Lịch cúp điện Điện lực Gia Lai

Lịch cúp điện Điện lực Gia Lai được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.Lịch cúp điện của Điện lực Gia Lai được lấy từ website của trung tâm điện lực toàn quốc

Lịch cắt điện Điện lực Gia Lai danh sách chi tiết

Điện lực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực
Điện lực Ayunpa 25/11/2022 07:30:00 12:30:00 CC532003 Phạm Hồng Thái
Điện lực Ayunpa 25/11/2022 07:30:00 12:30:00 CC532206 Buôn Hoai
Điện lực KrôngPa 25/11/2022 14:45:00 15:45:00 DC535125 Thương Nghiệp 2
Điện lực KrôngPa 25/11/2022 16:00:00 17:00:00 DC535002 THƯƠNG NGHIỆP
Điện lực IaGrai 25/11/2022 07:30:00 08:30:00 KH53K692 Cty TNHH MTV TC
Điện lực IaGrai 25/11/2022 07:30:00 08:30:00 KH53K761 TBA Dương Văn Nghĩa
Điện lực IaGrai 25/11/2022 09:00:00 10:00:00 KH53K526 TBA Trần T.Tuấn
Điện lực IaGrai 25/11/2022 09:00:00 10:00:00 KH53K751 TBA Nguyễn Văn Thi
Điện lực IaGrai 25/11/2022 10:30:00 11:30:00 KH53K536 TBA Bơm Đội 4
Điện lực IaGrai 25/11/2022 10:30:00 11:30:00 KH53K752 TBA BQL rừng phòng hộ
Điện lực IaGrai 25/11/2022 13:30:00 14:30:00 KH53K553 TBA Phạm Đình Thắng
Điện lực IaGrai 25/11/2022 13:30:00 14:30:00 KH53K581 TBA Cầu Đội 5 - Ia Grai
Điện lực IaGrai 26/11/2022 08:00:00 11:00:00 KC520098 TBA Làng Nú (Ia Khai) - 2P
Điện lực IaGrai 26/11/2022 08:00:00 11:00:00 KC520099 TBA Đội 5 (Ia Khai)
Điện lực IaGrai 26/11/2022 08:00:00 11:00:00 KC520129 TBA Làng Nú 2 (Ia Khai)
Điện lực IaGrai 26/11/2022 08:00:00 11:00:00 KC52K111 TBA C6 Cty 715 - 2P
Điện lực IaGrai 26/11/2022 08:00:00 11:00:00 KC52K160 TBA Làng Nú 1 (Ia Khai)
Điện lực IaGrai 26/11/2022 08:00:00 11:00:00 KC530097 TBA UB xã Iakhai.
Điện lực IaGrai 26/11/2022 08:00:00 11:00:00 KC530100 TBA Làng Yom
Điện lực IaGrai 26/11/2022 08:00:00 11:00:00 KC530135 TBA UBX Ia Khai Số 2
Điện lực IaGrai 26/11/2022 08:00:00 11:00:00 KH53K767 TBA Công ty TNHH MTV Hà Anh
Điện lực Pleiku 25/11/2022 07:30:00 15:30:00 AC534089 Bắc Tiên Sơn 2
Điện lực Pleiku 25/11/2022 07:30:00 15:30:00 AC534107 Bắc Tiên Sơn
Điện lực Pleiku 25/11/2022 07:30:00 15:30:00 AC534163 KDC Thôn Tiên Sơn
Điện lực Pleiku 25/11/2022 07:30:00 15:30:00 AC535009 Chư Jô 2
Điện lực Pleiku 28/11/2022 07:30:00 08:30:00 AH534446 DNTN Hoa Hồng
Điện lực Pleiku 28/11/2022 07:30:00 08:30:00 AH534594 Đăng Quang
Điện lực Pleiku 28/11/2022 09:00:00 10:00:00 AH534030 NM XI MĂNG GIA LAI (T2)
