Lịch cúp điện Điện lực Phú Yên

Lịch cúp điện Điện lực Phú Yên được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.Lịch cúp điện của Điện lực Phú Yên được lấy từ website của trung tâm điện lực toàn quốc

Lịch cắt điện Điện lực Phú Yên danh sách chi tiết

Điện lực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực
Điện lực Tuy Hoà 26/11/2022 07:00:00 09:10:00 AC530245 Ngọc Lãng 1
Điện lực Tuy Hoà 26/11/2022 07:50:00 10:00:00 AC530126 Ng.T học - Đường số 8
Điện lực Tuy Hoà 26/11/2022 10:10:00 12:30:00 AH530274 Trường CĐCN Phú Yên
Điện lực Tuy Hoà 26/11/2022 11:00:00 13:20:00 AC530281 UBND Phường 9
Điện lực Tuy Hoà 27/11/2022 07:00:00 15:00:00 AC530126 Ng.T học - Đường số 8
Điện lực Tuy Hoà 27/11/2022 07:00:00 15:00:00 AC530127 Ng. Huệ - Ng.T Học
Điện lực Tuy Hoà 27/11/2022 07:00:00 15:00:00 AC530128 Ng. Huệ - Yersin
Điện lực Tuy Hoà 27/11/2022 07:00:00 15:00:00 AC530129 Ng, Huệ - L.T kiên
Điện lực Tuy Hoà 27/11/2022 07:00:00 15:00:00 AC530131 Đ.đường 16 Ng. Huệ
Điện lực Tuy Hoà 27/11/2022 07:00:00 15:00:00 AC530426 Lê Trung Kiên
Điện lực Tuy Hoà 27/11/2022 07:00:00 15:00:00 AC530481 Mai Xuân Thưởng
Điện lực Tuy Hoà 27/11/2022 07:00:00 15:00:00 AC530499 Đường Cần Vương
Điện lực Tuy Hoà 27/11/2022 07:00:00 15:00:00 AH530130 Thông tin TH đường sắt
Sông Cầu 25/11/2022 08:00:00 15:00:00 BD530258 TBA CTY XD Cầu Đường SG (Hầm Cù Mông)
Sông Cầu 27/11/2022 08:00:00 15:00:00 BD530179 TBA Hào Hưng 3
Sông Cầu 27/11/2022 08:00:00 15:00:00 BD530257 TBA Công ty TNHH Tam Đỉnh
Sông Cầu 27/11/2022 08:00:00 15:00:00 BH530156 Trạm Công ty TNHH Phú Mỹ
Sông Cầu 27/11/2022 08:00:00 15:00:00 BH530157 Trạm Công ty TNHH Hoàng Khôi
Sông Cầu 27/11/2022 08:00:00 15:00:00 BH530158 Trạm công ty TNHH Tân Bình 2
Sông Cầu 27/11/2022 08:00:00 15:00:00 BH530159 Trạm công ty TNHH Tân Bình
Sông Cầu 27/11/2022 08:00:00 15:00:00 BH530160 Trạm công ty TNHH Á Châu
Sông Cầu 27/11/2022 08:00:00 15:00:00 BH530162 Tram Phân Bón NPK
Sông Cầu 27/11/2022 08:00:00 15:00:00 BH530163 Tram Công ty Viễn Hoàng
Sông Cầu 27/11/2022 08:00:00 15:00:00 BH530164 Trạm công ty TNHH Tân Bình Phú
Sông Cầu 27/11/2022 08:00:00 15:00:00 BH530165 Trạm BA Thái Thịnh
Sông Cầu 27/11/2022 08:00:00 15:00:00 BH530166 Trạm công ty TNHH Thái Thịnh
Sông Cầu 27/11/2022 08:00:00 15:00:00 BH530167 Trạm công ty TNHH Thành Phúc
Sông Cầu 27/11/2022 08:00:00 15:00:00 BH530168 Trạm công ty TNHH Tân Trinh
Sông Cầu 27/11/2022 08:00:00 15:00:00 BH530171 Trạm công ty TNHH Minh Toàn
