Lịch cúp điện Điện lực Đăk Lăk

Lịch cúp điện Điện lực Đăk Lăk được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.Lịch cúp điện của Điện lực Đăk Lăk được lấy từ website của trung tâm điện lực toàn quốc

Lịch cắt điện Điện lực Đăk Lăk danh sách chi tiết

Điện lực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực
Điện lực Buôn Đôn 25/11/2022 06:15:00 06:45:00 EC530005 T5(ĐD472F16)
Điện lực Buôn Đôn 25/11/2022 06:15:00 06:45:00 EC530006 T6(ĐD472F16)
Điện lực Buôn Đôn 25/11/2022 06:15:00 13:15:00 EC530007 T7(ĐD472F16)
Điện lực Buôn Đôn 25/11/2022 06:15:00 06:45:00 EC530010 T10(ĐD472F16)
Điện lực Buôn Đôn 25/11/2022 06:15:00 06:45:00 EC530011 T11(ĐD472F16)
Điện lực Buôn Đôn 25/11/2022 06:15:00 13:15:00 EC530032 T32(ĐD472F16)
Điện lực Buôn Đôn 25/11/2022 06:15:00 06:45:00 EC530073 T73(ĐD472F16)
Điện lực Buôn Đôn 25/11/2022 06:15:00 06:45:00 EC530075 T75(ĐD472F16)
Điện lực Buôn Đôn 25/11/2022 06:15:00 06:45:00 EC530145 T145(ĐD472F16)
Điện lực Buôn Đôn 25/11/2022 06:15:00 13:15:00 EC530156 T156(ĐD472F16)
Điện lực Buôn Đôn 25/11/2022 06:15:00 13:15:00 EC530180 T180(ĐD472F16)
Điện lực Buôn Đôn 25/11/2022 06:15:00 13:15:00 EC530181 T181(ĐD472F16)
Điện lực Buôn Đôn 25/11/2022 06:15:00 13:15:00 EH530043 T43(ĐD472F16)
Điện lực Buôn Đôn 25/11/2022 06:15:00 13:15:00 EH530091 T91(ĐD472F16)
Điện lực Buôn Đôn 25/11/2022 06:15:00 06:45:00 EH530144 T144(ĐD472F16)
Điện lực Buôn Đôn 25/11/2022 06:15:00 06:45:00 EH530146 T146(ĐD472F16)
Điện lực Buôn Đôn 25/11/2022 06:15:00 06:45:00 EH530149 T149(ĐD472F16)
Điện lực Buôn Đôn 25/11/2022 06:15:00 06:45:00 EH530150 T150(ĐD472F16)
Điện lực Buôn Đôn 25/11/2022 06:15:00 06:45:00 EH530152 T152(ĐD472F16)
Điện lực Buôn Đôn 25/11/2022 06:15:00 13:15:00 EH530164 T164(ĐD472F16)
Điện lực Buôn Đôn 25/11/2022 06:15:00 13:15:00 EH530183 T183(ĐD472F16)
Điện lực Buôn Đôn 25/11/2022 06:15:00 06:45:00 EH530193 T193(ĐD472F16)
Điện lực Buôn Đôn 25/11/2022 06:15:00 06:45:00 EH530195 T195(ĐD472F16)
Điện lực Buôn Đôn 25/11/2022 06:15:00 06:45:00 EH5301GS T1(ĐMT Giang Sơn)
Điện lực Buôn Đôn 25/11/2022 06:15:00 06:45:00 EH53149A T149A(ĐD472F16)
Điện lực Buôn Đôn 25/11/2022 06:15:00 06:45:00 EH531DTH T1(ĐMT DTH)
Điện lực Buôn Đôn 25/11/2022 06:15:00 13:15:00 EH531S4A T1(ĐMT S4A)
Điện lực Buôn Đôn 25/11/2022 12:45:00 13:15:00 EC530005 T5(ĐD472F16)
Điện lực Buôn Đôn 25/11/2022 12:45:00 13:15:00 EC530006 T6(ĐD472F16)
Điện lực Buôn Đôn 25/11/2022 12:45:00 13:15:00 EC530010 T10(ĐD472F16)
Điện lực Buôn Đôn 25/11/2022 12:45:00 13:15:00 EC530011 T11(ĐD472F16)
Điện lực Buôn Đôn 25/11/2022 12:45:00 13:15:00 EC530073 T73(ĐD472F16)
Điện lực Buôn Đôn 25/11/2022 12:45:00 13:15:00 EC530075 T75(ĐD472F16)
Điện lực Buôn Đôn 25/11/2022 12:45:00 13:15:00 EC530145 T145(ĐD472F16)
Điện lực Buôn Đôn 25/11/2022 12:45:00 13:15:00 EH530144 T144(ĐD472F16)
Điện lực Buôn Đôn 25/11/2022 12:45:00 13:15:00 EH530146 T146(ĐD472F16)
Điện lực Buôn Đôn 25/11/2022 12:45:00 13:15:00 EH530149 T149(ĐD472F16)
Điện lực Buôn Đôn 25/11/2022 12:45:00 13:15:00 EH530150 T150(ĐD472F16)
Điện lực Buôn Đôn 25/11/2022 12:45:00 13:15:00 EH530152 T152(ĐD472F16)
Điện lực Buôn Đôn 25/11/2022 12:45:00 13:15:00 EH530193 T193(ĐD472F16)
Điện lực Buôn Đôn 25/11/2022 12:45:00 13:15:00 EH530195 T195(ĐD472F16)
Điện lực Buôn Đôn 25/11/2022 12:45:00 13:15:00 EH5301GS T1(ĐMT Giang Sơn)
Điện lực Buôn Đôn 25/11/2022 12:45:00 13:15:00 EH53149A T149A(ĐD472F16)
Điện lực Buôn Đôn 25/11/2022 12:45:00 13:15:00 EH531DTH T1(ĐMT DTH)
Cư Kuin 26/11/2022 08:30:00 15:30:00 HC530122 T122(ĐD475KNA) (Thôn 8 - Xã Ea Ktur - Cty Cafe Việt Đức - Gần cầu Ea Tiêu)
Cư Kuin 26/11/2022 08:30:00 15:30:00 HC530123 T123(ĐD475KNA) (Thôn 7 - Xã Ea Ktur - tách E001 và E007)
Cư Kuin 26/11/2022 08:30:00 15:30:00 HC530166 T166 ĐD475 KNA (tách T122)
EaHLeo 25/11/2022 08:30:00 14:00:00 IC530008 Bán lẻ TT Ea Drăng_IC530008
EaHLeo 25/11/2022 08:30:00 14:00:00 IC530009 Bán lẻ TT Ea Drăng_IC530009
EaHLeo 25/11/2022 08:30:00 14:00:00 IC530010 Bán lẻ xã Ea Khal.
EaHLeo 25/11/2022 08:30:00 14:00:00 IC530011 Bán lẻ TT Ea Drăng_IC530011
EaHLeo 25/11/2022 08:30:00 14:00:00 IC530012 Bán lẻ TT Ea Drăng_IC530012
EaHLeo 25/11/2022 08:30:00 14:00:00 IC530091 Bán lẻ TT Ea Drăng_IC530091
EaHLeo 25/11/2022 08:30:00 14:00:00 IC530273 Bán lẻ TT. EaDrang
EaHLeo 25/11/2022 08:30:00 14:00:00 IC530350 Bán lẻ Xã EaKhal_T350E
EaHLeo 25/11/2022 08:30:00 14:00:00 IC530351 Bán lẻ Xã EaKhal_T351E
EaHLeo 25/11/2022 08:30:00 14:00:00 IC530354 Bán lẻ TT EaDrang_T354E
EaHLeo 25/11/2022 08:30:00 14:00:00 IC530387 Bán lẻ Thị trấn Ea Drăng-T387E
EaHLeo 25/11/2022 08:30:00 14:00:00 IH530098 Công ty Tân Thành Đạt
EaHLeo 25/11/2022 08:30:00 14:00:00 IH530376 Công ty TNHH TM và DV Tân Thành Đạt
EaHLeo 28/11/2022 08:00:00 12:00:00 IC530242 Bản lẻ thôn 2C-EaHleo
EaHLeo 28/11/2022 08:00:00 12:00:00 IC530243 Bán lẻ thôn 2C-EaHleo
EaHLeo 28/11/2022 08:00:00 12:00:00 IC530340 Bán lẻ xã EaHleo
EaHLeo 28/11/2022 08:00:00 12:00:00 IC530347 Bán lẻ xã EaHleo_IC530347
EaHLeo 28/11/2022 13:00:00 17:00:00 IC530266 Bán lẻ xâ EaHleo
EaHLeo 28/11/2022 13:00:00 17:00:00 IC530302 Bán lẻ xã EaHleo_IC530302
EaHLeo 29/11/2022 08:00:00 12:00:00 IC530082 Bán lẻ xã Ea Wy.
EaHLeo 29/11/2022 08:00:00 12:00:00 IC530083 Bán lẻ xã Ea Wy.
EaHLeo 29/11/2022 08:00:00 12:00:00 IC530084 Bán lẻ xã Cư Amung_T84E
EaHLeo 29/11/2022 13:00:00 17:00:00 IC530081 Bán lẻ xã Ea Wy.
EaHLeo 29/11/2022 13:00:00 17:00:00 IC530341 Bán lẻ xã EaWy_T341E
EaHLeo 29/11/2022 13:00:00 17:00:00 IC530345 Bán lẻ xã EaWy - T345E
EaHLeo 30/11/2022 08:00:00 12:00:00 IC530049 Bán lẻ xã EaWy
EaHLeo 30/11/2022 08:00:00 12:00:00 IC530077 Bán lẻ xã Ea Wy.
EaHLeo 30/11/2022 08:00:00 12:00:00 IC530138 Bán Lẽ Xã Ea Wy
EaHLeo 30/11/2022 13:00:00 17:00:00 IC530078 Bán lẻ xã Ea Wy.
EaHLeo 30/11/2022 13:00:00 17:00:00 IC530080 Bán lẻ xã Ea Wy.
EaHLeo 30/11/2022 13:00:00 17:00:00 IC530265 Bán lẻ xã EaWy_IC530265
Buôn Hồ 26/11/2022 07:30:00 14:30:00 DC510199 TBA công cộng T199H_Xã Bình Thuận
Buôn Hồ 26/11/2022 07:30:00 14:30:00 DC510201 TBA công cộng T201H_Xã Bình Thuận
Buôn Hồ 26/11/2022 07:30:00 14:30:00 DC530049 TBA công cộng T49H_Xã Bình Thuận
Buôn Hồ 26/11/2022 07:30:00 14:30:00 DC530200 TBA công cộng T200H_Xã Bình Thuận
EaHLeo 25/11/2022 08:30:00 09:00:00 IC530046 Bán lẻ xã TT Ea Drăng_IC530046
EaHLeo 25/11/2022 08:30:00 09:00:00 IC530047 Bán lẻ xã TT Ea Drăng_IC530047
EaHLeo 25/11/2022 08:30:00 09:00:00 IC530097 Nhánh rẽ trạm chuyên dùng
EaHLeo 25/11/2022 08:30:00 09:00:00 IC530217 Bán lẻ TT.EaĐrăng
EaHLeo 25/11/2022 08:30:00 09:00:00 IC530226 Bán lẻ TT.EaĐrăng_IC530226
EaHLeo 25/11/2022 08:30:00 09:00:00 IC53109A Nhánh rẽ TBA T109E_IC530109A
EaHLeo 25/11/2022 08:30:00 09:00:00 IH530097 Công ty cổ phần cao su EaHleo -Bình Minh
EaHLeo 25/11/2022 08:30:00 09:00:00 IH530109 Công ty nước SH và MTNT
EaHLeo 25/11/2022 08:30:00 09:00:00 IH530369 Công an Huyện Ea Hleo
EaHLeo 25/11/2022 13:30:00 14:00:00 IC530046 Bán lẻ xã TT Ea Drăng_IC530046
EaHLeo 25/11/2022 13:30:00 14:00:00 IC530047 Bán lẻ xã TT Ea Drăng_IC530047
EaHLeo 25/11/2022 13:30:00 14:00:00 IC530097 Nhánh rẽ trạm chuyên dùng
EaHLeo 25/11/2022 13:30:00 14:00:00 IC530217 Bán lẻ TT.EaĐrăng
EaHLeo 25/11/2022 13:30:00 14:00:00 IC530226 Bán lẻ TT.EaĐrăng_IC530226
EaHLeo 25/11/2022 13:30:00 14:00:00 IC53109A Nhánh rẽ TBA T109E_IC530109A
EaHLeo 25/11/2022 13:30:00 14:00:00 IH530097 Công ty cổ phần cao su EaHleo -Bình Minh
EaHLeo 25/11/2022 13:30:00 14:00:00 IH530109 Công ty nước SH và MTNT
EaHLeo 25/11/2022 13:30:00 14:00:00 IH530369 Công an Huyện Ea Hleo
Eakar 25/11/2022 08:00:00 10:30:00 KH530141 Trạm biến áp T141K
Eakar 25/11/2022 11:00:00 13:30:00 KH530264 T264K
Eakar 25/11/2022 11:00:00 13:30:00 KH530282 T282K
Eakar 25/11/2022 11:00:00 13:30:00 KH530478 T478K - Darlac Farm
Eakar 25/11/2022 12:30:00 14:30:00 KH530059 T059K
Eakar 25/11/2022 12:30:00 14:30:00 KH530312 Trạm CD Việt Thắng
Eakar 25/11/2022 14:00:00 16:00:00 KH530283 T283K
Eakar 29/11/2022 08:00:00 12:00:00 KC530340 TBA CC T340
Điện lực Krông Ana 25/11/2022 06:00:00 12:00:00 LC530034 T34_471KNA2
Điện lực Krông Ana 25/11/2022 06:00:00 12:00:00 LC530035 T35_471KNA2
Điện lực Krông Ana 25/11/2022 06:00:00 06:30:00 LC530047 T47_471KNA2
Điện lực Krông Ana 25/11/2022 06:00:00 06:30:00 LC530057 T57_471KNA2
Điện lực Krông Ana 25/11/2022 06:00:00 06:30:00 LC530058 T58_471KNA2
Điện lực Krông Ana 25/11/2022 06:00:00 12:00:00 LC530069 T69_471KNA2
Điện lực Krông Ana 25/11/2022 06:00:00 12:00:00 LC530073 T73_471KNA2
Điện lực Krông Ana 25/11/2022 06:00:00 12:00:00 LC530074 T74_471KNA2
Điện lực Krông Ana 25/11/2022 06:00:00 06:30:00 LC530097 T97_471KNA2
Điện lực Krông Ana 25/11/2022 06:00:00 06:30:00 LC530098 T98_471KNA2
Điện lực Krông Ana 25/11/2022 06:00:00 12:00:00 LC530113 T113_471KNA2
Điện lực Krông Ana 25/11/2022 06:00:00 06:30:00 LC530114 T114-471-KNA2
Điện lực Krông Ana 25/11/2022 06:00:00 12:00:00 LC530135 T135-471-KNA2 (st: T34,172)
Điện lực Krông Ana 25/11/2022 06:00:00 12:00:00 LC530138 T138_471KNA2
Điện lực Krông Ana 25/11/2022 06:00:00 06:30:00 LC530150 T150_471KNA2
Điện lực Krông Ana 25/11/2022 06:00:00 12:00:00 LC530159 T159_471KNA2
Điện lực Krông Ana 25/11/2022 06:00:00 06:30:00 LC530163 T163_471 KNA2
Điện lực Krông Ana 25/11/2022 06:00:00 06:30:00 LC530164 T164_471 KNA2
Điện lực Krông Ana 25/11/2022 06:00:00 12:00:00 LC530170 T170_471 KNA2
Điện lực Krông Ana 25/11/2022 06:00:00 12:00:00 LC530171 T171_471KNA2
Điện lực Krông Ana 25/11/2022 06:00:00 12:00:00 LC530172 T172_471KNA2
Điện lực Krông Ana 25/11/2022 06:00:00 06:30:00 LC530187 T187_471KNA2
Điện lực Krông Ana 25/11/2022 06:00:00 06:30:00 LC530188 T188_471KNA2
Điện lực Krông Ana 25/11/2022 06:00:00 06:30:00 LC530189 T189_471KNA2
Điện lực Krông Ana 25/11/2022 06:00:00 06:30:00 LC530199 T199_473_KNA2
Điện lực Krông Ana 25/11/2022 06:00:00 06:30:00 LH530115 D115-471KNA2
Điện lực Krông Ana 25/11/2022 06:00:00 06:30:00 LH530116 T116_471KNA2 Vương Toàn Khánh
Điện lực Krông Ana 25/11/2022 06:00:00 06:30:00 LH530128 D128_471KNA2 Vương Toàn Khánh
Điện lực Krông Ana 25/11/2022 06:00:00 06:30:00 LH530129 D129_472KNA2 Vương Toàn Khánh
Điện lực Krông Ana 25/11/2022 06:00:00 06:30:00 LH530130 T130_471KNA2 Vương Toàn Khánh
Điện lực Krông Ana 25/11/2022 06:00:00 06:30:00 LH530131 T131_471KNA2 Vương Toàn Khánh
Điện lực Krông Ana 25/11/2022 06:00:00 06:30:00 LH530132 T132_471KNA2 Vương Toàn Khánh
Điện lực Krông Ana 25/11/2022 06:00:00 12:00:00 LH530140 T140_471KNA2
Điện lực Krông Ana 25/11/2022 06:00:00 06:30:00 LH530143 T143_471KNA2
Điện lực Krông Ana 25/11/2022 06:00:00 06:30:00 LH530148 T148_471KNA2
Điện lực Krông Ana 25/11/2022 06:00:00 06:30:00 LH530211 D211_471KNA2
Điện lực Krông Ana 25/11/2022 06:00:00 06:30:00 LH53T1AN TBA T1 ĐMT. An CAFE_471KNA2
Điện lực Krông Ana 25/11/2022 06:00:00 06:30:00 LH53T1BK TBA T1 ĐMT. Bảo Khánh Ban Mê_471 KNA2
Điện lực Krông Ana 25/11/2022 06:00:00 06:30:00 LH53T1BZ TBA T1 ĐMT. BaZZan 471 KNA2
Điện lực Krông Ana 25/11/2022 06:00:00 06:30:00 LH53T1CT TBA T1 ĐMT. Cát Thành_471 KNA2
Điện lực Krông Ana 25/11/2022 06:00:00 12:00:00 LH53T1DU TBA T1 ĐMT DukMal_472 KNA2
Điện lực Krông Ana 25/11/2022 06:00:00 12:00:00 LH53T1GP TBA T1 ĐMT,GP Tây Nguyên_471 KNA2
Điện lực Krông Ana 25/11/2022 06:00:00 06:30:00 LH53T1TH TBA T1 ĐMT. Duyên Thanh Hà_471 KNA2
Điện lực Krông Ana 25/11/2022 06:00:00 06:30:00 LH53T1VH TBA T1 ĐMT. Nông Sản Vân Hà_471 KNA2
Điện lực Krông Ana 25/11/2022 06:00:00 12:00:00 LH53T2TB TBA T2 ĐMT. Tâm Bình Quảng Điền
Điện lực Krông Ana 25/11/2022 06:00:00 06:30:00 LH53T3KH TBA T3 ĐMT. Kỹ Thuật Công Nghệ Nam Hùng_471 KNA2
Điện lực Krông Ana 25/11/2022 06:00:00 06:30:00 LH53T3NH TBA T3 ĐMT. Năng Lượng Nam Hùng_471 KNA2
Điện lực Krông Ana 25/11/2022 06:00:00 06:30:00 LH53T3SH TBA T3 ĐMT. SoLar Nam Hùng_471 KNA2
Điện lực Krông Ana 25/11/2022 06:00:00 12:00:00 LH53TNM2 TBA T1 ĐMT. Nhật Minh 2_471KNA2
Điện lực Krông Ana 25/11/2022 06:00:00 12:00:00 LH53TPVM TBA T1 ĐMT. Phạm Văn Miễn_472 KNA2
Điện lực Krông Ana 25/11/2022 06:00:00 12:00:00 LH53TTÐ2 TBA T1 ĐMT Triệu Được 2_471 KNA2
Điện lực Krông Ana 25/11/2022 06:00:00 12:00:00 LH53TVB2 TBA T1 ĐMT. Văn Bàn 2_471KNA2
Điện lực Krông Ana 25/11/2022 11:30:00 12:00:00 LC530047 T47_471KNA2
Điện lực Krông Ana 25/11/2022 11:30:00 12:00:00 LC530057 T57_471KNA2
Điện lực Krông Ana 25/11/2022 11:30:00 12:00:00 LC530058 T58_471KNA2
Điện lực Krông Ana 25/11/2022 11:30:00 12:00:00 LC530097 T97_471KNA2
Điện lực Krông Ana 25/11/2022 11:30:00 12:00:00 LC530098 T98_471KNA2
Điện lực Krông Ana 25/11/2022 11:30:00 12:00:00 LC530114 T114-471-KNA2
Điện lực Krông Ana 25/11/2022 11:30:00 12:00:00 LC530150 T150_471KNA2
Điện lực Krông Ana 25/11/2022 11:30:00 12:00:00 LC530163 T163_471 KNA2
Điện lực Krông Ana 25/11/2022 11:30:00 12:00:00 LC530164 T164_471 KNA2
Điện lực Krông Ana 25/11/2022 11:30:00 12:00:00 LC530187 T187_471KNA2
Điện lực Krông Ana 25/11/2022 11:30:00 12:00:00 LC530188 T188_471KNA2
Điện lực Krông Ana 25/11/2022 11:30:00 12:00:00 LC530189 T189_471KNA2
Điện lực Krông Ana 25/11/2022 11:30:00 12:00:00 LC530199 T199_473_KNA2
Điện lực Krông Ana 25/11/2022 11:30:00 12:00:00 LH530115 D115-471KNA2
Điện lực Krông Ana 25/11/2022 11:30:00 12:00:00 LH530116 T116_471KNA2 Vương Toàn Khánh
Điện lực Krông Ana 25/11/2022 11:30:00 12:00:00 LH530128 D128_471KNA2 Vương Toàn Khánh
Điện lực Krông Ana 25/11/2022 11:30:00 12:00:00 LH530129 D129_472KNA2 Vương Toàn Khánh
Điện lực Krông Ana 25/11/2022 11:30:00 12:00:00 LH530130 T130_471KNA2 Vương Toàn Khánh
Điện lực Krông Ana 25/11/2022 11:30:00 12:00:00 LH530131 T131_471KNA2 Vương Toàn Khánh
Điện lực Krông Ana 25/11/2022 11:30:00 12:00:00 LH530132 T132_471KNA2 Vương Toàn Khánh
Điện lực Krông Ana 25/11/2022 11:30:00 12:00:00 LH530143 T143_471KNA2
Điện lực Krông Ana 25/11/2022 11:30:00 12:00:00 LH530148 T148_471KNA2
Điện lực Krông Ana 25/11/2022 11:30:00 12:00:00 LH530211 D211_471KNA2
Điện lực Krông Ana 25/11/2022 11:30:00 12:00:00 LH53T1AN TBA T1 ĐMT. An CAFE_471KNA2
Điện lực Krông Ana 25/11/2022 11:30:00 12:00:00 LH53T1BK TBA T1 ĐMT. Bảo Khánh Ban Mê_471 KNA2
Điện lực Krông Ana 25/11/2022 11:30:00 12:00:00 LH53T1BZ TBA T1 ĐMT. BaZZan 471 KNA2
Điện lực Krông Ana 25/11/2022 11:30:00 12:00:00 LH53T1CT TBA T1 ĐMT. Cát Thành_471 KNA2
Điện lực Krông Ana 25/11/2022 11:30:00 12:00:00 LH53T1TH TBA T1 ĐMT. Duyên Thanh Hà_471 KNA2
Điện lực Krông Ana 25/11/2022 11:30:00 12:00:00 LH53T1VH TBA T1 ĐMT. Nông Sản Vân Hà_471 KNA2
Điện lực Krông Ana 25/11/2022 11:30:00 12:00:00 LH53T3KH TBA T3 ĐMT. Kỹ Thuật Công Nghệ Nam Hùng_471 KNA2
Điện lực Krông Ana 25/11/2022 11:30:00 12:00:00 LH53T3NH TBA T3 ĐMT. Năng Lượng Nam Hùng_471 KNA2
Điện lực Krông Ana 25/11/2022 11:30:00 12:00:00 LH53T3SH TBA T3 ĐMT. SoLar Nam Hùng_471 KNA2
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 25/11/2022 07:30:00 08:30:00 AC530055 T55_471E48 - Lê T Hồng Gấm-Y Moan, Tân Lợi
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 25/11/2022 07:30:00 08:30:00 AC530076 T76_471E48 Tràm công cộng.
