Lịch cúp điện Điện lực Bạc Liêu

Lịch cúp điện Điện lực Bạc Liêu được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.Lịch cúp điện của Điện lực Bạc Liêu được lấy từ website của trung tâm điện lực toàn quốc

Lịch cắt điện Điện lực Bạc Liêu danh sách chi tiết

Điện lực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực
Điện lực Giá Rai 27/11/2022 06:30:00 13:00:00 Khóm 1, 2, 5 phường Hộ Phòng, ấp 3A, xã Tân Phong, ấp 3, 4, 25 xã Phong Thạnh A, ấp 25, xã Phong Thạnh, xã Phong Thạnh Tây
Điện lực Giá Rai 27/11/2022 06:30:00 13:00:00 Khóm 1, 2 phường 1, xã Phong Tân, Phong Thạnh A, Phong Thạnh
Điện lực Giá Rai 27/11/2022 11:00:00 17:00:00 Khóm 1, 2, 3, 4 phường 1, khóm 1,2,3,5, phường Hộ Phòng, Ấp 2 xã Tân Phong, khóm 3 phường Láng Tròn - Thị xã Giá Rai; Ấp 1, 2, 3, 4 xã Long Điền Đông A, huyện Đông Hải.
Điện lực Hồng Dân 26/11/2022 07:00:00 14:00:00 Ấp Vĩnh Thành Lập - xã Vĩnh Lộc; Xã Lộc Ninh
Điện lực Hòa Bình 26/11/2022 06:45:00 10:30:00 Ấp Thị Trấn A, Chùa Phật, Cái Tràm B - thị trấn Hòa Bình Ấp Xóm Lớn A, Châu Phú, Vĩnh Tiến, Vĩnh Tân - xã Vĩnh Mỹ A Ấp Vĩnh Thạnh, Vĩnh Mẫu, Toàn Thắng - xã Vĩnh Hậu Ấp Vĩnh Kiểu - xã Vĩnh Thịnh
Điện lực Phước Long 26/11/2022 06:00:00 14:30:00 Ấp Long Thành, Nội Ô, Long Đức, Phước Thuận 1 - thị trấn Phước Long; Ấp Huê 3, Tường 1 - xã Vĩnh Phú Đông
Điện lực Phước Long 26/11/2022 07:00:00 09:30:00 Ấp 9, 9A, 9B, 9C, 2A, 4, 12 - xã Phong Thạnh Tây B; Ấp 2B, 3, 8A - xã Phong Thạnh Tây A
Điện lực Thành Phố Bạc Liêu 27/11/2022 05:45:00 17:00:00 Phường 5; Đường Cao Văn Lầu (lề bên trái hướng ra biển) - Khóm Đầu Lộ, Đầu Lộ A; Đường Bạch Đằng (lề bên trái hướng ra biển), Hoàng Sa (từ ngã tư Bạch Đằng - Hoàng Sa đến cống Cầu Đê) - Phường Nhà Mát; Ấp Xóm Lẫm, Giồng Nhãn A - xã Hiệp Thành
Điện lực Thành Phố Bạc Liêu 26/11/2022 06:30:00 16:30:00 Ấp Xóm Lẫm - xã Hiệp Thành
Điện lực Thành Phố Bạc Liêu 26/11/2022 07:00:00 16:30:00 Đường Hòa Bình (từ ngã tư Hòa Bình - Trần Phú đến ngã ba Hòa Bình - Võ Thị Sáu) - Phường 3, Phường 7; Đường Võ Thị Sáu (từ ngã tư Võ Thị Sáu - Bà Triệu đến ngã ba Võ Thị Sáu - 23/8) - Phường 3, Phường 7, Phường 8; Khu tập thể phía sau trường Đại học Bạc Liêu cơ sở 1, Khóm Trà Kha B - Phường 8
Điện lực Thành Phố Bạc Liêu 02/12/2022 05:45:00 16:30:00 Đường Trần Phú (từ ngã tư Trần Phú - Tôn Đức Thắng đến ngã tư Trần Phú Hòa Bình), Lâm Thị Anh, Nguyễn Tất Thành nối dài - Phường 7
Điện lực Thành Phố Bạc Liêu 30/11/2022 06:00:00 16:30:00 Lộ Trà Văn - Phường 1
Điện lực Thành Phố Bạc Liêu 28/11/2022 06:30:00 16:30:00 Ấp Biển Đông A - xã Vĩnh Trạch Đông