Sông Cầu 27/11/2022 08:00:00 15:00:00 BH530174 TBA CTY CP Giấy Xuân Hải
Sông Cầu 27/11/2022 08:00:00 15:00:00 BH530175 Trạm Khoáng Sản KENNEE (T.218 )
Sông Cầu 27/11/2022 08:00:00 15:00:00 BH530176 TBA Phú Yên Phát 2
Sông Cầu 27/11/2022 08:00:00 15:00:00 BH530177 TBA Công Ty TNHH Hào Hưng
Sông Cầu 27/11/2022 08:00:00 15:00:00 BH530178 TBA Công Ty TNHH Hào Hưng
Sông Cầu 27/11/2022 08:00:00 15:00:00 BH530180 TBA Kamizawa
Sông Cầu 27/11/2022 08:00:00 15:00:00 BH530245 BH530245 TBA Bảo Châu
Sông Cầu 27/11/2022 08:00:00 15:00:00 BH530283 TBA Bảo Châu 2
Sông Cầu 27/11/2022 08:00:00 15:00:00 BH530308 TBA Cty Đông Nam Phú Yên
Sông Cầu 27/11/2022 08:00:00 15:00:00 BH530312 TBA T226 Doanh nghiệp Bảo Châu 3
Sông Cầu 27/11/2022 08:00:00 15:00:00 BH530324 TBA T228 Chiếu sáng KCN
Sông Cầu 27/11/2022 08:00:00 15:00:00 BH530327 TBA T229 Bảo Long Phú Yên
Sông Cầu 27/11/2022 08:00:00 15:00:00 BH530328 TBA T230 Phú Yên Phát
Sông Cầu 27/11/2022 08:00:00 15:00:00 BH530335 TBA T231 Tân Bình 3
Sông Cầu 27/11/2022 08:00:00 15:00:00 BH530342 TBA Chế biến gỗ Kamizawa (T.232)
Sông Cầu 27/11/2022 08:00:00 15:00:00 BH530347 TBA T.233 ĐTM VNPOWER
Sông Cầu 27/11/2022 08:00:00 15:00:00 BH530350 TBA T.234 ĐMT Minh Khoa Phú Yên
Sông Cầu 27/11/2022 08:00:00 15:00:00 BH530354 TBA T.238 ĐMT Hoàng Nam
Sông Cầu 27/11/2022 08:00:00 15:00:00 BH530355 TBA T.237 ĐMT PTH Việt Nam
Sông Cầu 27/11/2022 08:00:00 15:00:00 BH530356 TBA T.235 ĐMT ENVICO
Sông Cầu 27/11/2022 08:00:00 15:00:00 BH530357 TBA T.236 ĐMT ECOPOWER
Sông Cầu 27/11/2022 08:00:00 15:00:00 BH530385 TBA T.240 Công ty Minh Toàn 2
Sông Cầu 28/11/2022 08:00:00 11:00:00 BC530101 Trạm Long Phước 1 ( T.904 )
Điện lực Đông Hòa 25/11/2022 07:30:00 08:15:00 CC530261 C656HH-Thạch Tuân 2
Điện lực Đông Hòa 25/11/2022 08:30:00 09:15:00 CC530064 C650HH-Phú Hiệp 2-1
Điện lực Đông Hòa 25/11/2022 09:30:00 10:15:00 CC530256 C653HH-Phú Thọ 3-5
Điện lực Đông Hòa 25/11/2022 14:00:00 14:45:00 CC530049 C635HH-Phú Thọ 3-1
Điện lực Đông Hòa 26/11/2022 07:30:00 10:00:00 CC530190 C405E22-Tân Đạo
Điện lực Đông Hòa 26/11/2022 07:30:00 10:00:00 CC530194 C409E22-Nam Bình 1
Điện lực Đông Hòa 26/11/2022 07:30:00 10:00:00 CC530199 C414E22-Khu Kinh tế mới Đá Dựng
Điện lực Đông Hòa 26/11/2022 07:30:00 10:00:00 CC530263 C450E22-Bàn Nham 2
Điện lực Đông Hòa 26/11/2022 07:30:00 10:00:00 CC530272 C451E22-Bàn Nham 3
Điện lực Đông Hòa 26/11/2022 07:30:00 10:00:00 CC530337 C459E22-Bàn Nham 4
