Lịch cúp điện Điện lực Long An

Lịch cúp điện điện lực Long An được cập nhật hằng ngày, mới nhất, chính xác nhất, thường xuyên nhất, lịch cúp điện các huyện thị ở Long An

Lịch cắt điện Điện lực Long An danh sách chi tiết

Điện lực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực
Tân Hưng 25/11/2022 08:30:00 10:30:00 Một phần ấp Ngã Tư, xã Hưng Điền B; một phần ấp Ba Gò, xã Hưng Điền
Tân Hưng 25/11/2022 13:30:00 15:00:00 Một phần ấp 4, xã Vĩnh Châu B, Một phần ấp Hưng Trung, xã Hưng Thạnh
Tân Hưng 25/11/2022 15:30:00 16:30:00 Một phần ấp 1 và một phần ấp 2, xã Vĩnh Châu B
Bến Lức 25/11/2022 08:00:00 12:00:00 Một phần ấp 5 xã Thạnh Đức
Bến Lức 25/11/2022 13:00:00 16:00:00 Một phần ấp 4 xã Thạnh Đức
Châu Thành 25/11/2022 08:00:00 11:30:00 Một phần ấp 5 xã Hiệp Thạnh
Mộc Hóa 28/11/2022 07:30:00 11:30:00 Một phần KP2, Phường 2 thị xã Kiến Tường
Mộc Hóa 29/11/2022 07:30:00 11:30:00 Một phần ấp Ông Nhan Tây, xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường
Mộc Hóa 30/11/2022 07:30:00 11:30:00 Một phần ấp Gò Ớt, xã Tuyên Thạnh, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An
Mộc Hóa 28/11/2022 13:00:00 15:30:00 Một phần KP5, Phường 1, thị xã Kiến Tường
Mộc Hóa 29/11/2022 13:00:00 15:30:00 Một phần ấp Hương Trang xã Bình Hòa Trung huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An
Mộc Hóa 30/11/2022 13:00:00 15:30:00 Một phần ấp Cả Nổ, xã Tân Thành, huyện Mộc Hóa
Tân Trụ 25/11/2022 08:00:00 11:00:00 Một phần ấp Bình Đông xã Bình Trinh Đông
Tân Trụ 25/11/2022 13:00:00 16:00:00 Một phần Khu Phố Bình Lợi Thị Trấn Tân Trụ
Châu Thành 26/11/2022 07:00:00 17:00:00 Một phần ấp 2 xã Phước Tân Hưng
Châu Thành 26/11/2022 07:00:00 17:00:00 Một phần ấp Hội Xuân xã Dương Xuân Hội
Châu Thành 26/11/2022 08:00:00 14:00:00 Một phần ấp 6&7 xã Vĩnh Công
Châu Thành 26/11/2022 13:00:00 16:30:00 Một phần ấp Bình Trị 2 xã Phú Ngãi Trị
Tân An 26/11/2022 07:00:00 16:00:00 Dọc QL 1A đoạn từ Viện Bảo Tàng Long An đến Giao lộ đường Lưu Văn Tế và một phần đường Lưu Văn Tế thuộc Kp Bình Cư 2 - phường 4
Tân An 26/11/2022 07:00:00 11:30:00 Cty Bao bì Gia Tiến
Tân An 28/11/2022 07:00:00 08:30:00 Châu Văn Long
Tân An 30/11/2022 07:00:00 08:30:00 TSTL Nguyễn Trần Phong
Tân An 28/11/2022 08:30:00 10:00:00 Cty Tân Khánh
Tân An 30/11/2022 08:30:00 10:00:00 trạm Lê Quang Phát
Tân An 28/11/2022 10:00:00 11:30:00 HKD Tuấn Anh; Công ty Thanh Sơn
Tân An 30/11/2022 10:00:00 11:30:00 Cty Hải Triều
Tân An 26/11/2022 13:00:00 16:00:00 Chi Cục Thuế tỉnh Long An
Tân An 28/11/2022 13:00:00 14:00:00 Cty Đại Hưng Phát
Tân An 30/11/2022 13:00:00 14:00:00 Đóng Tàu Sáu Hoàng
Tân An 28/11/2022 14:00:00 15:00:00 DNTN INÊ
Tân An 30/11/2022 14:00:00 15:00:00 trạm Cty Việt Long
Tân An 28/11/2022 15:00:00 16:00:00 Cty VacoTa
Tân An 30/11/2022 15:00:00 16:00:00 Đóng tàu Sáu Hoàng
Cần Giuộc 25/11/2022 08:00:00 16:30:00 Một phần Thị Trấn Cần Giuộc.
