Lịch cúp điện Điện lực Bình Phước

Thông báo lịch cắt điện của điện lực Bình Phước hằng ngày, được cập nhật thường xuyên , nhanh nhất

Lịch cắt điện Điện lực Bình Phước danh sách chi tiết

Điện lực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực
Điện lực Đồng Xoài 27/11/2022 07:30:00 09:00:00 Một phần Khu Phố Phú Lộc, KP Phú Tân, KP Phú Cường phường Tân Phú, KP Suối Cam phường Tiến Thành Thành Phố Đồng Xoài tỉnh Bình Phước.
Điện lực Đồng Xoài 27/11/2022 09:30:00 11:00:00 Một phần Khu Phố Phú Mỹ, KP Phú Xuân, KP Phú Thanh, KP Phú Thịnh phường Tân Phú, Thành Phố Đồng Xoài tỉnh Bình Phước.
Điện lực Hớn Quản 27/11/2022 07:30:00 16:00:00 một phần thị trấn Tân Khai huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước
Điện lực Chơn Thành 25/11/2022 07:30:00 16:00:00 Một phần khu phố Hoà Vinh 1 phường Thành Tâm thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước.
Điện lực Đồng Xoài 27/11/2022 13:00:00 16:00:00 Một phần Khu Phố Phú Mỹ , Khu Phố Phú Thanh, Khu Phố Phú Thịnh phường Tân Phú Thành Phố Đồng Xoài tỉnh Bình Phước.
Điện lực Đồng Xoài 27/11/2022 13:30:00 16:00:00 Một phần Khu Phố Suối Cam Phường Tiến Thành Thành Phố Đồng Xoài tỉnh Bình Phước.
Điện lực Bù Gia Mập 25/11/2022 06:55:00 07:00:00 Một phần thôn Khắc Khoan, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước
Điện lực Bù Gia Mập 25/11/2022 07:00:00 10:00:00 Một phần thôn Khắc Khoan, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước
Điện lực Bù Gia Mập 25/11/2022 07:00:00 16:30:00 Một phần thôn Khắc Khoan, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước
Điện lực Bù Gia Mập 25/11/2022 16:30:00 16:35:00 Một phần thôn Khắc Khoan, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước
Điện lực Đồng Xoài 01/12/2022 07:30:00 11:00:00 Một phần KP Bình Thiện, KP Xuân Lộc phường Tân Xuân, KP Bình Thiện phường Tân Thiện tp Đồng Xoài
Điện lực Đồng Xoài 02/12/2022 07:30:00 16:00:00 Một phần ấp Thuận Hòa, ấp Thuận Tiến, ấp Thuận Bình, ấp Đồng Búa, ấp Bàu Cây Me xã Thuận Lợi, một phần ấp Tân Phú xã Thuận Phú huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước
Điện lực Đồng Xoài 01/12/2022 13:30:00 16:30:00 Một ấp 2, 6 xã Tiến Hưng thành phố Đồng Xoài
Điện lực Đồng Phú 29/11/2022 06:30:00 16:00:00 Một phần xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.
Điện lực Đồng Phú 29/11/2022 07:30:00 08:00:00 Một phần xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.
Điện lực Đồng Phú 29/11/2022 08:30:00 09:00:00 Một phần xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.
Điện lực Đồng Phú 29/11/2022 09:30:00 10:00:00 Một phần TT Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước
Điện lực Đồng Phú 29/11/2022 10:30:00 11:00:00 Một phần TT Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước .
Điện lực Đồng Phú 29/11/2022 11:10:00 11:30:00 Một phần TT Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước
Điện lực Bù Gia Mập 01/12/2022 07:30:00 15:00:00 Một phần thôn 9, xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.
Điện lực Bù Gia Mập 02/12/2022 07:30:00 11:30:00 Một phần thôn Bình Đức 1 xã Đức Hạnh,huyện Bù GIa Mập,tỉnh Bình Phước.
Điện lực Hớn Quản 01/12/2022 06:00:00 06:15:00 một phần xã Tân Lợi, xã Thanh An, xã An Khương huyện Hớn Quản
Điện lực Hớn Quản 03/12/2022 06:00:00 06:15:00 Một phần thị trấn huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước
Điện lực Hớn Quản 01/12/2022 07:30:00 16:00:00 Một Phần thị trấn Tân Khai, xã Thanh Bình, toàn bộ xã Phước An huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước
Điện lực Hớn Quản 01/12/2022 07:30:00 16:00:00 Một pần xã Tân Lợi, toàn bộ xã Tân Hưng huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước
Điện lực Hớn Quản 03/12/2022 07:30:00 16:00:00 Một phần thị trấn Tân Khai huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước
Điện lực Hớn Quản 01/12/2022 17:00:00 17:15:00 một phần xã Tân Lợi, xã Thanh An, xã An Khương huyện Hớn Quản
Điện lực Hớn Quản 03/12/2022 17:00:00 17:15:00 Một phần thị trấn huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước
Điện lực Bù Đốp 27/11/2022 07:00:00 09:00:00 Xã Tân Thành, Tân Tiến huyện Bù Đốp tỉnh Bình Phước
Điện lực Bù Đốp 27/11/2022 07:00:00 15:00:00 Xã Tân Tiến huyện Bù Đốp tỉnh Bình Phước
Điện lực Đồng Xoài 02/12/2022 08:00:00 09:00:00 Công ty CP SX KD SPCĐ Y tế Việt Mỹ Phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Điện lực Đồng Xoài 02/12/2022 10:00:00 11:00:00 Công ty TNHH TM DV Vulia Phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Điện lực Đồng Xoài 02/12/2022 13:30:00 14:30:00 Công ty TNHH MTV SX Phú Hiệp Xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Điện lực Đồng Xoài 02/12/2022 15:00:00 16:00:00 TBA xử lý nước thải phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Điện lực Bù Đốp 27/11/2022 07:00:00 09:00:00 Một phần thị trấn Thanh Bình huyện Bù Đốp
Điện lực Bù Đốp 27/11/2022 07:00:00 15:00:00 TT Thanh Bình, xã Thiện Hưng, Hưng Phước, Phước Thiện huyện Bù Đốp
Điện lực Bù Đốp 27/11/2022 07:00:00 15:00:00 NR Pamal tuyến 478 Bù Đốp - xã Thanh Hòa huyện Bù Đốp
Điện lực Chơn Thành 25/11/2022 09:10:00 11:10:00 Một phần khu vực ấp 6 xã Nha Bích , thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
Điện lực Bù Gia Mập 25/11/2022 10:11:00 10:14:00 Thôn Khắc Khoan, xã Phú Nghĩa, Bù Gia Mập, Bình Phước

Lịch cắt điện tại khu vực Điện lực Bình Phước giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị ..vì vậy lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. để có thêm thông tin cụ thể

Ngày tạo 25/11/2022 Nguồn tham khảo: Điện lực Bình Phước


Giới thiệu

vninfo24h.com là trang blog chuyên cung cấp các thông tin về các lịch : lịch cắt điện, lịch truyền hình, bóng đá..., các chia sẻ mà mình cảm thấy có thể hữu ích với mọi người ...


Chuyên mục chính