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 25/11/2022 07:30:00 08:30:00 AC530077 T77_471E48 Khu Phan Chu Trinh.
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 25/11/2022 07:30:00 15:30:00 AC530078 T78_471E48Trạm công cộng.
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 25/11/2022 07:30:00 08:30:00 AC530237 T237_471E48-Y Moan (gần Cty TNHH ĐạiĐồng)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 25/11/2022 07:30:00 15:30:00 AC530308 T308_471BMT-Khối 6 Tân Lợi
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 25/11/2022 07:30:00 15:30:00 AC530309 T309_471BMT-Thôn 7 CưEBur
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 25/11/2022 07:30:00 15:30:00 AC530374 T374_471E48 ( Thôn 7 CưÊBur)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 25/11/2022 07:30:00 08:30:00 AC530396 T396_471E48 (Đường Y Moan)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 25/11/2022 07:30:00 15:30:00 AC530400 T400_471E48 (K6B-Tân Lợi)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 25/11/2022 07:30:00 08:30:00 AC530419 T419_471E48-Nguyễn Khuyến-Y Moan
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 25/11/2022 07:30:00 15:30:00 AC530427 T427_471E48_ Y Moan
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 25/11/2022 07:30:00 08:30:00 AC530448 T448_471BMT (Hẻm 189 Y Moan)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 25/11/2022 07:30:00 15:30:00 AC530503 T503_471BMT - Thôn 7 CưEBur
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 25/11/2022 07:30:00 15:30:00 AC530519 T519_471BMT-Thôn 7 CưEBur
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 25/11/2022 07:30:00 15:30:00 AC530520 T520_471BMT-K6B Tân Lợi
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 25/11/2022 07:30:00 15:30:00 AH530291 T291_471E48-Y Dhok ÊBan_Thôn 7 Xã CưÊBur
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 25/11/2022 07:30:00 15:30:00 AH530438 T438_471E48-Cty Đô Thị & Môi trường (Trạm KH)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 25/11/2022 07:30:00 15:30:00 AH530566 T566-471BMT- Y Dhok EBan(Trạm KH)
Krông Bông 26/11/2022 08:00:00 14:00:00 NC510052 T52 Xã CưĐrăm
Krông Bông 26/11/2022 08:00:00 14:00:00 NC530053 T53 Xã Cư Đrăm_Krông Bông
Krông Bông 26/11/2022 08:00:00 14:00:00 NC530058 T58 Xã Yang mao
Krông Bông 26/11/2022 08:00:00 14:00:00 NC530095 T95 Xã Yang Hanh-Cư Đrăm
Krông Bông 26/11/2022 08:00:00 14:00:00 NC530110 Trạm Buôn Chàm B
Krông Bông 26/11/2022 08:00:00 14:00:00 NC530112 Trạm T112
Krông Bông 26/11/2022 08:00:00 14:00:00 NC530129 T129
Krông Bông 26/11/2022 08:00:00 14:00:00 NC530130 T130
Krông Bông 26/11/2022 08:00:00 14:00:00 NC530145 TBA công cộng T145 xã Cư Đrăm
Krông Bông 26/11/2022 08:00:00 14:00:00 NC530158 Trạm T158
Krông Bông 26/11/2022 08:00:00 14:00:00 NC530184 Trạm T184
Krông Bông 26/11/2022 08:00:00 14:00:00 NH510141 Trạm BTS Vietel
Krông Bông 26/11/2022 08:00:00 14:00:00 NH510156 T156
Krông Bông 26/11/2022 08:00:00 14:00:00 NH530124 Trạm bơm tưới
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 26/11/2022 06:00:00 13:00:00 AC530169 T169_474E48-Quyết Thắng T.Lợi-Hòa Đông.
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 26/11/2022 06:00:00 13:00:00 AC530170 T170_474BMT-Cty dâu tằm tơ Hòa Đông
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 26/11/2022 06:00:00 13:00:00 AC530295 T295_474E48-Hồ EaNhái-Hòa Đông
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 26/11/2022 06:00:00 13:00:00 AC530387 T387_474E48-NT Thắng Lợi-Hòa Đông
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 26/11/2022 06:00:00 13:00:00 AC530389 T389_474E48 (Thôn Hòa bắc Xã Hòa Đông)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 26/11/2022 06:00:00 13:00:00 AH530168 T168_474E48-Đội 17 Cty Thắng Lợi (Trạm Điện lực).
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 26/11/2022 06:00:00 13:00:00 AH5301KS T01.ĐMT-KS_474BMT-Công ty Kim Sơn (Trạm KH)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 26/11/2022 06:00:00 13:00:00 AH530552 T552-474BMT-Cty Long Thuong (trạm KH)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 26/11/2022 06:15:00 06:45:00 AC530083 T83_474BMT_Thôn Hoà Nam_Hoà đông.
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 26/11/2022 06:15:00 06:45:00 AC530139 T139_474E48 NT Cư Pul
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 26/11/2022 06:15:00 06:45:00 AC530141 T141_474E48_Buôn Chư Tara-Hòa Đông.
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 26/11/2022 06:15:00 06:45:00 AC530142 T142_474E48-B. EaKmat CưPul.
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 26/11/2022 06:15:00 06:45:00 AC530175 T175_474E48-Đội 15 Cty Thắng Lợi.
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 26/11/2022 06:15:00 06:45:00 AC530176 T176_474BMT-Đội 2 NT Cupul.
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 26/11/2022 06:15:00 06:45:00 AC530322 T322_474E48 (Hoà Đông)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 26/11/2022 06:15:00 06:45:00 AC530360 T360-474E48 (Buôn Tara-Hoà Đông)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 26/11/2022 06:15:00 06:45:00 AC530361 T361-474E48 (EaKmat-Hoà Đông)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 26/11/2022 06:15:00 06:45:00 AC530489 T489_474BMT-Buôn EaKmat Hòa Đông
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 26/11/2022 06:15:00 06:45:00 AC530541 T541_474BMT-Đội 15 Cty Thắng Lợi, Hòa Đông.
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 26/11/2022 06:15:00 06:45:00 AC530544 T544_472HT-Buôn Puôr Hòa Đông
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 26/11/2022 06:15:00 06:45:00 AC530579 T579_474BMT-Thôn Hòa Nam - Hòa Đông
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 26/11/2022 06:15:00 06:45:00 AH530037 T037_474E48 (Lữ Hoà_Trạm KH)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 26/11/2022 06:15:00 06:45:00 AH530038 T38_474E48 Phan Châu Đua(Trạm của KH)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 26/11/2022 06:15:00 13:30:00 AH530040 T40_474E48-Hòa Đông(Trạm Cty Cấp nước)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 26/11/2022 06:15:00 13:30:00 AH530041 T41_474E48-Hòa Đông-(Trạm Cty Cấp Nước)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 26/11/2022 06:15:00 06:45:00 AH530138 Trạm bơm nước Cưpul.
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 26/11/2022 06:15:00 06:45:00 AH530140 Đoàn đặc công 394.
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 26/11/2022 06:15:00 06:45:00 AH530143 TL2-12.
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 26/11/2022 06:15:00 06:45:00 AH530144 TL2-14b.
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 26/11/2022 06:15:00 06:45:00 AH530145 T145_474BMT-Cty cấp nước
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 26/11/2022 06:15:00 06:45:00 AH530146 TL2-3.
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 26/11/2022 06:15:00 06:45:00 AH530147 TL2-1.
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 26/11/2022 06:15:00 06:45:00 AH530148 Trạm bơm Ea Msen.
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 26/11/2022 06:15:00 06:45:00 AH530150 T150 _474E48-Cty Cấp nước (Trạm KH)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 26/11/2022 06:15:00 06:45:00 AH530151 TL2-10.
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 26/11/2022 06:15:00 06:45:00 AH530152 TL2-9.
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 26/11/2022 06:15:00 06:45:00 AH530153 GK-355.
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 26/11/2022 06:15:00 06:45:00 AH530154 GK353.
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 26/11/2022 06:15:00 06:45:00 AH530155 GK-351.
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 26/11/2022 06:15:00 13:30:00 AH530174 T174_474E48-KP 23-Hòa Đông (Trạm Cty cấp nước)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 26/11/2022 06:15:00 13:30:00 AH530177 T174_474E48-GK- 350-Hòa Đông(Trạm Cty cấp nước)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 26/11/2022 06:15:00 06:45:00 AH5301NM T1-ĐMT.NM_474BMT-Cty Nhật Minh (Trạm KH)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 26/11/2022 06:15:00 06:45:00 AH5301TD T1-ĐMT.TĐ_474BMT-Cty Triệu Được (Trạm KH)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 26/11/2022 06:15:00 06:45:00 AH5301VB T1-ĐMT.VB_474BMT - Cty Văn Bàn (Trạm KH)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 26/11/2022 06:15:00 06:45:00 AH530228 T228_474E48 Trạm bơm chutara (Trạm KH)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 26/11/2022 06:15:00 06:45:00 AH530234 T234_474E48 Phạm Bá Nam
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 26/11/2022 06:15:00 06:45:00 AH530284 284_474E48_Nguyễn Xuân Ngọc (Trạm KH)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 26/11/2022 06:15:00 06:45:00 AH530299 T299_474E48(PhạmTrọngTúc)Trạm KH
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 26/11/2022 06:15:00 06:45:00 AH530306 T306_474E48 (Y Mi ÊBan-Trạm KH)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 26/11/2022 06:15:00 06:45:00 AH530327 T327_474E48 (Ng Duy Đông)-Trạm KH
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 26/11/2022 06:15:00 06:45:00 AH530344 T344_474E48 Cty cấp nước (Trạm KH)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 26/11/2022 06:15:00 06:45:00 AH530384 T384_474E48-Lữ đoàn 198-Bộ tư lệnh đặc Công (Trạm KH)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 26/11/2022 13:00:00 13:30:00 AC530083 T83_474BMT_Thôn Hoà Nam_Hoà đông.
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 26/11/2022 13:00:00 13:30:00 AC530139 T139_474E48 NT Cư Pul
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 26/11/2022 13:00:00 13:30:00 AC530141 T141_474E48_Buôn Chư Tara-Hòa Đông.
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 26/11/2022 13:00:00 13:30:00 AC530142 T142_474E48-B. EaKmat CưPul.
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 26/11/2022 13:00:00 13:30:00 AC530175 T175_474E48-Đội 15 Cty Thắng Lợi.
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 26/11/2022 13:00:00 13:30:00 AC530176 T176_474BMT-Đội 2 NT Cupul.
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 26/11/2022 13:00:00 13:30:00 AC530322 T322_474E48 (Hoà Đông)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 26/11/2022 13:00:00 13:30:00 AC530360 T360-474E48 (Buôn Tara-Hoà Đông)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 26/11/2022 13:00:00 13:30:00 AC530361 T361-474E48 (EaKmat-Hoà Đông)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 26/11/2022 13:00:00 13:30:00 AC530489 T489_474BMT-Buôn EaKmat Hòa Đông
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 26/11/2022 13:00:00 13:30:00 AC530541 T541_474BMT-Đội 15 Cty Thắng Lợi, Hòa Đông.
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 26/11/2022 13:00:00 13:30:00 AC530544 T544_472HT-Buôn Puôr Hòa Đông
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 26/11/2022 13:00:00 13:30:00 AC530579 T579_474BMT-Thôn Hòa Nam - Hòa Đông
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 26/11/2022 13:00:00 13:30:00 AH530037 T037_474E48 (Lữ Hoà_Trạm KH)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 26/11/2022 13:00:00 13:30:00 AH530038 T38_474E48 Phan Châu Đua(Trạm của KH)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 26/11/2022 13:00:00 13:30:00 AH530138 Trạm bơm nước Cưpul.
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 26/11/2022 13:00:00 13:30:00 AH530140 Đoàn đặc công 394.
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 26/11/2022 13:00:00 13:30:00 AH530143 TL2-12.
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 26/11/2022 13:00:00 13:30:00 AH530144 TL2-14b.
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 26/11/2022 13:00:00 13:30:00 AH530145 T145_474BMT-Cty cấp nước
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 26/11/2022 13:00:00 13:30:00 AH530146 TL2-3.
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 26/11/2022 13:00:00 13:30:00 AH530147 TL2-1.
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 26/11/2022 13:00:00 13:30:00 AH530148 Trạm bơm Ea Msen.
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 26/11/2022 13:00:00 13:30:00 AH530150 T150 _474E48-Cty Cấp nước (Trạm KH)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 26/11/2022 13:00:00 13:30:00 AH530151 TL2-10.
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 26/11/2022 13:00:00 13:30:00 AH530152 TL2-9.
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 26/11/2022 13:00:00 13:30:00 AH530153 GK-355.
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 26/11/2022 13:00:00 13:30:00 AH530154 GK353.
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 26/11/2022 13:00:00 13:30:00 AH530155 GK-351.