Điện lực Pleiku 28/11/2022 09:00:00 10:00:00 AH534332 Hoàng Quốc Văn
Điện lực Pleiku 28/11/2022 10:30:00 11:30:00 AH534436 B.V Tâm Thần
Điện lực Pleiku 28/11/2022 10:30:00 11:30:00 AH534454 Trần Quốc Huy
Điện lực Pleiku 28/11/2022 13:30:00 14:30:00 AH534456 Phạm Chung Trinh
Điện lực Pleiku 28/11/2022 14:00:00 15:00:00 AH534269 Đăng Kiểm
Điện lực Pleiku 28/11/2022 15:00:00 16:00:00 AH535070 ĐH Nông Lâm
Điện lực Pleiku 28/11/2022 16:00:00 17:00:00 AH534345 Cty TNHH Đinh Hương
Điện lực Pleiku 29/11/2022 07:00:00 15:45:00 AC534346 THÔN 8 AN PHÚ
Điện lực Pleiku 29/11/2022 07:30:00 08:30:00 AH535031 NH Galaxy
Điện lực Pleiku 29/11/2022 07:30:00 08:30:00 AH535035 Nước đá Gia Lực
Điện lực Pleiku 29/11/2022 09:00:00 10:00:00 AH534090 Bệnh Viện Mắt Cao Nguyên
Điện lực Pleiku 29/11/2022 09:00:00 10:00:00 AH534466 KS Cao Nguyên
Điện lực Pleiku 29/11/2022 10:30:00 11:30:00 AH534563 MAI XUÂN DUNG (CHƯ Á)
Điện lực Pleiku 29/11/2022 10:30:00 11:30:00 AH534704 NH Công Thương
Điện lực Pleiku 29/11/2022 13:30:00 14:30:00 AH534261 HĐND và Đoàn ĐBQH
Điện lực Pleiku 29/11/2022 13:30:00 14:30:00 AH534757 TRƯỜNG LÁI (Trạm ĐK & Trường LXe)
Điện lực Pleiku 29/11/2022 15:00:00 15:45:00 AC534136 NT Phú Thọ 3
Điện lực Pleiku 29/11/2022 15:00:00 15:45:00 AC534541 NT Phú Thọ
Điện lực Pleiku 29/11/2022 15:00:00 15:45:00 AC534755 NT Phú Thọ 2
Điện lực Pleiku 29/11/2022 15:00:00 16:00:00 AD534977 TBA Siêu thị Nguyễn Kim
Điện lực Pleiku 29/11/2022 15:00:00 16:00:00 AH534891 THÀNH PHÚC (Nhà Máy XX Thành Phúc)
Điện lực Pleiku 30/11/2022 07:30:00 08:30:00 AH514760 HỒ THÀNH LONG-Iađêr
Điện lực Pleiku 30/11/2022 07:30:00 08:30:00 AH534356 Cao Ốc Đức Long
Điện lực Pleiku 30/11/2022 09:00:00 10:00:00 AH534729 KS Pleiku
Điện lực Pleiku 30/11/2022 09:00:00 10:00:00 AH535062 Nguyễn Thị Kim Chi
Điện lực Pleiku 30/11/2022 10:30:00 11:30:00 AH535038 TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH
Điện lực Pleiku 30/11/2022 11:00:00 12:00:00 AH534566 Tỉnh Ủy
Điện lực Pleiku 30/11/2022 13:30:00 14:30:00 AH534315 LÊ CÔNG NGUYÊN
Điện lực Pleiku 30/11/2022 13:30:00 14:30:00 AH535040 Khách Sạn Xuân Phúc
Điện lực Pleiku 30/11/2022 14:00:00 17:00:00 AC634943 Ia Rock
Điện lực Pleiku 30/11/2022 14:00:00 17:00:00 AH634335 DNTN CÔNG THẮNG
Điện lực Pleiku 30/11/2022 14:00:00 17:00:00 AH634398 Ô. Nguyễn Lại
Điện lực Pleiku 30/11/2022 14:00:00 17:00:00 AH634421 Đăng Khôi
