồng Hới 30/11/2022 06:30:00 11:00:00 AD139020 TBA KHÁCH SẠN ANH LINH 2
Điện lực Quảng Trạch 24/11/2022 07:00:00 09:30:00 BC135545 Minh Tiến 1
Điện lực Quảng Trạch 24/11/2022 07:00:00 09:30:00 BC135655 Minh Lệ 5
Điện lực Quảng Trạch 28/11/2022 06:30:00 16:00:00 BC135442 Di Luân
Điện lực Quảng Trạch 28/11/2022 06:30:00 16:00:00 BD135205 Quảng Phú 2
Điện lực Quảng Trạch 28/11/2022 06:30:00 16:00:00 BD135206 Quảng Phú 3
Điện lực Quảng Trạch 28/11/2022 06:30:00 16:00:00 BD135207 Quảng Phú 4
Điện lực Quảng Trạch 28/11/2022 06:30:00 16:00:00 BD135209 Quảng Phú 6
Điện lực Quảng Trạch 28/11/2022 06:30:00 16:00:00 BD135210 Tân Phú
Điện lực Quảng Trạch 28/11/2022 06:30:00 16:00:00 BD135211 Hải Đông 1
Điện lực Quảng Trạch 28/11/2022 06:30:00 16:00:00 BD135213 Cty TNHH Thanh Thành Đạt
Điện lực Quảng Trạch 28/11/2022 06:30:00 16:00:00 BD135214 Cát Phú Quảng Bình
Điện lực Quảng Trạch 28/11/2022 06:30:00 16:00:00 BD135416 Hải Đông 2
Điện lực Quảng Trạch 28/11/2022 06:30:00 16:00:00 BD135456 Gạch Phát Lợi
Điện lực Quảng Trạch 28/11/2022 06:30:00 16:00:00 BD135471 Ngân hàng BIDV - Quảng Phú
Điện lực Quảng Ninh 26/11/2022 06:30:00 11:30:00 CC119007 B.Kim sen 3 ( Lâm Ninh )
Điện lực Quảng Ninh 26/11/2022 06:30:00 11:30:00 CC119008 Bắc Kim Sen 1
Điện lực Quảng Ninh 26/11/2022 06:30:00 11:30:00 CC119009 Bắc Kim Sen 2
Điện lực Quảng Ninh 26/11/2022 07:30:00 11:30:00 CD132020 Bơm 9-13 (Gia Ninh)
Điện lực Quảng Ninh 26/11/2022 14:00:00 16:00:00 CD132020 Bơm 9-13 (Gia Ninh)
Điện lực Minh Hóa 28/11/2022 07:30:00 09:00:00 MC135148 TBA Hóa Hợp 1
Điện lực Minh Hóa 28/11/2022 07:30:00 09:00:00 MC135279 TBA Bản Roong
Điện lực Minh Hóa 28/11/2022 09:00:00 10:30:00 MC135220 TBA Hóa Lương
Điện lực Minh Hóa 28/11/2022 09:00:00 10:30:00 MC135283 TBA Khe Roong(TĐC La Trọng 2)
Điện lực Minh Hóa 28/11/2022 13:00:00 14:30:00 MC135221 TBA UB Hóa Sơn
Điện lực Minh Hóa 28/11/2022 13:00:00 14:30:00 MC135282 TBA Khu TĐC La Trọng
Điện lực Minh Hóa 28/11/2022 14:30:00 16:00:00 MC135267 TBA Tăng Hóa
Điện lực Minh Hóa 28/11/2022 14:30:00 16:00:00 MC135287 TBA Bản Lé
Điện lực Minh Hóa 28/11/2022 16:00:00 17:30:00 MC135264 TBA Bản Ông Tú
Điện lực Minh Hóa 29/11/2022 07:30:00 09:00:00 MC115274 TBA Ke Cấy I
Điện lực Minh Hóa 29/11/2022 07:30:00 09:00:00 MC135271 TBA Y Leng
Điện lực Minh Hóa 29/11/2022 09:00:00 10:30:00 MC115275 TBA Ke Cấy II
Điện lực Minh Hóa 29/11/2022 09:00:00 10:30:00 MC135173 TBA Hà Vi
Điện lực Minh Hóa 29/11/2022 13:00:00 14:30:00 MC115266 TBA Bản Ba Lóoc
Điện lực Minh Hóa 29/11/2022 13:00:00 14:30:00 MC135263 TBA Ka Định
Điện lực Minh Hóa 29/11/2022 14:30:00 16:00:00 MC115285 TBA Hà Noong
Điện lực Minh Hóa 29/11/2022 14:30:00 16:00:00 MC135265 TBA Bản Ốc
Điện lực Minh Hóa 29/11/2022 16:00:00 17:30:00 MC115278 TBA Pa Choong
Điện lực Minh Hóa 29/11/2022 16:00:00 17:30:00 MC135171 TBA Bãi Dinh
Điện lực Minh Hóa 30/11/2022 07:00:00 09:30:00 MC135153 TBA Ba Nương
Điện lực Minh Hóa 30/11/2022 07:30:00 09:00:00 MC135187 TBA Thôn Yên Phú.