Tân An 27/11/2022 06:00:00 06:30:00 Kp Thanh Xuân, Phú Nhơn, Nhơn Phú, Bình Phú - Phường 5; Ấp 1,2,4, ấp Đạo Thạnh và 1 phần Ấp 3 - xã Hướng Thọ Phú
Tân An 27/11/2022 06:00:00 06:30:00 Kp 1, 3, 4 - phường 2
Tân An 27/11/2022 06:30:00 07:00:00 Một phần phường 2 tp tân an tỉnh long an
Tân An 27/11/2022 06:30:00 13:00:00 Kp 1, 2, 3, 4, 6 - phường 1; Kp Bình Đông 1, Bình Đông 2, Bình Đông 3- phường 3
Tân An 27/11/2022 07:00:00 07:30:00 Ấp 1,2,4, ấp Đạo Thạnh và 1 phần Ấp 3 - xã Hướng Thọ Phú
Tân An 27/11/2022 08:00:00 11:00:00 Một phần ấp Nhơn Thuận- xã Nhơn Thạnh Trung; Kp Thọ Cang - phường 5
Tân An 27/11/2022 11:00:00 11:30:00 Kp Thanh Xuân, Phú Nhơn, Nhơn Phú, Bình Phú - Phường 5; Ấp 1,2,4, ấp Đạo Thạnh và 1 phần Ấp 3 - xã Hướng Thọ Phú
Tân An 27/11/2022 11:00:00 11:30:00 Kp 1, 3, 4 - phường 2
Tân An 27/11/2022 12:00:00 17:00:00 Ấp 1,2,3 và một phần ấp 4 - xã Bình Tâm, Kp 3, 4, 5 - phường 1; Kp 1, 2, 3 - phường 3
Tân An 27/11/2022 12:00:00 13:00:00 Một phần phường 2 tp tân an tỉnh long an
Tân An 27/11/2022 12:00:00 12:30:00 Ấp 1,2,4, ấp Đạo Thạnh và 1 phần Ấp 3 - xã Hướng Thọ Phú
Tân An 30/11/2022 13:00:00 14:00:00 trung tâm hỗ trợ nông dân
Thủ Thừa 26/11/2022 07:00:00 16:30:00 Một phần TT Thủ Thừa, xã Bình An, Mỹ Thạnh, Mỹ Lạc, Long Thuận, Long Thạnh - huyện Thủ Thừa
Thủ Thừa 27/11/2022 08:00:00 10:00:00 Một phần xã Nhị Thành, Bình Thạnh - huyện Thủ Thừa
Đức Hòa 26/11/2022 07:00:00 16:00:00 Một phần xã Đức Hòa Hạ
Đức Hòa 26/11/2022 07:00:00 10:00:00 Một phần Thị trấn Hậu Nghĩa
Đức Hòa 27/11/2022 07:00:00 17:00:00 xã Đức Lập Hạ, Đức Lập thượng, Đức Hòa Thượng, Mỹ hạnh bắc, Mỹ Hạnh nam, Hòa khánh tây, TT hậu Nghĩa
Đức Hòa 27/11/2022 07:00:00 17:00:00 xã Đức Lập Hạ
Đức Hòa 25/11/2022 07:40:00 11:00:00 Nr Cty Lực Đông
Đức Hòa 25/11/2022 08:00:00 08:40:00 Nr CN Cty Trí Dũng
Đức Hòa 25/11/2022 08:00:00 16:00:00 Một phần Thị trấn Đức Hòa, một phần xã Đức Hòa Hạ
Đức Hòa 25/11/2022 08:00:00 08:40:00 Nr CS Cẩm Vân
Đức Hòa 25/11/2022 08:00:00 09:30:00 Nr Cty TNHH SXTM Khải Phú
Đức Hòa 26/11/2022 08:00:00 16:00:00 Một phần xã Tân Mỹ
Đức Hòa 26/11/2022 08:00:00 16:00:00 Nr Cty Sơn Thủy Hà
Đức Hòa 27/11/2022 08:00:00 16:00:00 Nr Cty Đồng Thịnh Phát
Đức Hòa 27/11/2022 08:00:00 16:00:00 Một phần Thị trấn Hậu Nghĩa
Đức Hòa 27/11/2022 08:00:00 16:00:00 Nr Cty Tín Đạt
Đức Hòa 27/11/2022 08:00:00 16:00:00 Nr Cty Quang Minh Thành
Đức Hòa 25/11/2022 09:00:00 09:40:00 Nr HKD Phạm Văn Hùng