Điện lực Đông Hòa 26/11/2022 07:30:00 10:00:00 CC530347 C458E22-Tân Đạo 2
Điện lực Đông Hòa 26/11/2022 07:30:00 10:00:00 CC530348 C460E22-Phú Khê 6
Điện lực Đông Hòa 26/11/2022 07:30:00 10:00:00 CC530354 C462E22-Nam Bình 3
Điện lực Đông Hòa 26/11/2022 07:30:00 10:00:00 CC530376 C467E22-Đồng Thạnh 2
Điện lực Đông Hòa 26/11/2022 07:30:00 10:00:00 CD530290 DNTN Việt Tân 2
Điện lực Đông Hòa 26/11/2022 07:30:00 10:00:00 CH510359 C464E22-Lê Văn Thức
Điện lực Đông Hòa 26/11/2022 07:30:00 10:00:00 CH530189 Công ty TNHH Tân An
Điện lực Đông Hòa 26/11/2022 07:30:00 10:00:00 CH530198 Công ty CPCN Sinh học Thiên Ân
Điện lực Đông Hòa 26/11/2022 07:30:00 10:00:00 CH530217 T.433E22, Công ty CP Long Sơn
Điện lực Đông Hòa 26/11/2022 07:30:00 10:00:00 CH530220 DNTN Việt Tân
Điện lực Đông Hòa 26/11/2022 07:30:00 10:00:00 CH530227 HTX Sản xuất gạch ngói Hiệp Thành
Điện lực Đông Hòa 26/11/2022 07:30:00 10:00:00 CH530228 Xử lý rác thải Hòa Xuân Tây
Điện lực Đông Hòa 26/11/2022 07:30:00 10:00:00 CH530282 HTX sản xuất gạch ngói Hiệp Thành 2
Điện lực Đông Hòa 26/11/2022 07:30:00 10:00:00 CH530305 Công ty CP Long Sơn
Điện lực Đông Hòa 27/11/2022 08:00:00 10:00:00 CH530141 C718AHH-Công ty Cổ phần Bá Hải
Điện lực Đông Hòa 27/11/2022 08:00:00 10:00:00 CH530142 C718BHH-Công ty Cổ phần Bá Hải
Điện lực Đông Hòa 27/11/2022 08:00:00 10:00:00 CH530146 C714HH-Công ty CP I.D.P
Điện lực Đông Hòa 27/11/2022 08:00:00 10:00:00 CH530148 C711HH-Công ty CP Điều Phú Yên
Điện lực Đông Hòa 27/11/2022 08:00:00 10:00:00 CH530153 C710AHH-Cty CP Foodtech
Điện lực Đông Hòa 27/11/2022 08:00:00 10:00:00 CH530154 C710BHH-Cty CP Foodtech
Điện lực Đông Hòa 27/11/2022 08:00:00 10:00:00 CH530155 C710CHH-Cty CP Foodtech
Điện lực Đông Hòa 27/11/2022 08:00:00 10:00:00 CH530156 C710DHH-Cty CP Foodtech
Điện lực Đông Hòa 27/11/2022 08:00:00 10:00:00 CH530157 C708HH-Công ty TNHH Teasan
Điện lực Đông Hòa 27/11/2022 08:00:00 10:00:00 CH530158 C712AHH-Cty TNHH MTV Masan Brewery PY
Điện lực Đông Hòa 27/11/2022 08:00:00 10:00:00 CH530159 C712BHH-Cty TNHH MTV Masan Brewery PY
Điện lực Đông Hòa 27/11/2022 08:00:00 10:00:00 CH530162 C704HH-Công ty TNHH Đồ hộp Blue Sea
Điện lực Đông Hòa 27/11/2022 08:00:00 10:00:00 CH530163 C706HH-Cty TNHH Hoàng Long ViNa
Điện lực Đông Hòa 27/11/2022 08:00:00 10:00:00 CH530164 C705HH-Công ty TNHH San Hua
Điện lực Đông Hòa 27/11/2022 08:00:00 10:00:00 CH530165 C709AHH-Công ty CP Điều Phú Yên
Điện lực Đông Hòa 27/11/2022 08:00:00 10:00:00 CH530166 C709BHH-Công ty CP Điều Phú Yên
