Lịch chiếu phim Quảng Trị

Giới thiệu đến các bạn Lịch chiếu phim Quảng Trị hôm nay và các ngày sắp tới.

Cinemax Quảng Trị Cinemax Quảng Trị
Địa chỉ : 150 Nguyễn Du, Phường 1, Tp. Đông Hà, Quảng Trị