Điện lực Minh Hóa 30/11/2022 09:00:00 10:30:00 MC135151 TBA Minh Xuân 1
Điện lực Minh Hóa 30/11/2022 09:00:00 10:30:00 MC135235 TBA Bản Ón
Điện lực Minh Hóa 30/11/2022 13:00:00 14:30:00 MC135152 TBA Minh Xuân 2
Điện lực Minh Hóa 30/11/2022 13:00:00 14:30:00 MC135238 TBA Yên Hợp
Điện lực Minh Hóa 30/11/2022 14:30:00 16:00:00 MC135154 TBA Thôn Hợp Lợi
Điện lực Minh Hóa 30/11/2022 14:30:00 16:00:00 MC135237 TBA Bản Mò O
Điện lực Đồng Hới 26/11/2022 10:00:00 12:00:00 AD133024 TBA Trại Giam Đồng Sơn-T1
Điện lực Đồng Hới 27/11/2022 06:30:00 11:00:00 AC131012 TBA TK7 Bắc Lý
Điện lực Bố Trạch 28/11/2022 07:30:00 11:30:00 DC137111 Trạm Hoàn Trạch 1.
Điện lực Bố Trạch 28/11/2022 07:30:00 11:30:00 DC139806 TBA Nam Hoàn Lão
Điện lực Bố Trạch 28/11/2022 13:30:00 17:30:00 DC139710 HTX DV Điện Tây Trạch 4
Điện lực Bố Trạch 28/11/2022 13:30:00 17:30:00 DC139805 TBA Trung Trạch 5
Điện lực Bố Trạch 29/11/2022 07:30:00 11:30:00 DC138113 Trạm Khương Sơn 2.