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 26/11/2022 13:00:00 13:30:00 AH5301NM T1-ĐMT.NM_474BMT-Cty Nhật Minh (Trạm KH)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 26/11/2022 13:00:00 13:30:00 AH5301TD T1-ĐMT.TĐ_474BMT-Cty Triệu Được (Trạm KH)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 26/11/2022 13:00:00 13:30:00 AH5301VB T1-ĐMT.VB_474BMT - Cty Văn Bàn (Trạm KH)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 26/11/2022 13:00:00 13:30:00 AH530228 T228_474E48 Trạm bơm chutara (Trạm KH)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 26/11/2022 13:00:00 13:30:00 AH530234 T234_474E48 Phạm Bá Nam
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 26/11/2022 13:00:00 13:30:00 AH530284 284_474E48_Nguyễn Xuân Ngọc (Trạm KH)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 26/11/2022 13:00:00 13:30:00 AH530299 T299_474E48(PhạmTrọngTúc)Trạm KH
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 26/11/2022 13:00:00 13:30:00 AH530306 T306_474E48 (Y Mi ÊBan-Trạm KH)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 26/11/2022 13:00:00 13:30:00 AH530327 T327_474E48 (Ng Duy Đông)-Trạm KH
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 26/11/2022 13:00:00 13:30:00 AH530344 T344_474E48 Cty cấp nước (Trạm KH)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 26/11/2022 13:00:00 13:30:00 AH530384 T384_474E48-Lữ đoàn 198-Bộ tư lệnh đặc Công (Trạm KH)
Điện lực Krông Păc 29/11/2022 08:30:00 14:30:00 BC530270 Tram CC T270 (tach T108)
Buôn Hồ 29/11/2022 08:00:00 15:00:00 DH530009 Trung đoàn BB 95
Buôn Hồ 29/11/2022 08:00:00 15:00:00 DH530010 Trung Đoàn BB 95
Điện lực Buôn Đôn 29/11/2022 06:00:00 12:00:00 EC530368 T368(ĐD472CMG)
Điện lực Buôn Đôn 29/11/2022 06:00:00 12:00:00 EC530369 T369(ĐD472CMG)
Điện lực Buôn Đôn 29/11/2022 07:30:00 14:00:00 EC530007 T7(ĐD472F16)
Điện lực Buôn Đôn 29/11/2022 07:30:00 14:00:00 EC530032 T32(ĐD472F16)
Điện lực Buôn Đôn 29/11/2022 07:30:00 14:00:00 EC530156 T156(ĐD472F16)
Điện lực Buôn Đôn 29/11/2022 07:30:00 14:00:00 EC530180 T180(ĐD472F16)
Điện lực Buôn Đôn 29/11/2022 07:30:00 14:00:00 EC530181 T181(ĐD472F16)
Điện lực Buôn Đôn 29/11/2022 07:30:00 14:00:00 EH530043 T43(ĐD472F16)
Điện lực Buôn Đôn 29/11/2022 07:30:00 14:00:00 EH530091 T91(ĐD472F16)
Điện lực Buôn Đôn 29/11/2022 07:30:00 14:00:00 EH530164 T164(ĐD472F16)
Điện lực Buôn Đôn 29/11/2022 07:30:00 14:00:00 EH530183 T183(ĐD472F16)
Điện lực Buôn Đôn 29/11/2022 07:30:00 14:00:00 EH531S4A T1(ĐMT S4A)
Điện lực CưMgar 28/11/2022 07:30:00 15:30:00 GC530068 T68_478CMG_Buôn Tơng Lia, xã EaTar
Điện lực CưMgar 28/11/2022 07:30:00 11:30:00 GC530182 T182_471CMG_Thôn 20 Xã Ea M'Rod
Điện lực CưMgar 28/11/2022 07:30:00 15:30:00 GC530336 T336_478CMG_S/tải T68 Buôn Tơng Lia, EaTar
Điện lực CưMgar 28/11/2022 07:30:00 11:30:00 GC530378 T378_471CMG_S\tải T182_Thôn 20 Xã Ea M'Rod
Điện lực CưMgar 28/11/2022 07:30:00 11:30:00 GC530439 T439_471CMG_Thôn 20, Ea M'Rod (S/tải T182)
Điện lực CưMgar 28/11/2022 07:30:00 11:30:00 GH530180 T180_471CMG_Trạm CDùng Chìu Dì Sếnh, Xã Ea Mrod
Điện lực CưMgar 28/11/2022 07:30:00 11:30:00 GH530181 T181_471CMG_Trạm CDùng_Phạm Thắng, Xã Quảng Hiệp
Điện lực CưMgar 28/11/2022 07:30:00 11:30:00 GH530226 T226_471CMG_Trạm CDùng, Mạc Trọng Ánh, Ea Mrod
Điện lực CưMgar 28/11/2022 07:30:00 11:30:00 GH530237 T237_471CMG_Trạm CDùng_Trần Thanh Tùng, Ea Mrod
Điện lực CưMgar 28/11/2022 07:30:00 11:30:00 GH530239 T239_471CMG_Trạm CDùng_Triệu Sinh Toàn, Ea Mrod
Điện lực CưMgar 28/11/2022 07:30:00 15:30:00 GH530246 T246_478CMG_Trạm CDùng_Nguyễn Tuấn, Buôn Drai xí, Ea Tar
Điện lực CưMgar 28/11/2022 07:30:00 15:30:00 GH530266 T266_478CMG_Trạm CDùng, Y Blaih - Buôn Mlăng -Ea Tar
Điện lực CưMgar 29/11/2022 06:00:00 06:30:00 GC530115 T115_472CMG_Thôn 1A, Xã EaMnang
Điện lực CưMgar 29/11/2022 06:00:00 06:30:00 GC530116 T116_472CMG_Thôn 5 Xã EaM'Nang
Điện lực CưMgar 29/11/2022 06:00:00 06:30:00 GC530117 T117_472CMG_Thôn 6, EaMnang
Điện lực CưMgar 29/11/2022 06:00:00 06:30:00 GC530118 T118_472CMG_Thôn 6, Ea M'Nang
Điện lực CưMgar 29/11/2022 06:00:00 06:30:00 GC530119 T119_472CMG_Thôn 8 Xã EaM'Nang
Điện lực CưMgar 29/11/2022 06:00:00 06:30:00 GC530120 T120_472CMG_Thôn 8 Xã EaM'Nang
Điện lực CưMgar 29/11/2022 06:00:00 06:30:00 GC530123 T123_472CMG_Thôn 1B+2A Xã EaM'Nang
Điện lực CưMgar 29/11/2022 06:00:00 12:00:00 GC530124 T124_472CMG_Thôn 4 Xã EaM'Nang
Điện lực CưMgar 29/11/2022 06:00:00 12:00:00 GC530126 T126_472CMG_Thôn 3 Xã EaM'Nang
Điện lực CưMgar 29/11/2022 06:00:00 12:00:00 GC530127 T127_472CMG_Thôn 2B+3 Xã EaM'Nang
Điện lực CưMgar 29/11/2022 06:00:00 12:00:00 GC530128 T128_472CMG_Buôn EaMô Xã CưSuê
Điện lực CưMgar 29/11/2022 06:00:00 12:00:00 GC530129 T129_472CMG_Thôn 4 Xã CưSuê
Điện lực CưMgar 29/11/2022 06:00:00 06:30:00 GC530250 T250_472CMG_Trạm XBT_Bơm tưới_Xã Quảng Tiến
Điện lực CưMgar 29/11/2022 06:00:00 06:30:00 GC530251 T251_472CMG_XBT_Bơm tưới_Xã Quảng Tiến
Điện lực CưMgar 29/11/2022 06:00:00 06:30:00 GC530303 T303_472CMG_S/tải T123 Thôn 1B_2A EaMNang
Điện lực CưMgar 29/11/2022 06:00:00 12:00:00 GC530304 T304_472CMG_Thôn 2B+3 Xã EaM'Nang
Điện lực CưMgar 29/11/2022 06:00:00 12:00:00 GC530317 T317_472CMG_Thôn 4 Xã EaMnang (S/tải T124)
Điện lực CưMgar 29/11/2022 06:00:00 06:30:00 GC530319 T319_472CMG_S/tải T117_Thôn 6, Xã EaMnang
Điện lực CưMgar 29/11/2022 06:00:00 06:30:00 GC530381 T381_472CMG_S\tải T115_Thôn 1A, EaMnang
Điện lực CưMgar 29/11/2022 06:00:00 06:30:00 GC530382 T382_472CMG_S\tải T116_Thôn 5, EaMnang
Điện lực CưMgar 29/11/2022 06:00:00 12:00:00 GC530383 T383_472CMG_S\tải T129_Thôn 4 Xã CưSuê
Điện lực CưMgar 29/11/2022 06:00:00 06:30:00 GC530396 T396_472CMG_S/tải T251 XBT_B/tưới_Quảng Tiến
Điện lực CưMgar 29/11/2022 06:00:00 06:30:00 GC530397 T397_472CMG_S/tải T250 XBT_Bơm tưới, Quảng Tiến
Điện lực CưMgar 29/11/2022 06:00:00 06:30:00 GC530398 T398_472CMG Thôn 6, EaM'Nang (S/tải T118)
Điện lực CưMgar 29/11/2022 06:00:00 12:00:00 GC530427 T427_472CMG_Thôn 4 Xã Ea M'Nang (S/Tải T124)
Điện lực CưMgar 29/11/2022 06:00:00 12:00:00 GC530466 T466_472CMG_Thôn 2B EaM'Nang (S/tải T127)
Điện lực CưMgar 29/11/2022 06:00:00 06:30:00 GH530113 T113_472CMG_Trạm CDùng_Nguyễn Văn Sỹ, Thôn Tiến Thịnh, Xã Quảng Tiến
Điện lực CưMgar 29/11/2022 06:00:00 06:30:00 GH530114 T114_472CMG_Trạm CDùng_Hoàng Minh Hải, Xã Quảng Tiến
Điện lực CưMgar 29/11/2022 06:00:00 06:30:00 GH530121 T121_472CMG_Trạm CDùng_Lương Văn Lành, Xã EaMnang
Điện lực CưMgar 29/11/2022 06:00:00 06:30:00 GH530122 T122_472CMG_Trạm CDùng_Mỏ đá Thanh Tuấn, thôn 8, Xã EaMnang
Điện lực CưMgar 29/11/2022 06:00:00 12:00:00 GH530125 T125_472CMG_Trạm CDùng_Bùi Văn Tân, Thôn 7, CuôrKnia
Điện lực CưMgar 29/11/2022 06:00:00 06:30:00 GH530225 T225_472CMG_Trạm CDùng, Hoàng Minh Hải, xã Ea MNang
Điện lực CưMgar 29/11/2022 06:00:00 06:30:00 GH530229 T229_472CMG_Trạm CDùng, Hoàng Trường Sơn, Ea Mnang
Điện lực CưMgar 29/11/2022 06:00:00 06:30:00 GH530230 T230_ĐD472CMG_Huỳnh Văn Tuấn_Ea Mnang
Điện lực CưMgar 29/11/2022 06:00:00 06:30:00 GH530244 T244_472CMG_Trạm CDùng_Nguyễn Văn Hào
Điện lực CưMgar 29/11/2022 06:00:00 06:30:00 GH530249 T249_472CMG_Trạm CDùng_Vũ Thành Nam
Điện lực CưMgar 29/11/2022 06:00:00 06:30:00 GH530267 T267_472CMG_Trạm CD Võ Thị Thuỷ_Thôn 6 Ea Mnang
Điện lực CưMgar 29/11/2022 06:00:00 06:30:00 GH530328 T328_472CMG_Trạm CDùng_Dương Văn Khôn_ Cuôr Knia
Điện lực CưMgar 29/11/2022 06:00:00 06:30:00 GH530349 T349_472CMG_Trạm CDùng_Mỏ đá, thôn 8, Xã EaMnang
Điện lực CưMgar 29/11/2022 06:00:00 06:30:00 GH530445 T445_472CMG_Trạm CDùng_Cty An Thịnh Phát Group (ĐMT)
Điện lực CưMgar 29/11/2022 06:00:00 06:30:00 GH530452 T452_472CMG_Trạm CDùng_Cty Cổ phần SEK (ĐMT)
Điện lực CưMgar 29/11/2022 06:00:00 06:30:00 GH530461 T461_472CMG_Trạm CDùng_Mỏ đá Thanh Tuấn, thôn 8, Xã EaMnang
Điện lực CưMgar 29/11/2022 06:00:00 06:30:00 GH530494 T494_474CMG Trạm_C Dùng Bơm tưới KH Dương Nữ Thiên An, Quảng Tiến
Điện lực CưMgar 29/11/2022 06:00:00 06:30:00 GH53T1BM T1_ĐMT_NLXBM_472CMG - Công ty TNHH Nông nghiệp Năng lượng xanh Ban Mê_Quảng Tiến
Điện lực CưMgar 29/11/2022 06:00:00 06:30:00 GH53T1TV T1_ĐMT_TV_472CMG - Công ty TNHH sản xuất và thương mại Trung Việt_Quảng Tiến
Điện lực CưMgar 29/11/2022 11:30:00 12:00:00 GC530115 T115_472CMG_Thôn 1A, Xã EaMnang
Điện lực CưMgar 29/11/2022 11:30:00 12:00:00 GC530116 T116_472CMG_Thôn 5 Xã EaM'Nang
Điện lực CưMgar 29/11/2022 11:30:00 12:00:00 GC530117 T117_472CMG_Thôn 6, EaMnang
Điện lực CưMgar 29/11/2022 11:30:00 12:00:00 GC530118 T118_472CMG_Thôn 6, Ea M'Nang
Điện lực CưMgar 29/11/2022 11:30:00 12:00:00 GC530119 T119_472CMG_Thôn 8 Xã EaM'Nang
Điện lực CưMgar 29/11/2022 11:30:00 12:00:00 GC530120 T120_472CMG_Thôn 8 Xã EaM'Nang
Điện lực CưMgar 29/11/2022 11:30:00 12:00:00 GC530123 T123_472CMG_Thôn 1B+2A Xã EaM'Nang
Điện lực CưMgar 29/11/2022 11:30:00 12:00:00 GC530250 T250_472CMG_Trạm XBT_Bơm tưới_Xã Quảng Tiến
Điện lực CưMgar 29/11/2022 11:30:00 12:00:00 GC530251 T251_472CMG_XBT_Bơm tưới_Xã Quảng Tiến
Điện lực CưMgar 29/11/2022 11:30:00 12:00:00 GC530303 T303_472CMG_S/tải T123 Thôn 1B_2A EaMNang
Điện lực CưMgar 29/11/2022 11:30:00 12:00:00 GC530319 T319_472CMG_S/tải T117_Thôn 6, Xã EaMnang
Điện lực CưMgar 29/11/2022 11:30:00 12:00:00 GC530381 T381_472CMG_S\tải T115_Thôn 1A, EaMnang
Điện lực CưMgar 29/11/2022 11:30:00 12:00:00 GC530382 T382_472CMG_S\tải T116_Thôn 5, EaMnang
Điện lực CưMgar 29/11/2022 11:30:00 12:00:00 GC530396 T396_472CMG_S/tải T251 XBT_B/tưới_Quảng Tiến
Điện lực CưMgar 29/11/2022 11:30:00 12:00:00 GC530397 T397_472CMG_S/tải T250 XBT_Bơm tưới, Quảng Tiến
Điện lực CưMgar 29/11/2022 11:30:00 12:00:00 GC530398 T398_472CMG Thôn 6, EaM'Nang (S/tải T118)
Điện lực CưMgar 29/11/2022 11:30:00 12:00:00 GH530113 T113_472CMG_Trạm CDùng_Nguyễn Văn Sỹ, Thôn Tiến Thịnh, Xã Quảng Tiến
Điện lực CưMgar 29/11/2022 11:30:00 12:00:00 GH530114 T114_472CMG_Trạm CDùng_Hoàng Minh Hải, Xã Quảng Tiến
Điện lực CưMgar 29/11/2022 11:30:00 12:00:00 GH530121 T121_472CMG_Trạm CDùng_Lương Văn Lành, Xã EaMnang
Điện lực CưMgar 29/11/2022 11:30:00 12:00:00 GH530122 T122_472CMG_Trạm CDùng_Mỏ đá Thanh Tuấn, thôn 8, Xã EaMnang
Điện lực CưMgar 29/11/2022 11:30:00 12:00:00 GH530225 T225_472CMG_Trạm CDùng, Hoàng Minh Hải, xã Ea MNang
Điện lực CưMgar 29/11/2022 11:30:00 12:00:00 GH530229 T229_472CMG_Trạm CDùng, Hoàng Trường Sơn, Ea Mnang
Điện lực CưMgar 29/11/2022 11:30:00 12:00:00 GH530230 T230_ĐD472CMG_Huỳnh Văn Tuấn_Ea Mnang
Điện lực CưMgar 29/11/2022 11:30:00 12:00:00 GH530244 T244_472CMG_Trạm CDùng_Nguyễn Văn Hào
Điện lực CưMgar 29/11/2022 11:30:00 12:00:00 GH530249 T249_472CMG_Trạm CDùng_Vũ Thành Nam
Điện lực CưMgar 29/11/2022 11:30:00 12:00:00 GH530267 T267_472CMG_Trạm CD Võ Thị Thuỷ_Thôn 6 Ea Mnang
Điện lực CưMgar 29/11/2022 11:30:00 12:00:00 GH530328 T328_472CMG_Trạm CDùng_Dương Văn Khôn_ Cuôr Knia
Điện lực CưMgar 29/11/2022 11:30:00 12:00:00 GH530349 T349_472CMG_Trạm CDùng_Mỏ đá, thôn 8, Xã EaMnang
Điện lực CưMgar 29/11/2022 11:30:00 12:00:00 GH530445 T445_472CMG_Trạm CDùng_Cty An Thịnh Phát Group (ĐMT)
Điện lực CưMgar 29/11/2022 11:30:00 12:00:00 GH530452 T452_472CMG_Trạm CDùng_Cty Cổ phần SEK (ĐMT)
Điện lực CưMgar 29/11/2022 11:30:00 12:00:00 GH530461 T461_472CMG_Trạm CDùng_Mỏ đá Thanh Tuấn, thôn 8, Xã EaMnang
Điện lực CưMgar 29/11/2022 11:30:00 12:00:00 GH530494 T494_474CMG Trạm_C Dùng Bơm tưới KH Dương Nữ Thiên An, Quảng Tiến
Điện lực CưMgar 29/11/2022 11:30:00 12:00:00 GH53T1BM T1_ĐMT_NLXBM_472CMG - Công ty TNHH Nông nghiệp Năng lượng xanh Ban Mê_Quảng Tiến
Điện lực CưMgar 29/11/2022 11:30:00 12:00:00 GH53T1TV T1_ĐMT_TV_472CMG - Công ty TNHH sản xuất và thương mại Trung Việt_Quảng Tiến
Điện lực CưMgar 30/11/2022 06:00:00 06:30:00 GC530030 T30_473CMG_Thôn Tân Sơn, Ea Drơng
Điện lực CưMgar 30/11/2022 06:00:00 06:30:00 GC530034 T34_473CMG_Thôn Tân Sơn, Ea Drơng
Điện lực CưMgar 30/11/2022 06:00:00 06:30:00 GC53030A T30A_473CMG_Thôn Tân Sơn, Ea Drơng (ghép T30)
Điện lực CưMgar 30/11/2022 06:00:00 14:00:00 GH520025 T25_473CMG_Trạm CDùng_BTS_ Tiến cường, Quảng Tiến (Mobifon)
Điện lực CưMgar 30/11/2022 06:00:00 14:00:00 GH530026 T26_473CMG_Trạm CDùng_Huỳnh Văn Phước, Quảng Tiến (Bơm tưới Cà fe)
Điện lực CưMgar 30/11/2022 06:00:00 14:00:00 GH530027 T27_473CMG_Trạm CDùng_Công ty cà phê Eapôk (BT)
Điện lực CưMgar 30/11/2022 06:00:00 14:00:00 GH530028 T28_473CMG_Trạm CDùng_Công ty cà phê Eapôk (Bơm tưới)
Điện lực CưMgar 30/11/2022 06:00:00 06:30:00 GH530031 T31_473CMG_Trạm CDùng_Cty Cfê 15, Thôn Tân Sơn, Ea Drơng
Điện lực CưMgar 30/11/2022 06:00:00 06:30:00 GH530032 T32_473CMG_Cty cà fê 15, thôn Tân Sơn, Ea Drơng
Điện lực CưMgar 30/11/2022 06:00:00 06:30:00 GH530033 T33_473CMG_Trạm CDùng Trần Đình Kỷ, TT Ea Pôk (B/tưới )
Điện lực CưMgar 30/11/2022 06:00:00 06:30:00 GH530248 T248_473CMG_Trạm CDùng_Phạm Thanh Việt, TT Ea Pôk
Điện lực CưMgar 30/11/2022 06:00:00 14:00:00 GH530260 T260_473CMG_Trạm CDùng_Lê Văn Mai, Quảng Tiến (B/tưới)
Điện lực CưMgar 30/11/2022 06:00:00 14:00:00 GH530395 T395_473CMG_Trạm CDùng, Nguyễn Đức Cang, Buôn Tar, Ea Drơng (Bơm tưới)
Điện lực CưMgar 30/11/2022 06:00:00 14:00:00 GH530441 T441_473CMG_Trạm CDùng_Cty TNHH MTV Tâm Đức (ĐMT)
Điện lực CưMgar 30/11/2022 06:00:00 14:00:00 GH530459 T459_473CMG_Trạm CDùng Cty TNHH TM DV Dũng Phát, Tiến Cường xã Quảng Tiến
Điện lực CưMgar 30/11/2022 06:00:00 14:00:00 GH530467 T467_473CMG_Trạm CDùng, cấp nước bơm tưới Tiến Cường, xã Quảng Tiến
Điện lực CưMgar 30/11/2022 06:00:00 14:00:00 GH53T1TP T1_ĐMT_TPDL_ĐD473CMG -Công ty TNHH Thịnh Phát Đắk Lắk_Quảng Tiến
Điện lực CưMgar 30/11/2022 06:00:00 14:00:00 GH53TBD1 T1_ĐMT_NTBD1_ĐD473CMG - Cty CP Điện Nam Thái Bình Dương 1_Xã Quảng Tiến
Điện lực CưMgar 30/11/2022 13:30:00 14:00:00 GC530030 T30_473CMG_Thôn Tân Sơn, Ea Drơng
Điện lực CưMgar 30/11/2022 13:30:00 14:00:00 GC530034 T34_473CMG_Thôn Tân Sơn, Ea Drơng
Điện lực CưMgar 30/11/2022 13:30:00 14:00:00 GC53030A T30A_473CMG_Thôn Tân Sơn, Ea Drơng (ghép T30)
Điện lực CưMgar 30/11/2022 13:30:00 14:00:00 GH530031 T31_473CMG_Trạm CDùng_Cty Cfê 15, Thôn Tân Sơn, Ea Drơng
Điện lực CưMgar 30/11/2022 13:30:00 14:00:00 GH530032 T32_473CMG_Cty cà fê 15, thôn Tân Sơn, Ea Drơng
Điện lực CưMgar 30/11/2022 13:30:00 14:00:00 GH530033 T33_473CMG_Trạm CDùng Trần Đình Kỷ, TT Ea Pôk (B/tưới )
Điện lực CưMgar 30/11/2022 13:30:00 14:00:00 GH530248 T248_473CMG_Trạm CDùng_Phạm Thanh Việt, TT Ea Pôk
Cư Kuin 30/11/2022 07:30:00 08:30:00 HC510063 T63(ĐD476KNA) (Thôn 6 - Xã Ea Hu)
Cư Kuin 30/11/2022 07:30:00 15:30:00 HC530052 T52(ĐD476KNA) (Thôn 8 - Xã Ea Ning - Trung tâm Cty Cafe Chư Quynh)
Cư Kuin 30/11/2022 07:30:00 15:30:00 HC530056 T56(ĐD476KNA) (Thôn 12 - Xã Ea Ning)
Cư Kuin 30/11/2022 07:30:00 15:30:00 HC530057 T57(ĐD476KNA) (Thôn 7 - Xã Ea Ning)
Cư Kuin 30/11/2022 07:30:00 15:30:00 HC530058 T58(ĐD476KNA) (Thôn 7 - Xã Ea Ning - ghép 100+100).
