Lịch chiếu phim Quảng Bình

Giới thiệu đến các bạn Lịch chiếu phim Quảng Bình hôm nay và các ngày sắp tới.

Lotte Đồng Hới Lotte Đồng Hới
Địa chỉ : Tầng 3, Vincom Đồng Hới, P. Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình
Rio Cinemas Quảng Bình Rio Cinemas Quảng Bình
Địa chỉ : Tầng 4, Siêu thị Thái Hậu, 353 Quang Trung, Ba Đồn, Quảng Bình
Rio Quảng Bình Rio Quảng Bình
Địa chỉ : Tầng 4, Siêu thị Thái Hậu, 353 Quang Trung, Ba Đồn, Quảng Bình