Lịch chiếu phim Phú Thọ

Giới thiệu đến các bạn Lịch chiếu phim Phú Thọ hôm nay và các ngày sắp tới.

Lotte Việt Trì Lotte Việt Trì
Địa chỉ : Tầng 5 Vincom Việt Trì, Tiên Cát, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