Cư Kuin 30/11/2022 07:30:00 15:30:00 HC530059 T59(ĐD476KNA) (Thôn 6 - Xã Ea Ning - Gần Chợ An Bình)
Cư Kuin 30/11/2022 07:30:00 08:30:00 HC530062 T62(ĐD476KNA) (Thôn 4 - Xã Ea Hu)
Cư Kuin 30/11/2022 07:30:00 08:30:00 HC530064 T64(ĐD476KNA) (Thôn 3 - Xã Ea Hu)
Cư Kuin 30/11/2022 07:30:00 08:30:00 HC530065 T65(ĐD476KNA) (Thôn 1 - Xã Ea Hu)
Cư Kuin 30/11/2022 07:30:00 08:30:00 HC530066 T66(ĐD476KNA) (Thôn 2 - Xã Ea Hu)
Cư Kuin 30/11/2022 07:30:00 15:30:00 HC530067 T67(ĐD476KNA) (Thôn 3 - Xã Cư Ewi)
Cư Kuin 30/11/2022 07:30:00 15:30:00 HC530170 T170 ĐD476 KNA (San tải T56)
Cư Kuin 30/11/2022 07:30:00 15:30:00 HC530186 T186 ĐD476KNA (tách T58,HY4)
Cư Kuin 30/11/2022 07:30:00 15:30:00 HC530187 T187 ĐD476KNA (tách T56,HY3; T57, HY6)
Cư Kuin 30/11/2022 07:30:00 15:30:00 HC530188 T188 ĐD476KNA (tách T57,HY6)
Cư Kuin 30/11/2022 07:30:00 15:30:00 HC530202 T202(ĐD476KNA) (Tách T67 - Thôn 3 Cư Ewi)
Cư Kuin 30/11/2022 07:30:00 08:30:00 HC530211 T211(ĐD476KNA) (Tách T66 Thôn 2 - Xã Ea Hu)
Cư Kuin 30/11/2022 07:30:00 15:30:00 HC530245 T245 ĐD476KNA - Tách T59
Cư Kuin 30/11/2022 07:30:00 08:30:00 HC530251 T251 ĐD476KNA - Tách T65_T66_T211
Cư Kuin 30/11/2022 07:30:00 08:30:00 HH5301PN T1 DMT Phương Nam ĐD476KNA Thôn 2, xã Ea Hu
Cư Kuin 30/11/2022 07:30:00 08:30:00 HH5301TV T1 DMT Công nghệ TABVIET ĐD476KNA Thôn 2, xã Ea Hu
Cư Kuin 30/11/2022 07:30:00 15:30:00 HH53SNTN T1 DMT Sơn Nam Tây Nguyên ĐD476KNA Thôn 3, xã Cư Ewi
Cư Kuin 30/11/2022 07:30:00 15:30:00 HH53TDMD T1 DMT Thủy Điện Miền Đồi ĐD476KNA Thôn 3, xã Cư Ewi
Cư Kuin 30/11/2022 14:30:00 15:30:00 HC510063 T63(ĐD476KNA) (Thôn 6 - Xã Ea Hu)
Cư Kuin 30/11/2022 14:30:00 15:30:00 HC530062 T62(ĐD476KNA) (Thôn 4 - Xã Ea Hu)
Cư Kuin 30/11/2022 14:30:00 15:30:00 HC530064 T64(ĐD476KNA) (Thôn 3 - Xã Ea Hu)
Cư Kuin 30/11/2022 14:30:00 15:30:00 HC530065 T65(ĐD476KNA) (Thôn 1 - Xã Ea Hu)
Cư Kuin 30/11/2022 14:30:00 15:30:00 HC530066 T66(ĐD476KNA) (Thôn 2 - Xã Ea Hu)
Cư Kuin 30/11/2022 14:30:00 15:30:00 HC530211 T211(ĐD476KNA) (Tách T66 Thôn 2 - Xã Ea Hu)
Cư Kuin 30/11/2022 14:30:00 15:30:00 HC530251 T251 ĐD476KNA - Tách T65_T66_T211
Cư Kuin 30/11/2022 14:30:00 15:30:00 HH5301PN T1 DMT Phương Nam ĐD476KNA Thôn 2, xã Ea Hu
Cư Kuin 30/11/2022 14:30:00 15:30:00 HH5301TV T1 DMT Công nghệ TABVIET ĐD476KNA Thôn 2, xã Ea Hu
Điện lực Krông Ana 26/11/2022 11:00:00 16:30:00 LH530127 T127_477 KNA2 HTX Thanh bình
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 28/11/2022 07:15:00 08:15:00 AC530006 T6_471E48- Cuối Hùng Vương nối dài.
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 28/11/2022 07:15:00 08:15:00 AC530042 T42_471 E48-Đường Trần Q Cáp K7 Tân Lập
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 28/11/2022 07:15:00 08:15:00 AC530044 T44_471E48 Trạm công cộng.
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 28/11/2022 07:15:00 08:15:00 AC530045 T45_471E48 Trạm công cộng.
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 28/11/2022 07:15:00 08:15:00 AC530046 T46_471BMT- Nguyễn Tất Thành
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 28/11/2022 07:15:00 08:15:00 AC530047 T47_471E48 (Trạm công cộng)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 28/11/2022 07:15:00 15:15:00 AC530047 T47_471E48 (Trạm công cộng)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 28/11/2022 07:15:00 08:15:00 AC530052 T52_471E48- Khối 7, P.TanLoi.
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 28/11/2022 07:15:00 08:15:00 AC530208 T208_471BMT-Ama Jhao, Tân Lập
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 28/11/2022 07:15:00 08:15:00 AC530244 T244_471E48 (Hùng Vương)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 28/11/2022 07:15:00 08:15:00 AC530333 T333_471E48 (Buôn PămLăm_Tân Lập)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 28/11/2022 07:15:00 08:15:00 AC530406 T406_471BMT (Buôn Pămlăm_Tân Lập)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 28/11/2022 07:15:00 08:15:00 AC530532 T532_471BMT-KV Tân Lợi+Tân An
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 28/11/2022 07:15:00 15:15:00 AC530532 T532_471BMT-KV Tân Lợi+Tân An
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 28/11/2022 07:15:00 08:15:00 AH530248 T248_471E48 Cty TNHH TMDV Sài Gòn BMT
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 28/11/2022 07:15:00 08:15:00 AH530305 T305_471E48 (BV Từ Vân-Trạm KH)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 28/11/2022 07:15:00 15:15:00 AH530305 T305_471E48 (BV Từ Vân-Trạm KH)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 28/11/2022 07:15:00 08:15:00 AH530330 T330_471E48_Cty TNHH BV mắt TN(trạm ĐLực)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 28/11/2022 07:15:00 15:15:00 AH530330 T330_471E48_Cty TNHH BV mắt TN(trạm ĐLực)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 28/11/2022 07:15:00 08:15:00 AH530350 T350_471E48 (Cục thuể tỉnh)_Trạm KH
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 28/11/2022 07:15:00 15:15:00 AH530350 T350_471E48 (Cục thuể tỉnh)_Trạm KH
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 28/11/2022 07:15:00 08:15:00 AH530379 T379_471E48-Sở Ngoại vụ ĐắkLắk
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 28/11/2022 07:15:00 15:15:00 AH530379 T379_471E48-Sở Ngoại vụ ĐắkLắk
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 28/11/2022 07:15:00 08:15:00 AH530380 T380_471E48-kiểm toán nhà nước KV XII (Trạm KH)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 28/11/2022 07:15:00 15:15:00 AH530380 T380_471E48-kiểm toán nhà nước KV XII (Trạm KH)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 28/11/2022 07:15:00 08:15:00 AH530383 T383_471E48 (Cục Hải Quan tỉnh ĐắkLắk)_ Trạm KH
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 28/11/2022 07:15:00 15:15:00 AH530383 T383_471E48 (Cục Hải Quan tỉnh ĐắkLắk)_ Trạm KH
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 28/11/2022 07:15:00 08:15:00 AH530414 T414_473E48 (KS Mường Thanh)_ Trạm KH
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 28/11/2022 07:15:00 08:15:00 AH530441 T441_471E48-Sở thông tin & Truyền thông ĐắkLắk (Trạm KH)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 28/11/2022 07:15:00 15:15:00 AH530441 T441_471E48-Sở thông tin & Truyền thông ĐắkLắk (Trạm KH)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 28/11/2022 07:15:00 08:15:00 AH530482 T482_471BMT-Rạp phim Coop mart (Trạm KH)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 28/11/2022 07:15:00 08:15:00 AH530526 T526-471BMT-NH Eximbank (Trạm KH)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 28/11/2022 08:00:00 15:00:00 AC530006 T6_471E48- Cuối Hùng Vương nối dài.
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 28/11/2022 08:00:00 15:00:00 AC530042 T42_471 E48-Đường Trần Q Cáp K7 Tân Lập
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 28/11/2022 08:00:00 15:00:00 AC530044 T44_471E48 Trạm công cộng.
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 28/11/2022 08:00:00 15:00:00 AC530045 T45_471E48 Trạm công cộng.
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 28/11/2022 08:00:00 15:00:00 AC530208 T208_471BMT-Ama Jhao, Tân Lập
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 28/11/2022 08:00:00 15:00:00 AC530244 T244_471E48 (Hùng Vương)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 28/11/2022 08:00:00 15:00:00 AC530333 T333_471E48 (Buôn PămLăm_Tân Lập)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 28/11/2022 08:00:00 15:00:00 AC530406 T406_471BMT (Buôn Pămlăm_Tân Lập)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 28/11/2022 14:00:00 15:15:00 AC530006 T6_471E48- Cuối Hùng Vương nối dài.
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 28/11/2022 14:00:00 15:15:00 AC530042 T42_471 E48-Đường Trần Q Cáp K7 Tân Lập
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 28/11/2022 14:00:00 15:15:00 AC530044 T44_471E48 Trạm công cộng.
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 28/11/2022 14:00:00 15:15:00 AC530045 T45_471E48 Trạm công cộng.
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 28/11/2022 14:00:00 15:15:00 AC530046 T46_471BMT- Nguyễn Tất Thành
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 28/11/2022 14:00:00 15:15:00 AC530047 T47_471E48 (Trạm công cộng)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 28/11/2022 14:00:00 15:15:00 AC530052 T52_471E48- Khối 7, P.TanLoi.
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 28/11/2022 14:00:00 15:15:00 AC530208 T208_471BMT-Ama Jhao, Tân Lập
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 28/11/2022 14:00:00 15:15:00 AC530244 T244_471E48 (Hùng Vương)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 28/11/2022 14:00:00 15:15:00 AC530333 T333_471E48 (Buôn PămLăm_Tân Lập)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 28/11/2022 14:00:00 15:15:00 AC530406 T406_471BMT (Buôn Pămlăm_Tân Lập)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 28/11/2022 14:00:00 15:15:00 AC530532 T532_471BMT-KV Tân Lợi+Tân An
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 28/11/2022 14:00:00 15:15:00 AH530248 T248_471E48 Cty TNHH TMDV Sài Gòn BMT
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 28/11/2022 14:00:00 15:15:00 AH530305 T305_471E48 (BV Từ Vân-Trạm KH)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 28/11/2022 14:00:00 15:15:00 AH530330 T330_471E48_Cty TNHH BV mắt TN(trạm ĐLực)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 28/11/2022 14:00:00 15:15:00 AH530350 T350_471E48 (Cục thuể tỉnh)_Trạm KH
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 28/11/2022 14:00:00 15:15:00 AH530379 T379_471E48-Sở Ngoại vụ ĐắkLắk
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 28/11/2022 14:00:00 15:15:00 AH530380 T380_471E48-kiểm toán nhà nước KV XII (Trạm KH)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 28/11/2022 14:00:00 15:15:00 AH530383 T383_471E48 (Cục Hải Quan tỉnh ĐắkLắk)_ Trạm KH
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 28/11/2022 14:00:00 15:15:00 AH530414 T414_473E48 (KS Mường Thanh)_ Trạm KH
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 28/11/2022 14:00:00 15:15:00 AH530441 T441_471E48-Sở thông tin & Truyền thông ĐắkLắk (Trạm KH)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 28/11/2022 14:00:00 15:15:00 AH530482 T482_471BMT-Rạp phim Coop mart (Trạm KH)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 28/11/2022 14:00:00 15:15:00 AH530526 T526-471BMT-NH Eximbank (Trạm KH)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 01/12/2022 06:00:00 12:00:00 AC530107 T107_474E48 Km4 QL26.
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 01/12/2022 06:00:00 12:00:00 AC530109 T109_474E48-Ngả 3 Hoà Bình.
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 01/12/2022 06:00:00 12:00:00 AC530110 T110_474E48-Trường Tài Chính.
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 01/12/2022 06:00:00 12:00:00 AC530111 T111_474 E48-Nguyễn văn Cừ.
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 01/12/2022 06:00:00 12:00:00 AC530112 T112_474E48 (Khu Tân Phong-Tân Hòa)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 01/12/2022 06:00:00 12:00:00 AC530116 T116_474E48-Km7-QL 17.
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 01/12/2022 06:00:00 12:00:00 AC530119 T119_474E48-Tân Hòa
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 01/12/2022 06:00:00 12:00:00 AC530120 T120_474E48 Trước Bưu điện Tân Hoà.
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 01/12/2022 06:00:00 12:00:00 AC530227 T227_474E48-K6, Tân Hòa.
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 01/12/2022 06:00:00 12:00:00 AC530250 T250_474BMT-Khu Tân Phong, Tân Hoà
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 01/12/2022 06:00:00 12:00:00 AC530272 T272 CưPul.
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 01/12/2022 06:00:00 12:00:00 AC530426 T426_474E48- Chợ đầu mối Tân Hòa
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 01/12/2022 06:00:00 12:00:00 AC530447 T447_474BMT_Tân Hoà
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 01/12/2022 06:00:00 12:00:00 AC530449 T449_474-BMT (Tân Hòa)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 01/12/2022 06:00:00 12:00:00 AC530479 T479_474BMT-Tân Phong, Tân Hòa
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 01/12/2022 06:00:00 12:00:00 AC530548 T548_474BMT - Tân Phong, Tân Hòa
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 01/12/2022 06:00:00 12:00:00 AH530113 T113_474BMT_Trường VH 3 Bộ Công An.(trạm KH)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 01/12/2022 06:00:00 12:00:00 AH530114 Xí Nghiệp XNK 2/9 KM6.
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 01/12/2022 06:00:00 12:00:00 AH530117 Cty Quyết Thắng.
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 01/12/2022 06:00:00 12:00:00 AH530118 Lâm sản 21.
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 01/12/2022 06:00:00 12:00:00 AH530122 T122_474E47-Công ty TNHH Kim Khí Nhân Tín (Trạm KH)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 01/12/2022 06:00:00 12:00:00 AH530318 T318_474BMT_Cty Nhân Phú_(Trạm KH)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 01/12/2022 06:15:00 13:15:00 AC530476 T476_476BMT_TDP7-Tân Lập
Điện lực Krông Păc 01/12/2022 08:00:00 09:30:00 BC53036A Tram T36P (tach T22P va T46P)
Điện lực Krông Păc 01/12/2022 10:00:00 11:30:00 BC53027A T27P-ĐD471E49 Ea KLy
Điện lực Krông Păc 01/12/2022 13:30:00 15:00:00 BC53056A T56P (TACH T26P)
Điện lực Nam Buôn Ma Thuột 25/11/2022 07:30:00 09:30:00 CC53028C T28(ĐD475CJU) - SAN TẢI T32 - Thôn 6 Hòa Phú
Điện lực Nam Buôn Ma Thuột 25/11/2022 09:45:00 11:45:00 CC53020C T20(ĐD475CJU) - SAN TẢI T7-475CJU - Thôn 4 Hòa Phú
Điện lực Nam Buôn Ma Thuột 25/11/2022 13:30:00 15:30:00 CC530010 T10(ĐD475CJU) - SAN TẢI T34 - Thôn 10 Hòa Phú
Điện lực CưMgar 26/11/2022 06:00:00 13:00:00 GC530364 T364_471BHO_S/tải T37C_Buôn Cuôr Đăng A
Cư Kuin 30/11/2022 07:00:00 16:00:00 HC510060 T60(ĐD476KNA) (Thôn 5 - Xã Ea Hu)
Cư Kuin 30/11/2022 07:00:00 16:00:00 HC530061 T61(ĐD476KNA) (Thôn 2+5 - Xã Ea Hu)
EaHLeo 01/12/2022 08:00:00 12:00:00 IC530124 Bán lẻ xã cư A Mung
EaHLeo 01/12/2022 08:00:00 12:00:00 IC530125 bản lẻ xã Cư A Mung
EaHLeo 01/12/2022 08:00:00 15:00:00 IC530142 Bán lẻ TT EaDrăng_IC530142
EaHLeo 01/12/2022 08:00:00 12:00:00 IC530240 Bán lẻ Xã Cư A Mung
EaHLeo 01/12/2022 08:00:00 12:00:00 IC530305 Bán lẻ xã Cư Amung_IC530305
EaHLeo 01/12/2022 08:00:00 15:00:00 IH530108 công ty nước SH và MTNT
EaHLeo 01/12/2022 08:00:00 15:00:00 IH530146 Đèn Đường TT Ea Đrăng
EaHLeo 01/12/2022 13:00:00 17:00:00 IC530238 Bán lẻ Xã EaWy
EaHLeo 01/12/2022 13:00:00 17:00:00 IC530250 Bán lẻ xã Ea Wy_IC530250_T250
Krông Năng 30/11/2022 08:00:00 09:00:00 JC530220 T220N - Xã Ea Hồ (sang tải T51N)
Krông Năng 30/11/2022 08:00:00 09:00:00 JC530230 Sang tải T55N
Krông Năng 30/11/2022 08:00:00 09:00:00 JC530290 JC530290(474E47) Ea Hồ
Krông Năng 30/11/2022 08:00:00 09:00:00 JC530292 JC530292(DD474E47) TT Krông Năng
Krông Năng 30/11/2022 08:00:00 15:30:00 JC530293 JC530293(DD474E47)
Krông Năng 30/11/2022 08:00:00 09:00:00 JC530294 JC530294(DD474E47) Ea Hồ
Krông Năng 30/11/2022 08:00:00 15:30:00 JC530312 JC530312(DD474E47)
Krông Năng 30/11/2022 08:00:00 09:00:00 JC530322 bán lẻ TT Krông Năng T332N Tách T54N, T55N
Krông Năng 30/11/2022 08:00:00 09:00:00 JC530349 JC530349(474T2.KBU)
Krông Năng 30/11/2022 08:00:00 15:30:00 JC530374 JC530374
Krông Năng 30/11/2022 08:00:00 09:00:00 JC53050A Bán lẻ xã Ea Hồ T50N.
