Lịch chiếu phim Ninh Bình

Giới thiệu đến các bạn Lịch chiếu phim Ninh Bình hôm nay và các ngày sắp tới.

Lotte Ninh Bình Lotte Ninh Bình
Địa chỉ : Tầng 1, Big C Ninh Bình, Trần Nhân Tông, Xã Ninh Phúc, Tp. Ninh Bình