Điện lực Bố Trạch 29/11/2022 07:30:00 11:30:00 DC139974 TBA Cầu Hà Lời 2
Điện lực Bố Trạch 29/11/2022 13:30:00 17:30:00 DC138156 Trạm Xuân Trạch 4
Điện lực Bố Trạch 29/11/2022 13:30:00 17:30:00 DC139864 Trạm Tái Định Cư Khu B
Điện lực Tuyên Hóa 26/11/2022 08:00:00 09:00:00 EC135385 TBA CHỢ CUỒI
Điện lực Lệ Thuỷ 26/11/2022 06:00:00 16:30:00 FD13QT06 TITAN HOÀNG LONG 1237
Điện lực Lệ Thuỷ 28/11/2022 10:30:00 12:30:00 FD134023 TBA NH NNo Lệ Thủy
Điện lực Lệ Thuỷ 28/11/2022 13:00:00 18:00:00 FC136A02 TBA Thôn 2B
Điện lực Lệ Thuỷ 28/11/2022 13:30:00 16:30:00 FC138A23 TBA HOÀNG LẠI NGÔ (FDF)
Điện lực Lệ Thuỷ 28/11/2022 15:30:00 18:00:00 FC136A24 TBA Tự dùng Mỹ Đức
Điện lực Quảng Trạch 28/11/2022 06:30:00 16:00:00 BD135208 Quảng Phú 5
Điện lực Quảng Trạch 28/11/2022 06:30:00 16:00:00 BD135215 Tuynel Quảng Phú
Điện lực Quảng Trạch 28/11/2022 06:30:00 16:00:00 BD135398 Thu phí TASCO Quảng Bình
Điện lực Quảng Trạch 28/11/2022 07:30:00 11:20:00 BC135107 Quảng Xuân 4
Điện lực Quảng Trạch 28/11/2022 07:30:00 11:20:00 BC135151 Quảng Hải 2
Điện lực Quảng Trạch 28/11/2022 13:00:00 17:00:00 BC135144 Quảng Lưu 4
Điện lực Quảng Trạch 28/11/2022 13:00:00 17:00:00 BC135229 Vịnh Sơn 1
Điện lực Tuyên Hóa 26/11/2022 09:00:00 10:00:00 EC135193 TBA HUYỆN ĐỘI
Điện lực Tuyên Hóa 26/11/2022 09:00:00 10:00:00 EC135596 TBA Huyện Đội 2
Điện lực Minh Hóa 27/11/2022 08:00:00 10:00:00 MC115215 TBA Sy Hạ
Điện lực Minh Hóa 27/11/2022 08:00:00 10:00:00 MC135214 TBA UB Hóa Phúc
Điện lực Minh Hóa 27/11/2022 08:00:00 11:00:00 MC135214 TBA UB Hóa Phúc
Điện lực Minh Hóa 27/11/2022 08:00:00 10:00:00 MC135286 TBA Thôn Sy
Điện lực Bố Trạch 24/11/2022 17:32:00 19:48:00 DC135005 Trạm Thanh Hưng 1
Điện lực Bố Trạch 24/11/2022 17:32:00 19:48:00 DC135006 Trạm Thanh Hưng 2
Điện lực Bố Trạch 24/11/2022 17:32:00 19:48:00 DC135007 Trạm Thanh Bình
Điện lực Bố Trạch 24/11/2022 17:32:00 19:48:00 DC135008 Trạm Cổ Giang 1
Điện lực Bố Trạch 24/11/2022 17:32:00 19:48:00 DC135009 Trạm Cổ Giang 2
Điện lực Bố Trạch 24/11/2022 17:32:00 19:48:00 DC136001 Trạm Phúc Đồng 2
Điện lực Bố Trạch 24/11/2022 17:32:00 19:48:00 DC136002 Trạm Phúc Khê 2
Điện lực Bố Trạch 24/11/2022 17:32:00 19:48:00 DC136003 Trạm Thanh Sen 1
Điện lực Bố Trạch 24/11/2022 17:32:00 19:48:00 DC136004 Trạm Thanh Sen 2
Điện lực Bố Trạch 24/11/2022 17:32:00 19:48:00 DC136005 Trạm Chày Lập
Điện lực Bố Trạch 24/11/2022 17:32:00 19:48:00 DC138115 Trạm Hà Môn
Điện lực Bố Trạch 24/11/2022 17:32:00 19:48:00 DC138116 Trạm Phúc Khê 1.
Điện lực Bố Trạch 24/11/2022 17:32:00 19:48:00 DC138117 Trạm Phúc Đồng 1.
Điện lực Bố Trạch 24/11/2022 17:32:00 19:48:00 DC138123 Trạm Xuân Trạch 2
Điện lực Bố Trạch 24/11/2022 17:32:00 19:48:00 DC138124 Trạm Xuân Trạch 3.
Điện lực Bố Trạch 24/11/2022 17:32:00 19:48:00 DC138125 Trạm Lâm Trạch 3
Điện lực Bố Trạch 24/11/2022 17:32:00 19:48:00 DC138126 Trạm Lâm Trạch 1
Điện lực Bố Trạch 24/11/2022 17:32:00 19:48:00 DC138127 Trạm Lâm Trạch 2
Điện lực Bố Trạch 24/11/2022 17:32:00 19:48:00 DC138128 Trạm Lâm Trạch 4.
