Lịch cúp điện Điện lực Kon Tum

Lịch cúp điện Điện lực Kon Tum được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.Lịch cúp điện của Điện lực Kon Tum được lấy từ website của trung tâm điện lực toàn quốc

Lịch cắt điện Điện lực Kon Tum danh sách chi tiết

Điện lực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 07:30:00 16:30:00 AC520258 ĐĂK CHOAH
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 07:30:00 16:30:00 AC530115 TRẠI GIAM
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 07:30:00 16:30:00 AC530260 THANH TRUNG 5
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 07:30:00 16:30:00 AC530261 GẠCH NGÓI KM 8
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 07:30:00 16:30:00 AC530307 LÊ VĂN TÁM
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 07:30:00 16:30:00 AC530348 GẠCH NGÓI 2 KM8
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 07:30:00 16:30:00 AC530422 KDC BẮC P. DUY TÂN
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 07:30:00 16:30:00 AC530459 THANH TRUNG 6
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 07:30:00 16:30:00 AD530116 TT BẢO TRỢ XÃ HỘI
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 07:30:00 16:30:00 AD530118 TT LÁI XE KORUCO
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 07:30:00 16:30:00 AD530365 ĐÔNG SÁNG 1
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 07:30:00 16:30:00 AD530394 GẠCH NGÓI 3 KM8
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 07:30:00 16:30:00 AD530417 CỤC THUẾ TỈNH KON TUM
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 07:30:00 16:30:00 AD530450 NHÀ MÁY SẢN XUẤT GẠCH ÔNG THÁI
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 07:30:00 16:30:00 AD530457 GẠCH NGÓI 5 KM SỐ 8
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 07:30:00 16:30:00 AD530470 HÙNG PHÁT CƠ SỞ 2
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 07:30:00 16:30:00 AD530483 CÔNG TY TNHH HÙNG PHÁT 2
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 07:30:00 16:30:00 AD530503 Gạch Tuynel Phúc Thịnh Phát
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 07:30:00 16:30:00 AD530504 TBA PHÚC THỊNH PHÁT T2
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 07:30:00 16:30:00 AD530554 NLMT CÔNG TY TNHH MINH HIẾU
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 07:30:00 16:30:00 AD530555 NLMT CÔNG TY TNHH MINH THẮNG
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 07:30:00 16:30:00 AD530557 NLMT CÔNG TY TNHH TUẤN KHANG
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 07:30:00 16:30:00 AD530558 NLMT CÔNG TY TNHH GIA KHANG
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 07:30:00 16:30:00 AD530564 NLMT CÔNG TY TVKĐ VÀ XD CHÍNH TÂM
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 07:30:00 16:30:00 AD530572 TBA TRANG TRẠI ÔNG PHƯỚC 1
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 07:30:00 16:30:00 AD530573 TBA TRANG TRẠI ÔNG PHƯỚC 2
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 07:30:00 16:30:00 AD530574 CSLV KHỐI CS ĐIỀU TRA CÔNG AN TỈNH
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 07:30:00 16:30:00 AD530579 TBA CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
Điện lực Đăk Glei 26/11/2022 08:00:00 16:30:00 GC510053 Đăk Blô 4
Điện lực Đăk Glei 26/11/2022 08:00:00 16:30:00 GC510075 Lao Mưng_Đăk Blô
Điện lực Đăk Glei 26/11/2022 08:00:00 16:30:00 GC530051 Đăk Blô 1
Điện lực Đăk Glei 26/11/2022 08:00:00 16:30:00 GC530052 Đak Blô 3
Điện lực Đăk Glei 26/11/2022 08:00:00 16:30:00 GD510130 Đồn Biên Phòng 663
Điện lực Đăk Glei 26/11/2022 08:00:00 16:30:00 GD510133 Đăk Blô 2
Điện lực Đăk Glei 26/11/2022 08:00:00 16:30:00 GD510150 Trạm Kiểm Soát ĐBP 663
Điện lực Đăk Glei 26/11/2022 08:00:00 16:30:00 GD530154 Công ty Cổ Phần Tấn Phát 1
Điện lực Đăk Glei 26/11/2022 08:00:00 16:30:00 GD530155 Công ty Cổ Phần Tấn Phát 2
Điện lực Đăk Glei 26/11/2022 08:00:00 16:30:00 GD530160 C.ty TNHH1TV Nguyên Anh-BTN
Điện lực Tu Mơ Rông 26/11/2022 09:00:00 16:00:00 KC51LBOG Lộc Bông
Điện lực Tu Mơ Rông 26/11/2022 09:00:00 16:00:00 KC51MOZA TBA Mô Za
Điện lực Tu Mơ Rông 26/11/2022 09:00:00 16:00:00 KC51NGL2 Ngọc Lây 2
Điện lực Tu Mơ Rông 26/11/2022 09:00:00 16:00:00 KC51NGL3 Ngọc Lây 3
Điện lực Tu Mơ Rông 26/11/2022 09:00:00 16:00:00 KC53NGL1 Ngọc Lây 1
ĐL TP Kon Tum 27/11/2022 08:00:00 15:00:00 AC530124 XÍ NGHIỆP MAY MỚI
ĐL TP Kon Tum 27/11/2022 08:00:00 15:00:00 AC530150 CHIẾU SÁNG 1-XNMAY
ĐL TP Kon Tum 27/11/2022 08:00:00 15:00:00 AD530123 XÍ NGHIỆP MAY CŨ
ĐL TP Kon Tum 27/11/2022 08:00:00 15:00:00 AD530129 GỖ LẠNG
ĐL TP Kon Tum 27/11/2022 08:00:00 15:00:00 AD530549 NLMT CÔNG TY CP XNK & ĐẦU TƯ KON TUM
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 08:00:00 11:00:00 AC530466 THÔN 9 IA TƠI
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 08:00:00 11:00:00 AC530488 KHU TÁI ĐỊNH CƯ THÔN 9 IATOI
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 08:00:00 11:00:00 AC530494 TBA THÔN IA DƠR
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 08:00:00 11:00:00 AC530533 ĐIỂM DÂN CƯ THÔN 9-1
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 08:00:00 11:00:00 AC530534 ĐIỂM DÂN CƯ THÔN 9-2
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 08:00:00 11:00:00 AD510293 HOÀNG THỊ LIÊN
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 08:00:00 11:00:00 AD530486 BQLDA NN VÀ PT NÔNG THÔN 1 ( CẤP ĐIỆN THI CÔNG)
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 08:00:00 11:00:00 AD530487 BQLDA NN VÀ PT NÔNG THÔN 2 ( TBA SỐ 2 KHU VẬN HÀNH ĐẬP )
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 08:00:00 11:00:00 AD530499 TBA KHU XỬ LÝ NƯỚC
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 08:00:00 11:00:00 AD530506 XAY ĐÁ TUẤN DŨNG
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 08:00:00 11:00:00 AD530568 NHÀ MÁY CAO SU DUY TÂN 1
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 08:00:00 11:00:00 AD530569 NHÀ MÁY CAO SU DUY TÂN 2
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 08:00:00 11:00:00 AD530576 MNCB MŨ CAO SU DUY TÂN 3
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 08:00:00 11:00:00 AD530583 THI CÔNG CẦU THÔN 9 IA TƠI
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 08:00:00 11:00:00 AD530588 TBA THI CÔNG CẦU TRƯỜNG LONG T9 IAHRAI
ĐL Ngọc Hồi 29/11/2022 08:00:00 14:00:00 FC520193 BTS BỜ Y
ĐL Ngọc Hồi 29/11/2022 08:00:00 14:00:00 FC530194 ĐẮK RĂNG - BỜ Y
ĐL Ngọc Hồi 29/11/2022 08:00:00 14:00:00 FC530195 ĐỒN BP 677
ĐL Ngọc Hồi 29/11/2022 08:00:00 14:00:00 FC530197 THÔN IỆC
ĐL Ngọc Hồi 29/11/2022 08:00:00 14:00:00 FD530192 HỒ ĐĂK HƠ NIÊNG
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 06:00:00 17:30:00 AC530155 HÒA BÌNH 1
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 06:00:00 17:30:00 AC530156 HÒA BÌNH 1-1
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 06:00:00 17:30:00 AC530157 XN BÊ TÔNG NÓNG
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 06:00:00 17:30:00 AC530158 TINH CHẾ GỖ
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 06:00:00 17:30:00 AC530298 LÊ LỢI 3
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 06:00:00 17:30:00 AC530361 P.TRẦN HƯNG ĐẠO 1
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 06:00:00 17:30:00 AC530406 NGÔ ĐỨC ĐỆ
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 06:00:00 17:30:00 AC530440 HOÀ BÌNH 1A
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 06:00:00 17:30:00 AC530444 LÊ NIỆM
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 06:00:00 17:30:00 AC530447 XÓM LÒ GẠCH TD28
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 06:00:00 17:30:00 AC530448 GẠCH NGÓI TD28
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 06:00:00 17:30:00 AC530527 NGÔ ĐỨC ĐỆ 1
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 06:00:00 17:30:00 AD530159 GẠCH TUY NEL T5.HB
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 06:00:00 17:30:00 AD530203 BÊ TÔNG NHỰA 507
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 07:00:00 08:00:00 AC630293 ĐỘI 11 MO RAY
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 07:00:00 08:00:00 AC630294 ĐỘI 12 MO RAY
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 07:00:00 08:00:00 AC630295 ĐỘI 13 MO RAY
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 07:00:00 08:00:00 AC630296 ĐỘI 14 MO RAY
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 07:00:00 08:00:00 AC630314 ĐỘI 21 MO RAY
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 07:00:00 08:00:00 AC630315 ĐỘI 22 MO RAY
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 07:00:00 08:00:00 AC630316 ĐỘI 24 MO RAY
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 07:00:00 08:00:00 AC630317 ĐỘI 25 MO RAY
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 07:00:00 08:00:00 AC630318 NTCS CHƯ MO RAI 3
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 07:00:00 08:00:00 AC630332 NTCS MO RAY 2
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 07:00:00 08:00:00 AC630339 THÔN 2 A IADOM
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 07:00:00 08:00:00 AC630345 ĐỘI 16 MO RAY
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 07:00:00 08:00:00 AC630346 ĐỘI 17 MO RAY
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 07:00:00 08:00:00 AC630356 UB XÃ IATƠI
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 07:00:00 08:00:00 AC630384 THÔN 1 IADOM
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 07:00:00 08:00:00 AC630388 KDC NGÃ 3 SÊ SAN
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 07:00:00 08:00:00 AC630396 T1 THÔN 3 IA DAL
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 07:00:00 08:00:00 AC630397 T2 THÔN 3 IA DAL
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 07:00:00 08:00:00 AC630398 T1 THÔN 4 IA DAL
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 07:00:00 08:00:00 AC630399 THÔN 1A IA DOM
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 07:00:00 08:00:00 AC630401 CN716BD15
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 07:00:00 08:00:00 AC630402 CTY CAO SU CHƯ MOM RAY
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 07:00:00 08:00:00 AC630404 THÔN 1 IATOI
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 07:00:00 08:00:00 AC630405 TT HÀNH CHÍNH H. IAHDRAI
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 07:00:00 08:00:00 AC630406 NTCS MO RAY 4
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 07:00:00 08:00:00 AC630407 THÔN 1B IA DOM
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 07:00:00 08:00:00 AC630408 IA MUNG
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 07:00:00 08:00:00 AC630409 T2 IA DOM
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 07:00:00 08:00:00 AC630410 T1 IADAL
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 07:00:00 08:00:00 AC630411 LÀNG CÁ
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 07:00:00 08:00:00 AC630412 Điểm dân cư số 41 IATOI
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 07:00:00 08:00:00 AC630413 TT HÀNH CHÍNH HUYỆN IAHRAI 2
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 07:00:00 08:00:00 AC630414 TT HÀNH CHÍNH HUYỆN IAHRAI 3
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 07:00:00 08:00:00 AC630416 THÔN 7 IA TƠI
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 07:00:00 08:00:00 AC630417 ĐIỂM DÂN CƯ SỐ 10
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 07:00:00 08:00:00 AC630418 ĐIỂM DÂN CƯ SỐ 34
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 07:00:00 08:00:00 AC630419 T3 THÔN 3 IADAL
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 07:00:00 08:00:00 AC630420 T2 THÔN 4 IADAL
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 07:00:00 08:00:00 AC630421 T1 THÔN CHƯ HEM
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 07:00:00 08:00:00 AC630422 T2 THÔN CHƯ HEM
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 07:00:00 08:00:00 AC630425 THÔN 1 IA DAL
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 07:00:00 08:00:00 AD610426 TRẠM KTM064 VIETTEL
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 07:00:00 08:00:00 AD630321 BIÊN PHÒNG 703
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 07:00:00 08:00:00 AD630383 XƯỞNG GỔ TIỂU KHU 747
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 07:00:00 08:00:00 AD630387 HUYỆN ĐỘI IA H DRAI
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 07:00:00 08:00:00 AD630416 CA HUYỆN IA HDRAI
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 07:00:00 08:00:00 AD630417 CN 716
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 07:00:00 08:00:00 AD630418 CAO SU SA THẦY
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 07:00:00 08:00:00 AD630419 TỰ DÙNG CAO SU SA THẦY
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 07:00:00 08:00:00 AD630421 BẢO HIỂM XÃ HỘI IA HDRAI
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 07:00:00 08:00:00 AD630422 KHO BẠC HUYỆN IA HDRAI
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 07:00:00 08:00:00 AD630423 NHÀ MÁY TINH BỘT SẮN IA HDRAI
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 07:00:00 08:00:00 AD630425 XAY ĐÁ VIỆT TRUNG
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 07:00:00 08:00:00 AD630426 CB XUẤT NHẬP KHẨU KONTUM
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 07:00:00 08:00:00 AD630427 TT Y TẾ HUYỆN IAHDRAI
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 07:00:00 08:00:00 AD630428 TBA Thi Công Cầu Drai
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 07:00:00 08:00:00 AD630429 CÔNG TY MÊ KÔNG (NLMT)
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 07:00:00 08:00:00 AD630430 TBA CẤP NƯỚC SINH HOẠT TT HUYỆN IA HDRAI
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 07:00:00 08:00:00 AD630431 NM CHẾ BIẾN MŨ CS SA THẦY 2
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 07:00:00 08:00:00 AD630432 NLMT - CTY CP THÁI DƯƠNG BẢO
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 07:00:00 08:00:00 AD630433 NLMT CTY CP TRUNG KIÊN
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 07:00:00 08:00:00 AD630434 MỎ ĐÁ IAHRAI
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 08:00:00 17:00:00 AC630293 ĐỘI 11 MO RAY
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 08:00:00 17:00:00 AC630294 ĐỘI 12 MO RAY
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 08:00:00 17:00:00 AC630295 ĐỘI 13 MO RAY
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 08:00:00 17:00:00 AC630296 ĐỘI 14 MO RAY
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 08:00:00 17:00:00 AC630314 ĐỘI 21 MO RAY
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 08:00:00 17:00:00 AC630315 ĐỘI 22 MO RAY
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 08:00:00 17:00:00 AC630316 ĐỘI 24 MO RAY
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 08:00:00 17:00:00 AC630317 ĐỘI 25 MO RAY
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 08:00:00 17:00:00 AC630339 THÔN 2 A IADOM
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 08:00:00 17:00:00 AC630345 ĐỘI 16 MO RAY
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 08:00:00 17:00:00 AC630346 ĐỘI 17 MO RAY
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 08:00:00 17:00:00 AC630356 UB XÃ IATƠI
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 08:00:00 17:00:00 AC630384 THÔN 1 IADOM
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 08:00:00 17:00:00 AC630396 T1 THÔN 3 IA DAL
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 08:00:00 17:00:00 AC630397 T2 THÔN 3 IA DAL
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 08:00:00 17:00:00 AC630398 T1 THÔN 4 IA DAL
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 08:00:00 17:00:00 AC630399 THÔN 1A IA DOM
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 08:00:00 17:00:00 AC630401 CN716BD15
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 08:00:00 17:00:00 AC630404 THÔN 1 IATOI
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 08:00:00 17:00:00 AC630405 TT HÀNH CHÍNH H. IAHDRAI
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 08:00:00 17:00:00 AC630407 THÔN 1B IA DOM
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 08:00:00 17:00:00 AC630408 IA MUNG
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 08:00:00 17:00:00 AC630409 T2 IA DOM