Điện lực Đông Hòa 27/11/2022 08:00:00 10:00:00 CH530180 C713AHH-Cty TNHH Hồng Ngọc
Điện lực Đông Hòa 27/11/2022 08:00:00 10:00:00 CH530181 C713BHH-Cty TNHH Hồng Ngọc
Điện lực Đông Hòa 27/11/2022 08:00:00 10:00:00 CH530182 C717HH-Cty TNHH Thanh Hoa A&P
Điện lực Đông Hòa 27/11/2022 08:00:00 10:00:00 CH530265 C701AHH-Cty TNHH Xin Bang
Điện lực Đông Hòa 27/11/2022 08:00:00 10:00:00 CH530266 C701BHH-Cty TNHH Xin Bang
Điện lực Đông Hòa 27/11/2022 08:00:00 10:00:00 CH530269 C707HH-Công ty TNHH Hoàng Long Vina
Điện lực Đông Hòa 27/11/2022 08:00:00 10:00:00 CH530283 C718CHH-Công ty Cổ phần Bá Hải
Điện lực Đông Hòa 27/11/2022 08:00:00 10:00:00 CH530289 C702HH-Công ty Cổ phần Đồ hộp Tấn Phát
Điện lực Đông Hòa 27/11/2022 08:00:00 10:00:00 CH530311 C703HH-Công ty TNHH Đồ hộp Blue Sea
Điện lực Đông Hòa 27/11/2022 08:00:00 10:00:00 CH530387 C719HH-Công ty TNHH Hùng Bang 3
Điện lực Đông Hòa 27/11/2022 08:00:00 10:00:00 CH530389 C720HH-Cty TNHH Thuận Phát T&P
Sơn Hòa 25/11/2022 08:00:00 17:00:00 DC530120 Trạm Buôn Ma Qua.
Đồng Xuân 25/11/2022 08:30:00 09:15:00 GC510042 TBA 142 - Thôn 4
Đồng Xuân 25/11/2022 09:45:00 10:30:00 GC510044 TBA 144 - Thôn 6
Điện lực Tây Hoà 25/11/2022 07:30:00 15:00:00 IC530127 BF I919 Phú Nông 2- Hòa Bình 1
Điện lực Tây Hoà 25/11/2022 07:30:00 15:00:00 IC530128 BG I921 Phú Nông 1 - Hòa Bình 1
Điện lực Tây Hoà 25/11/2022 07:30:00 15:00:00 IC530129 BH I915 Phước Nông 2- Hòa Bình 1
Điện lực Tây Hoà 25/11/2022 07:30:00 15:00:00 IC530206 BH1 I917 Phước Nông 3
Điện lực Tây Hoà 25/11/2022 07:30:00 15:00:00 IC530248 BL I918 Phú Nông 4 - Hòa Bình 1
Điện lực Tây Hoà 25/11/2022 07:30:00 15:00:00 IC530274 BF1 I920 Soi Phú Nông - Hòa Bình 1
Điện lực Tây Hoà 25/11/2022 07:30:00 15:00:00 IH530126 I916 Tân Hòa Bình
Điện lực Phú Hòa 29/11/2022 08:00:00 10:00:00 HC530221 T444 Mỹ Hòa - Hòa Thắng
Điện lực Tuy Hoà 30/11/2022 07:30:00 09:30:00 AH530304 Hùng Vương 5
Điện lực Tuy Hoà 02/12/2022 07:30:00 11:00:00 AC530483 KĐT Nam HV1
Điện lực Tuy Hoà 04/12/2022 06:45:00 15:30:00 AC530119 T. Phú - L.T Kiên
Điện lực Tuy Hoà 04/12/2022 06:45:00 15:30:00 AC530127 Ng. Huệ - Ng.T Học
Điện lực Tuy Hoà 04/12/2022 06:45:00 15:30:00 AC530128 Ng. Huệ - Yersin
Điện lực Tuy Hoà 04/12/2022 06:45:00 15:30:00 AC530129 Ng, Huệ - L.T kiên
Điện lực Tuy Hoà 04/12/2022 06:45:00 15:30:00 AC530426 Lê Trung Kiên
Điện lực Tuy Hoà 04/12/2022 06:45:00 15:30:00 AH530130 Thông tin TH đường sắt
Điện lực Tuy Hoà 04/12/2022 07:30:00 11:00:00 AC530025 Trường nội trú Dân tộc