Đức Hòa 25/11/2022 09:00:00 09:40:00 Nr Cty Bình Minh
Đức Hòa 25/11/2022 10:00:00 10:40:00 Nr Cơ sở Thế Vinh
Đức Hòa 25/11/2022 10:00:00 10:40:00 Nr HKD Nguyễn Thị Thúy
Đức Hòa 26/11/2022 10:30:00 13:30:00 Một phần Thị trấn Hậu Nghĩa
Đức Hòa 25/11/2022 11:00:00 11:40:00 Nr CS Thành Dững
Đức Hòa 25/11/2022 11:00:00 11:40:00 Nr Cty Hoàng Huy Đạt
Đức Hòa 25/11/2022 11:00:00 11:40:00 Nr CS Hùng Phúc
Đức Hòa 27/11/2022 11:00:00 15:00:00 Nr Cty Lý Toàn Thịnh
Đức Hòa 25/11/2022 13:00:00 13:40:00 Nr Cơ sở Mỹ Dinh
Đức Hòa 25/11/2022 13:00:00 16:30:00 Nr Cty TNHH SX TM DV Cường Nguyên
Đức Hòa 25/11/2022 13:00:00 13:40:00 Nr HKD Công Toại
Đức Hòa 25/11/2022 13:00:00 15:00:00 Nr CN Công ty TNHH Nông Vui
Đức Hòa 25/11/2022 14:00:00 14:40:00 Nr HKD Phú Phát
Đức Hòa 25/11/2022 14:00:00 14:40:00 Nr CS sản xuất Vị Quang
Đức Hòa 26/11/2022 14:00:00 16:30:00 Một phần Thị trấn Hậu Nghĩa
Đức Hòa 26/11/2022 14:30:00 16:30:00 Một phần Thị trấn Hậu Nghĩa
Đức Hòa 25/11/2022 15:00:00 15:40:00 Nr Cơ sở Hân Mỹ Ngọc
Đức Hòa 25/11/2022 15:00:00 16:30:00 Nr Cty TNHH XNK hóa chất Đại Long Bình VN
Đức Hòa 25/11/2022 15:00:00 15:40:00 Nr HKD Huệ Hồng
Đức Hòa 25/11/2022 15:40:00 16:30:00 Nr Cơ sở cơ khí Gia Cường
Cần Giuộc 26/11/2022 07:30:00 11:30:00 Một phần xã Phước Lý,một phần xã Long Thương.
Cần Giuộc 26/11/2022 07:30:00 16:00:00 Một phần xã Long Thương.
Bến Lức 27/11/2022 05:30:00 06:00:00 một phần xã Long Hiệp, Thị Trấn Bến Lức
Bến Lức 27/11/2022 06:00:00 08:30:00 Xã Long Hiệp, xã Phước Lợi
Bến Lức 27/11/2022 06:00:00 08:00:00 Một phần xã Long Hiệp
Bến Lức 26/11/2022 06:30:00 07:00:00 Một phần xã Nhựt Chánh
Bến Lức 27/11/2022 07:00:00 07:30:00 Một phần xã Thanh Phú, Mỹ Yên, xã Tân Bửu
Bến Lức 27/11/2022 07:00:00 17:00:00 Một phần khu phố 3 Thị Trấn Bến Lức
Bến Lức 27/11/2022 08:00:00 11:00:00 Một phần ấp Lò Gạch xã Long Hiệp
Bến Lức 27/11/2022 08:00:00 08:30:00 Một phần xã Long Hiệp
Bến Lức 28/11/2022 08:00:00 12:00:00 Một phần Khu Phó 3 Thị Trấn Bến Lức
Bến Lức 28/11/2022 08:00:00 12:00:00 một phần ấp 3 xã Bình Đức
Bến Lức 29/11/2022 08:00:00 12:00:00 Ấp 5,6,7 xã Tân Bửu
Bến Lức 30/11/2022 08:00:00 12:00:00 Một phần ấp 1A xã Thanh Phú
Bến Lức 01/12/2022 09:00:00 11:00:00 Ấp 1A xã Thanh Phú
Bến Lức 01/12/2022 11:00:00 16:00:00 Ấp 1A xã Thanh Phú
Bến Lức 28/11/2022 13:00:00 16:30:00 một phần ấp 8 xã Nhựt Chánh
Bến Lức 29/11/2022 13:00:00 16:00:00 ấp 1 xã Tân Bửu
Bến Lức 30/11/2022 13:00:00 16:00:00 Một phần ấp Lò Gạch xã Long Hiệp