Krông Năng 30/11/2022 08:00:00 09:00:00 JC53051A Bán lẻ T.Tâm xã Ea Hồ T51N.
Krông Năng 30/11/2022 08:00:00 09:00:00 JC53052A Bán lẻ Buôn Alê xã Ea Hồ T52N.
Krông Năng 30/11/2022 08:00:00 09:00:00 JC53053A T53N(DD474E47)Công ty cao Su Krông Buk.
Krông Năng 30/11/2022 08:00:00 09:00:00 JC53054A Bán lẻ NT cao su xã Ea Hồ T54N.
Krông Năng 30/11/2022 08:00:00 09:00:00 JC53055A Bán lẻ TT Krông Năng T55N.
Krông Năng 30/11/2022 08:00:00 09:00:00 JC53057A T57N(DD474E47) San tải T58N
Krông Năng 30/11/2022 08:00:00 09:00:00 JC53058A Bán lẻ TT Krông Năng T58N.
Krông Năng 30/11/2022 08:00:00 15:30:00 JC53059A Bán lẻ TT Krông Năng T59N.
Krông Năng 30/11/2022 08:00:00 15:30:00 JC53060A Bán lẻ TT Krông Năng T60N-XDCB.
Krông Năng 30/11/2022 08:00:00 15:30:00 JC53061A Bán lẻ TT Krông Năng T61N.
Krông Năng 30/11/2022 08:00:00 09:00:00 JH530102 JH530102(474E47) Agribank
Krông Năng 30/11/2022 08:00:00 09:00:00 JH530137 Công ty cao su Krông Buk
Krông Năng 30/11/2022 08:00:00 09:00:00 JH530175 T175N ĐD474E47
Krông Năng 30/11/2022 08:00:00 09:00:00 JH530191 Ban QL dự Án Krông Năng
Krông Năng 30/11/2022 08:00:00 09:00:00 JH530221 Hồ Tiếng Ea Hồ - T221N
Krông Năng 30/11/2022 08:00:00 09:00:00 JH530302 JH530302(DD474E47)
Krông Năng 30/11/2022 08:00:00 09:00:00 JH530308 JH530308(DD474E47)
Krông Năng 30/11/2022 08:00:00 15:30:00 JH530361 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐẮK LẮK
Krông Năng 30/11/2022 08:00:00 09:00:00 JH530362 Doanh Trại Ban CHQS Huyện Krông Năng
Krông Năng 30/11/2022 08:00:00 09:00:00 JH53056A Trâm tâm Y Tế Krông năng.
Krông Năng 30/11/2022 08:00:00 09:00:00 JH53066A Xưởng chế biến công ty cao su.
Krông Năng 30/11/2022 14:30:00 15:30:00 JC530220 T220N - Xã Ea Hồ (sang tải T51N)
Krông Năng 30/11/2022 14:30:00 15:30:00 JC530230 Sang tải T55N
Krông Năng 30/11/2022 14:30:00 15:30:00 JC530290 JC530290(474E47) Ea Hồ
Krông Năng 30/11/2022 14:30:00 15:30:00 JC530292 JC530292(DD474E47) TT Krông Năng
Krông Năng 30/11/2022 14:30:00 15:30:00 JC530294 JC530294(DD474E47) Ea Hồ
Krông Năng 30/11/2022 14:30:00 15:30:00 JC530322 bán lẻ TT Krông Năng T332N Tách T54N, T55N
Krông Năng 30/11/2022 14:30:00 15:30:00 JC530349 JC530349(474T2.KBU)
Krông Năng 30/11/2022 14:30:00 15:30:00 JC53050A Bán lẻ xã Ea Hồ T50N.
Krông Năng 30/11/2022 14:30:00 15:30:00 JC53051A Bán lẻ T.Tâm xã Ea Hồ T51N.
Krông Năng 30/11/2022 14:30:00 15:30:00 JC53052A Bán lẻ Buôn Alê xã Ea Hồ T52N.
Krông Năng 30/11/2022 14:30:00 15:30:00 JC53053A T53N(DD474E47)Công ty cao Su Krông Buk.
Krông Năng 30/11/2022 14:30:00 15:30:00 JC53054A Bán lẻ NT cao su xã Ea Hồ T54N.
Krông Năng 30/11/2022 14:30:00 15:30:00 JC53055A Bán lẻ TT Krông Năng T55N.
Krông Năng 30/11/2022 14:30:00 15:30:00 JC53057A T57N(DD474E47) San tải T58N
Krông Năng 30/11/2022 14:30:00 15:30:00 JC53058A Bán lẻ TT Krông Năng T58N.
Krông Năng 30/11/2022 14:30:00 15:30:00 JH530102 JH530102(474E47) Agribank
Krông Năng 30/11/2022 14:30:00 15:30:00 JH530137 Công ty cao su Krông Buk
Krông Năng 30/11/2022 14:30:00 15:30:00 JH530175 T175N ĐD474E47
Krông Năng 30/11/2022 14:30:00 15:30:00 JH530191 Ban QL dự Án Krông Năng
Krông Năng 30/11/2022 14:30:00 15:30:00 JH530221 Hồ Tiếng Ea Hồ - T221N
Krông Năng 30/11/2022 14:30:00 15:30:00 JH530302 JH530302(DD474E47)
Krông Năng 30/11/2022 14:30:00 15:30:00 JH530308 JH530308(DD474E47)
Krông Năng 30/11/2022 14:30:00 15:30:00 JH530362 Doanh Trại Ban CHQS Huyện Krông Năng
Krông Năng 30/11/2022 14:30:00 15:30:00 JH53056A Trâm tâm Y Tế Krông năng.
Krông Năng 30/11/2022 14:30:00 15:30:00 JH53066A Xưởng chế biến công ty cao su.
Điện lực Krông Ana 26/11/2022 08:00:00 16:00:00 LC530189 T189_471KNA2
Điện lực Krông Ana 30/11/2022 06:15:00 14:15:00 LC530037 T37_475KNA2
Điện lực Krông Ana 30/11/2022 06:15:00 14:15:00 LC530043 T43_475KNA2
Điện lực Krông Ana 30/11/2022 06:15:00 14:15:00 LC530055 T55_475 KNA2
Điện lực Krông Ana 30/11/2022 06:15:00 14:15:00 LC530067 T67_475KNA2
Điện lực Krông Ana 30/11/2022 06:15:00 14:15:00 LC530070 T70_475KNA2
Điện lực Krông Ana 30/11/2022 06:15:00 14:15:00 LC530088 T88_475 KNA2
Điện lực Krông Ana 30/11/2022 06:15:00 14:15:00 LC530091 T91_475 KNA2
Điện lực Krông Ana 30/11/2022 06:15:00 14:15:00 LC530094 T94_475 KNA2
Điện lực Krông Ana 30/11/2022 06:15:00 14:15:00 LC530099 T99_475 KNA2
Điện lực Krông Ana 30/11/2022 06:15:00 14:15:00 LC530181 T181_475KNA2
Điện lực Krông Ana 30/11/2022 06:15:00 14:15:00 LC530182 T182_475_KNA2
Điện lực Krông Ana 30/11/2022 06:15:00 14:15:00 LC530192 T192_475KNA2
Điện lực Krông Ana 30/11/2022 06:15:00 14:15:00 LC530193 T193_475KNA2
Điện lực Krông Ana 30/11/2022 06:15:00 14:15:00 LC530195 T195_475KNA2
Điện lực Krông Ana 30/11/2022 06:15:00 14:15:00 LH530054 D054_475KNA2
Điện lực Krông Ana 30/11/2022 06:15:00 14:15:00 LH530082 T82_475KNA2
Điện lực Krông Ana 30/11/2022 06:15:00 14:15:00 LH530093 T93_475KNA2
Điện lực Krông Ana 30/11/2022 06:15:00 14:15:00 LH530100 T100_475KNA2 Việt Tân
Điện lực Krông Ana 30/11/2022 06:15:00 14:15:00 LH530185 T185_475 KNA2
Điện lực Krông Ana 30/11/2022 06:15:00 14:15:00 LH530209 T209_475 KNA2
Điện lực Krông Ana 30/11/2022 06:15:00 14:15:00 LH530210 T210_475KNA2
Điện lực Krông Ana 30/11/2022 06:15:00 14:15:00 LH53T167 TBA T1 ĐMT. Kinh Doanh Tổng Hợp 67_475 KNA2
Điện lực Krông Ana 30/11/2022 06:15:00 14:15:00 LH53T1KH TBA T1 ĐMT. Kỹ Thuật Công Nghệ Nam Hùng_475 KNA2
Điện lực Krông Ana 30/11/2022 06:15:00 14:15:00 LH53T1NH TBA T1 ĐMT. Năng Lượng Nam Hùng_475 KNA2
Điện lực Krông Ana 30/11/2022 06:15:00 14:15:00 LH53T1SH TBA T1 ĐMT. So Lar Nam Hùng_475 KNA2
Điện lực Krông Ana 30/11/2022 06:15:00 14:15:00 LH53T1ÐP TBA T1 ĐMT. Đại Phú_475 KNA2
Điện lực Krông Ana 30/11/2022 06:15:00 14:15:00 LH53TCUM TBA T1 ĐMT. Cưm_475 KNA2
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 28/11/2022 07:15:00 13:30:00 AC530006 T6_471E48- Cuối Hùng Vương nối dài.
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 28/11/2022 07:15:00 13:30:00 AC530042 T42_471 E48-Đường Trần Q Cáp K7 Tân Lập
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 28/11/2022 07:15:00 13:30:00 AC530044 T44_471E48 Trạm công cộng.
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 28/11/2022 07:15:00 13:30:00 AC530045 T45_471E48 Trạm công cộng.
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 28/11/2022 07:15:00 13:30:00 AC530046 T46_471BMT- Nguyễn Tất Thành
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 28/11/2022 07:15:00 13:30:00 AC530047 T47_471E48 (Trạm công cộng)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 28/11/2022 07:15:00 13:30:00 AC530052 T52_471E48- Khối 7, P.TanLoi.
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 28/11/2022 07:15:00 13:30:00 AC530054 T54_471E48 (LýTựTrọng-NgôQuyền-Lê T H Gấm)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 28/11/2022 07:15:00 13:30:00 AC530060 T60_471E48
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 28/11/2022 07:15:00 13:30:00 AC530208 T208_471BMT-Ama Jhao, Tân Lập
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 28/11/2022 07:15:00 13:30:00 AC530244 T244_471E48 (Hùng Vương)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 28/11/2022 07:15:00 13:30:00 AC530333 T333_471E48 (Buôn PămLăm_Tân Lập)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 28/11/2022 07:15:00 13:30:00 AC530406 T406_471BMT (Buôn Pămlăm_Tân Lập)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 28/11/2022 07:15:00 13:30:00 AC530532 T532_471BMT-KV Tân Lợi+Tân An
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 28/11/2022 07:15:00 13:30:00 AH530248 T248_471E48 Cty TNHH TMDV Sài Gòn BMT
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 28/11/2022 07:15:00 13:30:00 AH530285 T285_471E48-tòa nhà Viettel (trạm KH)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 28/11/2022 07:15:00 13:30:00 AH530303 T303_471E48 (Cty Cấp nước)Trạm KH
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 28/11/2022 07:15:00 13:30:00 AH530305 T305_471E48 (BV Từ Vân-Trạm KH)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 28/11/2022 07:15:00 13:30:00 AH530330 T330_471E48_Cty TNHH BV mắt TN(trạm ĐLực)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 28/11/2022 07:15:00 13:30:00 AH530350 T350_471E48 (Cục thuể tỉnh)_Trạm KH
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 28/11/2022 07:15:00 13:30:00 AH530379 T379_471E48-Sở Ngoại vụ ĐắkLắk
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 28/11/2022 07:15:00 13:30:00 AH530380 T380_471E48-kiểm toán nhà nước KV XII (Trạm KH)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 28/11/2022 07:15:00 13:30:00 AH530383 T383_471E48 (Cục Hải Quan tỉnh ĐắkLắk)_ Trạm KH
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 28/11/2022 07:15:00 13:30:00 AH530414 T414_473E48 (KS Mường Thanh)_ Trạm KH
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 28/11/2022 07:15:00 13:30:00 AH530441 T441_471E48-Sở thông tin & Truyền thông ĐắkLắk (Trạm KH)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 28/11/2022 07:15:00 13:30:00 AH530482 T482_471BMT-Rạp phim Coop mart (Trạm KH)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 28/11/2022 07:15:00 13:30:00 AH530526 T526-471BMT-NH Eximbank (Trạm KH)
Eakar 28/11/2022 08:30:00 09:00:00 QC520007 T7ĐD471F18
Eakar 28/11/2022 08:30:00 09:00:00 QC520009 T9 ĐD471F18
Eakar 28/11/2022 08:30:00 09:00:00 QC520010 T10ĐD471F18
Eakar 28/11/2022 08:30:00 09:00:00 QC520011 T11ĐD471F18
Eakar 28/11/2022 08:30:00 09:00:00 QC520012 T12ĐD471F18
Eakar 28/11/2022 08:30:00 09:00:00 QC520014 T14ĐD471F18
Eakar 28/11/2022 08:30:00 15:00:00 QC520055 T55ĐD471F18
Eakar 28/11/2022 08:30:00 15:00:00 QC520080 T80 ĐD471F18
Eakar 28/11/2022 08:30:00 15:00:00 QC520081 T81 ĐD471F18
Eakar 28/11/2022 08:30:00 15:00:00 QC520082 T82 ĐD471F18
Eakar 28/11/2022 08:30:00 15:00:00 QC520083 T83 ĐD471F18
Eakar 28/11/2022 08:30:00 15:00:00 QC520084 T84 ĐD471F18
Eakar 28/11/2022 08:30:00 15:00:00 QC520087 T87 ĐD471F18
Eakar 28/11/2022 08:30:00 15:00:00 QC520088 T88 ĐD471F18
Eakar 28/11/2022 08:30:00 09:00:00 QC520101 T101ĐD471F18
Eakar 28/11/2022 08:30:00 09:00:00 QC520102 T102 ĐD471F18
Eakar 28/11/2022 08:30:00 09:00:00 QC520103 T103ĐD471F18
Eakar 28/11/2022 08:30:00 09:00:00 QC520104 T104ĐD471F18
Eakar 28/11/2022 08:30:00 09:00:00 QC520105 T105ĐD471F18
Eakar 28/11/2022 08:30:00 09:00:00 QC520106 T106Đ D471F18
Eakar 28/11/2022 08:30:00 09:00:00 QC520110 T110 ĐD471F18
Eakar 28/11/2022 08:30:00 09:00:00 QC520113 T113ĐD471F18
Eakar 28/11/2022 08:30:00 09:00:00 QC520114 T114 ĐD471F18
Eakar 28/11/2022 08:30:00 09:00:00 QC520115 Trạm T115-471F18
Eakar 28/11/2022 08:30:00 09:00:00 QC520120 T120ĐD471F18
Eakar 28/11/2022 08:30:00 09:00:00 QC520121 T121ĐD471F18
Eakar 28/11/2022 08:30:00 09:00:00 QC520122 T122ĐD471F18
Eakar 28/11/2022 08:30:00 09:00:00 QC520141 T141-ĐD471F18
Eakar 28/11/2022 08:30:00 09:00:00 QC530004 T4ĐD471F18
Eakar 28/11/2022 08:30:00 15:00:00 QC530005 T5 ĐD471F18
Eakar 28/11/2022 08:30:00 09:00:00 QC530006 T6 ĐD471F18
Eakar 28/11/2022 08:30:00 09:00:00 QC530008 T8 ĐD471F18
Eakar 28/11/2022 08:30:00 09:00:00 QC530013 T13-ĐD471F18
Eakar 28/11/2022 08:30:00 09:00:00 QC530015 T15ĐD471F18
Eakar 28/11/2022 08:30:00 09:00:00 QC530016 T16 ĐD471F18
Eakar 28/11/2022 08:30:00 09:00:00 QC530017 T17 ĐD471F18
Eakar 28/11/2022 08:30:00 09:00:00 QC530018 T18 ĐD471F18
Eakar 28/11/2022 08:30:00 09:00:00 QC530019 T19 ĐD471F18
Eakar 28/11/2022 08:30:00 15:00:00 QC530039 T39ĐD471F18
Eakar 28/11/2022 08:30:00 15:00:00 QC530040 T40ĐD471F18
Eakar 28/11/2022 08:30:00 15:00:00 QC530041 T41-ĐD471F18
Eakar 28/11/2022 08:30:00 15:00:00 QC530085 T85 ĐD471F18
Eakar 28/11/2022 08:30:00 15:00:00 QC530086 T86 ĐD471F18
Eakar 28/11/2022 08:30:00 09:00:00 QC530091 T91(ĐD471F18)
Eakar 28/11/2022 08:30:00 15:00:00 QC530094 T94 ĐD471F18
Eakar 28/11/2022 08:30:00 09:00:00 QC530111 T111 ĐD471F18
Eakar 28/11/2022 08:30:00 09:00:00 QC530112 T112ĐD471F18
Eakar 28/11/2022 08:30:00 09:00:00 QC530116 T116ĐD471F18
Eakar 28/11/2022 08:30:00 15:00:00 QC530125 T125ĐD471F18
Eakar 28/11/2022 08:30:00 09:00:00 QC530134 T134 - ĐD471F18
Eakar 28/11/2022 08:30:00 15:00:00 QC530137 T137(ĐD471F18)
Eakar 28/11/2022 08:30:00 15:00:00 QC530142 T142-ĐD471F18
Eakar 28/11/2022 08:30:00 15:00:00 QC530145 T145 ĐD471F18
Eakar 28/11/2022 08:30:00 15:00:00 QC530146 T146 - ĐD471F18
Eakar 28/11/2022 08:30:00 09:00:00 QC530153 T153-471F18
Eakar 28/11/2022 08:30:00 15:00:00 QC530156 TBA CC T156 - 471F18
Eakar 28/11/2022 08:30:00 09:00:00 QC530173 TBACC T173
Eakar 28/11/2022 08:30:00 15:00:00 QC530174 TBACC T174
Eakar 28/11/2022 08:30:00 09:00:00 QH510092 T92 ĐD471F18
Eakar 28/11/2022 08:30:00 15:00:00 QH510093 T93ĐD471F18
Eakar 28/11/2022 08:30:00 15:00:00 QH510096 T96ĐD471F18
Eakar 28/11/2022 08:30:00 15:00:00 QH510131 T131(ĐD471F18)
Eakar 28/11/2022 08:30:00 15:00:00 QH510132 T132(ĐD471F18)
Eakar 28/11/2022 08:30:00 09:00:00 QH510133 T133-ĐD471F18
Eakar 28/11/2022 08:30:00 15:00:00 QH520078 T78ĐD471F18.