Điện lực Bố Trạch 24/11/2022 17:32:00 19:48:00 DC138130 Trạm Lâm Trạch 5.
Điện lực Bố Trạch 24/11/2022 17:32:00 19:48:00 DC138151 Trạm Xuân Trạch 1
Điện lực Bố Trạch 24/11/2022 17:32:00 19:48:00 DC138152 Trạm Xuân Trạch 5
Điện lực Bố Trạch 24/11/2022 17:32:00 19:48:00 DC138153 Trạm Xuân Trạch 6
Điện lực Bố Trạch 24/11/2022 17:32:00 19:48:00 DC138156 Trạm Xuân Trạch 4
Điện lực Bố Trạch 24/11/2022 17:32:00 19:48:00 DC138262 Trạm Khe Su
Điện lực Bố Trạch 24/11/2022 17:32:00 19:48:00 DC139792 Trạm Phúc Đồng 3
Điện lực Bố Trạch 24/11/2022 17:32:00 19:48:00 DC139793 Trạm Phúc Đồng 4
Điện lực Bố Trạch 24/11/2022 17:32:00 19:48:00 DC139794 Trạm Thanh Sen 3
Điện lực Bố Trạch 24/11/2022 17:32:00 19:48:00 DC139795 Trạm Thanh Hưng 3
Điện lực Bố Trạch 24/11/2022 17:32:00 19:48:00 DC139809 TBA Xuân Trạch 7
Điện lực Bố Trạch 24/11/2022 17:32:00 19:48:00 DC139828 Thanh Hưng 4
Điện lực Bố Trạch 24/11/2022 17:32:00 19:48:00 DC139835 TBA Hà Môn 2
Điện lực Bố Trạch 24/11/2022 17:32:00 19:48:00 DC139857 Trạm Ủy Ban (Sơn Trạch)
Điện lực Bố Trạch 24/11/2022 17:32:00 19:48:00 DC139858 Trạm Xuân Sơn
Điện lực Bố Trạch 24/11/2022 17:32:00 19:48:00 DC139859 Trạm Phong Nha
Điện lực Bố Trạch 24/11/2022 17:32:00 19:48:00 DC139860 Trạm Thôn Trằm
Điện lực Bố Trạch 24/11/2022 17:32:00 19:48:00 DC139861 Trạm Thôn Mé
Điện lực Bố Trạch 24/11/2022 17:32:00 19:48:00 DC139862 TBA TĐC Khu A (Phong Nha)
Điện lực Bố Trạch 24/11/2022 17:32:00 19:48:00 DC139863 Trạm Thôn Na
Điện lực Bố Trạch 24/11/2022 17:32:00 19:48:00 DC139864 Trạm Tái Định Cư Khu B
Điện lực Bố Trạch 24/11/2022 17:32:00 19:48:00 DC139865 Trạm Cù Lạc 1
Điện lực Bố Trạch 24/11/2022 17:32:00 19:48:00 DC139866 Trạm Cù Lạc 2
Điện lực Bố Trạch 24/11/2022 17:32:00 19:48:00 DC139867 Trạm Cù Lạc 3
Điện lực Bố Trạch 24/11/2022 17:32:00 19:48:00 DC139868 Trạm Gia Tịnh
Điện lực Bố Trạch 24/11/2022 17:32:00 19:48:00 DC139869 Trạm Xuân Tiến
Điện lực Bố Trạch 24/11/2022 17:32:00 19:48:00 DC139870 Trạm Thanh Niên Xung Phong