Điện lực Pleiku 30/11/2022 14:00:00 17:00:00 AH634441 NGUYỄN MINH TÚ
Điện lực Pleiku 30/11/2022 14:00:00 17:00:00 AH634502 Cty CP gỗ Hoàng Anh
Điện lực Pleiku 30/11/2022 14:00:00 17:00:00 AH634607 Phát sóng TH Hàm Rồng
Điện lực Pleiku 30/11/2022 14:00:00 17:00:00 AH634711 Tân Lập
Điện lực Pleiku 30/11/2022 14:00:00 17:00:00 AH634818 CS Cơ Động
Điện lực Pleiku 30/11/2022 14:00:00 17:00:00 AH634933 Hoa Trang
Điện lực Pleiku 30/11/2022 14:00:00 17:00:00 AH634941 ViBa Hàm Rồng
Điện lực Pleiku 30/11/2022 15:00:00 16:00:00 AH535036 Đơn vị C2/Z9
Điện lực Ayunpa 25/11/2022 14:30:00 16:00:00 CC532142 Đức Lập
Điện lực KrôngPa 29/11/2022 08:00:00 10:30:00 DC525062 Buôn Prông
Điện lực KrôngPa 29/11/2022 08:00:00 10:30:00 DC525114 Chính Đơn 2-2P
Điện lực KrôngPa 29/11/2022 08:00:00 10:30:00 DC535061 Buôn Dù B
Điện lực KrôngPa 29/11/2022 08:00:00 10:30:00 DC535063 Xóm Kinh
Điện lực KrôngPa 29/11/2022 08:00:00 10:30:00 DC535064 Thôn Chân Đơn
Điện lực KrôngPa 29/11/2022 08:00:00 10:30:00 DC535065 Buôn Ơi Đăk
Điện lực KrôngPa 29/11/2022 08:00:00 10:30:00 DC535069 Buôn Ơi Khăm
Điện lực KrôngPa 29/11/2022 08:00:00 10:30:00 DC535070 UBX Đất bằng
Điện lực KrôngPa 29/11/2022 08:00:00 10:30:00 DC535071 Buôn Ma Nhe
Điện lực KrôngPa 29/11/2022 08:00:00 10:30:00 DC535072 Buôn Ma Jai
Điện lực KrôngPa 29/11/2022 08:00:00 10:30:00 DC535106 Buôn Ơi Jich
Điện lực KrôngPa 29/11/2022 08:00:00 10:30:00 DC535131 Buôn MaJai 2
Điện lực KrôngPa 29/11/2022 08:00:00 10:30:00 DC535162 Buôn Dù
Điện lực KrôngPa 29/11/2022 08:00:00 10:30:00 DD535177 TBA NLMT Hướng Dương GL
Điện lực KrôngPa 29/11/2022 08:00:00 10:30:00 DD535178 TBA NLMT Thái Dương GL
Điện lực KrôngPa 29/11/2022 08:00:00 10:30:00 DH535075 Hồ chúa nước IaMlá
Điện lực KrôngPa 29/11/2022 08:00:00 10:30:00 DH535140 Trạm nước Đất Bằng
Điện lực KBang 25/11/2022 11:00:00 12:30:00 FC537016 TBA UB xã Sơ Pai
Điện lực Đức cơ 25/11/2022 08:00:00 08:45:00 GC536227 Nguyễn Văn Linh
Điện lực Đức cơ 25/11/2022 09:30:00 10:15:00 GC536050 Ia Tum
Điện lực Đức cơ 25/11/2022 13:00:00 15:00:00 GC536263 Thôn Thanh Tân
Điện lực Đức cơ 25/11/2022 13:00:00 15:00:00 GC536266 TBA Ngo Rông 3
Điện lực Đức cơ 25/11/2022 15:30:00 16:30:00 GC536187 Làng Tro Đen
Điện lực Đức cơ 28/11/2022 08:00:00 15:00:00 GC536056 C15 Công ty 72
Điện lực Đức cơ 28/11/2022 08:00:00 15:00:00 GC536057 C17 Công ty 72