Bến Lức 27/11/2022 16:30:00 17:00:00 Một phần xã Long Hiệp
Bến Lức 27/11/2022 16:30:00 17:00:00 Một phần xã Long Hiệp, Thị Trấn Bến Lức
Bến Lức 27/11/2022 16:30:00 17:00:00 Một phần xã Thanh Phú, Mỹ Yên, xã Tân Bửu
Cần Đước 27/11/2022 05:55:00 06:10:00 Một phần KCN Thuận đạo mở rộng
Cần Đước 27/11/2022 06:00:00 17:00:00 Một phần KCN Long Định - Long Cang, KCN Thuận đạo mở rộng, một phần xã Long Định, Long Cang, Phước Vân, Long Sơn, Long Khê, Long Trạch, Long Hòa
Cần Đước 26/11/2022 08:00:00 13:00:00 Công ty TNHH SXCK TM Gia Hưng
Cần Đước 26/11/2022 08:00:00 16:00:00 Một phần ấp 2 xã Phước Đông
Cần Đước 26/11/2022 08:00:00 13:00:00 Công ty VDA - HCM, Công ty Hisheng LuggageGarment Accessory
Cần Đước 27/11/2022 08:00:00 16:00:00 Một phần ấp Nhà Trường, Bình Hòa, Cầu Xây xã Tân Lân
Cần Đước 26/11/2022 13:00:00 16:00:00 HKD Thành Lợi 2 (Cty Klins)
Cần Đước 27/11/2022 17:00:00 17:15:00 Một phần KCN Thuận đạo mở rộng
Tân Thạnh 26/11/2022 07:30:00 17:00:00 Khu phố 2, 3, 6 thị trấn Tân Thạnh; ấp Bảy Mét, Hai Vụ, Đá Biên - xã Kiến Bình
Tân Trụ 29/11/2022 07:30:00 08:00:00 TSTL Bùi Thanh Giang
Tân Trụ 30/11/2022 07:30:00 08:00:00 TSTL Nguyễn Văn Dũng
Tân Trụ 01/12/2022 07:30:00 08:00:00 TSTL Nguyễn Văn Luyến
Tân Trụ 28/11/2022 08:00:00 12:00:00 Một phần ấp Nhựt Long xã Nhựt Ninh
Tân Trụ 29/11/2022 08:00:00 11:00:00 Một phần ấp Nhơn Trị xã Nhơn Thạnh Trung
Tân Trụ 30/11/2022 08:00:00 11:00:00 Một phần Khu Phố Bình Lợi Thị Trấn Tân trụ
Tân Trụ 01/12/2022 08:00:00 11:00:00 Một phần ấp 5 xã Quê Mỹ Thạnh
Tân Trụ 02/12/2022 08:00:00 11:00:00 Một phần ấp Bình Điện xã Bình Tịnh
Tân Trụ 29/11/2022 08:15:00 08:45:00 TSTL Nguyễn Văn Dũ
Tân Trụ 30/11/2022 08:15:00 08:45:00 Hộ nuôi tôm Trần Công Minh
Tân Trụ 01/12/2022 08:15:00 08:45:00 TSTL Nguyễn Văn Nhã
Tân Trụ 29/11/2022 09:00:00 09:30:00 Chi Cục Thuế Huyện Tân Trụ
Tân Trụ 30/11/2022 09:00:00 09:30:00 HNT Phan Thị Bảy 1
Tân Trụ 01/12/2022 09:00:00 10:15:00 Trường THPT Lạc Tấn
Tân Trụ 29/11/2022 09:45:00 10:15:00 HKD Võ Quang Huy
Tân Trụ 30/11/2022 09:45:00 10:15:00 HNT Đoàn Thị Buôn
Tân Trụ 29/11/2022 10:30:00 11:00:00 TSTL Lê Hoàng Đạt Thịnh
Tân Trụ 30/11/2022 10:30:00 11:00:00 HNT Đỗ Thị Ngọc 1
Tân Trụ 01/12/2022 10:30:00 11:30:00 DNTN Cơ Khí Chính Xác Trường Thịnh
Tân Trụ 29/11/2022 13:00:00 16:00:00 Một phần ấp Nhơn Trị xã Nhơn Thạnh Trung
Tân Trụ 29/11/2022 13:00:00 13:30:00 TSTL Bùi Đức Niềm
Tân Trụ 30/11/2022 13:00:00 13:30:00 TSTL Nguyễn Văn Non