Điện lực Bố Trạch 24/11/2022 17:32:00 19:48:00 DC139913 TBA Bơm Xuân Sơn
Điện lực Bố Trạch 24/11/2022 17:32:00 19:48:00 DC139914 TBA Phúc Đồng 5
Điện lực Bố Trạch 24/11/2022 17:32:00 19:48:00 DC139915 TBA Xuân Sơn 2
Điện lực Bố Trạch 24/11/2022 17:32:00 19:48:00 DC139916 TBA Phúc Khê 3
Điện lực Bố Trạch 24/11/2022 17:32:00 19:48:00 DC139919 Trạm Cù Lạc 4
Điện lực Bố Trạch 24/11/2022 17:32:00 19:48:00 DC139925 TBA Binh Đoàn 12
Điện lực Bố Trạch 24/11/2022 17:32:00 19:48:00 DC139928 TBA Phong Nha 2
Điện lực Bố Trạch 24/11/2022 17:32:00 19:48:00 DC139940 TBA Xuân Tiến 2
Điện lực Bố Trạch 24/11/2022 17:32:00 19:48:00 DC139941 TBA Xuân Trạch 8
Điện lực Bố Trạch 24/11/2022 17:32:00 19:48:00 DC139942 TBA Xuân Trạch 9
Điện lực Bố Trạch 24/11/2022 17:32:00 19:48:00 DC139943 TBA Xuân Trạch 10
Điện lực Bố Trạch 24/11/2022 17:32:00 19:48:00 DC139956 TBA Cầu Hà Lời
Điện lực Bố Trạch 24/11/2022 17:32:00 19:48:00 DC139957 TBA Phúc Đồng 8
Điện lực Bố Trạch 24/11/2022 17:32:00 19:48:00 DC139959 TBA Phúc Đồng 7
Điện lực Bố Trạch 24/11/2022 17:32:00 19:48:00 DC139960 TBA Phúc Khê 4
Điện lực Bố Trạch 24/11/2022 17:32:00 19:48:00 DC139961 TBA Phúc Đồng 6
Điện lực Bố Trạch 24/11/2022 17:32:00 19:48:00 DC139966 TBA Chày Lập 2
Điện lực Bố Trạch 24/11/2022 17:32:00 19:48:00 DC139967 TBA Thanh Bình 2
Điện lực Bố Trạch 24/11/2022 17:32:00 19:48:00 DC139968 TBA Cổ Giang 3
Điện lực Bố Trạch 24/11/2022 17:32:00 19:48:00 DC139969 TBA Thanh Hưng 5
Điện lực Bố Trạch 24/11/2022 17:32:00 19:48:00 DC139970 TBA Thanh Hưng 6
Điện lực Bố Trạch 24/11/2022 17:32:00 19:48:00 DC139974 TBA Cầu Hà Lời 2
Điện lực Bố Trạch 24/11/2022 17:32:00 19:48:00 DC139975 TBA Thanh Sen 4
Điện lực Bố Trạch 24/11/2022 17:32:00 19:48:00 DC139980 TBA Xuân Sơn 3
Điện lực Bố Trạch 24/11/2022 17:32:00 19:48:00 DC139994 TBA Bắc Lộc
Điện lực Bố Trạch 24/11/2022 17:32:00 19:48:00 DC139998 TBA Cù Lạc 5
Điện lực Bố Trạch 24/11/2022 17:32:00 19:48:00 DC139999 TBA Lâm Trạch 6
Điện lực Bố Trạch 24/11/2022 17:32:00 19:48:00 DD131123 TBA gạch tuy nen Thọ Lộc.