Điện lực Thành Phố Bạc Liêu 29/11/2022 07:00:00 10:00:00 Đường Lê Thị Thành, Hồ Minh Luông nối dài, Tôn Đức Thắng (từ ngã tư Tôn Đức Thắng - Nguyễn Công Tộc đến ngã tư Tôn Đức Thắng - Nguyễn Thái Học) Nguyễn Văn Uông nối dài - Phường 1
Điện lực Thành Phố Bạc Liêu 29/11/2022 07:00:00 10:30:00 Ấp An Trạch Đông- xã Vĩnh Trạch
Điện lực Thành Phố Bạc Liêu 29/11/2022 07:00:00 10:00:00 Ấp Giáp Nước - xã Vĩnh Trạch
Điện lực Thành Phố Bạc Liêu 01/12/2022 07:00:00 10:30:00 Đường Lê Lợi (từ ngã tư Lê Lợi - Bà Triệu đến ngã tư Lê Lợi - Hai Bà Trưng), Trần Văn Thời - Phường 3
Điện lực Thành Phố Bạc Liêu 01/12/2022 07:00:00 10:00:00 Đường Bà Triệu (từ ngã tư Bà Triệu - Trần Phú đến ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Huệ), Trần Phú (lề bên phải từ ngã tư Trần Phú - Hòa Bình đến ngã tư Trần Phú - Bà Triệu) - Phường 3
Điện lực Thành Phố Bạc Liêu 02/12/2022 07:00:00 09:30:00 Khóm 5 - Phường 2
Điện lực Thành Phố Bạc Liêu 28/11/2022 09:00:00 12:30:00 Trạm khách hàng
Điện lực Thành Phố Bạc Liêu 02/12/2022 09:00:00 11:30:00 Khóm 5 - Phường 2
Điện lực Thành Phố Bạc Liêu 29/11/2022 09:30:00 13:00:00 Ấp Công Điền - xã Vĩnh Trạch
Điện lực Thành Phố Bạc Liêu 01/12/2022 09:30:00 13:30:00 Đường Võ Văn Kiệt - Phường 1, Phường 7
Điện lực Thành Phố Bạc Liêu 29/11/2022 10:00:00 14:00:00 Ấp Biển Đông A - xã Vĩnh Trạch Đông
Điện lực Thành Phố Bạc Liêu 29/11/2022 10:00:00 14:00:00 Ấp Bờ Xáng - xã Vĩnh Trạch
Điện lực Thành Phố Bạc Liêu 01/12/2022 12:00:00 15:00:00 Đường Trần Phú nối dài (từ tượng Đài Chiến Thắng đến giáp ranh TP. Bạc Liêu - Vĩnh Lợi) - Phường 7
Điện lực Thành Phố Bạc Liêu 01/12/2022 12:00:00 15:00:00 Khóm Kinh Tế - Phường Nhà Mát
Điện lực Thành Phố Bạc Liêu 29/11/2022 13:00:00 17:30:00 Ấp Biển Tây A - xã Vĩnh Trạch Đông
Điện lực Thành Phố Bạc Liêu 29/11/2022 13:30:00 17:00:00 Ấp Biển Đông A - xã Vĩnh Trạch Đông
Điện lực Thành Phố Bạc Liêu 01/12/2022 14:30:00 17:00:00 Ấp Giồng Giữa - xã Hiệp Thành; Ấp Giồng Giữa B - xã Vĩnh Trạch Đông
Điện lực Thành Phố Bạc Liêu 01/12/2022 14:30:00 17:00:00 Đường 23/8 (lề bên phải từ ngã ba 23/8 - Nguyễn Đình Chiểu đến ngã ba 23/8 - Bà Huyện Thanh Quan) - Phường 8
Vĩnh Lợi 04/12/2022 06:30:00 15:00:00 Xã Vĩnh Hưng, Vĩnh Hưng A
Điện lực Hồng Dân 29/11/2022 07:00:00 10:00:00 Ấp Bình Dân - xã Lộc Ninh
Điện lực Hồng Dân 30/11/2022 07:30:00 12:00:00 Ấp Vĩnh Bình, Vĩnh Thành Lập - xã Vĩnh Lộc.
Điện lực Hồng Dân 30/11/2022 12:30:00 16:30:00 Ấp Cầu Đỏ, Vĩnh Thạnh - xã Vĩnh Lộc; Ấp Lộ Xe A - xã Vĩnh Lộc A.
Điện lực Đông Hải 29/11/2022 07:30:00 11:00:00 Mất điện ấp Ba Mến, Ấp 1, Ấp 2, Quyết Chiến xã An Trạch A
Điện lực Đông Hải 28/11/2022 08:00:00 10:30:00 Mất điện ấp Cái Cùng xã Long Điền Đông