Tân Trụ 30/11/2022 13:00:00 16:00:00 Một phần Khu Phố Bình Hòa Thị Trấn Tân trụ
Tân Trụ 01/12/2022 13:00:00 16:00:00 Một phần ấp 5 xã Quê Mỹ Thạnh
Tân Trụ 01/12/2022 13:00:00 14:15:00 CTY TNHH Vạn Phúc
Tân Trụ 02/12/2022 13:00:00 16:00:00 Một phần ấp Bình Hòa xã Bình Lãng
Tân Trụ 29/11/2022 13:45:00 14:15:00 TSTL Trần Quốc Dân
Tân Trụ 30/11/2022 13:45:00 14:15:00 HKD Mai Thị Men
Tân Trụ 29/11/2022 14:30:00 15:00:00 TSTL Nguyễn Văn Chọn
Tân Trụ 30/11/2022 14:30:00 15:00:00 TSTL Trần Ngọc Hải
Tân Trụ 01/12/2022 14:30:00 15:00:00 TSTL Nguyễn Kỳ Duyên
Tân Trụ 29/11/2022 15:15:00 15:45:00 TSTL Trần Thị Thu
Tân Trụ 30/11/2022 15:15:00 15:45:00 TSTL Võ Văn Cẩu
Tân Trụ 29/11/2022 16:00:00 16:30:00 HKD Phạm Quốc Thuận
Tân Trụ 30/11/2022 16:00:00 16:30:00 TSTL Nguyễn Văn Một
Đức Huệ 25/11/2022 08:00:00 11:00:00 Cty Quan Huy
Đức Huệ 25/11/2022 13:00:00 16:00:00 1 phần Ấp 2,4 xã Mỹ Bình
Thạnh Hóa 26/11/2022 06:00:00 06:15:00 Các xã Thạnh An, Thủy Đông, Tân Tây và xã Thạnh An
Thạnh Hóa 26/11/2022 06:00:00 06:15:00 Các xã Thủy Đông, Tân Tây và xã Tân Đông
Thạnh Hóa 30/11/2022 06:00:00 06:15:00 Các xã Thuận Nghĩa Hòa, Thuận Bình, Tân Hiệp và một phần xã Thạnh Phú, Thạnh Phước
Thạnh Hóa 30/11/2022 06:00:00 06:15:00 Xã Thủy Tây, thị Trấn Thạnh Hóa và một phần huyện Tân Thạnh
Thạnh Hóa 30/11/2022 06:00:00 06:15:00 Một phần các xã Thủy Đông, Thủy Tây, Thạnh Phú và xã Thạnh Phước
Thạnh Hóa 28/11/2022 08:00:00 08:45:00 HKD Ngô Văn Khoe
Thạnh Hóa 28/11/2022 09:00:00 09:45:00 Cấp nước KDC Thủy Tây
Thạnh Hóa 28/11/2022 10:30:00 11:00:00 Tiểu đoàn dự bị động viên BCHQS LA
Thạnh Hóa 28/11/2022 11:30:00 12:00:00 HKD Ngô Văn Sự
Thạnh Hóa 28/11/2022 13:30:00 14:00:00 Cty TNHH TM CNCNC Hoàn Hảo Vina 1
Thạnh Hóa 28/11/2022 15:30:00 16:00:00 HKD Trần Quốc Cường
Thạnh Hóa 26/11/2022 16:00:00 16:15:00 Các xã Thủy Đông, Tân Tây và xã Tân Đông
Thạnh Hóa 26/11/2022 16:00:00 16:15:00 Các xã Thạnh An, Thủy Đông, Tân Tây và xã Thạnh An
Tân Hưng 26/11/2022 07:30:00 08:00:00 Một phần ấp Ngã Tư, xã Hưng Điền B
Tân Hưng 26/11/2022 08:00:00 17:00:00 Một phần ấp Ngã Tư, ấp Hưng Thuận, xã Hưng Điền B
Tân Hưng 26/11/2022 16:30:00 17:00:00 Một phần ấp Ngã Tư, xã Hưng Điền B
Châu Thành 26/11/2022 09:00:00 11:30:00 Hộ Hồ Chí Thiện
Cần Giuộc 27/11/2022 05:45:00 06:00:00 Một phần xã Phước Lại ,Phước Vĩnh Đông
Cần Giuộc 27/11/2022 06:00:00 18:00:00 Một phần xã Long Hậu , KCN Tân Kim
Cần Giuộc 27/11/2022 06:00:00 18:00:00 Một phần xã KCN Long Hậu, Long Hậu mở rộng.