Điện lực Đức cơ 28/11/2022 08:00:00 15:00:00 GC536058 C18 Công ty 72
Điện lực Đức cơ 28/11/2022 08:00:00 15:00:00 GC536144 Móc Trê
Điện lực Đức cơ 28/11/2022 08:00:00 15:00:00 GC536197 Móc Trê 2
Điện lực Đức cơ 28/11/2022 08:00:00 15:00:00 GC536224 Ia Dom 3
Điện lực Đức cơ 28/11/2022 08:00:00 15:00:00 GC536274 TBA Móc Trê 3
Điện lực Đức cơ 28/11/2022 08:00:00 15:00:00 GC536287 Xóm Mít
Điện lực Đức cơ 29/11/2022 08:00:00 15:00:00 GC536226 Tái định cư Làng Chan
Điện lực Đức cơ 29/11/2022 08:00:00 15:00:00 GC536278 Tổ 5 Chư Bồ
Điện lực Đức cơ 29/11/2022 08:00:00 16:00:00 GH516234 Chốt liên ngành (727)
Điện lực Đức cơ 29/11/2022 08:00:00 16:00:00 GH526132 Chốt 383
Điện lực Đức cơ 29/11/2022 08:00:00 16:00:00 GH526133 Đồn BP 727
Điện lực Đức cơ 29/11/2022 08:00:00 16:00:00 GH526156 Đội 14 Cty Bình Dương
Điện lực Đức cơ 29/11/2022 08:00:00 16:00:00 GH526157 Đội 15 Cty Bình Dương
Điện lực Đức cơ 29/11/2022 08:00:00 16:00:00 GH526174 Đội 19 CTy Bình Dương
Điện lực Đức cơ 29/11/2022 08:00:00 16:00:00 GH526178 CTy CP Quốc Cường 1
Điện lực Đức cơ 29/11/2022 08:00:00 16:00:00 GH526179 Cty CP Quốc Cường 2
Điện lực Đức cơ 29/11/2022 08:00:00 16:00:00 GH526185 Đội 16 Cty Bình Dương
Điện lực Đức cơ 29/11/2022 08:00:00 16:00:00 GH526186 Đội 20 Cty Bình Dương
Điện lực Đức cơ 29/11/2022 08:00:00 15:00:00 GH536228 Nguyễn Xuân Thủy
Điện lực Đức cơ 29/11/2022 08:00:00 15:00:00 GH536235 Ngô Công Đoan
Điện lực Đức cơ 29/11/2022 08:00:00 16:00:00 GH536238 Trạm bơm Quang Đức số 1
Điện lực Đức cơ 29/11/2022 08:00:00 15:00:00 GH536268 Tăng Văn Thường
Điện lực Đức cơ 29/11/2022 09:15:00 11:45:00 GC536110 Tổ dân phố 7
Điện lực Đak Đoa 25/11/2022 07:00:00 17:00:00 HC539114 Tam Điệp
Điện lực Đak Đoa 25/11/2022 07:00:00 17:00:00 HC539367 UB H'Neng
Điện lực Đak Đoa 25/11/2022 07:00:00 17:00:00 HC539378 TAM ĐIỆP 2
Điện lực Đak Đoa 25/11/2022 07:00:00 17:00:00 HC539379 TAM ĐIỆP 3
Điện lực Đak Đoa 25/11/2022 07:00:00 17:00:00 HC539482 XÓM SÌNH
Điện lực Đak Đoa 25/11/2022 07:00:00 17:00:00 HC539483 XÓM TAM ĐIỆP
Điện lực Đak Đoa 25/11/2022 07:00:00 17:00:00 HH539230 VŨ QUỐC QUANG
Điện lực Đak Đoa 25/11/2022 07:00:00 17:00:00 HH539247 LÊ VĂN DANH
Điện lực Đak Đoa 25/11/2022 07:00:00 17:00:00 HH539276 NGUYỄN VĂN TÙNG
Điện lực Đak Đoa 25/11/2022 07:00:00 17:00:00 HH539301 PHẠM HỒNG HÀ
Điện lực Đak Đoa 25/11/2022 07:00:00 17:00:00 HH539307 VŨ VĂN THÌN