Điện lực Tuy Hoà 04/12/2022 09:00:00 16:20:00 AH530325 Cục thi hành án dân sự tỉnh PY
Sông Cầu 01/12/2022 08:00:00 15:00:00 BC510348 TBA T.928 Chánh Bắc Dốc Găng
Sông Cầu 01/12/2022 08:00:00 15:00:00 BC530107 TBA Chánh Nam ( T.932)
Sông Cầu 01/12/2022 08:00:00 15:00:00 BC530108 TBA Nhiêu Hậu ( T929)
Sông Cầu 01/12/2022 08:00:00 15:00:00 BC530109 TBA Dốc Quít ( T.936)
Sông Cầu 01/12/2022 08:00:00 15:00:00 BC530123 TBA Dốc Găng ( T.927)
Sông Cầu 01/12/2022 08:00:00 15:00:00 BC530125 Trạm BA Mỹ Sơn ( T.930)
Sông Cầu 01/12/2022 08:00:00 15:00:00 BC530140 TBA KDC Nhiêu Hậu ( T.931)
Sông Cầu 01/12/2022 08:00:00 15:00:00 BC530150 TBA Chánh Nam 3 ( T.933)
Sông Cầu 01/12/2022 08:00:00 15:00:00 BC530273 TBA Khoan Hậu ( T.934)
Sông Cầu 01/12/2022 08:00:00 15:00:00 BC530345 TBA T.925 Dốc Găng 2
Sông Cầu 01/12/2022 08:00:00 15:00:00 BH510225 TBA Viễn Thông Xuân Thọ 1
Sông Cầu 01/12/2022 08:00:00 15:00:00 BH530238 TBA Công Ty Trường Phát
Sông Cầu 02/12/2022 08:00:00 15:00:00 BD530258 TBA CTY XD Cầu Đường SG (Hầm Cù Mông)
Điện lực Đông Hòa 30/11/2022 07:30:00 10:00:00 CC530046 C632HH-Phú Thọ 2-1
Điện lực Đông Hòa 30/11/2022 07:30:00 09:30:00 CC530201 C805DC-Phú Khê 2
Điện lực Đông Hòa 30/11/2022 07:30:00 09:30:00 CC530202 C803DC-TĐC Hảo Sơn
Điện lực Đông Hòa 30/11/2022 07:30:00 09:30:00 CC530204 C802DC-Đập Hàn
Điện lực Đông Hòa 30/11/2022 07:30:00 10:30:00 CC530335 C138HH-Phú Lạc 5
Điện lực Đông Hòa 30/11/2022 07:30:00 10:30:00 CD530284 Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy sản Tập đoàn biển
Điện lực Đông Hòa 30/11/2022 07:30:00 10:30:00 CH530060 Cảng cá Phú Lạc
Điện lực Đông Hòa 30/11/2022 07:30:00 09:30:00 CH530229 C804DC-Huỳnh Tấn Lại
Điện lực Đông Hòa 04/12/2022 07:30:00 10:30:00 CC530175 C232HH-Phước Lâm 4
Điện lực Đông Hòa 04/12/2022 07:30:00 10:30:00 CC530248 C242HH-Phước Lâm 4-1
Điện lực Đông Hòa 04/12/2022 07:30:00 10:30:00 CC530384 C251HH-Phước Lâm 7
Điện lực Đông Hòa 04/12/2022 07:30:00 10:30:00 CH530169 Nhà Điều Hành BQL KCN
Điện lực Đông Hòa 04/12/2022 07:30:00 10:30:00 CH530171 Cty Ngọc Trai Sài Gòn
Điện lực Đông Hòa 04/12/2022 07:30:00 10:30:00 CH530183 Công ty TNHH Olam
Điện lực Đông Hòa 04/12/2022 07:30:00 10:30:00 CH530184 Cơ sở nhựa Minh Hiệp
Điện lực Đông Hòa 04/12/2022 07:30:00 10:30:00 CH530267 CN Cty TNHH Olam Việt Nam tại PY
Điện lực Đông Hòa 04/12/2022 07:30:00 10:30:00 CH530386 C252HH-Cty TNHH Concept Eyewear
Điện lực Đông Hòa 04/12/2022 07:30:00 10:30:00 CH530391 C254HH-Cty CP ASTA