Eakar 28/11/2022 08:30:00 15:00:00 QH520079 T79ĐD471F18 .
Eakar 28/11/2022 08:30:00 09:00:00 QH530001 T1ĐD471F18 HTX
Eakar 28/11/2022 08:30:00 09:00:00 QH530002 T2 ĐD471F18 HTX
Eakar 28/11/2022 08:30:00 09:00:00 QH530003 T3-ĐD471F18 bán tổng
Eakar 28/11/2022 08:30:00 09:00:00 QH53001B T1B-ĐD471F18
Eakar 28/11/2022 08:30:00 09:00:00 QH530059 T59ĐD471F18
Eakar 28/11/2022 08:30:00 09:00:00 QH530060 T60 ĐD471F18 HTX
Eakar 28/11/2022 08:30:00 09:00:00 QH530061 T61ĐD471F18
Eakar 28/11/2022 08:30:00 09:00:00 QH530062 T62 ĐD471F18 HTX
Eakar 28/11/2022 08:30:00 09:00:00 QH530063 T63 ĐD471F18 HTX
Eakar 28/11/2022 08:30:00 09:00:00 QH530064 T64ĐD471F18
Eakar 28/11/2022 08:30:00 09:00:00 QH530066 T66 ĐD471F18 HTX
Eakar 28/11/2022 08:30:00 09:00:00 QH530067 T67 ĐD471F18 HTX
Eakar 28/11/2022 08:30:00 09:00:00 QH530068 T68ĐD471F18
Eakar 28/11/2022 08:30:00 09:00:00 QH530070 T70 -Trạm bơm - Cty 715A
Eakar 28/11/2022 08:30:00 09:00:00 QH530072 T72-ĐD471F18 Cty 715B.
Eakar 28/11/2022 08:30:00 09:00:00 QH530075 T75 - Công ty TNHH MTV 715A.
Eakar 28/11/2022 08:30:00 15:00:00 QH530077 T77ĐD471F18
Eakar 28/11/2022 08:30:00 15:00:00 QH530090 T90 ĐD471F18
Eakar 28/11/2022 08:30:00 09:00:00 QH530109 T109ĐD471F18
Eakar 28/11/2022 08:30:00 15:00:00 QH530128 T128 ĐD471F18
Eakar 28/11/2022 08:30:00 15:00:00 QH530148 T148-471F18
Eakar 28/11/2022 08:30:00 09:00:00 QH530157 T157 ĐD471F18 - HTX
Eakar 28/11/2022 08:30:00 09:00:00 QH530158 T158 ĐD471F18 - HTX
Eakar 28/11/2022 08:30:00 09:00:00 QH530161 TBA CD T161 - Công ty Bnana
Eakar 28/11/2022 08:30:00 15:00:00 QH530168 TBA CD T168 - HTX Tiến Nam (471F18)
Eakar 28/11/2022 08:30:00 15:00:00 QH630004 T4 ĐD373EKA
Eakar 28/11/2022 08:30:00 15:00:00 QH630005 T5 ĐD373EKA
Eakar 28/11/2022 08:30:00 15:00:00 QH630006 T6 ĐD373EKA-Cty CPVLXD 20
Eakar 28/11/2022 14:30:00 15:00:00 QC520007 T7ĐD471F18
Eakar 28/11/2022 14:30:00 15:00:00 QC520009 T9 ĐD471F18
Eakar 28/11/2022 14:30:00 15:00:00 QC520010 T10ĐD471F18
Eakar 28/11/2022 14:30:00 15:00:00 QC520011 T11ĐD471F18
Eakar 28/11/2022 14:30:00 15:00:00 QC520012 T12ĐD471F18
Eakar 28/11/2022 14:30:00 15:00:00 QC520014 T14ĐD471F18
Eakar 28/11/2022 14:30:00 15:00:00 QC520101 T101ĐD471F18
Eakar 28/11/2022 14:30:00 15:00:00 QC520102 T102 ĐD471F18
Eakar 28/11/2022 14:30:00 15:00:00 QC520103 T103ĐD471F18
Eakar 28/11/2022 14:30:00 15:00:00 QC520104 T104ĐD471F18
Eakar 28/11/2022 14:30:00 15:00:00 QC520105 T105ĐD471F18
Eakar 28/11/2022 14:30:00 15:00:00 QC520106 T106Đ D471F18
Eakar 28/11/2022 14:30:00 15:00:00 QC520110 T110 ĐD471F18
Eakar 28/11/2022 14:30:00 15:00:00 QC520113 T113ĐD471F18
Eakar 28/11/2022 14:30:00 15:00:00 QC520114 T114 ĐD471F18
Eakar 28/11/2022 14:30:00 15:00:00 QC520115 Trạm T115-471F18
Eakar 28/11/2022 14:30:00 15:00:00 QC520120 T120ĐD471F18
Eakar 28/11/2022 14:30:00 15:00:00 QC520121 T121ĐD471F18
Eakar 28/11/2022 14:30:00 15:00:00 QC520122 T122ĐD471F18
Eakar 28/11/2022 14:30:00 15:00:00 QC520141 T141-ĐD471F18
Eakar 28/11/2022 14:30:00 15:00:00 QC530004 T4ĐD471F18
Eakar 28/11/2022 14:30:00 15:00:00 QC530006 T6 ĐD471F18
Eakar 28/11/2022 14:30:00 15:00:00 QC530008 T8 ĐD471F18
Eakar 28/11/2022 14:30:00 15:00:00 QC530013 T13-ĐD471F18
Eakar 28/11/2022 14:30:00 15:00:00 QC530015 T15ĐD471F18
Eakar 28/11/2022 14:30:00 15:00:00 QC530016 T16 ĐD471F18
Eakar 28/11/2022 14:30:00 15:00:00 QC530017 T17 ĐD471F18
Eakar 28/11/2022 14:30:00 15:00:00 QC530018 T18 ĐD471F18
Eakar 28/11/2022 14:30:00 15:00:00 QC530019 T19 ĐD471F18
Eakar 28/11/2022 14:30:00 15:00:00 QC530091 T91(ĐD471F18)
Eakar 28/11/2022 14:30:00 15:00:00 QC530111 T111 ĐD471F18
Eakar 28/11/2022 14:30:00 15:00:00 QC530112 T112ĐD471F18
Eakar 28/11/2022 14:30:00 15:00:00 QC530116 T116ĐD471F18
Eakar 28/11/2022 14:30:00 15:00:00 QC530134 T134 - ĐD471F18
Eakar 28/11/2022 14:30:00 15:00:00 QC530153 T153-471F18
Eakar 28/11/2022 14:30:00 15:00:00 QC530173 TBACC T173
Eakar 28/11/2022 14:30:00 15:00:00 QH510092 T92 ĐD471F18
Eakar 28/11/2022 14:30:00 15:00:00 QH510133 T133-ĐD471F18
Eakar 28/11/2022 14:30:00 15:00:00 QH530001 T1ĐD471F18 HTX
Eakar 28/11/2022 14:30:00 15:00:00 QH530002 T2 ĐD471F18 HTX
Eakar 28/11/2022 14:30:00 15:00:00 QH530003 T3-ĐD471F18 bán tổng
Eakar 28/11/2022 14:30:00 15:00:00 QH53001B T1B-ĐD471F18
Eakar 28/11/2022 14:30:00 15:00:00 QH530059 T59ĐD471F18
Eakar 28/11/2022 14:30:00 15:00:00 QH530060 T60 ĐD471F18 HTX
Eakar 28/11/2022 14:30:00 15:00:00 QH530061 T61ĐD471F18
Eakar 28/11/2022 14:30:00 15:00:00 QH530062 T62 ĐD471F18 HTX
Eakar 28/11/2022 14:30:00 15:00:00 QH530063 T63 ĐD471F18 HTX
Eakar 28/11/2022 14:30:00 15:00:00 QH530064 T64ĐD471F18
Eakar 28/11/2022 14:30:00 15:00:00 QH530066 T66 ĐD471F18 HTX
Eakar 28/11/2022 14:30:00 15:00:00 QH530067 T67 ĐD471F18 HTX
Eakar 28/11/2022 14:30:00 15:00:00 QH530068 T68ĐD471F18
Eakar 28/11/2022 14:30:00 15:00:00 QH530070 T70 -Trạm bơm - Cty 715A
Eakar 28/11/2022 14:30:00 15:00:00 QH530072 T72-ĐD471F18 Cty 715B.
Eakar 28/11/2022 14:30:00 15:00:00 QH530075 T75 - Công ty TNHH MTV 715A.
Eakar 28/11/2022 14:30:00 15:00:00 QH530109 T109ĐD471F18
Eakar 28/11/2022 14:30:00 15:00:00 QH530157 T157 ĐD471F18 - HTX
Eakar 28/11/2022 14:30:00 15:00:00 QH530158 T158 ĐD471F18 - HTX
Eakar 28/11/2022 14:30:00 15:00:00 QH530161 TBA CD T161 - Công ty Bnana
Eakar 29/11/2022 07:30:00 14:30:00 KC530015 TBA CC T15
Eakar 29/11/2022 07:30:00 14:30:00 KC530030 TBA CC T30
Eakar 29/11/2022 07:30:00 14:30:00 KC530052 TBA CC T52
Eakar 29/11/2022 07:30:00 14:30:00 KC530070 TBA CC T70
Eakar 29/11/2022 07:30:00 14:30:00 KC530071 TBA CC T71
Eakar 29/11/2022 07:30:00 14:30:00 KC530074 TBA CC T74
Eakar 29/11/2022 07:30:00 14:30:00 KC530075 TBA CC T75
Eakar 29/11/2022 07:30:00 14:30:00 KC530076 TBA CC T76
Eakar 29/11/2022 07:30:00 14:30:00 KC530125 TBA CC T125
Eakar 29/11/2022 07:30:00 14:30:00 KC530137 TBA CC T137
Eakar 29/11/2022 07:30:00 14:30:00 KC530198 TBA CC T198
Eakar 29/11/2022 07:30:00 14:30:00 KC530214 T214K
Eakar 29/11/2022 07:30:00 14:30:00 KC530215 T215K
Eakar 29/11/2022 07:30:00 08:00:00 KC530281 T281K
Eakar 29/11/2022 07:30:00 08:00:00 KC530393 TBA CC T393
Eakar 29/11/2022 07:30:00 14:30:00 KC530394 TBA CC T394
Eakar 29/11/2022 07:30:00 14:30:00 KC530395 TBA CC T395
Eakar 29/11/2022 07:30:00 14:30:00 KC530396 TBA CC T396
Eakar 29/11/2022 07:30:00 14:30:00 KC530398 TBA CC T398
Eakar 29/11/2022 07:30:00 14:30:00 KC530399 TBA CC T399
Eakar 29/11/2022 07:30:00 14:30:00 KC530401 TBA CC T401
Eakar 29/11/2022 07:30:00 08:00:00 KC530403 TBA CC T403
Eakar 29/11/2022 07:30:00 14:30:00 KC530404 TBA CC T404
Eakar 29/11/2022 07:30:00 14:30:00 KC530412 TBA CC T412
Eakar 29/11/2022 07:30:00 14:30:00 KC530415 TBA CC T415
Eakar 29/11/2022 07:30:00 14:30:00 KC530417 T417K - San tải T52
Eakar 29/11/2022 07:30:00 14:30:00 KC530418 TBA CC T418
Eakar 29/11/2022 07:30:00 14:30:00 KC530471 T471K - San tải T198
Eakar 29/11/2022 07:30:00 08:00:00 KC530494 T494K san tải T394K
Eakar 29/11/2022 07:30:00 14:30:00 KH530132 Trạm biến áp T132K
Eakar 29/11/2022 07:30:00 08:00:00 KH530174 Trạm biến áp T174K
Eakar 29/11/2022 07:30:00 08:00:00 KH530194 Trạm biến áp T194K
Eakar 29/11/2022 07:30:00 14:30:00 KH5301N4 T1(ĐMT.NN){471EKA}{87/99/8/2}
Eakar 29/11/2022 07:30:00 08:00:00 KH530281 T281K - Cty TNHH Cao Nguyên
Eakar 29/11/2022 07:30:00 08:00:00 KH530296 Trạm biến áp T296K
Eakar 29/11/2022 07:30:00 08:00:00 KH530318 T318 Xưởng nước đá Nguyễn Công Lý
Eakar 29/11/2022 07:30:00 08:00:00 KH530480 T480K-471EKA
Eakar 29/11/2022 08:00:00 15:00:00 KC520358 TBA CC T358
Eakar 29/11/2022 08:00:00 15:00:00 KC52258A TBA CC T258A
Eakar 29/11/2022 08:00:00 15:00:00 KC52258B TBA CC T258B
Eakar 29/11/2022 08:00:00 15:00:00 KH530327 T327K
Eakar 29/11/2022 14:00:00 14:30:00 KC530281 T281K
Eakar 29/11/2022 14:00:00 14:30:00 KC530393 TBA CC T393
Eakar 29/11/2022 14:00:00 14:30:00 KC530403 TBA CC T403
Eakar 29/11/2022 14:00:00 14:30:00 KC530494 T494K san tải T394K
Eakar 29/11/2022 14:00:00 14:30:00 KH530174 Trạm biến áp T174K
Eakar 29/11/2022 14:00:00 14:30:00 KH530194 Trạm biến áp T194K
Eakar 29/11/2022 14:00:00 14:30:00 KH530281 T281K - Cty TNHH Cao Nguyên
Eakar 29/11/2022 14:00:00 14:30:00 KH530296 Trạm biến áp T296K
Eakar 29/11/2022 14:00:00 14:30:00 KH530318 T318 Xưởng nước đá Nguyễn Công Lý
Eakar 29/11/2022 14:00:00 14:30:00 KH530480 T480K-471EKA
Điện lực Krông Ana 29/11/2022 09:00:00 12:00:00 LH51115A T115A_475 EaTam
Điện lực Lăk 26/11/2022 08:00:00 14:30:00 PH530073 T73(ĐD472F15) Ông Kỹ
Điện lực Lăk 26/11/2022 08:00:00 14:30:00 PH530080 T80 (ĐD472F15) DLieng
Điện lực Lăk 26/11/2022 13:00:00 16:30:00 PC630003 T3(ĐD372F15) Đăk Nuê
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 28/11/2022 07:15:00 13:30:00 AC530048 T48_476E78-Ngô Quyền-chu văn An.
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 28/11/2022 07:15:00 13:30:00 AC530050 T50_476E48-Lê Quý Đôn-Tân An
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 03/12/2022 06:00:00 14:00:00 AC530317 T317M_475E48 (CưÊBur)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 03/12/2022 06:00:00 14:00:00 AC530359 T359M_475E48 (Thôn 3,4,6 xã CưÊBur )
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 03/12/2022 06:00:00 14:00:00 AC530369 T369M_475E48 Thôn 8-CưÊBur
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 03/12/2022 06:00:00 14:00:00 AC530371 T371M_475E48-Tạm Công cộng
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 03/12/2022 06:00:00 14:00:00 AC530386 T386M_475E48 (Thôn 8 xã CưÊBur)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 03/12/2022 06:00:00 14:00:00 AC530391 T391M_475E48 (Thôn 8 xã CưÊBur)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 03/12/2022 06:00:00 14:00:00 AC530392 T392_475E48 (Thôn 6 Xã CưÊbur)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 03/12/2022 06:00:00 14:00:00 AC530397 T397_475E48 (Thôn 2 xã CưÊBur)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 03/12/2022 06:00:00 14:00:00 AC530398 T398M_475E48-Thôn 2 xã CưEBur
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 03/12/2022 06:00:00 14:00:00 AC530401 T401M_475E48 (Thôn 8 xã CưÊBur)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 03/12/2022 06:00:00 14:00:00 AC530468 T468M_475BMT-Thôn 3 CưEBur
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 03/12/2022 06:00:00 14:00:00 AC530469 T469M_475BMT-Thôn 1 CưEBur
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 03/12/2022 06:00:00 14:00:00 AC530480 T480M-475BMT-Thôn 1 CưEBur
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 03/12/2022 06:00:00 14:00:00 AC53048A T48_475E48 - Thôn 8 Cư ÊBua
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 03/12/2022 06:00:00 14:00:00 AC530533 T533_475BMT-Thôn 4 CưÊBur
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 03/12/2022 06:00:00 14:00:00 AC530542 T542_475BMT-Thôn 8 CưEBur
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 03/12/2022 06:00:00 14:00:00 AC530545 T545M_475BMT-thôn 2 CưÊBur
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 03/12/2022 06:00:00 14:00:00 AC530546 T546M_475BMT-Thôn 3, 6 CưEbur
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 03/12/2022 06:00:00 14:00:00 AC53055A T55M_475E48-Thôn 8/2 CưEBur
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 03/12/2022 06:00:00 14:00:00 AC53166A T166M_475E48-B.Dung Cư EaBuar.
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 03/12/2022 06:00:00 14:00:00 AC53167A T167M_475E48 (HTX Tịnh An Châu Sơn 1)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 03/12/2022 06:00:00 14:00:00 AC53168A T168M_475E48-HTX Tịnh An Châu Sơn 2.
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 03/12/2022 06:00:00 14:00:00 AC53169A T169M-475E48 (HTX Tịnh An Châu Sơn 3).
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 03/12/2022 06:00:00 14:00:00 AC53170A T170M-475E48 (Bãi xử lý rác CưEBur).
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 03/12/2022 06:00:00 14:00:00 AC53171A T171M-475E48 (Thôn 6 CưEaBuar).
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 03/12/2022 06:00:00 14:00:00 AC53175A T175M-475E48 (Thôn 4 Xã CưEBur).
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 03/12/2022 06:00:00 14:00:00 AC53176A T176M-475E48 (Th8/1 Cư EaBuar).