Điện lực Đak Đoa 25/11/2022 07:00:00 17:00:00 HH539456 CÔNG TY CP HƯNG SƠN
Điện lực Đak Đoa 25/11/2022 07:00:00 17:00:00 HH539481 CTY HƯNG SƠN 3
Điện lực Đak Đoa 25/11/2022 11:00:00 14:00:00 HC539357 T4 TT Đak Đoa
Điện lực Đak Đoa 25/11/2022 14:00:00 15:30:00 HC539025 K'Run 1
Điện lực Đak Đoa 25/11/2022 14:00:00 15:30:00 HC539081 Trần Phú
Điện lực Đak Đoa 25/11/2022 14:00:00 15:30:00 HC539185 KRun 2
Điện lực Đak Đoa 25/11/2022 14:00:00 15:30:00 HC539357 T4 TT Đak Đoa
Điện lực IaGrai 27/11/2022 03:30:00 09:00:00 KC530012 TBA UBX Ia Đêr
Điện lực IaGrai 27/11/2022 03:30:00 09:00:00 KC53K150 TBA Ia Đêr 2
Điện lực IaGrai 27/11/2022 03:30:00 09:00:00 KC53K341 TBA Klăh 1,2.
Điện lực IaGrai 27/11/2022 03:30:00 09:00:00 KC53K746 TBA Làng Klăh
Điện lực IaGrai 27/11/2022 03:30:00 09:00:00 KC53K757 TBA Làng Klãh 2
Điện lực IaGrai 27/11/2022 03:30:00 09:00:00 KC53K779 TBA Ia Đêr 8
Điện lực IaGrai 27/11/2022 03:30:00 09:00:00 KH53K594 TBA DNTN Khải Hưng
Điện lực IaGrai 27/11/2022 03:30:00 09:00:00 KH53K595 TBA CSCP Sơn Huyền
Điện lực IaGrai 27/11/2022 03:30:00 09:00:00 KH53K597 TBA CSCĐ CA Tỉnh
Điện lực IaGrai 27/11/2022 03:30:00 09:00:00 KH53K598 TBA KSLST Hòa Bình
Điện lực IaGrai 27/11/2022 03:30:00 09:00:00 KH53K740 TBA Thiền Viện Trúc Lâm
Điện lực Mang Yang 28/11/2022 08:00:00 16:00:00 MC519544 TBA BÔNG HIÓT 3
Điện lực Mang Yang 28/11/2022 08:00:00 16:00:00 MC519552 TBA Bông Hót 2
Điện lực Mang Yang 28/11/2022 08:00:00 16:00:00 MC529007 TBA Hải Yang 2
Điện lực Mang Yang 28/11/2022 08:00:00 16:00:00 MC529014 TBA Thôn 2 Hải Yang
Điện lực Mang Yang 28/11/2022 08:00:00 16:00:00 MC529535 TBA Lâm Trường Mang Yang 2
Điện lực Mang Yang 28/11/2022 08:00:00 16:00:00 MC539530 TBA Bông Hót 1
Điện lực Mang Yang 28/11/2022 08:00:00 16:00:00 MC539546 TBA Hải Yang 1
Điện lực Mang Yang 28/11/2022 08:00:00 16:00:00 MC539726 TBA Số 2 Thôn 2 Hải Yang
Điện lực Mang Yang 28/11/2022 08:00:00 16:00:00 MC539727 TBA Thôn 3 Hải Yang
Điện lực Mang Yang 28/11/2022 08:00:00 16:00:00 MC539752 TBA Số 3 thôn 2 Hải Yang
Điện lực Mang Yang 28/11/2022 08:00:00 16:00:00 MC539760 TBA Chợ Hải Yang
Điện lực Mang Yang 28/11/2022 08:00:00 16:00:00 MC539789 TBA Bông Hót 4
Điện lực Mang Yang 28/11/2022 08:00:00 16:00:00 MD539793 TBA NLMT Tuấn Ngọc
Điện lực Mang Yang 28/11/2022 08:00:00 16:00:00 MD539794 TBA NLMT Tuấn Ngọc 2 (Cty Hùng Ngọc)