Cần Giuộc 27/11/2022 06:00:00 18:00:00 Một phần KCN Long Hậu mở rộng
Cần Giuộc 27/11/2022 06:00:00 18:00:00 Một phần xã Long Hậu,Phước Lại
Cần Giuộc 27/11/2022 06:00:00 18:00:00 Một phần KCN Long Hậu
Cần Giuộc 27/11/2022 06:00:00 18:00:00 Một phần xã Long Hậu
Cần Giuộc 27/11/2022 06:00:00 18:00:00 Một phần xã KCN Long Hậu, Long Hậu mở rộng
Cần Giuộc 27/11/2022 06:00:00 18:00:00 Một phần xã Phước Lại, Thị Trấn Cần Giuộc
Cần Giuộc 27/11/2022 18:00:00 18:30:00 Một phần xã Phước Lại ,Phước Vĩnh Đông
Mộc Hóa 26/11/2022 07:30:00 16:30:00 Một phần xã Tân Lập, xã Tân Thành, xã Bình Phong Thạnh huyện Mộc Hóa
Mộc Hóa 27/11/2022 07:30:00 16:30:00 Một phần Phường 1, Phường 3, xã Bình Hiệp thị xã Kiến Tường
Cần Đước 27/11/2022 07:00:00 17:00:00 Một phần ấp 1 xã Long Định
Đức Hòa 27/11/2022 07:00:00 17:00:00 Một phần xã Mỹ Hạnh Bắc
Đức Hòa 28/11/2022 07:30:00 09:00:00 Một phần xã Mỹ Hạnh Bắc
Đức Hòa 26/11/2022 08:00:00 10:00:00 Một phần xã Mỹ Hạnh Bắc
Đức Hòa 26/11/2022 08:00:00 16:00:00 Một phần Thị trấn Hậu Nghĩa
Đức Hòa 26/11/2022 08:00:00 16:00:00 Một phần xã Hòa Khánh Đông
Đức Hòa 26/11/2022 08:00:00 11:00:00 Một phần xã Lộc Giang
Đức Hòa 26/11/2022 08:00:00 16:00:00 Một phần xã Mỹ Hạnh Nam
Đức Hòa 28/11/2022 08:00:00 10:00:00 Một phần xã Mỹ Hạnh Nam
Đức Hòa 28/11/2022 08:00:00 11:00:00 Nr CS SX Cơ khí Lưu Văn Hồng
Đức Hòa 28/11/2022 08:00:00 11:00:00 Một phần Thị trấn Hậu Nghĩa
Đức Hòa 28/11/2022 08:00:00 08:40:00 Nr Cty TNHH Kiên Lập
Đức Hòa 28/11/2022 08:00:00 15:00:00 Một phần xã Mỹ Hạnh Bắc
Đức Hòa 28/11/2022 08:00:00 15:00:00 Một phần xã Đức Lập Hạ
Đức Hòa 28/11/2022 08:00:00 08:40:00 Nr Cty TNHH Thép Kỳ Huy
Đức Hòa 28/11/2022 09:00:00 09:40:00 Nr Cty Cp thực phẩm Phú Tường
Đức Hòa 28/11/2022 09:30:00 11:00:00 Một phần xã Tân Phú
Đức Hòa 28/11/2022 10:00:00 10:40:00 Nr CTY YA XIN
Đức Hòa 28/11/2022 10:00:00 10:40:00 Nr CS Cần Phú
Đức Hòa 26/11/2022 10:30:00 11:40:00 Một phần xã Mỹ Hạnh Bắc
Đức Hòa 28/11/2022 10:30:00 11:40:00 Một phần xã Đức Hòa Đông
Đức Hòa 28/11/2022 11:00:00 11:40:00 NrCTy ANGST Trường Vinh
Đức Hòa 28/11/2022 11:00:00 11:40:00 Nr CS Như Ngọc
Đức Hòa 26/11/2022 13:00:00 16:00:00 Một phần xã Lộc Giang
Đức Hòa 28/11/2022 13:00:00 13:40:00 Nr HKD Vĩnh Phúc
Đức Hòa 28/11/2022 13:00:00 15:00:00 Một phần xã Mỹ Hạnh Bắc
Đức Hòa 28/11/2022 13:00:00 14:30:00 Một phần xã An Ninh Tây
Đức Hòa 28/11/2022 13:00:00 16:00:00 Một phần xã Đức Hòa Hạ
Đức Hòa 28/11/2022 13:00:00 13:40:00 Nr CTY 4 ORANGES
Đức Hòa 28/11/2022 14:00:00 14:40:00 Nr CS Phạm Văn Bình
Đức Hòa 28/11/2022 14:00:00 14:40:00 Nr CTY Chánh Phước Đức
Đức Hòa 28/11/2022 15:00:00 15:40:00 Nr CTY TNHH PHÁT LỢI
Đức Hòa 28/11/2022 15:00:00 16:30:00 Một phần xã An Ninh Tây
Đức Hòa 28/11/2022 15:00:00 15:40:00 Nr CS Bửu Trang
