Lịch chiếu phim Ninh Thuận

Giới thiệu đến các bạn Lịch chiếu phim Ninh Thuận hôm nay và các ngày sắp tới.

Lotte Phan Rang Lotte Phan Rang
Địa chỉ : Tầng 3, TTTM Vincom Phan Rang Số 122 Mười Sáu Tháng Tư, Mỹ Hải, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận