Lịch cúp điện Điện lực Kiên Giang

Lịch cúp điện Điện lực Kiên Giang được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.Lịch cúp điện của Điện lực Kiên Giang được lấy từ website của trung tâm điện lực toàn quốc

Lịch cắt điện Điện lực Kiên Giang danh sách chi tiết

Điện lực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực
Điện lực Rạch Giá 26/11/2022 07:00:00 17:00:00 đường Ngô Gia Tự, Trần Nhuật Duật, một phần đường Nguyễn Trung Trực
Điện lực Rạch Giá 26/11/2022 07:00:00 17:00:00 Khu TT Hành Chánh
Điện lực Phú Quốc 26/11/2022 07:30:00 17:00:00 Một phần P Dương Đông TP Phú Quốc.
Điện lực An Minh 27/11/2022 07:30:00 16:30:00 Một phần xã Đông Thạnh, Xã Tân Thạnh huyện An Minh Kiên Gang
Điện lực Châu Thành 29/11/2022 07:00:00 17:00:00 Xã Bình An
Điện lực Châu Thành 02/12/2022 07:00:00 12:00:00 Xã Bình An
Điện lực Châu Thành 28/11/2022 07:30:00 08:20:00 Xã Mong Thọ A
Điện lực Châu Thành 29/11/2022 07:30:00 08:10:00 Xã Vĩnh Hòa Hiệp
Điện lực Châu Thành 30/11/2022 07:30:00 08:10:00 Xã Mong Thọ B
Điện lực Châu Thành 30/11/2022 08:10:00 09:10:00 Xã Mong Thọ B
Điện lực Châu Thành 28/11/2022 08:20:00 09:10:00 Xã Mong Thọ A
Điện lực Châu Thành 29/11/2022 08:20:00 09:10:00 Xã Vĩnh Hòa Phú
Điện lực Châu Thành 28/11/2022 09:10:00 10:00:00 Xã Mong Thọ A
Điện lực Châu Thành 29/11/2022 09:10:00 10:00:00 Xã Vĩnh Hòa Phú
Điện lực Châu Thành 30/11/2022 09:10:00 10:00:00 Xã Mong Thọ B
Điện lực Châu Thành 28/11/2022 10:00:00 11:00:00 Xã Mong Thọ A
Điện lực Châu Thành 29/11/2022 10:00:00 11:00:00 Xã Vĩnh Hòa Phú
Điện lực Châu Thành 30/11/2022 10:00:00 11:00:00 Xã Mong Thọ B
Điện lực Châu Thành 28/11/2022 13:00:00 14:00:00 Xã Mong Thọ A
Điện lực Châu Thành 29/11/2022 13:00:00 14:00:00 Xã Bình An
Điện lực Châu Thành 30/11/2022 13:00:00 14:00:00 Xã Giục Tượng
Điện lực Châu Thành 02/12/2022 13:00:00 16:00:00 Xã Bình An
Điện lực Châu Thành 28/11/2022 14:00:00 15:00:00 Xã Mong Thọ A
Điện lực Châu Thành 29/11/2022 14:00:00 15:00:00 Xã Bình An
Điện lực Châu Thành 30/11/2022 14:00:00 15:00:00 Xã Giục Tượng
Điện lực Châu Thành 28/11/2022 15:00:00 16:00:00 Xã Mong Thọ A
Điện lực Châu Thành 29/11/2022 15:00:00 16:00:00 Xã Bình An
Điện lực Châu Thành 30/11/2022 15:00:00 16:00:00 Xã Giục Tượng
Điện lực Hà Tiên 29/11/2022 08:00:00 10:00:00 Khu vực xóm eo, Giếng tượng, phường Pháo đài, TP Hà Tiên
Điện lực Hà Tiên 29/11/2022 08:00:00 11:00:00 Khu vực xóm eo, phường Pháo đài, TP Hà Tiên
Điện lực Hà Tiên 01/12/2022 08:00:00 12:00:00 Khu phố 4 phường Pháo đài và khu phố 4 phường Bình San, TP Hà Tiên
Điện lực Phú Quốc 28/11/2022 07:00:00 17:00:00 Một phần phường An Thới và Ấp Đường Bào, xã Dương Tơ
Điện lực Phú Quốc 29/11/2022 07:30:00 17:00:00 Một phần xã Cửa Dương.
Điện lực Phú Quốc 30/11/2022 07:30:00 17:00:00 Một phần phường Dương Đông, xã Cửa Dương, xã Dương Tơ và toàn xã Cửa Cạn, xã Gành Dầu.
Điện lực Phú Quốc 01/12/2022 07:30:00 17:00:00 Một phần xã Dương Tơ và một phần khu phố 7, phường Dương Đông
Điện lực Phú Quốc 03/12/2022 07:30:00 17:00:00 Khu phố 1,2,3,4,5,8,11,12 phường Dương Đông.
Điện lực Phú Quốc 28/11/2022 08:00:00 12:00:00 Một phần ấp Cây Thông Ngoài, xã Cửa Dương.
Điện lực Phú Quốc 28/11/2022 08:00:00 17:00:00 Xã Hòn Thơm.
Điện lực Phú Quốc 29/11/2022 08:00:00 12:30:00 Một phần khu phố 5, P.Dương Đông
Điện lực Phú Quốc 29/11/2022 08:00:00 12:30:00 Một phần khu phố 5, 12, phường Dương Đông
Điện lực Phú Quốc 29/11/2022 13:30:00 17:00:00 Một phần khu phố 5, 4, P.Dương Đông
Điện lực Phú Quốc 01/12/2022 13:30:00 17:00:00 Một phần khu phố 5, phường Dương Đông
Điện lực Vĩnh Thuận 03/12/2022 08:00:00 14:30:00 Từ 8h00’ đến 14h30’ : Khu vực từ xưởng cán tol Hoa Sen đến cầu sắt đường Võ Văn Kiệt khu phố Vĩnh Đông 2-thị trấn Vĩnh Thuận. Các ấp Ruộng Sạ 1, Cạnh Đền, Cạnh Đền 1, Cạnh Đền 2, Cạnh Đền 3, Căn Cứ, Thị Mỹ xã Vĩnh Phong. Ấp Ruộng Sạ 2, Cái Nhum, Cái Tranh xã Phong Đông. - Từ 8h00’ đến 14h30’ : Trường THPT, Bưu Điện, Viễn Thông, nhà máy nước đá Kiến Thành 1
Điện lực Vĩnh Thuận 03/12/2022 08:00:00 08:30:00 Từ 8h00’ đến 8h30’& 14h00’ đến 14h30’ : Các khu phố Vĩnh Đông 1, Vĩnh Phước 1, Vĩnh Phước 2-thị trấn Vĩnh Thuận. Xã Phong Đông, một phần các ấp Bình Thành, Bình Phong, Tân Phong xã Vĩnh Bình Nam. - Từ 8h00’ đến 8h30’& 14h00’ đến 14h30’ : Bệnh viện, trạm Cấp Nước Vĩnh Thuận. Các doanh nghiệp Huỳnh Minh, Kiến Thành, Tài Lợi, Nguyên Hưng, cơ sở phế liệu Mỹ Linh.
Điện lực Vĩnh Thuận 03/12/2022 14:00:00 14:30:00 Từ 8h00’ đến 8h30’& 14h00’ đến 14h30’ : Các khu phố Vĩnh Đông 1, Vĩnh Phước 1, Vĩnh Phước 2-thị trấn Vĩnh Thuận. Xã Phong Đông, một phần các ấp Bình Thành, Bình Phong, Tân Phong xã Vĩnh Bình Nam. - Từ 8h00’ đến 8h30’& 14h00’ đến 14h30’ : Bệnh viện, trạm Cấp Nước Vĩnh Thuận. Các doanh nghiệp Huỳnh Minh, Kiến Thành, Tài Lợi, Nguyên Hưng, cơ sở phế liệu Mỹ Linh.
Điện lực Giồng Riềng 28/11/2022 08:00:00 15:00:00 Khu vực Cầu Lộ Tẻ đến Cầu Ngọc Hòa - Xã Ngọc Hòa
Điện lực Giồng Riềng 29/11/2022 08:00:00 16:00:00 Kinh Xẻo Mây thuộc Xã Ngọc Hòa và Xã Hòa Thuận
Điện lực Giồng Riềng 30/11/2022 08:00:00 16:00:00 Kinh Thân Suốt - Xã Ngọc Hòa
Điện lực Giồng Riềng 30/11/2022 08:00:00 17:00:00 Kinh Sáu Thước - Xã Thạnh Lộc
Điện lực Giồng Riềng 02/12/2022 08:00:00 14:00:00 Kinh Giáo Dung - Xã Thạnh Hòa
Điện lực Gò Quao 01/12/2022 08:00:00 15:00:00 Một phần xã VHH Bắc
Điện lực Gò Quao 02/12/2022 08:00:00 17:00:00 Một phần xã Thủy Liễu
Điện lực Rạch Giá 30/11/2022 07:00:00 16:00:00 khu Chung Cư Biên Phòng đường LQKy
Điện lực Rạch Giá 30/11/2022 07:00:00 16:00:00 một phần đường Mạc Cữu P.Vĩnh Quang
Điện lực Rạch Giá 01/12/2022 07:00:00 17:00:00 một phần đường 30/04 xã Phi Thông
Điện lực Rạch Giá 01/12/2022 07:00:00 17:00:00 một phần Kênh Sóc Suông, xã PHi Thông
Điện lực Rạch Giá 02/12/2022 07:00:00 17:00:00 một phần Kênh Tư Cầu
Điện lực Tân Hiệp 29/11/2022 08:00:00 16:00:00 một phần ấp Tàu Hơi A
Điện lực Tân Hiệp 30/11/2022 08:00:00 16:00:00 Một phần Kênh 300 thuộc Kênh 8
Điện lực Tân Hiệp 30/11/2022 08:00:00 16:00:00 Một phần Kênh Đòn Dông thuộc Kênh 8
Điện lực Tân Hiệp 30/11/2022 08:00:00 16:00:00 Một phần Kênh Đập Đá
Điện lực Tân Hiệp 01/12/2022 08:00:00 16:00:00 Kênh Hữu An
Điện lực Tân Hiệp 01/12/2022 08:00:00 16:00:00 Kênh Huế Bá
Điện lực Tân Hiệp 02/12/2022 08:00:00 17:00:00 xã Thạnh Trị ( trừ ấp Đông Thọ)
Điện lực Tân Hiệp 30/11/2022 11:00:00 13:00:00 Một phần khu Phố B và một phần khu phố A (dọc quốc lộ 80)
Điện lực Kiên Lương 30/11/2022 17:00:00 19:00:00 Toàn bộ xã Bình An trừ một phần ấp Bình Đông, toàn bộ xã Sơn Hải, xã Hòn Nghệ
Điện lực Kiên Lương 30/11/2022 17:00:00 19:00:00 Một phần khu phố Hòa Lập, Xà Ngách, Tám Thước - thị trấn Kiên Lương, một phần ấp Tà Săng - xã Dương Hòa.
Điện lực Kiên Lương 30/11/2022 17:00:00 19:00:00 Toàn bộ xã Kiên Bình trừ một phần ấp Cống Tre, Kiên Thanh, KInh 9, một phần ấp Sông Chinh - xã Bình Trị.
Điện lực Kiên Lương 30/11/2022 17:00:00 19:00:00 Một phần khu phố Tám Thước, Lò Bom, Ngã Ba, Cư Xá - thị trấn Kiên Lương
Điện lực Kiên Lương 29/11/2022 20:00:00 22:00:00 Một phần khu phố Tám Thước, Lò Bom, Ngã Ba, Cư Xá - thị trấn Kiên Lương.
Điện lực Kiên Lương 29/11/2022 20:00:00 22:00:00 Một phần khu phố Hòa Lập, Xà Ngách, Tám Thước - thị trấn Kiên Lương, một phần ấp Tà Săng - xã Dương Hòa.
Điện lực Kiên Lương 29/11/2022 20:00:00 22:00:00 Toàn bộ xã Bình An trừ một phần ấp Bình Đông, toàn bộ xã Sơn Hải, Hòn Nghệ.
Điện lực Kiên Lương 29/11/2022 20:00:00 22:00:00 Toàn bộ xã Kiên Bình, trừ một phần ấp Cống Tre, Kiên Thanh, Kinh 9, một phần ấp Sông Chinh - xã Bình Trị.
Điện lực Rạch Giá 02/12/2022 07:00:00 17:00:00 một phần Kênh Sáu xã Phi Thông
Điện lực Châu Thành 07/12/2022 07:00:00 17:00:00 Ấp Minh Hưng, Xã Minh Hòa
Điện lực Tân Hiệp 29/11/2022 09:00:00 15:00:00 Kênh 8 và ấp Thạnh An 2
Điện lực Tân Hiệp 29/11/2022 09:00:00 15:00:00 Một phần ấp Đá Nổi B
Điện lực Tân Hiệp 29/11/2022 09:00:00 15:00:00 Kênh 6, Kênh KH8, Kênh Xã Trắc và ấp Tân Thạnh
Điện lực An Minh 29/11/2022 08:00:00 16:00:00 Một phần xã đông Hưng , xã Đông Hưng A huyện An Minh
Điện lực Châu Thành 26/11/2022 08:58:00 09:30:00 Một phần xã Mong Thọ B và xã Thạnh Lộc

Lịch cắt điện tại khu vực Điện lực Kiên Giang giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị ..vì vậy lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. để có thêm thông tin cụ thể

Ngày tạo 26/11/2022 Nguồn tham khảo: Điện lực Kiên Giang


Giới thiệu

vninfo24h.com là trang blog chuyên cung cấp các thông tin về các lịch : lịch cắt điện, lịch truyền hình, bóng đá..., các chia sẻ mà mình cảm thấy có thể hữu ích với mọi người ...


Chuyên mục chính