Điện lực Tuy An 30/11/2022 08:00:00 09:30:00 EH530233 E947 - Trung tâm giống Thủy sản Phú Yên (T.670)
Điện lực Tuy An 02/12/2022 07:30:00 12:30:00 EC530023 E426 - Phú Hội 3
Điện lực Tuy An 02/12/2022 07:30:00 11:00:00 EC530330 E950 - Giai Sơn 2
Điện lực Tuy An 03/12/2022 08:00:00 11:00:00 EC510068 E417 - Trung Thành 2
Điện lực Tuy An 03/12/2022 08:00:00 11:00:00 EC530062 E411 - An Nghiệp Bắc 1
Điện lực Tuy An 03/12/2022 08:00:00 11:00:00 EC530063 E412 - An Nghiệp Bắc 2
Điện lực Tuy An 03/12/2022 08:00:00 11:00:00 EC530064 E413 - An Nghiệp Bắc 4
Điện lực Tuy An 03/12/2022 08:00:00 11:00:00 EC530065 E414 - Hoà Lộc 1
Điện lực Tuy An 03/12/2022 08:00:00 11:00:00 EC530066 E415 - Hoà Lộc 2
Điện lực Tuy An 03/12/2022 08:00:00 11:00:00 EC530067 E416 - Trung Thành 1
Điện lực Tuy An 03/12/2022 08:00:00 11:00:00 EC530088 E437 - An Nghiệp Bắc 5
Điện lực Tuy An 03/12/2022 08:00:00 11:00:00 EC530094 E445 - Hòa Lộc 3
Điện lực Tuy An 03/12/2022 08:00:00 11:00:00 EC530113 E466 - Xuân Bình
Điện lực Tuy An 03/12/2022 08:00:00 11:00:00 EC530114 E467 - Xuân Yên
Điện lực Tuy An 03/12/2022 08:00:00 11:00:00 EC530283 E480 - An Nghiệp Bắc 6
Điện lực Tuy An 03/12/2022 08:00:00 11:00:00 EC530320 E486 - Trung Thành 3
Điện lực Tuy An 03/12/2022 08:00:00 11:00:00 ED530298 E482 - ĐMT Falcon Holdings Việt Nam
Điện lực Tuy An 03/12/2022 08:00:00 11:00:00 ED530299 E483 - ĐMT Vimarko
Điện lực Tuy An 03/12/2022 08:00:00 11:00:00 ED530300 E484 - ĐMT M.A.P Global
Điện lực Tuy An 03/12/2022 08:00:00 11:00:00 EH530280 E479 - Trạm Bơm Hồ Đồng Tròn
Điện lực Tuy An 04/12/2022 07:30:00 12:30:00 EC530122 E604 - Phú Tân 1
Điện lực Sông Hinh 01/12/2022 07:30:00 08:15:00 FH530160 Bơm Buôn Mã Vôi_F7131SHO
Điện lực Sông Hinh 01/12/2022 09:00:00 09:45:00 FH530202 Nguyễn Nhợ_F153SHo
Đồng Xuân 02/12/2022 08:00:00 08:40:00 GC530230 TBA 2016 - Suối Mây 2
Đồng Xuân 02/12/2022 09:30:00 10:00:00 GH530139 TBA 245 - Trại Giam A20
Đồng Xuân 06/12/2022 08:00:00 09:00:00 GC530141 TBA 247 - Phú Xuân A
Điện lực Phú Hòa 01/12/2022 07:30:00 16:00:00 HC530121 T.649 Long Tường 1
Điện lực Phú Hòa 01/12/2022 07:30:00 16:00:00 HC530122 T.605 Xóm Ao
Điện lực Phú Hòa 01/12/2022 07:30:00 16:00:00 HC530123 T.606 Phụng Tường 1
Điện lực Phú Hòa 01/12/2022 07:30:00 16:00:00 HC530185 T.659 Xóm Ao
Điện lực Phú Hòa 06/12/2022 07:30:00 14:00:00 HC530057 T.142 Phong Hậu Hòa Hội
Điện lực Phú Hòa 06/12/2022 07:30:00 14:00:00 HC530059 T143 Trạm bơm Đồng Lẫm.