Điện lực Mang Yang 28/11/2022 08:00:00 16:00:00 MD539795 TBA NLMT Việt Gia Khang
Điện lực Mang Yang 28/11/2022 08:00:00 16:00:00 MH529580 TBA BTS GLI331
Điện lực Mang Yang 28/11/2022 08:00:00 16:00:00 MH539006 TBA Kho K896
Điện lực Mang Yang 28/11/2022 08:00:00 16:00:00 MH539612 TBA X267-Kho K896
Điện lực Mang Yang 28/11/2022 08:00:00 16:00:00 MH539628 TBA Ngô Thế Phương
Điện lực Mang Yang 28/11/2022 08:00:00 16:00:00 MH539683 TBA Nguyễn Tấn Tài
Điện lực Mang Yang 28/11/2022 08:00:00 16:00:00 MH539687 TBA Tống Thị Bích Hạnh
Điện lực Mang Yang 28/11/2022 08:00:00 16:00:00 MH539689 TBA NT cao su Hải Yang
Điện lực Mang Yang 28/11/2022 08:00:00 16:00:00 MH539699 TBA Nguyễn Văn Đua
Điện lực Mang Yang 28/11/2022 08:00:00 16:00:00 MH539718 TBA số 2 chăn nuôi Hải Yang
Điện lực Mang Yang 28/11/2022 08:00:00 16:00:00 MH539719 TBA số 3 chăn nuôi Hải Yang
Điện lực Mang Yang 28/11/2022 08:00:00 16:00:00 MH539738 TBA số 2 NT Tiêu Hải Yang
Điện lực Mang Yang 28/11/2022 08:00:00 16:00:00 MH539758 TBA số 4 NT Tiêu Hải Yang
Điện lực Mang Yang 28/11/2022 08:00:00 16:00:00 MH539759 TBA số 3 NT Tiêu Hải Yang
Điện lực Mang Yang 28/11/2022 08:00:00 16:00:00 MH539768 TBA Đặng Ngọc Thắng
Điện lực Mang Yang 28/11/2022 08:00:00 16:00:00 MH539775 TBA Số 5 NT Tiêu Hải Yang
Điện lực Mang Yang 28/11/2022 08:00:00 16:00:00 MH539788 TBA Cam Lê Hoàng Phúc
Điện lực Chư Prông 25/11/2022 08:00:00 10:00:00 NH53N517 TBA TT Ia Kênh
Điện lực Chư Prông 26/11/2022 08:00:00 11:00:00 NH534409 TBA BHXH Chư Prông
Điện lực Pleiku 28/11/2022 12:00:00 13:00:00 AH534269 Đăng Kiểm
Điện lực Pleiku 30/11/2022 11:10:00 12:10:00 AH534356 Cao Ốc Đức Long
Điện lực Pleiku 26/11/2022 07:30:00 15:30:00 AC534089 Bắc Tiên Sơn 2
Điện lực Pleiku 26/11/2022 07:30:00 15:30:00 AC534107 Bắc Tiên Sơn
Điện lực Pleiku 26/11/2022 07:30:00 15:30:00 AC534163 KDC Thôn Tiên Sơn
Điện lực Pleiku 26/11/2022 07:30:00 15:30:00 AC535009 Chư Jô 2

Lịch cắt điện tại khu vực Điện lực Gia Lai giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị ..vì vậy lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. để có thêm thông tin cụ thể

Ngày tạo 25/11/2022 Nguồn tham khảo: Điện lực Gia Lai


Giới thiệu

vninfo24h.com là trang blog chuyên cung cấp các thông tin về các lịch : lịch cắt điện, lịch truyền hình, bóng đá..., các chia sẻ mà mình cảm thấy có thể hữu ích với mọi người ...


Chuyên mục chính