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 03/12/2022 06:00:00 14:00:00 AH5301BD T01-ĐMT.BD_475BMT_Cty Bảo Duy (Trạm KH)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 03/12/2022 06:00:00 14:00:00 AH5301CT T1-ĐMT.CT_475BMT-Cty CP Cát Thành (Trạm KH)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 03/12/2022 06:00:00 14:00:00 AH5301DT T01-ĐMT.ĐT_475BMT-Cty TNHH Đồng Tân (Trạm KH)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 03/12/2022 06:00:00 14:00:00 AH5301DV T01-ĐMT.ĐV_475BMT_Cty năng lượng xanh Đại Việt (Trạm KH)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 03/12/2022 06:00:00 14:00:00 AH5301HH T01.ĐMT-HH_475BMT-Cty Hương Hiếu (Trạm KH)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 03/12/2022 06:00:00 14:00:00 AH5301LM T01-ĐMT.LM_475BMT_Cty Lê Minh (Trạm KH)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 03/12/2022 06:00:00 14:00:00 AH5301PN T01-ĐMT.PN_475BMT_Cty điện Phúc Nguyên (Trạm KH)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 03/12/2022 06:00:00 14:00:00 AH5301QK T1-ĐMT.QK_475BMT- Cty Quang Khôi (Trạm KH)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 03/12/2022 06:00:00 14:00:00 AH5301TA T1-ĐMT.TA_475BMT-Cty Trường An (Trạm KH)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 03/12/2022 06:00:00 14:00:00 AH530326 T326M_475E48 (Trần văn Mỹ)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 03/12/2022 06:00:00 14:00:00 AH530336 T336M_475BMT (HTX Tân Thịnh)_ Trạm KH
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 03/12/2022 06:00:00 14:00:00 AH530358 T358M_475E48 (Lê T Lợi)_Trạm ĐL
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 03/12/2022 06:00:00 14:00:00 AH53036A T36M_475E48- mỏ đa CưEBur- Cty Nam Hải
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 03/12/2022 06:00:00 14:00:00 AH530411 T411M_475E48-Cty Gia Linh (Trạm KH)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 03/12/2022 06:00:00 14:00:00 AH530418 T418M_475F48_Phan Thị Như Yến
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 03/12/2022 06:00:00 14:00:00 AH530431 T431_475E48-Cty TNHH Nông Việt Phát (Trạm KH)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 03/12/2022 06:00:00 14:00:00 AH530439 T439M_475E48-Cty Đô Thị & Môi trường (Trạm KH)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 03/12/2022 06:00:00 14:00:00 AH530444 T444M_475E48-Cty Nam Hải_mỏ đá cưEbur
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 03/12/2022 06:00:00 14:00:00 AH530483 T483M_475BMT-Cty Đồng Tâm (Trạm KH)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 03/12/2022 06:00:00 14:00:00 AH530554 T554M-475BMT-Cty Nhat Quang(tram KH)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 03/12/2022 06:00:00 14:00:00 AH53148A T148M_473F1 (Y Phim ÊBan-Trạm KH)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 03/12/2022 06:00:00 14:00:00 AH53174A Trạm Bê tông gần bãi rác.
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 03/12/2022 06:00:00 14:00:00 AH53185A T185M_475BMT Mỏ đá thôn 4 CưEbur
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 03/12/2022 06:00:00 14:00:00 AH531FBM T01.ĐMT-FBM_475BMT-Công ty Food Ban Mê (Trạm KH)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 03/12/2022 06:00:00 14:00:00 AH531THC T01.ĐMT-THC_475BMT-Cty THC (Trạm KH)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 03/12/2022 06:00:00 14:00:00 AH531TNX T01.ĐMT-TNX_475BMT-Công ty Thảo Nguyên Xanh (Trạm KH)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 03/12/2022 06:00:00 14:00:00 AH53203A T203_475E48 - Trần Văn Lý CưEBur (Trạm KH)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 04/12/2022 06:00:00 06:30:00 AC53010A T10_477HT-Khối 7 Tân An
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 04/12/2022 06:00:00 06:30:00 AC53012B T12_477HT-buôn Nao Eatu
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 04/12/2022 06:00:00 06:30:00 AC53014A T14_477HT-NT cao su 30-4 Tân An
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 04/12/2022 06:00:00 12:00:00 AC530256 T256_477HT-NT cao su 30-4 Tân An
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 04/12/2022 06:00:00 06:30:00 AC53025A T25_477HT-Khối 4 Tân An
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 04/12/2022 06:00:00 12:00:00 AC530320 T320_477HT-K12 Tân An
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 04/12/2022 06:00:00 12:00:00 AC530409 T409-477HT_Ng Chí Thanh, Tân An
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 04/12/2022 06:00:00 06:30:00 AC530423 T423_477HT (Buôn Nao A)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 04/12/2022 06:00:00 06:30:00 AC530536 T536_477HT-Buôn EaNao xã EaTu
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 04/12/2022 06:00:00 12:00:00 AC53058A T58M_477HT-Đội 1-NT Cao Su 30/4
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 04/12/2022 06:00:00 06:30:00 AC53066B T66_477HT-Km 6, Qlộ 14 Tân An
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 04/12/2022 06:00:00 06:30:00 AH530324 T324_477HT-Trường Đông Du (Trạm Đlực)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 04/12/2022 06:00:00 12:00:00 AH53033A T33_477HT-Cty Đô Thị & MT_Qlộ 14 (Trạm KH)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 04/12/2022 06:00:00 12:00:00 AH530377 T377_477HT (Quách Diễn Nghĩa)-Trạm Đlực
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 04/12/2022 06:00:00 12:00:00 AH530499 T499_477HT-Cty TNHH Đtư PT Đô Thị ĐK (Trạm KH
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 04/12/2022 06:00:00 12:00:00 AH530527 T527-477HT-Khu đô thị Ecocity (Trạm KH)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 04/12/2022 06:00:00 12:00:00 AH530528 T528-477HT-Khu đô thị Ecocity (Trạm KH)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 04/12/2022 06:00:00 06:30:00 AH530529 T529-477HT -Khu do thi Ecocity (tram KH)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 04/12/2022 06:00:00 06:30:00 AH53178B T178_477HT-Trạmbơm TânAn Cty cấpnước (Trạm KH)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 04/12/2022 07:30:00 08:30:00 AC530053 T53_477E48-Thành Nhất
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 04/12/2022 07:30:00 08:30:00 AC53007B T7M_477E48-P. Thành Nhất
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 04/12/2022 07:30:00 08:30:00 AC53010B T10_477E48-Thành Nhất
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 04/12/2022 07:30:00 08:30:00 AC530131 T131_477E48-Cạnh Chợ P. Thành Nhất
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 04/12/2022 07:30:00 08:30:00 AC530219 T219-477E48-Khu Tái Định Cư Thành Nhất
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 04/12/2022 07:30:00 08:30:00 AC530258 T258M-477BMT
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 04/12/2022 07:30:00 08:30:00 AC530424 T424M-477E48 (Hẻm 56 Nguyễn thị Định)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 04/12/2022 07:30:00 08:30:00 AC530433 T433M_477E48 - K2 Thành Nhất
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 04/12/2022 07:30:00 08:30:00 AC530452 T452M_477BMT _Thành Nhất
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 04/12/2022 07:30:00 08:30:00 AC53045A T45M_477E48-Cạnh Công An P.Thành Nhất
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 04/12/2022 07:30:00 08:30:00 AC530466 T466M_477BMT- Thành Nhất
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 04/12/2022 07:30:00 08:30:00 AC530471 T471M_477BMT _ Khối 5,6 Thành Nhất
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 04/12/2022 07:30:00 14:00:00 AC530471 T471M_477BMT _ Khối 5,6 Thành Nhất
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 04/12/2022 07:30:00 08:30:00 AC530492 T492M_477BMT-Ng Tri Phương_P. Thành Công
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 04/12/2022 07:30:00 08:30:00 AC530506 T506_477BMT- Khối 4 & K5 Thành Nhất
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 04/12/2022 07:30:00 08:30:00 AC530549 T549M_477BMT-Thành Nhất
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 04/12/2022 07:30:00 08:30:00 AC53054A T54_477E48 -Nguyễn Thị Định
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 04/12/2022 07:30:00 08:30:00 AC530550 T550M_477BMT-Thành Nhất
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 04/12/2022 07:30:00 08:30:00 AC530557 T557M_477BMT-Khối 5,6 Thành Nhất
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 04/12/2022 07:30:00 08:30:00 AC53130A T130M_477E48 - K2Thành Nhất
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 04/12/2022 07:30:00 08:30:00 AC53132A T132_477E48-P. Thành Nhất
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 04/12/2022 07:30:00 08:30:00 AH530056 Nhà máy xử lý nước thải_TN.
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 04/12/2022 07:30:00 08:30:00 AH530187 Tổ 39 - K 4 - P.Thành Nhất - Cty QLĐT & MT ĐakLak
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 04/12/2022 07:30:00 08:30:00 AH530193 T193M_477E48 - bãi đậu xe Cty ĐT & MT (Trạm KH)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 04/12/2022 07:30:00 08:30:00 AH530195 BV lao phổi-476F1
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 04/12/2022 07:30:00 08:30:00 AH5301PT T01.ĐMT-PT_477BMT-Công ty Phú Thành (Trạm KH)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 04/12/2022 07:30:00 08:30:00 AH5301TT T01-ĐMT.TT_477BMT_Cty Thái Thịnh (Trạm KH)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 04/12/2022 07:30:00 08:30:00 AH5301ÐD T1-ĐMT.ĐD_477BMT-Cty Đức Dũng (Trạm KH)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 04/12/2022 07:30:00 08:30:00 AH530200 Trường DTNT Tây Nguyên-509 Phan Bội AHâu
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 04/12/2022 07:30:00 08:30:00 AH530220 CT Phuc Minh-471F1
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 04/12/2022 07:30:00 08:30:00 AH530265 T265M_477BMT-Cty Việt Nhật (Trạm KH)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 04/12/2022 07:30:00 08:30:00 AH530440 T440M_477E48-Cty Đô Thị & Môi trường (Trạm KH)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 04/12/2022 07:30:00 08:30:00 AH530445 T445M_477E48-Cty Đô Thị & Môi Trường
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 04/12/2022 07:30:00 08:30:00 AH530493 T493_477BMT_Sở Lao động Thương binh & XH (Trạm KH)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 04/12/2022 07:30:00 08:30:00 AH53061A T061_477E48 Cty Đô Thị & Môi Trường
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 04/12/2022 07:30:00 08:30:00 AH531CIB T01.ĐMT-CIB_477BMT-Công ty Cư IBur (Trạm KH)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 04/12/2022 07:30:00 08:30:00 AH531EKD T01.ĐMT-EKD_477BMT-Công ty Ea KDung (Trạm KH)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 04/12/2022 11:30:00 12:00:00 AC53010A T10_477HT-Khối 7 Tân An
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 04/12/2022 11:30:00 12:00:00 AC53012B T12_477HT-buôn Nao Eatu
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 04/12/2022 11:30:00 12:00:00 AC53014A T14_477HT-NT cao su 30-4 Tân An
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 04/12/2022 11:30:00 12:00:00 AC53025A T25_477HT-Khối 4 Tân An
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 04/12/2022 11:30:00 12:00:00 AC530423 T423_477HT (Buôn Nao A)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 04/12/2022 11:30:00 12:00:00 AC530536 T536_477HT-Buôn EaNao xã EaTu
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 04/12/2022 11:30:00 12:00:00 AC53066B T66_477HT-Km 6, Qlộ 14 Tân An
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 04/12/2022 11:30:00 12:00:00 AH530324 T324_477HT-Trường Đông Du (Trạm Đlực)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 04/12/2022 11:30:00 12:00:00 AH530529 T529-477HT -Khu do thi Ecocity (tram KH)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 04/12/2022 11:30:00 12:00:00 AH53178B T178_477HT-Trạmbơm TânAn Cty cấpnước (Trạm KH)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 04/12/2022 13:30:00 14:30:00 AC530053 T53_477E48-Thành Nhất
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 04/12/2022 13:30:00 14:30:00 AC53007B T7M_477E48-P. Thành Nhất
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 04/12/2022 13:30:00 14:30:00 AC53010B T10_477E48-Thành Nhất
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 04/12/2022 13:30:00 14:30:00 AC530131 T131_477E48-Cạnh Chợ P. Thành Nhất
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 04/12/2022 13:30:00 14:30:00 AC530219 T219-477E48-Khu Tái Định Cư Thành Nhất
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 04/12/2022 13:30:00 14:30:00 AC530258 T258M-477BMT
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 04/12/2022 13:30:00 14:30:00 AC530424 T424M-477E48 (Hẻm 56 Nguyễn thị Định)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 04/12/2022 13:30:00 14:30:00 AC530433 T433M_477E48 - K2 Thành Nhất
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 04/12/2022 13:30:00 14:30:00 AC530452 T452M_477BMT _Thành Nhất
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 04/12/2022 13:30:00 14:30:00 AC53045A T45M_477E48-Cạnh Công An P.Thành Nhất
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 04/12/2022 13:30:00 14:30:00 AC530466 T466M_477BMT- Thành Nhất
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 04/12/2022 13:30:00 14:30:00 AC530471 T471M_477BMT _ Khối 5,6 Thành Nhất
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 04/12/2022 13:30:00 14:30:00 AC530492 T492M_477BMT-Ng Tri Phương_P. Thành Công
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 04/12/2022 13:30:00 14:30:00 AC530506 T506_477BMT- Khối 4 & K5 Thành Nhất
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 04/12/2022 13:30:00 14:30:00 AC530549 T549M_477BMT-Thành Nhất
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 04/12/2022 13:30:00 14:30:00 AC53054A T54_477E48 -Nguyễn Thị Định
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 04/12/2022 13:30:00 14:30:00 AC530550 T550M_477BMT-Thành Nhất
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 04/12/2022 13:30:00 14:30:00 AC530557 T557M_477BMT-Khối 5,6 Thành Nhất
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 04/12/2022 13:30:00 14:30:00 AC53130A T130M_477E48 - K2Thành Nhất
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 04/12/2022 13:30:00 14:30:00 AC53132A T132_477E48-P. Thành Nhất
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 04/12/2022 13:30:00 14:30:00 AH530056 Nhà máy xử lý nước thải_TN.
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 04/12/2022 13:30:00 14:30:00 AH530187 Tổ 39 - K 4 - P.Thành Nhất - Cty QLĐT & MT ĐakLak
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 04/12/2022 13:30:00 14:30:00 AH530193 T193M_477E48 - bãi đậu xe Cty ĐT & MT (Trạm KH)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 04/12/2022 13:30:00 14:30:00 AH530195 BV lao phổi-476F1
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 04/12/2022 13:30:00 14:30:00 AH5301PT T01.ĐMT-PT_477BMT-Công ty Phú Thành (Trạm KH)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 04/12/2022 13:30:00 14:30:00 AH5301TT T01-ĐMT.TT_477BMT_Cty Thái Thịnh (Trạm KH)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 04/12/2022 13:30:00 14:30:00 AH5301ÐD T1-ĐMT.ĐD_477BMT-Cty Đức Dũng (Trạm KH)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 04/12/2022 13:30:00 14:30:00 AH530200 Trường DTNT Tây Nguyên-509 Phan Bội AHâu
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 04/12/2022 13:30:00 14:30:00 AH530220 CT Phuc Minh-471F1
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 04/12/2022 13:30:00 14:30:00 AH530265 T265M_477BMT-Cty Việt Nhật (Trạm KH)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 04/12/2022 13:30:00 14:30:00 AH530440 T440M_477E48-Cty Đô Thị & Môi trường (Trạm KH)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 04/12/2022 13:30:00 14:30:00 AH530445 T445M_477E48-Cty Đô Thị & Môi Trường
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 04/12/2022 13:30:00 14:30:00 AH530493 T493_477BMT_Sở Lao động Thương binh & XH (Trạm KH)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 04/12/2022 13:30:00 14:30:00 AH53061A T061_477E48 Cty Đô Thị & Môi Trường
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 04/12/2022 13:30:00 14:30:00 AH531CIB T01.ĐMT-CIB_477BMT-Công ty Cư IBur (Trạm KH)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 04/12/2022 13:30:00 14:30:00 AH531EKD T01.ĐMT-EKD_477BMT-Công ty Ea KDung (Trạm KH)
Điện lực Krông Păc 02/12/2022 08:00:00 15:00:00 BC530201 T201-ĐD482KRP-Hòa An
Điện lực Krông Păc 02/12/2022 08:00:00 15:00:00 BC530269 Tram CC T269
Điện lực Krông Păc 02/12/2022 08:00:00 09:30:00 BC530324 TBA324(TÁCH TỪ TRẠM T224 VỤ BỔN)
Điện lực Krông Păc 02/12/2022 10:00:00 11:30:00 BC530224 T224-ĐD478KRP-Vụ Bổn
Điện lực Krông Păc 02/12/2022 13:30:00 15:00:00 BC530328 T328 (TACH T226)
Buôn Hồ 03/12/2022 06:15:00 13:15:00 DC530197 TBA công cộng T197H_Xã Ea Siên
Buôn Hồ 03/12/2022 06:15:00 13:15:00 DC530198 TBA công cộng T198H_Xã Ea Siên
Buôn Hồ 03/12/2022 06:15:00 13:15:00 DC530219 TBA công cộng T219H_Xã Ea Siên
Buôn Hồ 03/12/2022 06:15:00 13:15:00 DC530220 TBA công cộng T220H_Xã Ea Siên
Điện lực Buôn Đôn 02/12/2022 07:30:00 14:30:00 EC53001D T1Đ(ĐD475BMT)
Điện lực Buôn Đôn 02/12/2022 07:30:00 14:30:00 EC53002D T2Đ(ĐD475BMT)
Điện lực Buôn Đôn 02/12/2022 07:30:00 14:30:00 EC53003D T3Đ(ĐD475BMT)
Điện lực Buôn Đôn 02/12/2022 07:30:00 14:30:00 EC53007D T7Đ(ĐD475BMT)
Điện lực Buôn Đôn 02/12/2022 07:30:00 14:30:00 EC53014D T14Đ(ĐD475BMT)
Điện lực Buôn Đôn 02/12/2022 07:30:00 14:30:00 EC53018D T18Đ(ĐD475BMT)
Điện lực Buôn Đôn 02/12/2022 07:30:00 14:30:00 EC53022D T22Đ(ĐD475BMT)
Điện lực Buôn Đôn 02/12/2022 07:30:00 14:30:00 EC53023D T23Đ(ĐD475BMT)
Điện lực Buôn Đôn 02/12/2022 07:30:00 14:30:00 EC53026D T26Đ(ĐD475BMT)
Điện lực Buôn Đôn 02/12/2022 07:30:00 14:30:00 EC53027D T27Đ(ĐD475BMT)
Điện lực Buôn Đôn 02/12/2022 07:30:00 14:30:00 EC53028D T28Đ(ĐD475BMT)
Điện lực Buôn Đôn 02/12/2022 07:30:00 14:30:00 EC53034D T34Đ(ĐD475BMT)
Điện lực Buôn Đôn 02/12/2022 07:30:00 14:30:00 EH53008D T8Đ(ĐD475BMT)
Điện lực Buôn Đôn 02/12/2022 07:30:00 14:30:00 EH53009D T9Đ(ĐD475BMT)
Điện lực Buôn Đôn 02/12/2022 07:30:00 14:30:00 EH53010D T10Đ(ĐD475BMT)
Điện lực Buôn Đôn 02/12/2022 07:30:00 14:30:00 EH53011D T11Đ(ĐD475BMT)
Điện lực Buôn Đôn 02/12/2022 07:30:00 14:30:00 EH53012D T12Đ(ĐD475BMT)
Điện lực Buôn Đôn 02/12/2022 07:30:00 14:30:00 EH53016D T16Đ(ĐD475BMT)
Điện lực Buôn Đôn 02/12/2022 07:30:00 14:30:00 EH53017D T17Đ(ĐD475BMT)
Điện lực Buôn Đôn 02/12/2022 07:30:00 14:30:00 EH5301CV T1(ĐMT Covid)
Điện lực Buôn Đôn 02/12/2022 07:30:00 14:30:00 EH53020D T20Đ(ĐD475BMT)
Điện lực Buôn Đôn 02/12/2022 07:30:00 14:30:00 EH53025D T25Đ(ĐD475BMT)
Điện lực CưMgar 03/12/2022 08:00:00 14:00:00 GC530141 T141_474CMG_Thôn Hiệp Đạt Quảng Hiệp
Điện lực CưMgar 03/12/2022 08:00:00 14:00:00 GC530142 T142_474CMG_Thôn Hiệp Bình, Quảng Hiệp
Điện lực CưMgar 03/12/2022 08:00:00 14:00:00 GC530143 T143_474CMG_Thôn Hiệp Lợi, Quảng Hiệp
Điện lực CưMgar 03/12/2022 08:00:00 14:00:00 GC530341 T341_474CMG_Thôn Hiệp Đạt Xã Quảng Hiệp (DC TBA Ghép T141A)
Cư Kuin 02/12/2022 06:00:00 13:30:00 HC530098 T98(ĐD471KNA) (Thôn 11 - Xã Ea Tiêu)
Cư Kuin 02/12/2022 06:00:00 13:30:00 HC530099 T99(ĐD471KNA) (Thôn 14 - Xã Ea Tiêu)
Cư Kuin 02/12/2022 06:00:00 13:30:00 HC530100 T100(ĐD471KNA) (Thôn 15 - Xã Ea Tiêu - 100+100)
Cư Kuin 02/12/2022 06:00:00 06:30:00 HC530103 T103(ĐD471KNA) (Thôn Lô 13 - Xã Dray Bhăng)
Cư Kuin 02/12/2022 06:00:00 06:30:00 HC530104 T104(ĐD471KNA) (Thôn Lô 13 - Xã Dray Bhăng)
Cư Kuin 02/12/2022 06:00:00 06:30:00 HC530105 T105(ĐD471KNA) (tách T103,HB6)
Cư Kuin 02/12/2022 06:00:00 06:30:00 HC530106 T106(ĐD471KNA) (Thôn Lô 13 - Xã Dray Bhăng)
Cư Kuin 02/12/2022 06:00:00 06:30:00 HC530113 T113(ĐD471KNA) (Thôn Lô 13 Dray Bhăng)
Cư Kuin 02/12/2022 06:00:00 06:30:00 HC530175 T175 ĐD471 KNA (San tải T106)
Cư Kuin 02/12/2022 06:00:00 06:30:00 HC530184 T184 ĐD471KNA (tách T104,HB8)
Cư Kuin 02/12/2022 06:00:00 13:30:00 HC530213 T213 (ĐD473KNA) (Tách T98)
Cư Kuin 02/12/2022 06:00:00 06:30:00 HC530214 T214 ĐD 471 KNA (Tách T106 và T113)
Cư Kuin 02/12/2022 06:00:00 13:30:00 HH530097 T97 ĐD471 KNA (Btưới Đội 2,3,4 Cty Cafe Ea Tiêu)
Cư Kuin 02/12/2022 06:00:00 13:30:00 HH530101 T101 ĐD471 KNA (Trạm mới_Nguyễn Văn Thực)
Cư Kuin 02/12/2022 06:00:00 13:30:00 HH530102 T102 ĐD471 KNA (Nguyễn Văn Thức - Trạm bơm tưới)
Cư Kuin 02/12/2022 06:00:00 13:30:00 HH530117 T117 - ĐD KNA (Nguyễn Văn Thực)
Cư Kuin 02/12/2022 06:00:00 06:30:00 HH530236 T236 ĐD471 KNA (Công ty TV)
Cư Kuin 02/12/2022 13:00:00 13:30:00 HC530103 T103(ĐD471KNA) (Thôn Lô 13 - Xã Dray Bhăng)
Cư Kuin 02/12/2022 13:00:00 13:30:00 HC530104 T104(ĐD471KNA) (Thôn Lô 13 - Xã Dray Bhăng)
Cư Kuin 02/12/2022 13:00:00 13:30:00 HC530105 T105(ĐD471KNA) (tách T103,HB6)
Cư Kuin 02/12/2022 13:00:00 13:30:00 HC530106 T106(ĐD471KNA) (Thôn Lô 13 - Xã Dray Bhăng)
Cư Kuin 02/12/2022 13:00:00 13:30:00 HC530113 T113(ĐD471KNA) (Thôn Lô 13 Dray Bhăng)
Cư Kuin 02/12/2022 13:00:00 13:30:00 HC530175 T175 ĐD471 KNA (San tải T106)
Cư Kuin 02/12/2022 13:00:00 13:30:00 HC530184 T184 ĐD471KNA (tách T104,HB8)
Cư Kuin 02/12/2022 13:00:00 13:30:00 HC530214 T214 ĐD 471 KNA (Tách T106 và T113)
Cư Kuin 02/12/2022 13:00:00 13:30:00 HH530236 T236 ĐD471 KNA (Công ty TV)
EaHLeo 03/12/2022 08:30:00 16:30:00 IC510037 Bán lẻ xã Ea Sol_IC510037
EaHLeo 03/12/2022 08:30:00 16:30:00 IC510038 Bán lẻ xã Ea Sol_IC510038
EaHLeo 03/12/2022 08:30:00 16:30:00 IC510252 Bán lẻ xã EaSol_IC510252
EaHLeo 03/12/2022 08:30:00 16:30:00 IC530031 Bán lẻ xã Ea Sol.