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 08:00:00 17:00:00 AC630412 Điểm dân cư số 41 IATOI
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 08:00:00 17:00:00 AC630413 TT HÀNH CHÍNH HUYỆN IAHRAI 2
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 08:00:00 17:00:00 AC630414 TT HÀNH CHÍNH HUYỆN IAHRAI 3
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 08:00:00 17:00:00 AC630417 ĐIỂM DÂN CƯ SỐ 10
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 08:00:00 17:00:00 AC630419 T3 THÔN 3 IADAL
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 08:00:00 17:00:00 AC630420 T2 THÔN 4 IADAL
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 08:00:00 17:00:00 AC630421 T1 THÔN CHƯ HEM
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 08:00:00 17:00:00 AC630422 T2 THÔN CHƯ HEM
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 08:00:00 17:00:00 AD610426 TRẠM KTM064 VIETTEL
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 08:00:00 17:00:00 AD630321 BIÊN PHÒNG 703
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 08:00:00 17:00:00 AD630383 XƯỞNG GỔ TIỂU KHU 747
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 08:00:00 17:00:00 AD630387 HUYỆN ĐỘI IA H DRAI
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 08:00:00 17:00:00 AD630416 CA HUYỆN IA HDRAI
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 08:00:00 17:00:00 AD630417 CN 716
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 08:00:00 17:00:00 AD630418 CAO SU SA THẦY
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 08:00:00 17:00:00 AD630419 TỰ DÙNG CAO SU SA THẦY
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 08:00:00 17:00:00 AD630421 BẢO HIỂM XÃ HỘI IA HDRAI
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 08:00:00 17:00:00 AD630422 KHO BẠC HUYỆN IA HDRAI
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 08:00:00 17:00:00 AD630423 NHÀ MÁY TINH BỘT SẮN IA HDRAI
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 08:00:00 17:00:00 AD630425 XAY ĐÁ VIỆT TRUNG
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 08:00:00 17:00:00 AD630426 CB XUẤT NHẬP KHẨU KONTUM
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 08:00:00 17:00:00 AD630427 TT Y TẾ HUYỆN IAHDRAI
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 08:00:00 17:00:00 AD630430 TBA CẤP NƯỚC SINH HOẠT TT HUYỆN IA HDRAI
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 08:00:00 17:00:00 AD630431 NM CHẾ BIẾN MŨ CS SA THẦY 2
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 08:00:00 17:00:00 AD630432 NLMT - CTY CP THÁI DƯƠNG BẢO
ĐL TP Kon Tum 26/11/2022 08:00:00 17:00:00 AD630433 NLMT CTY CP TRUNG KIÊN
ĐL TP Kon Tum 30/11/2022 07:00:00 17:00:00 AC530253 PHƯƠNG QUÝ
ĐL TP Kon Tum 30/11/2022 07:00:00 17:00:00 AC530254 TRUNG THÀNH
ĐL TP Kon Tum 30/11/2022 07:00:00 17:00:00 AC530255 TRUNG THÀNH 1
ĐL TP Kon Tum 30/11/2022 07:00:00 17:00:00 AC530256 TRUNG THÀNH 2
ĐL TP Kon Tum 30/11/2022 07:00:00 17:00:00 AC530269 MĂNG LA 1
ĐL TP Kon Tum 30/11/2022 07:00:00 17:00:00 AC530270 MĂNG LA 2
ĐL TP Kon Tum 30/11/2022 07:00:00 17:00:00 AC530271 NGỌC BAY 1
ĐL TP Kon Tum 30/11/2022 07:00:00 17:00:00 AC530272 NGỌC BAY 2
ĐL TP Kon Tum 30/11/2022 07:00:00 17:00:00 AC530490 KHU QUY HOẠCH NGỌC BAY
ĐL TP Kon Tum 30/11/2022 07:00:00 17:00:00 AC530492 KƠ NĂNG KƠ NGO
ĐL TP Kon Tum 30/11/2022 07:00:00 17:00:00 AC530493 KƠ NĂNG KƠ NGO 1
ĐL TP Kon Tum 30/11/2022 07:00:00 17:00:00 AD530525 TBA HỘI NÔNG DÂN TỈNH KON TUM
ĐL TP Kon Tum 30/11/2022 07:00:00 17:00:00 AD530597 TBA THI CÔNG CẦU TRÁNH TÂY
ĐL TP Kon Tum 30/11/2022 07:00:00 17:00:00 AD530600 TBA CẦU TRÁNH TÂY 2

Lịch cắt điện tại khu vực Điện lực Kon Tum giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị ..vì vậy lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. để có thêm thông tin cụ thể

Ngày tạo 26/11/2022 Nguồn tham khảo: Điện lực Kon Tum


Giới thiệu

vninfo24h.com là trang blog chuyên cung cấp các thông tin về các lịch : lịch cắt điện, lịch truyền hình, bóng đá..., các chia sẻ mà mình cảm thấy có thể hữu ích với mọi người ...


Chuyên mục chính