Đức Hòa 26/11/2022 16:00:00 16:30:00 Một phần Thị trấn Hậu Nghĩa
Đức Hòa 28/11/2022 16:00:00 16:30:00 Nr CS Lưu Tuấn Kiệt
Đức Hòa 28/11/2022 16:00:00 16:30:00 Nr CX Thuận Minh
Cần Giuộc 28/11/2022 07:30:00 08:10:00 DNTN THẠNH LỢI
Cần Giuộc 28/11/2022 08:15:00 09:00:00 Công Ty Thép Bình Minh
Cần Giuộc 28/11/2022 09:10:00 09:55:00 Công ty TNHH Ích Phong
Cần Giuộc 28/11/2022 10:00:00 10:45:00 CS Lộc Cún Mùi
Cần Giuộc 28/11/2022 10:50:00 11:30:00 Cơ Sở Liên Thành
Cần Giuộc 28/11/2022 13:00:00 13:40:00 HKD Lê Xuân Hồng
Cần Giuộc 28/11/2022 15:30:00 16:30:00 DNTN Nhựa Chợ Lớn
Vĩnh Hưng 30/11/2022 07:30:00 11:30:00 Một phần ấp Rạch Đình - xã Tuyên Bình
Vĩnh Hưng 26/11/2022 08:00:00 11:00:00 Một phần CDC Chùa Nổi Ấp Rạch Mây xã Tuyên Bình
Vĩnh Hưng 29/11/2022 08:30:00 11:30:00 Một phần ấp Gò Cát - xã Vĩnh Trị
Vĩnh Hưng 01/12/2022 08:30:00 10:30:00 Một phần ấp Cả Trốt - xã Khánh Hưng
Vĩnh Hưng 29/11/2022 13:00:00 16:00:00 Một phần ấp Gò Châu Mai - xã Khánh Hưng
Đức Hòa 29/11/2022 07:30:00 09:00:00 Một phần xã Đức Hòa Hạ
Đức Hòa 29/11/2022 08:00:00 16:00:00 Một phần xã Mỹ Hạnh Bắc
Đức Hòa 29/11/2022 08:00:00 10:00:00 Một phần xã Hòa Khánh Nam
Đức Hòa 29/11/2022 08:00:00 16:00:00 Một phần Thị trấn Đức Hòa
Đức Hòa 29/11/2022 08:00:00 11:00:00 Nr Cty Alpha Green
Đức Hòa 29/11/2022 08:00:00 11:00:00 Một phần xã Lộc Giang
Đức Hòa 29/11/2022 08:00:00 08:40:00 Nr Cty Quốc Linh LA
Đức Hòa 29/11/2022 08:00:00 16:00:00 Một phần Thị trấn Hậu Nghĩa
Đức Hòa 29/11/2022 08:00:00 08:40:00 Nr Cty Lê Đoàn
Đức Hòa 29/11/2022 09:00:00 09:40:00 Nr HKD Đặng Xuân Túc
Đức Hòa 29/11/2022 09:00:00 09:40:00 Nr Cty TNHH Thủy Tinh Phú Hòa
Đức Hòa 29/11/2022 09:30:00 11:00:00 Một phần xã Đức Hòa Hạ
Đức Hòa 29/11/2022 10:00:00 10:40:00 Nr Cty Tân Vinh Phát
Đức Hòa 29/11/2022 10:00:00 10:40:00 Nr Cty TNHH thép Huê Mĩnh
Đức Hòa 29/11/2022 10:30:00 11:40:00 Một phần xã Mỹ Hạnh Nam
Đức Hòa 29/11/2022 11:00:00 11:40:00 Nr CS. NHANG BUU LOI
Đức Hòa 29/11/2022 11:00:00 11:40:00 Nr Cty TNHH SX TM ĐT Tân Vĩnh Phát
Đức Hòa 28/11/2022 13:00:00 16:00:00 Một phần xã Hòa Khánh Tây
Đức Hòa 29/11/2022 13:00:00 16:00:00 Một phần xã Lộc Giang
Đức Hòa 29/11/2022 13:00:00 13:40:00 Nr Cty Hai Một Sand
Đức Hòa 29/11/2022 13:00:00 15:00:00 Một phần xã Hòa Khánh Đông
Đức Hòa 29/11/2022 13:00:00 14:30:00 Một phần xã Đức Hòa Hạ
Đức Hòa 29/11/2022 14:00:00 14:40:00 Nr Cơ sở Thành Ngọc
Đức Hòa 29/11/2022 14:00:00 14:40:00 Nr Cty Nệm Mousse Liên Á
Đức Hòa 29/11/2022 15:00:00 16:30:00 Một phần xã Đức Hòa Hạ
Đức Hòa 29/11/2022 15:00:00 15:40:00 Nr Cty Hoàn Lệ
Đức Hòa 29/11/2022 15:00:00 15:40:00 Nr CS TRỊNH VINH PHÁT
Đức Hòa 29/11/2022 16:00:00 16:30:00 Nr CS Thuận Phú
Đức Hòa 29/11/2022 16:00:00 16:30:00 Nr CS Hiệp Long
Cần Giuộc 29/11/2022 07:00:00 11:30:00 Một phần xã Long Thượng.