EaHLeo 03/12/2022 08:30:00 16:30:00 IC530032 Bán lẻ xã Ea Sol_T32E
EaHLeo 03/12/2022 08:30:00 16:30:00 IC530033 Bán lẻ xã Ea Sol.
EaHLeo 03/12/2022 08:30:00 16:30:00 IC530034 Bán lẻ xã Ea Sol.
EaHLeo 03/12/2022 08:30:00 16:30:00 IC530035 Bán lẻ xã Ea Sol_T35E
EaHLeo 03/12/2022 08:30:00 16:30:00 IC530036 Bán lẻ xã Ea Sol_T36E
EaHLeo 03/12/2022 08:30:00 16:30:00 IC530086 Bán lẻ thôn 5 Ea Sol
EaHLeo 03/12/2022 08:30:00 16:30:00 IC530096 Bán lẻ Xã EaSol_IC530096
EaHLeo 03/12/2022 08:30:00 16:30:00 IC530103 Bán lẻ Xã EaSol
EaHLeo 03/12/2022 08:30:00 16:30:00 IC530136 Bán lẻ xã Ea Sol
EaHLeo 03/12/2022 08:30:00 16:30:00 IC530137 Bán lẻ xã EaSol
EaHLeo 03/12/2022 08:30:00 16:30:00 IC530171 Trạm biến áp công cộng
EaHLeo 03/12/2022 08:30:00 16:30:00 IC530223 Bán lẻ Xã EaSol
EaHLeo 03/12/2022 08:30:00 16:30:00 IC530251 TBA T251E
EaHLeo 03/12/2022 08:30:00 16:30:00 IC530282 Bản lẻ xã EaSol
EaHLeo 03/12/2022 08:30:00 16:30:00 IC530298 Bán lẻ xã EaSol_IC530298
EaHLeo 03/12/2022 08:30:00 16:30:00 IC530299 Bán lẻ xã EaSol_IC530299
EaHLeo 03/12/2022 08:30:00 16:30:00 IH530216 Cty Lâm Nghiệp EaHLeo
EaHLeo 03/12/2022 08:30:00 16:30:00 IH530218 TBA T218E
Eakar 01/12/2022 08:00:00 15:00:00 KC520221 TBA CC T221
Eakar 01/12/2022 08:00:00 15:00:00 KC520222 TBA CC T222
Eakar 01/12/2022 08:00:00 15:00:00 KH520325 T325K-Cty Nam Viet
Eakar 01/12/2022 08:00:00 15:00:00 KH520497 T497 - Đặng Văn May
Eakar 02/12/2022 08:30:00 09:00:00 KH5301N1 T1(ĐMT.NN){472F18}{74/2}
Eakar 02/12/2022 08:30:00 09:00:00 KH5301N2 T1(ĐMT.NN){472F18}{424/2}
Eakar 02/12/2022 08:30:00 09:00:00 QC520026 T26 ĐD472F18
Eakar 02/12/2022 08:30:00 14:30:00 QC520027 T27ĐD472F18
Eakar 02/12/2022 08:30:00 14:30:00 QC520029 T29 ĐD472F18
Eakar 02/12/2022 08:30:00 14:30:00 QC520030 T30ĐD472F18
Eakar 02/12/2022 08:30:00 14:30:00 QC520031 T31ĐD472F18
Eakar 02/12/2022 08:30:00 14:30:00 QC520032 T32ĐD472F18
Eakar 02/12/2022 08:30:00 14:30:00 QC520033 T33ĐD472F18
Eakar 02/12/2022 08:30:00 14:30:00 QC520034 T34ĐD472F18
Eakar 02/12/2022 08:30:00 14:30:00 QC520035 T35 ĐD472F18
Eakar 02/12/2022 08:30:00 14:30:00 QC520036 T36 ĐD472F18
Eakar 02/12/2022 08:30:00 09:00:00 QC520050 T50ĐD472F18
Eakar 02/12/2022 08:30:00 09:00:00 QC520051 T51Đ D472F18
Eakar 02/12/2022 08:30:00 09:00:00 QC520052 T52ĐD472F18
Eakar 02/12/2022 08:30:00 09:00:00 QC520057 T57Đ D472F18.
Eakar 02/12/2022 08:30:00 09:00:00 QC520058 T58ĐD472F18
Eakar 02/12/2022 08:30:00 09:00:00 QC520071 T71ĐD472F18
Eakar 02/12/2022 08:30:00 09:00:00 QC520099 T99 ĐD472F18
Eakar 02/12/2022 08:30:00 09:00:00 QC520100 T100ĐD472F18
Eakar 02/12/2022 08:30:00 14:30:00 QC520117 T117-472F18
Eakar 02/12/2022 08:30:00 14:30:00 QC520118 T118-472F18
Eakar 02/12/2022 08:30:00 14:30:00 QC520119 T119 ĐD472F18
Eakar 02/12/2022 08:30:00 14:30:00 QC520127 T127ĐD472F18
Eakar 02/12/2022 08:30:00 09:00:00 QC520147 T147ĐD472F18
Eakar 02/12/2022 08:30:00 14:30:00 QC520164 TBA164 Thôn 5, xã Krông Á
Eakar 02/12/2022 08:30:00 09:00:00 QC520166 TBA CC T166
Eakar 02/12/2022 08:30:00 09:00:00 QC520167 TBA CC T167
Eakar 02/12/2022 08:30:00 09:00:00 QC530020 T20-ĐD472F18
Eakar 02/12/2022 08:30:00 09:00:00 QC530021 T21ĐD472F18
Eakar 02/12/2022 08:30:00 09:00:00 QC530022 T22ĐD472F18
Eakar 02/12/2022 08:30:00 09:00:00 QC530023 T23 ĐD472F18
Eakar 02/12/2022 08:30:00 09:00:00 QC530024 T24 - ĐD472F18
Eakar 02/12/2022 08:30:00 09:00:00 QC530025 T25-ĐD472F18
Eakar 02/12/2022 08:30:00 14:30:00 QC530028 T28ĐD472F18
Eakar 02/12/2022 08:30:00 09:00:00 QC530047 TBA CC T47 ĐD472F18
Eakar 02/12/2022 08:30:00 09:00:00 QC530048 T48ĐD472F18
Eakar 02/12/2022 08:30:00 09:00:00 QC530049 T49Đ D472F18
Eakar 02/12/2022 08:30:00 09:00:00 QC530053 T53 ĐD472F18
Eakar 02/12/2022 08:30:00 09:00:00 QC530056 T56 ĐD472F18
Eakar 02/12/2022 08:30:00 09:00:00 QC530074 T74-ĐD472F18
Eakar 02/12/2022 08:30:00 09:00:00 QC530095 T95 ĐD472F18
Eakar 02/12/2022 08:30:00 09:00:00 QC530098 T98ĐD472F18
Eakar 02/12/2022 08:30:00 09:00:00 QC530107 T107ĐD472F18
Eakar 02/12/2022 08:30:00 14:30:00 QC530123 T123 ĐD471F18
Eakar 02/12/2022 08:30:00 14:30:00 QC530124 T124-471F18
Eakar 02/12/2022 08:30:00 09:00:00 QC530135 T135-ĐD472F18
Eakar 02/12/2022 08:30:00 09:00:00 QC530139 T139-ĐD472F18
Eakar 02/12/2022 08:30:00 09:00:00 QC530140 T140-ĐD472F18
Eakar 02/12/2022 08:30:00 09:00:00 QC530143 T143ĐD472F18
Eakar 02/12/2022 08:30:00 09:00:00 QH510108 T108ĐD472F18
Eakar 02/12/2022 08:30:00 09:00:00 QH530037 T37 ĐD472F18 HTX
Eakar 02/12/2022 08:30:00 09:00:00 QH530038 T38ĐD472F18.
Eakar 02/12/2022 08:30:00 09:00:00 QH530043 T43ĐD472472F18
Eakar 02/12/2022 08:30:00 14:30:00 QH530044 T44 ĐD472F18 HTX
Eakar 02/12/2022 08:30:00 09:00:00 QH530045 T45ĐD472F18
Eakar 02/12/2022 08:30:00 09:00:00 QH530046 T46 - 472F18 - Buôn Ealai
Eakar 02/12/2022 08:30:00 14:30:00 QH530054 T54Đ D472F18-Cty Trung Nguyên
Eakar 02/12/2022 08:30:00 09:00:00 QH530065 T65 ĐD472F18 HTX
Eakar 02/12/2022 08:30:00 14:30:00 QH530069 T69 ĐD472F18
Eakar 02/12/2022 08:30:00 09:00:00 QH530073 T73ĐD472F18
Eakar 02/12/2022 08:30:00 09:00:00 QH530076 T76 ĐD472F18
Eakar 02/12/2022 08:30:00 09:00:00 QH530089 T89 ĐD472F18
Eakar 02/12/2022 08:30:00 09:00:00 QH530097 T97ĐD472F18
Eakar 02/12/2022 08:30:00 09:00:00 QH530126 T126 ĐD472F18
Eakar 02/12/2022 08:30:00 09:00:00 QH530129 T129 ĐD472F18
Eakar 02/12/2022 08:30:00 09:00:00 QH530130 T130 ĐD472F18
Eakar 02/12/2022 08:30:00 14:30:00 QH530136 T136-ĐD472F18
Eakar 02/12/2022 08:30:00 14:30:00 QH530138 T138-ĐD472F18
Eakar 02/12/2022 08:30:00 14:30:00 QH530144 T144 - ĐD472F18
Eakar 02/12/2022 08:30:00 09:00:00 QH530149 HTX điện nước T149K
Eakar 02/12/2022 08:30:00 14:30:00 QH530155 T155-472F18- Công ty Hoàng Quân
Eakar 02/12/2022 08:30:00 14:30:00 QH530159 T159K/ĐD472F18-Cty xd 470
Eakar 02/12/2022 08:30:00 14:30:00 QH530160 T160K/ĐD472F18 - Cty 470
Eakar 02/12/2022 08:30:00 14:30:00 QH530162 T162K- ĐD472F18
Eakar 02/12/2022 08:30:00 14:30:00 QH530163 T163K- ĐD472F18
Eakar 02/12/2022 14:00:00 14:30:00 KH5301N1 T1(ĐMT.NN){472F18}{74/2}
Eakar 02/12/2022 14:00:00 14:30:00 KH5301N2 T1(ĐMT.NN){472F18}{424/2}
Eakar 02/12/2022 14:00:00 14:30:00 QC520026 T26 ĐD472F18
Eakar 02/12/2022 14:00:00 14:30:00 QC520050 T50ĐD472F18
Eakar 02/12/2022 14:00:00 14:30:00 QC520051 T51Đ D472F18
Eakar 02/12/2022 14:00:00 14:30:00 QC520052 T52ĐD472F18
Eakar 02/12/2022 14:00:00 14:30:00 QC520057 T57Đ D472F18.
Eakar 02/12/2022 14:00:00 14:30:00 QC520058 T58ĐD472F18
Eakar 02/12/2022 14:00:00 14:30:00 QC520071 T71ĐD472F18
Eakar 02/12/2022 14:00:00 14:30:00 QC520099 T99 ĐD472F18
Eakar 02/12/2022 14:00:00 14:30:00 QC520100 T100ĐD472F18
Eakar 02/12/2022 14:00:00 14:30:00 QC520147 T147ĐD472F18
Eakar 02/12/2022 14:00:00 14:30:00 QC520166 TBA CC T166
Eakar 02/12/2022 14:00:00 14:30:00 QC520167 TBA CC T167
Eakar 02/12/2022 14:00:00 14:30:00 QC530020 T20-ĐD472F18
Eakar 02/12/2022 14:00:00 14:30:00 QC530021 T21ĐD472F18
Eakar 02/12/2022 14:00:00 14:30:00 QC530022 T22ĐD472F18
Eakar 02/12/2022 14:00:00 14:30:00 QC530023 T23 ĐD472F18
Eakar 02/12/2022 14:00:00 14:30:00 QC530024 T24 - ĐD472F18
Eakar 02/12/2022 14:00:00 14:30:00 QC530025 T25-ĐD472F18
Eakar 02/12/2022 14:00:00 14:30:00 QC530047 TBA CC T47 ĐD472F18
Eakar 02/12/2022 14:00:00 14:30:00 QC530048 T48ĐD472F18
Eakar 02/12/2022 14:00:00 14:30:00 QC530049 T49Đ D472F18
Eakar 02/12/2022 14:00:00 14:30:00 QC530053 T53 ĐD472F18
Eakar 02/12/2022 14:00:00 14:30:00 QC530056 T56 ĐD472F18
Eakar 02/12/2022 14:00:00 14:30:00 QC530074 T74-ĐD472F18
Eakar 02/12/2022 14:00:00 14:30:00 QC530095 T95 ĐD472F18
Eakar 02/12/2022 14:00:00 14:30:00 QC530098 T98ĐD472F18
Eakar 02/12/2022 14:00:00 14:30:00 QC530107 T107ĐD472F18
Eakar 02/12/2022 14:00:00 14:30:00 QC530135 T135-ĐD472F18
Eakar 02/12/2022 14:00:00 14:30:00 QC530139 T139-ĐD472F18
Eakar 02/12/2022 14:00:00 14:30:00 QC530140 T140-ĐD472F18
Eakar 02/12/2022 14:00:00 14:30:00 QC530143 T143ĐD472F18
Eakar 02/12/2022 14:00:00 14:30:00 QH510108 T108ĐD472F18
Eakar 02/12/2022 14:00:00 14:30:00 QH530037 T37 ĐD472F18 HTX
Eakar 02/12/2022 14:00:00 14:30:00 QH530038 T38ĐD472F18.
Eakar 02/12/2022 14:00:00 14:30:00 QH530043 T43ĐD472472F18
Eakar 02/12/2022 14:00:00 14:30:00 QH530045 T45ĐD472F18
Eakar 02/12/2022 14:00:00 14:30:00 QH530046 T46 - 472F18 - Buôn Ealai
Eakar 02/12/2022 14:00:00 14:30:00 QH530065 T65 ĐD472F18 HTX
Eakar 02/12/2022 14:00:00 14:30:00 QH530073 T73ĐD472F18
Eakar 02/12/2022 14:00:00 14:30:00 QH530076 T76 ĐD472F18
Eakar 02/12/2022 14:00:00 14:30:00 QH530089 T89 ĐD472F18
Eakar 02/12/2022 14:00:00 14:30:00 QH530097 T97ĐD472F18
Eakar 02/12/2022 14:00:00 14:30:00 QH530126 T126 ĐD472F18
Eakar 02/12/2022 14:00:00 14:30:00 QH530129 T129 ĐD472F18
Eakar 02/12/2022 14:00:00 14:30:00 QH530130 T130 ĐD472F18
Eakar 02/12/2022 14:00:00 14:30:00 QH530149 HTX điện nước T149K
Điện lực CưMgar 29/11/2022 06:00:00 12:00:00 GC530123 T123_472CMG_Thôn 1B+2A Xã EaM'Nang
Điện lực CưMgar 29/11/2022 13:30:00 15:30:00 GC530117 T117_472CMG_Thôn 6, EaMnang

Lịch cắt điện tại khu vực Điện lực Đăk Lăk giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị ..vì vậy lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. để có thêm thông tin cụ thể

Ngày tạo 25/11/2022 Nguồn tham khảo: Điện lực Đăk Lăk


Giới thiệu

vninfo24h.com là trang blog chuyên cung cấp các thông tin về các lịch : lịch cắt điện, lịch truyền hình, bóng đá..., các chia sẻ mà mình cảm thấy có thể hữu ích với mọi người ...


Chuyên mục chính