Điện lực Đông Hải 29/11/2022 08:00:00 11:00:00 Mất điện ấp Bình Điền xã Long Điền Tây
Điện lực Đông Hải 30/11/2022 08:00:00 09:00:00 Mất điện ấp 5 - TT Gành Hào
Điện lực Đông Hải 01/12/2022 08:00:00 19:00:00 Mất điện ấp Cái Cùng xã Long Điền Đông
Điện lực Đông Hải 02/12/2022 08:00:00 09:00:00 Mất điện ấp Bửu 2, Trường Điền xã Long Điền Đông
Điện lực Đông Hải 03/12/2022 08:00:00 09:00:00 Mất điện ấp Bửu 1 xã Long Điền Đông
Điện lực Đông Hải 02/12/2022 09:00:00 11:00:00 Mất điện ấp Hoàng Minh A xã An Trạch
Điện lực Đông Hải 01/12/2022 09:15:00 10:15:00 Mất điện ấp Cái Cùng xã Long Điền Đông
Điện lực Đông Hải 02/12/2022 09:30:00 10:30:00 Mất điện ấp Bửu Đông xã Long Điền Đông
Điện lực Đông Hải 03/12/2022 10:00:00 12:00:00 Mất điện ấp Bửu 2, Trường Điền xã Long Điền Đông
Điện lực Đông Hải 28/11/2022 11:00:00 13:00:00 Mất điện ấp Thuận Điền, An Điền xã Long Điền Tây, ấp Long Hà xã Điền Hải
Điện lực Đông Hải 30/11/2022 11:00:00 12:00:00 Mất điện ấp Gò Cát xã Điền Hải
Điện lực Đông Hải 01/12/2022 11:00:00 12:00:00 Mất điện ấp Bửu Đông xã Long Điền Đông
Điện lực Đông Hải 02/12/2022 11:00:00 12:00:00 Mất điện ấp Minh Điền, Bửu 2 xã Long Điền Đông
Điện lực Đông Hải 03/12/2022 12:00:00 13:00:00 Mất điện ấp 3 xã Long Điền Đông A
Điện lực Đông Hải 30/11/2022 13:00:00 14:00:00 Mất điện ấp Diêm Điền xã Điền Hải
Điện lực Đông Hải 01/12/2022 13:00:00 14:00:00 Mất điện ấp Bửu Đông xã Long Điền Đông
Điện lực Đông Hải 02/12/2022 13:00:00 14:00:00 Mất điện ấp Hòa 1 xã Long Điền
Điện lực Đông Hải 03/12/2022 14:00:00 16:00:00 Mất điện ấp Thuận Điền xã Long Điền Tây
Điện lực Đông Hải 30/11/2022 14:30:00 16:00:00 Mất điện ấp Bửu 2, Trường Điền xã Long Điền Đông
Điện lực Đông Hải 01/12/2022 14:30:00 16:00:00 Mất điện ấp Bửu Đông xã Long Điền Đông
Điện lực Đông Hải 02/12/2022 14:30:00 15:30:00 Mất điện ấp Hòa Thạnh xã Long Điền
Điện lực Hòa Bình 01/12/2022 06:30:00 11:00:00 Ấp Thị Trấn A, Thị Trấn A1, Thị Trấn B, Thị Trấn B1 - thị trấn Hòa Bình; Ấp 21, 33, 36, 38, Cá Rô, Hậu Bối 1, 2, Ninh Lợi, Trà Co - xã Minh Diệu; Ấp Ninh Lợi - xã Vĩnh Bình Ấp Nam Thạnh, Thạnh Hưng 2 - xã Vĩnh Hưng - huyện Vĩnh Lợi
Điện lực Hòa Bình 01/12/2022 06:30:00 16:30:00 Ấp Thị Trấn A, Thị Trấn A1, Thị Trấn B, Thị Trấn B1 - thị trấn Hòa Bình; Ấp 21, 33, 36, 38, Cá Rô, Hậu Bối 1, 2, Ninh Lợi, Trà Co - xã Minh Diệu; Ấp Ninh Lợi - xã Vĩnh Bình Ấp Nam Thạnh, Thạnh Hưng 2 - xã Vĩnh Hưng - huyện Vĩnh Lợi
Điện lực Hòa Bình 29/11/2022 07:00:00 12:00:00 Ấp 33, 36, 37, Cá Rô, Nam Hưng, Trà Co - xã Minh Diệu
Điện lực Hòa Bình 30/11/2022 07:00:00 12:00:00 Ấp Vĩnh Mới - xã Vĩnh Thịnh
Điện lực Hòa Bình 02/12/2022 07:00:00 11:00:00 Ấp Vĩnh Mới - xã Vĩnh Thịnh; Ấp Vĩnh Mẫu - xã Vĩnh Hậu