Điện lực Phú Hòa 06/12/2022 07:30:00 14:00:00 HC530060 T.144 Trạm Bơm Đồng Làng
Điện lực Phú Hòa 06/12/2022 07:30:00 14:00:00 HC530061 T.156 Gò Đạo
Điện lực Phú Hòa 06/12/2022 07:30:00 14:00:00 HC530062 T.146 Nhất Sơn - Hòa Hội
Điện lực Phú Hòa 06/12/2022 07:30:00 14:00:00 HC530169 T.165 Cty TNHH Thanh Trang
Điện lực Phú Hòa 06/12/2022 07:30:00 14:00:00 HH530202 T.171 NM Điện MT Hòa Hội
Điện lực Phú Hòa 06/12/2022 07:30:00 14:00:00 HH530215 T177 Tài Nguyên Xanh
Điện lực Phú Hòa 06/12/2022 07:30:00 14:00:00 HH530226 T178 - NLMT CÔNG TY TNHH MTV GMC HÀ HỘI
Điện lực Phú Hòa 06/12/2022 07:30:00 14:00:00 HH530227 T179 - NLMT CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN XD&MT THUẬN AN
Điện lực Phú Hòa 06/12/2022 07:30:00 14:00:00 HH530228 T180 - NLMT CÔNG TY TMHH MTV GMC PHÚ YÊN
Điện lực Phú Hòa 06/12/2022 07:30:00 14:00:00 HH530229 T181 - NLMTCÔNG TY TMHH NĂNG LƯỢNG NHẤT SƠN
Điện lực Phú Hòa 06/12/2022 07:30:00 14:00:00 HH530230 T182 - NLMT CÔNG TY TMHH MTV GMC BÌNH ĐỊNH
Điện lực Phú Hòa 06/12/2022 07:30:00 14:00:00 HH530231 T.183 ĐMT. Năng Lượng Xanh Việt Nam
Điện lực Phú Hòa 06/12/2022 07:30:00 14:00:00 HH530232 T.184 ĐMT.Hệ thống điện Áp Mái
Điện lực Tây Hoà 30/11/2022 07:00:00 11:00:00 IH530094 T.540 Bơm Điện Bình Sơn - Hòa Phú
Điện lực Tây Hoà 30/11/2022 08:00:00 09:00:00 IC530127 BF I919 Phú Nông 2- Hòa Bình 1
Điện lực Phú Hòa 25/11/2022 08:00:00 10:00:00 HC530209 T.675 Long Phụng
Điện lực Đông Hòa 25/11/2022 08:00:00 09:00:00 CC530046 C632HH-Phú Thọ 2-1
Điện lực Tuy Hoà 25/11/2022 03:42:00 05:42:00 AC530340 Thạnh Phú 2(kề trường m non đường 3/2)
Điện lực Tuy Hoà 25/11/2022 03:42:00 05:42:00 AC530341 Khóm 3 - 1(Đường Thăng Long, đầu sân bay)
Điện lực Tuy Hoà 25/11/2022 03:42:00 05:42:00 AC530346 Khóm 4 - 2(ngã 3 Thăng Long-V.T.Sáu)
Điện lực Tuy Hoà 25/11/2022 03:42:00 05:42:00 AC530350 Khóm 4 - 1(Hẻm chợ đường 3/2)
Điện lực Tuy Hoà 25/11/2022 03:42:00 05:42:00 AC530361 Thăng Long 1(kề tổng kho đường Thăng Long)
Điện lực Tuy Hoà 25/11/2022 03:42:00 05:42:00 AC530445 A878HH - Khu TĐC Chiến sĩ công an
Điện lực Tuy Hoà 25/11/2022 03:42:00 05:42:00 AC530503 Khu đô Thị Trần Kiệt
Điện lực Tuy Hoà 25/11/2022 03:42:00 05:42:00 AC530515 Phan Chu Trinh 1
Điện lực Tuy Hoà 25/11/2022 03:42:00 05:42:00 AC530516 Phan Chu Trinh 2
Điện lực Tuy Hoà 25/11/2022 03:42:00 05:42:00 AC530531 Trần Kiệt 2
Điện lực Tuy Hoà 25/11/2022 03:42:00 05:42:00 AH530338 Ra Đa T.68
Điện lực Tuy Hoà 25/11/2022 03:42:00 05:42:00 AH530339 Sân bay Đông Tác
Điện lực Tuy Hoà 25/11/2022 03:42:00 05:42:00 AH530343 XNCB NSXK-Phú Lâm 1
Điện lực Tuy Hoà 25/11/2022 03:42:00 05:42:00 AH530344 XNCB NSXK-Phú Lâm