Điện lực Bố Trạch 24/11/2022 17:32:00 19:48:00 DD134249 Tram Khu du lich sinh thai (Kiem Lam)
Điện lực Bố Trạch 24/11/2022 17:32:00 19:48:00 DD134250 Tram Dong Phong Nha
Điện lực Bố Trạch 24/11/2022 17:32:00 19:48:00 DD136006 TBA Cty CP COSEVCO 1.8
Điện lực Bố Trạch 24/11/2022 17:32:00 19:48:00 DD137033 Trạm VQG Phong Nha - Kẻ Bàng
Điện lực Bố Trạch 24/11/2022 17:32:00 19:48:00 DD137040 Tram Mỏ Đá Tràng An
Điện lực Bố Trạch 24/11/2022 17:32:00 19:48:00 DD137063 Trạm khách sạn Sông Son I
Điện lực Bố Trạch 24/11/2022 17:32:00 19:48:00 DD137079 Trạm 2 XN khai thác đá Chí Tài
Điện lực Bố Trạch 24/11/2022 17:32:00 19:48:00 DD138254 Tram Cty QLDB 494
Điện lực Bố Trạch 24/11/2022 17:32:00 19:48:00 DD138255 XN khai thac da Chi Tai (T1)
Điện lực Bố Trạch 24/11/2022 17:32:00 19:48:00 DD138257 Cty QL & SC Duong Bo 483
Điện lực Bố Trạch 24/11/2022 17:32:00 19:48:00 DD139243 Tram nha dieu hanh Động thiên đường
Điện lực Bố Trạch 24/11/2022 17:32:00 19:48:00 DD139246 Tram Dong Thien Duong (320 KVA)
Điện lực Bố Trạch 24/11/2022 17:32:00 19:48:00 DD139729 TBA TT cứu hộ, bảo tồn và pt sinh vật
Điện lực Bố Trạch 24/11/2022 17:32:00 19:48:00 DD139736 TBA Trung Tâm DL PN Kẻ bàng
Điện lực Bố Trạch 24/11/2022 17:32:00 19:48:00 DD139797 TBA Khách Sạn Oxalis(TA)
Điện lực Bố Trạch 24/11/2022 17:32:00 19:48:00 DD139800 Trạm KL Trộ Mợng
Điện lực Bố Trạch 24/11/2022 17:32:00 19:48:00 DD139833 TBA Cty TNHH MTV Chua Me Đất
Điện lực Bố Trạch 24/11/2022 17:32:00 19:48:00 DD139834 TBA KS Phương Nam (473 HT)
Điện lực Bố Trạch 24/11/2022 17:32:00 19:48:00 DD139841 Sở y Tế Quảng Bình
Điện lực Bố Trạch 24/11/2022 17:32:00 19:48:00 DD139902 BTS Mobifone Sơn Trạch 2
Điện lực Bố Trạch 24/11/2022 17:32:00 19:48:00 DD139904 Trạm khu nghỉ dưỡng Phong Nha ECO - MOUNTAIN FARMSTAY
Điện lực Bố Trạch 24/11/2022 17:32:00 19:48:00 DD139907 Công ty TNHH Nguyen Shack - Khu du lịch, nghỉ dưỡng
Điện lực Bố Trạch 24/11/2022 17:32:00 19:48:00 DD139910 TBA cấp điện khu xử lý nước Phong Nha Kẻ Bàng
Điện lực Bố Trạch 24/11/2022 17:32:00 19:48:00 DD139925 TBA Khu nghỉ dưỡng Đoàn Gia - Đoàn Gia Resort
Điện lực Bố Trạch 24/11/2022 17:32:00 19:48:00 DD139926 Cấp điện mỏ đá Tràng An
Điện lực Bố Trạch 24/11/2022 17:32:00 19:48:00 DD139929 TBA cấp điện khu du lịch sinh thái Phong nha Eco stay
Điện lực Bố Trạch 24/11/2022 17:32:00 19:48:00 DD139985 TBA nhà máy gạch Tuynel thọ lộc 3
Điện lực Bố Trạch 24/11/2022 17:32:00 19:48:00 DD139988 TBA Công ty TNHH sản xuất và thương mại Tấn Lộc

Lịch cắt điện tại khu vực Điện lực Quảng Bình giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị ..vì vậy lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. để có thêm thông tin cụ thể

Ngày tạo 24/11/2022 Nguồn tham khảo: Điện lực Quảng Bình


Giới thiệu

vninfo24h.com là trang blog chuyên cung cấp các thông tin về các lịch : lịch cắt điện, lịch truyền hình, bóng đá..., các chia sẻ mà mình cảm thấy có thể hữu ích với mọi người ...


Chuyên mục chính