Điện lực Hòa Bình 02/12/2022 07:00:00 16:30:00 Ấp Vĩnh Mới - xã Vĩnh Thịnh; Ấp Vĩnh Mẫu - xã Vĩnh Hậu
Điện lực Hòa Bình 03/12/2022 07:00:00 11:30:00 Ấp Vĩnh Tiến - xã Vĩnh Mỹ A; Ấp Toàn Thắng - xã Vĩnh Hậu
Điện lực Hòa Bình 29/11/2022 07:30:00 09:30:00 Ấp Vĩnh Tiến - xã Vĩnh Thịnh
Điện lực Hòa Bình 29/11/2022 09:30:00 11:30:00 Ấp 17 - xã Vĩnh Hậu A
Điện lực Hòa Bình 03/12/2022 10:30:00 16:30:00 Ấp Vĩnh Tân - xã Vĩnh Mỹ A; Ấp Vĩnh Kiểu, Vĩnh Mới - xã Vĩnh Thịnh; Ấp Vĩnh Mẫu - xã Vĩnh Hậu
Điện lực Hòa Bình 29/11/2022 12:30:00 16:30:00 Ấp Nam Hưng - xã Minh Diệu
Điện lực Hòa Bình 30/11/2022 12:30:00 16:30:00 Ấp Vĩnh Mới - xã Vĩnh Thịnh
Điện lực Hòa Bình 30/11/2022 13:30:00 16:30:00 Ấp 18, Minh Hòa - xã Vĩnh Bình
Điện lực Phước Long 03/12/2022 07:00:00 14:00:00 Ấp Bình Bảo, Bình Tốt , Bình Tốt A, Bình Tốt B, Bình Lễ, Phước 2 - xã Vĩnh Phú Tây; Ấp Huê 3, Tường 1 - xã Vĩnh Phú Đông; Ấp Tường 2, Tường 4, Vĩnh Tường, Mỹ Phú Đông, Mỹ Phú Tây, Mỹ Phú Nam - xã Hưng Phú; Ấp Long Thành - Thị trấn Phước Long; Xã Vĩnh Thanh.
Điện lực Phước Long 28/11/2022 07:30:00 11:00:00 Ấp Long Thành - thị trấn Phước Long
Điện lực Phước Long 01/12/2022 07:30:00 10:30:00 Ấp Vĩnh Phú A - xã Vĩnh Phú Đông
Điện lực Phước Long 02/12/2022 07:30:00 12:00:00 Ấp Mỹ Phú Nam, Mỹ Phú Tây - Xã Hưng Phú Ấp Minh Hòa, Mỹ Phú Nam, Thạnh Hưng 2 - Xã Vĩnh Bình - huyện Hòa Bình
Điện lực Phước Long 01/12/2022 10:30:00 14:00:00 Ấp Bình Hổ - xã Vĩnh Phú Tây
Điện lực Phước Long 03/12/2022 13:30:00 16:30:00 Ấp Phước Ninh, Phước Trường, Phước Thành, Phước Tân, Phước Hậu, Phước Thọ Tiền - xã Phước Long Ấp Chủ Chọt, Thống Nhất - xã Ninh Thạnh Lợi A - huyện Hồng Dân
Điện lực Thành Phố Bạc Liêu 04/12/2022 06:00:00 17:00:00 TP. Bạc Liêu: Đường cách Mạng (lề bên phải từ ngã tư Cách Mạng - Lộc Ninh đến ngã tư Cách Mạng - Tôn Đức Thắng), Hương Lộ 6 - Phường 1; Phường 5, xã Vĩnh Trạch, xã Vĩnh Trạch Đông Huyện Vĩnh Lợi: Xã Hưng Hội, Hưng Thành
Điện lực Thành Phố Bạc Liêu 04/12/2022 06:00:00 17:00:00 Phường 5
Điện lực Thành Phố Bạc Liêu 03/12/2022 07:30:00 10:30:00 Trạm khách hàng
Điện lực Thành Phố Bạc Liêu 03/12/2022 10:30:00 13:30:00 Trạm khách hàng

Lịch cắt điện tại khu vực Điện lực Bạc Liêu giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị ..vì vậy lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. để có thêm thông tin cụ thể

Ngày tạo 26/11/2022 Nguồn tham khảo: Điện lực Bạc Liêu


Giới thiệu

vninfo24h.com là trang blog chuyên cung cấp các thông tin về các lịch : lịch cắt điện, lịch truyền hình, bóng đá..., các chia sẻ mà mình cảm thấy có thể hữu ích với mọi người ...


Chuyên mục chính