Cần Giuộc 29/11/2022 07:30:00 11:30:00 Một phần KDC PHƯỚC LÝ NĂM SAO
Cần Giuộc 29/11/2022 07:30:00 09:30:00 Một phần xã Long An.
Cần Giuộc 30/11/2022 07:30:00 09:00:00 CTY QUẢNG CÁO S.C.A
Cần Giuộc 30/11/2022 07:30:00 11:30:00 Một phần xã Long Thượng
Cần Giuộc 30/11/2022 09:20:00 10:20:00 HNT Đặng Thị Mười Nhỏ
Cần Giuộc 29/11/2022 10:00:00 11:30:00 Một phần xã Đông Thạnh
Cần Giuộc 30/11/2022 10:30:00 11:30:00 HKD Nguyễn Thị Hồng Dung
Cần Giuộc 29/11/2022 13:00:00 16:30:00 Một phần Thị Trấn Cần Giuộc
Cần Giuộc 29/11/2022 13:00:00 16:30:00 Một phần KDC PHƯỚC LÝ NĂM SAO
Cần Giuộc 29/11/2022 13:00:00 14:30:00 Một phần xã Phước Lý
Cần Giuộc 30/11/2022 13:00:00 16:30:00 Một phần xã Mỹ Lộc
Cần Giuộc 30/11/2022 13:00:00 14:00:00 Công Ty TNHH Một Thành Viên Trịnh Hòa Minh
Cần Giuộc 29/11/2022 14:20:00 15:20:00 Một phần xã Phước Lâm
Cần Giuộc 30/11/2022 14:20:00 15:20:00 HKD Nguyễn Thành Nghĩa
Cần Giuộc 29/11/2022 15:00:00 16:30:00 Một phần xã Phước Lý
Cần Giuộc 29/11/2022 15:30:00 16:30:00 Một phần Thị Trấn Cần Giuộc
Cần Giuộc 30/11/2022 15:30:00 16:30:00 HKD Nguyễn Thành Nghĩa 17/1
Bến Lức 27/11/2022 07:00:00 16:30:00 Một phần Thị trấn Bến Lức
Bến Lức 25/11/2022 13:00:00 16:00:00 Một phần ấp 1 xã Nhựt Chánh
Đức Huệ 29/11/2022 08:00:00 11:30:00 1 phần ấp 4 xã MQT
Đức Huệ 01/12/2022 08:00:00 11:30:00 1 phần ấp An Hòa xã BHB
Đức Huệ 29/11/2022 13:00:00 16:00:00 1 phần ấp 5 xã MQT
Đức Huệ 01/12/2022 13:00:00 16:00:00 1 phần ấp an Hòa xã Bình Hòa Bắc

Lịch cắt điện tại khu vực Điện lực Long An giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị ..vì vậy lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. để có thêm thông tin cụ thể

Ngày tạo 25/11/2022 Nguồn tham khảo: Điện lực Long An


Giới thiệu

vninfo24h.com là trang blog chuyên cung cấp các thông tin về các lịch : lịch cắt điện, lịch truyền hình, bóng đá..., các chia sẻ mà mình cảm thấy có thể hữu ích với mọi người ...


Chuyên mục chính