Điện lực Tuy Hoà 25/11/2022 03:42:00 05:42:00 AH530347 XN gỗ mỹ nghệ
Điện lực Tuy Hoà 25/11/2022 03:42:00 05:42:00 AH530348 XN lắp ráp xe máy
Điện lực Tuy Hoà 25/11/2022 03:42:00 05:42:00 AH530364 Trạm ra đa 68-2
Điện lực Tuy Hoà 25/11/2022 03:42:00 05:42:00 AH530365 Công ty cổ phần I.D.P
Điện lực Tuy Hoà 25/11/2022 03:42:00 05:42:00 AH530462 A885HH-DNTN Hồng Truyền
Điện lực Tuy Hoà 25/11/2022 03:42:00 05:42:00 AH530522 Công ty TNHH thương mại dịch vụ và sản xuất đá viên Kim Cương
Điện lực Tuy Hoà 25/11/2022 04:20:00 11:00:00 AC530356 TĐC Nam Hùng Vương
Điện lực Tuy Hoà 25/11/2022 04:20:00 11:00:00 AC530357 Khóm 6 - 2(69 Đinh.T.Hoàng)
Điện lực Tuy Hoà 25/11/2022 04:20:00 11:00:00 AC530358 Khóm 6 - 1(95 Đinh.T.Hoàng)
Điện lực Tuy Hoà 25/11/2022 04:20:00 11:00:00 AC530363 Đinh Tiên Hoàng 1(77 Đinh.T.Hoàng)
Điện lực Tuy Hoà 25/11/2022 04:20:00 11:00:00 AC530455 Cảng cá xóm rớ
Điện lực Tuy Hoà 25/11/2022 04:20:00 11:00:00 AC530493 Khóm 6-4
Điện lực Tuy Hoà 25/11/2022 04:20:00 11:00:00 AC530513 TĐC Triều Cường
Điện lực Tuy Hoà 25/11/2022 16:16:00 18:16:00 AC530356 TĐC Nam Hùng Vương
Điện lực Tuy Hoà 25/11/2022 16:16:00 18:16:00 AC530357 Khóm 6 - 2(69 Đinh.T.Hoàng)
Điện lực Tuy Hoà 25/11/2022 16:16:00 18:16:00 AC530358 Khóm 6 - 1(95 Đinh.T.Hoàng)
Điện lực Tuy Hoà 25/11/2022 16:16:00 18:16:00 AC530363 Đinh Tiên Hoàng 1(77 Đinh.T.Hoàng)
Điện lực Tuy Hoà 25/11/2022 16:16:00 18:16:00 AC530455 Cảng cá xóm rớ
Điện lực Tuy Hoà 25/11/2022 16:16:00 18:16:00 AC530493 Khóm 6-4
Điện lực Tuy Hoà 25/11/2022 16:16:00 18:16:00 AH530521 Cảng hàng không Tuy Hòa
Điện lực Tuy Hoà 25/11/2022 16:22:00 18:22:00 AC530441 Ngô Gia Tự - Hùng Vương
Điện lực Tuy Hoà 25/11/2022 16:22:00 18:22:00 AC530483 KĐT Nam HV1
Điện lực Tuy Hoà 25/11/2022 16:22:00 18:22:00 AH530355 ĐĐ Nam Cầu Hùng Vương
Điện lực Tuy Hoà 25/11/2022 16:22:00 18:22:00 AH530449 Tổng công ty cổ phần Thành trung - công ty cổ phần
Điện lực Tuy Hoà 25/11/2022 16:22:00 18:22:00 AH530467 A564HH-VPDD - Tổng công ty Thành Trung- Công ty cổ phần
Điện lực Tuy An 26/11/2022 07:30:00 17:00:00 EH530277 E144 - Công ty CP QL & SC đường bộ P.Yên
Điện lực Tuy An 26/11/2022 07:30:00 17:00:00 EH530309 E154 - Công ty Tuấn Tú

Lịch cắt điện tại khu vực Điện lực Phú Yên giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị ..vì vậy lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. để có thêm thông tin cụ thể

Ngày tạo 25/11/2022 Nguồn tham khảo: Điện lực Phú Yên


Giới thiệu

vninfo24h.com là trang blog chuyên cung cấp các thông tin về các lịch : lịch cắt điện, lịch truyền hình, bóng đá..., các chia sẻ mà mình cảm thấy có thể hữu ích với mọi người ...


Chuyên mục chính